Øyvind Årdal

10

Skammelig av Molde-russen.

På selve nasjonaldagen i Molde ble årets taler, biskop Ingeborg Midttømme, møtt med langvarig utpiping da hun entret podiet på rådhusplassen. Skal vi si at det er greit med en slik oppførsel?

Publisert: 21. mai 2014

Etter vår mening var dette et lavmål og en hån mot demokratiet og den grunnloven vi skulle hylle nettopp denne dagen. Det er jo selve grunntanken i demokratiet at folk skal få lov til å ha ulike meninger, og at vi skal behandle hverandre med respekt på tross av ulike syn. At ekteskapet skal være mellom en mann og ei kvinne er slett ikke noen ekstremisters påfunn. Dette er et syn som deles av svært mange, og biskop Ingeborg gjør jo ikke annet enn å hevde det som har vært kirkens syn i 2000 år og som fortsatt deles av de aller fleste kirker rundt om på jorda. De andre store verdensreligionene deler også dette synet. Om vi bare går 20-30 år tilbake i tiden så mente det store flertallet av nordmenn det samme. Og selvsagt alle Eidsvoll-mennene! Hva slags historiesyn har russen fått med seg gjennom 12 års skolegang når de viser slik forakt for tidligere generasjoners meninger?

Hva hadde skjedd om det var en muslimsk kvinne som stod på podiet og ble utpepet denne dagen? Som kjent så har de et strengere syn enn kirken i dette spørsmålet. Da hadde selvsagt en utpiping av taleren utløst et ramaskrik over det ganske land. Man skal jo vise hverandre respekt! Men kirkens menn og kvinner er tydeligvis fritt vilt i mange sammenhenger. Nå er det viktig at alle rettenkende mennesker sier fra hvor grensene bør gå, og at dere viser vår gode biskop Ingeborg støtte i disse dager. Det måtte være en tøff opplevelse å stå på podiet og bli utpepet på selve nasjonaldagen. Nå håper vi at det er første og siste gang i kongeriket Norge at nasjonaldagen blir skjemmet av en slik oppførsel.

Selvsagt har alle lov til å være uenig med biskopen i hennes syn. Vi lever jo i et demokrati! Men russens oppførsel på rådhusplassen var en skam både får nasjonaldagen og for Molde by. Vi håper at de har så pass med erkjennelse og etterpåklokskap at de gir biskopen en uforbeholden unnskyldning for det som skjedde. Dette fortjente hun virkelig ikke.

Øyvind Årdal
Fylkesleder i Møre og Romsdal De Kristne
Kari Hals Kiserud, nestleder

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ikke kun ramaskrik er jeg redd...

 

Pøbeloppførsel er alltid utrivelig, og alt annet en demokratisk sinnelag i denne sammenhengen.

Kommentar #2

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg tror nok biskop Midttømme

Publisert over 5 år siden
Øyvind Årdal. Gå til den siterte teksten.
På selve nasjonaldagen i Molde ble årets taler, biskop Ingeborg Midttømme, møtt med langvarig utpiping da hun entret podiet på rådhusplassen. Skal vi si at det er greit med en slik oppførsel?

har et langt mer nyansert og ritigere syn på både det ene og det andre enn både Årdal og Zweidorff.

Skulle bare mangle, hun fremstår som et reflektert menneske.

Kansje en idè for både Årdal og Zweidorf m/flere å lese intervjuet med biskopen i Romsdals Budstikke. Intervjuet setter det hele i et litt annet lys enn det innlegget og 1. kommentar fortvilet forsøker å sette det hele i.

Kommentar #3

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Roten til alt ondt er moralrelativisme

Publisert over 5 år siden
Øyvind Årdal. Gå til den siterte teksten.
Hva slags historiesyn har russen fått med seg gjennom 12 års skolegang når de viser slik forakt for tidligere generasjoners meninger?

Hva slags moralrelativistisk argumentasjon er dette? Hva synes Årdal om å forby homofili og straffe dem? Det er god gammel tradisjon for dette også. Hva med slavehandel og grov rasisme? Det er vel mindre enn 100 år siden man mente at blanding av raser medførte degenerering. 

Vi kan unnskylde fortidens mennesker med at de ikke visste bedre. Men det er ikke noen unnskyldning for dagens mennesker. Fortidens kunnskapsløse moral er ikke noen målsetting for dagens.

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Så kjekt at vi (som vanlig) har Fladmark til å rette opp saker og ting -sånn at perspektivene blir mer i tråd med det korrekte og riktige  :).

Kommentar #5

Marianne H. Brekken

8 innlegg  15 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øyvind Årdal. Gå til den siterte teksten.
Etter vår mening var dette et lavmål og en hån mot demokratiet og den grunnloven vi skulle hylle nettopp denne dagen. Det er jo selve grunntanken i demokratiet at folk skal få lov til å ha ulike meninger, og at vi skal behandle hverandre med respekt på tross av ulike syn.

Det er nok ikke russen som har nådd et lavmål i denne saken, men kanskje heller debattskriverne (som bruker et tydelig maktspråk og som tar på seg den moraliserende pekefingeren for å fortelle russen hva de kan og ikke kan gjøre).

For første gang på mange år møtte russen i Molde opp med et budskap som virkelig betyr noe, for dem selv og for andre. Tidligere år har de som mange andre russ hatt litt mindre samfunnsaktuelle tema som Den som kun tar spøg for spøg... og man er bare russ en gang, i år ønsket de derimot å si tydelig ifra at de ønsker et åpent samfunn og en åpen kirke - også for homofile.

Det er mange som har vært skuffet, lei seg og forbannet etter at Kirkemøtet gjorde sitt vedtak. Da Midttømme ble valgt som årets hovedtaler var det derfor naturlig at noen reagerte. Nettopp det at hun fikk lov til å tale viser at vi lever i et demokratisk samfunn hvor alle har rett til å bli hørt. På samme måte står det stor respekt av russen som møtte opp i russetoget i regnbuens farger og med plakater. Russen støyet kanskje på veg inn på plassen, men som også Ingeborg Midttømme poengterer i en artikkel i Romsdals Budstikke: "De uttrykte noe de mente var viktig gjennom markeringen med fløyting og roping en kort stund. Så roet de ned og ga meg ordet. Jeg kunne ikke fått ordet der på rådhusplassen hvis russen ikke hadde gitt meg det, sier hun." Andre som var til stede har omtalt årets russeaksjon som stillferdig, respektfull, tydelig mm.

Det er derfor ikke riktig som Øyvind Årdal sier at russen ikke respekterte biskop Ingeborgs rett til å ytre sin mening. Spørsmålet er kanskje heller hvorvidt Årdal respekterer russens rett til å ytre sin mening? Han bruker tross alt store deler av sitt innlegg til å argumentere for at ekteskapet er for mann og kvinne, er det da aksjonen eller meningen russen har han reagerer på?

Dette er en sak som engasjerer mange, mange føler at Den norske kirke her har tatt et feil valg og biskop Ingeborg er en av biskopene som har uttalt seg sterkest imot. At folk er uenig og vil vise det er en demokratisk rettighet - både i samfunnet og i kirka vår. At folk velger å engasjere seg bør ikke sees som noe negativt - man vi har alle et ansvar for å være med å kanalysere protestene og engasjementet frem mot Kirkevalget i 2015 hvor alle som er medlem av Den norske kirke kan stemme.

http://www.rbnett.no/nyheter/article9724352.ece

Kommentar #6

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jovelnei.......

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Så kjekt at vi (som vanlig) har Fladmark til å rette opp saker og ting -sånn at perspektivene blir mer i tråd med det korrekte og riktige :).

Jeg er ikke så sikker på at hverken Zweidorff eller Årdal er så fryktelig interessert i å få frem det som måtte være det riktige, og da synes jeg det er bedre å forholde seg til det biskopen selv mener om saken.

Årdals innlegg kommer nok desverre ikke til å øke De Kristnes oppslutning noe utover de 0,6 % de oppnådde ved siste valg - - og godt er det.

Kommentar #7

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Skammelig eller ikke

Publisert over 5 år siden

Om det var skammelig av russen i Molde eller ikke kommer an på en ting; hva biskopen faktisk sa.

Dersom hun forfektet noe som hun ikke hadde grunnlag for, noe religiøst for eksempel, hadde hun ikke noe på en 17. mai talerstol å gjøre.

Hr. Årdal begår dessuten to klassiske logiske feil samtidig; det at mange har trodd noe lenge, gjør det ikke til sant.

Forøvrig er jeg for et fullstendig skille mellom kirke og stat. Derfor har biskoper ingen plass på 17. mai.

Kommentar #8

Max Ingar Mørk

2 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Nei, Jon Magne Lund, denne gangen tar du feil. Molderussen har ikke det minst å skamme seg over. Tvert imot gjennomførte de en verdig og voksen markering på Rådhusplassen i Molde 17. mai. I følge Romsdals Budstikke hadde de bestemt seg for å bruke homosaken som gjennomgangstema flere dager før det ble kjent at biskopen skulle være dagens hovedtaler. Og det gjennomførte de på en fargesprakende, frodig og humoristisk måte. Da toget hadde tatt oppstilling på Rådhusplassen og biskopen skulle tale tror jeg mange av oss følte på spenningen: Hva vil skje nå? Og da biskopen gikk på talerstolen braket det som kjent løs med piping og roping - på russens vis. Spørsmålet var bare om det ville roe seg ned. Konserten varte kanskje et øyeblikk lenger enn vanlig - og en meningsytring lå det nok i det. Men biskopen var situasjonen voksen og ventet til det ble stille. For å bruke ditt eget uttrykk, Lund: Bråket ble brått byttet ut med en rungende stillhet. Og stille var det hele tiden mens biskopen talte. Og her ble det ikke gjort forskjell på folk: Da russepresidenten slapp til like etterpå, var det samme baluba på nytt: Roping og fløyting - på russens vis.

Russen var dessuten ikke i humør til å drive sjikane denne dagen. En av deres egne hadde vært utsatt for en ulykke noen dager tidligere og svevde mellom liv og død. Dette ble markert på en gripende måte med hjerter og plakater i russetoget - og tidenes mest alvorlige og reflekterte russetale.

Intervjuet med biskopen et par dager seinere viste at hun hadde forstått poenget i situasjonen og var - som mange av oss andre - blitt grepet av russens overraskende, men likevel tydelige og alvorlige markering. Hun roste russen, sa at de var i sin fulle rett til å markere sitt syn, og at hun hadde opplevd at det skjedde med respekt - på en dag som feiret ytringsfriheten. Best uttrykte hun det kanskje ved å si at russen hadde gitt henne ordet. Begge sider hadde fått komme til orde, og begge sto igjen som vinnere. Derfor skal ingen trenge å be noen om unnskyldning - russen hadde allerede lært av bøndene. I stedet for en pinlig seanse ble dette en tankevekkende og positiv opplevelse for mange av oss - en demokratitest på selveste 17. mai!

Max Ingar Mørk

Molde

Kommentar #9

Ole Løkra

0 innlegg  1 kommentarer

Russens plass i 17. mai feiringen

Publisert over 5 år siden

Nå er det vel opp til hver enkelt 17.mai komite å finne egnede talere, og jeg kan ikke tro at en biskop er uegnet til å tale der. Var forøvrig ikke til stede selv om jeg bor i Molde, men jeg kjenner godt til biskopen og hennes synspunkter. Hun er raus og åpen, og viste med intervjuet i budstikken at hun ikke lar seg vippe av pinnen eller lar seg hisse opp a den grunn. Når det gjelder russens vifting med homo-flagget og buingen så synes jeg det er like provoserende som om noen skulle ha viftet med EU-flagget.

Men dette er min personlige mening, og som dere skarpsindige meddebattanter nok leser mellom linjene, ønsker ikke jeg heller noen vigsel av homofile. De er ikke mindre verd av den grunn, men når en leser bibelen så ser en flere skriftsteder som peker på dette som unaturlig. Men det er viktig å ta avstand fra synden, ikke synderen.

Det er tross alt mange andre også som undertrykker sin legning da det finnes flere utgaver av disse som er mindre anerkjent og appelerende til massene.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere