Andreas Dingstad

47

Pavens friske fredsinitiativ

En stabil fred mellom israelere og palestinere er kanskje en uoppnåelig drøm, men pave Frans' friske initiativ gir allikevel håp.

Publisert: 8. jun 2014

Under sitt besøk i Betlehem i mai inviterte paven Israels president Shimon Peres og hans palestinske motpart Mahmoud Abbas «til mitt hjem i Vatikanet» for sammen å «be om fredens gave».

Begge takket raskt ja, og nå møtes de i Vatikanet i morgen. Den argentinske paven nyter stor respekt fra begge sider, noe vi så under reisen til Det hellige land. Det var en øvelse i diplomatisk balansekunst fra pavens side, eller det fr. Bernardo Cervellera fra AsiaNews kaller «bønnens politikk».

Dystert slør. Men i et konfliktområde hvor fortiden ligger som et dystert slør over nåtiden, er det skjellig grunn til nøkternhet. Det er lett å ta på kynikerbrillene og avfeie pavens initiativ som naivt: Listen er lang over amerikanske presidenter og andre verdensledere som har brent seg på velmente, men fånyttes, forsøk på å løse den israelsk-palestinske konflikt.

Fredssamtalene har da også stått bom stille i et år, og i møte med palestinernes nye samlingsregjering – basert på en nyvunnet og skjør enhet mellom Hamas og Fatah – insisterer israelerne på at en regjering støttet av erkefienden Hamas ikke er en verdig forhandlingspartner.

Menneskelig møte. Situasjonen kan nok en gang virke fastlåst. Men søndagens møte i Vatikanet er ikke en arena for storpolitisk maktspill eller diplomatiske forhandlinger. Det må snarere ses i lys av et av hovedbudskapene i Frans’ pontifikat, hans utfordring til alle mennesker: Åpenheten for den andre, å skape en kultur for det ekte menneskelige møtet der vennskap og tillit får anledning til å vokse seg sakte frem.

Man starter ikke med de store ideer og ideologier, men med personen og vennskapet – deretter følger felles tanker og visjoner. Frans kaller det en «hjertets konversjon», en prosess som alle – uansett religiøst eller politisk ståsted – må trakte etter. I all sin enkelhet er dette i praksis så uendelig komplisert, enten vi befinner oss på gata i Oslo, Tel Aviv eller Betlehem. 

Bønnens rolle. Samtidig signaliserer paven også bønnens og åndelighetens viktige rolle i fredsprosessen. Religionens status i Midtøsten kan knapt overvurderes. Men hva gjør troen med oss? Hvilke frukter bærer den? Er den del av problemet eller del av løsningen? Frans' forgjenger, Benedikt XVI, advarte mot det han kalte «religionens patologi» – forvrengte og usunne former for religion som dehumaniserer «den andre» og dennes menneskelige verdighet. Det er et perspektiv verdt å ta med seg for begge parter.

Søndag står de altså der, to presidenter – en jøde og en muslim. I pavens hjem. Med seg har de en rabbiner og en imam. Tilstede er også den økumeniske patriark av Konstantinopel, Bartolomeus. Sammen skal de be om slutten på en konflikt som har satt dype spor på begge sider. Symboleffekten er stor, men vil «bønnens politikk» kunne restarte fredsprosessen? 

Det er lov å håpe. Den snart avtroppende Shimon Peres satte ord på dette håpet under sitt Norgesbesøk i forrige måned: At ens motstander «til slutt blir ens venner».

Først publisert i Vårt Land 7. juni 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Andreas

Går man litt dypere inn i denne agendaen til paven, så åpenbarer det seg hva som er hensikten med dette. Hva er egentig den virkelige hensikten med å skape fred og forsoninger mellom partene?. Er dette En brobygger til det som skal komme.?slik det står skrevet. Det som er det store spørsmålet mitt her, er om de har kommet sammen for å be om Guds fred, eller verdens fred. Er det verdens fred de søker?. Så behager de det onde. Men er det Guds fred de søker så vil bundeheten  i konfliktene bli løst, og de vil bli velsignet. Men i denne saken så ser jeg at det de søker er verdens fred i mellom land og religioner, i seg selv så ser dette svert lovende og godt ut for både de det gjelder, og de som ser på dette med verdslige øyne. Dette er på overflaten, men i det åndelige så kan det ikke forenes en Guds fred mellom religioner som har forskjellige ånder i seg. men en verdens fred går det an og forenes, for det blir av det menneskelige slaget og ikke av det åndelige. Dette må gjøres før antikrist komme slik at det blir lettere å vilede en stor enhet en mange små enheter rundt omkring i verden. For det rustes opp til enhet mellom religionene rundt omkring i verden, som danner en allianse til fred for landene i mellom seg til slutt. og dette medfører til total lammelse i det åndelige. Så et paven gjør ser godt ut med verdslige øyne,mens den egentlige agendaen vil bli mer og mer syneligt for en våkne. Vær våkne i denne tid da alt ser ut til å gå i orden, da man aner fred og ingen fare i verden, da kommer det som brått over menneskheten.

mvh

Rune

Kommentar #2

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Medinaperioden ødela for islam.

Publisert over 5 år siden

Bra at paven engasjerer seg for å skape fred. Det er i høyeste grad grunn til å sette pris på det. Men bakgrunnen for ufred og krig i den islamske verden gjør det hele vanskelig.

Muhammed endret seg svært mye under sitt medinaopphold. Der lanserte han en helt ny strategi – en strategi som var grunnlagt på makt. Og det var i denne perioden han erklærte jihad / hellig krig. Han dro da ut for å omvende «ikke troende» til islam ved hjelp av sverdet.

Dessverre så er det Muhammeds endrede taktikk på mange områder som i høyeste grad har ødelagt for islam. Islam ble etter dette ikke lenger en fredens religion. Og det har skapt mye strid – bl.a. at Israel fortsatt ikke er akseptert som en stat der jødene kan føle seg trygge.

Den islamske verden bør nå ta et oppgjør med sin egen ideologi – slik at medinaislam blir forkastet. 

Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre så er det Muhammeds endrede taktikk på mange områder som i høyeste grad har ødelagt for islam. Islam ble etter dette ikke lenger en fredens religion.

Du skriver svært bra.

Her derimot blir det noe vanskelig å forstå. Det er vel Muhammed som har skapt islam? Det er han som har satt igang Jihad mot kristne, jøder og vantroende. Han har vel ikke ødelagt for islam? Bare en liten digresjon.

Kommentar #4

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel Muhammed som har skapt islam? Det er han som har satt igang Jihad mot kristne, jøder og vantroende. Han har vel ikke ødelagt for islam? Bare en liten digresjon.

Muhammed endret seg sterkt.

Muhammed var den sentrale personen når det gjelder islams tilblivelse. Det har vært diskutert om det var åpenbaringer han fikk eller om det var en psykisk tilstand som gav seg utslag i «åpenbaringer». I alle fall ble det svært store endringer, både i hans eget jordiske liv og i budskapene i «åpenbaringene». Det ble sterke motsetninger.  Eksempel på dette er måten å få folk til å tro på Allah. Under Mekka-oppholdet var det samtale og forkynnelse. Men under Medina-oppholdet skulle menneskene overtales til å tro på Allah ved hjelp av sverdet. Det kunne nevnes mange eksempler på slike forskjeller.

Du spør om Muhammed har ødelagt for islam. Vel, vel. Det er i alle fall sterke motsetninger i det han stod for. De siste «åpenbaringene» kan si det stikk motsatte av de første.  Dette har visstnok vært tatt opp innenfor islam. Og resultatet ble at der det er motsetninger skal de siste gjelde foran de første. Altså at oppfordring til vold og tvang skal gjelde foran kjærlighet, der det er motsetninger.

Ellers vil jeg understreke at det finnes mange gode muslimer som vil det beste for sine medmennesker. Muslimer er mennesker. Islam er en ideologi som har forskjellige sider. Og denne ideologiens hovedperson hadde to vidt forskjellige sider. Men i Europa er det KUN Mekka-islam som presenteres. Og da blir det helt feil.

All ære til paven som engasjerer seg i denne midtøstenstriden.  Men det er ikke så enkelt å få islam til å akseptere at også jødene skal ha en rett.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er det verdens fred de søker?. Så behager de det onde.

Som vanlig vender du tilbake til ditt faste repertoir; aldri så bra er det galt for noe.:-)

Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Men i Europa er det KUN Mekka-islam som presenteres.

Ja, budskapet i islam nemlig jihad mot kristne, jøder og vantroende blir underslått dessverre. Det er essensen i Koranen.

Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Salig er de som skaper fred

Publisert over 5 år siden

Det er godt vi har pave Frans.

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere