Stig S. Frøland

10

Er islamister farlige?

I debatten om islamisme mener åpenbart mange at bare voldelig islamisme (jihadisme) spiller noen rolle. Også ikke-voldelig islamisme representerer en trussel mot vårt liberale demokrati, siden alle islamister har samme mål.

Publisert: 28. aug 2014

Med utgangspunkt i den siste tidens terroralarm presenterer Inger Anne Olsen i Aftenposten 26. juli sitt syn på forskjellene mellom muslimer, islamister og terrorister. På dette området er det viktig å operere med klare definisjoner. Olsen skriver at en ”islamist ønsker at religion og politisk system skal være sammenfallende.” Samtidig hevder hun at de fleste islamister er ganske ufarlige fordi de i motsetning til jihadistiske islamister ”tar avstand fra vold eller tvang for å innføre et gudsrike på jord”. Det Olsen imidlertid ikke sier noe om, er hva for slags samfunnsform islamistene ønsker å etablere. På dette avgjørende punktet svikter hennes fremstilling.

Ledende forskere definerer islamisme som en politisert religion hvor det grunnleggende trekk er ønsket om en gudsstat med total avvisning av demokrati og menneskerettigheter. Mens noen islamister anvender vold og terror for å oppnå sitt mål, velger andre å arbeide langsiktig gjennom eksisterende demokratiske institusjoner. Målet er imidlertid det samme—et totalitært samfunn basert på en spesiell tolkning av islam.

Blant annet ”de unge rabulistene i Islam Net” som Olsen hyller som ufarlige islamister, har åpent gitt uttrykk for sin forakt for demokratiet og sentrale menneskerettigheter. Hvis Olsen faktisk har rett i at ”mange norske muslimer er islamister”, er det grunn til alvorlig bekymring. Islamister er farlige, enten de baserer seg på terror eller ikke. Siden deres mål er det samme, representerer derfor alle islamister en trussel mot vårt liberale demokrati.

Dette innlegget stod i Aftenposten 13. august. Overraskende nok kom det ingen reaksjoner på dette, til tross for at temaet er svært aktuelt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #551

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Godt formulert!

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Resultat? Dere står i en evig konflikt med hverandre, men er og blir samtidig hverandres like evige allierte, i det dere deler dette prinsippet om at Gud finnes og at han har sine klare oppfatninger. Dette gjør at moderate kristne og muslimer - de som holder seg med en kjærlig Gud, konstruert fra sirlig utvalgte og gode partier fra de hellige tekstene - ender opp som de megalomane voldsforherligende fundamentalistenes maktbase.

Dette kommer man ikke bort fra. End of story...

Kommentar #552

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Et godt poeng

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men det er også opplagt at de kan være farlige på forskjellige måter. Som lege vet Frøland at mange sykdommer er farlige, men på ulike måter. Noen sykdommer fører til død, andre til 14 dager med feber, noen kan lede til døvhet, andre til blindhet.

Kort sagt: Sykdommer er farlige i mange tilfeller, men på ulike måter. Det samme gjelder for islamisme.

Jeg synes Gule har et godt poeng her. Farligheten i islamismen kan manifestere seg på mange måter, akkurat som sykdommer.

Sykdommer kan ha sin årsak i mange ting. Derfor har vi forskjellige medisiner som hjelper mot forskjellige sykdommer, eller rett og slett kurerer dem. Noen bakterier kan være helt ufarlige for noen mennesker men fatale for andre.

Jeg mener at årsaken til islamismen ligger i Koranen. Den ser ut til å være svært farlig for en del mennesker og ufarlig for andre. Hvis vi finner en medisin mot den vil mye være gjort.

Kommentar #553

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, vi tenker definitivt i ulike baner. Det kan jeg godt leve med.

Ja, men jeg og de fleste andre lever ikke godt med din inkonsistente tro.

Forskellen er at jeg tror på noget som måske - og du må gerne antage, helt sikkert - ikke passer, mens du og dine tror på noget som vi med sikkerhed ved er forkert.

Humanismen og de tilhørende menneskerettigheder er baseret på irrationelle dogmer, der helt enkelt ikke bare inkonsistente, men faktuelt forkerte og følgelig medfører ulykker og lidelser, som kunne have været undgået, om jeres tro havde været mindre usand og millitant.

Din kritik af tro er ligeledes inkonsistent eller selvmodsigende al den stund du udfører kritikken fra en utopisk neutral position, som ikke har anvisninger på løsning af menneskers problemer og som selv er en dogmatisk og realitetsfornægtende troskonstruktion.

Hvis du startede med at godtgøre din egen tros rigtighed, ville du efterfølgende være berettiget til at kritisere andres.

Som du fører dig frem, står du med begge ben solidt plantet i den blå luft...

Kommentar #554

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@Ferling

Publisert over 5 år siden
Også det kan jeg leve med - altså at nettopp du mener det.
Kommentar #555

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Det er et fiendskap mellom løgn og sannhet

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Resultat? Dere står i en evig konflikt med hverandre, men er og blir samtidig hverandres like evige allierte, i det dere deler dette prinsippet om at Gud finnes og at han har sine klare oppfatninger. Dette gjør at moderate kristne og muslimer - de som holder seg med en kjærlig Gud, konstruert fra sirlig utvalgte og gode partier fra de hellige tekstene - ender opp som de megalomane voldsforherligende fundamentalistenes maktbase.

Så du mener at de forskjellige trosretninger er hverandres støtte, for det at man "tror" at det finnes en Gud er gjensidig allianseskapende - om de så tar livet av hverandre?

Vel, da sitter man i prinsippet igjen med at fronten for de troende ikke er de troende seg imellom, kjempende om hvilken Gud som er den sanne Gud, men mellom ikke troende og de troende, om at Gud ikke eksisterer - eller eksisterer. Så egentlig er min tro, for deg, bare en grøt som består av et sett usannheter, som ekstremistene er villig til å drepe for, og jeg som "moderat" (dine ord) er villig til å dø for! At vi er forskjellige av overbevisning er i dine øyne bare en blind illusjon, for Gud eksisterer ikke som annet enn en unnskyldning for å være så jævlig som vel mulig. Slik du tolker det, blir å ta livet av Gud den eneste måten man får fred i verden på. Skape en sfære hvor Gudstro umuliggjøres.

Som jeg sa - en som er overbevist om Guds eksistens går ikke i dialog om sin tro - den er fast. For en troende er overbevisningen om Guds eksistens like fast som en vitenskapstroende er overbevist om vitenskapens teorier. Vil du gå i dialog med meg om vitenskapens teorier? Definitivt ikke, du vil kunne diskutere dem, men aldri et sekund frasi deg deres definisjon på "virkeligheten" - altså "sannheten".

Dialog (gjennom fornuft) er umulig mellom parter med fundamentalt forskjellige mål. Dialog er en styreform som fungerer mellom de som ikke hevder sin makt, men er villig til gjennom fornuft å komme til den beste funksjonen av samvær og felles måloppnåelse. Diskusjon (ved å få rett) er det motsatte, den startes med formålet å vinne på motpartens bekostning. At motparten må gi opp sine mål, muligens med en kompensasjon av noen art, altså - kun en maktkamp.

Beklager for din del at det aldri vil være mulig å ta livet av Gud. Om du så påberopte deg all verdens kunnskap, og så deg selv som den høyeste inteligens i universet - det vil være umulig for deg å bevise at det ikke finnes en intelligens høyere enn din. Jeg, derimot, er overbevist om at det finnes en intelligens i dette universet, høyere enn min, og jeg er like overbevist om at det ikke er deg:)

Men er vi fremdeles på feil jorde?

Kommentar #556

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men er vi fremdeles på feil jorde?

Det "feile" jordet heter ærlighet til å innse at alle slike "hellige" skrifter kun hviler på påstander. Uten bevis er dette KUN påstander og på det grunnlaget (fantasi og innbildninger) er du villig til å være "sikker" på at din gud finnes? Ser du virkelig ikke uærligheten i den antagelsen?

I prinsipp er ALLE de som er drept i den eller den gudens navn tatt livet av på et grunnlag som er direkte forkastelig, nemlig på innbildninger og fantasi. Muslimer som kristne. Tenk om vi skulle bruke enhver påstand, hvor enn grusom og urettferdig de var, på samme måte vi har brukt religiøse påstander til å forfølge, pine og drepe mennesker... Ville blitt en fryktelig verden..

Så hvorfor i all verden mangler religiøse mennesker den ærligheten som må til her for å anse at disse såkalte hellige påstandene ikke har noen gyldighet UTOVER hva de selv gir dem? Om det ikke var for religiøse gærninger som løper rundt og innbiller seg og fantaserer om disse gudene og gjorde den guden de tilfeldigvis tror på en tjeneste ville aldri disse gudene ha foretatt seg noe som helst. Dette er kun menneskers verk og man må tro på disse skriftene for å gjøre det man gjør i "guds navn".

Hvis ingen hadde trodd, fantasert og innbilt seg noe om disse gudene, (da det nettopp er fantasi og innbildning når man ikke har fnugg av bevis for påstandene i det man tro på), så hadde ingen blitt drept eller plaget av disse innbilte gudene heller!  Er det virkelig så vanskelig å forstå?

Og igjen, hvor er ærligheten i å tro på løse påstander uten fnugg av bevis? Ikke engang etter to tusen år finnes det et eneste bevis utenfor fantasien til de troende, når skal det egentlig gå opp for dem at de tror på en illusjon, en fantasi, en innbildning de selv holder liv i? Fatter ikke at det går an å være så uærlig ovenfor både seg selv og andre jeg at man evner å tro på disse påstandene, men det er vel en grunn til at jeg er ateist også har jeg skjønt...  Dumskapen i å forfølge, pine og drepe andre over slike løse påstander står for meg som det ultimate i dumskap og jeg tror vi en dag vil se på dette som vi i dag anser menneskeofringen til astekerne, som noe komplett sinnsykt!!

Kommentar #557

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Tøv om vitenskap vs. religion

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at de forskjellige trosretninger er hverandres støtte, for det at man

Til det siterte: Ja, ganske godt oppsummert.

TO: "At vi er forskjellige av overbevisning er i dine øyne bare en blind illusjon, for Gud eksisterer ikke som annet enn en unnskyldning for å være så jævlig som vel mulig. Slik du tolker det, blir å ta livet av Gud den eneste måten man får fred i verden på. Skape en sfære hvor Gudstro umuliggjøres."

H-P: Ikke så halvgalt dette heller, med unntak av at jeg absolutt ikke mener Gud eksisterer som en unnskyldning for å være "så jævlig som vel mulig". Tvert imot mener jeg at troen på Gud svært ofte leder direkte til jævlige handlinger som ville vært utenkelig for de samme personene uten troen på Gud. Det som ofte påstås å være "gjort i religionens navn" - som om det skulle utgjøre en forvrengning av den - er altså koblet direkte til religionen.

TO: "Som jeg sa - en som er overbevist om Guds eksistens går ikke i dialog om sin tro - den er fast. For en troende er overbevisningen om Guds eksistens like fast som en vitenskapstroende er overbevist om vitenskapens teorier. Vil du gå i dialog med meg om vitenskapens teorier? Definitivt ikke, du vil kunne diskutere dem, men aldri et sekund frasi deg deres definisjon på "virkeligheten" - altså "sannheten"."

H-P: Det du kommer med her er imidlertid det mest eksplisitte sludder. Vitenskapen har aldri vært statisk, og dens teorier er under konstant debatt. Vitenskapen er ikke autoritetstro og ubevegelig slik religionene er; vitenskapen følger bevisene dit bevisene leder, uten tanke på hva som er ønskelig, negativt, godt eller vondt for hvem/hva det skal være. Alt er "out for grabs"; hvem som helst kan kritisere hva som helst og komme opp med evidens for at eksisterende fakta er feil. Det må bare argumenteres for å grunngis skikkelig. Kan man det, blir man hyllet av vitenskapen. Hvorfor? Fordi vitenskapen nettopp er på en evig jakt etter mer korrekte svar på mer eller mindre uløste spørsmål.

TO: "Dialog (gjennom fornuft) er umulig mellom parter med fundamentalt forskjellige mål. Dialog er en styreform som fungerer mellom de som ikke hevder sin makt, men er villig til gjennom fornuft å komme til den beste funksjonen av samvær og felles måloppnåelse. Diskusjon (ved å få rett) er det motsatte, den startes med formålet å vinne på motpartens bekostning. At motparten må gi opp sine mål, muligens med en kompensasjon av noen art, altså - kun en maktkamp."

H-P: Nettopp! Dette er anti-tesen til alt hva de monoteistiske religionene står for, som i selve sin struktur er tvers igjennom totalitære og autoritetstro: Underkastelse for den ene store leder og hans evig sanne påbud og forbud, med påfølgende grusom straff for alle som opponenerer. Her er Gore Vidal om monoteismens himmel-gud: 
"The sky-god is a jealous god, of course. He requires total obedience from everyone on earth, as he is in place not for just one tribe but for all creation. Those who would reject him must be converted or killed for their own good. Ultimately, totalitarianism is the only sort of politics that can truly serve the sky-god's purpose. Any movement of a liberal nature endangers his authority and that of his delegates on earth."

TO: "Beklager for din del at det aldri vil være mulig å ta livet av Gud. Om du så påberopte deg all verdens kunnskap, og så deg selv som den høyeste inteligens i universet - det vil være umulig for deg å bevise at det ikke finnes en intelligens høyere enn din. Jeg, derimot, er overbevist om at det finnes en intelligens i dette universet, høyere enn min, og jeg er like overbevist om at det ikke er deg:)"

H-P: Deg om det; putt gjerne Gud inn overalt hvor du ikke forstår hva som foregår. Og hvis det er en trøst for deg at jeg ikke kan bevise at Gud ikke finnes, så skal jeg gjerne gi deg den infantile tilfredsstillelsen av å få bekreftet at det er helt korrekt. På samme måte som jeg heller ikke kan bevise overfor et lite barn at Tannfeen ikke finnes. Det passer i den forbindelse å avslutte med Isaac Asimov:

"To surrender to ignorance and call it God has always been premature, and it remains premature today."     

Kommentar #558

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg, derimot, er overbevist om at det finnes en intelligens i dette universet, høyere enn min,

Det får vi håpe, og minst 7 milliarder mennesker minus 1 vil ha rett i denne påstanden. På statistisk grunnlag kan jeg derfor støtte deg i denne overbevisningen. Men man trenger ikke evokere noe gud av den grunn....

Kommentar #559

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Ser?

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Det "feile" jordet heter ærlighet til å innse at alle slike "hellige" skrifter kun hviler på påstander. Uten bevis er dette KUN påstander og på det grunnlaget (fantasi og innbildninger) er du villig til å være "sikker" på at din gud finnes? Ser du virkelig ikke uærligheten i den antagelsen?

he he he

Kommentar #560

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

;o)

Publisert over 5 år siden

Vi er vel ikke kommet i en situasjon der det ikke synes å finnes argumenter noe sted, Olsen? ;)

Kommentar #561

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

He he - det samme useriøse flåset

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
H-P: Deg om det; putt gjerne Gud inn overalt hvor du ikke forstår hva som foregår. Og hvis det er en trøst for deg at jeg ikke kan bevise at Gud ikke finnes, så skal jeg gjerne gi deg den infantile tilfredsstillelsen av å få bekreftet at det er helt korrekt. På samme måte som jeg heller ikke kan bevise overfor et lite barn at Tannfeen ikke finnes. Det passer i den forbindelse å avslutte med Isaac Asimov:

Dere er dere like - nærmest identiske kloner og de samme argumenter uansett hvilken militant ateist som ytrer seg, uten en eneste original eller personlig tanke i hodet. Alt diktert av den store samlingsfronten for det sekulære samfunn - he he he!

TO: "At vi er forskjellige av overbevisning er i dine øyne bare en blind illusjon, for Gud eksisterer ikke som annet enn en unnskyldning for å være så jævlig som vel mulig. Slik du tolker det, blir å ta livet av Gud den eneste måten man får fred i verden på. Skape en sfære hvor Gudstro umuliggjøres."

H-P: Ikke så halvgalt dette heller, med unntak av at jeg absolutt ikke mener Gud eksisterer som en unnskyldning for å være "så jævlig som vel mulig". Tvert imot mener jeg at troen på Gud svært ofte leder direkte til jævlige handlinger som ville vært utenkelig for de samme personene uten troen på Gud. Det som ofte påstås å være "gjort i religionens navn" - som om det skulle utgjøre en forvrengning av den - er altså koblet direkte til religionen.

TO-ny: Hva med Pol Pot? Stalin? Den kinesiske katten Mao? osv. osv. Det er nok av gudeløse jævler til å vanne ut påstanden din, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at du siler din oppfatning gjennom en serie forutinntagelser, som for deg er den absolutte sannhet. 

TO: "Som jeg sa - en som er overbevist om Guds eksistens går ikke i dialog om sin tro - den er fast. For en troende er overbevisningen om Guds eksistens like fast som en vitenskapstroende er overbevist om vitenskapens teorier. Vil du gå i dialog med meg om vitenskapens teorier? Definitivt ikke, du vil kunne diskutere dem, men aldri et sekund frasi deg deres definisjon på "virkeligheten" - altså "sannheten"."

H-P: ... Det må bare argumenteres for å grunngis skikkelig. Kan man det, blir man hyllet av vitenskapen. Hvorfor? Fordi vitenskapen nettopp er på en evig jakt etter mer korrekte svar på mer eller mindre uløste spørsmål.

TO-ny: Så du skjønte ikke påstanden? Du kommer aldri til å gå på accord med: " vitenskapen følger bevisene dit bevisene leder, uten tanke på hva som er ønskelig, negativt, godt eller vondt for hvem/hva det skal være." Debattere - joda, utveksle meninger, joda, men dialog om vitenskapelige metodikk - den vil du aldri ofre for å få fred i stua!

H-P: "The sky-god is a jealous god, of course. He requires total obedience from everyone on earth, as he is in place not for just one tribe but for all creation. Those who would reject him must be converted or killed for their own good. Ultimately, totalitarianism is the only sort of politics that can truly serve the sky-god's purpose. Any movement of a liberal nature endangers his authority and that of his delegates on earth."

TO-ny: Er så uenig som det er mulig å bli. Du sa du hadde sans for Jesus, vel her er en "tese" fra ham: "Sannheten skal frigjøre eder." Frigjøre fra hva?

H-P: Deg om det; putt gjerne Gud inn overalt hvor du ikke forstår hva som foregår. Og hvis det er en trøst for deg at jeg ikke kan bevise at Gud ikke finnes, så skal jeg gjerne gi deg den infantile tilfredsstillelsen av å få bekreftet at det er helt korrekt. På samme måte som jeg heller ikke kan bevise overfor et lite barn at Tannfeen ikke finnes. Det passer i den forbindelse å avslutte med Isaac Asimov:

TO-ny: Hvor infantil jeg er må du bruke en annen målestokk enn hva som fremkommer om meg her på forumet. Det er kun en sannhet jeg forholder meg til at du kan ikke bevise Guds fravær, og jeg kan heller ikke bevise Guds nærvær - på vitenskapelig vis. Like lite som du påstår at Gud er et falsum, kan jeg påstå at han eksisterer - kontrollert i en dobbel blindtest. Glem julenisser og tannfeer, den formen for argumenteasjon er den egentlige infantile tilnærmingen. På tide med en mindre mobbende og mer moden tilnærming til det mulige kryssningspunkt mellom vitenskap og gudsbevissthet.

"To surrender to ignorance and call it God has always been premature, and it remains premature today."  - Dette er rent hovmodig vås i mine øyene.

Erfaringen jeg har gjennom min tro er for deg utilnærmelig. Den er og blir min alene. Dog, flere milliarder mennesker har opp gjennom historien opplevd lignende. Vitenskapen er kun en relativt sofistikert intellektuell tilnærming til den virkeligheten/naturen det naturlig mennesket befinner seg i. Den åndelige sfære er en helt annen verden. Trist at den militante holdningen hos ateisten av i dag så til de grader bruker vitenskapen som referanse for at verden er begrenset kun til menneskets mentale kapasitet. Det ligger ikke i vitenskapens natur med en slik dogmatisk tilnærming.

Kommentar #562

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Takk og pris - en ærlig tilnærming :)

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Vi er vel ikke kommet i en situasjon der det ikke synes å finnes argumenter noe sted, Olsen? ;)

Du har så rett, Halvorsen:)) (Forøvrig har jeg sans for din litt "laid back" positur. Noeng ganger forekommer det meg at du tidvis har en særdeles avslappet holdning til det hele.)

Kommentar #563

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Nah - er min intelligens under tvil?

Publisert over 5 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Det får vi håpe, og minst 7 milliarder mennesker minus 1 vil ha rett i denne påstanden. På statistisk grunnlag kan jeg derfor støtte deg i denne overbevisningen. Men man trenger ikke evokere noe gud av den grunn....

Så absolutt ikke, men man kan heller ikke se helt bort i fra det - kan man?

Kommentar #564

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Komisk

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
TO-ny: Hva med Pol Pot? Stalin? Den kinesiske katten Mao? osv. osv. Det er nok av gudeløse jævler til å vanne ut påstanden din, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at du siler din oppfatning gjennom en serie forutinntagelser, som for deg er den absolutte sannhet.

Jeg lurer på når dere monotone monoteister skal fatte den manglende logikken i dette? Pol Pot, Stalin, Mao begikk ikke ovegrep fordi de ikke trodde på Gud, men i overbevisning om at det kunne forsvares med bakgrunn i deres ideologi. Problemet med verdens totalitære stater er ikke at de var/er for kritiske til religion, men at de ligner dem for mye.

TO-ny: Så du skjønte ikke påstanden? Du kommer aldri til å gå på accord med: " vitenskapen følger bevisene dit bevisene leder, uten tanke på hva som er ønskelig, negativt, godt eller vondt for hvem/hva det skal være." Debattere - joda, utveksle meninger, joda, men dialog om vitenskapelige metodikk - den vil du aldri ofre for å få fred i stua!

H-P: Det kan jeg godt. Problemet er bare at den vitenskapelige metode har vist seg å være fullstendig uovertruffen når det gjelder å fravriste naturen hemmeligheter. Det finnes fortsatt ingen - ingen! - annen metode, og det vet du selvsagt utmerket godt. Det at du sitter foran din pc/mac og poster (meningsløse) innlegg som dette, viser at vitenskapen funker utmerket.

TO-ny: Er så uenig som det er mulig å bli. Du sa du hadde sans for Jesus, vel her er en "tese" fra ham: "Sannheten skal frigjøre eder."

H-P: Ja, jeg har ganske sans for Jesus; synd hans budskap er blitt så grundig pervertert gjennom Kristendommen.

TO-ny: Hvor infantil jeg er må du bruke en annen målestokk enn hva som fremkommer om meg her på forumet. Det er kun en sannhet jeg forholder meg til at du kan ikke bevise Guds fravær, og jeg kan heller ikke bevise Guds nærvær - på vitenskapelig vis. Like lite som du påstår at Gud er et falsum, kan jeg påstå at han eksisterer - kontrollert i en dobbel blindtest. Glem julenisser og tannfeer, den formen for argumenteasjon er den egentlige infantile tilnærmingen. På tide med en mindre mobbende og mer moden tilnærming til det mulige kryssningspunkt mellom vitenskap og gudsbevissthet.

H-P: Lik det eller ikke, men du lever i et moderne samfunn der vi holder oss med logiske prinsipper. Ett av dem er at det er den som kommer med en påstand som har bevisbyrden. Det er ikke min oppgave å bevise at de bevis du selv ikke kan finne, ikke eksisterer. Du har litt av en jobb foran deg. Jeg holder ikke akkurat pusten i spenning.

TO: Erfaringen jeg har gjennom min tro er for deg utilnærmelig. Den er og blir min alene. Dog, flere milliarder mennesker har opp gjennom historien opplevd lignende. Vitenskapen er kun en relativt sofistikert intellektuell tilnærming til den virkeligheten/naturen det naturlig mennesket befinner seg i. Den åndelige sfære er en helt annen verden. Trist at den militante holdningen hos ateisten av i dag så til de grader bruker vitenskapen som referanse for at verden er begrenset kun til menneskets mentale kapasitet. Det ligger ikke i vitenskapens natur med en slik dogmatisk tilnærming.

H-P: Jada, og tusener av mennesker føler seg overbevist om at de har vært bortført av aliens. Hadde du hatt litt kunnskap om hvordan hjernen din fungerer og hvordan den lurer deg til å tro at dine subjektive opplevelser kan overføres til å si noe om virkeligheten, så hadde du forstått at subjektive opplevelser ikke i seg selv er annet enn nettopp det - subjektive opplevelser.

Og - når det gjelder dette uttrykket millitante ateister, som jo er ganske morsomt: Hva gjør de mest millitante ateistene når de er på sitt mest millitante? Jo de skriver bøker, holder foredrag og deltar i debatter. Skal jeg gi deg noen eksempler på hva de monotone monoteistene begir seg inn på når de er på sitt mest millitante?

Trengs ikke?

Tenkte nok det... ;)  

 

Kommentar #565

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

HPs idealsamfunn - enda verre?

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på når dere monotone monoteister skal fatte den manglende logikken i dette? Pol Pot, Stalin, Mao begikk ikke ovegrep fordi de ikke trodde på Gud, men i overbevisning om at det kunne forsvares med bakgrunn i deres ideologi. Problemet med verdens totalitære stater er ikke at de var/er for kritiske til religion, men at de ligner dem for mye.

De ville jo alle ha et ateistisk samfunn.  Det er du ikke uenig i HP?

Hva ble resultatet da Sovjet Samveldet brukte opp all den moralske kapitalen som kristendommen fører med seg?  De lærde i Sovjet, menn og kvinner med et doktrinært livssyn - dialistisk materialisme som de kalte det de satte i gang.  Et ekspriment i stor stil for å etablere et samfunn baset kun på verden.  Den materialistiske synlige verden.  

En materialistisk verden uten religiøsitet. Et samfunn med en menneskegud på toppen.  Selve Lederen med stor L - Stalin.   

Tro på Gud var en kjempehindring som måtte utryddes.  98 % av kirkene ble stengt og 42000 prester ble myrdet.  Hele samfunnet var gjennomsyret av tankegangen at en måtte stole på at Lederen dekket alles behov.  Ingen gud altså, men en menneskegud som skulle dekke alles behov.

I 75 år pågikk eksprimentet, med egne borgere som prøvemus.  Et samfunn som bare søkte rettferdighet i verden.  Den verden vi ser, ble det stikk motsatte av et verdig liv for menneskene.  Lederne slik vi ser i N-Korea i dag ble i ateiske Sovjet en parodi på rettferdighet og kjærlighet.  Et umenneskelig samfunn og en katastrofe for borgerne.

Etter 75 år med ateisme i førersetet kollapset moralen, og økonomien på grunn av Lederens fryktelige moralske og på alle måters inkompetanse. Etter alle kunstens normer og beregninger var Sovjet blitt et utviklingsland.  Moralsk og økonomisk en katastrofe i verdensmålestokk.

Mens Vesten blomstret.

Det er fakta - selv ikke du HP kan benekte.  Hvordan mener du at Pol Pot - Mao og Stalins samfunn lignet for mye på Vesten?  

Er ditt idealsamfunn enda verre for menneskene enn ovennevnte ateistiske ledede samfunn?

Kommentar #566

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Tviholdende ignoranse

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
De ville jo alle ha et ateistisk samfunn. Det er du ikke uenig i HP?

Hva ble resultatet da Sovjet Samveldet brukte opp all den moralske kapitalen som kristendommen fører med seg?

Dette har du blitt forklart så mange ganger, Fjerdingen, av både meg og en rekke andre her på vd. Alle vet hvor nytteløst det er å opplyse deg om noe som helst; slik sett er du et glimrende eksempel på den tviholdende ignoransen som finnes i så mange religiøse kretser.

Kommentar #567

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Kristen moral? Yeah, right.

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er fakta - selv ikke du HP kan benekte. Hvordan mener du at Pol Pot - Mao og Stalins samfunn lignet for mye på Vesten?

Har jeg sagt det? Nei. Jeg har sagt at ditt himmelske despoti er til forveksling likt sine jordiske motstykker.

Og du vet også inderlig vel at alle undersøkelser viser at det er en diametralt omvendt korrelasjon mellom velferden i et samfunn og dets religiøsitet.

Og i USA er 15-20% av befolkningen ateister, mens andelen ateister i amerikanske fenglser er på forsvinnende 0,02%. Resten, altså 99,98% er religiøse.

Så mye for den kristne moral.

Men - dersom du har så liten selvstyrke og integritet at du føler at troen på Gud er det eneste som holder deg fra å oppføre deg dårlig overfor andre mennesker, så for all del, la oss håpe du aldri mister troen.

Kommentar #568

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Er det et argument for ateisme å benekte historiske realiteter?

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Men - dersom du har så liten selvstyrke og integritet at du føler at troen på Gud er det eneste som holder deg fra å oppføre deg dårlig overfor andre mennesker, så for all del, la oss håpe du aldri mister troen.

Er det en argumentasjon for ateisme?  For meg ligner det mer en benktelse på historiske realiteter. Benektelse av hva ateistiske samfunn virkelig fører til.  

Det er ikke nødvendig å angripe meg eller min integritet.  Jeg er absolutt ingen helgen - jeg er absolutt ikke noe annet en et medmenneske med en rekke feil og mangler som alle andre.  

Men jeg har selv erfart Gud, Hans kraft, frelse og nåde etter 3 nær døden opplevelser.  Så etter over 30 år som ateist ble jeg troende - på grunn av egne erfaringer og egne opplevelser med dødsriket og med en utrolig kjærlighet.  Som vi ikke ser - men som ER.

Det er mer mellom himmel og jord enn materialisme, vitenskap osv.  Gud ER - det evige liv er sant.

Ateisme - en filosofi uten håp

Kjærlighet - likhet - selvoppofrelse - og toleranse finnes som objektive goder. Dersom Gud ikke eksisterer, så eksisterer heller ikke moralsk plikt og etiske verdier.

Dersom Gud ikke eksisterer, er livet til syvende og sist meningsløst. Da er livet dømt til å ende med døden. Da spiller det jo ingen rolle hvordan vi lever. Når alt kommer til alt er ingenting av det vi gjorde eller om vi i hele tatt eksisterer av betydning.

Det betyr at om ateisme er sannheten, er livet i det store bildet meningsløst.

Dersom Gud ikke eksisterer, lever vi uten håp om å bli berget fra vår begrensede eksistens. Derfor er spøsrmålet om Guds eksistens helt avgjørende.

Dersom Gud ikke eksisterer, så finnes det ikke noe hjåp om å unnslippe alderdom, sykdom og død. Det finnes ikke noe liv etter døden. Derfor er ateisme en filosofi uten håp.

Men dersom Gud faktisk eksisterer, så er det ikke bare mening og håp. Da er det også mulig å ha et personlig kjennskap til Gud og Hans kjærlighet.

Det betyr ikke bare enormt mye for hele menneskeheten, men det er av stor betydning også for oss selv - for oss personlig.

Dersom Gud finnes, bør det være av stor interesse.

Livets store spørsmål blir da: Hvordan bør forholdet mitt til dette vesenet være som jeg baserer hele min eksistens på?

Kommentar #569

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

men det fortsetter og fortsetter

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Og - når det gjelder dette uttrykket millitante ateister, som jo er ganske morsomt: Hva gjør de mest millitante ateistene når de er på sitt mest millitante? Jo de skriver bøker, holder foredrag og deltar i debatter. Skal jeg gi deg noen eksempler på hva de monotone monoteistene begir seg inn på når de er på sitt mest millitante?

Jeg har trenet på å møte ateister nå i en 15 års periode, ene og alene for å se hvilke argumenter som brukes, og hvordan de brukes. Jeg har også møtt på ateister som sier at nå er det deres tur til å forfølge, for i 2000 år har kristne forfulgt, undertrykket, terrorisert, drept og pervertert samfunnet. Argumentene er alltid de samme, det finnes ikke originalitet, og den dogmatikken de beskylder monoteistene for, anvender de selv med motsatt fortegn, for frihetens skyld.

Straks man møter dem med å returnere deres hovedargument, at en troende er ansvarlig for bevisførsel (vitenskapelig) for en Guds eksistens, enda så aldri har skjedd og aldri vil skje, og at vitenskapen aldri vil kune bevise en Guds eksistens - har aldri skjedd og vil aldri skje, så ser vi at da er det slutt på "debatten". Ateisten har vunnet diskusjonen med logikk, fornuft - og slående argumenter som ikke lar seg motbevise - eller bevise! Tror h*n - men allikevel - det fortsetter og fortsetter. Troende dukker opp som paddehatter både her og der, i alle avskygniger og varianter.

Ateisme "kampanjen" har ett eneste formål, å reduserer mulighetene for troendes utøvelse av religon i det offentlige rom. Dette er jeg klar over. Mitt mål er ikke å overbevise eller tale ateisten i mot, men se om argumentene har endret seg over disse 15 årene. Det har ikke skjedd, men det er likevel et lyspunkt - du har sansen for Jesus Kristus, men ikke for de kristne. Tror du Jesus Kristus har sansen for de kristne? Om han skulle hatt det, hvordan ville så de kristne fremstå da, mener du?

Kommentar #570

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ateisme "kampanjen" har ett eneste formål, å reduserer mulighetene for troendes utøvelse av religon i det offentlige rom. Dette er jeg klar over. Mitt mål er ikke å overbevise eller tale ateisten i mot, men se om argumentene har endret seg over disse 15 årene. Det har ikke skjedd, men det er likevel et lyspunkt - du har sansen for Jesus Kristus, men ikke for de kristne. Tror du Jesus Kristus har sansen for de kristne? Om han skulle hatt det, hvordan ville så de kristne fremstå da, mener du?

Jeg lever utmerket godt ved siden av religiøse som deg Olsen. Reflekterte kristne av ditt kaliber trenger vi flere av! :-)

Så får du bære over med oss som ikke lar oss overbevise.

Kommentar #571

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ikke så mye å bry seg om

Publisert over 5 år siden

Nå er vel ikke ateistene så mye å bry seg om, da de er svært få. På verdensbasis er de vel sånn ca 5%.

En ateist er vel ikke noe stort annet enn en som aktivt stenger alle dører for Gud å vise seg.

Kommentar #572

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Det kommer an på...

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så absolutt ikke, men man kan heller ikke se helt bort i fra det - kan man?

...om du vanligvis ser bort fra forsvinnende usannsynligheter. Hvis du gjør det, kan du også trygt se bort fra teistiske guder. Hvis du imidlertid er av typen som aldri går noe sted uten aluminiumsfolie på hodet, man kan jo tross alt ikke "se helt bort fra" at aliens leser hjernebølgene våre, så bør du nok også ta guds eksistens på dypeste alvor. Hvis spørsmålet derimot var rettet direkte til meg, så er svaret "jo, det kan man".

Kommentar #573

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

De ubetydelige 350 millioner...

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Nå er vel ikke ateistene så mye å bry seg om, da de er svært få. På verdensbasis er de vel sånn ca 5%.

Blir litt som med amerikanere da, de utgjør jo enda mindre enn 5%. Bare å se bort fra, de er svært få og ubetydelige. Lund; you break me up...

Kommentar #574

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

The honest few...

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Nå er vel ikke ateistene så mye å bry seg om, da de er svært få. På verdensbasis er de vel sånn ca 5%.

Det vil med andre ord si at det kun er fem prosent av verdens befolkning som er ærlige nok til å anse religiøse påstander som hva de er, påstander...

Kommentar #575

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ateisme "kampanjen" har ett eneste formål, å reduserer mulighetene for troendes utøvelse av religon i det offentlige rom. Dette er jeg klar over.

Det har du helt rett i. Slik ubegrunnet tro burde holdes i det private rom og ikke trues over på andre... Disse påtandene om den eller den guden er jo en fornærmelse av et hvert intellekt, og burde behandles som en hver annen innbildning og fantasi, så hvorfor ikke redusere de mulighetene disse lettlurte har i dag? Tusen år med disse påstandene er vel mer enn nok tenker jeg...

Og ikke sånn å forstå at jeg vil nekte noen å tro, det er bare å tro i vei det, bare hold disse påstandene vekk fra andres liv og levenet så er jeg fornøyd. Ingen forfølgelser, ingen utfrysninger, ingen drap av religiøse...

Men kom ikke å tro at disse påstandene ikke kan kritiseres eller latterlig gjøres, for det kan de.

Kommentar #576

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
En ateist er vel ikke noe stort annet enn en som aktivt stenger alle dører for Gud å vise seg.

Dørene er åpne Gunnar, men Gud viser seg likevel ikke. Så dersom det ikke er dørene det er noe galt med .....

Kommentar #577

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Erfaringen jeg har gjennom min tro er for deg utilnærmelig. Den er og blir min alene. Dog, flere milliarder mennesker har opp gjennom historien opplevd lignende.

Vi vet at personlige erfaringer gir lite grunnlag for sikre konklusjoner. Ja, du vet hva du ahr erfart. Nei, det gir ikek tilgang til viten om erfaringenes årsak.

Som du sier, milliarder mennesker har slike erfaringer. Men disse tilhører helt mange forskjellige religioner, og erfaringene spenner over helt ulike religioner, spøkelser, ufobortføringer og en hel masse annet rart. 

Dermed står du i den situasjonen at du må gi alle religioner troverdighet, fordi alle kan vise til tilsvarende personlige erfaringer som du bruker som argumentasjon for din religion. Og da har du ikke lenger noe argument for at din religion er den riktige.

Derfor er det på sin plass for oss ateister å be om evidens som kan skille en religion fra alle de andre. Uten slik evidens så må vi plukke på måfå, "elle melle deg fortelle"? Eller skal vi plukke den som tiltaler oss best?

Og når vi så har slått terning, eller hva vi kommer frem til, så må vi begynne å jobbe for å overbevise oss om at det vi har valgt uten grunnlag faktisk er sant. Trene oss opp til å forkaste skeptisk tilnærming til påstander. Trene oss opp til å tolke det vi ikke helt forstår inn i en religiøs kontekst og som bekreftende for det vi har bestemt å tro på?

Her ligger for meg lag på lag med selvbedrag. Og det er nettopp det som fremstår som ditt personlige selvbedrag du her trekker frem som argumentasjon. Dine personlige erfaringer er  utilnærmelige, så dere kan ikke si noe. (Erta berta, liksom.)

Du har rett i at vi ikke kan kjenne dine personlige tanker og erfaringer. Men beklager, at du har erfart noe du selv er overbevist om at har en overnaturlig årsak, det veier ikke spesielt tungt som argumentasjon. Et argument som fører til alle religioner samtidig kan ikke være troverdig for noen av dem.

Kommentar #578

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Mitt mål er ikke å overbevise eller tale ateisten i mot, men se om argumentene har endret seg over disse 15 årene.

Hvorfor skulle de endre seg?

Personlige erfaringer er like lite troverdige i dag som for 15, 100 eller 2000 år siden. 

Kommentar #579

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Enhver skal ha sin tro og mening i fred, men....

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg lever utmerket godt ved siden av religiøse som deg Olsen. Reflekterte kristne av ditt kaliber trenger vi flere av! :-) Så får du bære over med oss som ikke lar oss overbevise.

h*n skal ikke med vold eller noen form for terror straffe en annen for ulike syn eller tro!

For en sann Kristi etterfølger er kjærlighetsbudet Alfa og Omega:

Matteus 22 kap.

34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Enhver som kaller seg kristen, men ikke holder disse to bud er ikke en kristen! En sann kristen ser for seg sin neste i det guddommelige potensialets lys. For meg er dere alle Guds barn, og med hans arveegenskaper, og i det neste livet - mellom dette og oppstandelsen vil mange av de hederlige mennesker se med sine egne øyne betydningen av budene over og forstå dem fullt ut. Det er ikke gitt de kristne lov å dømme ikke kristne - eller andre mennesker, for med den dom du dømmer din neste, skal du selv dømmes.

At jeg så kritiserer Islam er ikke det samme som å kritisere Islamister, at jeg kritiserer sosialdemokratiet er ikke det samme som å dømme sosialister. Jeg kritiserer på disse sider, og andre sider for å påpeke falskhet som utgir seg for sannhet - så enkelt, men dommen over det enkelte menneske overlater jeg til en høyere intelligens enn min.

Å bære over de av dere med ulike opfatninger enn meg selv er av mine minste anstrengelser;) Det er stor romslighet i min tro, men ikke over hykleri eller falskhet.

Kommentar #580

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kritiserer på disse sider, og andre sider for å påpeke falskhet som utgir seg for sannhet - så enkelt,

På tide å se litt på din egen tros falskhet og usannheter da, når du er så flink til å påpeke andres falskhet og usannhet... Men kjenner jeg dette rett så har du nok vernet de "sannhetene" og de innbilte "ufalskhetene" i din egen tro fra det samme kritiske blikket, for du "vet" jo at det er sant så hvorfor prøve liksom? For noen tanker og refleksjoner om alle andres "sannheter" og "ufalskheter" er like sanne og ufalske for dem som dine er for deg har du tydeligvis ikke vært innom? For din tro og andres tro står helt likt her, ingen a dem har beviser og ingen av dem er derfor mer eller mindre troverdige i forhold til hva du selv holder for sant og ufalskt... Feie for egen dør heter dette, men det er tydeligvis heller ingen god religiøs dyd...

Kommentar #581

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
At jeg så kritiserer Islam er ikke det samme som å kritisere Islamister, at jeg kritiserer sosialdemokratiet er ikke det samme som å dømme sosialister. Jeg kritiserer på disse sider, og andre sider for å påpeke falskhet som utgir seg for sannhet

Bare vent; snart kritiserer han homofili uten å kritisere homofile også...

Kommentar #582

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Enten er det sant eller så er det det ikke!

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at vi ikke kan kjenne dine personlige tanker og erfaringer. Men beklager, at du har erfart noe du selv er overbevist om at har en overnaturlig årsak, det veier ikke spesielt tungt som argumentasjon. Et argument som fører til alle religioner samtidig kan ikke være troverdig for noen av dem.

Heisann Atle

Hvis de alle står hverandre i mot, og den ene utelukker de andre og visa verse hele veien igjennom, så kan bare en av dem være sann og alle de andre falske, eller så er alle falske.

Påstanden er ikke et argument, men en konklusjon. At jeg har personlige erfaringer som tilsier en Guds eksistens, er min erfaring og min alene - det er heller ikke et argument, men en erfaring jeg forholder meg til. Om du tror at det fra meg er et argument du skulle forholde deg til, så er det ikke meningen. Det er ikke et argument, heller ingen påstand du behøver å merke deg, men en forklaring på hva jeg forholder meg til.

Kommentar #583

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Ingen mirakler kommer før troen, bare etter...

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dørene er åpne Gunnar, men Gud viser seg likevel ikke. Så dersom det ikke er dørene det er noe galt med .....

Hei Morten

Ganske så spesielt dilemma du peker på, men den fulle bevissthet om dette har det tatt meg gode 30 år å lære og å ble klar over. Jeg har ikke ligget på latsiden i denne prosessen og her hatt erfaringer som er mine egne personlige bevis. Allikevel kan det virke som om Gud ikke er der, men han er. Det spesielle med Gud er at han ikke er et leketøy for oss mennesker, og kan brukes til egen vinning og ære. Gud forholder seg til oss målt opp mot vår egen streben og vilje til å underordne oss den absolutte sannhet. Om vi selv i den minste grad plasserer oss selv i dommersetet og skal bedømme ut fra våre primitive kriterier, blir den åpne døren fra vår side pent og pyntelig lukket fra Guds sin side!

Derimot, er vi villge til å åpne sinnet, uten ferdiglagde besserwisser belastede fordommer, men på respektfullt vis være villige til å tro et svar er mulig, som om svaret alt er gitt - da vil døren fortsatt være åpen fra Gud sin side. Så spørs det om vi forstår når svaret kommer. 

Kommentar #584

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Den giftige penn...

Publisert over 5 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Bare vent; snart kritiserer han homofili uten å kritisere homofile også...

Er du homofil?

Kommentar #585

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Latterliggjøre - ignorantens vanligste verktøy...

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Men kom ikke å tro at disse påstandene ikke kan kritiseres eller latterlig gjøres, for det kan de.

Jeg søker å følge en standard, og denne standarden er å gi respekt til de som fortjener det. Latterliggjøre en annen person er intet annet enn primitiv mobbing, latterliggjøre en religion, politiske retning er noe langt annet. Det er ikke så lett å skille mellom personen som identifiserer seg gjennom religionen eller politikken, og så unngå å latterliggjøre personen. Det skal finfølelse til for å få til dette skillet. Om man ikke makter det er man bare grov og ubehøvlet å ikke verd å respektere - slike finnes også på dette forumet.

Kommentar #586

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hvis jeg er en jente med gutteinteresser født i feil kropp, så ja. Slikt kan man jo aldri være helt sikker på...

Kommentar #587

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Usikker?

Publisert over 5 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg er en jente med gutteinteresser født i feil kropp, så ja. Slikt kan man jo aldri være helt sikker på...

Hvem sin skyld er det?

Kommentar #588

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem sin skyld er det?

Jeg har aldri tenkt på opplysning og kunnskap som noens "skyld". 

Kommentar #589

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Sannhet kontra usannhet

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
På tide å se litt på din egen tros falskhet og usannheter da, når du er så flink til å påpeke andres falskhet og usannhet...

Har ikke gjort annet, hvilket er årsaken til erkjenelsen av en Guds eksistens, resten er bare meninger om dette eller hint. Men enten er det sant eller så er det det ikke. Hva du eller jeg MENER om saken, gjør det som er sant ikke om til usannheter eller det som er usant om til sannheter. Flere typer sannheter finnes ikke, det er bare en, men det er et uendelige antall av usannheter vi mennesker produserer. Tydeligvis er du en som kjenner sannnheten i sin fulle dybde og bredde så opplys oss;)

Kommentar #590

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Ja, de er farlige

Publisert over 5 år siden

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2982 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1655 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1467 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1413 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1082 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 657 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere