Elin Ørjasæter

26

Likestillingsparadokset

Norge er et av verdens mest utviklede land, ifølge FN. Vi har også et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Merkelig? Nei, det er faktisk helt logisk.

Publisert: 30. jun 2014

I en stor undersøkelse av unge menneskers studie- og yrkesinteresser i 40 land, går det frem at jo høyere landet er på FNs utviklingsindeks, jo mer tradisjonelle er ungdommen i yrkesvalg. Norske gutter vil studere teknikk, jentene vil studere mennesker og følelser. I land som Uganda og Bangladesh er jentene mer interessert i tekniske fag. Jenter i Rwanda vil bli ingeniører, jenter i Norge vil bli frisører.

Undersøkelsen ble presentert i serien Hjernevask med Harald Eia i 2009, og i boka Født sånn eller blitt sånn. Eia og medforfatter Ole Martin Ihle antyder forklaringen: I fattige land er jentene mer opptatt av å studere det som gir dem sikker inntekt. Norske kvinner derimot har råd til å bare følge hjertet.

Men blir kvinnene like gode ingeniører som menn når de først velger det? Her er trolig svaret ja. Her kan vi trekke veksler på den omfattende forskningen som er gjort på kvinner og ledelse. Kvinner velger lederkarriere i mindre grad enn menn. Men når de først er blitt ledere, så leder de på nøyaktig samme måte, ifølge en lang rekke rapporter. Hvis du googler forskerne Jon Aarum Andersen og Per H. Hansson finner du artikkelen «At the end of the road?» som banker fast dette budskapet med solid dokumentasjon.

En lang rekke forskningsrapporter verden over viser altså at jo mer rikt, utviklet og moderne et land er, jo større er forskjellene på menns og kvinners valg av studier og karriere. Men de som velger utradisjonelt fungerer like godt (eller like dårlig) i stillingene sine som det typiske kjønn i jobben.

Jeg iler til med å forklare at dette bare gjelder valg av utdanning og yrke i den formelle økonomien, altså ordinært lønnede stillinger. De minst utviklede landene har gjerne en stor uformell økonomi, og arbeidsdelingen her kan jo være en helt annen historie. Likevel: Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i de mest moderne landene er et skikkelig paradoks. ”Likestillingsparadokset” er da også forskernes navn på fenomenet.

Siste skudd på stammen av paradoks-rapporter kommer fra Norges Handelshøyskole. I et forskningsnotat derfra (Almås, Cappelen m.fl., 03/2014) undersøkte man lysten til å konkurrere blant fire grupper 14–15-åringer: De med øvre middelklasse-bakgrunn, jenter og gutter, og de med arbeiderklassebakgrunn, jenter og gutter. Og gjett hva man fant? Ganske riktig: Hos arbeiderklasseungdommen var det ikke så stor forskjell på konkurranselysten hos jenter og gutter. Mens det i øvre middelklasse slo konkurranseinstinktet slående forskjellig ut: Jentene ville ikke konkurrere, gutta ville som bare det. Ingen er faktisk så konkurranselystne som hankjønnet fra den økonomiske solsiden, skal vi tro denne undersøkelsen. 

Er de født sånn eller blitt sånn? Ifølge «main stream» kunnskapen i personlighetsforskningen er vi litt mer født sånn enn blitt sånn. Kvinner er mer forsonlige, vennlige og omsorgsfulle på gruppenivå enn menn, som er litt mer konkurranseorientert, pågående og risikovillige. Men biologi er tøyelige saker. Dersom det lønner seg vil de fleste kunne strekke seg i nye retninger. Og biologi er heller ikke det samme som ønskelig. Det er for eksempel mer naturlig for menneske å ha innvollsmark enn ikke å ha det. Om vi ser kjønnsdeling som biologisk naturlig ,trenger den ikke være ønskelig av den grunn.

Jo bedre man har det, jo mer vil man trolig lene seg på sine naturlige tilbøyeligheter. Mer mystisk enn det er kanskje ikke likestillingsparadokset. Hvis bilen punkterer i ferien, hvem skifter hjul og hvem tar seg av barna? Nettopp. Men kvinner uten menn lærer ganske fort å skifte hjul.

FØRST PUBLISERT SOM KOMMENTAR I VÅRT LAND 30.6.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Den ulykksalige kvoteringen

Publisert nesten 6 år siden

Interessant.

Føler meg trygg på at forskningen er riktig, og at selv om vi til en viss grad er født sånn og ikke bare blitt sånn, så er begge kjønn i stand til å prestere det meste.

Hadde det ikke vært for den ulykksalige kjønnskvoteringen, så hadde det meste vært såre vel.

Det finnes noen tragiske eksempler på innkvoterte kvinner i lederstillinger i staten som har vært fullstendig feilslått. Og paradoksalt nok er det lederstil, mobbing av medarbeidere og dårlig behandling av menneskene rundt seg som viser å være problemet – eller resultatet.

Vil tro at dette skyldes usikkerhet og utilstrekkelighet på grunn av, ja, nettopp kvoteringen, at de er kvotert inn i stillinger som de egentlig ikke skulle hatt. Dette gir inntrykk av at kvinner ikke har de nevnte myke egenskapene, som det blir sagt at de har, og det kan også gi inntrykk av kvinner er dårligere ledere enn menn.

Men, som nevnt, så får vi tro at dette er et uriktig inntrykk som altså skyldes kvoteringen og ikke er typisk for kvinner – når alt kommer til alt.

Kommentar #2

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Biologi

Publisert nesten 6 år siden

Takk for et godt innlegg! 

Det er godt å se at ikke det finnes noen som er villige til å bryte den politisk korrekte forskningen som programmet, 'hjernevask' av Harald Eia viste oss at er på sitt beste velgående i Norges akademi. Det grunnleggende problemet er at mange forskere har et filosofisk materialistisk livssyn som fundament. Dette gjør at de kommer til absurde konklusjoner som strider mot all sunn fornuft. Alle vet at det finnes grunnleggende forskjeller mellom begge kjønn, både innvendig og utvendig. Både forskning og all sunn fornuft tilsier dette. Det er interessant å se at det bare er mennesker med et filosofisk materialistisk livssyn som kommer til slike konklusjoner.

Kommentar #3

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Skivebom

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det er godt å se at ikke det finnes noen som er villige til å bryte den politisk korrekte forskningen som programmet, 'hjernevask' av Harald Eia viste oss at er på sitt beste velgående i Norges akademi. Det grunnleggende problemet er at mange forskere har et filosofisk materialistisk livssyn som fundament. Dette gjør at de kommer til absurde konklusjoner som strider mot all sunn fornuft. Alle vet at det finnes grunnleggende forskjeller mellom begge kjønn, både innvendig og utvendig. Både forskning og all sunn fornuft tilsier dette. Det er interessant å se at det bare er mennesker med et filosofisk materialistisk livssyn som kommer til slike konklusjoner

Den norske kjønnsforskningen spilte fallitt fordi den var antivitenskapelig og dypt politisert. Disse mye omtalte forskerne avviste biologiske forklaringsmodeller som uinteressante, til tross for at en enorm mengde studier fra tunge instutisjoner i utlandet (og i Norge for den del) hadde demonstrert det motsatte. Biologi var selve løsningen på det såkalte likestillingsparadokset (som altså ikke er et paradoks).

Et materialistisk ståsted har intet med saken å gjøre. Steven Pinker, Judith Harris m.fl, som Eia brukte i programmet sitt er åpenbart materialister. 

Kommentar #4

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@Arild

Publisert nesten 6 år siden
Godt du påpeker Stavas grove feilslutning, Arild. Jørgen Lorentzen og de øvrige kjønnsforskerne som ble så grundig avkledd i Hjernevask av ateister som Steven Pinker og andre seriøse forskere hadde et alvorlig problem, og det var ikke at de var for materialistiske. Det var tvert imot at de var for like Stava og andre religiøse i sin dogmatiske ideologi.
Kommentar #5

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Ingen skrivebom

Publisert nesten 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Den norske kjønnsforskningen spilte fallitt fordi den var antivitenskapelig og dypt politisert. Disse mye omtalte forskerne avviste biologiske forklaringsmodeller som uinteressante, til tross for at en enorm mengde studier fra tunge instutisjoner i utlandet (og i Norge for den del) hadde demonstrert det motsatte. Biologi var selve løsningen på det såkalte likestillingsparadokset (som altså ikke er et paradoks).

Et materialistisk ståsted har intet med saken å gjøre. Steven Pinker, Judith Harris m.fl, som Eia brukte i programmet sitt er åpenbart materialister.

At Eia og de andre selv er materialister er da intet bevis på at ikke materialismen er grunnleggende hos forskerene. Poenget mitt var ikke at et slikt livssyn trenger å føre til slike absurde konklusjoner men heller at slike konklusjoner kun kan oppstå med en slik virkelighetsforståelse. Jeg har aldri noen gang truffet eller hørt om en religiøs person som mener at det ikke finnes forskjell på kjønnene. Derimot så har jeg truffet mange filosofiske materialister som bastant påstår at dette. At det er andre faktorer involvert har jeg da heller aldri nektet på. 

Hyggelig om dere faktisk leser hva jeg skriver før dere begynner med vrangtolkninger om hva jeg har sagt og mener. Om dere er usikre så be meg presisere.

Kommentar #6

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Fundamentalist

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Godt du påpeker Stavas grove feilslutning, Arild. Jørgen Lorentzen og de øvrige kjønnsforskerne som ble så grundig avkledd i Hjernevask av ateister som Steven Pinker og andre seriøse forskere hadde et alvorlig problem, og det var ikke at de var for materialistiske. Det var tvert imot at de var for like Stava og andre religiøse i sin dogmatiske ideologi.

Jeg ser ingen grunn til å mene at jeg er noe mer fundamentlist, dogmatisk og ideologibasert enn deg Halvorsen. Dawkins disipler representrer en ateistisk fundamentalisme som kan kritiseres for omtrent alt det du kritiserer kristne for. Også av ateister selv. Men bruk nå ikke dette til avsporing. La oss holde oss til emnet.

Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
At Eia og de andre selv er materialister er da intet bevis på at ikke materialismen er grunnleggende hos forskerene. Poenget mitt var ikke at et slikt livssyn trenger å føre til slike absurde konklusjoner men heller at slike konklusjoner kun kan oppstå med en slik virkelighetsforståelse. Jeg har aldri noen gang truffet eller hørt om en religiøs person som mener at det ikke finnes forskjell på kjønnene. Derimot så har jeg truffet mange filosofiske materialister som bastant påstår at dette. At det er andre faktorer involvert har jeg da heller aldri nektet på. Hyggelig om dere faktisk leser hva jeg skriver før dere begynner med vrangtolkninger om hva jeg har sagt og mener. Om dere er usikre så be meg presisere.

Slutt å tøve, Stava. 

Du skriver følgende, når du kommenterer denne konkrete saken: "Det grunnleggende problemet er at mange forskere har et filosofisk materialistisk livssyn som fundament. Dette gjør at de kommer til absurde konklusjoner som strider mot all sunn fornuft."

Gitt at den seriøse forskningen (som da fullstendig destruerer den norske kjønnsforskningen Eia kritiserer), er gjort av materialister - så faller utsagnet ditt på sin egen urimelighet. 

For alle som kan et fnugg av vitenskapsteori, så må det være soleklart at materialismen er fullstendig irrelevant for denne tråden. Problemet var pseudovitenskapelig dogmatisk og politisert forskning (som faktisk ikke er ekte forskning).

Disse såkalte "forskerne" svarte stottrende på de enkleste kritiske spørsmål, relatert til eget arbeid. En gigantisk fadese, med andre ord. Det var ytterst pinlig å se på. 

Kritikk av materialismen må du gjerne komme dragende med ved passende anledninger, men i denne tråden er den åpenbart fullstendig malplassert. 

Forøvrig adresserer Steven Pinker problemet med dette politiserte menneskesynet i sin bok "The Blank Slate". Den er et mesterverk, og burde vært pensum i den norske skolen. 

Kommentar #8

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Grunnleggende

Publisert nesten 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Slutt å tøve, Stava.

Du skriver følgende, når du kommenterer denne konkrete saken: "Det grunnleggende problemet er at mange forskere har et filosofisk materialistisk livssyn som fundament. Dette gjør at de kommer til absurde konklusjoner som strider mot all sunn fornuft."

Gitt at den seriøse forskningen (som da fullstendig destruerer den norske kjønnsforskningen Eia kritiserer), er gjort av materialister - så faller utsagnet ditt på sin egen urimelighet.

For alle som kan et fnugg av vitenskapsteori, så må det være soleklart at materialismen er fullstendig irrelevant for denne tråden. Problemet var pseudovitenskapelig dogmatisk og politisert forskning (som faktisk ikke er ekte forskning).

Disse såkalte "forskerne" svarte stottrende på de enkleste kritiske spørsmål, relatert til eget arbeid. En gigantisk fadese, med andre ord. Det var ytterst pinlig å se på.

Kritikk av materialismen må du gjerne komme dragende med ved passende anledninger, men i denne tråden er den åpenbart fullstendig malplassert.

Forøvrig adresserer Steven Pinker problemet med dette politiserte menneskesynet i sin bok "The Blank Slate". Den er et mesterverk, og burde vært pensum i den norske skolen.

Mitt mål er å gå mer grunnleggende til verks der jeg faktisk peker på det bakenforliggende livssyn. Jeg har da aldri nektet på at dogmatisk og politisert forskning var årsaken, men samtidig sier jeg at slike konklusjoner kan kun oppstå hos mennesker som har en materialistisk virkelighetsforståelse. Alle ateister er ikke kommunister, men alle kommunister er ateister. At ulike mennesker med materialistisk virkelighetsforståelse kommer til ulike konklusjoner forandrer ikke faktumet at visse konklusjoner ikke kan oppstå innenfor andre livssyn. 

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ikke korrekt

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
men alle kommunister er ateister.

Jeg kjenner personlig minst to kommunister som er kristne...

Kommentar #10

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Korrekt

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner personlig minst to kommunister som er kristne...

Atheism is the natural and inseparable part of Communism  -Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. 

Dette var ikke et spørsmål om du kan være kommunist å kalle deg kristen, men om du kan være kommunist å være konsekvent kristen slik kommunisme historisk har blitt både forstått og praktisert. Karl Marx gjorde det svært tydelig at religionen var en del av problemet. At kommunismen er basert på et materialistisk livssyn har da aldri vært noen hemmelighet. 

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert nesten 6 år siden
Kommentar #12

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Stava´s "ateistiske fundamentalisme"

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ingen grunn til å mene at jeg er noe mer fundamentlist, dogmatisk og ideologibasert enn deg Halvorsen. Dawkins disipler representrer en ateistisk fundamentalisme som kan kritiseres for omtrent alt det du kritiserer kristne for. Også av ateister selv. Men bruk nå ikke dette til avsporing. La oss holde oss til emnet.

Det er fascinerende hvordan du evner å begå feilkoblinger og kategorifeil i omtrent hver eneste kommentar du skriver, Stava.

"Ateistisk fundamentalisme" er ingen eksisterende posisjon, i det min (og andres) ateisme ikke er annet enn et resultat av at din (og andre religiøses) påstander mangler alt det som skal til for å betrakte en påstand som troverdig.

Det finnes mye annet jeg også avviser. F.eks. avviser jeg påstander om at rynkekremer fungerer, rett og slett fordi det ikke finnes noe som helst som tyder på at de har effekt. Imidlertid, dersom en produsent utviklet et produkt som gjennom objektive, nøytrale og fagfellevurderte tester viste seg å fungere, så måtte jeg selvsagt erkjenne at det var slik.

Samme med Gud. Dersom Gud "skrev på himmelen" eller på annen måte gjorde det til et uomtvistelig faktum at han eksisterer, så ville min ateisme forsvinne som dugg for solen. Verre er dette ikke.

Enn så lenge er det minst like lite som tyder på at Gud finnes, som at rynkekremer fungerer.

Så mye for din "ateistiske fundamentalisme". Og for ditt forhold til logikk.  

Kommentar #13

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Feil igjen

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
At kommunismen er basert på et materialistisk livssyn har da aldri vært noen hemmelighet.

Nei. Kommunismen er ikke "basert på et materialistisk livssyn". Kommunismen er basert på en - mange vil si en pervertert - likhetstanke, og vokste frem fra et samfunn med ekstreme forskjeller og stor nød. At kommunismen impliserer en materialistisk forståelse av verden betyr selvsagt ikke at det var dens fundament. Igjen begår du altså en feilslutning.

Og - ikke minst - problemet med verdens totalitære ideologier er ikke at de er for kritiske til religion, men at de ligner (de monoteistiske) religionene for mye.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Noen får det visst likevel til:

http://adriansverden.blogspot.no/2012/10/kommunist-og-kristen.html

Jeg synes det er dårlig gjort å la virkeligheten komme i veien for en god fordom! Skamme seg Oddbjørn. Verden blir fryktelig kompleks dersom vi skal måtte forholde oss til virkeligheten, mye enklere dersom vi kan konstruere fiendebilder basert på sort og hvit tenkning.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
"Ateistisk fundamentalisme" er ingen eksisterende posisjon, i det min (og andres) ateisme ikke er annet enn et resultat av at din (og andre religiøses) påstander mangler alt det som skal til for å betrakte en påstand som troverdig.

Ateistisk fundamentalisme finnes kanskje ikke, men ateister med fundamentalistisk sinnelag det finnes.

Fra Wiki :

Fundamentalisme brukes i praksis ofte synonymt med fanatisme, kjennetegnet ved svart-hvitt-tenkning, mangel på saklighet og balanse, mangel på vilje til å forstå og respektere annerledes-tenkende. Slike tendenser finner man både i religiøse, anti-religiøse eller andre sammenhenger.

Jeg vil vel si at ditt navn popper opp på noen av disse punktene Hans-Petter. Du er god på fakta om evolusjon med mer, men når det kommer til å definere kristne så viser du absolutt en sort hvitt tenkning, en mangel på balanse, og manglende vilje til å forstå slik jeg ser det.

Kommentar #16

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
men når det kommer til å definere kristne så viser du absolutt en sort hvitt tenkning, en mangel på balanse, og manglende vilje til å forstå slik jeg ser det.

Eksempel? Som jeg redegjorde for med rynkekremeksempelet i #12 så underlegger jeg religiøse påstander samme krav til troverdighet i argumentasjonen som alle andre påstander. Det finnes ingen som helst grunn til å avvike fra dette bare fordi påstandene blir fremført innenfor er religiøst narrativ.

Det er å ta folk på alvor; det motsatte er å behandle voksne mennesker som små barn med en fantasivenn. Det har de jo også, men de kan ikke forvente å komme unna med påstanden, med et klapp på kinnet.  

Dessuten anser jeg påstandene om Guds eksistens å ha langt mer alvorlige konsekvenser enn bruk av rynkekremer. For å si det slik.

 

Kommentar #17

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Politikerspire?

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ingen grunn til å mene at jeg er noe mer fundamentlist, dogmatisk og ideologibasert enn deg Halvorsen. Dawkins disipler representrer en ateistisk fundamentalisme som kan kritiseres for omtrent alt det du kritiserer kristne for. Også av ateister selv. Men bruk nå ikke dette til avsporing. La oss holde oss til emnet.

Haha, først lirer du av deg masse påstander og beskyldninger, for så å avslutte med en "men la nå det ligge"-variant. Klassisk politiker-taktikk i debatter forå  få siste ordet.

Men for å unngå at dette sporer av så skal jeg bare kort kommentere at atiesme umulig kan være dogmatisk og ideologibasert, ettersom ateisme bare er en avvisning av visse typer påstander, og ingen påstand i seg selv.

Vi ateister hevder ikke å vite hva 2+2 er, men vi hevder at påstanden om at 2+2=5 mangler troverdighet.

Ateisme er ikke noe annet enn en kommentar til et kulturelt fenomen. Hadde fenomenet forsvunnet så hadde kommentaren vært unødvendig. Det er altså ingen egen ideologi.

Men nok om det. Nå synes jeg vi skal holde oss til temaet. ;)

Kommentar #18

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
At Eia og de andre selv er materialister er da intet bevis på at ikke materialismen er grunnleggende hos forskerene. Poenget mitt var ikke at et slikt livssyn trenger å føre til slike absurde konklusjoner men heller at slike konklusjoner kun kan oppstå med en slik virkelighetsforståelse.

Hvorfor er det et poeng?

Selv om det skulle være sant, selv om kristendommen skulle være en vaksine mot politisert kjønnsforskning (yeah, right) så ser jeg på det som fullstendig uinteressant. Det er like relevant som at folk i fengsel ikke kan begå bankran.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg tenker mest på din negative innstilling til religion og dine antagelser rundt hva religion fører til. Slik jeg ser det så er du og Jonas på motsatt side av herandre men med samme tankegang.

Kommentar #20

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Utfordringen når det gjelder kjønnsforskning er at det er en evig vekselvirkning mellom biologi og samfunn. Samfunnet er mye et resultat av vår biologi, og hvordan vi som individer vokser opp og tenker er en konsekvens av vårt miljø, altså samfunnet.

Dermed kan politisk forskning alltid finne og fremheve de korrelasjonene og korrelasjonene de personlig finner mest troverdige, de som stemmer over ens med deres virkelighetsbilde. Ikke ulikt hvordan religiøse tolker opplevelser og anekdoter inn i sitt verdensbilde, og på den måten finner de bekreftelsene de ønsker.

Dette kan delvis løses med mer vitenskapelig forskning, der man legger mer vekt på den naturvitenskapelige metoden, først og fremst at resultater må være etterprøvbare. At dette er en nødvendighet for den vitenskapelige prosessen som skal skille gode konklusjoner fra dårlige er noe jeg har vektlagt masse her inne. Men det er ikke bare kristne som benekter denne nødvendigheten, denne benektelsen finner man også innen mange områder innen humaniora.

Her hevder man at metoden ikke lar seg benytte fordi mennesket er for komplekst. Mulig det, men det betyr dessverre ikke at tolkende metodikk automatisk blir vitenskapelig. Det det betyr er at man skal være mer forsiktig med konklusjoner. Merk at det er ikke noe i veien med tolkende metodikk i seg selv. Kvalifisert gjetning er bedre enn ren syning. Men man skal innrømme metodikkens klare begrensninger; Tolkning er ikke viten.

Jeg klipper inn en god leserkommentar fra en av debattene på aftenposten (http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Fakta-biter-ikke-pa-ekte-menn-7624997.html):

Dimorfiske arter som mennesket er. Så er kjønn en biologisk forskjell. Representert i forskjellig fysikk, forskjeller i hormonnivåer, indre organer, ytre organer, forskjellig hjernekjemi. Forskjellige oppførsler. Forskjellig tilbøying til risiko og agresjon. Alle aspekter i dimorfiske arter er biologisk forskjellig og forankret.

Så betyr ikke det at det ikke finnes ulik behandling av kjønn i samfunnet. For som jeg åpnet min kommentar med her, dette er en evig vekselvirkning der hvem vi er påvirker samfunnet, og samfunnet påvirker hvem vi er.

(I tillegg kommer memer, altså at ideer i kraft av egne egenskaper har ulik evne til utbredelse, og kompliserer.)

Kommentar #21

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker mest på din negative innstilling til religion og dine antagelser rundt hva religion fører til. Slik jeg ser det så er du og Jonas på motsatt side av herandre men med samme tankegang.

Merkelig påstand. Hvilke av mine "antagelser" om de negative sidene ved religion er feil? Og har du ikke vitterlig selv en slik negativitiet overfor religion? Hvorfor er du ellers - i likhet med meg - så opptatt av at dine barn ikke skal preges av slike tankesett?

Og, når det gjelder meg og Stava, så har vi to vidt forskjellige posisjoner, også prinsippielt. Som jeg skriver i min #12 og Atle også understreker i sin kommentar #17; vår ateisme er kun koblet til en påstand uten troverdighet. Ateismen faller i det øyeblikk påstanden kan sannsynliggjøres. Stava har en dogmatisk posisjon, som åpenbart ikke kan forandres av noe som helst.

Jeg er ateist i mangel på bevis; han er troende på tross av det samme; altså har vi også i prinsippet en ulik holdning til verden.

Kommentar #22

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker mest på din negative innstilling til religion og dine antagelser rundt hva religion fører til. Slik jeg ser det så er du og Jonas på motsatt side av herandre men med samme tankegang.

Halvorsen har sine meninger om det som de fleste andre. Han er ikke mer fanatisk fordi han mener religion fører til masse problemer, enn de som mener religion er årsak til alt som er bra i samfunnet vårt, eller de som standhaftig fremstiller ateisme som en ideologi eller essensielt for kommunismen.

Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Halvorsen har sine meninger om det som de fleste andre. Han er ikke mer fanatisk fordi han mener religion fører til masse problemer, enn de som mener religion er årsak til alt som er bra i samfunnet vårt, eller de som standhaftig fremstiller ateisme som en ideologi eller essensielt for kommunismen.

Og jeg har heller aldri påstått at religion er "roten til alt ondt"; imidlertid er det et faktum at en masse totalt forkastelige handlinger, ikke minst satt i verk overfor barn, ville vært utenkelige uten en religiøs overbevisning. Når det gjelder å "begå ondt med gode hensikter" står religionene i en særstilling. Ateister kan selvsagt også begå uhyrligheter, men aldri fordi de ikke tror på Gud.

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Men

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ateist i mangel på bevis; han er troende på tross av det samme;

Hva har all denne ateist-selvforherligelsen deres med likestilling og kvotering å gjøre ?

Men til det du skriver : Hvilke mangel på bevis er det Stava er troende på tross av ?

For selv om DU ikke har fått tak i hva tro på Jesus kan gjøre i et menneskes indre,kan du ikke bevise at vi andre ikke opplever det vi gjør. 

Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er du ellers - i likhet med meg - så opptatt av at dine barn ikke skal preges av slike tankesett?

Jeg er ikke opptatt av det. Jeg er opptatt av at mine barn blir behandlet som individer som selv skal definere seg selv, finne ut hva de står for, hvilke verdier de har, hva de tror eller ikke tror på. Om de ender opp med å "preges" av slike tankesett så er det greit.

Jeg har nå tro på at et godt menneske med integritet vil være temmelig lik som kristen, muslim, ateist, hinduist eller buddhist.

For meg spiller det liten rolle om Hitler var kristen, kristen ino, ateist eller sataist. Han var et menneske hvor hans historie og gener skapte en personlighet som var kapabel til det han gjorde. Igjen, ikke noe som kunne ha blitt stoppet være seg han trodde eller ikke trodde.

Så er det helt klart som du sier at enkelte moralske påbud i bibelen er forferdelige, noen forholder seg til dem, andre ikke.

Så da er vi vel klare til å konkludere rundt likestilling med ...... :)

Jeg tror det er vanskelig å forske rundt gener og miljø når det kommer til likestilling. Vi ser at en kommentar kan endre ett menneske. F.eks en gutt som leker med dukker. En besteforelder sier "men er ikke det for jenter da", og gutten rører aldri en dukke igjen. Vil ikke bli fanget opp i tester. Jeg tror nok fasiten ligger mellom hjerneforsk og kjønnsforskning. Javisst er det forskjeller på folk, en del av den påvirkes av miljø. Biologi endrer miljø, og miljø endrer biologi. Opplever et barn utrygghet endres den biologiske fungering. Vi er i startgropen på hjerneforskning, og foreløpig så blir nok en del hypoteser behandlet som fakta.

Kommentar #26

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men til det du skriver : Hvilke mangel på bevis er det Stava er troende på tross av ?

For selv om DU ikke har fått tak i hva tro på Jesus kan gjøre i et menneskes indre,kan du ikke bevise at vi andre ikke opplever det vi gjør.

1. Det finnes ingen slike bevis.

2. Jeg har aldri noensinne bestridt at du eller andre opplever det dere gjør. Selvsagt ikke. Bare at subjektive opplevelser ikke i seg selv leder til hva som er virkelig.

Kommentar #27

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Diskutere

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Noen får det visst likevel til: http://adriansverden.blogspot.no/2012/10/kommunist-og-kristen.html

En person som er definert som kristen etter Bibelsk og historisk forståelse kan ikke være konsekvent kristen. Derimot kan du være kommunist om du er materialist men holder til kristne verdier. Vi har ulike forståelser av både kristen og kommunist og derfor misforstår vi hverandre. Etter min mening så må kommunismen forstås slik den ble definert og videreutviklet av Karl Marx, Lenin, Stalin og Mao på samme måte kristendommen må forstås med Bibelen som utgangpunkt.

Kommentar #28

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Usant

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Stava har en dogmatisk posisjon, som åpenbart ikke kan forandres av noe som helst.

Du kjenner meg tydeligvis ikke Halvorsen. Jeg leser stadig bøker som kritiserer det jeg tror på. Jeg ble spurt i Mars på et opptak til en skolen til høsten om jeg har forandret mening om Bibelske ting og om jeg leste litteratur som kritiserte det jeg tror på. Jeg svarte 'ja' til begge. Jeg er så absolutt villig til å forandre posisjon om bevisene skulle vise seg å tale mot det jeg tror på. Spørsmålet er om du er villig til å gjøre det samme? Det tviler jeg igrunn mer på.

Kommentar #29

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg er så absolutt villig til å forandre posisjon om bevisene skulle vise seg å tale mot det jeg tror på.

Problemet er først og fremst at det ikke finnes noe bevis FOR det du tror på; dermed burde du ta konskvensen av det.

Kommentar #30

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Fascinerende

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Det er fascinerende hvordan du evner å begå feilkoblinger og kategorifeil i omtrent hver eneste kommentar du skriver, Stava.

"Ateistisk fundamentalisme" er ingen eksisterende posisjon, i det min (og andres) ateisme ikke er annet enn et resultat av at din (og andre religiøses) påstander mangler alt det som skal til for å betrakte en påstand som troverdig.

Det er fascinerende for meg hvordan dere ikke kan skille mellom fakta og eksempler. Fundamentalisme er i seg selv ikke et dårlig ord men blir totalt misbrukt og forstått annerledes enn hva det egentlig betyr. En ateistisk fundamentalist er et trangsynt menneske som tror uansett om bevisene taler mot. Dette var et eksempel på at dere ateister ikke er noe mindre trangsynt enn oss kristne. Om det egentlig finnes noe som heter ateistisk fundamentalisme er urelevant fordi det handler om selve eksemplet som jeg tror du egentlig forsto veldig godt. Når jeg kaller et menneske som er fliink til å klatre for en ape så betyr ikke dette at jeg mener at han er et dyr. Når Jesus sier han er veien, sannheten og livet så betyr ikke dette at Jesus bokstavlig talt er en dør. Her sitter jeg igjen med et inntrykk at noen av dere (heldigvis ikke alle) legger til rette for kverrulering.

Og angående kommunismen så har dette historisk sett vært en antireligiøs politisk ideologi med et materialistisk livssyn som grunnlag. At kommunismen fungerer som en religion er jeg faktisk helt enig i Halvorsen, forskjellen er bare det at det at kommunismen skal dominere hele sammfunnet gjennom staten mens kirken etter min mening aldri bør få politisk makt. Her er det stor forskjell. 

Kommentar #31

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
En ateistisk fundamentalist er et trangsynt menneske som tror uansett om bevisene taler mot.

Tror hva da?

Hvor mange ganger skal det gjentas at ateisme ikke er en tro, men fravær av tro grunnet fravær av grunn til å tro?!

Kommentar #32

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
En ateistisk fundamentalist er et trangsynt menneske som tror uansett om bevisene taler mot.

Tull og tøys. Min ateisme er ikke en aktiv tro på noe som helst; det er bare en konstatering av din manglende begrunnelse og argument for en påstand. Kanskje Gud finnes. Hvem vet. Men du har ennå ikke kommet med noe som helst som kan tyde på at han finnes.

Kommentar #33

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Fundamentalistisk trangsynt ikketroende

Publisert nesten 6 år siden

Jeg antar Stava ser seg selv som fundamentalistisk trangsynt islam-ikketroende og homeopati-ikketroende?

"Når du forstår hvorfor du avviser alle andre religioner enn din egen, så vil du forstå hvorfor jeg avviser din." (Sitert etter hukommelsen)

Kommentar #34

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Bevisst

Publisert nesten 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Problemet er først og fremst at det ikke finnes noe bevis FOR det du tror på; dermed burde du ta konskvensen av det.

Nå vet jeg ikke hva du godkjenner som bevis men om jeg antar at dette er det som er observert, reptert og gjenntatt gjennom den vitenskapelige metoden. Jeg synes det er interessant at denne sannheten er forutsatt og ikke bevist. Det kan i seg selv ikke vitenskapelig bevises. Du har kun valgt å tro på materie fordi du har bestemt dette på forhånd uten bevis. Om du kun tror på det som er observert da får du kan du ikke tro på: 

- Matematikk, fysikk og logikk. (Ikke bevist men forutsatt)

- Verdier og moral. (Vitenskapen kan ikke bevise om nazistene var onde til tross for at alle vet og mener det)

- Skjønnhet

- Vitenskapen selv kan ironisk nok ikke vitenskapelig bevises, den er basert på mange antagelser. 

Alle disse er rasjonelle å tro på men kan ikke bevises vitenskapelig. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise Gud, men finner det utrolig rasjonelt å tro på Gud etter som jeg tolker de vitenskapelige bevisene. Jeg kan også tro at jeg har fri vilje og at jeg kan stole på min egen hjerne som er mer enn et utviklet dyr. I tillegg til dette så slipper jeg å svare på det helt umulige spørsmålet om hvordan den komplekse verden vi bor i har kommet utav ingenting. Det er ivertfall ingen vitenskapelig posisjon. I tillegg til haugevis av i andre rasjonelle grunner som er bevist basert så kan jeg vel også kanskje nevne at jeg vet Gud finnes fordi på grunnlag av overnaturlige beviser i livet mitt. Grunnlaget for mitt å tro (ha tillit) er alt annet enn blind dogmatisk tro, men er faktisk mye mer rasjonell og bevisbasert enn du skulle trodd. 

Kommentar #35

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Mener du virkelig å benekte at den vitenskapelige metoden beviselig virker?

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er interessant at denne sannheten er forutsatt og ikke bevist. Det kan i seg selv ikke vitenskapelig bevises.

Det kan den vel. PCen du skriver på er bevis (evidens) for at den vitenskapelige metoden fungerer.

Vi har masse kunnskap om naturen takket være den vitenskapelige metoden. Mener du virkelig å benekte at den vitenskapelige metoden beviselig virker?

Kommentar #36

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Trangsynt

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
eg antar Stava ser seg selv som fundamentalistisk trangsynt islam-ikketroende og homeopati-ikketroende?

"Når du forstår hvorfor du avviser alle andre religioner enn din egen, så vil du forstå hvorfor jeg avviser din." (Sitert etter hukommelsen)

Du også Atle mener at du vet sannheten. Nemlig at det ikke finnes en sannhet. Dette er i seg selv en selvmotsigende påstand som dere ateister bør være ærlige nok til å innrømme. Alle tror de har den korrekte virkelighetsforståelsen inkludert ateister. Nå er det faktisk slik at jeg studerer religion og andre livssyn og sjekker opp bevisene for dem. Til nå skiller den kristne troen seg ut som å være betraktlig mye bedre dokumentert og bevisbasert enn andre livssyn og religioner. 

Islam: Muhammed sier Koranen er Guds ord og Koranen sier Muhammed er Guds ord. Ingen kan skrive et slik mesterverk ifølge Muhammed. Dette er det viktigste beviset ifølge muslimer. (Sirkulær resonnment)

Mormonere: Joseph Smith bekrefter at mormonerens bok er Guds ord. Mormonerens bok bekrefter at Joseph Smith er Guds ord. Om du bare ber så føler du sannheten. (Sirkulær resonnment)

Kristendommen: Jesus fyiske oppstandelse fra graven er beviset. Dette kan sjekkes opp historisk og er så godt dokumentert at folk som Richard Swinburne som var en ledende filosof på Oxford kan publisere og forsvare at det er 97% sjans for at Jesus oppstod fra de døde på de beste universitetene verden rundt. Motbevis oppstandelsen og du har motbevist kristendommen. I tillegg til dette så finnes det haugevis med profetier som du faktisk kan sjekke opp om stemmer. Jesus selvforståelse er et annet bevis som kan være et godt eksempel. I tillegg til dette så finnes det ingen gammel bok med den historiske dokumentasjonen som Bibelen har. I tillegg til dette så har du den personlige erfaringen der Gud åpenbarer seg overnaturlig i livene til mennesker. 

Kommentar #37

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ambisjonsløst

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Nå vet jeg ikke hva du godkjenner som bevis men om jeg antar at dette er det som er observert, reptert og gjenntatt gjennom den vitenskapelige metoden. Jeg synes det er interessant at denne sannheten er forutsatt og ikke bevist. Det kan i seg selv ikke vitenskapelig bevises.

Dette er bare ordspill og abstraheringer. Det finnes ekstremt mange eksempler på at vitenskapen fungerer; det meste av det du omgir deg med i hverdagen er resultater av den vitenskapelige metode. Å hevde at den vitenskapelige metode ikke kan bevises vitenskapelig er derfor det rene tøv. Den har dokumentert seg selv utallige ganger.

Men ja, det finnes mange ting vi ikke har svar på. Men å stappe din egen personlige jødiske-kristne Gud inn som forklaring der andre ikke finnes, er en solid dead-end. Det gir oss absolutt ingen ny kunnskap, innsikt eller ekte erkjennelse; God of the gaps.

At du så velger dette fordi du da, sitat, "slipper å svare på det helt umulige spørsmålet om hvordan den komplekse verden vi bor i har kommet utav ingenting", er selvsagt fritt opp til deg. Men det blir ikke mye ny viten av slikt.

Derfor er det sannelig godt at det i vår verden finnes mange med langt større ambisjoner enn som så.   

Kommentar #38

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Selvsagt

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det kan den vel. PCen du skriver på er bevis (evidens) for at den vitenskapelige metoden fungerer.

Vi har masse kunnskap om naturen takket være den vitenskapelige metoden. Mener du virkelig å benekte at den vitenskapelige metoden beviselig virker?

Jeg tror du har misforstått svært mye av det jeg skrev. Den vitenskapelige metoden fungerer veldig godt på den fysiske virkeligheten, men kan ikke gi oss svar på alt. Det er den filosofiske materialismen som bekymrer meg. Problemet er nok at veldig mange naturvitere idag ikke studerer filosofi, noe som omtrent aldri ville skjedd for noen hundre år siden. Filosofien er mye mer grunnleggende.

Jeg synes ellers at vi har avsporet fælt fra trådstarters tema og derfor trekker jeg meg ut slik at jeg ikke forsetter med avsporingen. 

Kommentar #39

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Du også Atle mener at du vet sannheten.

Hvilken sannhet mener jeg at jeg vet?

Det eneste jeg påstår her er at det mangler god evidens for påstanden om at kristendom (islam, homeopati, ufobortføringer, spøkelser, krystallhealing, hinduisme, Elvis lever) er sant.

Du ser ikke forskjell på en positiv påstand og en skeptisk holdning til dårlig funderte påstander.

Kommentar #40

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du har misforstått svært mye av det jeg skrev.

Hva er det å misforstå her?

>Nå vet jeg ikke hva du godkjenner som bevis men om jeg antar at dette er det som er observert, reptert og gjenntatt gjennom den vitenskapelige metoden. Jeg synes det er interessant at denne sannheten er forutsatt og ikke bevist.

Du skriver i klartekst at den vitenskapelige metoden er forutsatt og ikke bevist. Det er fundamentalt feil.

>Den vitenskapelige metoden fungerer veldig godt på den fysiske virkeligheten, men kan ikke gi oss svar på alt.

Og det har ingen hevdet heller. Men den begrensingen betyr ikke at dårlig fundamenterte påstander blir automatisk mer troverdige.

Skal du fremme en alternativ fremgangsmåte for å oppnå viten, så må du godtgjøre den filosofisk. Og helst også vise til resultater.

Men du står ikke sterkere enn homeopati, og kan derfor ikke gjøre annet enn å forsøke å trekke i tvil den vitenskapelige metoden, og komme med påstander om andres fundamentalistiske tro. Selv om du nå burde vite at slike påstander ikke holder.

Kommentar #41

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen: Jesus fyiske oppstandelse fra graven er beviset. Dette kan sjekkes opp historisk og er så godt dokumentert at folk som Richard Swinburne som var en ledende filosof på Oxford kan publisere og forsvare at det er 97% sjans for at Jesus oppstod fra de døde på de beste universitetene verden rundt. Motbevis oppstandelsen og du har motbevist kristendommen. I tillegg til dette så finnes det haugevis med profetier som du faktisk kan sjekke opp om stemmer. Jesus selvforståelse er et annet bevis som kan være et godt eksempel. I tillegg til dette så finnes det ingen gammel bok med den historiske dokumentasjonen som Bibelen har. I tillegg til dette så har du den personlige erfaringen der Gud åpenbarer seg overnaturlig i livene til mennesker.

Så en kristen filosof har bevist til 97% at Jesus sto opp fra de døde? Fantastisk. Oppstandelsen er den desidert minst sannsynlige forklaringen på den tomme graven, dersom vi forutsetter at Jesus i det hele tatt ble lagt i en grav, noe svært lite tyder på.

Og "profetiene" i GT du snakker om ble beviselig skrevet før bekreftelesen av dem ble nedfelt i NT; hvor vanskelig kan det være å "oppfylle" "profetier" når "profetiene" allerede foreligger i det man setter seg ned for å "oppfylle" dem?

Til Jesu´ selvforståelse: I tre av fire evangelier sier Jesus ingenting om at han er Gud. Slike finnes kun i Johannes, som er det sist skrevne av de fire. Det er absolutt ingenting i de tre synoptiske evangeliene som tyder på at Jesus så seg selv som guddommelig. Han er både misforstått, misrepresentert og grovt misbrukt av det som kom til å bli den kristne ortodoksien i det fjerde århundret.

Og - du bør lese deg litt opp om bakgrunnen for den bibelske kanon; tekstene er valgt ut blant haugevis av andre, for å understøtte et visst syn. Ett blant mengder andre. 

Kommentar #42

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Mitt mål er å gå mer grunnleggende til verks der jeg faktisk peker på det bakenforliggende livssyn. Jeg har da aldri nektet på at dogmatisk og politisert forskning var årsaken, men samtidig sier jeg at slike konklusjoner kan kun oppstå hos mennesker som har en materialistisk virkelighetsforståelse. Alle ateister er ikke kommunister, men alle kommunister er ateister. At ulike mennesker med materialistisk virkelighetsforståelse kommer til ulike konklusjoner forandrer ikke faktumet at visse konklusjoner ikke kan oppstå innenfor andre livssyn

Den norske kjønns"forskningen" springer ut av en såkalt tabula rasa-tilnærming til mennesket. Dette innebærer at vi er født uten mentalt innhold. En videreføring av dette filosofiske grunnlaget leder til troen på at kjønn kun er en sosial konstruksjon - vi er alle i prinsippet helt like, altså.

Dette dogmet har spesielt politikere på venstresiden, holdt frem som en kampfane i mange herrens år. 

Og hvor kommer denne tilnærmingen til menneskesinnet fra? 

Vel, Aristoteles var først ute, senere Thomas Aquinas, men en mer moderne forståelse ble utviklet av den kristne John Locke. Det filosofiske og epistomologiske grunnlaget for den norske kjønnsforskningen begynner altså med en av dine trosfeller. 

Locke mente forøvrig at ateisme ikke kunne tolereres....

Beklager, men materialsime-maset ditt må du legge bort i denne saken. 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
14 dager siden / 2996 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
11 dager siden / 1697 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1562 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1214 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1099 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 673 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere