John Færseth

11    16

En mur av mistenksomhet

Jeg håper Kirkelig Kulturverksted nå er i ferd med å bli klare over hva slags forestillinger om jødene de fortsatt er med på å legitimere.

Publisert: 3. jul 2014 / 4702 visninger.

Søndag åpnet installasjonen  ”The Oslo Wall” utenfor Kulturkirken Jakob. Installasjonen blir på kulturkirkens facebookside omtalt som ”et minnesmerke over en pågående forbrytelse”, og er en protest mot separasjonsmuren som skiller Israel fra den okkuperte Vestbredden. Utover sommeren skal det finne sted flere arrangementer ved muren, før den endelig rives fredag 25. juli.

Det er mange grunner til å være kritisk til separasjonsmuren, som til tross for at den skal beskytte Israel i stor grad er bygget på den okkuperte Vestbredden og i praksis innebærer en unilateral grenseendring til fordel for Israel i tillegg til vanskelighetene den skaper for palestineres bevegelsesfrihet. Når det er grunn til å slå alarm om prosjektet skyldes det imidlertid ikke dette men de åpenbare antijødiske fordommene som både preger prosjektets nettsted og arrangementer rundt.

Sentralt i prosjektet er ideen om at Israel bygger på en apartheidideologi der jøder oppfatter seg som bedre enn andre. Til tross for at palestinere utgjør 20% av Israels befolkning omtales israelere stort sett som ”jøder” eller som ”de som kaller seg jøder”, og det gjøres et skille mellom jøder og israelere er det for å markere at det finnes jøder som tar avstand fra ”sionismen” og går inn for en enstatsløsning. I hvert fall deler av innholdet bærer også preg av synet på jøder som potensiell femtekolonne for denne ideologien.

Det mest ekstreme innslaget var frem til i dag fredsforsker Johan Galtungs planlagte foredrag Rasisme, Breivik, og anti-semittisme som skulle finne sted på Litteraturhuset torsdag 7. august.I presentasjonsteksten stod det blant annet at jøder ”har en betydelig, og ofte avgjørende posisjon, innen politikk, media, økonomi og kultur, i en rekke nasjonale og internasjonale maktorganer ”. Videre ble det spurt om denne makten ble samordnet for å styrke særinteresser” for å fremme egne interesser ”for eksempel i forhold Israel”. ”Brukes manipulerende og udemokratiske metoder – ja, misbruker disse mektige sin makt, til å påvirke prosesser og hendelser, og virke inn på opinionen, for fremme av egne mål?” spurte teksten.

Mistanken om at jøder danner et skjult fellesskap og hovedsakelig handler som jøder og ikke som nordmenn, franskmenn, homofile, heterofile, sosialister eller konservative er selve grunnlaget for antisemittismen  slik den viste seg i Dreyfussaken, nazistenes jødeforfølgelser og i Sovjetunionen der jøder ble anklaget for ”kosmopolittisme”. Den er også hovedtema i forfalskningen Sions Vises Protokoller, der jøder beskyldes for å arbeide for å skaffe seg verdensherredømme, som Galtung forøvrig har anbefalt som veiviser til dagens verden. Konklusjonen på en slik analyse er at jøder aldri kan stoles på fullt ut, og i beste fall bør ekskluderes eller begrenses fra denne typen posisjoner og i verste fall utsettes for verre represalier.

Foredraget er nå fjernet fra programmet.  Galtung har meldt avbud, det meldes på nettsiden at han følte seg ubekvem med presentasjonen til tross for at den ikke er så langt unna det han selv har antydet de siste par årene. På nettsiden opplyses det at teksten var ment som en provokasjon, og bevisst utformet slik man kan finne det hos ”formodede antisemitter - eller hos andre kritiske røster”. Formålet skal ha vært å få Galtung – som har blitt beskyldt for antisemittisme - til å kommentere og drøfte påstandene.

Ansvarlig for ”The Oslo Wall” er organisasjonen Venner av Jerusalem. Som kontaktperson er oppgitt den norske legen Trond Ali Linstad. Linstad var i 2013 innstilt til Kongens Fortjenestemedalje, men tildelingen ble stoppet da det kom frem at han hadde skrevet flere sterkt antijødiske artikler på nettstedet Koranen.no. I minst en av disse, ”Vær skeptisk til jøder!”, tok han opp jødenes ”uforholdsmessige inflytelse” over media, politikk og opinionsdannelse. ”Beware the Jews!” skrev Linstad, og hevdet at mens jøder kan snakke varmt om demokrati og menneskerettigheter, er dette i mange tilfeller bare skalkeskjul for egne interesser – altså tilnærmet det samme som i den nå fjernede presentasjonen som ifølge arrangørene var ment som en provokasjon. Andre artikler beskylder jøder for eksklusivitet og for å sette seg over andre folkeslag.

At Litteraturhuset takket ja til å være vertskap for et slikt foredrag er dessverre ikke lenger særlig overraskende med tanke på at huset de siste årene har åpnet dørene for en rekke kontroversielle foredrag av sterkt konspiratorisk art. Mer overraskende er det at Kirkelig Kulturverksted, som eier Kulturkirken Jakob, og nettverket Palestina Network Norway, en forening som inngår i Norges KFUM-KFUK, i utgangspunktet valgte å stille seg bak et såpass tvilsomt prosjekt. Kirkelig Kulturverksteds leder Erik Hillestad deltok også i åpningen på søndag.

Galtungs foredrag skulle holdes 7. august, etter at installasjonen ved Kulturkirken Jakob skulle tas ned 25. juli og ikke i kirken. Men Kulturverkstedet kan likevel ikke løpe fra ansvaret.

Det er mulig at Hillestad og Kirkelig Kulturverksted ikke har vært klare over hva Linstad representerer, og kanskje heller ikke over hva som stod på programmet, til tross for at dette har vært åpent tilgjengelig på nett. I så fall er det bare å håpe at de nå er i ferd med å bli klare over hva slags forestillinger de fortsatt er med å legitimere. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 3. JULI 2014

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Per Arne Brandal

146 innlegg  501 kommentarer

Bra

Publisert over 4 år siden

Det er uforståelig og skammelig at KKV driver på med dette. Her blir det referert til mye antisemittisk grums. Sitatene fra Galtung er tatt rett ut av nazi-ideologenes lærebøker.

Folket uten besteforeldre, utryddet p.g.a. "kristne" forestillinger om jøden, burde heller få vår støtte.

Svar
Kommentar #2

Arne Ørum

6 innlegg  17 kommentarer

Palestina-venner i urent farvann

Publisert over 4 år siden

Betimelig kritikk fra John Færseth. Kristne Palestina-venner manøvrerer i urent farvann. 

Kulturkirken Jakob, Kirkelig Kulturverksted, ved Erik Hillestad og venner av kristne palestinere (Sabeel) ved Hans Morten Haugen har nå et forklaringsproblem. Dette problemet er ikke blitt mindre etter at Johan Galtung fant grunn til å trekke seg fra The Oslo Wall programmet.

Jeg tror kanskje det var en litt kynisk diplomat som engang sa at palestinerne har vært litt uheldige med valget av fiende og dessuten med valget av naboer. Det kan legges til at valget av venner heller ikke har vært helt uproblematisk.                             � �� �� �� �          

    

Svar
Kommentar #3

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Nazifellen

Publisert over 4 år siden

I jakten på en koherent virkelighetsforståelse av denne verden faller dessverre mange i nazifellen. Dette skjer fordi de ikke deler John Færseths naivisme og apologetisme overfor predatorkapitalismen, men ser at vår verden er styrt av sterke og målbevisste krefter innen media, politikk og ikke minst innen det vi så flott kaller "finans", eller verdens penge eller kredittmonopol, altså det systemet der enkelte privatindivider ved lov er (over)gitt retten til å nedsylte hele den resterende verden i gjeld.

Samtidig ser de - korrekt nok - også en sterk jødisk innflytelse i alle disse sammenhenger der makt, pengepolitikk og annen politikk skal styres, og ikke minst innen media der informasjonen vi alle "stoler" på frembringes. Og det er her det hele går galt.

Det er ikke "alle" jøder som står bak verdens pengesystem, og det er heller ikke "alle" jøder som står bak verdens politikk, eller "alle" jøder som står bak informasjonsstrømmen, derimot er det enkelte predatorkapitalister med en agenda, båret frem på ryggen av korrupsjon og verdens naivitet. Og dette er heller ikke bare jøder, men enkeltindivider av alle raser og politiske og religiøse avskygninger som har latt seg forføre og korrumpere, enten det er av naivisme eller av grådighet. Så hvorfor ender så mange opp med å kalle dette verdensomspennende systemet av makt, grådighet og menneskelig utnytting for en "jødisk konspirasjon"?

Årsaken er åpenbar, men samtidig ikke dermed noe mer sann. Derimot er det knapt en halvsannhet, og det dreier seg selvfølgelig om den sterke jødiske innflytelsen ved opprinnelsen og dannelsen av det vi i dag kjenner som verdens bankvirksomhet, der enkelte jøder spilte en stor rolle. Men å dermed trekke alle jøder inn i dette er like naivt som å arrestere alle italienere for å bedrive organisert kriminalitet.

Vi er alle mennesker. Noen av oss er korrupte, mens andre ikke er det. Og noen av oss er naive mens andre ikke er det. Og noen av oss mener altså de skal ha retten til å utnytte hele den resterende menneskeheten og gjøre den til en leietager på sin egen jordklode, mens andre derimot mener menneskeheten bør få leve opp til sitt høyeste potensiale uten å bli fraranet all sin verdiskapning av korrumperte bankierer og deres lakeier etter en gammel og velbrukt oppskrift. Det er her vi må sette skillelinjen, og ikke mellom oss og jødene, eller mellom oss og andre raser eller religioner, like lite som vi setter en linje mellom oss og italienere. For klarer den som søker en virkelighetsforståelse bare til slutt å rette smed for smed, og ikke baker for smed, kan vi like snart også avlyse selve grobunnen for absolutt all nazisme, grums og jødehat.

Svar

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
28 minutter siden / 27 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 7 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 347 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 575 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 800 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
28 minutter siden / 27 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 7 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 347 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 575 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 800 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tor Egil Hansen kommenterte på
Personlig åpenbaring
11 minutter siden / 1447 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
11 minutter siden / 800 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
12 minutter siden / 203 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
15 minutter siden / 203 visninger
Morgan Lindstrøm kommenterte på
KrF-måten
16 minutter siden / 800 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
17 minutter siden / 203 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
21 minutter siden / 1447 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
33 minutter siden / 1447 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
37 minutter siden / 1447 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
38 minutter siden / 1447 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
38 minutter siden / 800 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
40 minutter siden / 203 visninger
Les flere