Anne Tveter

12

Kirken, kirkens medlemmer eller kirkens råd?

Etter Håkon Blekens innspill om kirke og manglende kultur tar jeg meg nok en gang i å tenke; hvem mener man med kirken?

Publisert: 16. okt 2014

"Kirken" brukes i mange ulike betydninger; den verdensvide kirke, Den norske kirke, Kirkemøtet, Kirkerådet, Bispemøtet, Mellomkirkelig Råd, den lokale presten, menighetsrådet, folkekirken, den gudstjenestefeirende menighet, Kirkens Nødhjelp, Kirkens bymisjon, de andre kristne frivillige organisasjonene osv.

Ofte synes jeg det er svært tvetydig hvem man omtaler eller hvem som er adressat når man snakker om "kirken". Av og til virker dette bevisst, av og til ikke. Og budskapet kan oppfattes svært forskjellig avhengig av hva mottager legger i den bruken av ordet i den konkrete saken.

For å gå tilbake til Håkon Bleken. Hvilken forståelse av "kirke" snakker han om? Er det Kirkerådet sentralt? Bispedømmerådene? Kulturkonsulentene på bispedømmekontorene? De lokale menighetsrådene? Jeg kjenner mange medlemmer av kirken, og derved representanter for den norske kirkes almenne prestedømme, som er svært opptatt av kultur og kulturformidling. Hvordan kan man da si at kirken ikke er opptatt av kultur?

Vi må bli tydeligere når vi kommuniserer. Når enkelte sier (og det skjer ganske ofte - klimaspørsmålet, Romfolket, asylbarna, osv) at "kirken må engasjere seg", sitter jeg ofte igjen med spørsmålet: hvem snakker man om/til? Betyr det at Kirkemøtet må sette saken på dagsorden? Eller at menighetsrådet skal sette i verk et nytt tilbud? Eller betyr det at kirkens medlemmer, de 75-80% vi i valgtider omtaler som "kirken" må engasjere seg? Eller betyr det at de som går til gudstjeneste hver søndag, som driver barnearbeidet, baker kaker og ellers stiller opp er "kirken" som skal engasjere seg?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere