Trond Strømme

6

La kjerkene brenne

Publisert: 26. mai 2014

Kjerka er gammal, men ho er ikkje lenger Hans hus. God has left the building. For Den høgste bur ikkje i hus som er laga med hender, men slår seg til inne i kroppen  til kvar den som inviterer han inn. Dette er den nye pakts vidunderlige mysterium. Vet du ikke at det er DU som er Guds tempel og at Guds Ånd bor i DEG?Dei fjonge fjørene som kjerka i fleire hundreår har pynta seg med har lenge nok gjort nytten som fikenblad.Kanskje oppfatninga av Guds «hus» er ei tankebygning vi før jo heller skal la gå opp i røyk? Kjerkebrannane på 90-talet var brutale ut ifrå eit kulturskattperspektiv. Rå kriminalitet. Men om Gud også kan tale gjennom andre kanalar enn Bibelen og skaparverket, kunne han hatt noko å melde til sitt folk i kongeriket gjennom desse brannane?

Kjerka har blitt ein størrelse som eksisterer uavhengig av Bibelen, ein satellitt, ein konstruksjon med sin eigen agenda. Vi er i ferd med å miste ein generasjon fordi kjerka har gjort den gamle boka irrelevant.  Har Gud virkelig sagt? betyr lite og inkjevetta for dei fleste. Er det ikkje ekkoet frå slangen i hagen vi høyrer også i dag? Eller kva har Paulus å stille opp med når bispekollegiet har sagt sitt, eller lærde på MF og TF, eller kongregasjonskomiteen i Roma? Anemisk og utvendig gudsdyrking er som brekkmiddel for Vårherre. Konfirmanten får sin bibel, men Boka er usynleg når kjerkefolket kjem saman. Er det dette ein kallar hykleri, skal tru? 

Er forresten kultus nødvendig? For kva skal vi med religion og heile kostebinderiet i og med at Jesus oppfylte alle bud og all meir eller mindre kreativ religionsutfalding (Det er fullbragt!)? Kor lenge skal løva burast inne og temmast av tomme  pontifikaliar som heller jublar over at kjerka snart får sitt digitale bibliotek med ei sing-a-long-øvingsplattform for liturgar enn brennhug etter å få gjere det umoglege, plyndre helvete og befolke himmelen?  Swing it i våpenhus og sakristi! Kor lenge skal vi leve i den gammaltestamentlege skyggen før vi kjem ut i det nye paradigmets underfulle lys og gjer dei same gjerningane som Han gjorde og befalte oss å gjere? Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det!

 Guds vreide fekk sitt endelege utløp og punktum på Golgata, som innleia den nye tidsalder. Før eller etter korset blir no alle tings målestokk. Jesus var ingen religionsstiftar, snarare ein religionsdödare og stod for ein irreligiøs og anti-institusjonell spiritualitet. Dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv, sa han til den teologiske ekspertisen. Går det an å snakke om Bibelens Jesus utan ved hjelp av religiøs innpakning? Kvifor slå «kristendommen» i hartkorn med «religion» når sistnemnde omgrep har vore ein anakronisme i snart to tusen år? Ein kategorifeil, spør du meg. «Kristendom» står det ingenting om i Bibelen, men har blitt ei ytre erstatningsgreie. Ingen var kristne på Jesu tid. Herren gjer ingen religiøs! Det er ille med bygningar som brenn. Verre er det likevel om det blir dei einaste flammane. Tunger som av ild viste seg for dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd. Den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

La kjerkene brenne No.2

Publisert rundt 6 år siden

Og la de DØDE begrave de døde.

Kommentar #2

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Trond Strømme. Gå til den siterte teksten.
Ingen var kristne på Jesu tid.

Nei, men selve navnet "kristen" kom så langt jeg husker min Bibel fra et økenavn disiplene fikk i Antiokia, så ordet er bibelsk.

Ellers er jeg enig i det meste, dessverre. Jeg har vokst opp i DNK og det jeg lærte der var at Bibelen var selve faciten. Så vokser jeg opp og oppdager at kirken i tillegg til Bibelen har skrevet nye tillegg (den katolske tradisjon) opp gjennom århundrene. DNK bekjenner seg ikke til dem, men de preger kirkens praksis mer enn Bibelen. De lærer en ting og gjør noe annet, akkurat som fariseerne i sin tid. Man hadde ikke prester i urkirken, de hadde alment prestedømme. Der vi nå har ritualer hadde de ånd. Når vi snakker om ånd, tenker vi på seremonier og kultur. Når en stor del av kirkens prester åpent uttaler sin skepsis til åndelige opplevelser som var kjernen i urkirken og tilskriver de psykologiske villfarelser, likner det veldig fariseernes uttalelse om DHÅ. Er kirken da skyldig i synd mot Den hellige ånd?

Det finnes mange gode kristne i kirken, men er kirken kristen?

Kommentar #3

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Nei, men selve navnet "kristen" kom så langt jeg husker min Bibel fra et økenavn disiplene fikk i Antiokia, så ordet er bibelsk.

av hva jeg med litt googling kommer fram til, er vel opprinnelsen fra det greske ordet crestos?

og det har så vidt jeg skjønner, blitt brukt nesten 500 år før Jesus.

Kommentar #4

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
og det har så vidt jeg skjønner, blitt brukt nesten 500 år før Jesus.

Hvordan kan de kristne ha fått navnet sitt 500 år før Kristus?

Jeg tenker på verset i Ap.Gj:

 26 som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt «kristne».

Kommentar #5

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan de kristne ha fått navnet sitt 500 år før Kristus?

Jeg tenker på verset i Ap.Gj:

26 som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt «kristne».

vel, det jeg snakket om, var at ordet crestos var i bruk, før Jesus, men ikke at det var om de kristne, det var blandt annet brukt som tittel til filosofer.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Våre kulturskatter

Publisert nesten 6 år siden

Jeg er enig i mye av det som står i åpningsinnlegget. Jeg skjønner tanken bak og hva du vil fram til. Men det går an å se dette fra flere sider enn det åndelige.

Ifølge riksantikvaren er kirkene vår viktigste kulturskatt. Kirkebygningene bærer sporene av kirkens egen historie og virkelighetsoppfatning.Uavhengig av religiøst ståsted er det viktig å bry seg om både fortid og fremtid, ta vare på kulturskatter, verne om identiteten og hegne om tradisjonene.

I Trondheim er for eksempel Vår Frue Kirke byens eldste bevarte bygning. Å ”la kirkene brenne” er jo det samme som å brenne opp vår viktigste kulturskatter og historie. Bare den tanken er jo litt sprø.Jeg ser på kirkene som en viktig del av vår kulturarv, og at de må bevares for kommende generasjoner.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere