Marie Gaarder

1

Misbruk av Norad-rapport

Så hadde de muligens rett de som advarte oss. Evalueringsfunnene kom til å bli misbrukt og forsøkt spilt politisk mynt på.

Publisert: 26. aug 2014

Fremskrittspartiet tar funnene i Norads evalueringsavdelings rapport om evaluerbarheten av norsk bistand til støtte i sine utspill for å kutte bistandsbudsjettet (intervju med nestleder Per Sandberg, Vårt Land 21. august). Det gjelder da spesielt konklusjonene om at Norge sliter med å måle effekten av norsk bistand og at resultatmåling ikke prioriteres høyt nok i praksis.

Dersom mangel på målt effekt skulle være et grunnlag for kutt i budsjettet stiller jeg meg tvilende til om vi ville ha noe særlig budsjett å forhandle om i det hele tatt. Hva er effekten av sykehusreformen? Virker NAV? Er barnetillegget og uføretrygden optimalt utregnet i forhold til felles velferdsmål? 

Viktig. Da jeg som daværende evalueringsdirektør i Norad bestemte at en evaluering av hvordan vi måler resultatene av norsk bistand var nødvendig, var det fordi vi år etter år fant at vi kunne si lite om virkningen av norsk bistand gitt mangelfull resultatmåling . Dersom dette ikke ble gjort på prosjekt og programnivå, hadde heller ikke vi som evaluerer hele sektorer og tematiske områder noe datagrunnlag og informasjon å trekke på. 

Hvorfor var dette viktig? Ikke fordi bistandsmidler burde kuttes, men fordi bistand handler om å forbedre livet til mennesker som lever under svært vanskelige kår. Og dette er så viktig at vi rett og slett ikke har råd til ikke å gjøre det aller beste vi kan med disse midlene.

Resultatmåling er ikke alltid lett, men det er mulig, det kan prioriteres, legges til rette for og gis opplæring i.  Dersom vi ikke måler resultatene, vet vi heller ikke om det vi finansierer faktisk nytter, kunne bli gjort på en bedre måte, eller tvert om har store negative utilsiktede konsekvenser.

Misforståelse. Den andre misforståelsen som rapporten kan ha bidratt til, er den å tro at det er riktig å støtte kun det som er påvist å virke. Dersom noe ikke virker bør ikke nødvendigvis den riktige konklusjonen være at vi skal avslutte satsingen, men i noen tilfelle betyr det at en avgjørende tilleggsaktivitet mangler for at det til sammen skal virke, hvilket kan bety å legge til mer ressurser snarere enn å avvikle. 

Et eksempel: Evalueringer har vist at tilbakeføring av eks-soldater til normalsamfunnet i Burundi  har ført til økonomisk re-integrering (mange klarte å sette opp små bedrifter, som for eksempel drosjedrift). Men eks-soldatene ble ikke sosialt re-integrert i samfunnet, hvilket var hovedformålet med disse prosjektene. For å oppnå sosial re-integrering kan det være nødvendig med tilleggsmidler for at lokalsamfunnene som eks-soldatene skal integreres i, lettere tar imot dem. 

En fare ligger også i det å konkludere at kun det som er påvist å virke skal finansieres. Dersom alle skal finansiere kun det som er påvist å virke, hvilket fortsatt er relativt få områder, så kan det bli slik at alle utviklingsaktører finansierer helse og utdanning, mens godt styresett og god ressursforvaltning trekker det kortere strå. 

Ikke misbruk. La ikke de som advarte oss få rett. Ikke misbruk funnene i denne viktige evalueringsrapporten. Det viktigste den sier er at vi må bli flinkere til å prioritere resultatmåling, flinkere til å forstå funnene, slik at vi blir flinkere til å hjelpe  - gode intensjoner er ikke nok når det gjelder menneskeliv.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 26. AUGUST 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Fortsatt støtte til diktaturer?

Publisert over 5 år siden
Hvis Gaarder med dette innlegget mener at bistandsmidler fortsatt ukritisk skal gå til diktatoriske stater, er den kritiske sansen for dårlig. Og hvis hun mener at bistanden for enhver pris må ligge på 1% av BNP minst, da er også selvkritikken for svak. For en tid tilbake las jeg om en reportasje gjort av to Aftenposten-journalister (husker ikke hva de het) på tidlig 1990-tall som hadde undersøkt effektene av en del norske bistandsprosjekter. Resultatene var så nedslående at avisa likesågodt dysset ned hele saken etter litt påtrykk fra "noen". Det er god grunn til å tro at anseelige summer er kastet bort til ingen nytte også i tiden etterpå. Men spør du prosjektlederne, vil de ganske sikkert si noe slikt som at noe kunne sikkert vært gjort annerledes og bedre, men bortkastet; å nei langtifra!

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5630 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3747 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1353 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1251 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1223 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
8 dager siden / 1157 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
7 dager siden / 1147 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere