Gry Friis Eriksen

2

Det store kjønnsargumentet

Moderat kjønnskvotering ved tilsetting i ledende stillinger i kirken er ikke et problem, snarere en nødvendighet.

Publisert: 3. okt 2014

Skrevet av Gry Friis Eriksen og Kristine Sandmæl
Leder og nestleder i  Norsk kvinnelig teologforening

På vegne av kvinner i prestetjeneste ønsker vi å gi svare på Kyrre Kolvik sin argumentasjon i Vårt Land 30. september.

For over 50 år siden, i 1961, ble den første kvinne vigslet til prestetjeneste i Den norske kirke. Historisk sett er ikke det en lang periode, men for de kvinner som har stått side om side med menn i presteyrket gjennom flere tiår, er det underlig å lese at vår tid kommer, bare vi kvinner også innehar den samme kompetansen som menn.

Devaluering. Det var ikke tilfellet ved de siste bispevalgene at det ikke var kvinner som innehadde den samme kompetansen som de menn som ble tilsatt. Noe som tydelig må si å ha vist seg bl.a. ved det jevne avstemningsresultatet i Kirkerådet ved tilsetting av biskop i Nord-Hålogaland.

Kolvik som er sokneprest og sentralstyremedlem i Presteforeningen, nærer en bekymring over at presteyrket skal bli et såkalt «kvinneryrke». Det er et uttrykk for en devaluering av kvinneyrker, en vurdering av «kvinneyrker» som lavstatusyrker.

Rekrutteringen til prestetjeneste er et problem og har vært det de siste årene, det er sant. Men det er vanskelig å tro at innspill som dette vil hjelpe rekrutteringen, eller for den saks skyld at flere bispeutnevnelser av konservative menn vil gjøre det.

Overvekt. Flere i kirkelige stillinger har, som Kolvik påpeker, erfart at stabene er kvinnedominerte. Flere kvinner i prestetjeneste har også erfart at menigheter helst vil ha menn til ledige prestestillinger nettopp med dette som argument. Det har resultert i at mange kvinner har arbeidet i prestefellesskap med en sterk overvekt av menn.

Dette er et uttrykk for den samme kjønnskvotering som Kolvik kritiserer skulle være nødvendig i bispetilsettinger. Det kan ha vært kvinner med vel så mye kompetanse og egnethet som ikke har fått prestestillinger i den norske kirke fordi den kirkelige staben har hatt overvekt av kvinner. Kjønnskvotering fungerer også den veien.

Så lenge vi har god kompetanse på lederskap og solid teologisk kunnskap blant begge kjønn i kirken i dag, noe vi vil påstå, kan ikke moderat kjønnskvotering ved tilsetting i ledende stillinger anses som et problem. Snarere er det en nødvendighet i forhold til den totale sammensetningen av bispemøtet.

Frigjørende. Moderat kvotering, i dette tilfellet å velge en kvinne når begge kandidater er like gode, er helt vanlig praksis i staten og i kirken. Dette er ikke diskriminering, men frigjørende praksis for å fremme likestilling i praksis. Også Kirkerådet ønsker jevn kjønnsbalanse i styrer og råd.

Kolvik mer enn antyder at det som er saken, er at vi ikke har nok kvinner med den nødvendig kompetanse. Dette er etter det Norsk kvinnelig teologforening erfarer ikke tilfelle. Den norske kirke er i den heldige situasjon at vi har mange kvinner med god og nødvendig kompetanse for å inneha et bispeembete.

Nord-Hålogaland har fått en god biskop med mye erfaring og kompetanse fra bispedømmet,  og han hadde reell konkurranse fra kandidater av begge kjønn. I de senere bispetilsettinger kunne Kirkerådet ha valgt en kvinne uten at det ville vært radikal kjønnskvotering eller «forbigåelse» av en kandidat med mer erfaring og/eller kompetanse.

Folkekirken. Det er viktig med kjønnsbalanse i Bispemøtet, ikke fordi vi vil knytte stereotypier til det mannlige eller det kvinnelige, men fordi det er viktig at mannlige og kvinnelige erfaringer samles også i lederskapet.

Biskopene skal speile (folke)kirken og ha en bredde i teologisk kunnskap både på liberalt og konservativt hold, på det mannlige og på det kvinnelige.

Dersom en er bekymret for rekruttering til presteyrket og for Den norske kirke, burde bekymringen ligget der: på hvor attraktivt det er å arbeide og å bli i en kirke som stadig vekk signaliserer et snevrere syn på menneskeverd, likhet og åpenhet for alle mennesker.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 3. OKTOBER 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
26 dager siden / 1889 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
18 dager siden / 1626 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
26 dager siden / 1585 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 1583 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
17 dager siden / 1439 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1360 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
15 dager siden / 1343 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
30 dager siden / 1179 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere