Kjersti Toppe

16

KrF-avtale for økt alkoholbruk

KrFs politiske valg har ført til en alkoholliberalisering som alle interesseorganisasjoner og de som er opptatt av alkoholpolitikk, er mot.

Publisert: 12. jul 2014

Den alkoholvennlige regjeringen har fremmet forslag til forskriftsendringer slik at reklameforbudet for alkohol blir mindre strengt. Forslagene vil kunne uthule reklameforbudet og undergrave selve formålet med alkoholloven som er å begrense skadene og forbruket av alkoholholdig drikk. 

Jeg har bedt KrF, som har avtale med regjeringen om å videreføre hovedlinjene i alkoholpolitikken, om å kjempe mot. Geir Toskedal (KrF) mener Sp bør slappe av. (Vårt Land 10. juli). Han uttaler: «Vi fikk til en bedre avtale med regjeringen på alkoholfeltet enn den politikken de sto for i regjering. Avtalen fastslår at reklameforbudet skal bestå. Så får vi se nærmere på enkeltdelene i regjeringens forslag.»

Verre. Ingenting er bedre i KrFs avtale med regjeringen, enn den alkoholpolikken den rødgrønne regjeringen førte. Men mye er verre. Alkohol-avtalen mellom KrF og regjeringen har ført til at Vinmonopolet skal få selge sprit på julaften, at tollkvotene for alkohol økes med 50 prosent og at reklameforbudet liberaliseres.

KrF selger dette som en seier, og forklaringen skal være at de dermed har bremset den blåblå alkoholpolitikken. Dette holder ikke. KrFs politiske valg har ført til en alkoholliberalisering som alle interesseorganisasjoner og de som er opptatt av alkoholpolitikk, er mot. Avtalen vil slik kunne bidra til økt - ikke redusert - alkoholbruk.

Blankfullmakt. Toskedal sier KrF vil se nærmere på enkeltdeler i regjeringens forslag. Problemet er at det er litt seint å si dette nå. Det burde de forhandlet om i oktober. KrF har gitt blankofullmakt til regjeringen til å endre på reklameforskriftene. Saken kommer ikke til Stortinget.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 12.7.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Takk for at du står på på dette viktige området.

 

Krf har vel ikke så mye gjennomføringskraft lenger, så da blir det som det blir. Makta rår.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Krf har vel ikke så mye gjennomføringskraft lenger, så da blir det som det blir. Makta rår.

Ja, de burde kanskje finne noe viktigere å rette sine røster mot en søndags åpne butikker eller ei.

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
søndags åpne butikker

Jeg har kommentert på alkohol og endring av reklamevedtektene.

Kommentar #4

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Noe uteglemt, eller hva?

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.
Alkohol-avtalen mellom KrF og regjeringen har ført til at Vinmonopolet skal få selge sprit på julaften, at tollkvotene for alkohol økes med 50 prosent og at reklameforbudet liberaliseres.

Kjersti Toppe, jeg lurer jeg; Hvordan ser ditt regnestykke ut.  - Er det et par momenter du har glemt, eller hva???

Kommentar #5

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kjersti Toppe er mellom dei klokaste på Tinget!

Publisert rundt 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kjersti Toppe, jeg lurer jeg; Hvordan ser ditt regnestykke ut. - Er det et par momenter du har glemt, eller hva???

Etter å ha fylgt med på mykje av det som Kjersti Toppe har gjeve ord for,

er eg overtydd om at ho er av våre mest livsnære og innsiktsfulle politikarar.

Eg trur ho har fått med seg det meste!

Kommentar #6

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Toppe var en smule unøyaktig

Publisert rundt 6 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha fylgt med på mykje av det som Kjersti Toppe har gjeve ord for, er eg overtydd om at ho er av våre mest livsnære og innsiktsfulle politikarar. Eg trur ho har fått med seg det meste!

Sønnersyn:  Kjersti Toppe "glemte" noen momenter vedrørende hennes utsagn: "Alkohol-avtalen mellom KrF og regjeringen har ført til at Vinmonopolet skal få selge sprit på julaften, at tollkvotene for alkohol økes med 50 prosent og at reklameforbudet liberaliseres."

Det første momentet hviler på en betingelse: - At man velger å "bytte inn" tobakkskvoten med 1,5 liter vin.  Hvis man likevel vil kjøpe tobakkskvoten, så kan man altså ikke lovlig krysse tollgrensen med 1,5 liter vin ekstra (uten å fortolle det)

Det andre momentet er rein matematikk;  1,5 liter ekstra vin er mindre enn 50 prosent.  Husk at tollkvoten MED tobakks-kvoten er fortsatt 1 liter sprit, 1 ,5 liter vin og 2 liter øl.  Eller 3 liter vin og 2 liter øl.

Uten tobakkskvoten kan man etter 1. juli i år ha med seg  1 liter sprit, 3 liter vin og 2 liter øl. Eller f.eks. 4,5 liter vin og 2 liter øl.

Så ja, Kjersti Toppe glemte noen momenter, ja....

Kommentar #7

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Gradvis liberlisering med KrF

Publisert rundt 6 år siden

Jeg vil takke Kjersti Toppe for nok et bra innlegg om alkoholpolitikk. Det har vært klart lenge før dette valget at både H og FrP har ønsket å myke opp alkoholpoilitikken. I praksis betyr dette et ønske om å øke forbruket av alkohol. Alkoholen, vårt mest ødeleggende rusmiddel, skal gradvis gjøres tilgjengielig overalt, når som helst og for stadig flere. At dette undergraver forsøkene på å redusere bruken av illegale rusmidler glemmes fullstendig.

Friheten til å slippe fylla rundt seg reduseres tilsvarende. Utgiftene til å forsøke å reparere skadene denne politikken fører med seg veltes over på alle oss andre. Jeg skriver dette fordi effekten av rusbehandling er ytterst tvilsom og det er fikebladet regjeringen gjømmer seg bak: mer til behandling - mindre til forebygging.

Enhver som har arbeidet med helsepolitikk vet at dette er bakvendtland. Forebygging er billigst og mest effektivt.

KrF har nok rett i at det hadde vært enda verre hvis H og FrP hadde hatt reint flertall, men dette dreier seg om et veivalg for partiet: ønsker de mer eller mindre rus i samfunnet?

Det er det fundamentale spørsmålet som praktisk talt ingen politikere tør å stille seg og i hvert fall ikke offentlig. Jeg har ennå ikke sett en politiker si høyt offentlig at de ønske mer fyll, helseplager og skadeverk. Men det er effekten av alkoholliberalisering.

Det mest effektive tiltaket mot rus er en politisk holdningsendring hvor ord følger handling. Våre politikere går i dag i motsatt retning, i ord ønsker de ikke mer fyll men legger opp til det i praktisk politikk. Å stå med drinken i handa og si til ungdom at de ikke må drikke er det mest patetiske av alt.

Kommentar #8

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

sentrums dilemma

Publisert rundt 6 år siden

Krf har nok valgt dårlige samarbeidspartnere, men jeg forstår at valget er vanskelig, når Venstre kan gi de blå flertall uten Krf, og en har gått til valg på regjeringsskifte. Og så har jo den andre store samarbeidsmuligheten, Arbeiderpartiet, også sine ulemper.

Men det egentlige problemet er nok kanskje at holdningene blant folk har endra seg. Det er ikke bare sentrumspartias feil at de har langt lavere oppslutning enn tidligere.

I det siste har Sp kritisert Krf og V, og de sistnevnte har kritisert tilbake. Jeg er Sp-medlem, men er nok enig i alles kritikk av alle i de sakene som har vært i VL nå i det siste. Jeg håper alle 3 partier innser at de slåss om smulene i norsk politikk, og at det egentlige problemet ikke er detaljuenigheter dem i mellom, men at altfor mange stemmer på de blåblå og arbeiderpartiet. 

Sentrumspartias viktigste sak som de spørres om, ser ut til å være hvilken av de 2 gigantfløyene de støtter, heller enn fokus på hva de sjøl ønsker. Blått og rødt får sette dagsorden i politikken, debatten mellom grønt og grått drukner.

Jeg vil oppfordre til mer samarbeid småpartia i mellom. De er alle på randen av sperregrensa. Det begynner å bli et demokratisk problem når H/Frp og Ap får dominere så mye. 

Kanskje de små blir nødt til å tvinge fram et samarbeid mellom Høyre og Ap, for at begge gigantene kan rammes av regjeringsslitasje?

Det ser ut til at det er småpartia som rammes mest av regjeringsslitasje, uansett hvem de samarbeider med.

Alle sentrumspartier må bli flinkere til å kritisere begge sider, og fokusere på at de ikke ønsker ei svarthvit blårød framtid

Kommentar #9

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Automatikk???

Publisert rundt 6 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Det har vært klart lenge før dette valget at både H og FrP har ønsket å myke opp alkoholpoilitikken. I praksis betyr dette et ønske om å øke forbruket av alkohol.

Knut Lindter, vennligst forklar meg hvorfor det er en sammenheng mellom en bitteliten økning i antall dager i året Vinmonopolet er åpent - og at alkoholforbruket vil øke.

I samme kontekst, jeg håper du kan forklare meg en sammenheng mellom økt alkoholkonsum og forandringen til tollkvotene  av 1.juli i år.

- Jeg ser ikke en slik sammenheng, nemlig! 

Kommentar #10

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

All forskning

Publisert rundt 6 år siden

viser at økt tilgang gir økt konsum. Jeg viser til statens instirutt for rusforskning, SIRUS. Men all internasjonal rusforskning viser det samme. Akkurat dette er det ingen tvil om. At politikere ignorerer de faktiske forhold er ikke nytt. De er også styrt av andre forhold, f.eks ønsket om popularitet med også tunge næringsinteresser spiller en rolle.

Dette har jeg skrevet om tidligere her på forumet. Jeg vil hevde på nytt at utvidelsen av åpningstidene for polet og liberalisering av tollkvoteordningen ikke er store skritt, men det er skrit i den samme retningen: en gradvis liberalisering av norsk alkoholpolitikk som vil føre til et høyere alkoholkonsum, altså mere fyll. Jeg venter på en imøtegåelse på dette postulatet basert på tilgjengelig kunnskap og ikke ønsketenkning.

Det spørsmålet enhver som ønsker å delta i en alkoholdebatt må stille er om en ønsker en utvidet alkoholbruk eller reduksjon. Tiltakene som følger dette poltiske valget gir seg sjøl. Altså: all kunnskap om dette temaet sier det samme: Økt tilgjengelighet gir økt forbruk, redusert tilgjengelighet gir redusert forbruk.

Kommentar #11

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Postulater - Javel???

Publisert rundt 6 år siden

Knut Lindtner skrev dette i #10: "All forskning viser at økt tilgang gir økt konsum." - Javel? Da kunne kanskje Lindtner påspandert en link til slik forskning, kansje?

Så skrev Lindtner dette: "Men all internasjonal rusforskning viser det samme." - Å???  Hvilken kilde forteller Lindtner dette? 

Så fulgte Lindtner opp med dette: "Akkurat dette er det ingen tvil om." -Jo, det er det. 

Så skrev Lindtner dette: "Jeg vil hevde på nytt at utvidelsen av åpningstidene for polet og liberalisering av tollkvoteordningen ikke er store skritt, men det er skrit i den samme retningen: en gradvis liberalisering av norsk alkoholpolitikk som vil føre til et høyere alkoholkonsum, altså mere fyll."

For å at det siste først: Lindtner setter likhetstegn mellom alkoholkonsum og fyll. Men det er en sammenkobling som ikke er sann. Jeg forbinder begrepet "fyll" med overstadig beruselse. Eller med andre ord; et overdrevet alkoholkonsum i løpet av en gitt tidsperiode.

Men det er ingen automatikk mellom det å nye alkohol og det at man drikker for mye alkohol.  Så her mener jeg at Lindtner er vel lettvint i sine "konklusjoner".

Dernest; det er ikke snakk om utvidelse av åpningstidene til Vinmomopolet (i betydning den daglige åpningstiden), men derimot at de skal holde åpent på noen få dager som de nå holder stengt, så som julaften. 

Videre, forandringen i tollkvoten er faktisk avhengig av en betingelse. Nemlig at de som ankommer Norge har valgt å "bytte inn" tobakkskvoten sin. Har de reisende ikke gjort det, så er tollkvoten på alkohol den sammesom før 1. juli i år. 

Og et moment til i mer generelle betraktninger:  Vi i Norge har et helt atypisk drikkekultur sammenlignet med land som ikke har noe vinmonopol. Det er store helsemessige gevinster i at Norge blir mer likt de andre europeiske landene. For nordmenn generelt heller i seg all alkoholen på fredager og lørdager - mens de andre europeerne fordeler konsumet utover hele uka. Og dermed unngår de den særnorske volds-skade-problematikken som inntreffer i helgene. Samt at kroppene til helgedrikkerne for et større "sjokk" sammenlignet med de mer kontinentale konsumentene.

Så skrev Lindtner dette: "Jeg venter på en imøtegåelse på dette postulatet basert på tilgjengelig kunnskap og ikke ønsketenkning."  - Ehhh...  Mener du Lindtner virkelig at du skal ha friheten til å komme med kun postulater, mens jeg og eventuelt andre meningsmotstandere av deg skal gjøre det du ikke gjør? - Altså linke til adekvat forskning med mer???

Så skrev Lindtner dette: "Det spørsmålet enhver som ønsker å delta i en alkoholdebatt må stille er om en ønsker en utvidet alkoholbruk eller reduksjon." - Dette er en feil spørsmålstilling slik jeg ser det. Jamfør hva jeg skrev ovenfor. For eksempel så vil en franskmann konsumere mer alkohol i året enn en norsk konsument, men kroppen hans utsettes ikke for alkoholsjokk, som visse nordmenn får i helgene. Og franskmennene har heller ikke den særnorske utagerende fylle-spetakkelet som vi ser her til lands. Så alt i alt så er mer alkoholkonsum totalt sett over hele året tross alt bedre enn krampedrikking av noe mindre mengder alkohol kun i helgene.

Det som vi bør få til livs er ikke konsumet i seg selv, men det særnorske drikkemønsteret. Betydeligere lavere priser og langt større tilgjengelighet (f.eks. også tillate salg i matvarebutikker av vin og sprit) vil forhåpentligvis få nordmenn over på mer edruelig drikkemønster, slik vi forbinder med de kontinentale drikkevaner.

Jeg tror forøvrig at de skyhøye alkoholprisene er en medvirkende årsak til vårt særskilte drikkemønster. Og dermed så er den til nå rådende alkoholpolitikken mer til skade enn gavn.

Så avsluttet Lindtner med denne setningen: "Økt tilgjengelighet gir økt forbruk, redusert tilgjengelighet gir redusert forbruk." - Javel, er det bare et postulat, eller hva? 

Kommentar #12

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Se Sirus

Publisert rundt 6 år siden

Inge Kristiansen ber om dokmentasjon på mine synspunkter. De er nok delt med stort sett alle innen rusforskning. Men for ordens vil jeg gjøre oppmerksom på denne hjemmesiden til statens instistutt for rusforskning http://www.sirus.no/. Her vil du finne all tilgjengelig kunnskap om b. a. alkoholbruk, alkoholskader, sammenhengen mellom totalforbruk i en befolkning og helseskader. her finner du det meste av kunnskap om dette tema.

Han berører likt og ulikt i innleggt sitt men slik jeg oppfatter dette er det personlige synspunkter uten forankring i noen etablert kunnskap. Dette ser jeg stadig vekk ikke minst blant politikere som mangler forankring i kunnskap når de ønsker en alkoholpolitikk som vil føre til økt forbruk, men som de ikke tør vedstå seg.

Noen eksempler. Helgefylla er et velkjent nord-europeisk fenomen. Det har kulturelle røtter, men er også knytte opp til strenge krav i arbeidslivet. Ønsker du en jamnere fyll i uka får du mere fyll på jobben, det er en del av problemet. Jeg foretrekker edru medarbeidere fremfor små-rusa folk når jeg er på jobb. Du kan ikke ha jamn ukedrikking uten virkninger i arbeidslivet.

Helseskadene følger av det totale forbruket, ikke bare av helgefylla. I Sør-Europeiske land er stort alkoholforbruk også et problem, men på en annen måte enn hos oss fordi drikkemønsteret er annerledes. I Frankriket har en lenge diskutert tiltak for å begrense alkoholbruken i samfunnet. Denne idylliseringen av det kontinentale drikkemønsteret skjønner jeg ikke poenget med.

Du kan ikke øke alkoholbruken i samfunnet uten at det samtidig fører til mer fyll, dette er også selvsagt for alle som vet noe om statistikk og rusforskning. Jeg forstår egentlig ikke hvorfor du lager et nummer av dette.

Spørsmålet mitt er relevant for alle som vil mene noe om ruspolitikk, men jeg skjønner at du ikke klarer ta stilling til det. Der stiller du i selskap med stort sett alle andre som ønsker mer tilgang å alkohol men ikke vil se konsekvensene av dette valget i øynene: Altså: Ønsker du økt eller redusert forbruk av alkohol i samfunnet. Hvorfor er det så vanskelig å svare på det?

Jeg venter på en link til tilgjengelig forskning som støtter dine synspunkter. Min har du fått.

Kommentar #13

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Uting å be andre lete opp informasjonen man selv lener seg på!

Publisert rundt 6 år siden

Knut Lindtner skrev i #12 dette her: "Han berører likt og ulikt i innleggt sitt men slik jeg oppfatter dette er det personlige synspunkter uten forankring i noen etablert kunnskap." - Akkurat som Lindtner's egne kommentarer i denne tråden, med andre ord....

Men si meg Lindtner, finner du noen feil i mine kommentarer i denne tråden, da?

Videre: Lindtner skrev også dette her: "Inge Kristiansen ber om dokmentasjon på mine synspunkter. De er nok delt med stort sett alle innen rusforskning. Men for ordens vil jeg gjøre oppmerksom på denne hjemmesiden til statens instistutt for rusforskning http://www.sirus.no/. Her vil du finne all tilgjengelig kunnskap om b. a. alkoholbruk, alkoholskader, sammenhengen mellom totalforbruk i en befolkning og helseskader. her finner du det meste av kunnskap om dette tema."  

- Åja???  Så jeg skal lete fram den forskningen du hevder å ha støtte i??? - Hvilken planet befinner du deg på, Lindtner?

Lindtner kom med en stråmann i #12: "Ønsker du en jamnere fyll i uka får du mere fyll på jobben, det er en del av problemet."  - For jeg har ikke hevdet det han skriver, og tvertimot: Jeg skrev i min forrige kommentar at det er forskjell mellom alkoholkonsum og fyll.

Ordet "fyll" betyr "overstadig beruset".  Altså så er ikke "fyll" bare "beruselse"!

Men når Lindtner har denne holdningen, ja da tar han rett og slett feil. Og andre lesere vil også legge merke til denne feilkoblingen - med den mulige konsekvens at Lindtner parkerer seg selv på sidelinjen.

Så skrev Lindtner dette: "Jeg foretrekker edru medarbeidere fremfor små-rusa folk når jeg er på jobb" - Hææææ??? Mener du virkelig at mennesker er "smårusa" over et halvt døgn etter at de har  drukket vin til middagen? - Come an!

Så skrev Lindtner dette her: "Du kan ikke ha jamn ukedrikking uten virkninger i arbeidslivet." - hvordan vet du det, Lindtner? 

Så skrev Lindtner dette: "Denne idylliseringen av det kontinentale drikkemønsteret skjønner jeg ikke poenget med." - Ja, har man et dogmatisk syn så skal ingenting rikke ved det. Skjønner det... 

Videre, så skrev Lindtner dette: "Du kan ikke øke alkoholbruken i samfunnet uten at det samtidig fører til mer fyll" - Jo, det kan vi.  Finn fram kalkulatoren å regn promille du... Og igjen; Begrepet "fyll" betyr "overstadig beruselse". Ikke bare "beruselse". Så selvsagt kan man drikke 2 glass rødvin hver dag i uka  --  somer 14 glass i uka.  Men drikker du Lindtner 10 glass på en kveld, ja da er du mest sannsynlig møkkings full. Ser du forskjellen?

Så kom Lindtner med en "appeal to authority" men han glemte link; "dette er også selvsagt for alle som vet noe om statistikk og rusforskning." 

Så kom Lindtner med noe som mest sannsynlig han er den eneste i verden å mene: "men jeg skjønner at du ikke klarer ta stilling til det." - Hæææ????   Har du ikke skjønt at jeg forlengst har tatt stilling???

Så viste Lindtner et eksempel på sviktende leseforståelse: "Altså: Ønsker du økt eller redusert forbruk av alkohol i samfunnet. Hvorfor er det så vanskelig å svare på det?"  - Jeg skrev om dette i min forrige kommentar!

(Se her: "Så alt i alt så er mer alkoholkonsum totalt sett over hele året tross alt bedre enn krampedrikking av noe mindre mengder alkohol kun i helgene.")

Igjen; La meg gjenta: Jeg ønsker  et samfunn hvor vi har et mer kontinentalt alkoholkonsum; Totalt sett mer i løpet av året, men likevel såpass tynt spredd utover uka at flatfylla som vi har i helgene uteblir.

Så avsluttet Lindtner med en merksnodighet: "Jeg venter på en link til tilgjengelig forskning som støtter dine synspunkter. Min har du fått." - Jeg fikk altså en link til Sirus sin førsteside! - Men ikke til de forskningsrapportene som Lindtner støtter seg på. Jahaaa...  2 sett med regler altså? Et sett for Lindtner og et sett for meg, altså????

-----

Når det er sagt, så har ikke jeg (som Lindtner har gjort) påberopt meg støtte i noen som helst forskningsrapport.... 

Kommentar #14

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det så vanskelig å svare på det?

Dette område er betent- og noen ganger når vi diskuterer dette i vår omgangskrets, så får man litt usikre blikk og gulvstirring. Jeg vil påstå at mange havner i det rene hykleri når det gjelder rusgifter.

"Alkohol er lovlig . et nytelsesmiddel - koser oss med et glas - Alt dette er sant og faktaopplysninger .Men, forhindrer det at det også faktisk er en gift, og at alkohol er årsak til mye elendighet?

Det er der fokuset bør ligge - særlig hos Krf, men de svikter sine idealer ganske ofte for tiden, så Toppe får nok ingn drahjelp der. er jeg redd. 

Kommentar #15

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Kristiansen skriver: Når det er sagt, så har ikke jeg (som Lindtner har gjort) påberopt meg støtte i noen som helst forskningsrapport....

Dermed er det meste sagt. Jeg påberoper meg støtte i internasjonal rusforskning og viser til en link hvor grovt sett all tilgjengelig informasjon foreligger på norsk. For å hjelpe litt på: Hvis du går inn på Sirus.no og under rubrikken på forsiden som heter Oppsummeringer finner du artikler som berører en rekke av de problemstillingene du har tatt opp her. Under rubrikken Publikasjoner finner du også mye internasjonal forskning om samme tema.

Jeg følger med på dette og gjorde det systematisk da jeg jobbet med rusavhengige. Akkurat nå orker jeg ikke finne frem dokumentasjon om alle tema du tar opp. Det er kanskje arrogant av meg, men jeg vil hevde at dine synspunkter er utbredte blant mange som vil ha en mer liberal alkoholpolitikk, men de er ikke støttet av tilgjengelig kunnskap.

Til Kersti Zweidorff vil jeg si følgende. Det du sier stemmer med min erfaring. Når jeg presser folk på deres holdninger til rus og ruspolitikk blir blikkene flakkende og til siden, og presser jeg dem mer blir mange sinte.

Et eksempel: Da jeg arbeidet på en institusjon hvor vi behandlet mennesker med rusprolemer hadde vi vinlotteri i fredagslunsjen. Etterpå gikk vi tilbake til våre pasienter for å hjelpe dem med rusproblemene. Da jeg nevnte at dette ikke hang på greip, ble jeg stemplet som moralist.

Jeg gjentar problestillingen til Kristiansen: ønsker du mer elle mindre alkoholbruk i samfunnet? Spørsmålet er meget enkelt men vanskelig for liberalister å svare på.

Kommentar #16

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Arrogant - ja så absolutt!

Publisert rundt 6 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Jeg påberoper meg støtte i internasjonal rusforskning

Knut Lindtner påberober seg støtte i internasjonal rusforskning, men har ikke maktet å komme med link til de forskningsrapporter han angivelig støtter seg på. 

Men han kom med en link til førstesiden til Sirius. Det er det samme som å komme med link til f.eks. Dagbaladet for å be leserne om å selv lete frem de angjeldene artikler.

Så skrev Lindtner dette: "Akkurat nå orker jeg ikke finne frem dokumentasjon om alle tema du tar opp" - Javel??? Er det mitt problem? 

Så skrev Lindtner dette: "Det er kanskje arrogant av meg, men jeg vil hevde at dine synspunkter er utbredte blant mange som vil ha en mer liberal alkoholpolitikk, men de er ikke støttet av tilgjengelig kunnskap." - Ja, det er så absolutt arrogant. For du Lindtner har ikke klart å finne en eneste feil i mine kommentarer i denne tråden. Derfor er det arrogant av deg å inisunere at jeg ikke har kunnskap om dette temaet!

Helt sist i #15 skrev Lindtner dette: "Jeg gjentar problestillingen til Kristiansen: ønsker du mer elle mindre alkoholbruk i samfunnet? Spørsmålet er meget enkelt men vanskelig for liberalister å svare på." 

- Tilsvar: Forstår du ikke bokmål? Forstod du ikke hva jeg skrev i #11?  Og forstod du ikke hva jeg skrev i #13???

La meg sitere meg selv fra #13:

"Så viste Lindtner et eksempel på sviktende leseforståelse: "Altså: Ønsker du økt eller redusert forbruk av alkohol i samfunnet. Hvorfor er det så vanskelig å svare på det?" - Jeg skrev om dette i min forrige kommentar!  [#11]

(Se her: "Så alt i alt så er mer alkoholkonsum totalt sett over hele året tross alt bedre enn krampedrikking av noe mindre mengder alkohol kun i helgene.")

Igjen; La meg gjenta: Jeg ønsker et samfunn hvor vi har et mer kontinentalt alkoholkonsum; Totalt sett mer i løpet av året, men likevel såpass tynt spredd utover uka at flatfylla som vi har i helgene uteblir." 

----   ------ 

Nøkkelordene er dette: " Totalt sett mer" 

Er det tydelig nok for deg Lindtner, eller trenger du omformulering av noe jeg anser som entydig uttalelse? 

Kommentar #17

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Greit å vite

Publisert rundt 6 år siden

Ja. Det er et greit standpunkt og er i tråd med de tiltak regjeringen har satt i gang. Egentlig i tråd med tendensen innen alkoholpolitikk de siste 50 årene i Norge.

Men det var da voldsomt så sint du ble.

Kommentar #18

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Lindtner gjettet feil!

Publisert rundt 6 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
i tråd med tendensen innen alkoholpolitikk de siste 50 årene i Norge.

Men det var da voldsomt så sint du ble.

Knut Lindtner, du gjettet - og gjettet feil.

Jeg ble ikke sint i det hele tatt.

Hvordan kunne du få deg til å tro at jeg ble det?

- Uenigheten i seg selv, eller hva?

---   ----

PS: Jeg har i motsetning til Lindtner ikke påberobt meg forskningssstøtte -  for å så la være å komme med link(er).

Men jeg kan si dette: Jeg vet fra tidligere at helseproblematikken i Norge og Frankrike er forskjellig. I Frankrike har de en høy forekomst av skrumplever hos menn i 50-årene. Men i Norge har vi hver helg mange voldsofre på legevakter og sykehus. I tillegg kommer andre helseskader relatert til at kroppen blir utsatt for en alkosjokk. Noe de i mer sydligere land i Europa ikke utsetter kroppene sine for.

I tillegg kommer andre idiotiske ting pga. den særnorske helgefylla, som resulterer i dødsfall, invaliditet og domfellelser, for å nevne noe.  Og vi husker fra i forrige uke, historien om den 18 år gamle irske jenta som kommer ifra en sterkt troende katolsk familie. Hun hadde mest sannsynlig ikke drukket noe særlig før hun dro på ferie til Mallorca.  Der - i fylla, sugde hun angivelig 24 peniser for en eller annen belønning - noen har skrevet at belønningen var en flaske Cava.

Hadde jenta istedenfor vokst opp i en familie hvor alkoholkonsum var en hverdagslig forteelse så ville hun sannsyligvis ikke gått helt bananas i det som muligens var hennes første fyllekule.

(Det var forøvrig hennes første ferie alene uten foreldrene)

Moralen er dette:  Behandler man alkohol som en styggedom, så skaper man mer skade en gavn. Betrakter man alkohol som et av mange hverdagsprodukter, så finnes det ingen mystikk rundt dette produktet, og ergo ei heller det særnorske forholdet til alkohol.

Kommentar #19

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det som er arrogant det er å kaste seg inn på

Publisert rundt 6 år siden

en diskusjon - og komme med løse påstander og å be andre om dokumentasjon - - det var noe man burde innhente før man kastet seg innpå.

Her er fra Dagens Medisin:

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/rodvinskosen-straffer-seg/

Utdrag:

Antall kvinner som innlegges på sykehus med alkoholisk leversykdom har økt med 70 prosent fra 1999-2006.  - Kvinner begynner nå å betale en pris for rødvinskosen, sier seksjonsoverlege Peter Coll ved Haukeland Universitetssykehus.

Ennå lavt i Norge
Sammenlignet med andre europeiske land, ligger Norge fremdeles relativt lavt når det gjelder alkoholkonsum og helseskader. Tall fra WHO for 2002 viste at 3,9 pr. 100.000 innbygger i Norge døde på grunn av skrumplever. I Sverige var tallet 3,6, i Danmark 12 og i Finland 9,9. Frankrike ligger på 11,64 og Spania på 8,2.

- Sykdomstallene gjenspeiler både totalforbruk og drikkemønster. Det drikkes for eksempel mer i Frankrike enn i Finland, men finnene har et annet drikkemønster som bringer dem høyt oppe på statistikken, sier Ingeborg Rossow ved Sirus.

Hun poengterer at det kan være forskjeller fra land til land med hensyn til blant annet bruk av obduksjon, kvalitet på dødsmeldinger og dødsårsaksregister - som også kan forklare forskjellene på tallene.

Alkohol forårsaker 7,4 prosent av tilfellene av sykdom og for tidlig død i EU-landene. Blant 26 risikofaktorer havner alkohol på en tredjeplass etter tobakk og høyt blodtrykk. Dette fremgår av EU-kommisjonens rapport «Alkohol i Europa», som ble publisert i fjor.

I Norge fødes 200 barn årlig med alvorlige alkohoskader p.g.a. morens alkoholbruk. I Europa fødes mer enn60.000 barn årlig med for lav vekt pga morens alkoholforbruk. Mer enn hver 4. sykehusseng har mennesker medalkoholrelaterte sykdommer, og hvert år dør 400 nordmenn som en direkte følge av alkohol. WHO har lenge hevdet at økende alkoholbruk er den største utfordring for folkehelsen. I Danmark meldes det om at hver tjuendedanske dør av alkoholrelaterte sykdommer og skader. I EU dør årlig 55.000 ungdommer pga. alkoholrelaterte skader. (Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), World Helth Organisation (WHO), Rusfeltets samarbeidsorgan Actis og Norsk Kirkelig Edruskapslag NKE)).
Fra Regjeringen v/Helse og Omsorgsdepartementet:
De viktigste og mest effektive virkemidlene er de såkalte regulatoriske dvs. bevillingssystemet (salgs- og skjenkeløyver), vinmonopolordningen, begrensede salgs- og skjenketider, bestemte påbud og forbud, inkludert reklameforbudet og lovbestemte aldersgrenser, og avgiftspolitikken. Denne politikken har bidratt til at Norge har et lavere alkoholkonsum og færre skader enn øvrige land i Europa. Det har vært en betydelig økning i alkoholkonsumet i Norge de siste 10-15 årene. Økningen har vært spesielt stor blant kvinner og unge i aldersgruppen 15-20 år, selv om det de siste årene har skjedd en utflating og også tegn til en viss nedgang (jf. Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) i forbruket blant ungdom. Økningen er en utfordring og fortløpende utvikling av nye tiltak ved siden av å videreføre de tiltakene som vi vet virker er viktig. 
Det ser ikke ut til at et såkalt "kontinentalt drikkemønster" er noe særlig bedre enn det norske drikkemønsteret.Tar man seg en tur til Madrid, Barcelona,Paris, Berlin, København etc. etc. finner man fort at dett "kontinetale drikkemønsteret" medfører akkurat like mye helgefyll som i Norge.
Jeg er absolutt ikke avholdsmann, men har alldeles ingen problemer med dagens alkoholpolitikk - - den kan til tider medføre litt planlegging, men ikke noen større vanskeligheter enn det.
Kommentar #20

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

"Indignajson" over symbolpolitikk

Publisert rundt 6 år siden

Kjersti Toppe følger en godt innarbeidet politikertradisjon. Hun later som at hun har en god sak ved å gripe fatt i et halmstrå, og hun later som om hun er indignert.

Det er bra at KrF ikke lar seg provosere av at regjeringen lemper litt på de mest rigide utvekstene i en ellers vellykket alkoholpolitikk. Slik er det faktisk mulig å få større allmenn oppslutning om det som er viktig, nemlig en i det store og det hele restriktiv alkoholpolitikk.

Om Vinmonopolet er åpent på "aftenene" eller ikke, har naturligvis ingenting å si for det skadelige alkoholkonsumet i Norge. De som er opptatt av å få seg alkohol til jul, ordner seg uansett. De holder orden på åpningstidene – om så polet hadde vært stengt hele den siste uken før jul. For oss andre, derimot, som ikke følger så godt med og som ikke er avhengig hverken av det ene eller det andre, er det greit at Vinmonopolet stort sett følger vanlige åpningstider. Mindre stress – og ellers ingen skade skjedd.

Når det gjelder to flasker vin i bytte mot tobakk på taxfree, blir det nesten litt patetisk når det brukes som et poeng i debatten om alkoholpolitikken i Norge. Her siterer jeg meg selv fra en annen tråd om samme tema:

Litt praktisk matematikk kan muligens være til hjelp. Først er det alle de som røyker. De bytter ikke inn tobakken for skarve to flasker vin. Så er det alle de / vi som aldri kjøper full kvote. Videre er det de som kjøper full kvote og som synes at det er tilstrekkelig. Og til slutt er det de som gidder å bære rundt på full kvote + to flasker til. Og dersom et lite fåtall av disse har problemer med alkohol, så betyr det at et stort flertall takler fint å nyte noen stettglass ekstra med rødvin – og da over noe tid. Det er ytterst få som reiser utenlands på ukebasis. Dermed står vi igjen med de som faktisk har problem med alkoholforbruket sitt. Men de kan vi egentlig bare glemme – i denne sammenheng. De får alltid tak i det de skal ha, med eller uten taxfreekvoter. Slikt tar de lett på. De tar antakelig med seg for mye, uansett hvor stor noen har bestemt at kvoten skal være (men da helst langs landeveien). Og så er det jo også slik at de egentlig greier seg helt fin uten Vinmonopol – dessverre. Her gjelder det å holde orden på perspektivene.

Regjeringens lille lemping er primært symbolpolitikk. For minst ett av regjeringspartiene, er det viktig å fjerne de verste utslagene av tullete og uforståelige lover og reguleringen. Men, som nevnt, kan det faktisk skape større oppslutning om en streng alkoholpolitikk, bare den framstår som rimelig og fornuftig.

Når det gjelder reklameforbudet, så er det vel ikke snakk om noen uthuling? Er ikke helt orientert om denne saken, men forstår det slik at det skal være mulig for små norske ølbryggerier å fortelle om hva de holder på med. Her er det snakk om arbeidsplasser og verdiskapning – ofte i distriktene, noe vel Toppe ellers er for? Har ikke oppfattet at det skal åpnes hverken for ølreklame eller andre store utskeielser.

Som politiker i hestehandlerpartiet framfor noen, er det dumt av Toppe å spille indignert og overrasket i denne saken. Det framstår ingen lunde som troverdig.

 

Kommentar #21

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Litt av hvert

Publisert rundt 6 år siden

Arne D. Danielsen sin #20 er en god kommentar. Forøvrig har jeg skrevet så og si samme meningsinnhold i tidligere tråder om omtrent samme tema.

 

----   ----

 

Knut Lindtner skrev i #15 dette her: "Dermed er det meste sagt. Jeg påberoper meg støtte i internasjonal rusforskning"  - Her begikk Lindtner en feilkobling, igjen. Bare fordi jeg selv ikke påberopte meg forskningsrapporter så er det ikke det samme som at jeg ikke kjenner til dette saksfeltets diverse forskningsrapporter.

Og så kan alle og enhver se at Knut Lindnter kun hevdet at han hadde støtte i internasjonal rusforskning. Han var på oppfordring helt uvillig til å dele link med de forskningsrapporter han angivelig støttet seg på.

 

----   ----

Ragnvald Fladmark skrev i #19 dette her: "Det som er arrogant det er å kaste seg inn på en diskusjon - og komme med løse påstander og å be andre om dokumentasjon - - det var noe man burde innhente før man kastet seg innpå." - Dette er samme kritikk som jeg har kommet med mot Knut Lindtner. Han bare hevdet å ha støtte i forskning men ville som sagt ikke linke til slik forskning.

Fladmark linket (nesten) [ikke levende link] og siterte fra en forskningssrapport i #19. Men innvendingen er at det Fladmark bragte til torgs ikke er relevant med Lindtner's påstand" All forskning viser at økt tilgang gir økt konsum". (#10)  - Og fortsatt mangler vi lesere av denne tråden selv en eneste link som viser det som Lindtner hevder å ha belegg for. 

Men så; Som et apropos til Lindtner's inisunasjoner om at jeg ikke vet hva jeg snakker om, så bekreftet vitterlig Fladmarks's sitat hva jeg skrev igår: "Tall fra WHO for 2002 viste at 3,9 pr. 100.000 innbygger i Norge døde på grunn av skrumplever. I Sverige var tallet 3,6, i Danmark 12 og i Finland 9,9. Frankrike ligger på 11,64 og Spania på 8,2."  - Det var altså på bakgrunn i kunnskap at jeg trakk frem Frankrike som en kontrast til Norge!

Ragnvald Fladmark skrev også dette her: "...og komme med løse påstander og å be andre om dokumentasjon..."  

Vel, sett i relasjon til Fladmark's tekst: "Tar man seg en tur til Madrid, Barcelona,Paris, Berlin, København etc. etc. finner man fort at dett "kontinetale drikkemønsteret" medfører akkurat like mye helgefyll som i Norge." - så ser vi at Fladmark selv ikke går av veien med å komme med løse påstander....   -  Som han tidlig i sin kommentar kritiserte andre debattanter for å kom med.

Ja ja, da er det 2 debattanter i denne tråden (Lindtner og Fladmark) som opererer med 2 sett med debattregler:  Ett sett som gjelder alle de andre - og ett sett som gjelder dem selv.

Kommentar #22

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Vel, Kristiansen........

Publisert rundt 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vel, sett i relasjon til Fladmark's tekst: "Tar man seg en tur til Madrid, Barcelona,Paris, Berlin, København etc. etc. finner man fort at dett "kontinetale drikkemønsteret" medfører akkurat like mye helgefyll som i Norge." - så ser vi at Fladmark selv ikke går av veien med å komme med løse påstander.... - Som han tidlig i sin kommentar kritiserte andre debattanter for å kom med.

Hvis du ikke har vært der, så kan det bli løse påstander.

Jeg har vært der og sett det med egne øyne - dessuten Nice, Praha, Stockholm og Amsterdam - - Roma skilte seg fordelaktig ut.

Nå kommenterte jeg om alkoholrelatert sykdom. Jeg har ingen oversikt over voldsbruk i forbindelse med alkoholkonsum..........har du ??

Kommentar #23

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Løse påstander

Publisert rundt 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke har vært der, så kan det bli løse påstander.

Jeg har vært der og sett det med egne øyne - dessuten Nice, Praha, Stockholm og Amsterdam - - Roma skilte seg fordelaktig ut.

Nå kommenterte jeg om alkoholrelatert sykdom. Jeg har ingen oversikt over voldsbruk i forbindelse med alkoholkonsum..........har du ??

Ragvald Flatmark, Knut Lindtner's påstand var denne: "All forskning viser at økt tilgang gir økt konsum". Og dette har ikke Lindtner engang forsøkt å underbygge.

Og du Fladmark har heller ikke forsøkt å underbygge Lindtner's påstand. Det du siterte i #19 handlet om noe annet. - Litt på siden av Lindtner's påstand.

Men så: Helt uavhengig om du har vært i de byene du nevnte eller ei, så er din påstand kun løse påstander - slik du selv implisitt definerte begrepet "løse påstander" i  din #19. 

Du legger altså til grunn at vi andre lesere skal ta dine ord som sannhet. Men det innebærer at vi andre må ha tiltro til din vurderingsevne og vilje til sannferdighet, ikke sant?  Så langt har du ikke gitt meg noen grunn til å ta dine ord for god fisk...

Kommentar #24

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Jorden er rund.

Publisert rundt 6 år siden

 "All forskning viser at økt tilgang gir økt konsum". Og dette har ikke Lindtner engang forsøkt å underbygge." skriver Kristiansen.

Dette er så selvsagt at du ikke finner noen som bestrider det av fagfolk og forskere på feltet. Jeg begynner å tro at du ikke har peiling på rusfeltet. Du driver å skryter av din mangel på kunnskap (dokumentasjon). Jeg har vist til den siden i Norge, på norsk, hvor du finner alt du trenger av kunnskap på dette feltet. Er det giddesløshet som gjør at du ikke oppsøker det materialet du finner der?

Dette begynner å bli like dumt som å diskutere om jorden er rund eller flat og så kreve dokmentasjon på at den er rund. Du finner ingen lærebom i astronomi som sier at den er rund - fordi det er allment anerkjent av alle. Den problemstillingen er forlatt for flere århundre siden.

Det samme gjelder kunnskapen om at økt tilgang gir økt bruk. Men særlig når det gjelder alkohol tror svært mange at de vet noe fordi de har personlig erfaring og tillater seg å servere vås og sprøyt.

Kommentar #25

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Fortsatt bare postulater!

Publisert rundt 6 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Jeg begynner å tro at du ikke har peiling på rusfeltet. Du driver å skryter av din mangel på kunnskap (dokumentasjon).

Knut Lindtner slår til igjen!  Igår trengte han mange forsøk på å forstå hva jeg skrev i #11 og #13. Og selv etter at det han etterspurte av svar på hans spørsmål fantes i de to kommentarene, så messet han på i #15 som om han ikke hadde lest mine to nevnte kommentarer!

Idag slår han til igjen og setter likhetstegn mellom fraværet av å påberobe seg forskningsrapporter i sin argumentasjon, med å være det samme som å "skryte av (din) mangel på kunnskap"

Men, dette likhetstegnet er feil. Selvsagt er det mulig å debattere alkoholpolitikken uten å måtte påberobe seg forskning - og likevel ha rett!

Forsatt har ikke Lindtner klart å påpeke noen feil i mine kommentarer. Litt rart, når han skrev dette: "Jeg begynner å tro at du ikke har peiling på rusfeltet." - Javel, null peiling - men med ingen feil i kommentarene.....

Lindtner skrev også dette her:

" "All forskning viser at økt tilgang gir økt konsum". Og dette har ikke Lindtner engang forsøkt å underbygge." skriver Kristiansen.

Dette er så selvsagt at du ikke finner noen som bestrider det av fagfolk og forskere på feltet.

- Javel???  Så da bør vel du Lindtner lett som bare det kunne klare å linke til bare en forskningsrapport som støtter din uttalelse om at økt tilgang på alkohol gir økt konsum?  - Og husk, du skrev igår at ALL forskning sier dette! Da burde vel det være en smal sak å finne kun en ynkelig liten rapport, kanskje?

Så skrev Lindtner dette: "Det samme gjelder kunnskapen om at økt tilgang gir økt bruk." - Ja, du hevder så, Lindter . Men du er fortsatt like uvillig til å underbygge din påstand med en link til en forskningsrapport som kan muligens støtte din påstand. 

Avslutningsvis skrev Lindtner dette: "Men særlig når det gjelder alkohol tror svært mange at de vet noe fordi de har personlig erfaring og tillater seg å servere vås og sprøyt." - Har du Lindtner noe eksempel på vås og sprøyt som har fremkommet i denne debatten, mon tro? 

---   ----

PS: Lindtner skrev som en kuriositet dette her: "Du finner ingen lærebok i astronomi som sier at den er rund - fordi det er allment anerkjent av alle." - Tilsvar: Du tar feil, det finnes  (lære)bøker som forteller at jorden er rund. Samt at den går i bane rundt sola. Noen av disse bøkene er flere hundre år gamle....

Kommentar #26

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Holdninger

Publisert rundt 6 år siden

Danielsens innlegg er viktig fordi han signaliserer en holdning om at små skritt i feil retning ikke er farlig. Jeg er uenig med han av særlig to grunner.

For det første fordi de endringer som følger av regjeringens politikk signaliserer en holdning som er meget farlig og bidrar til å undergrave en meget vellykket alkoholpolitikk i Norge etter 2. verdenskrig. Denne politikken hovedinnhold har vært å begrense tilgangen til alkohol med ulike virkemidler. Og det har virket. Når en nå svekker disse virkemidlene signaliserer en samtidig en holdning om at alkohol ikke er så farlig. Det er meget alorlig. Danielsens innlegg er derfor en støtte til denne utviklingen.

Det andre argumentet er at små skritt er bagateller en ikke trenger å lage nummer av. Men mange små bagateller er ikke lenger en bagatell, men en alvorlig sak.

I et tidligere innlegg er det vist til tall vedr. alkoholens skadevirkninger, f.eks. at 200 barn er født årlig med alvorlig alkoholsyndrom. Dette er permanente skader som ikke lar seg reparere. Disse barna blir hjelpetrengende resten av livet. Det er en tragedie for alle berørte rundt dem også.

For noen år siden laget SIRUS en statistikk over hvor mange alkoholrelaterte dødsfall vi har årlig i Norge. Tallet var mellom 1000 og 1500. Slik jeg forstod statistikken den gang var dette dødsfall hvor alkohol var en viktig medvirkende faktor til at døden inntraff.

Innleggelser på sykehus med alkohol som ICD 10 hoveddigagnose er på fem år øket med over 20%, fra ca. 4000 i 2005 til over 5000 i 2006.

Dette henger naturligvis sammen med den store økningen i alkoholbruken i befolkningen, særlig blant ungdom og ikke minst blant jenter som jeg anser som svært alvorlig.

Fra 1990 til 2010, altså i løpet av 20 år har alkoholkonsumet i befolkningen over 15 år øket fra 4.88 liter til 6.60 liter rein alkohol årlig.

Jeg anser ikke dette som bagateller, men som tegn på en farlig utvikling. Forsøkene på å latterliggjøre dette, slik jeg oppfatter Danielsen gjør i sitt innlegg, forteller om meg om de holdningene i deler av befolkningen som gir grobunn for denne utviklingen.

Rett skal være rett. Denne politkken har også vært ført av AP-regjeringer, men er like betenkelig av den grunn.

Kommentar #27

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Farlig???

Publisert rundt 6 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
For det første fordi de endringer som følger av regjeringens politikk signaliserer en holdning som er meget farlig

Knut Lindtner: Hvorfor er de bittesmå endringene regjeringen har gjort "meget farlig"?  Vil de bittesmå endringene, etter ditt syn, medføre økt alkoholkonsum i befolkningen?

Lindtner skrev så dette: "Fra 1990 til 2010, altså i løpet av 20 år har alkoholkonsumet i befolkningen over 15 år øket fra 4.88 liter til 6.60 liter rein alkohol årlig." - Ja, og hva er problemet? Det er vel konsentrasjonen av alkoholholdig drikke i løpet av en gitt tidsperiode som er det som bør problematiseres. Ikke mengden i seg selv over et helt år. 

Sett ovenfor 2 valg: Enten drikke denne mengden alkohol kun på fredager og lørdager? - Eller drikke samme mengde fordelt over alle årets dager?

-Lindtner, hva tror du er det minst helseskadelige alternativet?

Videre; Den samme mengden alkohol (6,6 liter) konsumert over hver dag i hele året gir en dagskonsum på  0,018 liter ren alkohol per dag.  Hva blir promillen til en vanlig norsk mann når dette konsumeres over en periode på f.eks. 2 timer?

Er kanskje promillen så lav at begrepet "fyll" ikke er anvendlig, kanskje - Lindtner?

 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere