Thor Dahlberg

36

Hvorfor ser vi ikke bibelens sannhet.

Publisert: 5. jun 2014

     1.Har vi to guder?

2. En god som skapte universet?

 

3.Og en ond som begynte å styre etter fallet?

 

4.Var det den onde som lot sine sammensvorne engler plage menneskene til synden på jorden ble så stor, at han ikke klarte å styre sitt skaperverk?

 

5.Men druknet alle i flommen, og reddet livet med arken, fordi han ikke kunne skape nytt liv av jord, slik som den første kunne.

 

6.Var det den onde som beskyttet Kain, etter at han drap sin bror?

 

7.Hvem av disse to valgte morderen Moses til å lede angrepet på Kan`nan med 600 000 tusen våpenføre menn?

 

8.Var det en god eller ond gud som lot sin tjener Nebukandensar straffe guds folk med bortvisning til Baylon i 70 år?

 

9.Hvilken gud sto bak Adolf Hitler, som myrdet 6 000000 av guds folk?

 

10.Er denne herrens kriger er opptegnet i en bok, 4Mos. 21;14?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Har vi to guder.

Publisert rundt 6 år siden

Er det mitt navn dere frykter, når ingen tør svare?

Eller er dere redd for at jeg skal ta fra dere, deres elskede avgud?

Kommentar #2

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jeg svarer selv, så blir det rett.

Publisert rundt 6 år siden

For bibelen sier at  skaperen var god, han som skapte universet?

Men den gud som alle kristne elsker, han er ond. Han som ble vår avgud, han som vi dyrker i GT.

For alle hans gjerninger var onde. Men han ga mange fordeler til de som ville bli hans leiemordere. Hans djevelske straffer, viste han på de som fortvilet prøvde å dyrke andre guder.

Jesus sa da også at de hadde djevelen til far, Joh. 8; 44. Men det har aldri kristenhetens prester, eller Muslimenes prester opplyst folket om. Det gjør de for å vinne makt og rikdom. Liksom morderen Kain gjorde i sin tid, da han fikk hjelp av sin herre. 1 Mos. 4; 13- 17.

Men også fordi deres avgud lukket deres sanser, for å døve deres samvittighet, så de ikke skulle vende seg om, og bli lægt, Jes. 6; 10. 

 

Kommentar #3

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Vår kjære avgud, hadde engler med seg i fallet.

Publisert rundt 6 år siden

Var det den onde som lot sine sammensvorne engler plage menneskene til synden på jorden ble så stor, at han ikke klarte å styre sitt skaperverk?

_______________________________------------------------------------_____________________

Den falne engel, som ble vår nye gud, tilot sine engler å ta hvem de ville av menneskenes døtre, og avlet barn med dem, 1Mos. 6; 2. 

Dette skapte stor ulykke på jorden, etter flommen hører vi ikke så mye mer om disse englene, men det finnes en del ledetråder, om deres skjebne, 1Pet. 3; 20. 

Kommentar #4

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Den onde ånd står bak alle drap.

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
6.Var det den onde som beskyttet Kain, etter at han drap sin bror?

Svaret fra skriften sier at vår skaper, eller Jesus sin FAR har avslørt denne onde hrrens gjerninger i GT. Forat vi skulle forstå, og ikke fortsette med denne ondskao til evig tid.

Men da fikk den onde ånd menneskene til å tro, at å drepe var bra, og at den tanken kom fra SKAPEREN.

Derfor tror menneskene at denne onde herren kunne bruke sitt eiendomsfolk til leiemordere til evig tid, uten at de ble straffet, men djevelen har straffer sitt folk hele tiden, ved hjelp av jordens krigsherrer.

Jesus kom til dette folket som satt i dødens skygge, som et stort lys, derfor drap djevelen han. Jes. 53; 10.

Etterpå fikk djevelen alle kristne til å si at det var hans egen FAR som drap sin sønn, fordi deres herre djevelen har lukket deres sanser, Jes. 6; 10. For at Jesus ikke skulle skinne for dem, 2Kor. 4;4.

Om noen tør å svare, bruk skriften, ikke verdens visdom, takk.

Kommentar #5

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Han var sjefen av de falne engler.

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
4.Var det den onde som lot sine sammensvorne engler plage menneskene til synden på jorden ble så stor, at han ikke klarte å styre sitt skaperverk?

Og står derfor ansvarlig for disse englers redslgjerning på jorden, som han siden måtte stoppe med flommen, som druknet alle mennesker, og englenes avkom, gigantene.

Englene selv gikk bare tilbake til sitt åndelige liv, men der ble de fengslet, av deres gud, 1Pet. 3; 19-20. Men deres gud hadde ikke lov til å ta fra dem deres frie vilje, derfor gikk Jesus i sin åndelige kropp inn til dem og forkynte for dem, etter sitt jordiske liv.

Kommentar #6

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Du skal ikke slå ihjel, er en naturlov.

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
6.Var det den onde som beskyttet Kain, etter at han drap sin bror?

Men det brydde ikke vår kjære slangegud seg om, han forlangte at hans slavefolk, skulle drepe alle mennesker i Kanaàen, og stjele alt de eide.

Og det gjorde de, i frykt for sin slavedriver,for det nyttet ikke å sette seg opp mot sin djevelske herre, for da straffet han dem veldig hart, med sine tjenere, prestene og krigsherrene, som han hadde full kontroll over.

Dette erfarte de gang på gang, noe som er detaljert oppskrevet i bibelen, site gang var det Adolf Hitler som fikk oppdraget, derfor er de veldig i angst om de ikke får i gang offring etter hans lov, fra ett nytt tempel, noe som har ligget nede i 2000 år.

Kommentar #7

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Moses drap et menneske.

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
7.Hvem av disse to valgte morderen Moses til å lede angrepet på Kan`nan med 600 000 tusen våpenføre menn?

Med egne hender drap Moses et menneske i Egypt, før hann rømte til utlandet, for å unnslippe Faraos rettferdige straff.

Der ble han oppsøkt av denne verdens djevelske gud, som gjorde han til en mektig mann,akkurat som han gjorde med morderen Kain.

Alle de som tror de er kristne, mener i sin blinnhet at dette var Jesu FAR, hvor stor last har dere blinde krisne og alle muslimer tenkt å legge på FADEREN?

Kommentar #8

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Han valgte Jakob, til sin førstefødte sønn, 2Mos. 4; 22.

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
3.Og en ond som begynte å styre etter fallet?

Og ville styre med Jakobs 12 sønner, de ble modere og røvere, 1 Mos. 34; 25 - 29.

Hem av dere hrllige i egne øyne vil forsvare dem?

Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kildekritikk - tør vi det ?

Publisert rundt 6 år siden

Thor

Innenfor moderne vitenskap og tenkning snakker man alltid om kildekritikk..  i Media , i vitenskapen , i daglig talen.. men aldri innen populær teologien...  VI alle aksepterer den hellige bok og lager våre egne tros uttryksformer fra den.

Ser du på historien om Abram  - som kom fra kystbyen Ur i Kaldea.  I den byen hvor datidens astrologi ble utviklet.  Der hadde de sine  Atrologiske Guder og sin skapelsesberetning og sin Noah historie.  De hadde 7 Guder - en for hver av de bevegelige objekter på himmelen.  Disse historien var fedrenes Guder.  Abram  fikk en spesial avtale med Saturn guden  - JHWH - og skulle tilbe bare denne guden. Senere ble dette spesifisert i Loven som kom til Moses.   Jødene feirer den dag i dag sin helligdag på Saturn-dagen - sabbaten om du vil.   I GT finner vi i tiden før Abram  - Elohim gudene - som sansyligvis er de 7 gudene fra Abrams barndom i Ur i Kaldea.   Mange av disse første historien er sammenlignbare med de gamle mytene fra dette området fra i den tiden.  

Så det å si at vi har bare 2 Guder er noe unyansert det finnes utrolig mange flere.

Senere i GT ser vi andre Gude skikkelser dukke opp.. Det finnes tre forskjellie JHWH i GT ( Hosea 13:4/ Dom  5:4-5 /5. Mos 33:2 ) . El-Shadai - Guden fra det store fjell - finner man hos de Babilonske gudene også. Yhwh Sebaot er den gamle nomadeguden som vi finner igjen i miljøet rundt paktkisten. Eksil-Gudene   Utfrieren ( 2 Mos 15:13 ) , Frelseren ( Jes 49:26 ) , Skaperen ( Jes 40:28) er alle guder Jødene lånte der de var i de forskjellige despora periodene.  Jobs gud har en helt annen bakgrunn enn alle disse andre.   

I nytestamentlig tid har mange nærmest kopiert familie gudebildet fra tilstøtende religioner som Baal religionen  med deres treenighet. [El (Gud), Anath (DHÅ), Baal (Jesus)   med Yam (Adam) og Mot (djevelen)  i birollene ] eller andre religioner som Isis/Horus/Osiris (Egypt) hvor man man den dag idag tilber gamle Iris/Horus gudebilder som Maria med barnet... 

Og vi vet fra Kirkehistorien at de troende jøder og troende kristne ble jaget ut av det romerske rike eller slaktet , likevell holder vi den dag i dag fast på den hellige boken som den romerske keiser tillot at de "Kristne" skulle få lov til å bruke i 325 - selv om vi vet at f.eks Markus evangeliet ble vesentlig forandret i perioden 312 til 325. 

Det finnes hundrevis av historiske feil vi kjenner til i bibelen.  Men hva gjør vel det?  Det er den enkeltes tro og troshandlinger som frelser vår sjel.   Det er historiens innhold og betydning som er viktig i den hellige bok, ikke de historiske detaljer.  Og når det gjelder vår tro er det enkle krav til den.   I begynnelsen var ordene - nå er det handlingene som teller og når Kristus kommer til bake er det en ting han ser etter og det er den TRO som er beskrevet i Markus 16:17-18.

2. En god som skapte universet?

God er et subjektivt begrep kan neppe brukes her.. Skaperens Gud er rettferdig og balansert.

3.Og en ond som begynte å styre etter fallet?

Hvilket fall ?  

Gud skapte menneske i sitt bildet - til man og kvinne.  så forsvant kvinnen og hun måtte gjenskapes noe senere da Adam ble ensom.  Denne første kvinnen som forsvant ble alle skapningens moder. Hun skapte seg om til en slange og fristet Adams nye kone..Når var fallet ? Når den første kvinnen dro ? Når kvinnen spiste eller når Adam spiste ?

4.Var det den onde som lot sine sammensvorne engler plage menneskene til synden på jorden ble så stor, at han ikke klarte å styre sitt skaperverk?

Ifølge Enoks bok var englene skapt først og en gruppe engler nektet å tjene disse nye skapningene som var skapt i Guds bilde.  Disse englene blir idag kalt djevler.

5.Men druknet alle i flommen, og reddet livet med arken, fordi han ikke kunne skape nytt liv av jord, slik som den første kunne.

I de gamle jødiske skriftene finner vi deler av bagrunnene til vannflommen.  Adam hadde profetert at  det ville komme to flommer over jorden - en med vann og en med ild.  Den med ild ville komme 5500 år etter Adams død. 

9.Hvilken gud sto bak Adolf Hitler, som myrdet 6 000000 av guds folk?

Adolf Hitler var selv jøde men fornektet ethvert forhold til sin jødiske morfar. Om han hadde gjort det ville han også bli gasset. Det hevdes at Adolf Hitler konverterte i ung alder til Islam og tok navnet Ali Abu hans ungdomstid i Iran/Irak ble finansiert gjennom tegniner og malerier som vi idag finner mange av i disse områdene.  

Kommentar #10

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Det finnes bare to guder.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
I de gamle jødiske skriftene finner vi deler av bagrunnene til vannflommen. Adam hadde profetert at det ville komme to flommer over jorden - en med vann og en med ild. Den med ild ville komme 5500 år etter Adams død.

Alle verdens onde visdom kommer fra den onde, og all denne visdom fra fortiden, skulle vel vise oss hvorledes det går når vi lar oss styre etter denne oppskrift, men hitil har den onde hatt full styring med oss.

Han sier jo selv at han slapp alle mennesker løs på hverandre, Sak. 8; 10.

Er det en ond eller god gud, de kristne tror på?

Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Tro er handling...

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Er det en ond eller god gud, de kristne tror på?

Jeg ser ikke etter hvem folk tror på , det er en job for høstens herre å se etter det.  Jeg ser etter de samme tegn som Markus forteller om i  kap 16:17-18. ( Riktig står dette i en del av Markus som kom til i et sent statie av det evangelie..)   Vår tro må uttrykes og stadfestes  i Gudommelige handlinger gjennom oss - er de av det gode er den Guden vi tilber av det gode.  Let etter søsken som vitner om Guds gode handlinger gjennom mennesker..   Les f.eks  Lukas 10:17-20 og gled deg med dine søsken som har sitt navn skrevet i Livets bok.  Lær til og av dine meddisipler å utføre store ting på vegne av din Gud.   Først da får du se hvem hvilken Gud som bor I dine brødre og søstre.  Tillit til brødre og søstre får man først når man ser at hvordan Gud virker gjennom dem.  Først etter det skal man vurdere hva de sier.

De fleste kristne gjennom tidene har hatt en tro de var villige til å dø for.  Det triste med dem er at de som hadde slik sterk tro ikke fikk fortalt sin tro og sin historie til etterslekten.  Det er bare folkeflertallet og vinnernes historie som skrives ned og lever vidre.. men er det sannheten ? eller bare halve sannheten ? eller bare en blank løgn.

Kommentar #12

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Martyrene ble drept fordi de ble en trussel for den onde.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
De fleste kristne gjennom tidene har hatt en tro de var villige til å dø for. Det triste med dem er at de som hadde slik sterk tro ikke fikk fortalt sin tro og sin historie til etterslekten. Det er bare folkeflertallet og vinnernes historie som skrives ned og lever vidre.. men er det sannheten ? eller bare halve sannheten ? eller bare en blank løgn.

De fikk derfor ikke makt til å styre etter Jesu oppskrift.

Jorden blir frmdeles styrt av Kain lingnende mennesker i alle land.

Alle presidenter dreper om makten hans blir truet, av rettferdige.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Den er ikke så god å få øye på

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlbeg:

1.Har vi to guder?

2. En god som skapte universet?

3.Og en ond som begynte å styre etter fallet?

4.Var det den onde som lot sine sammensvorne engler plage menneskene til synden på jorden ble så stor, at han ikke klarte å styre sitt skaperverk?

5.Men druknet alle i flommen, og reddet livet med arken, fordi han ikke kunne skape nytt liv av jord, slik som den første kunne.

6.Var det den onde som beskyttet Kain, etter at han drap sin bror?

7.Hvem av disse to valgte morderen Moses til å lede angrepet på Kan`nan med 600 000 tusen våpenføre menn?

8.Var det en god eller ond gud som lot sin tjener Nebukandensar straffe guds folk med bortvisning til Baylon i 70 år?

9.Hvilken gud sto bak Adolf Hitler, som myrdet 6 000000 av guds folk?

10.Er denne herrens kriger er opptegnet i en bok, 4Mos. 21;14?
____________________________________________________________________

(1) Er du opptatt av flerguderi?
Thomasev.30:  Jesus sa: Der det er tre guder, er det guder. Der det er to eller én, er jeg sammen med ham.

(2) Gud har aldri vært opptatt av at han har skapt universet, han er opptatt av om du Kan føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid? Og bjørnen med dens unger? (Job 38.32)

(3) Det er den onde som fører til fallet, 2.Tess.2.2: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.  4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.  

(4) Synden måtte anta store dimensjoner for frelsen skulle kunne bli enda større, Rom.5.20:Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.21 For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

(5) Nei, Noah (nr 8) og 7 andre berget seg (2.Pet.2.5) Denne flommen vil engang gjenta seg (Matt.24.37-38) Det er ingen vanlig flom, for vannet er en lignelse, Åp.17.15.

(6) Den onde og den gode er den samme, Jes.45.7:Jeg former lys og skaper mørke, jeg stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Herren, gjør alt dette.

(7) Husk på at det var Moses som var Gud, 2.Mos.7.1: Herren sa til Moses: «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og Aron, din bror, skal være din profet.  2 Du skal si alt det jeg pålegger deg, og din bror Aron skal si det til farao, så han lar israelittene dra fra landet.  

(8) Nebukadnesar var Kongenes Konge, likestilt med Jesus og Gud, Dan.2.36-37, 1.Tim.6.14-15 og

Joh.1.18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er

 (9) Gud styrer ikke menneskelig kjød, Rom.8.8: De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud

Mark.12.26: har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud

Da er han vel ikke Hitlers gud?

 (10) Den er referert til 70 kriger, som skal gjentas i alt 7 ganger (Matt.18.22, Salm.12.7) Job 5.19: Gjennom seks trengsler berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.

Kommentar #14

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Den onde er ikke den gode.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
(6) Den onde og den gode er den samme, Jes.45.7:Jeg former lys og skaper mørke, jeg stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Herren, gjør alt dette.

Hvorfor slutter du ikke å tro på løgnens far i GT, Jesaja lyver ikke, men hans gud gav han løgner.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det sier du

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

Hvorfor slutter du ikke å tro på løgnens far i GT, Jesaja lyver ikke, men hans gud gav han løgner.
_________________________________________________________________

Luk.11.14:  En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg.15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.»16 Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham.17 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:
        «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus.18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut.19 Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere.20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Kan ikke skjønne annet enn at Satan tar et oppgjør med seg selv jeg?

Jes.45.7: Jeg former lys og skaper mørke, jeg stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Herren, gjør alt dette.

2.Kor.11.14:Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.15 Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Lønnen 

Matt.13.44:Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Apg.1.18: For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut. 19 Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren. 20 For det står skrevet i Salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og: La en annen overta hans oppdrag.

Apg.15.14: Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet:

16 Deretter vil jeg komme tilbake
og gjenreise Davids falne hytte.
Det som er revet ned, skal jeg bygge opp,
jeg reiser det på ny,

17 for at resten av menneskene skal søke Herren,
alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over.
Så sier Herren, han som gjør dette

18 kjent fra evighet av.

Kommentar #16

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Matt. 12; 25-26.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus.

Et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående.

Når satans hus kommer i strid med satans hus på tempelplassen, kan ikke huset bli stående.

For muslimer og kristne tilber samme herre.

Braket av husets fall vil merkes i verden.

Kommentar #17

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Noen engler falt først.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Gud skapte menneske i sitt bildet - til man og kvinne. så forsvant kvinnen og hun måtte gjenskapes noe senere da Adam ble ensom. Denne første kvinnen som forsvant ble alle skapningens moder. Hun skapte seg om til en slange og fristet Adams nye kone..Når var fallet ? Når den første kvinnen dro ? Når kvinnen spiste eller når Adam spiste ?

Og dro mennesket med seg, i deres spor, da vi valgte å tro på deres løgner, som sa at skaperen ikke fortalte sannheten, om det som da ville skje.

For treet var grensen om godt og ondt, som vi med fri vilje kunne overstige, men da mistet vi vår kjærlighet til vår FAR.

Kommentar #18

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Abrahams herre er hele jordens krigsherre.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
(10) Den er referert til 70 kriger, som skal gjentas i alt 7 ganger (Matt.18.22, Salm.12.7) Job 5.19: Gjennom seks trengsler berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.

Jeg glemte å takke for sist, det er jo en stund siden Kristiansen. Håper du har det bra. Jeg også har tidvis blitt nektet å sitere direkte.

Abrahams etterkommere ble ledet med hjelp av slangestavens herlighet, og morderen Moses, til et angrep på Kan`naen, med 600 000 våpenføre menn. Som var blitt forherdet av sin herre.

De driver på med dette fremdeles, med stor jubel fra USA.  

Men de fleste andre land som ælsker djevelen gjerninger er enig, i all uretferdighet, bare det kommer fra denne verdens gud, som slett ikke er Jesu FAR, som er god.

Kommentar #19

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Du har helt rett.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
De fleste kristne gjennom tidene har hatt en tro de var villige til å dø for. Det triste med dem er at de som hadde slik sterk tro ikke fikk fortalt sin tro og sin historie til etterslekten. Det er bare folkeflertallet og vinnernes historie som skrives ned og lever vidre.. men er det sannheten ? eller bare halve sannheten ? eller bare en blank løgn

Denne verdens avgud har fremdeles makten, med sine onde tjenere her nede, men noen lysglimit har jeg heldigvis opplevd.

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Et felles opphav?

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

Men de fleste andre land som ælsker djevelen gjerninger er enig, i all uretferdighet, bare det kommer fra denne verdens gud, som slett ikke er Jesu FAR, som er god.
__________________________________________________

Jo, takk for sist! Jeg slenger innom iblant jeg også, men i de lyseste månedene er jeg mer opptatt med andre ting.

Når du nevner Jesu far, må du ikke glemme å drysse på litt salt? (Mark.9.49-50) Du kan vel studere 1.Mos.43.8 og så fortelle meg hva du mener om denne konstellasjonen? Hvis du da formodentligvis sammenholder dette med Heb.7.14, hvordan ser du på Jesu far da?

Bibelen nevner aldri personligheter, men lignelser og bilder (mennesker og ætt/ slekt- Apg.17.29) så har man plutselig et gudeopphav? (Gal.4.19)

Kommentar #21

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jesus var ikke av Juda.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Heb.7.14, hvordan ser du på Jesu far da?

Hans far var fra himmelen, men det var ingen som forsto dette, og blir ikke forstått fremdeles.

Maria var et vanlig menneske, og fødde ikke gud, som katolkkene sier, Jesus hadde overhode ikke arv fra jorden, noe vi i dag bedre kan godta, med kjenskap til prøverør metoden.

Men djevelen ville at det skulle se ut som om Jesus hadde arv fra David, en av de blodigste menesker bibelen snakker om.

1 liker  
Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Nåvel...

Publisert rundt 6 år siden

Thor dahlberg:

Hans far var fra himmelen, men det var ingen som forsto dette, og blir ikke forstått fremdeles.

Maria var et vanlig menneske, og fødde ikke gud, som katolkkene sier, Jesus hadde overhode ikke arv fra jorden, noe vi i dag bedre kan godta, med kjenskap til prøverør metoden.
_________________________________________________________

Himmel og himmel da Thor... Herrens himmel var jo av støpt metall - Job 37.18 - og du har ikke fanget det opp?

Værre er det at du beskylder Maria for å være et menneske, det står jomfru, eller kanskje det skal være en ung pike slik nyoversettelsen hevder i Jes.7.14? Alle kvinnfolk i Bibelen har som regel bystatus, se Gal.4.22-26, både Hagar og Sara er Jerusalem, og sannelig var ikke Oholiba det også! (Esek.23.4) Jeg kan ikke se at Maria har noen annen status enn at det er Guds by? For Marias betydning i en lignelse (dypere forståelse som med Hagar og Sara) er vakker/ fager; Salm.48.3:Fagert og høyt, en glede for hele jorden er Sion-fjellet lengst i nord, den store kongens by.

Slik jeg ser det kan du droppeprøverørsmetoden...

Høysngene er bra saker å øve seg på når det gjelder bildespråk, de er litt klarere i teksten;

   5 Svart er jeg, men søt,
          dere Jerusalems døtre,
          svart som Kedars telt,
          som Salomos teltduker.
          
     6 Se ikke på at jeg er så svart,
          at solen har brent meg.
          Sønnene til min mor var harde mot meg,
          de satte meg til å vokte vinmarkene.
          Min egen vinmark har jeg ikke voktet.
          
     7 Si meg, du som jeg elsker, hvor gjeter du?
          Hvor hviler du ved middagstid?
          Hvorfor skulle jeg gå som en kvinne med slør
          der vennene dine gjeter sauene?


Kommentar #23

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jomfru Maria var et vanlig menneske.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Værre er det at du beskylder Maria for å være et menneske, det står jomfru,

Forklar mer om hvorfor du ikke tror hun var et menneske.

Jeg tror fult og fast at det var en jomfru fødsel, grunnen til det har jeg forklart før.

Sener ble hun flere ganger gravid på vanlig måte, med sin Josef.

Kommentar #24

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Mennesker med ra i navnet fryktet solen.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
(dypere forståelse som med Hagar og Sara)

Som Sara, Abraham, Farao, Pottifera, Mos.1; 50. og mange flere, hans egen førstefødte sønn hadde også dette i sin tittel, 2Mos. 4; 22.

Derfor måtte de hele tiden ofre mat til han, slik at han ikke skulle svi av kornavlingene.

Alle husker jo Heyerdals papyrus båt med guden RA, i seilet. 

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Lignelser

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

Forklar mer om hvorfor du ikke tror hun var et menneske.

Jeg tror fult og fast at det var en jomfru fødsel, grunnen til det har jeg forklart før.
___________________________________________________________________

Alle bibelske navn har andre verdier (se forklaringer på navn i GT, men også en del i NT, men der må en lete en god del på navnene for å finne dem. Navnene på det du kaller personer, endrer seg etter hvilket oppdrag de har. Saul og Saulus ble til Paulus, også til Merkur /Hermes (Apg.14.12) Merkur er den greske mytologiske figuren Hermes. Figurene (personene) får tilnavn etter hvilken oppgave de skal løse, i stedet for tilnavn, kan oversetterne også ha brukt “også kalt for” - eller "du skal ikke lenger hete “Jakob men Israel” (1.Mos.32.28) Personlighetsforankring er et blindspor Thor, hverken Hagar eller Sara var ordinære kvinner, og dafaller slektsgranskningen i fisk dersom kvinnene uteblir. Uteblir Abraham, faller også Jesus som person i staver?

Forklaringen til kvinnene Eva og Maria ligger i navnenes betydning - Eva betyr eller er et hebraisk ord/ ordlek for liv og det å kunne leve (evig liv) Eva forklares i 1.Mos.3.20:Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever.

Morsrollen for alle som lever er egentlig ment for det himmelske Jerusalem; Gal.4.25: Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. 26 Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet: 27 Gled deg, du barnløse, som ikke fødte,bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier.For den enslige kvinnen har flere barnenn hun som har mann.

Dette sies da om Jerusalem, slik at vi må nok forstå skriften som et bildespråk, og det heter videre i Salm.87.5: For om Sion heter det: «Hver og en er født her.» Den høyeste selv har grunnfestet byen. Herren skriver opp folkene og teller dem: «Alle er de født her.» De danser og synger: ”Alle mine kilder er i deg. ”

Så da er det jo selvskrevet at også Sion er Guds mor? Men før dette skal byen bli vanæret: Dette er det ordet som Herren taler mot ham: Jomfruen håner deg, datter Sion spotter deg; datter Jerusalem rister på hodet. (Jes.37.22) Det er denne jomfruen det siktes til i Matt. 1.23, og som videre skal få navnet Jesus (i betydning frelseren) i Matt.1.21. - Etter 8 dager, Luk.2.21

Det kommer vel klart nok frem her at jomfruen er Jerusalem, datter betyr at det er bygget en ny by med samme navn; Sions datter (Jes.27.10 - Jakobs skyld sones v9) Esek.26.2

Videre i Jes.1.8: Bare datter Sion er igjen som en løvhytte i en vingård, som et vaktskjul på en agurkmark, som en beleiret by.

Igjen ser vi at datteren av Sion (Jerusalem) er en by, og etter disse hendelsene kommer altså frelseren etter å ha lært seg medynk; Matt.21.5: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig og ridende på et asen, på trældyrets fole. (Sions datter er ikke det nåværende Jerusalem)

Kan du fatte hvorfor en ikke ser bibelens sannheter når man ikke ser etter dem, eller kjenner til hva en skal se etter? Alt forklares jo bibeltekstene? Også om Eva som jo også må være Jerusalem, men nå i den betydning at den skal leve videre som en annen by og ikke dø. Dette står det mer om i hele Esek.16. - v2 Menneske (sønn), tal til Jerusalemom alt det avskyelige hos henne!

Legg merke til tiltaleformen!

Så sier Herren Gud til Jerusalem: Du stammer fra kanaaneernes land, der ble du født. Din far var amoritt og din mor hetitt. Ved din fødsel, den dagen du ble født, ble ikke navlestrengen kuttet. Du ble ikke vasket ren med vann, ikke gnidd med salt og ikke svøpt. Ingen viste deg medfølelse, ikke en eneste av disse tingene gjorde de mot deg av medlidenhet. Du ble slengt ut på marken fordi de fikk motvilje mot deg den dagen du ble født. (Den dagen betyr i det samme årtusen)

Først nå kommer vi til betydningen av navnet Eva som Jerusalem som jeg sa betyr liv eller lev:

v6 Da gikk jeg forbi og så deg der du lå og sprellet i blod. Og jeg sa: «Du som ligger i ditt eget blod, lev.» Jeg sa: «Du som ligger i ditt eget blod, lev!»(Det hebraiske navnet på Jerusalem - Eva som betyr lev!) 7 Jeg gjorde deg tallrik som blomstene på marken. Og du vokste og ble stor, du ble strålende vakker. (Maria betyr vakker) Brystene ble faste, og håret vokste. Men du var naken og avkledd. (som Eva, dette er egentlig en annen fortelling om Eva, eller Jerusalem.) 8 Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at din tid var kommet, tiden for å elske. Så bredte jeg fliken av kappen min over deg og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap, inngikk pakt med deg, og du ble min, sier Herren Gud. 9 Jeg vasket deg med vann, skylte blodet av deg og salvet deg med olje.

Så kledde jeg deg i fargerike klær, tok på deg sandaler av fint skinn, bandt lin om hodet ditt og svøpte deg i silke. (det betyr vennskap/ pakt/ ekteskap med Østen) Jeg pyntet deg med smykker, ga deg armbånd rundt hånden og kjede om halsen. Jeg ga deg nesering og øreringer og en vakker krone på hodet. Så pyntet du deg med gull og sølv og kledde deg i lin, silke og fargerike klær. Du fikk fint mel, honning og olje til mat. Du ble strålende vakker, du var verdig til å være dronning. (Åp.18.7)

Jeg stopper der, du har jo lest Bibelen så jeg regner med at du er kjent med den, men dette er altså en fortelling om Jerusalems skjebne, innhyllet i en kvinneskikkelse hvor alle typer benevnelser kan søkes opp og leses på andre steder i Bibelen. Eksemplet med kvinnen og 3 skjepper med mel som rant ut av sekken hennes har du vel også vært borti - Faderens rike likner en kvinne som bærer en krukke full av mel og går en lang vei. Krukkens hank gikk i stykker. Melet strømmet ut bak henne på veien. Hun visste det ikke, hun hadde ikke oppdaget uhellet. Da hun nådde frem til huset sitt, satte hun krukken ned. Hun fant den tom.

Matt.13.33 En annen lignelse sa han dem: Himlenes rike er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til det blev syret alt sammen. 34 Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser talte han ikke noe til dem, 35 for at det skulde oppfylles som er talt ved profeten, som sier: Jeg vil opplate min munn i lignelser, jeg vil utsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll blev lagt.

Hvis en vil forstå Bibelen må en også forstå lignelsene…

Kommentar #26

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Bare de som tror på Jesus ord.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis en vil forstå Bibelen må en også forstå lignelsene…

Kan forstå himmelens hemmeligheter, Matt. 13; 10-17.

De som ikke bryr seg, hos dem kommer satan og tar bort ordet, Mark. 4; 15.

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Ja, de som tror ordet i sin fulle betydning...

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

Kan forstå himmelens hemmeligheter, Matt. 13; 10-17.

De som ikke bryr seg, hos dem kommer satan og tar bort ordet, Mark. 4; 15.
_____________________________________________________________

For de disse bevares som hemmeligheter for, og de som profetiene gjelder for (Matt.13.15) er det viktig at de ikke forstår dem, for da er det disse profetiene skal oppfylles på.

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde!

39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

Matt. 4; 15: Sebulons land og Naftalis land, ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea,Jes.9.1:Sannelig, det skal ikke finnes mørke for henne som er i trengsel. Før i tiden førte han skam over Sebulons land og Naftalis land. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien til havet, landet bortenfor Jordan, folkeslagenes Galilea.

Matt.4.14: Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:
Sebulons land og Naftalis land,
           ved veien til havet,
           bortenfor Jordan,
           hedningenes Galilea,
          
    16  det folket som bor i mørke,
           har sett et stort lys,
           over dem som bor i dødsskyggens land,
           har lyset strålt fram.

17 Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

De som ordet ikke spirer i

Publisert rundt 6 år siden

Mark.4.15:De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem

1.Kor.5.1,5:Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone.-Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

Kommentar #29

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Hvilke herre druknet sitt verk?

Publisert rundt 6 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
5.Men druknet alle i flommen, og reddet livet med arken, fordi han ikke kunne skape nytt liv av jord, slik som den første kunne.

Var han ond eller god?

Ikke snik dere unna med at flommen var symbolsk, eller andre lange avhandlinger, som skal forvirre.

Kommentar #30

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Bruk egne ord.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mark.4.15:De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem

1.Kor.5.1,5:Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone.-Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

Bibelen kan alle lese.

Kommentar #31

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Var det guds eget folk som bodde mørkret?

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
16 det folket som bor i mørke,
har sett et stort lys,
over dem som bor i dødsskyggens land,
har lyset strålt fram.

De hadde vel ikke bruk for lys, alle deres prester lyste vel for dem?

Kommentar #32

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Himmelriket var kommet nær.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
17 Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»

Var Jesus en bedre representant fra himmelriket, en den gud de tillbad?

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

I nøden spiste fanden fluer...

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

Bibelen kan alle lese.
1 Var det guds eget folk som bodde mørkret?

2 Var Jesus en bedre representant fra himmelriket, en den gud de tillbad?

_____________________________________________________________

Hvorfor spør du dersom du kan å lese Bibelen Thor?

De spørsmålene du stiller er det bare bibelen som kan besvare? Eller har du en annen fasit?

1 Ja. (2.Sam.22.12, Job 38.20, Salm.18.12, 88.13, 91.6, 112.4, 139. 11-12, Esek.8.12, Matt.8.12, Luk.12.3, Joh.1.5, 3.19, 2.Kor.4.6, 1.Kor.4.5, 1.Joh.2.9, Jud 1.6)

1.Sam.2.24:

Ikke så, mine sønner! Det rykte jeg hører, er ikke godt; Dere forfører Herrens folk.

2 Irrelevant. Du kjenner ikke til hva de egentlig tilba, - stokk og stein. 5.Mos.4.27-31: Herren vil spre dere blant folkene. En liten rest vil bli igjen blant folkeslagene dit Herren fører dere bort. Der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein som verken kan se eller høre, spise eller lukte. Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. I din nød, når alt dette rammer deg i dager som kommer, skal du vende om til Herren din Gud og lytte til hans røst. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og ødelegger deg ikke. Han glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med ed. (Pakten Heb.7.22)

(Joh.1.9-10 -18 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. - Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. )

Ettersom du kan å lese Bibelen selv, kan du vel se at den enbårne (Jesus) også er den gud de tidligere tilbad? (Fil.2.4-6)

Kommentar #34

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

De kjente ikke hans rettferdige far.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom du kan å lese Bibelen selv, kan du vel se at den enbårne (Jesus) også er den gud de tidligere tilbad? (Fil.2.4-6)

Fordi de ble styrt av 613 urettferdige lover i den gamle pakt, som djevelen hadde gitt dem.

Denne egenskap prøver du og alle andre, å tilengn Jesu far, og nekter å se sannheten, som heller ikke jeg kan tvinge deg til å tro på, for slangens herre har stengt alle sanser på folket, Jes. 6; 10.

Kommentar #35

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Joh. 1: 18, ingen har noensinne sett gud.

Publisert rundt 6 år siden

Om du noensinne har sett hva du leser, så vet du at de så sin fryktelige herre hele tiden.

Ikke som i drømmer, men som mann til mann taler jeg med Moses, sier han selv.

Sier denne karen, som var en snare og en felle for folket, Jes, 8; 12 - 15.

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

De er en gjenstridig ætt med sløve sanser

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

1 De kjente ikke hans rettferdige far

2 Fordi de ble styrt av 613 urettferdige lover i den gamle pakt, som djevelen hadde gitt dem.

3 Denne egenskap prøver du og alle andre, å tilengn Jesu far, og nekter å se sannheten, som heller ikke jeg kan tvinge deg til å tro på, for slangens herre har stengt alle sanser på folket, Jes. 6; 10.
___________________________________________________

1 Enig, han hadde klint igjen deres ører og øyne så de ikke skulle verken høre eller se, og sendte dem ut av landet hvor de skulle tilbe stokk og stein. Ikke godt å ha kjennskap til sin skjebne da?

2 Hvilke av disse 613 lovene var den værste? Mennesker som holder disse lovene skal etter sigende leve ved dem. Men det måtte visst en omskjæring til for å kunne klare dette? Apg.15.5, 1.Mos.17.13, Luk.2.21 som viser til Luk.1.59-80 for å vise til at denne omskjæringen førte til at Johannes navn førte til Jesu fødsel. Den eneste sammen med sin far som holdt lovene og fant en utvei for å klare dette, og som fører til frelse for resten av verden når alt blir ferdigstilt.

3 Uenig! Ja, det er riktig at Gud har stengt sansene på sitt eget folk, men også boken er forseglet, og Jesus som du kanskje vil fortsette å bestride er av Juda? (Åp.5.2-5) Jeg prøver jo ikke å tilegne Jesu far noe annet enn hva som står i skriften? Alt det Jesus gjør, har han etter sin far, fordi han kunne ikke gjøre noe av seg selv? (Joh.6.38, Joh.5.30)

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Berg og dalberg?

Publisert rundt 6 år siden

Thor Dahlberg:

Om du noensinne har sett hva du leser, så vet du at de så sin fryktelige herre hele tiden.
___________________________________________________________

Du er som en berg og dalbane; først sier du: "De kjente ikke hans rettferdige far" - for i neste innlegg skriver:"Om du noensinne har sett hva du leser, så vet du at de så sin fryktelige herre hele tiden."

Hva hjelper dette når de ser uten å skjeldne?

Kommentar #38

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jeg vet du er enig i din guds ugjerninger.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1 Enig, han hadde klint igjen deres ører og øyne så de ikke skulle verken høre eller se, og sendte dem ut av landet hvor de skulle tilbe stokk og stein. Ikke godt å ha kjennskap til sin skjebne da?

Men det han der gjorde var onde gjerninger, som kom fra en ond ånd, som ikke ville at hans folk skulle omvende seg, da han hadde bruk for onde tjenere.

Men alle mennesker er skapt med rettferdighets sans, av vår FAR i himmelen, derfor måtte han straffe sitt folk til lydighet, hele tideden.

Andre ga han fordeler, som prest og fut, som lot seg styre av verdens krigsherrer.

Du liker deg best blant bar og tistler, har en slik piggete tistel på plenen som er høy som en mann.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere