Anne Jensen

36

"Jeg har aldri kjent dere"

Publisert: 27. okt 2014

Matt.7.21-23 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett.

Som de fleste av oss vet, så er det å "gjøre mektige gjerninger" (eller forsøk på sådan) ved Jesu navn, en del av den kristne tro. Og utfra det som står i bibelen, så kan vi også regne med at mange av disse som gjør "mektige gjerninger" er falske, til tross for at de (etter sigende) hjelper mange mennesker.

De fleste av disse "mektige gjerningers menn (og kvinner)" nyter også en høy status blant "vanlige" kristne. Og (etter hva jeg vet og har lært) så tror "vanlige" kristne at disse mektige "Gudsmenn" (og kvinner) kjenner Gud såpass godt at de er ekstra "salvet" og at det derfor skjer nettopp mektige gjerninger, tegn og under, utfra deres tjeneste.

Men samtidig, så er de også potensielle "ulver i fåreklær" eller falske profeter. De påstår at de kjenner Jesus, kanskje det ser sånn ut også. Men Jesus kjenner ikke dem.

Slike "profeter" må være vanskelig å avsløre, fordi det har kommet en slags "lære" om at "de salvede" ikke skal kritiseres. Dersom en sier noe negativt om slike, så er det det samme som å kritisere Gud eller i verste fall "gjøre den hellige ånd sorg", noe som igjen vil få alvorlige konsekvenser for den som har åpnet munnen "mot" disse. I tillegg så har man fått det for seg at de/vi som stiller seg skeptiske til disse som (etter sigende) følges av "tegn og under" er "motstandere" av vekkelse og "åndens gjerninger", og slik kan vi lett avfeies som "religiøse" og "nåtidens fariseere".

Det finnes sikkert mange teorier på hvem disse "falske" er. Jeg har hørt en del av dem, og at det selvsagt ikke gjelder noen i det en kaller "vekkelseskristendom".

Men hvem er det som "gjør mektige gjerninger ved Jesu navn"? Jeg kunne nevnt flere navn her, men det skal jeg ikke. Er bare litt nysgjerrig på hva andre kristne her tenker om Jesu ord i Matt.7? Og kan vi som påstår å kjenne Ham, være sikker på at Han vil vedkjenne seg oss, når den tid kommer?

 

Jeg håper, men vet ikke.

 

Og så må jeg legge til at jeg tror ingen av de som "driver ut onde ånder", som "profeterer" eller "helbreder" syke ved Jesu navn, føler seg truffet av Jesu ord i Matt.7. Hvorfor er det sånn? Versene er jo beskrivende for akkurat dem, eller?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Paul Washer

Publisert over 5 år siden

Kan anbefale at du hører denne talen.

http://www.youtube.com/watch?v=cncEhCvrVgQ

Kan love deg at du ikke vil kjede deg. Husk at budskapet er gitt til lukne kristne, og ikke til ateister. 

Talen handler nettopp om versene du kommenterer.

Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Kan love deg at du ikke vil kjede deg. Husk at budskapet er gitt til lukne kristne, og ikke til ateister.

Hadde foretrukket at du kommenterte innlegget, men... Eller mener du at versene omhandler lunkne kristne? Det er jo en teori, men hvor mange lunkne kristne ser du gjøre "mektige gjerninger" ved Jesu navn?

Skal vurdere å se den, men den står nok ikke øverst på min "to do liste" :-)

Kommentar #3

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Aktuelle ord i bibelen i disse dager.

Publisert over 5 år siden

Hva Herren viser til er jo det faktum at prestasjon ikke er det samme som å kjenne Herren, eller være en av Hans og sikret plassen i Riket.

Det berører også budet: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn ( Siden det er i Herrens navn disse seanser foregår)

Siden usikkerheten er så stor , er det min holdning at jeg velger å ikke forholde meg til dem, for vi kan ikke vite hvem som er og ikke er av Herren.

Jeg har så dyp tillit til Herren, at om Han ønsker f.eks å helbrede mine skader, gjør Han det aldeles utmerket selv. Herren er allmektig og ikke i behov av stedfortredere.

Så ser jeg også at budet: Du skal ikke ha andre guder enn Meg, kommer inn her, for det kan se ut som at mange lar seg imponere og ved det fjerner blikket fra Herren som Gud til fordel for disse som begår disse mektige gjerninger.

Husker de at det er Gud Herren som er Gud tro?

Mvh Kirsten

Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Bra

Publisert over 5 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Siden usikkerheten er så stor , er det min holdning at jeg velger å ikke forholde meg til dem, for vi kan ikke vite hvem som er og ikke er av Herren.

Jeg har havnet der jeg også. Og har sluttet å la meg imponere eller bli "salig" av såkalte "mektige gjerninger".

Litt vanskelig egentlig, siden Gud fortsatt er Gud. Men jeg tror ikke vi trenger "mellommenn" heller, foruten den ene.

Takk for fint innspill :-)

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Falske kristne

Publisert over 5 år siden

Det som er interessant å legge merke til her er disse ordene ”Jeg har aldri kjent dere”. Det må bety at disse som har gjort disse tingene som Jesus sier her, aldri har vært frelst. Det er altså falske kristne. De sier de er kristne, men de er ikke det.

Så kan en selvfølgelig stille spørsmålet, men hvordan kan ”ikke kristne” profeter, drive ut onde ånder og gjøre mektige gjerninger i Jesus navn?

Hvis vi leser Apgj 19,13 ser vi at dette er fullt mulig. ”Noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.”

Vi ser den samme type falske kristne i 2.Tim,3,5 ”I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!”

Vi snakker her om falske kristne som misbruker Jesu navnet til egen vinning. For dem er bare gudsfrykt et middel for å tjene penger.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

De påsto det

Publisert over 5 år siden

En annen ting som må nevnes.

Jeg har vært borti noen kristne som misforstår Matteus 7,21-23 totalt. Hver gang de hører om profetier og demonutdrivelse så siterer de dette verset. Men Jesus sa på flere steder i NT at de troende skal drive ut onde ånder (Markus 16,17). Og Paulus oppfordrer oss til å profetere (1.Kor.14,31).

Det står ingenting i Bibelen om at vi ikke kan tale profetisk eller drive ut onde ånder og ikke være en troende.  En annen ting, versene du siterer slår bare fast at de påsto at de hadde gjort det. Kan det være at de rett og slett løy? Og de var heller ikke "frafalne", noe som bekreftes når de får svaret "jeg har aldri kjent dere".

Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Kjenn treet på fruktene

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det står ingenting i Bibelen om at vi ikke kan tale profetisk eller drive ut onde ånder og ikke være en troende. En annen ting, versene du siterer slår bare fast at de påsto at de hadde gjort det. Kan det være at de rett og slett løy? Og de var heller ikke "frafalne", noe som bekreftes når de får svaret "jeg har aldri kjent dere".

Vi får spekulere.

Men treet skal også kjennes på fruktene. Om det skjer påståtte mirakler, så er det ikke dermed sagt at treet er godt.

Tvert i mot, dersom en skal tro Jesu ord. Og det skal man vel.

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Det falske og det ekte

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi får spekulere.

Men treet skal også kjennes på fruktene. Om det skjer påståtte mirakler, så er det ikke dermed sagt at treet er godt.

Tvert i mot, dersom en skal tro Jesu ord. Og det skal man vel.

Ja, treet kjennes på fruktene.

Tegn og under hører med til bildet av falske messiaser og falske profeter. Men det falske utelukker ikke det ekte! Hadde alt av tegn og under vært et produkter av falske profeter, hadde bibelen kunne ordnet det for oss med et enkelt forbud mot å holde på med slikt.

Det er riktig at Jesus advarte mot falske profeter som gjorde tegn og under og skulle forføre mange, men i forhold til det massive skriftgrunnlag for virkeligheten av mirakler, blir det som en bisetning å nevne.

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Matt.7.21-23 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett. Som de fleste av oss vet, så er det å

Hei Anne

Jonas stave kommer med en snutt, som er veldig radikal i sin forkynnelse. Hvordan motar man et slikt budskap, er jo et annet spørsmål. Noen stenger sitt hjerte for slikt budskap, Mens andre ransaker sitt eget hjerte.

Budsakapet. Jeg kjenner dere ikke, er et alvårligt tema,. Dette kan gjelde de som i utgangs punktet hadde blitt frelst, men på veien så mistet de sitt indre lys.

Jeg henter fram  Et vers i fra Bibelen som er svert aktuelt, når det gjelder dette temaet. Dette gjelder ikke bare de som kunne vise tegn og under i sitt arbeide, for den kraft hadde de fått som gave, og en gave trekkes ikke tilbake.

Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.

Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ ‘Nei,’ svarte de kloke, ‘det blir ikke nok både til oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’

Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’

Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Sannelig jeg sier dere jeg kjenner dere ikke . hvem var det Jesus ikke kjente? Jo det var de som var uten olje. men hva skjedde med de uforstandige jomfruene på veien, mens de vandret. De hadde jo olje på lampen i utgangs punktet. Det vil si på samme måte som de andre jomfruene, men forskjellen viste seg på veien De vandret. De gikk gjerne mer på sine egene veier, og hjertet lukket seg for det evige livet.

 Dette var alvårlige Ord som Jesus sa

mvh

Rune

Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Skal vurdere å se den, men den står nok ikke øverst på min "to do liste" :-)

Jeg vil anbefale at du legger den inn under listen "not to do" Anne. Denne har jeg sett tidligere og er langt fra imponert.

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil anbefale at du legger den inn under listen "not to do" Anne. Denne har jeg sett tidligere og er langt fra imponert.

Den havner nok der ja :-) Har aldri hørt ham, men kjenner til navnet. Og evangeliet om å ta seg kraftig sammen, tror jeg ikke på. Hører mye heller på "gratis-nåde-budskap" ;-)

Kommentar #12

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Kanskje det

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Hadde alt av tegn og under vært et produkter av falske profeter, hadde bibelen kunne ordnet det for oss med et enkelt forbud mot å holde på med slikt.

Men versene i Gal.5 er jo greie "sjekkpunkt" på hva som er ekte og ikke. Der det er splittelse og stridigheter, er heller ikke treet godt. Og dermed vet hvertfall jeg hva jeg ikke anser som ekte, uansett hvor mange "mirakler" de har med seg.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Skilsmisse mellom kropp og sjel? (1 Kor 5,5)

Publisert over 5 år siden

Anne Jensen:

Som de fleste av oss vet, så er det å "gjøre mektige gjerninger" (eller forsøk på sådan) ved Jesu navn, en del av den kristne tro. Og utfra det som står i bibelen, så kan vi også regne med at mange av disse som gjør "mektige gjerninger" er falske, til tross for at de (etter sigende) hjelper mange mennesker.
________________________________________________

Fin tråd igjen av deg! Mange prøver gjerne å forstå Bibelen ved å ta med seg det de skal prøve å forstå med seg ut av Bibelen for å fundere det ut for seg selv. Mange grundere har startet egen menighet på dette grunnlaget, og at det er forstått noe som må forkynnes for andre. Resultatet er en skog av menigheter som har skjønt det!

Fortsettelsen ligger ikke utenfor permene, men mellom dem; Matt.27.23 viser faktisk til Matt.25.41, årsaken er at Bibelen ikke er forfattet i sammenheng, og mange menigheter roter seg bort i menneskelige funderte løsninger… fortsettelsen av;

Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Er slik;

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Til dem på den høyre side er profetert fra Matt.25.34

Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Jesus kom ikke for å dømme - men for å frelse

Publisert over 5 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Hva Herren viser til er jo det faktum at prestasjon ikke er det samme som å kjenne Herren, eller være en av Hans og sikret plassen i Riket.

Jesus kom ikke for å dømme.

Joh 3, 16-21

 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» 

Kommentar #15

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Ransak eder selv om I er i troen

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Matt.7.21-23 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett.

Det som vel må være det mest alvorlige i denne teksten er at det går an og gjøre disse store under og ikke være frelst, slik de selv trodde de var.

Derfor taler bibelen også om å ransake våre hjerter:

 

2 Kor13,5 Ransak eder selv om I er i troen; prøv eder selv! Eller kjenner I ikke eder selv at Kristus Jesus er i eder? det måtte da være at I ikke holder prøve.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Det fine med bibeltekster

Publisert over 5 år siden

Kjell Bjørn Veland:

Det som vel må være det mest alvorlige i denne teksten er at det går an og gjøre disse store under og ikke være frelst, slik de selv trodde de var.
_______________________________________

Er at de ikke gjelder i noen særlig grad for oss, annet enn å tro på ordene i denne boken... Gjerningene er spart til Herrens dag visstnok (2.Tess.2.2-10)  Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn.

Kommentar #17

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Fortsettelsen ligger ikke utenfor permene, men mellom dem; Matt.27.23 viser faktisk til Matt.25.41, årsaken er at Bibelen ikke er forfattet i sammenheng, og mange menigheter roter seg bort i menneskelige funderte løsninger… fortsettelsen av;

Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

Er slik;

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Mulig du har et poeng her. Jeg kom til å tenke på en "episode" med en av disse "o'store pastorer", som påstås å helbrede syke og også være såpass nærme Gud at det skjer "tegn og under" der han ferdes.

Da New Orleans lå under vann, etter orkanen "Katrina" for noen år siden, kom noen av menighetens medlemmer til pastoren, og spurte om de ikke skulle reise ut og hjelpe flomofrene. Hvorpå pastoren svarte "nei, de har seg selv å takke, siden de ikke er frelst".

Jeg tror nok det å hjelpe andre med mer enn et "Gud velsigne deg" eller "hvor skal du når du dør?" er viktigst. Kan man ikke det, så har man vel ikke noe særlig å bidra med "åndelig" heller, vil jeg tro.

Kommentar #18

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det som vel må være det mest alvorlige i denne teksten er at det går an og gjøre disse store under og ikke være frelst, slik de selv trodde de var.

Ja, men Jesus advarer mot dem. Da må de også være et problem for andre kristne. De kan lede folk bort fra Sannheten, selv om de (tilsynelatende) er kristne eller kjenner Jesus.

Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Uriktig

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det som vel må være det mest alvorlige i denne teksten er at det går an og gjøre disse store under og ikke være frelst, slik de selv trodde de var.

Nei, dette er feil.

Du leser noe inn i teksten som ikke står der.

Og teksten sier bare: "Mange skal si til meg på den dag..."

Mens du får det til å bli: "det går an og gjøre disse store under og ikke være frelst, slik de selv trodde de var".

Du har tatt en helt feil konklusjon.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere