Kjell Arne Norum

60

Om tungetale

Det stunder mot pinse, og det kan være grunn til å si noe om å tale i tunger. Tungetale er noe som blir latterliggjort av noen og lovprist av andre. Hva går det egentlig ut på?

Publisert: 5. jun 2014

Tungetale er ikke et språk i vanlig forstand. Her er det ingen grammatikk og ingen ordlister. Den lyder forskjellig fra person til person. Og den som hører på, hører bare meningsløse lyder.

Noen synes det virker skremmende. Når tungetalen fremføres med stor intensitet, er det for eksempel lett å forstå at det kan virke skremmende på barn. Kloke voksne skjermer og forklarer. Men tungetale kan også foregå i helt rolige former, og det er ganske sikkert det vanligste. I alminnelighet er det heller ingen tilhørere. Det er en del av det private bønneliv. Det kan skje i en andaktsstund eller når man ellers kjenner behov for å be. Gjerne på bussen – det er ingen forutsetning at man skal be høyt!

Hva er så poenget? Poenget er at når man taler i tunger, kan man få sagt det man ellers ikke har ord for. Man slipper å streve med å finne uttrykk for det man vil si. Man kan bare gi seg over til Gud og øse ut for ham det som hjertet er fullt av – av lengsel og bønn, lovsang eller klage. Dette kjennes som en befrielse. Og det er godt å ha en man kan fortelle alt til.

Tungetalen utgjør en stor velsignelse i mange menneskers liv.

En ting som sikkert vil overraske mange, er at tungetale ikke er noe som skjer bare blant kristne. Det forekommer også i andre religioner. Det er et allmennmenneskelig fenomen. Hva er det da som er så spesielt med den kristne tungetalen? Det er at den er knyttet til det kristne evangelium. Forskjellen ligger i hvem vi henvender oss til. Når vi ber i tunger, ber vi til vår gode Far i himmelen. Vi stoler på nåden som Jesus har vunnet for oss. Vi tror at det er Den hellige ånd som har gitt oss denne troen, og at det også er han som gir oss den gaven det er å kunne tale i tunger. Vi kristne kaller det en nådegave. Det betyr at tungetalen er en gave som er gratis og ufortjent.

Jeg for min del har bare talt i tunger en eneste gang. Det er mange år siden nå. Det gikk slik til: Jeg var inne i en tung periode, og en dag tenkte jeg at det kunne være godt å tale i tunger. Jeg hadde hørt noen gi det rådet at hvis man ville gjøre det, så skulle man bare sette i gang som best man kunne, og så ville det gå videre av seg selv. Jeg prøvde det. Til å begynne med ble det jo bare lyder som jeg satt og fant på, og det var ikke virkelig tungetale, men etter få sekunder gled det videre av seg selv, uten at jeg styrte det bevisst. Jeg hadde full kontroll på den måten at jeg kunne stoppe når jeg ville, og det var ikke noe ekstatisk ved det. Det kjentes like naturlig som å puste eller som å nynne på en kjent melodi. Det bare fløt av gårde.

Dette gjorde meg godt. Jeg har ofte hørt om mennesker som lovpriser Gud i tunger, men for min del var det ikke lovsang. Det var en klagesang! Vi finner mange slike i Bibelen. Og nå var det jeg som satt der og øste ut det jeg hadde på hjertet. Det kom fra mitt hjertets dyp, uten at jeg trengte å anstrenge meg for å finne ord. Jeg fortalte Gud om det som jeg ikke hadde ord for. Det lettet. Jeg var trygg på at Gud skjønte hva jeg hadde på hjertet.

Dette er altså den eneste gangen jeg har talt i tunger. Det har hendt at jeg har bedt om det ellers også, men jeg har ikke fått det tilbake foreløpig. Det har ikke plaget meg. På den annen side har jeg begynt å tenke at jeg skulle gå mer bevisst inn for det og prøve å finne ut om det er noe som hindrer meg. Kanskje det kan la seg gjøre å arbeide med saken, uten at jeg akter å la meg stresse.

Å kunne tale i tunger er en gave som kan påkalle en viss oppmerksomhet. Det er noe spesielt, og man kan fristes til å tro at man er blitt en moden og langtkommet kristen hvis man får det til. Slik er det ikke. Spektakulære nådegaver er gaver, og Gud gir sine gaver til dem han vil. De er ikke nødvendigvis tegn på at man er en moden kristen. Det bør man være klar over selv, og det bør andre være klar over. Det er ingen grunn til å bli høy på pæra, og man skal ikke bruke tungetalen til å fremheve seg selv. Man er heller ingen tilkortkommen kristen dersom man ikke taler i tunger.

Ikke alle kristne taler i tunger. Det er et faktum, og det kan man ta med stor ro. Apostelen Paulus skriver om dette i sitt første brev til korinterne. Her underviser han om nådegavene i kapitel tolv. Først skriver han at vi får forskjellige nådegaver, den ene slik og den andre sånn. Én blir det gitt å tale visdom, én annen får ulikeslag av tungetale osv. Her står det ikke noe som tilsier at alle skal tale i tunger. Paulus sammenligner det kristne fellesskapet med en kropp – Jesu kropp. Hver for oss er vi lemmer på hans legeme, og apostelen skriver at vi har forskjellige oppgaver og nådegaver. Så spør han retorisk: ”Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale?” Det opplagte svaret er nei. Ikke alle taler i tunger, og Paulus gjør ikke noe oppstuss av det.

Samtidig er Paulus takknemlig for at han selv taler i tunger, og han skulle ønske at også alle de andre gjorde det. Dette er en gave som alle kan be om. I praksis er det altså ikke alle som får den. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har noen nokså udramatiske tanker om hvorfor jeg ikke har fått den selv. For eksempel er jeg ikke den som har lettest for å gi slipp på kontrollen. Tungetale har noe med det å gjøre – å våge å kaste seg utpå. I utgangspunktet tenker jeg at tungetalen ikke er noe som Gud ønsker å holde tilbake fra noen. Men kanskje det er noe han trenger å lære noen av oss før han gir oss gaven? Dette er jo noe av det spennende med å være kristen – det er ”å søke for å finne, og å finne for å søke videre.” (Augustin)

Jeg tror ikke det blir slik noen gang at alle kommer til å tale i tunger, men det går an å strekke seg etter det, og jeg er sikker på at langt flere enn i dag kunne få del i det. Mange vil oppleve det som en fornyelse i livet som kristne.

Jeg er nødt til å si at spørsmålet om tungetalen, og om alle kristne skal tale i tunger, berører en smerte for mange mennesker. Dessverre har det vært slik at det gode budskapet om tungetalen mange steder ble til et press. Selv har jeg aldri opplevd det, og jeg har virket i mange menigheter i Norges land. Jeg har heller vært i sammenhenger der vi var for lite flinke oss imellom til å løfte tungetalen frem som en gave og en mulighet. Men i mange miljøer ble det slik at det som skulle være en gave i stedet ble en belastning for dem som ikke fikk den. Og belastningen ble desto større fordi det het seg at dette var så lett! Det var jo bare å be om gaven! Det var jo bare å ta imot! Og når man da ikke klarte det som var så enkelt og lett, så ble nederlaget desto større.

Det som gjorde saken enda tyngre, var at man i flere sammenhenger så på tungetalen som et tegn, ja, endog selve tegnet på at man var åndsdøpt – noe som igjen skulle innebære at man var kommet opp på et høyere nivå i kristenlivet. Det nivået alle kristne skulle være på! Man kunne få høre: ”Det er vel og bra at du er frelst, men nå må du komme videre!” Og tungetalen ble tegnet på dette. Så lenge man ikke talte i tunger, var man på det uferdige begynnernivået.

Her snakker vi om noe som mange kristne har lidd under. Jeg hører lite om det i dag, men jeg hørte om det i mine første år som prest på syttitallet. Da fikk jeg høre sterke historier om folk som virkelig hadde lidd under denne læren og den mindreverdighetsfølelsen og prestasjonsangsten som fulgte med.

Jeg mener at man ikke minst innenfor pinsebevegelsen misforsto noe vesentlig her. Jeg finner i Bibelen at vi alle skal vokse som kristne, og at det er en vekst som skal vare livet ut. Men det er ikke dekning for å tale om noe slags trinn 1 og trinn 2 – ett for nybegynnere og ett for viderekomne - og tungetalen blir da heller ikke tegn på noe slikt. Jeg tror ikke dette holdes frem like mye nå til dags i pinsemenighetene. Det er dessuten mitt inntrykk at en del ledere innenfor denne bevegelsen i Norge har tatt et oppgjør med sider ved tidligere tiders forkynnelse.

Kanskje de uheldige sidene ved praksisen rundt tungetalen er barnesykdommer, etter at tungetalen ble gjenoppdaget i den kristne kirke for vel hundre år siden? Den var så å si ute av bruk, og pinsebevegelsen har hovedæren for at den ble tatt i bruk igjen. Det er lov å håpe på at den vil bli brukt med forstand og under klok veiledning av lederne for våre ulike menigheter. Langt på vei tror jeg at det allerede har skjedd.

Siden tungetalen ikke er noe vanlig språk, finnes det heller ingen vanlig oversettelse. Derimot finnes det som kalles tydningens nådegave. Den består i at noen befinner seg på samme bølgelengde og har den åndelige sensitiviteten som skal til, slik at de kan tolke meningen bak en annens tungetale og formidle den til en forsamling. Paulus skriver at man ikke skal tale i tunger i en forsamling hvis det ikke er noen som kan tyde.

Jeg håper at dette innlegget kan gi flere lyst og mot til å be om tungetalens gave. Det er kanskje uvant, men det er faktisk ikke farlig! Jeg går tilbake der jeg startet: Med tungetalen får vi hjelp til å bære frem for den nådige Gud alt som ligger oss på hjertet. Det er en velsignelse.

Med dette ønsker jeg alle en god pinse!

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det gjelder å rustes til tjeneste

Publisert over 6 år siden

Motta Guds velsignelse og gi den modig videre :)

Kommentar #2

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Utrolig godt skrevet av Kjell Arne Norum

Publisert over 6 år siden

Her tror jeg mange vil kjenne seg igjen.

Kommentar #3

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Hmm

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
En ting som sikkert vil overraske mange, er at tungetale ikke er noe som skjer bare blant kristne. Det forekommer også i andre religioner. Det er et allmennmenneskelig fenomen.

Først skriver du:

«En ting som sikkert vil overraske mange, er at tungetale ikke er noe som skjer bare blant kristne. Det forekommer også i andre religioner. Det er et allmennmenneskelig fenomen.»

Og så:

«Vi stoler på nåden som Jesus har vunnet for oss. Vi tror at det er Den hellige ånd som har gitt oss denne troen, og at det også er han som gir oss den gaven det er å kunne tale i tunger. Vi kristne kaller det en nådegave. Det betyr at tungetalen er en gave som er gratis og ufortjent.»

Da må det bety at den kristne hellige ånden også gir tungetale i gave til andre religiøse som ikke er kristne? 

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tungetale i andre religioner

Publisert over 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.
Da må det bety at den kristne hellige ånden også gir tungetale i gave til andre religiøse som ikke er kristne?

Nei, det mener jeg er helt feil.

Norum har skrevet et bra innlegg, men jeg mener helt klart at han bommer akkurat på dette punktet. Skal forklare hvorfor.

Det stemmer at tungetale er et kjent fenomen innfor flere religioner og betegner her en tale i et for den talende ukjent språk, fremført i en mer eller mindre ekstatisk tilstand. Men dette har ikke noe å gjøre med den tungetalen som står beskrevet i bibelen som Åndens gave. Tungetale inspirert av fremmende makter er ikke mer i slekt med ekte tungetale enn falsk profeti er beslektet med sann profeti.

Det er vel ganske logisk at disse ikke har den tungetalen som bibelen snakker om i og med at de ikke er kristen, fornekter at Jesus er Guds sønn og den eneste veien til Gud. De forskjellige religionene har også et helt annet syn på både synd, nåde, Jesus død og oppstandelse og himmel og fortapelse, så det NT beskriver om disse tingene fornekter de. Hadde disse hatt den tungetalen som bibelen snakker om, så hadde de selvfølgelig ikke benektet de kristne grunnsannhetene.

Kommentar #5

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

En oppklaring

Publisert over 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.
Da må det bety at den kristne hellige ånden også gir tungetale i gave til andre religiøse som ikke er kristne?

Jeg skrev at det er Den hellige ånd som gir oss den gaven å kunne tale i tunger. Nå gir du meg en anledning til å presisere dette nærmere. Med disse ordene siktet jeg utelukkende til kristen tungetale. Jeg tror nemlig ikke at tungetale i andre religioner er gitt av Den hellige ånd. Det som særpreger den kristne tungetalen, er at den er knyttet til det kristne evangelium og at den vender seg til den treenige Gud. 

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei,det er heller ikke mulig

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror nemlig ikke at tungetale i andre religioner er gitt av Den hellige ånd.

Jeg har aldri hørt noe slags tungetale i andre religioner.Og om så har foregått,er det en umulighet at dette har med DHÅ å gjøre,da det er Jesus som gir ut alt som har med DHÅ å gjøre. Noe annet er en falsk og forvirrende ånds verk.

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo da

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri hørt noe slags tungetale i andre religioner.

Tungetale forekommer (og har forekommet) i ulike religiøse sammenhenger, ikke bare i kristne.  Denne korte beskrivelsen fra Illustrert Vitenskap er nok et stykke på vei dekkende for fenomenet, dersom man ikke finner interesse i å studere det nærmere:

Overalt der tungetale praktiseres, er det nært knyttet til spesielle religiøse ritualer. Tungetale oppstår når mennesker i forbindelse med disse religiøse ritualene kommer i en spesiell form for transe, der de gir fra seg merkelige lyder: De taler ”i tunger”. Fenomenet har vært kjent helt fra oldtiden og til i dag, og finnes i en lang rekke kulturer. Undersøkelser har vist at tungetalen er ensartet overalt og nærmest inndelt i takter som musikk. Ofte dreier det seg om lyder som den talende ikke har i sitt normale språk.
Fordi tungetale er knyttet til religiøse ritualer, er den verken spontan eller ukontrollert. Nye medlemmer av pinsebevegelsen taler for eksempel ikke i tunger med en gang. Men når de er blitt fortrolige med omgivelsene og har funnet seg til rette, kan tungetalen vise seg. Ofte vil en person som har spesielt gode anlegg for å tale i tunger, raskt oppnå en spesiell status i menigheten. Man må derfor også være forberedt på at mennesker som taler i tunger, av og til spiller skuespill i stedet for å vente på at den riktige transen innfinner seg. 

http://illvit.no/spor-oss/hva-er-tungetale

Kommentar #8

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror nemlig ikke at tungetale i andre religioner er gitt av Den hellige ånd. Det som særpreger den kristne tungetalen, er at den er knyttet til det kristne evangelium og at den vender seg til den treenige Gud.

Da står vi igjen med noen alternativer:

De får tungetale fra sin egen gud. De blir påvirket av falske ånder slik som Holt i #6 mener. Det er vel Satan som styrer disse? Det hele er bare masse merkverdige ord uten noen mening. Bare tullball og dilldall som de tror har noe med en høyere makt å gjøre.  

Dersom man går for det siste, så må man vel vurdere om det ikke også gjelder for de kristne som taler i tunger? 

Kommentar #9

Jon Åge Skuland

0 innlegg  2 kommentarer

600 millioner tungetalende mennesker

Publisert over 6 år siden
Det er rimelig å anslå at ca 600 millionr mennesker i verden i dag taler i tunger (som kristne, altså fordi Gud har gitt dem gaven til å be slik) Av dem er det rimelig å anslå at ca 100 millionr er katolikker. noen enkle kommentarer fra meg: 1) Paulus sa: "Jeg ber mer i tunger enn dere alle" Når apostelen sier det slik, så viser det blant annet hans syn på hvor nyttig/viktig han så på bruken av gaven. Mye kan sies om bruken, men kort og enkelt sagt så bør vi som kristne dele apostlenes syn på denne gaven. Å be i tunger er like naturlig for en kristen, som å be med forstanden. Paulus sier jo: "jeg vil be i Ånden, men gså med forstanden, jeg vil lovsynge i Ånden, men også med forstanden" Det er ingenting i bibelteksten som tyder på at tungetalen var et krav eller tegn på spesiell åndelighet (for dét er det ikke), men ALLE indikasjonene tyder på at Paulus regnt det som helt normalt/standard for en kristen å be i Ånden/tunger. Også Judasbrev gir en oppfordring til ALLE kristne, når han sier:"Be til enhver tid i Ånden, og hold dere slik i Guds kjærlighet" Det var altså en oppfordring til alle de som hørte brevet, ikke bare til noen spesielt intresserte eller utvalgte. Judas regnet det som helt naturlig for en kristen å be i tunger/i Ånden. I apgj 2 så ser vi at ALLE de 120 på Øvresalen talte i tunger, deriblant Maria, Jesu mor, Jakob, hans bror, apsotlene osv. Det falt helt naturlig for dem å gjøre det, like naturlig som å prise Gud og å be med forstanden. De var heller ikke i en slags ukontrollerbar ekstase. Heller er det slik at "profeters ånd, er profeter lydige", dvs at bruken av gavene kunne foregå sømmelig og ordnet for seg, og ikke i en slags ukontrollerbar ekstase. Paulus bruker dette begrepet i forbindelse med nådegavene, deriblant tungetale i korinterbrevet 2) Det er en veldig nyttig gave fordi den grunnleggende er en bønneHJELP (Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet siden vi ikke vet hvordan vi skal be slik vi burde. Rom 8) Jeg har ikke tall på de ganger jeg har kjent behov for bønn, men hvor mine egne ord absolutt ikke strekker til! Da er Ånden der og ber igjennom meg, og Ånden vet hva jeg trenger og kjenner mitt hjerte, det være seg oppmuntring og trøst og hjelp, et mirakel, eller korreksjon og formaning. 3) jeg tror personlig at HELE kristenheten står forran en EKSPLOSJON  i bruken av nådegaver iløpet av de neste 20-25 årene, og det vil reformere vår måte å tenke gudstjeneste/kristenliv på. Man ser allerede tegnene til dette særlig i Afrika og Kina. De kirkesamfunnene som trolig IKKE vil bli særlig påvirket, er de som er svært iberale i sin teologi. 4) Siden selv Paulus både oppmuntret til bruk av tungetale OG korrigerte bruken av den, så er det selvsagt at vi også må bli korrigert og oppmuntret på samme måte. Uansett så er dette for meg en uvurderlig og dyrebar gave fra Herren, og en stor stor hjelp i mitt bønneliv. Og siden ALLE kristne har blitt gjort til templer for Gud, stedet der Han er nærværende, så er det vel også naturlig at Han kommer oss til hjelp ved å hjelpe oss å be (blant annet i Ånde/tungetale) i vår svakhet. Bønn er jo en av søylene i den kristnes liv, såfremt men lever i kjærlighet. Lever man ikke i kjærlighet så er det meste av det vi gjør som kristne bortkastet i Guds øyne, også tungetale, ja til og med offer til de fattige er da bortkastet og uten verdi.... (korinterbrevet)
Kommentar #10

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tungetalen

Publisert over 6 år siden

I NT omtales tungetalen som en nådegave, gitt til Guds menighet, 1.Korint 12, 14. Den er ingen naturlig menneskelig evne, ikke et resultat av menneskelig prestasjon, fortjeneste eller verdighet. Den er en virkning av Guds Ånd, som også står for utdelingen av gaven 12,11.

Tungetalen er et tegn som følger dem som tror, Markus 16,17.

Å be med tunge er det samme som å be med sin ånd.

Tungetale er en nådegave 1.Korint 12, 10.

Paulus ønsket at alle talte i tunger 1.korint 14,5.

Tungetalen er bl.a til for:

Å tale med Gud, 1.korint 14,2.

Å oppbygge seg selv, 1.korint 14,4.

 

Kommentar #11

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Blanda drops

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Tungetale forekommer (og har forekommet) i ulike religiøse sammenhenger, ikke bare i kristne. Denne korte beskrivelsen fra Illustrert Vitenskap er nok et stykke på vei dekkende for fenomenet, dersom man ikke finner interesse i å studere det nærmere:

Takk for din henvisning. Her bekreftes det jeg har sagt om at tungetalen forekommer i ulike religioner, men det er andre ting i sitatet som jeg mener passer dårlig.

Sitat: Overalt der tungetale praktiseres, er det nært knyttet til spesielle religiøse ritualer. Svar: Dette er direkte feil. Når man sitter i enerom og ber i tunger, er det ingen spesielle religiøse ritualer. Man måtte i så fall kalle vanlig, enkel bønn for et ”spesielt rituale”, men det mener jeg er svært søkt.

Sitat: Tungetale oppstår når mennesker i forbindelse med disse religiøse ritualene kommer i en spesiell form for transe. Svar: Store norske leksikon definerer transe som ”en søvlignende, halvbevisst eller ubevisst tilstand med nedsatt påvirkelighet for inntrykk, reduksjon av realitetssans og nedsatt viljekontroll.” Dette er milevidt fra vanlig tungetale. Og for å bruke meg selv som eksempel: Den ene gangen jeg selv talte i tunger, var jeg like våken og bevisst som ellers.

Sitat: ”Nye medlemmer av pinsebevegelsen taler for eksempel ikke i tunger med en gang. Men når de er blitt fortrolige med omgivelsene og har funnet seg til rette, kan tungetalen vise seg.” Svar: Det er nok riktig at de fleste ikke taler i tunger med det samme, men det forekommer også at folk taler i tunger før de i det hele tatt har vært i kontakt med en forsamling.

Dette bekrefter det jeg visste fra før, nemlig at Illustrert Vitenskap iblant har lite greie på det de skriver om, iallfall når det gjelder kristendom.

Kommentar #12

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Ganske kort

Publisert over 6 år siden

Østby: Jeg mener at jeg har svart tilstrekkelig på spørsmålet ditt i innlegget mitt.

Lund: Jeg er enig i det du skriver. Bare en presisering: Paulus ønsket at alle talte i tunger, men vet at det ikke er tilfelle - likesom ikke alle har de andre nådegavene heller.

Skuland: Velkommen på Verdidebatt! Du skriver mye bra. En motforestilling til deg også: Du tar det visst for gitt at Judas 20 handler om tungetale. Det tror ikke jeg. Det står om å be i Den hellige ånd. Det gjør vi jo når vi ber en vanlig bønn i Jesu navn også. Når jeg ser hele setningen under ett, synes jeg det virker mer sannsynlig at det handler om bønn i det hele tatt, og ikke bare om bønn i tunger. All bønn i Den hellige ånd bygger opp vår tro. 

(I den norske oversettelsen er setningen delt opp. En ordrett oversettelse av hele setningen kan lyde slik: "Men dere, kjære - idet dere bygger dere selv opp ved deres høyhellige tro, bedende i Den hellige ånd - bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.")

Kommentar #13

Jon Åge Skuland

0 innlegg  2 kommentarer

Ganske kort

Publisert over 6 år siden
Kjell Norum: 1). uttrykket i Judasbrev "be i Den Hellige Ånd" kan selvfølgelig inkludere å be på et lært språk, morsmålet osv, men det er samtidig et helt parallelt uttrykk til det Paulus bruker i Korinterbrevet "be i Ånden.....lovsynge i Ånden" og i Korinterbrevet bruker Paulus det kunn med tanke på tungetale. Også de andre nådegavene aktiveres "i Ånden" hos Paulus brev, altså som et resultat av DHÅs virke i et menneske. Det er da uttrykk for overnaturlig aktivitet, og ikke menneskelig , som vanlig bønn da vil være et uttrykk for. Jeg tror Judas tenker i samme baner som Paulus. 2) du oversetter det slik:"....bedende i Ånden -bli værende i Guds kjærlighet....." Jeg tror det enda mer korrekt å oversette det slik: "....bedende i Ånden, BLIVENDE VÆRENDE (slik) i Guds kjærlighet...." Altså at bønn i Ånden (eksplisitt tungetale) holder oss i Guds kjærlighet. 3) all bønn bygger opp vår tro, det er jeg enig med deg i . Men Paulus gjør vel også her en distinksjon mellom ånd og forstand når han sier at den som ber i tunger oppbygger seg selv, MEN forstanden er uten frukt. Bønn på vanlig språk bygger opp forstanden til både en selv og den som hører på, men bønn i Ånden er hemmeligheter mellom det menneske som ber ( dets ånd?) og Gud, kanskje litt likt med uttrykket at "vår ånd (samvitner) vitner med Guds Ånd at vi er Guds barn" (jeg tror ikke sistnevnte er å tale i tunger! Men poenget var at menneskets egen ånd kan tale samstemt med Guds Ånd, eller vitne om du vil. Når man skriver så kort som her så er det lett å bli upresis, så vi som leser andres innlegg bør legge godviljen til!!!)
Kommentar #14

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Gaven Den Private tungetalen skiller seg ut fra alle de andre gavene..

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Dette er en gave som alle kan be om.

Ulike type tungespråk (1Co 12:10)

Forskjellige eller ulike slags tunger er overnaturlige ytringer av Den Hellige Ånd i et språk som aldri har blitt lært av den som taler. Han forstår som oftest ikke det som blir talt. Jesus sa:Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, (Markus 16:17)

De meldingene kan være på et annet jordiske språk enn det som personen snakker, når han snakker i andre tunger. Det kan også en melding til en person eller til en kirke - der en annen person har tolkningsgaven – tydning av det som blir snakket.

Disse gavene må ikke blandes sammen med den personlige tungetalen som du har - når du snakker hemmeligheter med Gud – det å be i ånden. (Dåp i Den Hellige Ånd) (1Co 14:02) Denne personlige tungetalen er ikke en gave – slik som vi definerer de andre gavene, fordi du kan snakke den private tunge talen når du vil.

Når de ni gavene er i operasjon så er det ikke du som bestemmer når de skal operere - det er ånden – det kommer direkte fra Gud (1Co 12:11) Derimot så kan du gjøre det med den private tungetalen – der det er du selv som bestemmer når du skal snakke i andre tunger.

Tolkning av tunger (1Co 12:10)

Tolkningen av tunger er overnaturlig, og det er ånden som gir betydningen av en ytring i andre tunger.

Gaven for tolkning er delt inn i en privat tolkning og en offentlig tolkning. Paulus sier til oss at vi skal be uavbrutt i andre tunger – altså den private bønne språket (be i ånden). (1Co 14:13) Og han sier det vil være fruktbart for vårt sinn å forstå hva vi ber når vi ber i andre tunger. (1Co 14:14) Det betyr at vi skal be om å tolke den private bønne språket våres slik at det kan være fruktbar for vårt eget sinn. Da er tolkningen ment kun for din egen oppbyggelse, og er privat.

Den offentlige tolkningen av tunger er ment å bygge opp menigheten eller andre personer.  Da er det en person som taler i andre tunger, og da er det en beskjed direkte fra Gud gjennom din ånd. Her er det en annen person som tolker det som blir sagt i andre tunger. Denne tungetalen blir gitt i det øyeblikket Herren bestemer - altså ikke slik som den private tungetalen, der er det du selv som betemmer når du skal snakke i andre tunger.

Både den private og offentlige tolkningsgaven er ikke en oversettelse av tunger, det er tolkningen av tunger gitt av ånden.

Kommentar #15

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Her står det ikke noe som tilsier at alle skal tale i tunger.

Jeg er enig i mye av det du skriver her Kjell, men det står faktisk at alle som tror skal tale i tunger. Slik som frelsen er det, slik er også tungetalen tilgengelig for alle som tror.

Mar 16:17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 

Bønn for å motta Den Hellige Ånd.

 

Far, Jeg takker Deg for den dyrebare Hellige Ånd som er tilgjengelig for meg - NÅ i Jesus Navn.

Fyll meg med Din kraft til jeg flyter over med Deg. Jeg mottar Din gave Den Hellige Ånd akkurat nå. Takk for fylden i Ånden.

Jeg bad sammens med en pastor denne bønnen og fylden kom og pastoren begynte å snakke i andre tunger. Legg merke til at det er Herren med DHÅ som gjør dette, ikke jeg. (janteloven og misunnelse har lett for å erobe tankerlivet til dem som leser dette).

 

Kommentar #16

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det er helt normalt for kristne å tale i tunger. Det er også helt normalt at ikke alle gjør det.

De som ikke liker detaljerte bibelfortolkninger, kan hoppe av her. Dere er hermed advart, for nå går jeg grundig til verks!

I apostlenes gjerninger står det om noen anledninger der alle i forsamlingen talte i tunger. Dette var ikke helt alminnelige samlinger. Det skjedde først på pinsedag med tunger av ild og tale som hørtes på fremmede språk, videre var det den samlingen hjemme hos Kornelius som skulle overbevise jødene om at hedninger kunne bli døpt, og videre igjen var det da en gruppe menn gikk fra å være døpt bare med Johannes-dåpen og til å bli døpt med kristen dåp. Muligens menes det at alle talte i tunger også da samaritanene fikk del i Den hellige ånd. Dette var alt sammen anledninger som hadde en spesiell signal-betydning: Frelsen og Den hellige ånd er for alle troende (pinsen), for samaritanene, for hedningene og for dem som bare kjente Johannes-dåpen.

Apostelen Paulus skriver ut fra erfaringer fra det vanlige menighetslivet. Da ser det annerledes ut. Ikke alle taler i tunger. Og det er helt normalt! Like normalt som at ikke alle er apostler, eller at ikke alle har nådegaven til å helbrede.

Dette avsnittet hos Paulus styrker meg i min oppfatning av vers 20 i Judas´ brev. Der står det at de som får brevet, skal bygge opp seg selv ved sin høyhellige tro. Hvordan skal dette skje? Tre ting blir nevnt: De skal bli værende i Guds kjærlighet - idet de stadig ber i Den hellige ånd – idet de venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dem til evig liv. Det virker som at Judas her nevner helt grunnleggende ting. Er det da rimelig å tro at han i dette tilfelle bare snakker om bønn i tunger, når det var såpass vanlig at ikke alle kristne hadde denne gaven? Jeg får meg ikke til å tro det, iallfall ikke hvis han skriver til en vanlig menighet. Jeg tror han sikter til en form for bønn som alle kristne kunne bære frem. Helt sikre kan ingen av oss være her, men uansett hva Judas ønsker å si, så kan det ikke viske ut Paulus´ tydelige ord til menigheten i Korint, der de absolutt strebet etter nådegavene, men hvor likevel ikke alle hadde gaven til å tale i tunger.

Når det gjelder oversettelsen av Judas 20, holder jeg fast ved at det står ”bli værende i Guds kjærlighet”, og ikke ”blivende i Guds kjærlighet”. Dette verbet står nemlig i imperativ.

For øvrig er ikke uttrykkene i Judas 20 og i 2. Korinterbrev helt samsvarende. I 2 Kor står det om å be og lovsynge ”med Ånden”, og i Judas står det om å be ”i Ånden”. Jeg nevner det for ordens skyld, men jeg må si jeg legger liten eller ingen vekt på det. Viktigere er det at Paulus og Judas ikke satt i samme klasserom da de skrev. Det er ikke gitt at uttrykk som ligner på hverandre, betyr det samme i alle situasjoner. I Bibelen er det mange eksempler på at ord og uttrykk blir brukt på forskjellig måte. Vi må se på sammenhengen hva som er den mest rimelige tolkningen.

Når det gjelder ordene i Markus 16 om at tungetalen er et tegn som skal følge de som tror, så ser jeg ikke på det som noe bevis for at alle kristne nødvendigvis skal tale i tunger. Her er hele sammenhengen: ”Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.” Det er ikke alt her som er normale aktiviteter for de troende, for å si det forsiktig! Da kan man heller ikke ta ut et enkelt ledd og bruke dette til å si at alle kristne skal tale i tunger.

Dette ble noe omstendelig, men dere ble jo advart, ikke sant?

Det jeg først og fremst ville si her, er det jeg skrev til å begynne med. Det er helt normalt for kristne å tale i tunger. Det er også helt normalt at ikke alle gjør det.

Nå vil jeg bare gjenta mitt ønske om en god pinse!

Kommentar #17

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Kjære oddbjørn Johannessen

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Tungetale forekommer (og har forekommet) i ulike religiøse sammenhenger, ikke bare i kristne. Denne korte beskrivelsen fra Illustrert Vitenskap er nok et stykke på vei dekkende for fenomenet, dersom man ikke finner interesse i å studere det nærmere:

Overalt der tungetale praktiseres, er det nært knyttet til spesielle religiøse ritualer. Tungetale oppstår når mennesker i forbindelse med disse religiøse ritualene kommer i en spesiell form for transe, der de gir fra seg merkelige lyder: De taler "i tunger". Fenomenet har vært kjent helt fra oldtiden og til i dag, og finnes i en lang rekke kulturer. Undersøkelser har vist at tungetalen er ensartet overalt og nærmest inndelt i takter som musikk. Ofte dreier det seg om lyder som den talende ikke har i sitt normale språk.
Fordi tungetale er knyttet til religiøse ritualer, er den verken spontan eller ukontrollert. Nye medlemmer av pinsebevegelsen taler for eksempel ikke i tunger med en gang. Men når de er blitt fortrolige med omgivelsene og har funnet seg til rette, kan tungetalen vise seg. Ofte vil en person som har spesielt gode anlegg for å tale i tunger, raskt oppnå en spesiell status i menigheten. Man må derfor også være forberedt på at mennesker som taler i tunger, av og til spiller skuespill i stedet for å vente på at den riktige transen innfinner seg.

Jeg har en oppfordring til deg: Kast hele Illustrert Vitenskap rett i dass. Dette er nesten til å gråte av. Jeg forstår mer og mer hvor du henter dine teser ifra. Dette er det store beviset på direkte tullprat. Det hadde vel vært mer riktig å spørre en troende som taler i tunger om dette tema som jeg skjønner ligger mer inne i hode ditt enn erfaring av denne karakter. Dette er jo rent svada.

En kristen som taler i tunger har full kontroll over seg selv og er overhode ikke i ekstase. Her ligger det ikke på talenter for det finnes ingen som har slike talenter i denne verden. Du skriver følgende:  Nye medlemmer av pinsebevegelsen taler for eksempel ikke i tunger med en gang. Men når de er blitt fortrolige med omgivelsene og har funnet seg til rette, kan tungetalen vise seg. Ofte vil en person som har spesielt gode anlegg for å tale i tunger, raskt oppnå en spesiell status i menigheten. Man må derfor også være forberedt på at mennesker som taler i tunger, av og til spiller skuespill i stedet for å vente på at den riktige transen innfinner seg.

 

Til orientering vil jeg bare si til deg Oddbjørn, at det er ikke bare pinsevenner som taler i tunger. Det gjør alle som er åndsdøpt, altså ikke gjenfødt, men åndsdøpt. Det er to forskjellige ting. Man taler ikke i tunger ettersom hvor lenge du har vært medlem i pinsebevegelsen, men når Jesus døper deg i DHÅ. Det er forskjellig tunger som en får bl.a til egen oppbyggelse eller til budskap til enkelte eller til menigheten. Jeg ble åndsdøpt før jeg meldte meg inn i noen menighet. Tunger i budskap kan Gud bruke språk som brukes over hele verden men er da avhengig av at noen har nådegavene til å tyde. Tunger til egen oppbyggelse er språk som ikke er i bruk her, men englespråk som vi har fått og som ligger latent i en hver åndsdøpt kristen. Dette er beviset på at du er åndsdøpt. Dette er et språk du har fått til å be direkte til Gud. Dette språket skjønner heller ikke djevelen, derfor når man ber i tunger ber man i ånd og sannhet direkte til Gud. Ber man på vanlig måte med menneskelig ord blir dette ufullkomment slik at DHÅ må komme oss til hjelp ved å formulere bønnen riktig.

Derfor synes jeg du burde beklage ditt innlegg som er full av svada.

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kjære Terje Johansen

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor synes jeg du burde beklage ditt innlegg som er full av svada.

Jeg ser ikke helt hva det er jeg skulle beklage.  At Illustrert Vitenskap er et populærvitenskapelig magasin, som ikke alltid formidler tung forskning, kan vi nok være enige om.  Jeg la da også inn det forbehold at den siterte beskrivelsen av tungetale et stykke på vei kunne være dekkende.

Det er ikke diskutabelt at tungetale forekommer i mange ulike religiøse miljøer.  Altså er det ikke et spesifikt kristent fenomen.  Jeg skjønner at begrepet "transe" kan virke litt provoserende - i hvert fall dersom man definerer det som en ekstatisk tilstand der bevisstheten delvis er utkoblet.  "Transe" kan imidlertid også forstås som en tilstand av særlig konsentrasjon, eller med et bestemt meditativt fokus.  

Nei, Terje Johansen, jeg har ikke min primærkunnskap om tungetale fra Illustrert Vitenskap, men fra kristne miljøer der dette har vært praktisert (jeg har faktisk selv talt i tunger).  Å diskutere videre om fenomenet innenfor den konteksten du anviser, ser jeg imidlertid på som nokså fåfengt, siden du antakelig ikke vil være åpen for at du på en del punkter kan ha misforstått hva det hele dreier seg om.

Kommentar #19

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm

Publisert over 6 år siden

I dag feirer vi som tror sendelsen av Den Hellige Ånd.  Jesus kaller Ånden "en annen talsmann" og sidestiller ham - Den Hellige Ånd - med sendelsen av seg selv - og fremstiller det som en .. stor glede for disiplene at Ånden skal komme.

Jesus Messias er bæreren av Guds Ånd i særegen forstand - han er unnfanget på overnaturlig vis ved Ånden - hans liv ses som et liv i Åndens fylde og kraft.

Pinsedag oppfylles åndsutgytelsen over alt folk.  Ånden er den nye tidsalders signatur og gudslivets prinsipp.  Ved Den Hellige Ånd settes den troende i en intim og mystisk forening med Kristus.  Ved Ånden er vi i ham og han i oss.

Ved at Ånden føder et menneske på ny etableres et nytt umiddelbart gudssamfunn - en troende går ikke alene gjennom livet - denne går "sammen med" - en følsom medvandrer - en åpenbarer - en visdomskilde - en døråpner - en kraftkilde - en drivkraft - en virkelig innblæsning av det guddommelige.

I denne vår vandring gjennom våre dager på denne jord er for meg tungetalen et tegn dom daglig virker med først og fremst til oppbyggelse - som medarbeidende redskap innfor den levende Gud i bønn og lovsang - i tilbedelse.

Tungetalen sette i 1. Kor. 13:1 i kontekst englespråk.  Hører du på personer som er født på ny på f.eks. you tube så vil du mest sannsynlig finne at den enkelte gjengir noen oppbygninger som er gjenkjennelige.  Så og for meg - når jeg kjenner at det virkelig tar "tak" så kommer jeg dit der jeg ledes inn i en opphøyelse av det guddomlige der det framstår et språk som er hørbart igjenkjennelig i enkelte partier.  Et språk som mitt indre jeg finner igjen som er alt annet enn "babbel" - og jeg er langt fra ekstatisk - dette foregår mer fra hjertet enn fra hodet og det kan nok være en omjustering som er vanskelig for mange.

I mitt personlige andaktsliv - som kan finne sted  så vel som i bilen som i naturen - så er dette en berikelse av en troendes liv som jeg ville anbefale alle å åpne seg opp for - ønsk personlig Den Hellige Ånd velkommen.

Apropos vitenskap - her er en testvurdering av den tungetalen vi snakker om i denne tråden her:

http://www.youtube.com/watch?v=NZbQBajYnEc 

Univ of Penn. study examines people who speak in tongues with MRI which proves the speech center is not working.www.keithbarr.com

Kommentar #20

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Tunger som tegn...

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke diskutabelt at tungetale forekommer i mange ulike religiøse miljøer. Altså er det ikke et spesifikt kristent fenomen.

...Ble gitt kun til de som fulgte Kristus og som var gjenfødt. Tungetalen praktiseres ikke under andre religiøse miljøer. Jeg karaktriserer ikke de som er frelst og født på nytt og renset i Jesu blod som ulike religiøse miljøer. De som følger Jesus, de er ett med ham og hverandre. De som ikke følger Jesus og hans lære taler ikke tunger. De er falske, etterligningere som djevelen driver med for at det ekte skal komme i miskreditt. Bare det at du sier at du taler i tunger må jeg sperre øyne opp når du trekker en humanistisk vitenskapsmagasin opp av hatten og setter den på trykk. Det viser at du overhode ikke respekterer de som taler i tunger, men heller vil kaste blår i øynene på dem og samtidig gjøre dem til latter. Verden kan ikke få DHÅ, og når du samtidig lar verden få mer å juble for med dette svada utdraget, blir jeg betenkt over det du har opplevd.

Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

SVADA?

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Bare det at du sier at du taler i tunger må jeg sperre øyne opp når du trekker en humanistisk vitenskapsmagasin opp av hatten og setter den på trykk. Det viser at du overhode ikke respekterer de som taler i tunger, men heller vil kaste blår i øynene på dem og samtidig gjøre dem til latter. Verden kan ikke få DHÅ, og når du samtidig lar verden få mer å juble for med dette svada utdraget, blir jeg betenkt over det du har opplevd.

Look who's talking, som det heter på nynorsk.

Det er en generell tendens i debatter mellom ikke-troende og dogmetroende at de ikke-troende formulerer seg to the point (nynorsk igjen;-)) og at de troende er fulle av b*******t (nynorsk for "tungetale") når utfordringene er av det enkle slaget, hvilket de gjerne burde være i religiøs sammenheng.

Forøvrig tror jeg ikke at Johannessen latterliggjør tungetalere (b******t-talarar). Vi vet alle at i de rette miljøene er tungetalepresset minst like stort og alvorlig som drikkepresset er i andre miljøer.

Det skal ikke være lett, hverken for bonde eller prest.

Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ta deg sammen!

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Bare det at du sier at du taler i tunger må jeg sperre øyne opp når du trekker en humanistisk vitenskapsmagasin opp av hatten og setter den på trykk. Det viser at du overhode ikke respekterer de som taler i tunger, men heller vil kaste blår i øynene på dem og samtidig gjøre dem til latter.

Jeg skrev i preteritum (fortid), ikke i presens (nåtid).  Jeg refererte altså til noe jeg selv opplevde for mange år siden - i et kristent miljø der jeg den gangen var svært aktiv.  Jeg er ikke ute etter å gjøre noen til latter!

Dette er imidlertid Norums tråd, som jeg på ingen måte ønsker å ødelegge.  Derfor trekker jeg meg fra denne disputten med deg.

Kommentar #23

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Personlig opplevelse

Publisert over 6 år siden
Jeg syntes Norum har skrevet et godt og reflektert innlegg. Mange gode kommentarer også, spesielt Skuland og OJ sine refleksjoner liker jeg å lese. Fordi de har så forskjellig innfallsvinkel, Skuland som troende, OJ som representant for de som har opplevd troen, men som siden har "forlatt" troen,men som likevel evner å fortelle om egne opplevelser på en måte som er gjennkjennelig. At tungetale også skjer i andre sammenhenger enn kristne bør være allment kjent. så vil nok en del kristne hevde at dette ikke er den tungetale de selv praktiserer, men det må jo være nokså opplagt at for en "ikketroende" så er det ikke mulig å se at det ene er noe annet enn det andre. Min erfaring er nok at tungetale først og fremst er noe personlig, og jeg mener at Paulus understreker dette veldiig. Og så må jeg nok også si, at slik jeg har opplevd tungetale og tydning i pinsekarismatiske sammenheng, så tror jeg nok at ingen nådegave er mer misbrukt eller misforstått enn nettopp tungetalen.
Kommentar #24

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev i preteritum (fortid), ikke i presens (nåtid). Jeg refererte altså til noe jeg selv opplevde for mange år siden - i et kristent miljø der jeg den gangen var svært aktiv. Jeg er ikke ute etter å gjøre noen til latter!

Dette er imidlertid Norums tråd, som jeg på ingen måte ønsker å ødelegge. Derfor trekker jeg meg fra denne disputten med deg.

Det er greit, men vil bare kommentere det siste du skrev. Om dette ble skrevet i fortid så virker vel DHÅ i nåtid. Gud angrer vel ikke på sine nådegaver. Så om du har talt engang i tunger taler du det nå også hvis du ikke har snudd Jesus ryggen. Hvis du har gjort det burde du egentlig spart deg å kommentere innleggene.

Kommentar #25

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
...Ble gitt kun til de som fulgte Kristus og som var gjenfødt. Tungetalen praktiseres ikke under andre religiøse miljøer.

"Du veit ikkje kva du snakkar om". Det er vel alt en kan si om skriveriene dine.

Kommentar #26

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Word!

Publisert over 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Du veit ikkje kva du snakkar om".

Ja, det er dette som er tungetalerens svøpe.

Kommentar #27

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
"Du veit ikkje kva du snakkar om". Det er vel alt en kan si om skriveriene dine.

Jeg tror det ikke er mine skriverier som er noe feil med, men han som leser den.

Kommentar #28

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Et meget flott innlegg!

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Det stunder mot pinse, og det kan være grunn til å si noe om å tale i tunger. Tungetale er noe som blir latterliggjort av noen og lovprist av andre. Hva går det egentlig ut på?

Et flott innlegg Kjell Arne !!!

Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ikke helt riktig.

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
men det står faktisk at alle som tror skal tale i tunger. Slik som frelsen er det, slik er også tungetalen tilgengelig for alle som tror.

Mar 16:17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

Hadde der stått: "Og disse tegn skal følge ALLE dem som tror:..." ville din påstand vært korrekt.

Men der står faktisk: "Og disse tegn skal følge dem som tror:". Og det betyr ikke alle.

Poenget her er at disse tegn skal følge dem som tror, og ikke de som ikke tror (ikke-troende).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere