Kjell Skartveit

99

Skepsis mot religion har økt

Hvis vi fortsetter med å hevde at alle religioner har kjærligheten som mål, bør det ikke undre oss at den oppvoksende slekt dømmer alle likt, og at skepsis blir resultatet. Vi har lagt opp til det selv.

Publisert: 13. okt 2014

Vårt Land kan melde om at skepsisen til religion har økt blant elever i den videregående skolen, og Sturla Stålsett mener det hele er urovekkende. Det er imidlertid mer urovekkende at Vårt Land ikke makter å stille et eneste kritisk spørsmål til sin egen rolle i dagens religionsdebatt eller til det multikulturelle samfunnets bærende ideologiske idé som sådan som forklaring til utviklingen.

Det etiske utgangspunktet for den offentlige religionsdebatten i dagens Norge, og resten av den vestlige verden, er at religioner skal betraktes som et trosfellesskap, et fellesskap der det er forskjeller i uttrykk, men ikke i intensjon. Biskop Erling Pettersens ord om at islam og kristendom har kjærligheten felles, er symptomatisk for denne holdningen. Sturla Stålsett viderefører dette synet når han til Vårt Land sier at:

 «det som forener oss må løftes fram, i stedet for det som skiller oss. Det er essensen i et livssynsåpent samfunn.»

Ingrid Rosendorf Joys, representant for Oslo katolske bispedømme i Samarbeidsrådet for tros – og livssynssamfunn (STL), er overrasket over tallene, og sier til Vårt Land at:

«Jeg hadde håpet at det multireligiøse Oslo hadde ført til økt toleranse for religion i det offentlige rom. Det er trist at religiøse ytringer i det offentlige rom skal møtes med skepsis.»

Ketil Botvar , forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning, hevder at undersøkelsen viser at «fordommene mot religion ikke er borte.»

Det er bare litt over en uke siden at Oslo tingrett frifant Ubaydullah Hussain. Hussain har i fem åpne facebookposter hyllet konkrete terrorhandlinger som Bostan Maraton, In Amenas, Woolwich osv. Dette er religiøse ytringer, det er islam i praksis. Sturla Stålsett, sammen med Vårt Land og svært mange andre forkjempere for religiøs relativisme, hevder at kristne må holde frem det som forener islam og kristen tro. Men hva er det som forener? Hva er det som forener Hussain og kristne misjonærer? Det er i det hele tatt vanskelig å se at det er noe som forener islam og kristendom, men når dagens elever blir opplært til at religioner er mer like enn ulike, er det ingen grunn til å bli overrasket over at de utvikler en skepsis til all religiøs aktivitet. Det er nå engang slik at den religiøse aktiviteten vi stort sett hører om og erfarer, er islams forakt for annerledes troende. Det er svært lenge siden norske elever fikk positive fortellinger om for eksempel kristne misjonærer som arbeider som medisinsk personell i u-land.

Kan det være at elevene i den norske skole ikke har holdninger som er basert på fordommer, men at holdningene er basert på det de de faktisk opplever og hører fra våre egne religiøse ledere?

Hvis vi fortsetter å hevde at alle religioner har kjærligheten som mål, bør det ikke undre oss at den oppvoksende slekt dømmer alle likt, og at skepsis blir resultatet. Vi har lagt opp til det selv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Vårt Land kan melde om at skepsisen til religion har økt blant elever i den videregående skolen, og Sturla Stålsett mener det hele er urovekkende.

Mulig jeg kanskje bommer nå, men jeg mener at mange kristne ledere tar altfor lett på flere ting. Spesielt syns jeg dette gjelder for bedhus miljøer og karismatiske miljø.

Selv ble jeg opplært til at bibelen er sannhet og rettesnor (skriften alene). Informasjon er i dag lett tilgjengelig for dem som søker.

Om man søker blir man kjent med at lærde i siden Scweitzer ofte har sett Jesus som en apokalyptisk profet. En dommedagsprofet som faktisk tok feil i sin profeti. Man undres kanskje, tok han feil i andre ting? Mye av det samme kan man si om Paulus.

Vider kan man les om at arkeologi i noen tilfeller motbeviser bibelens påstander. Kanskje var sjangeren i GT ikke ment å være historieskrivning, men mer oppbyggende historier som sier noe om moral, etikk, og Gud. Uansett så forkynnes det fremdeles om at bibelen er sannhet også når det kommer til de GT tekster (skriften alene). Fallhøyden blir da stor.

For meg var det også tankevekkende å lese at feks efeserbrevet som mange mener på en tydelig måte summerer opp Paulus teologi mest sannsynlig ikke er skrevet av Paulus. Det samme kan sies om pastroalbreven og flere andre skrifter i NT. Da jeg leste om dette så tenkte jeg at dette er bare påstander fra historikere som skriver mot kristendommen. Senere har slike påstander blitt bekreftet av en rekke kjente kristne fagfolk.

Min opplevelse var da at flere kristne ledere ikke er ærlige, eller at de mangler kunskap. De tar ikke inn over seg situasjonen rundt de bibelske skrifter, og holder til at noe er sant pga at det står i bibelen. I beste fall er de selektive i måten de leser bibelhistorie på. Men man kan på ingen måte si at de er interessert i å ta inn over seg bredden av det materiale som i dag er tilgjengelig

Dette er lett for unge som vokser opp i dag å gjennomskue.  Heldigvis ser vi fagfolk som Atle Søvik osv ta dette på alvor. Når man da leser her på forum så ser vi dem bli kritisert av «vanlige» kristne netopp pga at de ikke er tro nok mot ordet. Men hva vil det si og være tro mot ordet? Krever ikke det at vi søker sannhet selv om det smerter, og er det ikke da mest ærlig å ta konsekvensen av de funn man gjør i sin søken? Sannheter er ikke evige sannheter pga at det står i bibelen. Man må se på kontekst og hvilke forhold de ulike «sannhetene» oppsto i. Så må kristne tilpasse sin teologi etter den kunnskap og det materiale men i dag besitter. Det gjør noen. Vi ser Atle Søvik og Hallvard Jørgensen som gode eksempler her på forum.

Ingen liker å bli lurt, og selv har jeg følt meg lurt. Jeg mistet troen, mye pga dette og pga tilstanden i verden. Gud ser ikke ut til å være tilstede og glimmrer med sitt fravær.

Som mange som faller så falt jeg kanskje hardt. Likefult er jeg blitt litt nysgjerrig på teologien nevnte Søvik og Jørgensen skriver om, selv om jeg registrerer at heller ikke de er enige i alt. Det er spennende at de tar på alvor problemer andre bare avfeier. Jeg vil da tro at de også blir mer sikre i sin tro, selv om jeg ikke helt forstår hvordan man kan komme til denne troen basert på det materiale de synes å være enige i. 

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi fortsetter med å hevde at alle religioner har kjærligheten som mål, bør det ikke undre oss at den oppvoksende slekt dømmer alle likt, og at skepsis blir resultatet. Vi har lagt opp til det selv.

Vårt Land kan melde om at skepsisen til religion har økt blant elever i den videregående skolen, og Sturla Stålsett mener det hele er urovekkende.

For det første, la meg forsikre at min skepsis til religion gjelder kristendom spesifikt. Det er ikke slik at kristendommen blir dratt med i dragsuget av andre religioner.

For det andre så er det så vage punkter om hva som skal bety skepsis til religion at det er vanskelig å si hva elevene egentlig har svart. At man ønsker at RLE er nøytral er ikke skepsis til religon eller manglende forståelse for trosfrihet, tvert imot.

Er spørsmål, bakgrunnsopplysninger og analyser av data tilgjengelig?

Kommentar #3

Kristoffer Stokkeland

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Er spørsmål, bakgrunnsopplysninger og analyser av data tilgjengelig?

Pål Ketil Botvar Unge i storbyen skeptiske til religion i det offentlige rom (2 2014)

Ble tilgjengelig i dag. Har ikke gjort stort annet enn å etterspørre det selv, men vet om to-tre som har lest og vært relativt kritiske.

Kommentar #4

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
«det som forener oss må løftes fram, i stedet for det som skiller oss. Det er essensen i et livssynsåpent samfunn.»

Det kan Stålsett have ret i - det bør være udgangspositionen.

Jeg har debatteret meget med overvejende unge muslimer fra alavitter til de rene mudjahidin wannabees, foruden sat mig en del ind i islam mere teoretisk - og haft meget med muslimer at gøre i mange slags relationer.

Som jeg er kommert frem til, så kan kristne og muslimer være enige om at der er en guddom, som sætter grænser for mennesker, sådan at der er forskel på rigtigt og forkert.

Derfra går det hver sin vej.

____________________

Planlagt eller ej, er der ingen tvivl om at eliten søger at associere islams negative egenskaber med kristendommen.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jo

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
For det første, la meg forsikre at min skepsis til religion gjelder kristendom spesifikt. Det er ikke slik at kristendommen blir dratt med i dragsuget av andre religioner.

Det har alltid eksistert røster som har sett på kristendommen som en plage,MEN det er utenfor en hver tvil at det så og si i 100% av tilfellene der islam er tema i en eller annen debatt,blir kristendommen dratt inn som et tema.

For meg ser det ut som at humanetikere ser det som en gylden anledning til å få has på den forhatte kristendommen i samme slengen.

Og ikke nok med det,men det ser også ut til at de samme som forakter kristendommen,bagatelliserer og ufarliggjør islam.

Uforståelig,merkelig og fullstendig ulogisk. 

Kommentar #6

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
«Jeg hadde håpet at det multireligiøse Oslo hadde ført til økt toleranse for religion i det offentlige rom. Det er trist at religiøse ytringer i det offentlige rom skal møtes med skepsis.»

Toleranse kan da fint kombineres med skepsis? Man kan tolerere mennesker som tror på forskjellige ting uten å akseptere innholdet i troen. Man kan være opplyst om hvordan verden fungerer og dermed skeptisk til religionenes troverdighet, uten å ha redusert toleranse for andre mennesker!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere