Trond Wathne Tveiten

47

Sendingen som ble for sterk for Radio Puddefjord i Bergen

Arbeiderbevegelsen sier de ønsker et åpent samfunn, men åpen debatt og humor er de imot.

Publisert: 14. aug 2014

I snart to år har programmet Gutta på Golvet gått på lokalradioen Radio Puddefjord i Bergen, men dessverre fikk vi sparken i våres. Grunnlaget for avskjedigelsen var at den nyeste sendingen vi hadde laget ble for drøy, ifølge ansvarlig redaktør. Vi hadde fornærmet både Arbeiderbevegelsen og ansatte på Folkets Hus i Bergen, fikk vi vite.

I programmet hadde vi blant annet et innslag om 1. mai. Som kjent er dette en festdag for mange i Arbeiderbevegelsen, og da spesielt LO. På den dagen foregikk det vorspiel på Folket Hus i Bergen, hvor det ble drukket alkohol. I programmet fleipet vi med dette, og spøkte med at folk drakk seg nedover i etasjene. Dette var kanskje en overdrivelse, men Gutta på golvet er et politisk humorprogram, og vi trodde ikke at folk skulle ta det alvorlig eller ta seg så nær av det. Ansvarlig redaktør var ikke enig i dette. Han mente at skandalen var av så grov art at vi ikke under noen omstendighet kunne bli tilgitt.

Vi skulle nok ha tonet det hele ned og kanskje ikke sagt det vi sa, men vi følte at det hadde kommet langt drøyere spøker tidligere, uten at dette hadde fått noen reaksjon. Vi har i programmet sparket både til høyre og venstre politisk, og dessuten hatt mye moro med ekstreme religiøse av ulik sort, helt uten konsekvenser. Dette viser bare at enkelte i LO tåler humor så lenge det ikke rammer dem selv. Dette er en stygg form for sensur som ikke burde forekomme i et moderne samfunn. Alle mennesker kan gjøre en feil, og det å bli utsatt for en slik overreaksjon på grunn av en spøk er bare latterlig.

Det vi i tillegg hadde gjort var å ta opp problemene med den norske cannabislovgivingen, noe som falt ansvarlig redaktør tungt for hjertet. Denne reaksjonen synes vi er merkelig, med tanke på at det ikke var første gangen vi hadde tatt opp temaet. Sist gang vi snakket om cannabislovgivningen var i sendingen fra 8. mars i år. Da reklamerte Radio Puddefjord for sendingen på Facebooksiden til radioen, uten at det førte til noen reaksjon.

Vi trodde at det var høyt under taket på Folkets Hus i Bergen, men vi tok feil.

Vi trodde at folk i Arbeiderbevegelsen var mot sensur, men vi tok feil.
Vi trodde at det var mulig å gjøre en feil, men den gang ei.

Hør den åkalte skandaløse sendingen som ga oss fyken her

Vi kommer uansett til å fortsette med våre sprell, men denne gangen som podcaster. Vi legger ut sendingen her slik at dere der ute selv kan få avgjøre om det vi har sagt er så utilgivelig som de vil ha det til.

Sjekk ut vår blogg

Lik oss på Facebook

Følg oss på twitter

Hør på våre klipp og sendinger på Soundcloud

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Nei, den er i full aktivitet fordi den fungerer etter hensikten...

Synes du blir litt fjortis her :) Tror du ble skikkelig furten over å bli tatt av luften....

Ha en god helg, du kommer over det!

Fjortis? Fordi jeg er uenig med ditt syn? Jeg ble forbannet fordi jeg verdsetter ytringsfrihet i mottsettning til visse andre

Kommentar #52

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Verden går ikke under

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Norge er et av de land der den kulturelle nedbrytningen har kommet lengst takket være liberalere og kulturradikalere av borgerlig og sosialdemokratisk valør. Og Frp ? Hvilken kulturpolitikk har de ? Hvilken folkeopplysning ? Den overlater de til kulturindustrien. De borgerlige partier har bidratt til å ødelegge nasjonen like mye som skstiåtterne, ja den nye generasjonen borgerlige er på mange vis selv sekstiåttere, vi druknes i tanketom og dekadent dritt fra utallige underholdningskanaler. Det er til sist de liberale som kommer til å føre vår kultur og sivilisasjon inn i "Aftenlandet", islamistene vil kun fylle vakumet. Sett på en slik bakgrunn så må man også se den hesligheten trådstarters holdninger representer

Huff da utvikling er et jammen ikke bra. Jeg er enig at det finnes mye tanketom underholdning og dritt på eteren. Etter å ha sjekket fox news og enkelte kristen konservative aviser her i landet så kan amn fort bli skremt. Enkelte skriker 68ere ditt og datt som om samfunnet de rpotesterte imot var en lykkeland og hadde man fortsatt hadde fortsatt i det sporet så hadde vrden vært en utopisk lykkeland. Desto mer man leser historie så går det opp for de fleste at man du snakker ikke er ny. Gode gamle Cornelis får sagt det

https://www.youtube.com/watch?v=4ir2hj2PuN8

Kommentar #53

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Auda

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Nei ! Det er knapt noe nytt i det jeg sier. Jeg er ikke forpliktet til å vise noen toleranse overfor hva jeg anser som destruktivitet og ideologiske betinget dekadanse. Jeg er ikke liberaler, jeg har aldri vært liberaler. Tvert om har jeg flere ganger sagt at jeg har stor sympati for Sovjets kulturpolitikk i sin tid, som både med lovgivning og støysendere verget befolkningen mot sekstitallets åndelige slagg. Dette er min oppriktige mening. Jeg mener at det er et samfunns fremste oppgave å bekytte sine borgere mot destruktivitet og kulturellt forfall, dette innebære samtidig å forsvare selve sivilisasjonsgrunnlaget. Selve den liberale tenking er preget av relativisme, denne holdningsrelaitivismen er slik jeg ser det gift for et hvert samfunn. Ja, jeg er muligens konservativ, men ikke ment konservativ som Høyre en høyremann vil være, den konservatismen er til sist fordekt liberalisme, jeg er tradisjonalist, jeg tror på samfunnssturkturene, samfunnsdisiplinen, allmenndannelsen og sivilisasjonstradisjonen, altså den klassisk gresk romerske kultur og åndstradisjonen. I en slik kontekst er jeg revolusjonær og kompromissløs i ordets rette betydning, ja jeg ønsker en kulturrevolusjon eller rettere muligens en kulturreaksjon, midlene er for meg av mindre betydning, men derfor er også min holdning preget av kamp mot både islamisme og lavkirkelig barbari, like så vel som forakt for den liberale relativismen. Er jeg så kommunist ? For å være ærlig så ønsker jeg et rettferdig samfunn, med rettferdig fordeling av goder og byrder, om dette samfunnet forholder seg til den private eiendomsretten eller ikke er meg likegyldig, for meg er det utslagsivende hvodan de politiske retingene til sist forholder seg til samfunnets overbygg. Jeg fykter knapt marxismen slik enkelte gjør, for den ble i sin klassiske form skapt på den europeiske sivilisasjonens grunn, heller frykter jeg det sivilisatoriske "Aftenlandet" som liberalerne bringer oss inn i. Hva jeg har angrepet er "The New Left" som knapt er marxister , men forfekter sekstitallets destruktive verdier. Om sivilisasjonens fortsatte helse skulle være avhnegig at proletariates diktaur, ja så får vi i så fall støtte dette, for samfunns og kulturtilstanden er til sist unedelig mer viktig enn hvor vidt prinsippløse kapitalister skal få fortsette å dyrke "Mammon". Men det betyr knapt at jeg nærer særlig sympati for norsk venstreide som har degenerti til subkulturer for alternativ tenkning og livsstil, og befinner seg uendlig langt fra hva som tildligere ble betegnet som klassekamp. Men som sagt, eiendomsformene er for meg uten betydning, for meg er kulturtilstanden det utslagivende. At jeg har skrevet om det liberale domkratiet er en annen ting, det er historiske fremstillinger av Europas kulturelle og politiske utvikling, ikke undertegnedes private meninger.

Men som sagt, videre debatt i denne tråden gidder jeg ikke.

Så er det destruktivt inne i ditt hode så er det bare å komme med opskurt oppgulp? Minner meg litt om Bush og de konservtive sitt syn på demokrati etter den 11 september. Selvfølgelig var de for frihet, men de som selv anså som farlige for samfunnet måtte puttes i fengsel og  tortureres.

Som sagt du gidder ikke å ha debatt, for det hadde avslørt deg. Allikevel klarer du komme emd masse erasmus montanus reotorikk.

Kommentar #54

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Les litt

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Å debattere med besserwissere som prøver å innbille folk at narkotika er ok,er meningsløst.

Å debattere med med folk som egentlig ikke har argumenter, men kun gulper opp hat er faktisk like bortklastet tid. Jeg trodde tjen folket og kvinnegruppen ottar var usakelige, men jeg ser at de har møtt sin overmann i deg.

Kommentar #55

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Vi har nok med det vi har

Publisert over 6 år siden

Jeg ser  trådstarter har fått drahjelp av en norsk halvkjendis som røyker cannabis for åpen scene.  Åpenhet og fritt salg skal visstnok hjelpe mot  misbruket.  Personlig er jeg glad for tobakk ble så dyrt at jeg sluttet å bruke det, selvfølgelig sammen med det faktum  statistikken viser for helseskader.   Alkohol er nok et samfunnsproblem i mange sammenhenger, men  for de fleste er ikke stoffet  et permanent minus i de daglige gjøremål.  Et land som Somalia kommer neppe ut av elendigheten så lenge mannfolka går i en nærmest konstant rus.  Denne rusen er vistnok særdeles nødvendig også for mange norske somaliere som har kommet som flyktninger.  Skal en dømme etter importen av et hittil ulovlig stoff som heter kaht.  Bør stoffet  tillates i Norge og gjøre folk permanent ubrukelige ?

Kommentar #56

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser trådstarter har fått drahjelp av en norsk halvkjendis som røyker cannabis for åpen scene. Åpenhet og fritt salg skal visstnok hjelpe mot misbruket. Personlig er jeg glad for tobakk ble så dyrt at jeg sluttet å bruke det, selvfølgelig sammen med det faktum statistikken viser for helseskader. Alkohol er nok et samfunnsproblem i mange sammenhenger, men for de fleste er ikke stoffet et permanent minus i de daglige gjøremål. Et land som Somalia kommer neppe ut av elendigheten så lenge mannfolka går i en nærmest konstant rus. Denne rusen er vistnok særdeles nødvendig også for mange norske somaliere som har kommet som flyktninger. Skal en dømme etter importen av et hittil ulovlig stoff som heter kaht. Bør stoffet tillates i Norge og gjøre folk permanent ubrukelige ?

Åpnehet og regulert skal skal hjelpe mot kriminalitet, stigi,atsering pluss at det gir bedre kontroll og oversikt. Dagens politkk mot cannabis er akkurat den samme som man hadde mot alkohol under forbundstiden. Man legaliserte ikke alkohol igjen fordi det var så helsefrembringende, men fordi alternativet der alt var i kriminelle sine hender førte til noe langt verre.

Jeg vil gjerene se noe dokumentasjon som beviser at somaliere konstant går ruset på kaht. Kath var faktis tidligere lovlig helt til noen fant ut at i Norge skal man kun drikke seg dritting og oppføre seg som en gjeng tullinger.

Kommentar #57

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ho Ho

Publisert over 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil gjerene se noe dokumentasjon som beviser at somaliere konstant går ruset på kaht. Kath var faktis tidligere lovlig helt til noen fant ut at i Norge skal man kun drikke seg dritting og oppføre seg som en gjeng tullinger.

I et oppslag der Jan Bøhler går kraftig ut mot kathmisbruket i Oslo for 8 år siden,går det fram at 50-70 % av somaliske menn tygger kath daglig til langt på morgenen og sover hele dagen......

Den gang bodde det  ca 18000 somaliere i Norge,så dvs at flere tusen holdt på med dette.....på tross av ulovligheten altså....Vi må regne med at det har økt etterhvert også...
Joda...et flott samfunn du ønsker deg. 

Kommentar #58

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Rus

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
I et oppslag der Jan Bøhler går kraftig ut mot kathmisbruket i Oslo for 8 år siden,går det fram at 50-70 % av somaliske menn tygger kath daglig til langt på morgenen og sover hele dagen......

Ja, kanskje ikke så rart at de fleste går på sosialtrygd eller uføretrygd.

De klarer neppe å jobbe noe særlig når de går konstant ruset.

Det ville rett og slett være farlig å sette slike personer i et ansvasfullet arbeid.

Kommentar #59

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Korrekt, Holt.

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Den gang bodde det ca 18000 somaliere i Norge,så dvs at flere tusen holdt på med dette.....på tross av ulovligheten altså....Vi må regne med at det har økt etterhvert også... Joda...et flott samfunn du ønsker deg.

Her skal du få en helt sannferdig beskrivelse. En venn som har arbeidet mye i Afrika, også i Somalia, som liker å slå av en prat, spurte en gruppe somaliske menn på kafe i beste arbeidstid om hvordan de likte seg i Norge. Selv han ble overrasket over hvor utilslørt svaret falt; 

De likte de seg veldig godt her fordi allah hadde sørget for at den hvite mann skaffet dem alt de trengte slik at de heller ikke trengte å arbeide. 

Det er altså den vanlige borger som må betale for vanviddet til presse og Storting som har latt det flyte i alle år. 

Kommentar #60

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

legaliser kath

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
I et oppslag der Jan Bøhler går kraftig ut mot kathmisbruket i Oslo for 8 år siden,går det fram at 50-70 % av somaliske menn tygger kath daglig til langt på morgenen og sover hele dagen......

Den gang bodde det ca 18000 somaliere i Norge,så dvs at flere tusen holdt på med dette.....på tross av ulovligheten altså....Vi må regne med at det har økt etterhvert også...
Joda...et flott samfunn du ønsker deg.

Det at Bøhler sier er like mye verdt som at Carl I Hagen sier eller jesus sier noe inne i hodet ditt. Jeg vil fortsatt gjerne se dokumentasjon på at dette stemmer.

Uansett burde kath blitt legalisert igjen slik det opprinnelig var.

Kommentar #61

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Her skal du få en helt sannferdig beskrivelse. En venn som har arbeidet mye i Afrika, også i Somalia, som liker å slå av en prat, spurte en gruppe somaliske menn på kafe i beste arbeidstid om hvordan de likte seg i Norge. Selv han ble overrasket over hvor utilslørt svaret falt;

De likte de seg veldig godt her fordi allah hadde sørget for at den hvite mann skaffet dem alt de trengte slik at de heller ikke trengte å arbeide.

Det er altså den vanlige borger som må betale for vanviddet til presse og Storting som har latt det flyte i alle år.

Jeg ser fortsatt ikke noe dokumentasjon, men at du kjenner en som kjenner en som har snakket med noen.  Lite troverdig dette.

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jada Tveiten

Publisert over 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Det at Bøhler sier er like mye verdt som at Carl I Hagen sier eller jesus sier noe inne i hodet ditt. Jeg vil fortsatt gjerne se dokumentasjon på at dette stemmer.

Uansett burde kath blitt legalisert igjen slik det opprinnelig var.

Vi ser at ingen ting hjelper samme hva som blir sagt eller dokumentert.

Du klarer nok å søke på datamaskinen din på kathbruk i Norge eller noe lignende,så spretter det opp masse artikler og det vi andre kaller dokumentasjon på kathbruk i Norge.

Men hvis du ikke tror på annet enn det du har bestemt deg for i eget hode er det også nytteløst.

Lykke til. 

Kommentar #63

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Trist

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vi ser at ingen ting hjelper samme hva som blir sagt eller dokumentert. Du klarer nok å søke på datamaskinen din på kathbruk i Norge eller noe lignende,så spretter det opp masse artikler og det vi andre kaller dokumentasjon på kathbruk i Norge. Men hvis du ikke tror på annet enn det du har bestemt deg for i eget hode er det også nytteløst. Lykke til.

Jo det hjelper faktisk, men du viser til en person som sier noe for et viss antall år siden. Hvis du har så mye god dokumentasjon hvorfor viser du den ikke?

jeg hadde neon sekunder en viss tro på at du kunne være seriøs, men det håpet forsvant fort gitt.

Ena morsommere er hva kath blant somailere har i denne debatten å gjrøe. Men det er vel ikke lenge før denne debatten blir om til en debatt om Islam og Hitler slik alt for mange debatter her inne ender opp som.

Kommentar #64

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du brakte inn kathbruk

Publisert over 6 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Ena morsommere er hva kath blant somailere har i denne debatten å gjrøe.

Og som kjent har somaliere tradisjon for å ruse seg på kath.

Og det viser seg altså at DET gjør dem ubrukelige til vanlig arbeid...akkurat som andre rusmidler gjør.

Skulle jeg ramse opp alt som står om kathbruk på nettet,ville jeg fått mye å gjøre.

Det enkleste er om du gidder å gjøre det selv,hvis du VIL ha fakta på bordet. 

Kommentar #65

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og som kjent har somaliere tradisjon for å ruse seg på kath.

Og det viser seg altså at DET gjør dem ubrukelige til vanlig arbeid...akkurat som andre rusmidler gjør.

Skulle jeg ramse opp alt som står om kathbruk på nettet,ville jeg fått mye å gjøre.

Det enkleste er om du gidder å gjøre det selv,hvis du VIL ha fakta på bordet.

Forskjel på bruk og missbruk. Samme som si at folk som drikker alkohol er missbrukere.  Men å si som kjent er ikke det samme som dokumentasjon.

Ber dge ikke å nevne opp alt, bare vise til troverdig info.

Morosmste er at du sur på meg frodi du ikke har argumenter.

Kommentar #66

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Det fins verre ting

Publisert over 6 år siden

Har ikke hørt programmet, men jeg har hørt mye på P3 opp gjennom åra. En radio som hovedsaklig forteller at ungdommer bare bør være opptatt av ny populærmusikk, sikker, men gjerne eksperimenterende sex, festing og alkoholbruk(gjerne med et forsvinnende snev av ansvarlighet), og ikke så veldig mye annet, bortsett fra kanskje å fremme politisk korrekte oppfatninger og å være opptatt av "ungdomssaker"(som om ungdommer har egne saker de er spesielt opptatt av som ikke angår samfunnet forøvrig).

Den søpla har fått surre på Nrk i flere tiår. Derfor syns jeg Puddefjordsradioen burde gi dere flere sjanser, om nødvendig med et korrektiv

Kommentar #67

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Vi fortsetter

Publisert over 6 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Har ikke hørt programmet, men jeg har hørt mye på P3 opp gjennom åra. En radio som hovedsaklig forteller at ungdommer bare bør være opptatt av ny populærmusikk, sikker, men gjerne eksperimenterende sex, festing og alkoholbruk(gjerne med et forsvinnende snev av ansvarlighet), og ikke så veldig mye annet, bortsett fra kanskje å fremme politisk korrekte oppfatninger og å være opptatt av "ungdomssaker"(som om ungdommer har egne saker de er spesielt opptatt av som ikke angår samfunnet forøvrig).

Den søpla har fått surre på Nrk i flere tiår. Derfor syns jeg Puddefjordsradioen burde gi dere flere sjanser, om nødvendig med et korrektiv

Nå har faktisk rus og festing noe vi har diskutert ganske lite. Det har mest dreid seg om politikk, samfunnsliv pluss mye moro med religiøse fanatikere av alle typer. Nå vet jeg ikke hva du legger i politisk korrekte oppfattninger, så det må du forklare meg.

Uansett så tror jeg ikke radio puddefjord tilgir oss. Uansett så fortsetter vi med podcaster på nettet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere