Johannes Morken

Redaktør
442

KrF - prevensjonspartiet

KrF har gjort seg til det ivrigaste partiet for utdeling av gratis prevensjon – og blir valsa ned.

Publisert: 13. jun 2014

Verda er snudd opp ned på kring 60 år.  I 1954 gjekk KrFs stortingsgruppe inn for at dei helsestasjonane som gav rettleiing i bruk av prevensjon, skulle nektast statlege løyvingar. Då Forsvarsdepartementet ville dele ut kondom til soldatane i Tysklandsbrigaden for å stogge kjønnssjukdommane, protesterte KrF høglydt. Ei breidde av kristenfolket sende ut eit folkebrev som samla over 400.000 underskrifter. Der vart det slege fast at både prevensjonsrettleiing og prevensjon til Tysklandsbrigaden «er i strid med den moral som det norske folks grunnlov bygger på». Dei kalla til moralsk opprustning for at soldatane skulle «vinne en rak karakter – framfor å løyve pengar til noko som ville «virke som en oppmuntring til utøylet kjønnsliv».

Spranget er langt derifrå til KrFs plan for redusert aborttal i 2014. Gratis prevensjon til kvinner opp til 24 år - i år utvida til å gjelde også spiral til 16-19-åringar. Ein skulle ikkje tru det var same partiet. På den eine sida kjempa KrF for at fastlegar skulle kunne nekte å setje inn spiral. På den andre sida ville KrF dele ut gratis spiral.

Men no spelar det tydelegvis ikkje noka rolle kva partiet meiner. Då partiet kjempa for reservasjon for fastlegar, blei KrF skulda for å drive omkamp om abortlova. Olaug Bollestad tok så til orde for heller å snakke om kamp for færre abortar enn om ein ny abortlov og stilte seg i spissen for det mest prevensjonsivrige forslaget på Stortinget. Men Høgre, Venstre og Frp vil altså ikkje vere med på KrFs iver for gratis prevensjon.

KrF har fått påfallande lite motbør frå etterkomarane etter dei moralsk fortørna som skreiv folkebrevet mot kondom til tysklandsbrigadane for 60 år sidan. I staden kjem motstanden frå dei næraste politiske venene på Stortinget.

Det er ikkje lett å bli klok på striden verken om abort eller prevensjon.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13. JUNI 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det einaste sikre er

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Det er ikkje lett å bli klok på

at i vårt univers er alt i endring.

Kommentar #2

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hormonspiral og kobberspiral virker på forskjellige måter, og mens kobberspiral hindrer et befruktet egg i å feste seg, hindrer hormospiral befruktning. Den medisinske utviklingen de siste 60 år har vært stor, og den politiske utviklingen har også vært stor.

Før vernet loven det ufødte livet, mens prevensjon truet det - nå truer loven det ufødte livet og da er prevensjon det som best begrenser tapet av liv. For KrF har vern av livet hele tiden vært målet, men hvilke midler som best ivaretar det har endret seg.

"Det einaste sikre er at i vårt univers er alt i endring."

Melkeveien beveger seg forøvrig som en spiral.

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.
men hvilke midler som best ivaretar det har endret seg.

Kan ikke dette oså sees på som hykleri? Ikke at ting er i endring, men at man i Krf så til de grader endrer partiets vesen for å tilpasse seg tidsånden at "grunnfjellet" vanskelig kan kjenne seg igjen...

Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kan hende det

Publisert nesten 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
men at man i Krf så til de grader endrer partiets vesen for å tilpasse seg tidsånden at "grunnfjellet" vanskelig kan kjenne seg igjen...

men alt som ikkje maktar å tilpasse seg slik dyra som har overlevd sidan urtida har gjort, døyr ut. Sjølv gudar. Enorme tempelbygningar til ære for store og mektige gudar, står i dag som gravsteinar over døde gudar.

Heldigvis for gudane er dei fleksible fordi dei berre eksisterar i skolten til folk. Likevel har ein vanskeleg for å endre dei like fort som samfunnsutviklinga krev. Makta til "gudane" vert vekk den dagen ingen trur på dei.

Men KrF er i ei kattepine. Grunnlaget for det partiet smuldrar vekk og det kan knapt bergast. Men det det skjer då ikkje mot "Guds vilje"?

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

At Krf blir "valsa ned", er en riktig konsekvens av hykleriet de driver på med.

 

Synes partiet bør legges ned, og oppstå som et parti tuftet på de verdier, idèer og trender de nå omfavner. Lykke på reisen mot et redeligere alternativ. Egentlig er jeg lettet over at jeg aldri har falt for fristelsen å stemme på dette partiet - som så absolutt snur kappen etter vinden hurtigere enn Frp noen gang har maktet.

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Enig

Publisert nesten 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Synes partiet bør legges ned,

Religion er tufta på tankespinn utafor vårt tilvære, politikk er å befatte seg med praktiske ting her og no. Religion og politikk bør skiljast og haldast i kvar sin bås.

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Ja

Publisert nesten 6 år siden

Det er et viktig poeng Elias!

Kommentar #8

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Å tilpasse seg tidsånden...

Publisert nesten 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke dette oså sees på som hykleri? Ikke at ting er i endring, men at man i Krf så til de grader endrer partiets vesen for å tilpasse seg tidsånden at "grunnfjellet" vanskelig kan kjenne seg igjen...

Både Krf og Kirken følges ad med å tilpasse seg tidsånden.

De ledende lytter ikke lenger til Den Hellige Ånds tale, men etter tidsånden, som skal være den ledende i de fleste spørsmål.

Man tror at dette øker tilslutningen til både Krf og Kirken, men det som skjer er at begge får ros av mennesker i andre leire, mens de mest trofaste medlemmer hittil, går ut og finner seg annen tilhørighet.  

Det er bare å åpne øyne og ører, så ser vi og hører!

Kommentar #9

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Alle tilpassar seg

Publisert nesten 6 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Både Krf og Kirken følges ad med å tilpasse seg tidsånden.

er det eit einaste trussamfunn eller eit einast menneske som ikkje har forandra tru, verdisyn eller moralske verdiar dei siste 60 åra?

Kommentar #10

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Nesten alt er i forandring....

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
er det eit einaste trussamfunn eller eit einast menneske som ikkje har forandra tru, verdisyn eller moralske verdiar dei siste 60 åra?

Men jeg ønsker å være en Jesu etterfølger. Jeg tror på Ham. Jeg tror at apostlene hadde Den Hellige Ånd, slik det står skrevet. Jeg tror at jeg har DHÅ når jeg tror på Jesus, men for å fortsette å tro må jeg følge Ham. Altså gi Ham rett.

Skikker og syn på forskjellig må forandre sestadig, men Jesus er i går og i dag den samme. Det er også Den Hellige Ånd.

Det finnes altså grenser for hva og hvor mye en kan forandre uten å miste både Den Hellige Ånds innflytelse, og derved troen på Jesus.

Jeg tror at de fleste som har "mistet" troen har gjort et eller flere valg i strid med Guds vilje. Det kan mange ganger føles tøft å gi Gud rett. Det er enklere å følge flertallet. Så stenger man av for Åndens røst, og taper det som tidligere var det viktigste i livet.

Det er enkelt i dag å finne surrogater. Men surrogater varer ikke evig! Du får unskylde at jeg kanskje virker misjonerende, men du behøver ikke ta det personlig :-) Dette er min tro og mine tanker som jeg gjerne deler med andre, slik andre deler sine meninger og sin tro her inne!

Om jeg eide alt men ikke Jesus
Tror du det var nok å stole på?
Kunne dette hjertet tilfredstilles,
med de ting som skal så snart forgå?
Om jeg hadde alt men ikke Jesus,
Å hva vinning var det for mit vel?
Hva er hele verden mot å eie,
Fred med Gud, og frelse for min sjel!

Om jeg eide rikdom makt og ære
Og blant mennesker et æret navn
Men ei noe håp for evigheten
For seilasen ingen sikker havn
Om jeg eide, alt men ikke Jesus
Og Hans kjærlighet til korsets død
Å hvorhen i hele vide verden
Skulle jeg da fly i dødens nød?

Å hvor tomt er alt i denne verden
Uten Jesus, synd og sorg og nød
Uten Jesus blir og evigheten
Bare mørke gråt og evig død
Om jeg kunne leve uten Jesus,
Hvordan skulle jeg vell dø engang?
Uten Jesus i den mørke dalen
Uten Ham i evigheten lang

Men nå har jeg alt, ja alt i Jesus
Legedom for alle hjertesår
Ingen synd som ikke han forlater
Ingen nød som ikke han forstår
Om jeg eier Jesus, bare Jesus
Og i hele verden intet mer
Å så eier jeg dog alt i Jesus
Han som liv og overflod meg gir!

God helg, Elias Per!

 

 

 

Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel

Publisert nesten 6 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ønsker å være en Jesu etterfølger. Jeg tror på Ham

men korleis var Jesus. Jesusvisjonen endrer seg også med kunnskap.

God helg til deg og!

Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke dette oså sees på som hykleri? Ikke at ting er i endring, men at man i Krf så til de grader endrer partiets vesen for å tilpasse seg tidsånden at "grunnfjellet" vanskelig kan kjenne seg igjen...

Jo ikke sant!

Kommentar #13

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det å skille hva som er politiske mål fra hva som er politiske middel kan være vanskelig - og særlig om man er uenig i både mål og middel.

For katolikker med et klassisk syn på prevensjon vil bruk av spiral uansett være problematisk, men KrF er ikke dominert av en slik tenking. Dersom Zweidorff eller andre står i en tradisjon som mener at prevensjon i seg selv er umoralsk, og anklager KrF for å gå inn for prevensjon for å nå et "høyere mål", så forstår jeg anklagen om hykleri, selv om jeg er politisk og teologisk uenig.

At utenomekteskapelig sex er umoralsk, og at utdeling av prevensjon kan fremme dette er et tankekors. KrF kunne valgt å være "seksualmoralens vokter", men det er nok mer treffende å anklage dagens KrF for å resignere fra denne rollen og overlate den til kirkesamfunnene, enn for å være hyklere.

Pr I dag er fokuset på å redde ufødte liv stort, mens KrF som moralsk vokter er en rolle mange i KrF nok egentlig frykter. Jeg mistenker forøvrig at mange i kirken (DNK) er minst like redde for dette.

At KrF tidligere har fremstått som et anti-prevensjonsparti, mens nå er et prevensjonsparti er altså ikke et resultat av at "partiets vesen" er endret, men et resultat av abortloven, nye prevensjonsmidler, god statistikk over hvem som tar abort, erfaringer med dagens helseforskrifter og noen flere faktorer.

Motstandere vil kanskje hevde at å følge med i tiden er i strid med "partiets vesen" - men da må de oppdatere holdningene sine. ;)

Vern av liv er fremdeles det viktigste for KrF.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 844 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 800 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 619 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere