Mohamed Abdishazan

32

Femtekolonnister og islamist-spøkelser, del 2

For noen dager siden skrev jeg et innlegg her på forumet som er kritikk av organisasjonen Human Rights Services såkalte "avsløring" av en av medarrangørene til demonstrasjonen: Faten Mahdi al-Hussaini.

Publisert: 30. aug 2014

Dette innlegget er ment for å utfylle og til dels opprettholde det første. Jeg er fortsatt av den formening - hvis man forholder seg til HRS første artikkel (som også ble publisert i Dagbladet - bare på nett) er et eksempel på guilt-by-association. Det var ingen substans der. Det var bare "hun er med i en moske....som....navnliste...voila...hun er ekstremist". HRS har gang på gang beviste at hvis man skal følge en slik tankegang vil en del folk si at de vil også komme uheldig ut. Med andre ord det kan slå tilbake på dem.

Jeg er også av dem formening (har vært det i lang tid) at HRS til tider har en uheldig sammenblanding av islam og islamismen. Denne sammenblandingen er lite konstruktiv (og lavt presisjonsnivå) i samfunnsdebatten. Jeg nevnte tidligere Bassam Tibis gode og lett tilgjengelige (for lesere) introduksjonsbok Islam and Islamism som forklarer hva islam er (altså en verdensreligion) og hva islamismen er (totalitær ideologi med forskjeller innad)

Noe annet som også er særdeles uheldig er at HRS (igjen i deres opprinnelige artikkel - den såkalte avsløringen) skriver følgende om al-Hussainis klesstil:

"Jeg vet ikke om det var flere enn meg som reagerte i første omgang på antrekket til jenta; den stramme hijaben — som er selve kjennetegnet, uniformen til islamske fundamentalister."

Dette er ikke bare latterlig og absurd. Men dette er også igjen med å opprettholde min første anklage: HRS kaller al-Hussaini en ekstremist. I eksempelet over viser hun tilbake til at hun har på seg et hodeplagg (!). Dette er å forurense den offentlige samtalen. En kvinne som går med hijab er ikke nødvendigvis en ekstremist. Å tro noe slikt er forkastelig. Denne formen av konspiratorisk muslimhat er destruktiv. Det er en ting å kritisere folks ideologiske, religiøse, ekstremistiske (you name it) standpunkter. Det er noe annet å dømme dem pga et hodeplagg.

En av de vestlige akademikere jeg ser opp til er den amerikanske professoren og feministen Amina Wadud. Hun er professor i islamsk studier (hennes bøker om islam og feminisme er interessante). Amina Wadud bruker hijab - i 90-tallet gikk hun i bresjen for kvinnelige imamer (bønneledere) ved å lede en bønn hvor begge kjønn var tilstede. For noen ikke-muslimer vil dette ikke være progressivt - men i muslimsk sammenheng er det.

Det er en ting at en kvinne kan være bønneleder for bare kvinner. Noe annet at hun kan være en bønneleder for begge kjønn. På samme måte som det ikke eksisterte noen kvinnelige prester i Vesten for rundt 100 år siden - viser Wadud (og hun er et av mange...mange eksempler) at HRS utsagn hijab er lik "uniformen til islamske fundamentalister" er total skivebom. 

Jeg har tidligere anmeldt boka Your Fatwa Does Not Apply Here til den amerikanske jussprofessoren Karima Bennoune. Flere av de modige muslimene som Bennoune skriver om er praktiserende og dypt troende kvinner som bruker hijab. Disse kvinnene står i fronten mot fundamentalisme og islamistisk ekstremisme i deres egne samfunn og nærmiljøer. Hvordan våger da folk som sitter i trygge omgivelser i Vesten å si de går i "uniformen til islamske fundamentalister"?

Jeg er enig med HRS i at retorikk som "de er djeveler...de er frafalte etc" er ikke nødvendigvis konstruktivt. Men dette er patos. Jeg er absolutt sikker på at HRS selv i deres skriverier har brukt patos-fylte ord/uttrykk/fraser.

Når alt dette er sagt. La oss se på hvem arrangørene bak mandagens demonstrasjon mot IS er. HRS hevder i deres nyeste innlegg (svar til Aftenpostens leder 28/8) at Faten Mahdi al-Hussaini (og noen av de andre arrangørene av demoen er med i styret - som det viser seg) er formann i organisasjonen Stand4Hussain. Jeg drev og tittet på nettsiden som HRS linker til. Hvis dette er organisasjonens offentlige nettside - vel da er det en del greier der som bør absolutt problematiseres - jeg kommer tilbake til to eksempler denne runden.

Men først: Hva slags organisasjon er Stand4Hussain? Jeg er ikke sikker. Jeg har spurt Faten al-Mahdi Hussain og en annen medarrangør på sosiale medier hva slags organisasjon de er (venter med å få svar). Men ut ifra deres nettside og det jeg har sett på sosiale medier: vil jeg (foreløpig) konkludere med at det er en shia-muslimsk dawah-organisasjon. Dawah er som nevnt i mitt første innlegg: islamsk misjonering. Selve ordet betyr "invitasjon". Og til hva da? Jo, til den islamske troen.

Det er den samme virksomheten organisasjonen IslamNet driver på med - forskjellen er at IslamNet er salafistisk (sunni-islamsk) organisasjon og Stand4Hussain er shia-muslimsk. Jeg har vært borti slike organisasjoner tidligere. Mange av dem er ikke-voldelige og fredelige. Men de som driver med "indre-dawah" - det vil si dawah rettet mot oss vestlige muslimer som er ødelagt av det vestlige samfunnets hedenskap - kan være litt irriterende (f.eks Tablighi-grupper) iblant. Fra spøk til alvor. 

HRS nevner at Stand4Hussain - (igjen uklart hvis nettsiden er deres offentlige nettside) står for avkutting av lem i det anser for å være islamsk-styrt samfunn:

(...) som på nettsiden sannislam.no promoterer avkapping av lemmer og drap i tråd med ayatollahenes ideologi."

Dette i seg selv er ikke noe nytt i islamsk sammenheng siden avkutting av tyvers hender er nevnt i Koranen, sure 5, vers 38:

"Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Gud. Gud er mektig, vis." (fra Einar Berg oversettelsen av Koranen)

Selvfølgelig vil mange mennesker (inkludert en del muslimer) hevde at slike korporlige straffemetoder som dette er problematisk i vår tid. Det som er også interessant ifølge meg er argumentasjonen til Stand4Hussain. De viser klart og tydelig noe som er en gjenganger blant en del unge vestlige muslimer i slike dawah-organisasjoner: en vilje til å tro på en utopi og en form av ungdommelig naivitet (gjenspeiles i deres argumentasjonsrekke).

Hva er denne utopien? Jo, det såkalte og perfekte islamske samfunnet - hvor sharia er institusjonaliserte på alle plan i samfunnet og individnivå. Jeg liker ikke å linke til ting jeg har skrevet selv tidligere - men jeg anbefaler å lese dette bokessayet her for de som er ekstra interessert.

Denne utopien er klart farlig. Den gjør ikke en nødvendigvis til en voldelig ekstremist. Men den hemmer kritisk sans blant (noen) unge vestlige muslimer. Argumentasjon (som det kan leses) går slik som dette her:

1. Avkutting av lem er umenneskelig - men nødvendig.

2. I et islamsk samfunn vil det ikke være nødvendig med en slik straff - siden "ingen" vil være tyver.

3. Hvorfor?

4. Jo, fordi den islamske staten vil ta av seg alle dets fattige og vanskeligstilte innbyggere (her kommer også maqasid al-sharia inn - sharias fem hovedmål).

5. Hvis det blir nødvendig med en slik straff så trengs det rettferdig rettssak etc.

Osv.

Hovedpoenget er pkt 5: de konkluderer med å akseptere straffemetoden. Det er naivt og lite kritisk måte å tenke på/argumentere. For det første er det ikke slik at alle fattige og vanskeligstilte er tyver. Det er ikke heller slik at alle tyver stjeler noe fordi de er sultne eller vanskeligstilte. Det kan være mange grunner til at folk begår tyveri. For det andre åpner Stand4Hussain slik de skriver (hele tiden) for at en slik straffemetode er riktig - til og med i vår tid. De sier ikke at folk som blir dømt for tyveri bør havne i fengsel. Den røde tråden i deres artikkel er innlysende for den enkelte leser: de ønsker en slik straffemetode.

Det er også et annet eksempel som jeg vil ta med som HRS ikke tok med i deres innlegg i Aftenposten. I artikkelen (jeg vet ikke om dette er hva Stand4Hussain sier til ikke-muslimer og nysgjerrige muslimer de møter på når de står stand i Oslo). Men der går de også inn for en annen hadd (straff) mot utroskap. I dette tilfelle er de for dødsstraff:

"Den loven som dømmer de utro til døden kan bare tas i bruk under harde restriksjoner. F eks at 4 vitner har vitnet med all sikkerhet at de har sett selveste hendelsen (samleiet.) Det hører også til saken at slike lover er tenkt å bli tatt i bruk under islamske forhold. Det innebærer samfunn der bla. anledningen til seksuell opphisselse eller erotikk er strengt begrenset på offentlig steder."

Den setningen jeg har markert viser igjen den naive utopien. De fleste nordmenn vil reagere med avsky og sjokk at man kan være for dødsstraff mot utroskap i vår tid. Dette er også et annet eksempel på at Stand4Hussain må klargjøre deres standpunkter. 

Jeg setter strek her - for nå. Vi ser an hvordan dette utvikler seg. Men jeg vil si avslutningsvis følgende: Vi må skille mellom to ting: berettiga kritikk og skittkasting. 1) Det er fullt berettiga og forståelig i et åpent og kritisk offentlighet at samfunnsdebattanter (og andres) standpunkter klargjøres, løftes opp og kritiseres. 2) Men å drive på med guilt-by-association og kritikk uten substans (les: skittkasting) er forurensende for den offentlige samtalen.

Jeg er ikke 100 % sikker på hva slags organisasjon Stand4Hussain er men hvis de støtter korporlige straffer (og dødsstraff) da bør de selvfølgelig kritiseres uavhengig demonstrasjoner, aktørens alder (en del viser tilbake til at demonstrasjonens arrangører er 18 og 19-åringer - altså myndige og tenkende individer) etc. Den første artikkelen til HRS faller ikke i kategori 1 men 2 som jeg skrev igår.

Det er fullt mulig å spørre folk (dette tilfelle Faten Mahdi al-Hussaini og medarrangører) om deres standpunkter uten å gå for guilt-by-association virksomheten. Det er også fullt mulig og berettiga å problematisere standpunktene til Stand4Hussain. Moralen er: La tvilen komme folk til gode - til og med for dine (argeste) meningsmotstandere.

PS: I dagens Dagbladet er det et intervju med Faten Mahdi al-Hussaini.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden

En relevant kommentar av Tor Bach:

http://www.vepsen.no/2014/08/giftsprederne-i-blant-oss/

 

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Der ja

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
En relevant kommentar av Tor Bach: http://www.vepsen.no/2014/08/giftsprederne-i-blant-oss/

Det er på dette nivået holdningene til Johannesen egentlig ligger.

Godt å få det klargjort,så slipper vi å undre oss lenger på hvorfor han ikke skjønner hva som skrives når islam blir kritisert.... 

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Presisering?

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er på dette nivået holdningene til Johannesen egentlig ligger.

Godt å få det klargjort,så slipper vi å undre oss lenger på hvorfor han ikke skjønner hva som skrives når islam blir kritisert....

Kanskje du kunne komme med en presisering av hva du spesielt sikter til?  Kommentaren din er ikke umiddelbart begripelig.

Kommentar #4

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Sayyid Qutbs Milepæler

Publisert over 5 år siden

er islamistenes fremste inspirasjonskilde.

Bare ved å lese Kari Vogts forords (ca 9 sider) i Milepæler (LSP forlag 2004) er nok til å gjøre hvem som helst livredd.

Vogt skriver avslutningsvis: " Milepæler er en ubehagelig bok. (...)leses som en sammenhengende besvergelse - det dualistiske verdensbildet er skremmende, krigsforherligelsen opprørende."

Dette er festskriftet til DMB, Hamas og mange mainstream muslimer som vil opprettelsen av islamske samfunn, enklaver, soner og stater der sharia er lov.

Man kan også lese i eugene Rogans "Araberne" hvordan disse ideene, f. eks. jihad og drømmen om den islamske staten, er på frammarsj i MØ, særlig etter Sovjet invaderte Afghanistan.

Hege Storhaug har nok bidratt til en mer realistisk forståelse av islam enn en samlet nork presse.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tor Bach i vepsen

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du kunne komme med en presisering av hva du spesielt sikter til? Kommentaren din er ikke umiddelbart begripelig.

Når du trekker fram slikt som Bach skriver,regner jeg med at du syns han har bra meninger og syn på saken.

 

Kommentar #6

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Etter norsk målestokk er dette ekstremistisk

Publisert over 5 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
HRS hevder i deres nyeste innlegg (svar til Aftenpostens leder 28/8) at Faten Mahdi al-Hussaini (og noen av de andre arrangørene av demoen er med i styret - som det viser seg) er formann i organisasjonen Stand4Hussain.

Kva organisasjonar Faten Mahdi al-Hussaini er med i, anar eg ikkje. Men ved sin omtale av gruppa "Stand4Hussain", synest eg Abdishazan meir understrekar enn imøtegår HRS sin kritikk av dette miljøet. Han skriv m.a.: "Selvfølgelig vil mange mennesker (inkludert en del muslimer) hevde at slike korporlige straffemetoder som dette er problematisk i vår tid." Både ønske om avkutting av lemmar som straff for steling, og dødsstraff for utruskap, vil nordmenn flest ikkje kalle problematisk og naivt, men svært ytterleggåande, ja, ekstremistisk til tusen.

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Eksempler?

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når du trekker fram slikt som Bach skriver,regner jeg med at du syns han har bra meninger og syn på saken.

Hva i Bachs kronikk er det du spesielt tenker på?  Vær konkret!

Kommentar #8

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Tor Bach sannhetsvitne ?

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du kunne komme med en presisering av hva du spesielt sikter til? Kommentaren din er ikke umiddelbart begripelig.

Johannessen overrasker stadig vekk, nå altså med Tor Bach.

Kanskje Johannessen vet hvor mange våpenlisenser til Ummah folk Wild X har fremskaffet ?  Hver lisens skal gi anledning til å eie opptil 6 våpen. 

Generalsekretær for Wild X er Tor Bach. Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon.

-- bare sånn når en først snakker om noen kunne være femtekolonnister opptil flere på statens regning. 

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Ta det med ro!

Publisert over 5 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Johannessen overrasker stadig vekk, nå altså med Tor Bach. Kanskje Johannessen vet nøyaktig hvor mange våpenlisenser til Ummah folk Wild X har skaffet ? Hver lisens skal gi anledning til å eie opptil 6 våpen. Generalsekretær for Wild X er Tor Bach. Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon når en først sankker om femtekolonnister, hvor mange kanskje lever på statens regning.

Det hadde vært en fordel om du holdt deg til sannheten, Weld - i stedet for å fordreie den (har du forlest deg på ekstremisten Ronny Altes giftspredning?).

Relevant lenke:

http://www.nrk.no/norge/ekstreme-islamister-tar-jegerkurs-1.8355630

 

Kommentar #10

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Svar til Runde

Publisert over 5 år siden
Som jeg skriver - det naive er utopien om det perfekte islamske samfunn.tankegods man finner i vestlig/europeisk totalitarisme også - dvs kommunismen, nazismen og fascismen. Jeg mener ikke slik Runde skriver at slike straffemetoder er ikke ekstreme i norsk sammenheng og i vår tid.
Kommentar #11

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

PST

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vært en fordel om du holdt deg til sannheten, Weld - i stedet for å fordreie den (har du forlest deg på ekstremisten Ronny Altes giftspredning?).

Sannheten er vel du som regel så langt unna som det er mulig å komme, Johannessen ?  

Hvorfor sendte han da bekymringsmelding til PST fordi han synes noen var mer ivrige etter å bli ferdige med prøven enn å lære ?  Det hele forekommer en smule skrudd. Dessuten må jo Vespen.org sies å være en direkte hemsko for frie ytringer i et fritt liberalt demokrati. 

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 5 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor sendte han da bekymringsmelding til PST fordi han synes noen var mer ivrige etter å bli ferdige med prøven enn å lære ?

Det viser jo nettopp at han var våken, ikke sant?

Kommentar #13

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Hege Storhaug har nok bidratt til en mer realistisk forståelse av islam enn en samlet nork presse.

Hege Storhaug en modig kvinne som helst skal knebles , det indikerer denne trådens starter .

Det som hun skriver om denne unge muslimske kvinnen Faten Mahdi al-Hussaini er sant , selv om trådstarter prøver å omformulere hennes meninger i ettertid og glatte over . Når det også er kjent at hun redigerte sine meninger på Facebook og den muslimske siden hun er leder for .

VL har jo også denne saken om henne som leder idag  , de skaper ett idolbilde som ikke er rett .

Hun fremmer ikke mer demokrati , men mer hat og fragmentering av anderledes troende .

Det at hun tok avstand fra vold og terror foran en jublende Norsk maktelite , gir det liten verdi og honnør da hun er varm støttespiller av regime i Iran og støtter både avkapping av lemmer og halshugging og sharia lover , da blir dette i mine øyne et falskt spill , der hensikten helliger midlet

Hadde aksjonen denne sprunget spontant ut fra hjertet skulle jeg og jublet , men min tid som naiv brobygger er over , nå følger jeg mer med i internasjonal presse og er nøkternt observerende og svelger ikke lenger alt jeg får meg servert , selv om det ser flott ut på overflaten .

Det er ingen som er så blind som den som ikke vil se , og ingen som er så døv som den som ikke vil høre , sies det .

Nå får de vise hva de vil og demonstrere at de mener det de sier og i mellomtiden må vi ta godt vare på HRS og Hege Storhaug , for det er krefter i vårt land som arbeider utrettelig og systematisk for å innføre fremmed kultur og bryte ned det gode demokratiet vi har bygget opp .

Vil vi det...... ?

Kommentar #14

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

bare litt våken

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det viser jo nettopp at han var våken, ikke sant?

må en vel kunne si, - samtidig som det bekrefter mine bange anelser om denne mannens vurderingsevne. 

Kommentar #15

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

NB !

Publisert over 5 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
VL har jo også denne saken om henne som leder idag , de skaper ett idolbilde som ikke er rett .

Standard prosedyre å dekke over hva som er kommet frem om jihad aspirasjoner og Israel hat. 

Kan det være her avisen Vårt Land finner hverandre ?

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Stort sett alt

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva i Bachs kronikk er det du spesielt tenker på? Vær konkret!

Hege Storhaug blir fremstilt som giftsprederske fordi hun er flink til å få fram fakta der resten av den norske presse holder kjeft for å ikke tråkke noen på ømme tær.

Resten oser av forakt for alt som er kritisk til hva som er i ferd med å skje med vårt eget land og resten av Europa.
Multikulturen er visst et gode for land og folk,mens vi på den måten legger til rette for farlige motsetninger i vårt lille rolige hjørne av verden.

Er det ikke nok bråk ellers i verden der islam har fotfeste ? 

Kommentar #17

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
For noen dager siden skrev jeg et innlegg her på forumet som er kritikk av organisasjonen Human Rights Services såkalte

det gjorde du. Du virket lettere opprørt. Akkurat som Hege Storhaug gjorde. Hege kunne med fordel nedtonet Faten. Ellers skrev hun greit og som vanlig dokumenterte hun sine påstander. 

Jeg har notert at både Abdishazan og Storhaug  har roet seg ned, etter at de fikk tenkt seg om. Når blodet bruser er det ikke veldig lurt å sette seg ved tastaturet.  

Kommentar #18

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert over 5 år siden

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Faren-vi-tier-i-hjel-3186302.html

Syntes denne passet inn i denne tråden siden jeg hadde skrevet om Storhaug i mitt inlegg .

Kommentar #19

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Takk Torhild

Publisert over 5 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Syntes denne passet inn i denne tråden siden jeg hadde skrevet om Storhaug i mitt inlegg .

Skal lese alle kommentarene til Storhaugs innlegg i ettermiddag. Hun er Norges heltinne nr. 1, men har blitt herset ned av redaktørstanden i alle år, - for ikke å si Tor Bach. Men folket har hun tydeligvis med seg. 

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Som forventet

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hege Storhaug blir fremstilt som giftsprederske fordi hun er flink til å få fram fakta der resten av den norske presse holder kjeft for å ikke tråkke noen på ømme tær.

Resten oser av forakt for alt som er kritisk til hva som er i ferd med å skje med vårt eget land og resten av Europa.
Multikulturen er visst et gode for land og folk,mens vi på den måten legger til rette for farlige motsetninger i vårt lille rolige hjørne av verden.

Er det ikke nok bråk ellers i verden der islam har fotfeste ?

Intet konkret, nei.  Kun svada.

Kommentar #21

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Hege Storhaug er ekstrem. Det er ikke bare islam som har ekstremisme.

Publisert over 5 år siden

«Jeg synes hun burde ha bedre bevis for at jeg er ekstrem enn at jeg strammer hijaben min. Skal jeg dømmes etter hijaben min?»

sier Faten Mahdi al-Hussaini i et intervju   med Vårt Land "Faten mot kalifatet" . Jeg er enig med al-Hussaini i dette. Jeg har aldri lest noe konstruktivt på HRS. Aldri. Det er som Hege Storhaug hadde bestemt på forhånd. Å finne et angrepspunkt. Hun tok ikke for seg imamene eller andre godt voksne mennesker - men altså en ung opprørskvinne kvinne.

Ja,  al-Hussaini er litt av en opprørskvinne. Opprørskvinner passer meg godt. Vi trenger mange av dem. Og hun har allerede nå erfaring som mange i hennes alder ikke har. Tankevirksomhet opp i hodet er det ingen ting å si på.   al-Hussaini kan bli farlig for Hege Storhaug og HRS - ikke bare for ekstreme muslimer.

Muslimske kvinners liv diskuteres også blant venninnene

«– Problemet er ikke at mennene undertrykker dem, men at kvinnene ikke står opp. Jeg håper de tør mer nå, etter mandag.

– Hvordan er det å bli kalt et «skittent menneske» og «horunge»?

– Jeg bryr meg ikke. Jo, det gir meg faktisk positiv styrke til å fortsette kampen. Så det er fint, det er bare å komme med flere slike betegnelser, sier hun og ler.

På Facebook har Faten Mahdi Al-Hussaini skrevet «Jeg vil også takke alle som sendte meg hatmeldinger, for at dere orket å bruke tid og krefter på meg».

Noe mer svarer hun dem ikke. Hun er altfor opptatt av å svare alle dem som støtter henne

Kommentar #22

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Hijab

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
«Jeg synes hun burde ha bedre bevis for at jeg er ekstrem enn at jeg strammer hijaben min. Skal jeg dømmes etter hijaben min?»

Nei, det blir vel feil, å dømme noen er ikke bra.

Men alikevel er Hijab islamismens uniform.

Hijaben er en islamismens kvinnedrakt.

Hijaben er et politisk-religiøst symbol som brukes som offentlig forkynnelsesredskap.

Hijaben er”flagget og emblemet” til det islamistiske systemet.

Kommentar #23

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Hvor går grensen mellom patos og verbalt overgrep?

Publisert over 5 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med HRS i at retorikk som "de er djeveler...de er frafalte etc" er ikke nødvendigvis konstruktivt. Men dette er patos. Jeg er absolutt sikker på at HRS selv i deres skriverier har brukt patos-fylte ord/uttrykk/fraser.

Synes du har mange bra poenger i flere av dine innlegg Abdishazan, men i det siterte synes jeg du går "rett på trynet".

Patos er vel og bra, men om HRS feks uttalte at muslimer er djevler ville det neppe, og burde heller ikke, betegnes som patos. At privatpersoner, i diskusjonens hete, kan bable litt over seg må vi vel se mellom fingrene med, men i offentlig regi, eller fra skikkelser som bør kjenne sin påvirkningskraft ala politikere, imamer, prester, ungdomsledere etc, er denne form for retorikk helt uakseptabel.

Og hva angår koranens oppfordringer om avkapping av lemmer og diverse synes jeg din kommentar;"Selvfølgelig vil mange mennesker (inkludert en del muslimer) hevde at slike korporlige straffemetoder som dette er problematisk i vår tid." er temmelig "lunken". Det er da for fanden meg langt mer enn problematisk å drive med slikt.

Hadde forøvrig vært interessant å høre hva du har å si om Halvorsens innlegg "Elefanten i rommet".

Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du kunne komme med en presisering av hva du spesielt sikter til? Kommentaren din er ikke umiddelbart begripelig.

Man kan da bare tage de her to afsnit - og se at teksten ganske enkelt falder fra hinanden:

Faten svarer for seg i VG, hun legger til og med ut beklagelser på Facebook og Twitter for dumme ting hun kan ha sagt eller likt tidligere. Selv Aftenposten forsøker å si at HRS går over streken, men kritikk, det vil ikke organisasjonen som ikler seg menneskerettighetene som en annen påfuglham ha noe av. Kjappere enn sin egen skygge trekker HRS offerkortet og hevder at Aftenposten skyter budbringeren. De er varslere, de forsvarer frihetsverdiene, de gjør den ubehagelige jobben alle andre burde ha gjort. Triumferende trekker HRS frem at Faten er leder for en organisasjon som på en annen nettside «promoterer» avkapping av lemmer. DER satte de inn dødsstøtet. Vi ser for oss Faten herjende gjennom gatene med blodig sverd.

Sannheten er dog at Faten er leder for en lokalavdeling av stand4islam, ikke hele organisasjonen. På en sjiamuslimsk nettside med en rekke spørsmål og svar på teologiske spørsmål innen sjiaislam tas dette spørsmålet opp, og ja, amputering som straff er altså noe nettsiden sannislam.no forsvarer som en del av islam (i likhet med en stor andel konservative muslimske organisasjoner), men det er ingen noen tegn til at de ønsker å innføre det i Norge. «promoteringen» koker altså ned til teologiske anskuelser.

Hun er ikke leder og det er 'bare teologiske betragtninger'...

Talentløs usaglig apologi.

Han får også overspillet idéne om at man ikke kan tillade sig at kritisere den 19-årige pige, man har valgt sig som frontfigur.

Kommentar #25

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Likefullt..

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Både ønske om avkutting av lemmar som straff for steling, og dødsstraff for utruskap, vil nordmenn flest ikkje kalle problematisk og naivt, men svært ytterleggåande, ja, ekstremistisk til tusen.

Likefullt har vi så langt tilbake vi kan huske protestert fint lite mot halshuggingen som praktiseres offentlig i Saudi Arabia. I august 2014 ble det gjennomsnittlig halshugget ett menneske daglig i kongeriket. En ble henrettet for trolldom.

Spørsmålet blir altså hvorfor det er så mye verre når en journalist lider denne redselsfulle skjebnen enn ukjente saudier? Kanskje ISIL selv gir oss svaret: Etter at de groteske bildene gikk over hele verden og presidenter og statsministre fikk sendetid, endret ISIL James Foleys rolle fra journalist til spion.

Altså: Hva verdensopinionen mener om halshugging har en effekt, åpenbart også hos ISIL. Kanskje kong Abdullah ville gjøre noe hvis vi alle også ventilerte vår frustrasjon over denne praksisen i hans land på samme måte som vi gjør overfor ISIL og deres shariarike. Det var faktisk også Saudi Arabia som nylig kom med en massiv kritikk av Norge for vårt brudd på menneskerettigheter gjennom vår behandling av landets muslimer.

Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fantastisk

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Ja, al-Hussaini er litt av en opprørskvinne. Opprørskvinner passer meg godt. Vi trenger mange av dem. Og hun har allerede nå erfaring som mange i hennes alder ikke har. Tankevirksomhet opp i hodet er det ingen ting å si på. al-Hussaini kan bli farlig for Hege Storhaug og HRS - ikke bare for ekstreme muslimer.

Farlig for Hege Storhaug ???

Denne ungjenta er frimodig ja,men problemet som Storhaug tar opp er at hun ikke sier hele sannheten om hva slags syn hun EGENTLIG har på hvordan islam skal utøves i hennes idealverden.

Hun har sagt ting som blir hysjet ned og som media ikke vil nevne.Hva har hun sagt om hva IS BURDE bruke sin våpenmakt mot med det samme de er i gang ?Og hva har hun sagt om hvem som har infiltrert dette miljøet for å få oppmerksomheten bort fra det som skjer i Gaza ?
OG...hvem oppegående person i Norge er det som ikke tar avstand fra IS slik hun gjorde ? Er DET noe å bli helt av ?

Det er en utbredt enøydhet nå om dagen som har sett seg snøblind på at en ung jente sier det selvfølgelige.

 

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Svada for noen

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Intet konkret, nei. Kun svada.

Særdeles viktig for andre.

Er det svada at noen av oss ser på islamsk oppblomstring som noe negativt ?

Når det gjelder Hege Storhaug er hun en fyrlykt som snakker der de fleste ikke tør å snakke... i et likegyldighetsfremmende tåkepratende Norge. 

Kommentar #28

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Patos og djevelskap

Publisert over 5 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Patos er vel og bra, men om HRS feks uttalte at muslimer er djevler ville det neppe, og burde heller ikke, betegnes som patos. At privatpersoner, i diskusjonens hete, kan bable litt over seg må vi vel se mellom fingrene med, men i offentlig regi, eller fra skikkelser som bør kjenne sin påvirkningskraft ala politikere, imamer, prester, ungdomsledere etc, er denne form for retorikk helt uakseptabel.

Apropos Faten Mahdi Al-Hussein anklage mot PU og ISIL-farere «Dere følger ikke islam. Dere følger djevelen», Hege Storhaugs reaksjon på språkbruken, mens det i flg Muhamed ikke nødvendigvis er et konstruktivt utsagn – men heller patos:

Mest av alt minner dette om Hallesby og helvetesdebatten. Ja visst er det også patos. Men bak al-Hussainis tale var det sinne - et raseri over misbruk av hennes tro. Et slik sinne gitt uttrykk for på en offentlig talestol, er for mange reserverte nordboere ganske uvant. Skjønt slik tale kan vi vel også finne igjen i karismatiske kristne menigheter? Ikke vet jeg. Man behøver i alle fall ikke dra langt sydover i Europa før noen og hver kan få bakoversveis av temperamentsfullt ordbruk.

Og skal jeg være ærlig så er det disse ISIL-menneskene holder på med rett ut sagt djevelsk. Ikke at jeg selv tror på denne djevelen. For den saks skyld heller ikke på en slik ørkenreligionens gud. Jeg ville vel ha brukt begrepet barbarisk. Så, hva er det egentlig Hege Storhaug henger seg opp i?

Jeg skjønner godt Shoib Sultans sukk : «For enkelte er det viktigere å angripe islam og muslimer, for oss andre er det viktigste å vinne tilbake disse ungdommene som er på vei utfor et farlig stup

Avslutter mine søndagsmorgenbetraktninger med Sultans ord:

«Mest av alt vil jeg dog takke Thee, som ikke ønsker å stå frem så mye mer enn det. Den unge gutten med bakgrunn fra Irak som fortvilet kom til meg for noen uker siden og var rystet, sint og fortvilet over det som utspant seg i Irak og Syria, med grupper som misbrukte hans religion og skapte så mye fortvilelse og smerte for så mange. Ideen startet med bare ham, og han bar det helt alene en langt stund til en del andre ungdommer kom til og hjalp ham med å gjennomføre dette. Jeg greide ikke å holde tårene tilbake da jeg så hans følelsesladde reaksjon da han som siste taler skulle opp på scenen. Ikke minst fordi jeg husker hans fortvilelse og usikkerhet på om folk ville komme. Ikke fordi han var usikker på om folk var imot ISIS, men fordi han var usikker på om han ville greie å organisere dette. Du greide det. Dere greide det. Ungdommen ble ikke ledet, dere ledet oss eldre. Takk!»

Kommentar #29

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Fantastisk

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
en ung jente sier det selvfølgelige.


"Damned if you do, damned if you don`t do."

Kommentar #30

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Forhåpentlig har jeg misforstått.

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Apropos Faten Mahdi Al-Hussein anklage mot PU og ISIL-farere «Dere følger ikke islam. Dere følger djevelen», Hege Storhaugs reaksjon på språkbruken, mens det i flg Muhamed ikke nødvendigvis er et konstruktivt utsagn – men heller patos:

Muligens har jeg misforstått Abdishazan, men det kom ikke klart frem at det var denne sammenhengen han siktet til. Om så er har jeg ingen problemer med å forstå at Faten følte behov for å uttale seg med patos, for å markere avstand.

Men det er da vel heller ikke ukjent at retorikk ala "de er djeveler...de er frafalte etc"  og det som verre er, har vært brukt av muslimer overfor ikke muslimer? Jeg bør kanskje likevel ta selvkritikk på at jeg ikke forsto sammenhengen, da Abdishazan gir inntrykk av å være for intelligent og medmenneskelig til å unnskylde slikt med å kalle det patos.

Kommentar #31

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Heilt einig

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kong Abdullah ville gjøre noe hvis vi alle også ventilerte vår frustrasjon over denne praksisen i hans land på samme måte som vi gjør overfor ISIL og deres shariarike. Det var faktisk også Saudi Arabia som nylig kom med en massiv kritikk av Norge for vårt brudd på menneskerettigheter gjennom vår behandling av landets muslimer.

Eg er heilt einig med deg når det gjeld Saudi-Arabia. I ein kommentar til Afsar til innlegg "Bandittstaten Saudi-Arabia", kalla eg landet for "Ekstremistan". At eit land styrt eineveldig etter strenge sharia-lover skal kunne kallast "moderat", synest eg er misbruk av ordet moderat. Saudi-Arabisk kritikk av vår behandling av minoritetar, er hyklerisk og dobbelmoralsk, ja, heilt latterleg med tanke på vilkåra for leigearbeidarar der.

Kommentar #32

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Baktalelser og trusler

Publisert over 5 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Muligens har jeg misforstått Abdishazan, men det kom ikke klart frem at det var denne sammenhengen han siktet til. Om så er har jeg ingen problemer med å forstå at Faten følte behov for å uttale seg med patos, for å markere avstand.

Først av alt, jeg snakker kun for meg selv. Hva Mohamed har ment, tenkt eller tolket får han svare på selv.

Nei, det er ikke ukjent at voldsomt ordbruk – eller retorikk – er blitt brukt av muslimer overfor ikke muslimer tenker. Men hva slags muslimer er dette, montro?

Er dette de samme muslimene som truer andre muslimer, truer de av muslimene som for eksempel snakket muslimer fra PU eller IslamNett midt imot? Muslimer som har blitt prøvd kneblet til taushet – og det med baktalelser og stygge trusler? 

Man skal ha sterk rygg for å tåle trusler og baktalelser både fra andre muslimer og fra muslimhatere og rasister. Det ser stygt ut på nettet for tiden.

Jeg stusser altså fremdeles over at Hege Storhaug har sakset nettopp al-Hussainis utsagn:«Dere følger ikke islam. Dere følger djevelen».Jeg er ikke like himmelfallende over al-Hussainis rop over Eidsvoldsplassen. Hun var sint!Godt at du ikke har problemer med å forstå al-Hussaini.

 

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1988 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1174 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1159 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 952 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 753 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 640 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere