André Rohde Garder

51

Vladimir Putin - verdens moralske leder?

Paul Craig Roberts - tidl. redaktør Wall Street Journal, og ansatt i Reagan-administrasjonen - mener Putin er verdens moralske leder. Etter å ha lest hva Putin selv sier om Ukrainas og verdens endeløse konflikter er det vanskelig å ikke si seg enig.

Publisert: 26. okt 2014

Norske medier har neppe rapportert i alt for ivrige vendinger om Vladimir Putins samtaler i Valdai International Discussion Club for bare få dager siden. Men den Vladimir Putin som fremtrer der er en helt annen Putin enn det bildet de samme mediene har svartmalt.

http://www.paulcraigroberts.org/2014/10/25/vladimir-putin-leader-moral-world-paul-craig-roberts/

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

No argument

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det må da være åpenbart. Ettersom flere her greier å lese noe meningsfullt, og noe som avstedkommer en nesegrus hyllest av enevoldsherskeren og aggressoren i øst, tenkte jeg at det må skyldes at de ikke greier å lese det som står – på engelsk.

Danielsen skjønner nok selv at han har en svært dårlig sak å argumentere når han må tillegge meg med flere, ..."en nesegrus hyllest av enevoldsherskeren og aggressoren i øst", men jeg gidder nok ikke bruke mer tid på ham.

Kommentar #52

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Var det ikke Putin som skulle debatteres?

Publisert nesten 5 år siden

Hallo redaktør for forum, flere av de foregående innlegg er irrelevante for tema og burde slettes. I den gode debatts navn!

 Her i Norge tales det ellers mye i media om russiske oligarker, derav Putin selv, men hvorfor taler vi sjelden om våre egne? Hva gjelder USA eller Europa og spørsmålet om oligarkier har ikke vi mindre av det, bare tenk på varehandelen i Norge med 3 bestemmende familier. Men vi har mye mindre kritisk omtale, opp mot hvordan det samme omtales i Russlands tilfeller. Det er et sentralt eksempel på hvor avsporet vi er fra å bedømme Putins russere opp mot egne liktær; på andre kjenner man seg selv og omvendt, men bare om man vil erkjenne noe.

      Hvordan ulike makter utvikler seg under dagens stadig mer turbulente forhold, er en viktig side av debatten om strategi og allianser, der Putin ofte opptrer som prygelknbe; bare et faktum konstatert. Og hva gjelder dagens norske regjering er ganglaget der i gården verre enn noensinne, når det bues mot den russiske ambassadør på Kunstnernes hus av selveste stortingspresident Olemic. Jeg henviser til professor Øystein Rians tosider i helgas Klassekampen, som gir en glimrende problematisering av norsk utenrikspolitikk, der det påpekes at et nærværende norsk interessesubjekt med basis i vår nære virkelighet aldri eller sjelden gjør seg gjeldende. Å sette rettighetsforhold foran norsk sikkerhet som i spm om forsvarets vernepliktige, er i dette perspektiv virkelig opplysende om hvor dårlig det står til.

         Men nevnte faghistoriker påviser i sin artikkel, at russerne har vært Norges støtte i flere omganger, som da vi fikk Finnmark levert tilbake i 1945 etter svære tap for den røde armee, og helt minimal norsk innsats, som var i tråd med at londonregjeringen aldri prioriterte krigsinnsats, men lot andre vinne krigen for oss. Og tilbakeleveringen skjedde uten noen traktatforpliktelser, og ikke mindre var russernes støtte i 1814 på moralsk plan, da Alexander den 1. samt England var garantister for at Norge fikk en fri stilling i union med Sverige. Det er et ikketema under 200års jubileet, men det var de avgjørende sosiale fakta for Norge da det gjaldt. Jeg kan legge til at Norge ikke har hatt krig med russerne siden 1300-tallet, i motsetning til alle andre grensenaboer, og da medtas også de med havsstykker som grenseområde. Dermed reflekterer vi ikke engang over hvordan regjeringen bidrar til  la gode naborelasjoner og historiske tradisjoner på gode grenseforhold forfalle, mens Putin stadig skal fram som negativeksempel.

     En sak vi aldri synes å godskrive Putin, er at han har rehabilitert den gresk-ortodokse kirken og selv reiser som pilegrim til Athosklosteret i Hellas, som er tilknyttet den russiske østkirken. Det kan uten tvil argumenteres for at kristentro og europeiske verdier står sterkere i dag enn på snart 100 år i Russland, som ut fra Huntingtons The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, er i føring med hovedskillene i dagens verden på religiøse og etniske verdier. Dette er en analyse som har fått gjennomslag i statsvitenskapelig fagmiljøer internasjonalt. Det er min oppfatning at denne forankring i verdier, løfter russerne klart høyere opp i evne til å mestre verden og velge allierte, enn hva vi ser i det samrøre norske politikere og partier praktiserer med islamske retninger både her hjemme og ute. Hva kommer det av at vi utelukkende fokuserer konflikten i Ukraina i et avlegs kald-krigs perspektiv, der russerne og Putin utpekes som eneste ansvarlig instans? Det er sjokkerende at europeiske medier, og heller ikke norske har tatt fram massemordbrannen i Fagforeningshuset i Odessa med over 40 dødsofre den 4. mai, som var iscenesatt av Høyresektor og fascister med mulig tilknytning til sentrale krefter i regjeringen. Tapstallene gikk på bekostning av russiske separatister, men den side av saken har vært lite problematisert, knapt omtalt, for det passer åpenbart ikke til stereotypene fra den kalde krigen.

      Spørsmålet om Putins rolle handler i realiteten også om Norge og Europa greie seg uten Russland som framtidig partner og mulig alliansepartner, som var tvingende nødvendig for 70 år siden, selv da Russland var under Stalin. Realitene er at Midt-Østen med et ureformert islam som problemskaper på sivilisatorisk plan, også er det krigsinventerende sentrum, som representerer en økende muslimsk utfordring i sør, der våre egne land med dagens myndigheter med åpne øyne har latt det bygge seg opp med store trojanske innslag i vår egen midte. Spesielt om USA går inn i ny isolasjonisme og tiltakende resesjon, som mye kan tyde på, og NATO-Tyrkia viser seg uhåndterlig som del av våre forsvarsallianse, kan situasjonen for Europa vise seg ikke mindre enkelt å håndtere; og dette i en situasjon der Norge i årevis ikke har prioritert forsvaret, og ikke engang bryr seg med å forsvare våre intreresser i den nordiske periferi. At Putin opererer her med russiske interesser for øyet, er så sin sak, men at norske myndigheter har gått så langt i selvoppløsning, at man gir mer ved dørene på andre kontinenter, enn å feie for egen dør, ja det er faktisk også en side ved Putin-debatten det er verdt å overveie.

    Kanskje det er dette denne debatten har handlet mest om, fordi straks Putin kommer opp som tema avspores det fra realfakta om verdens utvikling? Norge har åpenbart blitt et frakoblet land der vår legitime rett til å styre i egne saker og holde grensene tydelige, ikke holdes levende mellom våre egne politikere. Det er dette vi trenger Putin til å minne oss om.  

  

Kommentar #53

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Når en leser slike tråder som dette, ender det med en blanding av forundring og oppgitthet. Hvor enkle, naive, ensporete og forblindet kan ellers voksne og oppgående folk egentlig bli? Dette forklarer hvorfor sjarlatanene på verdensarenaen har så lett match i det som heldigvis for mange av oss lett gjennomskuer som plumpe forsøk på villede opinionen.

Hvis man først skal skrive noe fra eller om Russland er det mer naturlig å skrive om hvordan pressen er underkuet. Gorbatsjov og Lebedejev satset penger i Novaja Gazeta, en av få uavhengige aviser. Denne og flere andre som ikke bøyer seg for sensuren lever under vanskelige redaksjonelle kår. Medarbeidere forfølges, ja endog drepes. Avisen er uavhengig av utenlandsk støtte på alle måter. Folket derimot, støtter grundig opp. Opplaget er ikke så veldig stort, som en vanlig norsk dagsavis, men leserne er i hundretusener. Hvis denne avisen ikke var farlig for Putin ville den fått lov å utvikle seg i fred. Virkeligheten er mye hardere. 

Hvorfor arresteres alle opposisjonelle? Seffli kan det tenkes at de ikke består renhetstestene, men det gjør jo heller ikke Putin. Det finnes rett og slett ikke et klima for demokrati rundt Putins styreform. Den er basert på ham som maktfaktor og ingen andre. Statsminister Medvedev hører vi praktisk talt ikke til lenger, mens utenriksminister Lavrov til stadighet må i ilden. Her ligger det massive skjevheter mht maktfordeling og reelle ressurser. Da Putin var statsminister etter rokaden med Medvedev hørte vi rett som det var noe fra statsministeren. Nå er det så stille at man kan lure på om også han har fått munnkurv.

De som støtter Putin kan ikke tiltenkes annet enn å støtte en totalitær agenda. Hva som skal være ærerikt i det vet de bare selv. Her på VD er de til og med anført av en mann uten egne meninger, bare kontrære tanker om obstruksjon. Slik de i dag furter over Sovjets fall, skal de forhåpentligvis en gang furte over Putins.  

Kommentar #54

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Uenig

Publisert nesten 5 år siden

Kristiansen: "De som støtter Putin kan ikke tiltenkes annet enn å støtte en totalitær agenda. "

Det at man sammenligner Russlands utenrikspolitikk med USAs, og kommer frem til at USA har minst like mye umoralsk opptreden å svare for, om ikke mer, kan selvfølgelig ikke sies å være støtte til en totalitær agenda.

Dersom virkeligheten viser at USAs aggressorrolle, krigføring og støtte til krigføring er verre enn Russlands, så er det noe man må forholde seg til.

USA har ført krig i flere land de siste tiårene. I flere av landene der USA har vært involvert hersker det noe nær borgerkrig i dag.

Er det noen som benekter det? De er i såfall eetter min mening på ville veier.

Mvh Sverre

 

Kommentar #55

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Forstår du ikke dette heller?

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Danielsen har vel helt rett i sin kritikk.

Forstår du ikke hva Danielsen og jeg snakker om Aarsund? 

Jeg snakker ikke her om Danielsens kritikk - hva nå den måtte bestå i? - derimot snakker jeg om det vi kan kalle Danielsens "nesegruse beundring" for Kristiansens fantasifulle synsing. Noen mente denne overfladiske synsingen var det klokeste han hadde hørt, mens jeg derimot mente det var en særs uklok observasjon. Vel, vel...

Kommentar #56

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Men faghistorikeren påviser at russerne har vært Norges støtte i flere omganger, som da vi fikk Finnmark levert tilbake i 1945 etter svære tap for den røde armee, og helt minimal norsk innsats, som var i tråd med at londonregjeringen aldri prioriterte krigsinnsats, men lot andre vinne krigen for oss. Og tilbakeleveringen uten noen traktatforpliktelser

Dette er feil. Tilbakeleveringen av Finnmark relaterer seg til Jalta-avtalen som delte Europa inn i interessesfærer. Norge var et vestlig anliggende. 

Norge trenger ikke Putin spesielt. Det Norge trenger er en russisk leder som er til å stole på utover at man kan stole på at han vil opprettholde russisk aggresjon utenlands og undertrykkelse av eget folk. I vår tid bør listen legges høyere enn å gjenskape Sovjetunionen. Den hadde sin tid og døde noe så aldeles ettertrykkelig i 1989, ja så ettertrykkelig at gammelkommunistene ikke en gang vil vedkjenne seg at de applauderte regimet.

Kommentar #57

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nettopp

Publisert nesten 5 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Hallo redaktør for forum, flere av de foregående innlegg er irrelevante for tema og burde slettes. I den gode debatts navn!

Her i Norge tales det ellers mye i media om russiske oligarker, derav Putin selv, men hvorfor taler vi sjelden om våre egne? Hva gjelder USA eller Europa og spørsmålet om oligarkier har ikke vi mindre av det, bare tenk på varehandelen i Norge med 3 bestemmende familier. Men vi har mye mindre kritisk omtale, opp mot hvordan det samme omtales i Russlands tilfeller. Det er et sentralt eksempel på hvor avsporet vi er fra å bedømme Putins russere opp mot egne liktær; på andre kjenner man seg selv og omvendt, men bare om man vil erkjenne noe.

Endelig en noen lunde "oppegående analyse" !

Kommentar #58

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det at man sammenligner Russlands utenrikspolitikk med USAs, og kommer frem til at USA har minst like mye umoralsk opptreden å svare for, om ikke mer, kan selvfølgelig ikke sies å være støtte til en totalitær agenda.

Trådstarter relaterer seg til Russland. USAs utenrikspolitikk er ikke en del av dette. 

Kommentar #59

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

:)

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Trådstarter relaterer seg til Russland. USAs utenrikspolitikk er ikke en del av dette.

Du sier mye lurt du Kristiansen...

...og jeg får vel legge til at dette antagelig er det nestklokeste Danielsen har lest i denne tråden:)

Kommentar #60

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du bør ta høyde for at Roberts kan være bedre informert enn deg, han har tross alt vært med en stund?

Han er 100% sikkert mer informert enn meg, men desto verre er det at han uttaler seg så lite reflektert som han gjør.

Kommentar #61

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Jeltsins fortjeneste.

Publisert nesten 5 år siden

Det er nok enkelte av debattantene om ikke så mange som ønsker seg tilbake til Jeltsins Russland.

En ting skal Jeltsin ha: Han kjente Putin godt og hentet han personlig fra sin egen stab og ba ham ta over. Jeltsin så kanskje hvor det bar og så hva moder Russland trengte. En totalavholdsmann og personlig ortodox troende med begge ben trygt plantet i russisk jord. Jeltsins strake motsetning. Et interessant valg fra Jeltsins side. Putin har beskrevet episoden på sin personlige webside.

Kommentar #62

Arne Danielsen

325 innlegg  5691 kommentarer

Nei, det blir feil

Publisert nesten 5 år siden

@ Rohde Garder: "Noen mente denne overfladiske synsingen var det klokeste han hadde hørt, mens jeg derimot mente det var en særs uklok observasjon."

Dette blir helt feil, Rohde Garder.

Tror ikke Kristiansen blir fornærmet om jeg benekter at jeg har skrevet at hans kommentar er det klokeste jeg har hørt – i betydningen 'ever.' Men på denne tråden er det det. Og jeg tror heller ikke at Kristiansen blir fornærmet om jeg antyder det skal svært lite til.

Tvert imot, tror jeg Kristiansen forstår godt hva jeg mener. Men jeg utelukker ikke at en del andre her inne ikke forstår denne sammenhengen. Eller sagt på en annen måte; det er jeg temmelig sikker på at de ikke gjør. Men som jeg har skrevet tidligere, det finnes overraskende nok et og annet lysglimt – også på denne tråden.

 

Kommentar #63

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Tja

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Han er 100% sikkert mer informert enn meg, men desto verre er det at han uttaler seg så lite reflektert som han gjør.

Det er jo litt på siden av debatten, men jeg tror nok også du hadde blitt litt sint om du gikk fra å være ranket blant USAs 7 beste journalister (Forbes Media Guide) til å bli en ikke-person over natten fordi du kritiserte presidenten.

Kommentar #64

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Tillegg

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
@ Rohde Garder: "Noen mente denne overfladiske synsingen var det klokeste han hadde hørt, mens jeg derimot mente det var en særs uklok observasjon."

Jeg ser nå at jeg burde ha gjort dette langt, langt tydeligere og skrevet, ..."det klokeste Danielsen hadde lest (ikke hørt) i denne debatten". Men jeg lover herved å legge bånd på mine intellektuelle forventninger til Danielsen for fremtiden.

Kommentar #65

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Det er jo litt på siden av debatten, men jeg tror nok også du hadde blitt litt sint om du gikk fra å være ranket blant USAs 7 beste journalister (Forbes Media Guide) til å bli en ikke-person over natten fordi du kritiserte presidenten.

Jeg er opptatt av sak, ikke av Roberts. Når man skriver på en så uskalig måte som han gjør, så er det umulig for meg å ta han alvorlig. Da hjelper det ikke om han har grunn til å være sur og sint.

I neste omgang jeg leser noe av ham, så vil jeg ha glemt dette, og lese det som står der også. 

(Og dersom han skrev på denne måten tidligere, så skjønner jeg godt at han mistet stillingen sin.)

Kommentar #66

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Konservatismen gjør at Russland er Vestens redning

Publisert nesten 5 år siden

Garder du er ute av stand til å "gripe problematikken". Dette handler ikke om geopolitiske konspirasjoner. De geopolitiske motsetningene er til sist kun resultater av motstridende verdensanskuelser. Du og dine tilhengere er imidlertid ute av stand til å debattere nettopp selve den innerste substansen i konflikten. Konflikten dreier seg til sist om verdisyn, ideologisyn, sivilisasjonsanalyse, politisk teori. Når jeg sier at Russland og Putin er Vestens redning derier det seg nettopp om det faktum at den vestlige sivilisasjonen degenerer, den er dekadent og får det fortsette på den måten så skuer vi unektelig "Aftenlandet og Kaos". Det er en kritikk av sekstitallets åndelige gift, en kritikk av den liberale tradisjonen, forstått i konteksten av dens relativisme, og ikke minst en kritikk av liberalismen, den nye Gud i den vestlige sivilisasjonen, hvis eneste etiske ideal er kapitalakkumulasjon. Det er denne uhemmede liberalismen konvergert med amerikanernes ideologiske ideal "Manifest Destiny" som skaper den globale elendighet vi skuer i vår tid. I liberalismens kjølvann følger også dens klart menneskefiendlige sider, som sosialdarwenismen (sosialdarwenismen var noe nazistene i sin tid lånte fra attenhundretalls liberalismen), manifestert med den liberalistiske ideolgen Herbert Spencers teorier. Prosessen med å brutalisere vårt eget samfunn manifesteres vel best med de trådene vi har hatt her på VD knyttet til statsbudsjettet og tyningen av "samfunnets svake", samtidig som skatteletter gis til samfunnets sterke, de kondisjonerte. Det ene partiet bak dette nidverket kaller seg konservativt, misbruker et ideolgisk begrep, i realiteten snakker vi om et liberalistisk parti, altså partiet Høyre. Det finnes ikke lenger noe konservativt parti i Norge, konservatismen er død i norsk politikk. Den rådende politiske agenda er naturtilstanden, alles kamp mot alle, samtidig som kulturen forfaller, og banal og tanketom underholdning kolporteres via kulturindustrien for å passifisere massene, slik Adorno en gang hevdet ville hende i sitt essay fra nitten femtitallet. Vi har også et populistisk parti, Fremskrittspartiet, som gjennom år har snakket om den islamske trusselen, men når det kommer til makt hører man knapt mer om den saken, nettopp den saken som brakte dem til makten, tvert i mot ser vi partiets grimme liberalistiske ansikt tre frem, slik har de manipulert velgerne til å stemme mot sine egne sosiale interesser. Det er i en slik konktekst jeg snakker om Russland som den konservative frigjøreren.

Jeg vil forøvrig også vise til dagens Dagblads omtale av en artikkel av Hylland-Eriksen, som han nå har trukket tilbake, som nettopp omtaler det faktum at de liberalistiske partiene med falsk retorikk fikk velgerne til å stemme mot sine egne interesser.

Kommentar #67

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Litt for enkelt

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er opptatt av sak, ikke av Roberts. Når man skriver på en så uskalig måte som han gjør, så er det umulig for meg å ta han alvorlig. Da hjelper det ikke om han har grunn til å være sur og sint.

Jeg synes det er litt for enkelt å avfeie at noen kan ha en god sak, eller si noe som er 100% korrekt, bare fordi man er enten sur eller sint. Jeg gjør det ikke, men det er bare fordi jeg hater å gå glipp av det som virkelig teller, nemlig fakta i enhver sak. Dessuten, om rettsvesenet vårt bare skulle hørt på folk som kunne tøyle sitt sinne hadde vi ikke hatt mye rettferdighet tilbake.

Kommentar #68

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Å rette baker for smed

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Du og dine tilhengere er imidlertid ute av stand til å debattere nettopp selve den innerste substansen i konflikten. Konflikten dreier seg til sist om verdisyn, ideologisyn, sivilisasjonsanalyse, politisk teori.

Kjell Aarsund; du retter bakker for smed! Det er de debattanter som fungerer som "brannslukkere" (jfr. #5) som er ute av stand til å debattere selve substansen! - Ikke Garder eller f.eks. meg selv.

For vi vet selvsagt at det hele selvsagt dreier seg om verdisyn med mer. Og det er her jeg mener Vladimir Putin går våres vestlige ledere en høy gang! Verdisynet som våres vestlige ledere har, er forkvaklet og lederne er marionettedukker for den skjulte bakmakten. Våre vestlige ledere har skuslet bort siste rest av moralske fibre. Det var som kjent vestlige ledere som både finansierte og moralsk støttet statskuppet i Ukraina tidligere dette året. Og det er våre eiegode fredselskende vestlige ledere som har igangsatt ørten "freds-operasjoner".

Kontrasten til Russland blir stor, til Russlands favør.  Dette forsøker "brannslukkerne" å legge dødt, derav deres avsporinger om komplett helt andre ting enn nettopp substansen! - Hva er de redde for, egentlig???

Kommentar #69

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Men så debatter nettopp det

Publisert nesten 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kjell Aarsund; du retter bakker for smed! Det er de debattanter som fungerer som

Men så fremfør den moralske og ideologiske kritikken da, som jeg mener er berettiget, isedet for å hengi seg til heller luftige geopolitiske spekulasjoner, fra tvilsommer amerikanske kommentatorer. Hva vet du om disse kommentatorene ? Hva er deres ideologiske ståsted ?

Det ideologiske aspektet er viktig, tar man ikke høyde for det så ender man opp som redaktøren og skribentene på Document; da blir det islamkritikk og kapitaliststøtte, liberalismen formelig tyter frem hos det selskapet. Samme som Frp, hanket velgere på islamkritikk, mens de i realiteten har gitt velgerne liberalisme og tilfredsstillelse av de velsituertes ønsker. Det er i sannhet mye rart som henger seg på den folkelige misnøyen, prøver å dra fordel av den, slik Frp har gjort. Slike debatter er derfor idiotdebatter, og resultatet blir som ved siste valg, opinionen bedras.

Kommentar #70

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

?

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men så fremfør den moralske og ideologiske kritikken da

Var det ikke nettopp det han gjorde?

Kommentar #71

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er litt for enkelt å avfeie at noen kan ha en god sak, eller si noe som er 100% korrekt, bare fordi man er enten sur eller sint.

Jeg avfeier det ikek fordi han er sur og sint, men fordi han er usaklig og useriøs (som du igjen unnskylder med at han er sur og sint).

Kommentar #72

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Brannslukkerne ville avspore!

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men så fremfør den moralske og ideologiske kritikken da,

Kjell Aarsund, du kan ikke unngått å ha lagt merke til at "brannslukkerne" overhodet ikke var villig til å debattere det du etterspør.  Linken som A.R.garder kom med i innlegget inneholder som kjent også et intervju med V. Putin.  Det brydde ikke "brannslukkerne" seg om i det det hele tatt!

- Er du enig eller uenig  med meg i denne konklusjonen, Aarsund?

- Det de heller gjorde var å bedrive skittkasting mot Paul Craig Roberts's person fremfor å ta for seg innholdet i hans synspunkter!  Jeg for min del bryr meg ikke så mye om personen Roberts. Om han f.eks. skulle mene at Julenissen finnes, ...  javel...   Det har ingenting med de vektige og etter mitt syn, korrekte synspunkter som han fremfører - vedrørende Putin og de vestlige lederne.

Så det vil være mer passende at du Aarsund heller retter skytset ditt mot denne tråden's "brannslukkere". Det er de som er endelig bør komme med sine synspunkter til selve kjernen i tråden; Er V. Putin en mer moralsk leder enn de vestlige lederne?  -Jeg har forlengst svart "ja" på det spørsmålet...

- Hva mener du Aarsund om dette spørsmålet? 

Kommentar #73

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Joda

Publisert nesten 5 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Var det ikke nettopp det han gjorde?

Du tenker på Inge Kristiansens siste innlegg ? Joda, det gjør han.

Imidlertid, skal man nærme seg denne debatten på en oppegående måte så bør man også foreta en analyse av Den Vestlige sivilisasjonstilstanden pr i dag, kulturellt, etisk og økonomisk/sosialt. For det er nettopp selve den kulturelle oppløsningen som bidrar til at Russland fremstår som et ideal, og dette er en kulturell oppløsning skapt av en liberal tilstand, man har godtatt en kulturell og dannelsesmessig forflatning de siste førti årene som har bidratt til det kaos og de konflikter vi i dag ser i den vestlige verden. For det store skremselet islam/islamisme fyller til sist kun det vakum som den sivilisatoriske degereringen har skapt, og dette er ikke noe nytt i historien. Hadde det ikke vært islam ville andre ha forsøkt å fylle vakumet. Forfallet er til sist vårt eget verk.

Kommentar #74

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Med modikfikasjoner

Publisert nesten 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er V. Putin en mer moralsk leder enn de vestlige lederne? -Jeg har forlengst svart "ja" på det spørsmålet...

Politisk -ideologisk er han det. Hva han er som person vet jeg ikke. Og Putin er ikke alene om den rådende russiske ideologien, han er kun dens fremste symbol.

Kommentar #75

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

AP gjør det lett for seg selv - men overbeviser ikke!

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg avfeier det ikek fordi han er sur og sint, men fordi han er usaklig og useriøs

Atle Pedersen, Paul Craig Roberts var i artikkelen som A.R. Garder linket til alt annet enn usaklig!

Tvert imot, han var på ballen - hele tiden.

Jeg tolker deg dithen at du stempler meninger du ikke er enige i som usaklige!  Du gjør det lett for deg selv, men du overbeviser ikke. For hvor er dine argumenter og påvisninger av det du mener er usakligheter? 

Og så lurer jeg på følgende: Hvordan begrunner du din påstand om at Roberts er useriøs? 

Kommentar #76

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Trådens tema.

Publisert nesten 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men så fremfør den moralske og ideologiske kritikken da, som jeg mener er berettiget, isedet for å hengi seg til heller luftige geopolitiske spekulasjoner,

Nå var det vel ikke din kjepphest vestens moralske forfall og dekadanse som var trådens tema selv om det utvilsomt er verdt en debatt, Aarsund. Heller ikke Russlands fortreffelighet. Temaet er slik jeg forstår Putins lederskap og hvorvidt han skal betraktes som "verdens moralske leder". Kan ikke se du har sagt noe om det?

Jeg vet han er kåret til "verdens høfligste mann" - - av russerne, men det bli vel noe annet?

Kommentar #77

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Individer skaper sjelden historie

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Nå var det vel ikke din kjepphest vestens moralske forfall og dekadanse som var trådens tema selv om det utvilsomt er verdt en debatt, Aarsund. Heller ikke Russlands fortreffelighet. Temaet er slik jeg forstår Putins lederskap og hvorvidt han skal betraktes som

Personer eller individer skaper sjelden historie, snarere blir de symboler på bredere utviklingstrekk i sin samtid, eksponeter for en slags "Zeit Geist", der grunnlaget er økonomiske, kulturelle, politiske og sosiale faktorer. Jeg har en avreasjon mot å dyrke politikeres såkalte fortreffelighet, som jeg skrev; Putin er ikke alene om den russiske ideologisk-politiske retningen. Jeg vil heller si er Russland på mange vis gjennom sin konservatisme er et mer konskevent moralsk eksempel enn hva vestlige makter er.

Kommentar #78

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Profetier , nei...

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mener du altså at Nehru kom med profetier om Putin? Eller hvordan er din kommentar å forstå i denne konteksten? Hva slags "nøkkel"?

Og Plutin ? nei......

Jeg siktet bare til den pussige ordbruk av Wolfgang Schüssel

..... " I et intervju med RT hevder han at Russland vil spille en stor rolle i den nye verdensorden som nå tvinger seg frem.

Han sier: «Vi beveger oss inn i en ny æra..."

'Som minnet meg om den pussige selvfølgeligheten i Nehrus ord:

"....Som tidene har forandret seg! Og de forandrer seg videre like for øynene på oss. Historien arbeider seg vanligvis langsomt gjennom århundrene, skjønt den i perioder ruser på og eksploderer. I dag beveger den seg raskt i Asia, og det gamle kontinentet begynner å våkne etter sin lange søvn, for alle vet at Asia kommer til å spille en viktig rolle i tiden som kommer...."

Om du så leser refleksjonene mine i kommentaren, ser du at det ikke er snakk om en profeti, men om en selvsagt viten, nedlagt i sinnet som vårt "fred på jord", bare at i India er den formen for kunnskap knyttet til en sterkt astrologisk preget religion.

Jeg kan gjerne forklare deg mer om hva jeg tenker her, men kanskje ikke på denne tråden, fordi det er mer en digresjon, ikke sentralt for innlegget. Men be gjerne om videre samtale på min tråd, om du ønsker samtale om dette.

Kommentar #79

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Toril og Nehru.

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Mange store "herskere" ønsker å være i lederposisjon i "den nye æra", "verdensorden".

Jeg lukter store tanker Toril. Desverre strekker ikke mine kunnskaper til, jeg bare aner noe spennende og mysteriøst.

Kommentar #80

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
En ting skal Jeltsin ha: Han kjente Putin godt og hentet han personlig fra sin egen stab og ba ham ta over. Jeltsin så kanskje hvor det bar og så hva moder Russland trengte. En totalavholdsmann og personlig ortodox troende med begge ben trygt plantet i russisk jord. Jeltsins strake motsetning. Et interessant valg fra Jeltsins side. Putin har beskrevet episoden på sin personlige webside.

Jeltsin havnet i den posisjon at historien krevet noe av ham. Slik som Kohl i Tyskland ble det åpnet for muligheter man bare er nødt til å gripe, gjøre det beste ut av, selv om det kanskje ikke passer, er uplanlagt eller man ikke visste at tiden er inne. Slik fikk Kohl en gjenforening av Tyskland i fanget, en situasjon som ingen hadde sett for seg bare måneder, uker eller dager i forveien. En situasjon man ikke kan si nei til når den kommer. 

Slik satte Jeltsin seg i en posisjon at han overmannet Gorbatsjov og til sist måtte overta da han hadde svekket ham nok. Han kunne kanskje vært en bedre ordfører for Moskva, som han var på den tiden, enn som statssjef for hele riket. Hans alkoholforbruk kan tyde på at han innså raskt at oppgaven var for stor. Men han gjorde sin nytte ved forsøket på å angripe Det Hvite Hus i Moskva, og sørget for at kuppet mot ham og nasjonalforsamlingen brøt sammen. Da var hans vei til makten lagt åpen og styrket. Hans største utfordring var at det ikke fantes en rettsstat med den konsekvens at ulike mafiagrupper fikk fotfeste. Det var den statlige mafiaen med rot i byråkratiet, det var bandittmafiaen og det var politikermafiaen. Over årene kom en viss rettsstat på plass. Oligarkene var kanskje de reneste siden de hadde "bare" skapt verdier til tross for at de også hadde skapt ufattelige formuer for seg selv. Da Jeltsin var utslitt gjorde han ett stort trekk, utnevnte Putin til sin etterfølger da han innså at det landet trengte da var en integrator. Med tiden ble det litt for mye av integratoren og han stoppet utviklingen alt for sterkt og foretok en politisk regresjon til Sovjet-tiden. Han skulle ha nøyet seg med å etablere et president- og statsministerembede og et parlamentarisk system, lagt et grunnlag for en liberal økonomi. Nå har han bortimot reversert hele utviklingen siden 1991 så langt det lar seg gjøre uten å innføre kommunismen igjen. Folket trenger demokratisk modning og utvikling, men dette kommer ikke til å skje med Putin men mot ham. I dag ser det ut til å bli hans ettermæle, og det er tvilsomt at han selv evner å snu denne utviklingen. Han begår den feilen svært mange maktpersoner gjør ved å nekte å innse at han hadde sin tid frem til 2008 eller så, og at da skulle han ha holdt seg til reglene, gått av og nytt sitt otium med å bedrive veldedighet, holde foredrag og kaste glans. Dette har han ikke i seg, og nå må han mer eller mindre støttes eller bæres ut til historiens kirkegård. 

Kommentar #81

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Det siste ord

Publisert nesten 5 år siden

Jeg lar Udo Ulfkotte få min siste kommentar i denne debatten, alle brannslukkere til pumpene!

I’ve been a journalist for about 25 years, and I’ve been educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. … The German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I am going to stand up and say … it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do, and have done in the past, because they are bribed to betray the people not only in Germany, all over Europe. … I am very fearful of a new war in Europe, and I don’t like to have this situation again, because war is never coming from itself, there is always people who push for war, and this is not only politicians, it is journalists too. … We have betrayed our readers, just to push for war. … I don’t want this anymore, I’m fed up with this propaganda. We live in a banana republic, and not in a democratic country where we have press freedom. …

http://www.washingtonsblog.com/2014/10/leading-german-journalist-admits-cia-bribed-leaders-western-press.html

Kommentar #82

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tolker deg dithen at du stempler meninger du ikke er enige i som usaklige! Du gjør det lett for deg selv, men du overbeviser ikke. For hvor er dine argumenter og påvisninger av det du mener er usakligheter?

I kommentar #37.

Kommentar #83

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do, and have done in the past, because they are bribed to betray the people not only in Germany, all over Europe. … I am very fearful of a

Som sagt, her understreker han vel egentlig hvorfor det gikk ham som det gjorde, og i tillegg er han sur. Heller ikke han kan altså gjøres til noe sannhetsvitne for Putins storhet. 

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere