Reidar Mikael Mysen

11

Kognitiv terapi i et kristent perspektiv

Kognitiv terapi er en moderne form for psykoterapi som er godt dokumentert som en effektiv behandlingsstrategi i et bredt spekter av psykiske lidelser, bla.a. depresjon og angst. Hva om vi ser på dette i lys av et kristent perspektiv?

Publisert: 21. jun 2014

Aaron T. Beck er sitert som far til kognitiv terapi. Han er barn av to russiske jøder som emigrerte til USA. Metoden ble av Beck gjort kjent fra 1960 tallet (Kilde: wikipedia) og er i dag brukt over hele verden i psykologisk behandling.

Den kognitive modellen er sentral i Kognitiv terapi og denne viser til at tanker, følelser og adferd er forbundet sammen. Våre tanker preger våre følelser og våre følelser preger våre handlinger.

I et kristent perspektiv blir dette straks interessant ved å se for seg følgende eksempler:

Vi erkjenner (tenker) at vi er frelst og forsonet med Gud via Jesus Kristus. Dette gir følelseslivet et løft fordi det blir fylt av håp og når følelseslivet har det godt, vil dette også prege adferden positivt.

Vi blir lært/ opplever/ tenker at Gud bryr seg om oss, vi føler oss sett og vi bryr oss om andre.

Vi blir lært/ opplever/ tenker at Gud elsker oss ved la Jesus dø for oss slik at vi blir frelst, vi føler oss elsket og vi kan elske vår neste.

Listen over slike eksempler kan bli meget lang, jeg utfordrer flere til å komme med noen gode eksempler her.

(Denne tråden er hentet fra egen kommentar i tråden "Hvordan bør vi tolke Bibelen?" av AOS)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Veldig bra, - takk !

Publisert rundt 6 år siden
Reidar Mikael Mysen. Gå til den siterte teksten.
Vi blir lært/ opplever/ tenker at Gud bryr seg om oss, vi føler oss sett og vi bryr oss om andre.

- ligger et enormt potensiale for helbred, fred, glede og Åndens frukt i slike perspektiv, - 

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Tror nok ikke du kan ta kognitiv terapi til inntekt for de konklusjoner du trekker. Du setter på mange måter vognen før hesten.

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er nok begrensninger i et menneskeliv som naturlig gjør at en kanskje først og fremst må møte menneskelig kunnskap, varme og kjærlighet før en kan tenke så store sammenhenger som trådstarter her hevder.

 

"Vognen foran hesten" er et bra og dekkende uttrykk.

Kommentar #4

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Guds kjærlighet

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
varme og kjærlighet før en kan tenke så store sammenhenger som trådstarter her hevder.

Gudsrelasjonen er jo nettopp en kjærlighetsrelasjon hvor Åndens gaver også kan komme til nytte ved å oppdage sammenhenger. Mennesket formes som kjent allerede fra mors liv, - om det opplevde seg ønsket eller uønsket kan ha betydning for personlighetsutviklingen.

Når Jesus taler om å bli født på ny er det og for å bli tatt inn i Guds varme med en uforbeholden akseptasjon, - å bli sett, hørt og anerkjent er jo ellers ofte ansett som menneskets dypeste behov. 

Finnes f.eks også homofile som er helbredet etter at underbevisste føringer er hentet frem i lyset. 

Litteratur finnes, - om ikke på norsk, - om vi kun var prisgitt medmenneskelig sosial varme i et horisontalt perspektiv, - hva så med Gudsrelasjonen ?  Hva med det dobbelte kjærlighetsbudet som forteller hvem som skal sitte i vognen ? 

Hvorfor lage små sammenhenger dersom vi kan åpne opp for større ? 

Kommentar #5

Reidar Mikael Mysen

11 innlegg  143 kommentarer

Gjør jeg?

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Tror nok ikke du kan ta kognitiv terapi til inntekt for de konklusjoner du trekker. Du setter på mange måter vognen før hesten.

Jeg har ikke sagt at kognitiv kan erstatte Den treenige Gud hvis det er det du antyder. Hvis vi ser det i perspektiv med at ånden åpenbarer troen på Jesus så vil Den kognitive modellen bli interessant i så måte. Troen (som åpenbart av ånden) preger følelseslivet som igjen preger handlingene. Vi var kjøtt, men er blitt født på ny av ånden, ergo er vi ånd og sånn sett kan ånden prege kjøttet vi befinner oss i.

Kommentar #6

Reidar Mikael Mysen

11 innlegg  143 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det er nok begrensninger i et menneskeliv som naturlig gjør at en kanskje først og fremst må møte menneskelig kunnskap, varme og kjærlighet før en kan tenke så store sammenhenger som trådstarter her hevder.

Så du konkluderer med at jeg ikke har møtt menneskelig kunnskap, varme og kjærlighet? Hva vet du om det?

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Reidar Mikael Mysen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke sagt at kognitiv kan erstatte Den treenige Gud hvis det er det du antyder.

Det er på ingen måte hva jeg antyder. Kersti skrev en god post som jeg tror du missforstod.

Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
hva så med Gudsrelasjonen ?

Menneskelige kjærlige relasjoner anskeuliggjør Guds ønske om en relasjon til oss, desom kloke mennesker vet å sette seg selv i baksetet.. Det er gjennom andre vi kan se hva relasjoner kan være, (men ikke alltid er). Hvorfor redusere dette til små sammenhenger? Det er jo her de store kan starte.

 

Jeg er ikke tilhenger av skjønnmaling av DHÅ og hva Han kan gjøre i et menneskeliv. Dessverre tror jeg at mange blir villedet av gode mennesker. Gud vil møte oss der vi er, ikke der andre mener vi bør være.

 

Kognitiv terapi er en helt ut en jordisk metode, og også ment slik - anvendt med klokskap er den også vellykket. Tror ikke Gud synes det er så dumt. At noe funker for mennesker som sliter og møter medmennesket og varmen i terapeuten. Hva som såes der, er ikke opp til oss å avgjøre. Og det er utelukkende et gode.

 

Dersom overivrige åndsdøpte hadde evnet å ta et steg tilbake og la mennesker få modnes i sitt eget tempo - kunne mye skuffelse og ødelagte kristenliv fått en annen utgang. Har jeg fått erfare.

Kommentar #9

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Du klatrer fort opp i forsvaret her dersom du klarer å lese både deg selv og en konklusjon om dine relasjoner inn i et par tre setninger som var generelt utformet - og dessverre da ikke var myntet på dine personlige erfaringer.

Har på et nivå fattet at jeg ikke kan vite noe om det.

Kommentar #10

Reidar Mikael Mysen

11 innlegg  143 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Du klatrer fort opp i forsvaret her dersom du klarer å lese både deg selv og en konklusjon om dine relasjoner inn i et par tre setninger som var generelt utformet - og dessverre da ikke var myntet på dine personlige erfaringer.

Du skrev  i kommentar #3: "Det er nok begrensninger i et menneskeliv som naturlig gjør at en kanskje først og fremst må møte menneskelig kunnskap, varme og kjærlighet før en kan tenke så store sammenhenger som trådstarter her hevder.

"Vognen foran hesten" er et bra og dekkende uttrykk. "

-----

Kanskje jeg har møtt kunnskap, varme og kjærlighet og nettopp derfor kan tenke i så store sammenhenger som jeg gjør. Måten du formet kommentar #3 på gjorde at jeg tenkte du forkastet hele idéen om en slik sammenheng. 

Men jeg er enig i at å møte mennesker med varme og empati er det viktigste som terapeut, forskning viser også til dette.

Kommentar #11

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Fordommer ?

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Dersom overivrige åndsdøpte hadde evnet å ta et steg tilbake og la mennesker få modnes i sitt eget tempo -

ser vel kanskje at du sliter med fordommer når du bringer inn termer som "overivrige åndsdøpte" uten forløp i tråden, - synes det var umodent. Selvom vi vet at mye sprøtt kan forekomme gir det heller ingen grunn til å nedvurdere DHÅ eller ta full "jordisk" definisjonsmakt over begrepene. Lurer ellers på om du helt foretrekker menneskelig avgrensende løsninger og vil eksludere eksempelvis helbredelsens gave, - eller kanskje er den og jordisk ? 

Har ellers interessert meg for psykologi gjennom mange år, - er og innforstått med modning i eget tempo etc.

Om ikke Guds kjærlighet er bekreftende, helbredende, trøstende, lindrende, - hva er den så ?  Er ikke tilgivelse en kognitiv terapeutisk nøkkel mot bitterhet f.eks ? 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere