Erik J Augestad

7

Hva mange kristne ikke vil svare på

Når jeg diskuterer med kristne og andre religiøse, trenger jeg svar på tre spørsmål før jeg kan avgjøre om jeg tror på det de tror på eller ikke.Mange kristne nekter imidlertid å svare på mine spørsmål.Spørsmålene er som følger:

Publisert: 21. mai 2014

a) Hva tror du på ?

b) Hvorfor tror du på det du tror på ?

c) Mener du at jeg vil få et bedre liv hvis jeg tror på det samme som deg ? Hvis ja, hvorfor ?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Man kan kanskje ikke finne instinktet i en katt med en kniv, men det er ikke noe problem å emulere instinkt i en datamaskin. Det kan vi ikke med bevissthet. Instinktet har en klar funksjon.

Når det gjelder split brain så er det vel strengt tatt ikke mulig å påvise om begge hjernehalvdelene har bevissthet eller ikke. De fungerer til en viss grad uavhengig, men vi kan jo ikke skille mellom en zombi og et bevisst menneske, så om den ene hjernehalvdelen var en zombi eller ikke, kunne vi ikke fastslå det. Teoretisk sett kan enkelte mennesker mangle bevissthet, være zombier, uten at noen ville merke det.

tror jeg bør sette meg mer inn i dette med filosofiske zombier :-) føler kanskje det er et problem der, med hva man mener med å være bevist der.

for min del så er vel mest det som leder meg til å tro at andre har bevisthet, at jeg igrunnen ikke har veldig tro på at jeg skulle være unik når det gjelder bevisthet, samtidig virker det heller ikke som vi har store grupper som tror man ikke har bevisthet, eller at det skiller veldig på opplevelsen av bevisthet, noe man ikke kan si om religioner.

man for vel det samme problemet splitt brain, med zygoter som kan enten deles opp i flere, eller absorbere hverandre, vs man mener bevistheten er åndelig? har eventuelt en ånd blitt 2? eller snakker vi da om en ekte bevisthet, og en zombietvilling?

Kommentar #252

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
tror jeg bør sette meg mer inn i dette med filosofiske zombier :-) føler kanskje det er et problem der, med hva man mener med å være bevist der.

Zombi er et tankeeksperiment. Den er et menneske helt likt alle andre mennesker bare uten bevissthet. Praktisk talt all literatur om menneskes biologi og psykologi vil passe på en zombi. Spørsmålet er: hvordan kan man se forskjell på en zombi og et menneske. Hittil er ikke sprsmålet bevart.

Filosofen Dennet mener bevisstheten er en illusjon. Så langt jeg vet har han ikke forklart hvordan man kan være bevisst en illusjon uten bevissthet.

Kommentar #253

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Zombi er et tankeeksperiment. Den er et menneske helt likt alle andre mennesker bare uten bevissthet. Praktisk talt all literatur om menneskes biologi og psykologi vil passe på en zombi. Spørsmålet er: hvordan kan man se forskjell på en zombi og et menneske. Hittil er ikke sprsmålet bevart.

Filosofen Dennet mener bevisstheten er en illusjon. Så langt jeg vet har han ikke forklart hvordan man kan være bevisst en illusjon uten bevissthet.

tenke mer på at jeg har hørt om filosofiske zombier, men at jeg ikke helt har satt meg inn i argumentasjonene, blir mer filosofiske hjemmelekser på meg :-(.

jeg har dessverre ikke veldig mye tid akkurat nå, jeg tror saken for Dennet er noe lignende at og også Darkmoore er at bevisthet nok er en illusjon, i betydning av at det ikke representerer noe slikt som det vi enklest vill tro det er, altså noe slikt som fx en sjel, men heller er noe som skyldes et sammarbeid mellom kjemiske prosesser, og elektriske signaler i hjernen.

mulig jeg har mer tid til å svare på dette senere i dag :-/

mvh

hpsh

Kommentar #254

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Katteguden

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Man kan kanskje ikke finne instinktet i en katt med en kniv, men det er ikke noe problem å emulere instinkt i en datamaskin. Det kan vi ikke med bevissthet. Instinktet har en klar funksjon.Du er jo av dem som begår det grandiose spranget fra at vitenskapen ikke kan gjenfinne bevisstheten i hjernen til at den (bevisstheten) må være forankret hos (den kristne) Gud.

Når man så heller ikke kan åpne hjernen til en katt og finne instinktet noe sted, så må jo det da også bety at dette (instinktet) er forankret i noe metafysisk. Hvilken åndelig entitet er det der snakk om?

For jeg regner jo med at du, som også tidligere har skrevet her på vd at dyr ikke kan føle smerte (noe annet ville jo være forferdelig, for i og med at dyr ikke har fri vilje, så leder jo smerte hos dyr til en grusom Gud, og det kan man jo ikke ha!), ikke mener at dyr har den guddommelige innsikt du selv påberoper deg?  

Kommentar #255

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Du er jo av dem som begår det grandiose spranget fra at vitenskapen ikke kan gjenfinne bevisstheten i hjernen til at den (bevisstheten) må være forankret hos (den kristne) Gud.

Det er jo smigrende at du husker så mye av det jeg har skrevet, men det ville jo være hyggeligere om du husket det riktig. Jeg har ikke foretatt det spranget, det har du hentet fra en stående beskyldning dere har mot alle kristne. Jeg har sagt at hvis man avviser Gud fordi det ikke finnes fysiske bevis for hans eksistens, må man også avvise bevissthet av samme grunn.

Hadde du lest det sitatet du kommenterte ville du skjønt at jeg nettopp ikke ser nødvendigheten av en åndelig entitet i en katt fordi instinktet kan emuleres. Kanskje har en katt åndsliv, men det vet jeg ikke noe om.

Jeg har heller ikke sagt at dyr ikke kan føle smerte, det er opplagt at de føler den. Derimot vet vi ikke om de har bevissthet om smerten, man kan bare håpe at de ikke har det, og da tenker jeg mer på grusomhet i vår behandling av dyr.

Hvorfor er det så viktig for deg å misforstå det jeg skriver?

Kommentar #256

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ingen misforståelser

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Det er jo smigrende at du husker så mye av det jeg har skrevet, men det ville jo være hyggeligere om du husket det riktig. Jeg har ikke foretatt det spranget, det har du hentet fra en stående beskyldning dere har mot alle kristne. Jeg har sagt at hvis man avviser Gud fordi det ikke finnes fysiske bevis for hans eksistens, må man også avvise bevissthet av samme grunn.

Hadde du lest det sitatet du kommenterte ville du skjønt at jeg nettopp ikke ser nødvendigheten av en åndelig entitet i en katt fordi instinktet kan emuleres. Kanskje har en katt åndsliv, men det vet jeg ikke noe om.

Jeg har heller ikke sagt at dyr ikke kan føle smerte, det er opplagt at de føler den. Derimot vet vi ikke om de har bevissthet om smerten, man kan bare håpe at de ikke har det, og da tenker jeg mer på grusomhet i vår behandling av dyr.

Hvorfor er det så viktig for deg å misforstå det jeg skriver?

1. Disse to utfordringene er ikke analoge, Bording. Bevisstheten, uansett om den ikke kan gjenfinnes i hjernen, er noe alle kan bekrefte at finnes. Altså er den allmenngyldig. Den eksisterer, slik gravitasjonen også finnes, uten at den egentlig (fullt ut) kan forklares. Altså, uansett om bevisstheten ikke ennå har en fullgod forklaring, så kan ingen nekte for at den finnes. Og, i og med at bevisstheten som tidligere nevnt kan påvirkes av en masse substanser, som alle beviselig er fysiske og også kan detekteres, så tyder alt på at bevisstheten ikke har noen forklaring som ligger utenfor den hjernen der de nevnte substansene også finnes. Slik er det ikke med Gud. Gud "eksisterer" bare i noens bevissthet, og kan ikke bekreftes ved at alle andre også har samme opplevelse. Det er intet allmenngyldig ved Gud, han er bare en subjektiv størrelse, som regel eksisterende hos dem som har nedarvet troen på at han finnes.

2. Nei, du vet ikke noe som helst om katter har et åndsliv. Men etterhvert som man forsker på dyr forsvinner den tidligere (ofte religiøst forankrede) oppfattelsen av at dyr ikke har bevissthet mer og mer. Da kommer du selvsagt i dype doktrinelle problemer hva gjelder fri vilje, det ondes problem osv.

3. En opplagt selvmotsigelse. Hvordan kan man føle smerte uten å være den bevisst? Jeg trodde poenget med narkose nettopp var at man ikke kan føle smerte under et kirurgisk inngrep når man er bevisstløs? Nå kjenner jeg til at det finnes en filosofisk problem i at man ikke rent faktisk kan vite om narkosen fjerner smerten, eller bare fjerner hukommelsen om at den var der, men den utfordringen trenger vi vel ikke ta i betraktning? 

4. Punktene over skulle vise at jeg ikke har misforstått deg; det er du selv som ikke har tenkt over implikasjonene av dine egne formuleringer. 

Kommentar #257

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Punktene over skulle vise at jeg ikke har misforstått deg; det er du selv som ikke har tenkt over implikasjonene av dine egne formuleringer.

1)

Hvis du hører på radio og noen stikker ut ørene dine, forsvinner radiolyden. Betyr det at radiosignalet er noe som oppstår i øret? Det at bevisstheten kan påvirkes kjemisk betyr ikke at den har kjemisk opphav, bare at den eller den informasjon bevistheten arbeider med, kan påvirkes kjemisk. Vi er bevisst sanseinntrykk, som helt klart er avhengig av kroppen, vi er bevisst ting vi husker som også sannsynligvis er en fysisk del av hjernen, men bevisstheten kan fremdelses være noe utenfor som bare observerer disse tingene. 

Du sier at bevisstheten er almengyldig fordi alle hevder å ha den, mens Gud bare eksisterer i noens bevissthet. Nå er det noen som benekter bevissthet også, men det store flertallet vil nok påberope seg bevissthet. Da er spørsmålet: hvor stor andel av befolkningen skal påberope seg Gud før du tar dem alvorlig? Er det bare personlige opplevelser som 99% deler som skal tas alvorlig, eller er det bare de som har samme opplevelser som deg som skal tas alvorlig? Hadde du akseptert at åndelige opplevelser er noe du ikke vet noe om, hadde det vært helt OK, men du hevder kategorisk å vite at all åndelig opplevelse er - i beste fall - feiloppfatninger. Så hvor er den magiske statistiske grensen som gjør at man må ta noe alvorlig?

2) Jeg har aldri sett noen religiøs forankring av påstanden om at dyr ikke har bevissthet. Den eneste jeg kjenner som har tatt opp spørsmålet var Descartes, og det var på rent filosofisk plan. Så langt jeg har sett tror omtrent halvparten av forskere at dyr har bevissthet, men ingen av partene har klare begrunnelser for sitt standpunkt. De som uttaler seg til fordel for bevissthet har en tendens til å blande bevissthet med intelligens. Selv vet jeg som sagt ikke, det står ingen ting i Bibelen om det, det er heller ikke noe i kristen kultur som jeg kjenner til. Jeg bare håper de ikke har bevissthet slik vi behandler dem. Har du problem med et slikt standpunkt?

3) Hva betyr å "føle smerte"? Hvis et dyr skriker opp og vrir seg unna, ville jeg sagt at det følte smerte, enten det var bevisst eller ikke, men det er selvfølgelig et semantisk spørsmål. Bedøvelse så langt jeg vet stopper enten smertesignalene før de når bevisste deler av hjernen enten ved å stoppe dem lokalt, eller - i tilfelle narkose - å heve terskelen for smerteopplevelse så mye at man ikke merker det. Det ville være en skandale av dimensjoner om det viste seg at narkosen lar deg gjennomgå et smertehelvete, men så fjerner minnet etterpå. Håper det ikke er sant. Sannsynligvis ville vel en slik opplevelse gitt psykiske sekundærvirkninger.

Ja, jeg vil si at du med den siste kommentaren viste at du ikke har misforstått meg, men da blir det litt underlig når du uttaler deg slik du gjorde i kommentaren før.

Kommentar #258

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Zombi er et tankeeksperiment. Den er et menneske helt likt alle andre mennesker bare uten bevissthet. Praktisk talt all literatur om menneskes biologi og psykologi vil passe på en zombi. Spørsmålet er: hvordan kan man se forskjell på en zombi og et menneske. Hittil er ikke sprsmålet bevart.

har kikket litt mer på dette med filosofiske zombier, men føler jeg nok ikke har mye svar på hvordan man kan se forskjell mellom en slik zombi, og noen som er bevist, men jeg ser ikke helt hvordan det skulle lede meg til noe?

for min del vil jeg si at det er svært trolig at andre en meg har bevisthet, dette mest fordi at unikhet, er noe veldig sjeldent, og slik jeg tenker, om noe eksisterer, og man ikke kan si om det eksisterer kun en utgave av den type ting, virker det mer trolig at det fins flere utgaver av det, fx det fins flere trær, flere fugler og så videre, men samtidig betyr ikke det at jeg dermed skulle mene at det fins flere av et spesifikt individ, du kan muligens ha en identisk "tvilling" i et annet univers, men det vill ikke være deg, selv om det skulle ha vært slik at dere alltid har handlet helt likt, og levd identiske liv.

et liten sak du tar opp i et annet innlegg her, om lyd, så har du nok rett i at lyden ikke oppstår i øret, men opplevelsen av lyd tror jeg nok oppstår i hjernen, kan for min del si at jeg hører til stadighet en høy elektronisk pipetone, og det kommer ivertfall ikke fra noe kilde jeg kan identifisere, og jeg hører den uansett hvor jeg er, man kunne sikkert spekulere på en mulighet at noen forfølger meg med et eller annet apperat som sender en slik pipetone uansett hvor jeg går, men for min del tror jeg heller det er noe med hjernen som reagerer på at den ikke lenger motar lyd i noen frekvenser.

Kommentar #259

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Hvis du hører på radio og noen stikker ut ørene dine, forsvinner radiolyden. Betyr det at radiosignalet er noe som oppstår i øret? Det at bevisstheten kan påvirkes kjemisk betyr ikke at den har kjemisk opphav, bare at den eller den informasjon bevistheten arbeider med, kan påvirkes kjemisk. Vi er bevisst sanseinntrykk, som helt klart er avhengig av kroppen, vi er bevisst ting vi husker som også sannsynligvis er en fysisk del av hjernen, men bevisstheten kan fremdelses være noe utenfor som bare observerer disse tingene.

Radiosignaler har vel lite med øret å gjøre. Man trenger vel en radio for å motta disse? Lydbølgene fra høytaleren i radioen derimot, de kan ikke forplantes uten trommehinner. Det er allikevel ingen tvil om at dette er en fysisk prosess.

Hvorfor mener du at bevisstheten blir enklere å forstå hvis den er plassert utenfor hjernen? Da kan den vel like lite påvirkes av bedøvelse som trommehinnene dine kan forandre hva som går på radio?

Kommentar #260

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor mener du at bevisstheten blir enklere å forstå hvis den er plassert utenfor hjernen? Da kan den vel like lite påvirkes av bedøvelse som trommehinnene dine kan forandre hva som går på radio?

Eksempelet med radioen var kun for å avvise resonnementet om at siden man med fysiske eller kjemiske inngrep kan forandre den bevisste opplevelse, så må bevisstheten være fysisk/kjemisk. Musikk i radioen blir laget langt borte, send via elektromagnetiske bølger, oppfatte av øret, tolket i hjernen før den blir oppfattet av bevisstheten. Ødelegger man øret, forsvinner musikken, men det betyr ikke at musikken oppstår i øret, eller for den saks skyld at bevisstheten sitter i øret. Hadde man ødelagt radioen hadde det hatt samme virkning når det gjelder lyden. 

Jeg vet ikke hva bevissthet er eller hvordan den oppstår. Jeg vet bare at det er ingenting innen real-vitenskapen som er i nærheten av å forklare den

Kommentar #261

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
an for min del si at jeg hører til stadighet en høy elektronisk pipetone, og det kommer ivertfall ikke fra noe kilde jeg kan identifisere,

Tinitus kalles det, selv har jeg et helt orkester. Det kommer av feil i øret. Feilen oppleves som piping av bevisstheten. Men hvordan bevisstheten kan oppleve den eller vanlig lyd, det vet vi ikke. Det vi vet er at bevisstheten opplever det øret forteller oss.

Kommentar #262

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Tinitus kalles det, selv har jeg et helt orkester. Det kommer av feil i øret. Feilen oppleves som piping av bevisstheten. Men hvordan bevisstheten kan oppleve den eller vanlig lyd, det vet vi ikke. Det vi vet er at bevisstheten opplever det øret forteller oss.

kjenner til det, har vært hos audiolog og fått det diagnostert, fant også ut at jeg har relativt dårlig hørsel.

tror jeg har nevnt det før, men Oliver Sacks har snakket om noe tilsvarende men med syn, om jeg ikke husker feil så var det snakk om en eldre dame som hadde en lidelse på synsnerven, og som førte til at hun så mennesker som ikke var til stede, og Sacks har vist noe tilsvarende selv, men han ser geometriske former.

dette med fantomsmerter virker ivertfall også som noe tilsvarende.

men akkurat hvordan dette med bevistheten virker, er nok fremdeles et godt spørsmål, men jeg føler det nok må bli kalt et hardt spørsmål for alle sider.

problemet er vel bare, vis det ikke er snakk om noe fysisk prosess, hvordan skal man da finne ut hva det er.

Kommentar #263

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Eksempelet med radioen var kun for å avvise resonnementet om at siden man med fysiske eller kjemiske inngrep kan forandre den bevisste opplevelse, så må bevisstheten være fysisk/kjemisk. Musikk i radioen blir laget langt borte, send via elektromagnetiske bølger, oppfatte av øret, tolket i hjernen før den blir oppfattet av bevisstheten. Ødelegger man øret, forsvinner musikken, men det betyr ikke at musikken oppstår i øret, eller for den saks skyld at bevisstheten sitter i øret. Hadde man ødelagt radioen hadde det hatt samme virkning når det gjelder lyden.

Jeg vet ikke hva bevissthet er eller hvordan den oppstår. Jeg vet bare at det er ingenting innen real-vitenskapen som er i nærheten av å forklare den

Du mener vel ikke at du avviser det mest sannsynlige resonnementet ved å øke kompleksisteten i forklaringsmodellen og introdusere overnaturlige elementer vi ikke har kjennskap til?

Det blir det samme som at jeg skal avvise resonnementet "vinden gjør at det blafrer i flagget" ved å blånekte, og si at det er en gud som ler og vinden kommer fra gudens munn, men blafringen i flagget kommer av at flagget danser til gudens latter. Dette blir selvsagt bare tull...

Kommentar #264

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Du mener vel ikke at du avviser det mest sannsynlige resonnementet ved å øke kompleksisteten i forklaringsmodellen og introdusere overnaturlige elementer vi ikke har kjennskap til?

Her er et tydelig eksempel på hvordan to virkelighetsoppfatninger kan gi forskjellige utslag. Vi vet, fra før, at det finnes en åndelig verden, også inni oss selv. Da er ikke spranget langt for oss å tenke oss at bevisstheten har et åndelig utspring. For oss er ikke det en usannsynlig forklaring. For dere ville det være å velte de mest grunnleggende aksiomer å plutselig akseptere en åndelig forklaring.

Faktum er at bevissthet i dag ikke kan forklares innenfor det vitenskapelige verdensbilde. Du sier at det mest sannsynlige er at den gjør det, men der har du fakta imot deg. For mange har forsøkt for lenge å lage en slik forklaring uten å lykkes til at man kan hevde at det mest sannsynlige er en ren fysikalistisk forklaring. For dere kreves det et paradigmeskifte å forklare den. Det vil selvfølgelig ikke nødvendigvis kreve noe åndelig, hva det blir vil kanskje tiden vise. Også dere må i alle fall øke kompleksiteten.

Kommentar #265

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Vi vet, fra før, at det finnes en åndelig verden, også inni oss selv. Da er ikke spranget langt for oss å tenke oss at bevisstheten har et åndelig utspring.

Vet vi at det finnes en åndelig verden?

Kommentar #266

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Noen vet bedre enn andre.

Publisert over 6 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Vet vi at det finnes en åndelig verden?

Noen vet tydeligvis at det finnes en åndelig verden. Jeg tipper at vi som ikke vet dette, lider av fordommer.

Kommentar #267

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem?

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
For dere ville det være å velte de mest grunnleggende aksiomer å plutselig akseptere en åndelig forklaring.

Hvem er "dere"?

Å ikke vite om "åndelige verdener" eller "guder" har ikke noe med grunnleggende aksiomer å gjøre.

Kommentar #268

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvem er "dere"?

Å ikke vite om "åndelige verdener" eller "guder" har ikke noe med grunnleggende aksiomer å gjøre.

Jeg velger å tro at dere gjør dere vanskelig, det kan ikke være sånn at dere ikke skjønte hva jeg mente.

Kommentar #269

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Galt! og Riktig!

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Jeg velger å tro at dere gjør dere vanskelig, det kan ikke være sånn at dere ikke skjønte hva jeg mente.

Galt!

Jeg gjør meg ikke vanskelig. Jeg er genuint overrasket over tanken om at det å postulere seg en spesifikk gud med spesifikke egenskaper og meninger skal være mindre fordomsfullt enn ikke å postulere ditto.

Jeg kan heller ikke se at noen av våre kjente religioner tilbyr en mer "åndelig" (les: mindre mekanistisk) forklaring av universet, mennesket og moralen enn ikke-religiøse forklaringsmodeller gjør.

Riktig!

Jeg skjønte ikke hva du mente. Det vil si, hvis du faktisk påstår at du har rett og at anderledestroende tar feil, forstår jeg hva du mener. Det er et standpunkt jeg har lite respekt for, særlig hvis du påstår at jeg har mer fordommer enn deg.

Kommentar #270

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønte ikke hva du mente. Det vil si, hvis du faktisk påstår at du har rett og at anderledestroende tar feil, forstår jeg hva du mener. Det er et standpunkt jeg har lite respekt for, særlig hvis du påstår at jeg har mer fordommer enn deg.

OK, la meg prøve en gang til:

Uten å ta standpunkt fastslår jeg at det finnes to forskjellige måter å se verden på som er tydelige her på VD.

Den ene måten å se på verden på er den rent fysikalistiske. Alt i verden som eksisterer kan forklares av fysikken og de underliggende vitenskaper. De fleste ateister ser ut til å høre til her.

Den andre måten er den de fleste kristne står for. I tillegg til den fysiske verden finnes det også en åndelig. Jeg sier ikke her hvordan de er kommet til den oppfatning, bare at slik er det.

Jeg har ikke sagt et ord her om fordommer, bare sagt at det finnes to forskjellige måter å forklare verden på. Så har jeg sagt at det å anta at bevissthet har med ånd å gjøre kan være en veldig kompliserende forklaring hvis man ikke tror det finnes noe åndelig, men en naturlig forklaring hvis man fra før mener det finnes åndelige ting.

Når du nevner "ikke-religiøse forklaringsmodeller" med "åndelig forklaring av universet", er det min tur til ikke å forstå. Hva sikter du til da?

Kommentar #271

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Illustrert forklaring

Publisert over 6 år siden

Jeg oppfatter den rene "stimulus-respons" atferdsforklaringen som rent mekanistisk.

Det morsomme er at religiøse forklaringsmodeller er minst like mekanistisk-primitive som en hvilken som helst vitenskapelig forklaringsmodell der man selvsagt ikke introduserer nye, ukjente entiteter for å få ligningen til å gå opp.

Kommentar #272

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter den rene "stimulus-respons" atferdsforklaringen som rent mekanistisk.

Det morsomme er at religiøse forklaringsmodeller er minst like mekanistisk-primitive som en hvilken som helst vitenskapelig forklaringsmodell der man selvsagt ikke introduserer nye, ukjente entiteter for å få ligningen til å gå opp.

Jeg har ikke diskutert atferdsforklaringer i det siste og jeg skjønner heller ikke hva din siste kommentar har med bevissthet å gjøre, sorry.

Kommentar #273

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ingen vet hvor haren hopper.

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke diskutert atferdsforklaringer i det siste og jeg skjønner heller ikke hva din siste kommentar har med bevissthet å gjøre, sorry.

Jeg forholder meg til det jeg siterer deg på og kommenterer.

Kommentar #274

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Forøvrig

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke diskutert atferdsforklaringer i det siste og jeg skjønner heller ikke hva din siste kommentar har med bevissthet å gjøre, sorry.

Forøvrig kan det være lurt å bestemme seg for hva en mener med begrepet "bevissthet" - hvis det ikke er nært forbundet med mekanistisk/ikke-mekanistisk atferd, mener jeg.

Kommentar #275

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig kan det være lurt å bestemme seg for hva en mener med begrepet "bevissthet" - hvis det ikke er nært forbundet med mekanistisk/ikke-mekanistisk atferd, mener jeg.

Bevissthet har med å oppleve informasjon å gjøre. Denne definisjonen er gjentatt ganske mange ganger og har ingen ting med adferd å gjøre.

Kommentar #276

Tor Gunvald Thorsen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden


Dette er iallefall noen få av mange Grunner  til  jeg tror  på Jesus 

Eg hvet du elske oss for eg har opplevd din kjerlighet ta bolig i meg du ga dit liv for meg for det hva etter jeg sa ja til deg jeg opplevde din kraft og kjerlighet for alle og enhver.


Ikke minst at jeg har 2 veis kommunikasjon med Gud på grunn av tro på deg Halleuia som et av hans barn igjenom deg.


jeg har kontrol på adhd som om det ikke er en del av meg på grunn av deg trenger eg ikke velge mellom tanker og energi jeg bare har kontrol.


og alt det bare på grunn av at jeg sa OK til stol på meg og du skal få kontroll som sennere la meg ned på kne og sa ja.


takk for at når jeg utforsket min nye hjerne og skapte en verden i fantasien som som ikke hadde plass til deg og satt fast og kunne ikke komme ut av mitt eget hode


for det hva ikke som jeg husket  men fult av enslighet og sinne og hat og uten kjerlighet så kom du på din unike måte og dro meg ut med at mobilen begynte og spille den samme sangen jeg hørte spille i februar 2014 2 år før jeg vurderte og gi deg en sjangs.


og hva som hvar så sprøtt mens jeg lå på senga med øynene igjen og kunne ikke åpne dem begynte mobilen min hoppe til en sang før den første jeg hørte lyden av i februar  2014 2 år til bake som blei utgit i 2016.


og jeg husker jeg tenkte nå har jeg miste deg for godt hva har jeg gjort men jeg hva forsatt stengt inne i mitt eget hode og kunne ikke åpne øynene og verden som vi er i hva vekk for jeg hadde min egen verden men jeg hvar stengt i den og hadde full  kontroll og jeg elsket det uten din kjerlighet for det hva ikke plass til den.


jeg hvile ikke ha den men du hville ha meg.


begynte en sang jeg ikke hadde startet for jeg hørte på musikk tvert i mot ikke på shuffle før den sangen jeg hørte spille siden jeg ba i det kjøleskapet på jobb hadde jeg ikke trykt på en gang for jeg hørte ikke på musik.https://open.spotify.com/track/6qPccM2FEuW6ngCdbRwJ23


og den andre jeg hørte på mirakuløst hvis mens jeg hva inne stengt i mitt eget hode uten kjerlighet fra deg Jesus Halleuia  for du for du ikke ga meg opp selv når jeg stengte meg vekk fra deg


dette er bare noen grunner  til at jeg ikke kan annet en og tro på deg og Gud

Kommentar #277

Tor Gunvald Thorsen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg profeterte 43 år til bake i tid for en person såg han stå og hoppe og danse i en bygning og rope halleuia.


Jeg ba for en dame på en kafe i jesu navn og hun ble frisk i foten hun hadde tråkket i noe  som. Jeg ba for en kunde på jobb som blei frisk  og datteren kom og nevnete om healing jeg sa jeg ikke trode på healing men på helbredelse i jesu  navn. Jeg såg en jente i Stockholm  bli totalt  forandret  av den samme kraften  jeg fin opplevele av kjerlighet  blit fylt på et kjøpesenter  i Stockholm 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere