Elin Ørjasæter

26

Kronprinsbarna inn i klassesamfunnet

Kronprinsbarna bytter skole, fra offentlig til privat. Det handler ikke så mye om kronprinsbarna, som om den norske skolen. Den er de rødgrønnes konkursbo.

Publisert: 20. jun 2014

Svenskene har privatisert folkeskolen i stor skala. Det er selvfølgelig strake veien til sterkere klasseskiller. Jeg har aldri forstått ordet «valgfrihet» når det gjelder obligatorisk skole for barna våre. Vår økonomiske velstand, vårt høyproduktive arbeidsliv og våre til nå små materielle forskjeller i samfunnet, bygger på at alle barn får like muligheter på skolen.

Men lærernes status har rast, i takt med intelligensen. Ja, du leste riktig, ifølge forskning på Norges Handelshøyskole er lærerne betraktelig mindre intelligente nå enn før. Og læreren er den enkeltfaktoren som påvirker barnas skolegang mest.

Privatiseringen er allerede i full gang i helsevesenet, der skillet nå går mellom dem som har privat helseforsikring, og dem som ikke har det. Og blir du henvist til MR i hovedstaden, kan du velge mellom å betale et par tusen kroner, og få MR-scanningen dagen etter, eller å stå på venteliste i åtte uker. Gjett hvem som velger hva.

Inntil nå har barna til Røkke og barna til sosialklientene gått på den samme skolen, med de samme lærerne og de samme skolebøkene. Sammen med kronprinsbarna, som altså gikk på Jansløkka skole i Asker. Nå skifter de, til den internasjonale skolen på Bekkestua og til Montessori-skolen, den første med om lag 100 000 kroner i årlige skolepenger.

Nå kommer privatiseringens spøkelse, og det er følgende: Øvre middelklasse mister interessen for tilbud som de ikke benytter seg av. Det blir ingen igjen til å høylytt klage over dårlige sykehus, dårlige skolebygg og dårlige lærere hvis de som pleier å breie seg i samfunnsdebatten ikke bryr seg, fordi ungene deres har bedre tilbud.

Når det eksisterer gode, private tilbud, vil det offentlige tilbudet gli ut av middelklassens interessesfære. Det er det som er privatiseringens spøkelse. Mangel på engasjement fra de ressurssterke.

Jeg skrev om det samme da Sylvia Brustad, som helseminister, selv benyttet seg av Volvat. Det samme gjorde Jonas Gahr Støre viste det seg, noe pressen skrev om da han ble helseminister. To rødgrønne helsestatsråder brukte altså private tjenester når de selv, eller deres barn, ble syke. (Den tredje, Bjarne Håkon Hanssen, brukte som kjent Snåsamannen, hvilket gjør bildet av statsrådsbuketten komplett).

Det er bare tre dager siden nyvalgt Ap-leder Jonas Gahr Støre stod på partiets landsmøte og talte varmt om den offentlige skolen, ifølge VG. Like varmt som han snakket om offentlige helsetjenester da han selv brukte private. Og Støres barn? De gikk på Steinerskolen.

Kronprinsfamilien kan ikke beskyldes for å tale med to tunger, slik statsrådene rettelig ble beskyldt for. Likevel er det en trist nyhet at kronprinsen og kronprinssessen ikke fant den offentlige skolen god nok. Det nærmer seg svenske tilstander: Massiv privatisering parallellt med massiv innvandring som bidrar til sterkt økende klasseskiller. For det siste raker jo ikke øvre middelklasse. Enhver sørger for sine i det nye Norge.

FØRST PUBLISERT PÅ MIN EGEN BLOGG. LAGT UT HER PÅ REDAKSJONENS INITIATIV - JEG SELV HAR BEGRENSET MULIGHET TIL Å FØLGE OPP DEBATT.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.
Den er de rødgrønnes konkursbo.

Desidert, og det er, som du hevder, dette som er saken i bunn og grunn.

 

Og her mener jeg MM og HM svikter. At offentlig skole er på felgen, er ingen nyhet. Nå er det tydelig for alle. Hadde kronprinsforeldrene engasjert seg en smule for den offenlige skole, så hadde nok støtten til dem og skolen ikke uteblitt. Det gjør de ikke. Kroken på døren og takk og farvel. Appanasjen fra almuen sørger for innbetaling til den private...

Så kan vi tenke vårt om det. Likefullt er den offentlige skolen i forfall og trenger all framsnakk og framhandling som tenkes kan. For dem som må gå der.

Kommentar #2

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

En kongevenn mindre!

Publisert rundt 6 år siden

Lite klokt av kronprinsparet å trekke barna ut av den offentlige skolen og dermed bygge opp under klassesamfunnet.

Vi må se til å få en slutt på dette kongetullet, monarkiet i Norge bør avvikles så snart som mulig.

Kommentar #3

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

For et flott innlegg!

`Nå kommer privatiseringens spøkelse, og det er følgende: Øvre middelklasse mister interessen for tilbud som de ikke benytter seg av. Det blir ingen igjen til å høylytt klage over dårlige sykehus, dårlige skolebygg og dårlige lærere hvis de som pleier å breie seg i samfunnsdebatten ikke bryr seg, fordi ungene deres har bedre tilbud.

Når det eksisterer gode, private tilbud, vil det offentlige tilbudet gli ut av middelklassens interessesfære. Det er det som er privatiseringens spøkelse. Mangel på engasjement fra de ressurssterke.` (Ørjasæter)

Takk for gode refleksjoner! Godt å lese - fordi det er sant.

 

Kommentar #4

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Slik er det villet og planlagt.

Publisert rundt 6 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.
Det nærmer seg svenske tilstander: Massiv privatisering parallellt med massiv innvandring som bidrar til sterkt økende klasseskiller

Både rødt og blått administrerer jo bare de internasjonale avtalene og EU direktivene de har undertegnet.

Vi har svært kompetente planleggere og byråkrater som tilrettelegger de inngåtte forpliktelsene for oss.

Det er sånn de vil ha det! Politikerne har de importerte målformuleringene felles.

At det tar litt tid for dem å nå målene er stort sett fordi de må gjennomføre saker som går på tvers av folkeviljen.

Så hvorfor bebreide kongehuset, eller den politiske eliten, for å følge denne godt planlagte trenden?

Vi vet jo alle at de syns de skal ha det bedre enn folk flest.

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Og bedre enn folk flest har de det!

 

Likevel endrer det ikke på de underliggende årsakene til valget.

 

Norsk offentlig skole er dårlig - Skaugumfolket vil ikke la seg by dette.

 

Men andre må la seg by det - selvsagt på grunn av økonomiske ressurser. Og ta til takk med nedslitte skoler, trette lærere som så gjerne ville gjort mer for barna og deres læring og hatt mer overskudd til alle oppgavene de er pålagt.. Det hadde vært et flott håndslag til folk om kronprinsforeldrene, sammen med andre, hadde brydd seg med et engasjement for barnas skoler. Sånn blir det ikke, og som Hoen påpeker, ser vi konturene av privatiseringsspøkelse tydeligere.

Kommentar #6

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Likevel endrer det ikke på de underliggende årsakene til valget. Norsk offentlig skole er dårlig

Skolen er slik de har planlagt den.

Og det er et samlet politikermiljø fra høyre til AP/sv som gjennomfører dette.

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Skolen er slik de har planlagt den.

Jeg er ikke helt sikker på hvem du mener med "de", men går ut fra at det er politikerne.

 

Politikere på toppnivå i Norge har da aldri direkte delt hverdag med almuen, bare avgjort hvordan denne skal ha det i sin hverdag. Oppe i dette, skolens dårlige forfatning, har vår kronprins valgt å la sine barn delta i den offentlige skolen. Så langt.

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for valget som sådan. Skolene våre er preget av forfall, uro, sosiale vansker og alt vi jevnlig hører om. Politikere med gjennomslagskraft hverken hører eller ser. Likevel er det denne virkeligheten vårt kronsprinspar er kronsprinspar for - ikke over, men for. Og her mener jeg de forsømmer en gyllen mulighet til å virkeliggjøre sine forpliktelser dersom de virkelig ønsker "Alt for Norge". Det ser ikke ut til at de ønsker å gripe den, og da får de berettiget kritikk. Samtidig svekker de sin egen troverdighet som både kongelig og folkelig. Synes jeg. Tror virkelig noen at Ingrid blir mer norsk av å gå på OiS? Men, sett ut fra et globaliseringsperspektiv, vil denne skolen kunne tjene henne - og da synes jeg det får bli sagt. Unnskyldningen om bedre engelskkunnskaper henger ikke på greip. Kunnskap og praksis i engelsk språk kan fås på mange andre måter..

Selvsagt er det slik at skolen speiler samfunnet forøvrig - som også har sitt forfall å stri med. Som igjen i stor grad henger sammen med lovgivning og sedvanen som utvikler seg. (Et lite sidespor: Riksadvokat Busch er ute i media og setter søkelys på kriminalitet i arbeidslivet. Han er bekymret for at dette etterhvert vil infisere hele samfunnet. Har våre politiker i sin ville begeistring for liberalisering og "all-one" idèene trådt alvorlig feil)? Har  de da også trådt feil når det gjelder skolepolitikken?  Mye tyder på det fra mitt ståsted. Men det skal altså "alle" andre måtte ta til takke med. Ikke bra når en tenker på forholdet mellom folk og kongehus når kongehuset viser sin mistillit til den offentlige skolen ved å trekke barna ut. Og bidrar dermed til stempelet skolen er i ferd med å opparbeide seg som utdatert og ikke bra nok.

 

Politikerne er ikke bedre stilt, og har en durabelig jobb foran seg. Dersom de føler på ansvaret.

Kommentar #8

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Vi er enige i sak

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Skolene våre er preget av forfall, uro, sosiale vansker og alt vi jevnlig hører om. Politikere med gjennomslagskraft hverken hører eller ser.

men poenget mitt, i kommentar 4, var at dette er en villet og nøye planlagt utvikling.

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Overraskende fra Ørjasæter

Publisert rundt 6 år siden

Dersom deler av – eller om femti år hele den øvre middelklassen sender sine barn til private skoler og bruker private helsetjenester, tror jeg likevel det er grunn til å dempe alarmklokkene som Ørjasæter her ringer med.

Hele nasjonen består av en mastodont av en middelklasse. I hver ende finnes en liten gruppe, den øvre middelklasse og i den andre enden de som i noen tilfeller av uforståelig grunner har greid å falle utenfor den nærmest altomfattende middelklassen. Alle skal som kjent med. Middelklassen er de fleste av oss og det er den som i stor grad ruler.

Det er å anta at vettet er noen lunde likelig fordelt i befolkningen. Vil tro at de største kverulantene, de ressurssterke, som engasjerer seg mest, like gjerne finnes i middelklassen som i den øvre delen av den. Det er i alle fall mitt inntrykk. Kan hende jeg tar feil, da jeg selv er innhabil ettersom jeg befinner meg nettopp der  –  i den store og altså nærmest altomfattende middelklassen.

Forøvrig, når det gjelder helse, så er det, slik jeg forstår det, regjeringens mål å gi lik tilgang til offentlige og private helsetjenester for alle, og ikke som nå, etter åtte år med rødgrønt styre, at det kun er de mer bemidlede, eller de som velger å prioritere slik, som kan kjøpe seg forbi køen. Og langt på veg vil det også være slik med det private skoletilbudet.

Som et lite apropos. Mine foreldre var langt på veg ubemidlet, og som med sparsommelighet og flid fikk endene til å gå i hop. En av deres sønner, herværende skribent, tok, takket være datidens studiefinsansiering, sin examen artium på Bjørknes (private skole) i Oslo, mens hans datter gjorde det samme på NTG – og altså uten å tilhøre den øvre middelklassen. At det imidlertid alltid vil finnes noen unntak for de aller rikeste, både når det gjelder skole og helse, er i så måte uproblematisk. Å ta flyet til Sveits er naturligvis et alterntiv, Men who really cares?

Når det gjelder kronprinsparets valg for sine barn, er jeg definitivt overrasket over Ørjasæter. Nei, de signaliserer ingenting om den offentlige skolen ved å la sine barn få en kombinasjon av offentlig og privat utdannelse. At begge barna også går noen år på privat skole, er tvert imot et synlig bevis på at det finnes valgfrihet og pluralisme også i det egalitære Norge. Hurra! Det bør Norge være stolt av. Sutringen fra de rødgrønne og UNIO er like forutsigbart som at været på St. Hansaften aldri blir slik som vi ser det for oss i mørke og kalde vinterkvelder. Når alt kommer til alt, mener jeg.

Og dessuten. Personlig, og som borger av dette landet, og så lenge vi har et monarki, er jeg glad og beroliget over at landets framtidige satsoverhode får de aller beste forutsetninger for å skjøtte sitt verv. Å være statsoverhode i dagens globaliserte verden er en internasjonal toppstilling som naturligvis krever best mulig skolering og bakgrunn. Og som borger av landet  –  i kongeriket Norge, sender jeg derfor en varm takk til kronprinsparet som viser at de bl.a. gjennom denne avgjerslen viser at de tar sin oppgave på største alvor og at de er seg ansvar bevisst. De visste naturligvis hva som kom av kritikk. Men det enklest er ikke alltid det beste.

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Bevisst mistenkeliggjøring av motiver

Publisert rundt 6 år siden

Mange leser inn svært personlige (og høyst tvilsomme) oppfatninger i hva som er forskjellen på offentlige og private skoler, og får dermed kronprinsparets valg av alternative skoler til å fremstå som maksimalt tvilsomt.

Den mest iøenfallende forskjellen mellom den offentlige og de private skolene, er ikke at de private skolene er bedre, lettere eller spesialtilpasset et bestemt sosialt lag av folket.

Det som kjennetegner de private skolene er først og fremt at de gir et annerledes tilbud, gjennom en annen pedagogikk, ulik faglig vektlegging eller andre alternative undervisningstilbud.

Kronprinsparets egen begrunnelse er at de ønsket at deres barn skulle få et alternativt skoletilbud, som bedre vil gjøre dem i stand til å møte sine fremtidige oppgaver, ikke fordi de synes den offentlige skolen er for dårlig, men fordi deres barn har en meget spesiell fremtid foran seg.

Det skinner meget tydelig gjennom hos kritikerne av kronprinsparets valg, at de overhode ikke har oppfattet denne begrunnelsen, eller velger å ignore den, slik at de kan finne opp helt andre begrunnelser ut fra sitt eget hode, som at kronprinsbarna skal beskyttes fra almuen og gå sammen med den øvre sosiale fiffen, skal få en lettvint "reise" på første klasse, de har en skjult forakt for almuen osv.

Faktum er at prinsessens skoleløp vil bli langt mer krevende enn om hun skulle fulgt den offentlige skolen, og Montesorry-skolen kjennetegnes først og fremst av et noe annerledes pedagogisk grunnlag enn den offentlige skolens. Selv kronprinsparet bør vel ha lov til å ha sine meninger om hva slags pedagogisk tenkning de finner best for sine barn.

Jeg vil påstå at kronprinsparets valg av skole ikke sender ut andre signaler enn at de er opptatt av at deres barn skal få en skolegang som best mulig er tilpasset deres personlighet og deres fremtidige oppgaver. Alle andre tvilsomme og uhederlige motiver som tillegges dem, er utelukkende tvilsomme spekulasjoner som må stå helt og holdent for kritikernes egen regning.

Men slik er det alltid når man finner noe å kritisere kongefamilien for. Kritikerne popper opp og gnir seg i hendene i sine temmelig ondsinnede spekulasjoner.

Mvh Sverre Avnskog

Kommentar #11

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er ikke enig i din konklusjon om at man finner noe å kritisere kronprinsfamilien for.Det synes jeg er en urimelig påstand. De skulle vært kritisert mere og bedre enn noe av det jeg har sett her på VL. Å lage en overskrift så pompøs som du her gjør er bare tullete. For ikke å si ondsinnet i et ganske så fredsælt ordskifte om forskjellig syn på dette temaet.

 

Og du misforstår kapitalt. Jeg har selv hatt barn i privat skole, og ingen problemer med selve  det valget som forelder. Vi var hvemsomhelst og ikke avhengig av å være ønsket av opinionen og diverse andre trender og fiksfakserier. det er ikke kronsprinsparet. De er, lik det eller ei, betalt av oss alle for å være for oss alle. dette er og blir et dårlig signal uavhengig av beveggrunn. Derfor forstår jeg kritikken, og støtter den et stykke på vei. Grunnlaget for en endring av vår konstitusjon legges ikke av skolevalg, men er et ledd i en utvikling som vi har sett en stund. Jeg er ganske sikker på at monarkiets dager etterhvert vil være over - og det kan være greit nok, men det skjer ikke på grunn av dette. Så grunn er ikke den norske folkesjelen.

 

Det ser heller ikke ut til at noen klarer å tydeliggjøre hva det er som er så fabelaktig med avgjørelsen  - bortsett fra noen ulne antydninger om ulne hensikter fra ulne mennesker.

 

 

 

Kommentar #12

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
være statsoverhode i dagens globaliserte verden er en internasjonal toppstilling som naturligvis krever best mulig skolering og bakgrunn. Og

Dette, om det er den egentlige begrunnelsen er legitim og fair enough. Men å komme med engelskfaget og prinsessens utvikling i det, som årsak, er ikke troverdig. Det opplevde jeg som ikke å ta folket på alvor.

 

Ha en god helg Danielsen!

Kommentar #13

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
er en villet og nøye planlagt utvikling.

Hva mener du med dette?

 

Vi har hatt en sosialdemokratisk regjering i åtte år. Mener du at den har hatt offentlig skole som salderingsobjekt og styrt den inn i situasjonen som er nå? Og at, dersom det er slik, den borgerlige regjeringen fortsetter jobben for å avslutte den? Og hvorfor skulle dette være en regjerings villete mål med den offentlige skolen? Jeg sliter med å se hvorfor, men hva vet vel jeg. I en merkelig verden er alt mulig - men er det ikke litt søkt at et lands myndigheter skal ønske at barna blir forsømt hva angår opplæring, utdannelse og muligheter til å skape seg et godt liv?

 

En god helg til deg Søland!

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva er kronprinsparet betalt for?

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
De er, lik det eller ei, betalt av oss alle for å være for oss alle.

Er de betalt for å gi avkall på enhver rett til frihet og selvstendige valg? Er de forpliktet gjennom å være arvinger til tronen å oppgi alt det som vi andre regner som selvfølgelige rettigheter?

Jeg blir like overrasket hver gang de kongelige dømmes nord og ned for å være mennesker med selvstendige preferanser som gjør selvstendige valg.

I vår tid er det å være tronarving en oppgave og en jobb på linje med mange andre. Etter min mening har vi ingen rett til å nekte kongefamilien å ha selvstendige oppfatninger om hva som er best for deres barn.

Når surmagede kritikere leser inn de aller mest uhederlige og betenkelige motiver i kongefamiliens valg, gjør de en stor urett mot dem som mennesker, etter min mening.

Hva med å ta på alvor det kongefamilien selv oppgir som sine grunner for å velge som de gjør?

Jeg synes ikke noe om mistenkeliggjøring og spekulasjoner i andre menneskers valg. Når kronprinsparet forteller at deres begrunnelse for skolevalget er at de mener at andre skoler kan forberede deres barn bedre til deres livsgjerning enn den offentlige skolen, er det ikke rimelig å akseptere at dette faktisk er deres begrunnelse?

Hvilke motiver kritikerne har, er egentlig mere interessant i mine øyne. Åpenbart mener mange at kongefamilien skal fratas friheter som gjelder for alle andre. Er det rimelig?

Mvh Sverre

Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Sosial utjevning

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Mener du at den har hatt offentlig skole som salderingsobjekt og styrt den inn i situasjonen som er nå?

Man kan vanskelig fornekte at sosialdemokratiet har og har hatt som mål at norsk skole skal utjevne alle sosiale forskjeller mellom norske elever. Gro Harlem Brundtland uttalte en gang at samfunnet helst burde overta oppdrageransvaret for norske barn allerede fra de var ca 8 måneder, for å sikre at alle medfødte ulikheter ble utjevnet.

Sosialdemokratiets mål med skolen har alltid vært at alle barn skal bli "like", like i oppfatning og like i erhvervede kunnskaper.

At noen har evner til intellektuell utdanning, mens andre har evner til å bli gode håndtverkere skal "utjevnes". Alle skal bli like gode eller dårlige i alt: middelmådigheter.

Dette er sosialdemokratiets mantra. Man misliker sterkt at noen stikker seg frem og faktisk innbiller seg at de kan bli noe mer enn det vår fellesskole ønsker å frembringe.

Fiffen, overklassen, de medfødte evnerike.... man forakter dem i det stille og ønsker å forvandle dem til gjennomsnittselever, som ikke tror de er noe. Så er vi alle like og lykkelige sosialdemokrater.

Mvh Sverre

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Kong Olav snur seg i grava

Publisert rundt 6 år siden

Vi kan trygt si at kommende konge langt fra har samme støpning som hans bestefar. Det blir stadig vanskeligere å forstå monarkiets mening. Var det ikke noe med et samlende symbol?

Kommentar #17

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja, men tenk over

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
De er, lik det eller ei, betalt av oss alle for å være for oss alle. dette er og blir et dårlig signal uavhengig av beveggrunn.

Deres valg av skole er helt i tråd med den skole vårt samfunn har valgt å skape, nemlig et blandet tilbud av privat og offentlig. Ved å velge som de gjør, viser de at de bruker alle skolesortene og ikke favoriserer noen spesielt.

Vi har, siden skoleloven ved tusenårsskiftet, og Hernes' reformen, hatt en stø kurs i skolen mot internasjonalisering og privatisering.

At vi her i landet alltid har vært stolte av enhetsskolen, har vært den viktigste faktoren til å bremse innføringstakten av WTO's skoleprogram, men kursen i skolepolitikken har vært klar og alle partier har fulgt denne internasjonale forpliktelsen.

Dette er ikke ett spørsmål om blå eller rød skolepolitikk, for her var alle enige og AP gikk i bresjen for planleggingen av å tilpasse lovverket for på sikt å skape skolen etter de internasjonale avtalene man hadde gjort.

Kronprinsparet har derfor bare bekreftet vår offentlig valgte skolepolitkk, og ved sitt valg gitt alle systemene sin kredit! Ikke til forkleinelse for noen.

Kommentar #18

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Offentlig; les kvinner og barn

Publisert rundt 6 år siden

privat; les menn

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere