Martin Enstad

28

Kjønn teller.

Det blir for enkelt å si man vil ha den beste lederen, og tro at kjønn ikke angår saken.

Publisert: 3. okt 2014

Sokneprest Kyrre Kolvik gjør seg til talsmann for at kjønn er det siste argumentet som teller ved ansettelser (Vårt Land 30/9-14). Han kjenner seg diskriminert på vegne av sitt kjønn hvis det blir en kvinnelig biskop i Bodø utfra en vurdering av kjønnsfordelingen blant biskopene.

Det er for enkelt når Kolvik ønsker seg den “beste” som sin framtidig biskop, “uavhengig av kjønn”. Og det er bekymringsfullt når en så sentral fagforeningspolitiker som Kolvik retorisk spør: “Og det er vel heller ikke ønskelig for kvinner å få jobben på grunn av sitt kjønn, og ikke fordi de er veid og vurdert og sett på som den best kvalifiserte?” Tanken på at det finnes en objektiv standard for den beste lederen basert på alt annet enn kjønn er forlatt.

Kolvik uttrykker bekymring for at for få unge menn velger presteyrket og for kirkestaber som blir preget av et kjønn. Da er det underlig at han ikke ser at kjønn på toppledernivå kan være kompetanse, et fortrinn. I et mannsdominert kollegium bør kvinner ha et fortrinn.

Derfor blir det for enkelt når Kolvik sier at Kirkerådet kun skal vurdere skikkethet, lederegenskaper og kirkelig votum, og synes til å mene at kjønn ikke angår saken.

Biskopene er en sentral del av vår nasjonale kirkeledelse. Derfor må sammensetningen av kollegiet oppfattes som legitim, og kjønn hører med i den vurderingen. Det var nok mange drevne mannlige AP-politikere som følte seg forbigått når Gro presenterte sin kvinneregjering i 1986. Noen andre menn vil kjenne seg forbigått hvis den neste biskopen i Bodø er en kvinne, men diskriminert, det er de ikke.

Martin Enstad

prest og PF-medlem.

Innlegget sto på trykk i Vårt Land den 3. oktober

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Nominere bare kvinner?

Publisert rundt 6 år siden
Martin Enstad. Gå til den siterte teksten.
Biskopene er en sentral del av vår nasjonale kirkeledelse. Derfor må sammensetningen av kollegiet oppfattes som legitim, og kjønn hører med i den vurderingen.

Men er konklusjonen av dette innlegget at det neste gang må bli en kvinne som utnevnes til biskop i Dnk? Og i såfall: Hva er vitsen med å nominere menn når det skal velges ny biskop i Sør-Hålogaland neste år? Å nominere menn dersom det MÅ velges en kvinne, er jo strengt tatt bare spill for galleriet.

Eller?

Kommentar #2

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Spørsmål til dette:

Publisert rundt 6 år siden
Martin Enstad. Gå til den siterte teksten.
Det var nok mange drevne mannlige AP-politikere som følte seg forbigått når Gro presenterte sin kvinneregjering i 1986. Noen andre menn vil kjenne seg forbigått hvis den neste biskopen i Bodø er en kvinne, men diskriminert, det er de ikke.

- er biskopen en del av det samme politiske system som en minister?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere