Anders Tyvand

57

Privat eliteskole – en menneskerett?

KrF ønsker å verne om foreldreretten. Men det kan neppe kalles en menneskerett å få sende ungene på en privat, offentlig støttet eliteskole.

Publisert: 23. mai 2014

KrF vil at nye privatskoler skal utgjøre et reelt alternativ til den offentlige skolen. I Vårt Land 18. mai ber Civita-leder og tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet meg si hvilke skoletyper som er «alternative nok», og hun spør om det ikke holder at en skole «rett og slett bare har ambisjoner om å være en veldig god skole».

LES MITT FØRSTE INNLEGG: «Frykter ideologisk slagmark»

LES CLEMETS SVAR: «Hvor er liberale KrF?»

LES MITT ANDRE INNLEGG: «KrF-ja til skolemangfold»

Hvis Clemet mener alvor med at kvalitet i seg selv få skal utgjøre noe alternativt, så vitner det om skuffende lave ambisjoner for den offentlige skolen. Jeg ønsker en god skole for alle, og jeg vil motarbeide en utvikling der barna til de mest ressurssterke foreldrene får et bedre skoletilbud enn andre. Jeg ønsker meg ikke private eliteskoler der de beste lærerne gir de beste elevene den beste undervisningen.

Clemet unntatt. Men for å svare på spørsmålet, må jeg forklare KrFs utgangspunkt i friskolepolitikken. Vi er opptatt av å verne om foreldreretten. Med det mener jeg foreldrenes rett til å sørge for at barna får en oppdragelse og undervisning som er i samsvar med egen religiøs, moralsk og filosofisk overbevisning. Denne rettigheten er blant annet nedfelt i FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Denne forståelsen av foreldreretten har helt siden 1970 ligget til grunn for norsk privatskolepolitikk  med unntak av de årene da Clemet var kunnskapsminister. Derfor ønsker KrF privatskoler som tilbyr et alternativ til den offentlige skolen, og derfor er vi opptatt av at disse skolene må ha gode, forutsigbare rammevilkår.

På bakgrunn av dette inngikk KrF i 2007 et forlik med de rødgrønne partiene. Forliket dannet grunnlag for dagens privatskolelov, som åpner for å etablere skoler som utgjør et alternativ basert på religion eller pedagogisk retning. Dagens regjering har varslet endringer, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gi alle som oppfyller faglige krav en lovfestet rett til å starte skole. Det vil ikke KrF. Vi ønsker ikke noe frislipp på privatskolemarkedet.

Utvide. Regjeringen forklarer sin politikk med ønsket om å få fram flere alternative skoler, og statsråden har blant annet pekt på realfagsgymnaser og ulike yrkesfagsgymnaser. Men hvis regjeringen ønsker flere alternativer, er det neppe fornuftig å fjerne kravet om at nye skoler skal utgjøre et alternativ. KrF har derfor signalisert at vi kan være villige til å gå inn i en diskusjon om å utvide formålskriteriene, slik at vi både kan beholde en formålsstyrt lov, og samtidig få fram de nye skoletypene regjeringen ønsker seg.

KrF ønsker å verne om foreldreretten. Men det kan neppe kalles en menneskerett å få sende ungene på en privat, offentlig støttet eliteskole.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 23. MAI 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker en god skole for alle, og jeg vil motarbeide en utvikling der barna til de mest ressurssterke foreldrene får et bedre skoletilbud enn andre. Jeg ønsker meg ikke private eliteskoler der de beste lærerne gir de beste elevene den beste undervisningen.

Det er noe skuffende at KrF legitimerer venstresidens argumentasjon mot privatisering. Det er ikke opplagt at det er private eliteskoler som blir resulatetet og det er definitivt ikke opplagt at de svakeste elevene vil tape på dette. Det er synd at KrF bruker fordommer mot ressurssterke personer og eliteskoler til å motarbeide privete skoler.

Sakser litt fra noe jeg har skrevet tidligere: Kampen mot fellesskolen er en kamp for barns trygghet, verdighet og trivsel. Vi vet at mange barn har det ille i den norske skolen, de mobbes både fysisk og psykisk. I tillegg kommer alle som ikke passer inn i den klassen de er satt i eller ikke passer inn i det rådende pedagogikkregimet. Foreldrene har da kun alternativene å la ungen vansmekte seg gjennom grunnskolen eller å flytte hele familien. Min erfaring er at små skoler i utkantsnorge kan være et rottereier av mobbing og mistrivsel. Slik jeg ser det bør det nærmest være en menneskerett å ha et alternativt skoletilbud i nærheten.

Venstresiden har sine vante argumenter mot privatisering, først og fremst er det at det offentlige tilbudet raseres og at privatisering kun gavner de velstående. Det første argumentet ser jeg aldri at gis en adekvat begrunnelse. Det blir synsing. Lærerflukt skrives det om, vel jeg jobber med IT i det offentlige og det offentlige konkurerer med det private om IT-kompetanse og det går bra. Både for stat, kommune og den enkelte arbeidstager. Bedre lønn enn lærere får vi også, selv om vi gjør like viktig arbeid.

Filosofen John Rawls har kommet med et prinsipp som han kaller maksiminprinsippet. Rettferdighet kan komme i mange former, maksiminprinsippet er en av de bedre synes jeg. Slik er det rettferdig at de velståendes unger får et mye bedre skoletilbud hvis det medfører at almuens tilbud faktisk blir det best mulige. Det er meget bedre enn at alle holdes på det samme lave nivået grunnet enn oppfatning om at rettferdighet er lik likhet.

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Menneskerett og menneskerett

Publisert over 6 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Men det kan neppe kalles en menneskerett å få sende ungene på en privat, offentlig støttet eliteskole.

Er det en menneskerett å få stjele skattepenger til offentlig skole, fra folk som sender barna på private skoler?

Livet tilhører individene. Ikke staten.

Kommentar #3

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
KrF ønsker å verne om foreldreretten. Men det kan neppe kalles en menneskerett å få sende ungene på en privat, offentlig støttet eliteskole.

Jo det er en menneskerett, å slippe at en stat skal fortelle hvordan dine barn skal utdannes. KRF er hverken et kristent eller borgelig parti. Det er problemet, slå dere sammen med Støre. Han og Hareide skryter hverandre opp i skyene, så det må være ett signal.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere