Kjell Skartveit

99

Da uanstendigheten ble den offisielle normen i Norge

Hele det offisielle Norge synes gå på kne og tilbe disse menneskene som foretar den moralske prestasjonen det er å ta avstand fra halshugginger av kvinner og barn.

Publisert: 26. aug 2014

 

Det er noen ganger informasjonsflommen må sorteres, behandles og settes i en riktig kontekst, før en forstår hva det er som er i ferd med å skje.

Fredag den 8. august var den svenske politikeren Gudrun Schyman på gjestevisitt i Oslo. Det er snart valg til Riksdagen, og det er mange svenske politikere som tar turen over for å sanke stemmer hos svensker som bor i Norge.

Gudrun Schyman er leder for det svenske partiet Feministiske Initiativ, og hun kjemper i følge avisen Vårt Land (VL 9.august) for en rosa revolusjon. Hun ønsker «å løfte hele komplekset som omhandler likestilling og frihet fra diskriminering og inn i politikken, og at det skal bli anerkjent som det viktigste samfunnsspørsmål.» Og når hun hevder at Sverige sliter med strukturell diskriminering, vet alle at løsningen på slike spørsmål ikke alltid er like hyggelige. I sitt program skriver de blant annet at:

”Det handlar om en dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten och dess samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament. Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.”

Det hele er en klassisk konfliktteoretisk tilnærming, der mannen blir ansvarliggjort for alle kvinners problemer, og der løsningen er å forme verden gjennom en rendyrket feminisert politikk. Det er mye Marx, men klasseskillene handler nå om kjønn. Uansett er det totalitært så det holder, vi har alle med å underordne oss partiets vilje.

Men det var ingen som hev seg over mobiltelefoner eller hva det måtte være for å vise sin avsky med Gudrun Schymans besøk. Da var tonen en annen uken etter. Sverigedemokratenes leder, Jimmie Åkesson, ble buet ut av både politikere og tilhørere i hovedstaden. Du skal være hardhudet når du legger deg ut med de politisk korrekte, da sitter fy-ordene løst, og du er stemplet som rasist før du i det hele tatt har fått anledning til å forklare hva du mener.

Samme dag, den 15. august, kom avisen Dag og Tid dalende i postkassa, like velkommen som alltid. Og som vanlig er spalten til Amal Aden lesverdig, men samtidig trist, for Amal Aden klarer å beskrive det multikulturelle samfunnets iboende schizofreni, der friheten vi alltid har tatt for gitt, ikke er en selvfølge for alle.

Denne fredagen fortalte Amal Aden om sin nye hverdag på Hønefoss. Hun skriver at ”sida eg kom til Hønefoss, har eg følt eg kan gå i lag med kven eg vil. Men i sumar har ikkje dette vore lett. I år har det ikkje vore lett å vera muslimsk kvinne med kort hår og kortbukse. Ei rekkje gonger i sumar har voksne minoritetsmenn plystra og ropa ”hore” etter meg. Eg veit det er mange som mislikar måten eg kler meg på, men eg har aldri opplevd slik hets i Hønefoss som eg har i sumar.” Og hun skriver videre at hun ikke kommer til å slutte å leve som hun vil, for ”Hønefoss er like mykje min by, og vi lever i eit fritt land.”

Vi lever i et fritt land, hevder Amal Aden, men er nå det så sikkert? Det er ikke slik at det er alle som nyter godt av vår frihet, og Adens møte med muslimske menn i Hønefoss burde fått mer enn en ansvarlig politker til å stoppe opp og drøfte hva vi egentlig er iferd med å gjøre. For den dagen mennene på torget i Hønefoss er blitt mange nok, er det ingen frihet tilbake. 

Det er ikke ekstremister fra IS som gjør hverdagen utrivelig for Amal Aden, det er menn som bor eller besøker noen på et asylmottak utenfor byen. Vi trenger ikke IS for å erfare hva islam betyr for utviklingen i et samfunn. Det er nok å følge Amal Aden en tur på byen. Og noen dager etter at moderate muslimer gjorde et halvhjertet forsøk i Oslos gater på å vise sin avsky for ekstremister under fjerne himmelstrøk, hadde det vært bedre om de tok tak i den undertrykkingen som skjer i vårt eget land.

Men det er åpenbart for mye for langt, hele det offisielle Norge synes gå på kne og tilbe disse menneskene som foretar den moralske prestasjonen det er å ta avstand fra halshugginger av kvinner og barn.

Ingen spør om de ikke burde gjort noe med sin egen ekstremisme, sin egen kvinneforakt.

Men det er det ingen som vil snakke høyt om, den eneste som tør gjøre det, vil vi helst kjeppjage hjem til Sverige. Rosa revolusjoner derimot...

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Messias er Gud?

Publisert over 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Alle muslimer bekjenner at Jesus er Messias (altså Kristus) - dette står svart på hvitt i Koranen.

Men poenget er: Mener muslimer og islam at Messias er Gud? Mener Allah og profeten at Messias er Gud? Eller mener islam at Jesus=Gud er Messias?

Svaret er: Nei.

Her "rekker du ikke opp", Anfindsen. Man kunne nesten begynne å lure på hvilken søndagsskole du har gått på, da, (with a little smile).

Kommentar #152

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Islam er et vrengebilde av kristen tro,og er den ultimate motpol fordi de har hermet en hel masse for å føre folk vill.

Ikke helt. Islam er ern avskrift av lokale religioner fra den tiden Mohammed levet. Mener du at han rett og slett gjorde dette i ond hensikt? At han satt på loftsværelset og skrev i værste mening "HeHe.... nå skal vi virkelig ta de djevlene..... "???

Snarere ga han vel uttrykk for en del trostanker som var gjeldende på sin tid, men direkte ondsinnet for å bedrive folkeforføreri? Neppe. Her tror jeg igjen du er ute å tegner satanismen på islam igjen. Jeg forstår at du gjerne vil angripe, og det er egentlig ingen mangel på angrepspunkter om du vil, men dette virker i overkant nedrig, spør du meg. Denne demoniseringen av islam er så vidt jeg vet noe av det redaksjonen spess pleier å slå ned på.

Mener du igjen at islam er djevelens verk? 

Kommentar #153

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mener du igjen at islam er djevelens verk?

Kan du si noe om islam som motbeviser at dette ikke er djevelens verk?

Undertegnede kan finne mange sider som forteller oss om bestialke avstraffelser i Koranen.

Kommentar #154

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Dobbel negasjon

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kan du si noe om islam som motbeviser at dette ikke er djevelens verk?

Hva skal denne setningen bety?   

"...som motbeviser at dette ikke er djevelens verk?"

Kommentar #155

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Undertegnede kan finne mange sider som forteller oss om bestialke avstraffelser i Koranen.

Dette har faktisk slått meg. Jeg har tenkt en del på deg og islam. Har du en bedre hobby ved siden av kanskje nå som du har lenset ut all argumentsjonskraft og blod fra ditt islamhatet? Frimerker? Sommerfugler?

Kommentar #156

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette har faktisk slått meg.

Bare svar meg du! 

Kommentar #157

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hva tror du Skartveit?

Publisert over 6 år siden

Jeg gikk inn og ga innlegget ditt en begrunnet støtte. Jeg kritiserte antydninger om vikarierende motiver. Når jeg videre leser dine meninger kommer jeg nok til at dine grunnleggende trosforestillinger helt naturlig betyr svært mye for din motivering. 

Du vil ha en diskusjon om det grunnleggende i kristen og islamsk tro, som du finner så dyptgripende forskjellig. Jeg vil gjerne holde fra hverandre diskusjon om disse religionenes grunnlag og lære, og diskusjon om dagens levde trosliv; i vår kristne opplyste verden og den islamske "opplyste" verden. For førstnevnte er diskusjon er galskapen i mine øyne like stor i begge religioner. For sistnevnte diskusjon har vi med en temmet og en utemmet religion og lære å gjøre. Her skiller en lang opplysnings- og humaniseringstid. I vår kristne verden har jeg levd et langt problemfritt liv som erklært ateist. I den islamske verden ville jeg ha vært steinet i hjel som femåring.

Men kristendommen, Bibelens skrifter og lære har i seg potensial for tilbakefall til det utemmede barbariske, under dramatiske omstendigheter mange steder i verden.

Du ønsker diskusjon om troen. Ja vel, styrken i det kristne menneskesynet har jeg forsøkt å få tak på. Dette forsøket kan jeg greit gjøre rede for ved å vise til min lange dialog med Hallvard Jørgensen: Innlegget, og spesielt mine kommentarer 21, 30 og 33 der.

Her på tråden gir Bjørn Weld et godt utgangspunkt i sin kommentar 146:

"Vil gjerne benytte anledningen til å minne om et ord fra apostelen Johannes:

"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.

2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.

3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden."

Kan det bli vår sivilisasjons skjebne at den ikke evnet å skille ?"

Nå har jeg noe kjennskap til deg Kjell Skartveit. Du har hatt mitt fotballspillende barnebarn som elev på videregående. Du får meget god omtale som pedagog og menneske. Jeg har vært ateist i 70 år, du kan lese mer om det i den tråden jeg har vist til. Det er umulig for meg å tro på at Bibelens Gud fins. Dette er ikke - gjentar ikke - underlagt vilje. Jeg går rett på sak og spør deg: Tror og mener du at jeg er å plassere som del av "ånden til Antikrist". Dersom svaret er ja, har jeg intet mer å spørre om.

Kommentar #158

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Når nukk er nock

Publisert over 6 år siden

Hei Georg. 

Du har sikkert lest alle mine kommentarer her på VD. Du kan anse dem som en vesentlig del av Kristiansens Lexiconservice. De er dessverre ikke alfabetisert, men du kan sikkert finne ett og annet av interesse der likevel. Jeg vil anbefale at du starter med begynnelsen fra for fire år tilbake.

Med hilsen

Din Njål 

Kommentar #159

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Når du ikke kan svare på et spørsmål og du ber meg om å lese alle dine kommentarer over 10000 for å finne svar på mitt spørsmål blir det vel teit.

Kommentar #160

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Islam og frelse

Publisert over 6 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Høyr til dømes på kva den katolske katekisma seier, og legg merke til kor ulikt dette er, i høve til konservativ norsk islam-kritisk protestantisk kristendom:

"The Church's relationship with the Muslims. "The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind's judge on the last day."

Jeg går ut fra at du har reflektert over katekismens tekst utover det du gjengir ordrett her. Hvis du ikke har det, bør du med fordel kunne gjøre det, og da vil du kanskje se at forskjellen mellom katolsk og konservativ protestantisk kristendom kanskje ikke er så stor som du foregir. Jeg oppfordrer deg derfor til å komme med en presisjon og kortfattet utlegning av teksten med spesielt henblikk på likhetene, ikke bare ulikhetene, som kan være nokså illusoriske, i denne forbindelse.

Kommentar #161

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ikke helt. Islam er ern avskrift av lokale religioner fra den tiden Mohammed levet. Mener du at han rett og slett gjorde dette i ond hensikt? At han satt på loftsværelset og skrev i værste mening "HeHe.... nå skal vi virkelig ta de djevlene..... "???

Snarere ga han vel uttrykk for en del trostanker som var gjeldende på sin tid, men direkte ondsinnet for å bedrive folkeforføreri? Neppe. Her tror jeg igjen du er ute å tegner satanismen på islam igjen. Jeg forstår at du gjerne vil angripe, og det er egentlig ingen mangel på angrepspunkter om du vil, men dette virker i overkant nedrig, spør du meg. Denne demoniseringen av islam er så vidt jeg vet noe av det redaksjonen spess pleier å slå ned på.

Mener du igjen at islam er djevelens verk?

Når vi ser på historien har araberne alltid vært "underdoger" under de suksessfulle jødene.

Jødene har vært og er flinke,arbeidssomme og intelligente mennesker som har satt araberne i et lys de ikke har vært så happy for.
Når vi ser hvor mye muhammed har etterlignet Bibelen og laget en besnærende "fredsreligion"som til forveksling ligner mye av kristen lære,må det være opplagt at dette handler om en bevisst stategi.

Når det snakkes om antikristelig tankegods må vel islam være det som kommer nærmest i å lure folk til å tro at DETTE må vel være noe å støtte seg på.
Problemet er at muhammed ikke var drevet av noen nestekjærlig tanke om å redde mennesker for evigheten.
Han hadde erobring,misunnelse og makt over landområder i tankene,og gikk gladelig over lik for å oppnå dette.
Denne holdningen lever som vi ser den dag i dag,og er antikristelig i sin grunnvolll. 

Kommentar #162

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når det snakkes om antikristelig tankegods må vel islam være det som kommer nærmest i å lure folk til å tro at DETTE må vel være noe å støtte seg på.
Problemet er at muhammed ikke var drevet av noen nestekjærlig tanke om å redde mennesker for evigheten.
Han hadde erobring,misunnelse og makt over landområder i tankene,og gikk gladelig over lik for å oppnå dette.
Denne holdningen lever som vi ser den dag i dag,og er antikristelig i sin grunnvolll.

OK. Jeg ser du forandrer deg fra en retorikk som peker i retning djevelsk til bare å være antikristelig. Det er en god redningsplanke. Å være antikristelig må ansees å være like legitimt som å være antiislamsk. 

Jeg tror også det kan være sannsynlig at Muhammed grunnla sin religion som et motsvar til andre religioner som vokste frem på stedet. I tillegg til at han hadde åpenbaringer, selvfølgelig. Underdogstemplet er der, og de kunne selv ha endret det etter slaget ved Wien, men valgte å dra hjem og dyrke det. De vendte Vesten ryggen i stor grad og ble innadvendte. Hvorfor vet jeg ikke, men de har hatt rikelig tid til å vende seg igjen. Noen steder i Midt-Østen skjer dette hvor den religiøse dogmatikken ikke er så sterk. Det går altså an å være moderate muslimer selv i en mer muslimsk verden. Og som kjent, de mest muslimske land ligger til og med i Vesten, hvorav Norge er regnet som det sjette beste muslimske land å bo i.

Stopp hatet. Gå heller inn for dialog som kan bidra til å flytte muslimer over fra underdog til vanlige mennesker som deltar i samfunnet som ordinære mennesker. Bidra til at gammel urett legge i grav gjennom at den motbevises i ord og handling. Du er med på å opprettholde deres fiendebilde ved å vise islamhat. Ekstremister finner som kjent hverandre og lever på hverandres blod. Hvis du vil ha slutt på de negative sidene ved islam er beste medisin å slutte å trekke dem frem hele tiden.  

Kommentar #163

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Underdogstemplet er der, og de kunne selv ha endret det etter slaget ved Wien, men valgte å dra hjem og dyrke det. De vendte Vesten ryggen i stor grad og ble innadvendte. Hvorfor vet jeg ikke, men de har hatt rikelig tid til å vende seg igjen.

Ændre det var vel svært, netop fordi man tabte.

Man vendte ikke Vesten ryggen. Man opgav bare de store hærtog, da man ikke havde ressourcerne, fordi man ikke længere kunne underlægge sig nye områder at udplyndre.

Derfor gik man tilbage til de ældre metoder og slog sig på pirateri og slavehugst imod Europa og senere USA, hvad der iøvrigt gav anledning til oprettelsen af 'The Marines'.

Stopp hatet. Gå heller inn for dialog som kan bidra til å flytte muslimer over fra underdog til vanlige mennesker som deltar i samfunnet som ordinære mennesker. Bidra til at gammel urett legge i grav gjennom at den motbevises i ord og handling.

Historisk er det islam, som har forgrebet sig på kristenheden/Europa/Vesten og bestemt ikke omvendt. Den muslimske Verden har været mere eller mindre koloniseret af Vesten i omkring 150 år - en meget mild indblanding i sammenligning med den muslimske kolonisering af Europa, som varede meget længere og var usammenligneligt hårdere.

Din indstilling er selvsagt god og konstruktiv i dagligdagen, men det er i vores tid vigtigt at forstå at muslimer, i modsætning til, hvad alt for mange af dem mener, ikke, i højere grad end andre mennesker, er ofre for andre end sig selv.

Dette sidste forhold er efterhånden også trængt helt op til de mere tænksomme af politikerne. Jeg har f.eks. hørt den tidligere danske udenrigsminister, Per Stig Møller, som er ganske værdipolitiskvenstreorienteret fra Det konservative Folkeparti.

Din vinkel er den Skolen og medierne fremfører - og den er pivende falsk.

Et analogt apropos kunne være at jeg i aftes hørte en udsendelse om IS og da eksperten Jakob Skovgaard Petersen - http://forskning.ku.dk/search/?pure=da/persons/159856 - blev spurgt, hvor de finder de tekster, som foreskriver korsfæstelser - og han svarede med latter i stemmen: 'Ingen steder'.

Jeg viste for få dage siden her at fortsættelsen af verset om ikke at slå uskyldige ihjel, efterfølges af anvisning af bl.a. korsfæstelse for 'fitna'.

Fra de kredse kan man kun regne med at få desinformation.

Kommentar #164

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Guds kjærlighet

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Det er umulig for meg å tro på at Bibelens Gud fins. Dette er ikke - gjentar ikke - underlagt vilje. Jeg går rett på sak og spør deg: Tror og mener du at jeg er å plassere som del av "ånden til Antikrist". Dersom svaret er ja, har jeg intet mer å spørre om.

Svaret på det spørsmålet er nei.

Mitt ønske med denne debatten, som har ulike forgreininger, er å få til en diskusjon om hva som er grunnlaget for den vestlige sivilisjonen, og at ethvert samfunn må bygge på noe, et etisk utgangspunkt, og at det å ta avstand fra terror, ikke er noe som gjør meg beroliget.

Jeg anbefaler gjerne en kronikk som for tiden ligger ute på Document.no og Dagen.no hvor jeg drøfter gudsbildet i islam og kristendommen.

Det jeg vet, er at Gud elsker oss alle så høyt at han ofret sin egen sønn for å frelse oss. Uten den kjærligheten vi finner hos Treenigheten, ville hverken du eller jeg visst hva kjærlighet er.

Kommentar #165

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Kjærligheten

Publisert over 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Uten den kjærligheten vi finner hos Treenigheten, ville hverken du eller jeg visst hva kjærlighet er.

Og dette må vel da bety at islam er fremmed for kjærligheten, på en eller flere måter, og det må vel da også bety at muslimer i prinsippet på sett og vis er avskåret fra å "vite" hva kjærlighet er?

Kommentar #166

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Eierskapsfundamentalisme.

Publisert over 6 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Og dette må vel da bety at islam er fremmed for kjærligheten, på en eller flere måter, og det må vel da også bety at muslimer i prinsippet på sett og vis er avskåret fra å "vite" hva kjærlighet er?

"Det jeg vet, er at Gud elsker oss alle så høyt at han ofret sin egen sønn for å frelse oss. Uten den kjærligheten vi finner hos Treenigheten, ville hverken du eller jeg visst hva kjærlighet er."

I følge Skartveit er da alle som ikke slutter opp om "treenigheten" kjærlighetsløse.  Det vil si flertallet av verdens befolkning. Det er nemlig Skartveit og hans trosfeller som har patent på kjærligheten. Og selv om Gud elsker oss alle, elsker han de som tror på han litt mer.

Når det er sagt kan det vel stilles spørsmål ved om vi mennesker egentlig er så kjærlige, når det kommer til stykke. Uavhengig av hvilken religiøs/ ideologisk retning vi slutter oss til.

Kommentar #167

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt kan det vel stilles spørsmål ved om vi mennesker egentlig er så kjærlige, når det kommer til stykke. Uavhengig av hvilken religiøs/ ideologisk retning vi slutter oss til.

Dette tror jeg kan være et grunnleggende spørsmål. Og svaret vil influere på vårt menneskesyn.

Men nå tenker jeg at kjærlighet er en ting. En annen er om vi evner å ta vare på det som hører oss til på en omsorgsfull og hensiktsmessig måtd. Det er ikke alltid kjærlighet  alene er tilstrekkelig til den oppgaven. Man må også ha, bl.a.  vilje, strategi og gjennomføringskraft - noe som en kan få inntrykk av er som fy-ord å betrakte i dag. For skal vi være snille og gode og kjærlige 24/7, nesten som gelè,  enten vi er kristne, ateister eller andre. 

Kommentar #168

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Absolutt!

Publisert over 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Og svaret vil influere på vårt menneskesyn.

Per akkurat nå sitter jeg og funderer på om ikke rettferdighet bør trumfe kjærlighet i mellommenneskelige forhold. Problemet er bare at vi legger så forskjellig innhold i begrepene. Likevel; Ut fra min forståelseshorisont rekker ikke menneskehetens kjærlighet rettferdigheten til knærne en gang. Ikke fordi rettferdigheten er så stor, men fordi forekomsten av kjærlighet er så liten.

Kommentar #169

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Antitesisk lesning

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
I følge Skartveit er da alle som ikke slutter opp om

En trenger vel nødvendigvis ikke lese slik. Selv ville jeg aldri hevdet at mennesker ikke vet hva kjærlighet er. Den treenige Guds kjærlighet ligger jo ellers implesitt i skapningen fordi den er til av og til Ham. enten det forutsettes eller ei. Begrepet kjærlighet rommer også ufattelig mye. En ny dimensjon kan legges til ved anerkjennelsen og mottagelsen av Guds kjærlighet i Jesus Kristus som gave. I så måte står Jesu kjærlighet i et enestående lys alle handlingene og utlegningene tatt i betraktning. 

Kommentar #170

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Misjonering?

Publisert over 6 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
En trenger vel nødvendigvis ikke lese slik. Selv ville jeg aldri hevdet at mennesker ikke vet hva kjærlighet er

"Uten den kjærligheten vi finner hos Treenigheten, ville hverken du eller jeg visst hva kjærlighet er."      

Hvilke alternative måter foreslår du for tolkning av Skartveits utsagn? Jeg har stor sympati for ideen om å tolke med velvilje. Heller ikke ser jeg på Skartveits utsagn/ påstand som noen umiddelbar trussel mot menneskeheten, men jeg mener den bærer i seg kimen til farlig tankegods. Jeg velger å tro at han ikke mente det slik; Kanskje mener han heller at målet helliger middelet; Eller kanskje er han overbevist om at livet uten "treenigheten" er så begivenhetsløst, så kjærlighetsløst, at han uttaler seg slik i håp om å gi oss annerledestenkende en åpenbaring? Jeg holder en knapp på det siste. Hva som er riktig er kanskje Skartveit den nærmeste til å uttale seg om.

Men; Som sagt er jeg ikke overbevist om at forekomsten av kjærlighet er særlig stor blant mennesker generelt.

Kommentar #171

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
kjærlighet er så liten.

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. (NT, Paulus 1., 13.5) 

Ser man på kravene til hva kjærlighet bør inneholde, ser man at man bør være velvoksen for å takle den, for ikke å snakke om eie den som en kraft i eget liv. Ærlig talt tror jeg det blir få til del å evne alt dette... så er det da også et ideal av hvordan kjærligheten bør fungere og vel et bilde på Guds kjærlighet til menneskene og hvordan den kan tjene som eksempel for oss.

Men hva så medt rettferdighet, raushet, velvilje, vennlighet, ærlgihet, anvendt tid, omtanke,   aom  alle er begreper som bør finnes i kjærligheten. Kanskje kjærligheten blir lettere å gripe da, som konkret vilje til godhet. At det er liten vilje til kjærlighet er dessverre noe de fleste erfarer, kanskje helst når den trengs som mest!

Kommentar #172

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kanskje vel mye å tenke på?

Publisert over 6 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Begrepet kjærlighet rommer også ufattelig mye.

Kari og Ola var et lykkelig ektepar, for hvem ”størst av alt er kjærligheten” var en realitet. Ola var bare lykkelig hvis Kari hadde det godt. Og hun kunne bare finne glede i det som gjorde Ola glad og lykkelig. Men nå hadde det seg slik Kari hadde funnet troen på Jesus, mens Ola ikke på noe sett og vis var i stand til å tro på noen gud.De forlot så denne jord i en slik tilstand.

Ola kunne glede seg i helvete over at Kari hadde det så godt, mens Kari led helvetes kvaler i sin ”himmel”, ved tanken på Olas lidelse.

Hvem var kommet hvor? Jeg stilte dette spørsmålet på et diskusjonsmøte en gang. Ordstyreren svarte etter å ha tenkt litt: Altså et geografisk spørsmål som vi her bør la ligge.

Mer alvorlig: Kjærlighet i forskjellige varianter er en viktig del av aller de følelsene som danner grunnlaget for vår moral. Spørsmålet blir så hvor moralen kommer fra. Det har vært og er en omfattende diskusjon: Les her #77

Kommentar #173

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Kjærlighetens utspring

Publisert rundt 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
I følge Skartveit er da alle som ikke slutter opp om "treenigheten" kjærlighetsløse. Det vil si flertallet av verdens befolkning. Det er nemlig Skartveit og hans trosfeller som har patent på kjærligheten. Og selv om Gud elsker oss alle, elsker han de som tror på han litt mer.

Detter er en misforståelse. Etter en kristen oppfattelse, er det i Gud vi alle er til. Ettersom det er Treenigheten som har skapt oss, vil vi alle erfare erfare hans egenskaper i skaperverket, også kjærligheten (det blir for langt å komme inn på syndefallets konsekvenser her.)

Det er altså ikke de kristne som har patent på kjærligheten, det er Treenigheten som har det. Verdens befolkning er derfor ikke kjærlighetsløse, men det er åpenbart grupper som har et stort problem med å forstå og anerkjenne at denne kjærligheten fører til at alle mennesker har like stor verdi, at alle menneske er like mye elsket av Gud, at ingen skal kunne påberope seg en særbehandling av Ham, fordi ingen av oss kan gjøre noe annet enn å ta imot Guds nåde.

Kommentar #174

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Tier eller skivebom fra meg?

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
men det er åpenbart grupper som har et stort problem med å forstå og anerkjenne at denne kjærligheten fører til at alle mennesker har like stor verdi, at alle menneske er like mye elsket av Gud, at ingen skal kunne påberope seg en særbehandling av Ham, fordi ingen av oss kan gjøre noe annet enn å ta imot Guds nåde.

Og disse gruppene er kristne som forkynner om soningsevangelie, salighet og fortapelse.

Kommentar #175

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Historisk er det islam, som har forgrebet sig på kristenheden/Europa/Vesten og bestemt ikke omvendt. Den muslimske Verden har været mere eller mindre koloniseret af Vesten i omkring 150 år - en meget mild indblanding i sammenligning med den muslimske kolonisering af Europa, som varede meget længere og var usammenligneligt hårdere.

Din indstilling er selvsagt god og konstruktiv i dagligdagen, men det er i vores tid vigtigt at forstå at muslimer, i modsætning til, hvad alt for mange af dem mener, ikke, i højere grad end andre mennesker, er ofre for andre end sig selv.

Dette sidste forhold er efterhånden også trængt helt op til de mere tænksomme af politikerne.

Her mener jeg bestemt du tar feil fordi det er nettopp av de argumenter som går igjen i islamsk retorikk om å kjempe mot Vesten. Det er et slags postkolonialt traume om at Vesten må bekjempes pga gammel urett. Jeg er ganske likegyldig til - i denne sammenheng i det minste - hvem jeg havner i seng med rent politisk thi det likevel er min oppfatning at jeg har rett i påstanden. 

Jeg har gått lei av islamtråder på VD og kommer ikke til å delta i dem fremover. Nok er nok etter den reneste ekstremuke her i forrige uke, så det blir med dette svaret fra min side. Verden består av mer enn islam. Bløtt gress mellom tærne er mer forlokkende enn å tygge drøv på nettopp denne materien i det uendelig.  

Kommentar #176

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
I følge Skartveit er da alle som ikke slutter opp om "treenigheten" kjærlighetsløse. Det vil si flertallet av verdens befolkning. Det er nemlig Skartveit og hans trosfeller som har patent på kjærligheten. Og selv om Gud elsker oss alle, elsker han de som tror på han litt mer.

Her kommer du vist ind i en forkert vinkel. Der tales vel om samfundsforhold. Gør man kritik af religioner og ideologier til personspørgsmål komer man ingen vejne.

Prøv at se på samfund, som er skabt af kung-fu-sianisme, hinduisme og islam og for den sags skyld oplysningsideologier i rene (fanatiske) former.

Du vil se at de samfund afviger ganske kraftigt fra vores og især på områder, der har med mellemmenneskelige relationer at gøre.

Der er en grund til at de sociologisk kan kategoriseres som 'lavtillidssamfund'.

Det er ganske enkelt kontraproduktivt og uklogt at have tillid til andre i de samfund - så det har man ikke.

Det er en af de væsentlige grunde til at så lidt sker - alle sidder på hænderne, for man bliver så ofte snydt, hvis man engagerer sig i noget.

Økonomien omtaler dette fænomen som at 'transaktionsomkostningerne er store'.

En af grundene til at Det kommunistiske Parti i Kina ser med ambivalens og ikke bare fjendtlighed på den fremstormende kristendom i landet er at man mangler moral i kulturen og den kan kristendommen muligvis levere til Partiet, så den ødelæggende korruption kunne komme under kontrol.

Dette er muligvis ikke bare kung-fu-sianismens skyld - kommunisme vides af erfaring i ganske særlig grad på kort tid at nederodere den sociale kapital (den generelle tillid i et samfund til fremmede) til et meget lavt niveau.

Jeg ar også læst en indisk udviklingsforsker, som mente at, det Indien mangler, er noget kristen næstekærlighed.

Kommentar #177

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Eller kanskje er han overbevist om at livet uten "treenigheten" er så begivenhetsløst, så kjærlighetsløst, at han uttaler seg slik i håp om å gi oss annerledestenkende en åpenbaring?

Du er ikke anderledes tænkende.

Tankefiguren om at man ikke må fremhæve sig selv, uanset om det er sagligt korrekt er kulturkristen og man tænker anderledes andre steder.

Kommentar #178

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her mener jeg bestemt du tar feil fordi det er nettopp av de argumenter som går igjen i islamsk retorikk om å kjempe mot Vesten. Det er et slags postkolonialt traume om at Vesten må bekjempes pga gammel urett.

Jeg er i tvivl om der er faldet ord ud af den første sætning.

Hvis islams fjendtlighed overfor Vesten er et postkolonialt traume, er det tankevækkende at det er de mildest og kortest koloniserede, der er mest traumatiserede.

Kommentar #179

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hvem andre

Publisert rundt 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Og disse gruppene er kristne som forkynner om soningsevangelie, salighet og fortapelse.

Hvem andre skulle det være?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere