Per Kristian Aschim

18

Nei til sentralstyring av bispevalg

Vi bør si farvel til enhver sentralstyring. Biskoper bør velges, og de bør velges av sitt eget bispedømme.

Publisert: 2. okt 2014

Kirkerådet har nå tilsatt vinneren av den innledende avstemningsrunden som biskop i tre av tre tilfeller. «Åpen folkekirke» mener, ifølge en pressemelding 25. september, at «vi trenger en ledelse som er i stand til å ta et helhetlig ansvar for ansettelsespolitikken», og henviser til at «kun 3 av 12 biskoper» er kvinner.

Trond Bakkevig har tatt til orde for at Kirkerådet bør fratas tilsettingsmyndigheten, og at tilsetting av biskoper bør overlates til et eget tilsettingsorgan (Dagen 29. september. 

Jeg mener vi bør si farvel til enhver sentralstyring. Biskoper bør velges, og de bør velges av sitt eget bispedømme. 

Utredet. I 2007 var jeg med å utrede spørsmålet om bispevalg. Det ble gjort et prinsippvedtak i Kirkemøtet om dette. Den gangen ble det foreslått en valgordning hvor vinneren ble biskop, om nødvendig etter to valgomganger. Det ville sikre at vinneren hadde minst 50 prosent oppslutning. 

Menighetsrådene og de vigslede tjenestegruppene skulle ha stemmerett i bispedømmet, Kirkemøtets medlemmer nasjonalt. Jeg har kommet til at det nasjonale elementet er unødvendig ved tilsettinger av biskopene i bispedømmene. Når det skal tilsettes preses, kan og bør avstemningen være nasjonal.

Høyere kvinneandel. I Sverige og Danmark har de ordninger for bispevalg. Der stemmer bare prestene og menighetsrådsmedlemmene i vedkommende bispedømme. I Sverige er nå tre av 14 biskoper kvinner. Før år 2000 var det to av 14. 

I Danmark var inntil nylig fire av ti biskoper kvinner (fem av elleve hvis en tar med Grønland). Nå er andelen tre av ti (fire av elleve). Uten noen form for nasjonal koordinering lar det seg altså gjøre å opprettholde en kvinneandel i bispekollegiet som er like høy eller høyere enn den noen gang har vært i Norge.

Det er legitimt og ønskelig med en god kvinneandel i bispekollegiet, som «Åpen folkekirke» ønsker. Men det forundrer meg at «Åpen folkekirkes» svar på dette ser ut til å være fortsatt sentralstyring av bispetilsettinger. 

For smalt. Det er også ønskelig med teologisk fagkompetanse, som Bakkevig etterlyser. Men det blir for smalt å bare knytte teologisk kompetanse til doktorgrad i teologi. Det er også en rekke andre kvaliteter som er ønskelige hos biskoper, og ingen har alt. Debatten i forkant av nominasjonen må være stedet hvor slike hensyn drøftes. Det fungerer tålelig bra i Sverige og Danmark. Det er en særnorsk redsel for å slippe sentral kontroll over bispetilsettinger.

En fordel med bispevalg er at prosessen vil bli kortere og mindre omstendelig enn den er i dag. En annen fordel er at en unngår en situasjon hvor Kirkerådet som biskopenes tilsettingsmyndighet blir overordnet biskopene.

Maktfordeling. Det kan være ønskelig med en form for maktfordeling i den nye sentralkirkelige organiseringen. «Embete og råd» er et innarbeidet prinsipp i Den norske kirkes organisasjon. «Embete og råd» sikres best for framtiden hvis biskopene sideordnes Kirkerådet, med et selvstendig ansvar for å ivareta ledelsen av forkynnelse og sakramentforvaltning, og tilsynet med dette. 

En tredje fordel, særlig hvis valget overlates til det bispedømmet som er berørt, er at ingen sentral instans kan styre sammensetningen av bispekollegiet. 

I en situasjon hvor sentralkirkelige organer får større myndighet i kirken, kan det være viktig å bygge inn mekanismer som motvirker sentralisering. Jeg mener også at regionale bispevalg på lang sikt vil sikre mangfold i bispekollegiet langt bedre enn et sentralt tilsettingsorgan vil klare.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 2. OKTOBER 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere