Kjersti Toppe

16

Internasjonalt forbod mot surrogati

Historia om 6 månader gamle Gammy i Thailand har rørt heile verda i sumar og gitt nytt liv til surrogatidebatten. Tvillingguten med Down syndrom blei ikkje henta av det australske foreldreparet, dei tok berre med seg den friske tvillingsøstera.

Publisert: 13. aug 2014

Surrogatmora, Pattharamon Januba, fortel at ho blei pålagt å ta abort, men at ho nekta. No ynskjer ho og hennar fattige familie å ta vare på Gammy.

 

For eitt år sidan var det ei anna historie som rørte oss. Firebarnsmora Mona frå India ville redde den alvorleg sjuke mannen sin. For å skaffa pengar blei ho surrogatmor. Men svangerskapet gjekk gale. Mona døydde saman med det eine barnet, og ektemannen Naeem Qureshi mista kona si. Barnet som overlevde – også her var det tvillingar - blei henta til Norge. Ektemannen Naeem Qureshi saksøkte i ettertid den norske stat fordi Norge legg til rette for surrogati i India ved å gi visum til surrogatbarn frå utlandet.

 

Å betale for leige av livmora til kvinner som ber fram born for andre har vorte ein internasjonal forretning. Bransjen legg til rette for nådelaus utnytting av fattige menneske og gamblar med born sine rettar. Surrogati er ulovleg i Norge. Men for nordmenn å nytte surrogati i utlandet er ikkje ulovleg. Stortinget endra bioteknologilova i fjor slik at planlegging i Norge for surrogati i utlandet ikkje lenger er straffbart for privatpersonar. Straffefritaket er eit steg i retning av meir liberal surrogatlovgjeving i Norge.

 

Nyfødde surrogatbarn er heilt avhengig av den klinikken dei vert fødd på og at foreldra hentar heim det dei har bestilt.Det er fare for at surrogatbarn står utan juridiske foreldre ved fødselen.Surrogatbarn fødd utan juridisk tilknyting til ein norsk forelder, får ikkje norsk statsborgarskap. Ingen er så rettslause i vårt samfunn som dei statslause. Difor vedtok Stortinget i fjor midlertidige ordningar for foreldreskap for å sikre surrogatborna juridisk.

 

Både Thailand og India diskuterer no innstrammingar. I India vil det i framtida ikkje vere mulig med surrogatbarn til foreldre som bur i land der surrogati er forbode. Thailandske styresmakter oppgjer i samband med Gammy- saka at dei einaste tilfella der surrogati er lovleg etter thailandsk lov, er der eit gift par ikkje kan få barn, og engasjerer ein slektning til å bære fram barnet for seg - utan vederlag. I Norge har styresmaktene gått i motsett retning og gjort regelverket mindre strengt. Privatpersonar som nyttar seg av surrogati i utlandet eller planlegg for det i Norge, er garantert straffefritak. Om norske par gjer det same som det australske, står staten utan moglegheit til reaksjon.

 

Surrogati er ein veksande industri. I India verte gjerne egga henta frå Baltikum, fordi egg frå indiske kvinner gir mørkare hud enn bestillerane føretrekker. Opptil tre kvinner vert mødrer til eit og same barn. Barn kan fødast utan kjennskap til sine biologiske foreldre, og kan få både ei biologisk mor, ei fødemor – og ei sosial mor eller far. Både FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskommisjonen vektlegg at born har rett til – så sant det er mogleg – å få kjennskap til sine biologiske foreldre.

 

Der surrogatihandel føregår er faren for utnytting av kvinner til stades. Born sine rettar må kome i fyrste rekke. Regjering og storting må ta ansvar og gå klart ut mot surrogati, også i utlandet. Straffebestemmelsen må igjen verte norsk lov. Norge må gå i bresjen for eit internasjonalt forbod.

 

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant Senterpartiet

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.
Det er fare for at surrogatbarn står utan juridiske foreldre ved fødselen.Surrogatbarn fødd utan juridisk tilknyting til ein norsk forelder, får ikkje norsk statsborgarskap. Ingen er så rettslause i vårt samfunn som dei statslause.

Forbud eller ikke forbud - får ikke barn født av surrogatmødre i Thailand og India henholdsvis thailandsk og indisk statsborgerskap? Da er de vel ikke statsløse? - og barnets foresatte kan vel søke visum for barnet på vanlig vis?

Hvordan det er mulig for Thailand og India å godta at noen med utenlandsk statsborgerskap kan inngå en slik surrogatiavtale, høres imidlertid rart ut for meg og det ser da også ut til at de har tenkt å stramme inn på dette. Det høres i første omgang enklere ut å argumentere for at et land bør ta det fulle og hele ansvaret for barn født i landet så lenge det ikke er inngått klare forpliktende avtaler om annet mellom landene på hvorfor og hvordan det skulle være anderledes. En slik forpliktende avtale på surrogati mellom Norge og andre land vil da være uaktuelt gitt at surrogati ikke er lov i Norge.

Om dette i praksis vil bety det samme som et internasjonalt forbud, er vi enige :-)

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Barn som middel

Publisert rundt 6 år siden

Som handelsvare og som middel til å oppnå egen lykke.

Men hva om barnet mislykkes i forhold til de forventningene "foreldrene" har?

Hva om de blir syke eller skadet og trenger mer støtte enn de kan bidra med?

Vi vet at barnevernet i Danmark overtar omsorgen for stadig flere barn som er unnfanget på kunstig vis.

Ingen mennesker liker å bli objektivisert. Det oppleves som krenkende og er sykdomsfremkallende.

Spørsmålet er hvordan disse barna vil tenke, føle og oppleve verden, seg selv og sine "nære", når de blir store nok til å reflektere over livet, tilværelsen og de store eksistensielle spørsmålene.

Vi har trolig aldri vært mer opptatt av slektsgranskning og det å finne tilbake til våre røtter enn i vår tid. Men dette vil vi tydeligvis ikke unne disse barna, for de er til for vår skyld og skal helst ikke stille krav.

Et riktig trist menneskesyn ligger bak denne nedrige virksomheten.

Kommentar #3

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Vi har trolig aldri vært mer opptatt av slektsgranskning og det å finne tilbake til våre røtter enn i vår tid. Men dette vil vi tydeligvis ikke unne disse barna, for de er til for vår skyld og skal helst ikke stille krav.

Et riktig trist menneskesyn ligger bak denne nedrige virksomheten.

Slektsmessig er vel ikke dette så mye verre enn sæddonasjon og til dels adopsjon så slik sett er vel ikke virksomheten spesielt nedrig.

At Norge ikke har en mer prisipiell holdning rundt de juridiske aspektene for at noen velger å inngå og gjennomføre denne type avtaler i utlandet, synes jeg imidlertid er mer tvilsomt. 

Kommentar #4

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Et rørende eksempel på forskjellen mellom ekte kjærlighet og kapitalisme

Publisert rundt 6 år siden

En mors altruistiske kjærlighet for et barn hun har båret frem, for andre, blir stående som en respektabel modell på styrke og svakhet mellom fattig og rik, der den fattige moren viser seg å være den sterkeste når det virkelig gjelder. 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere