Arild Holta

104

Ingen feiring i år heller

Nå er det 11-12 år siden sist jeg gjorde noe som lignet feiring av 17. mai.

Publisert: 17. mai 2014

Det er vemodig at dette landet ikke er noe å feire.

 • Familiene ødelegges. Barn holdes som fanger ved hjelp av voldsmonopolet.
 • Politikernes vilje går foran lover.
 • Korrupsjon aksepteres i maktbruk og domstoler.
 • Byråkratiet har forbrukt mye av verdiskapningen siden 60-tallet.
 • Samvittighetsfrihet blir forbannet av de folkevalgte.
 • Norge har en lang rekke av dommer mot seg i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
 • Folk og politikere hyller sammenslutningen av de mest kriminelle statene (FN) foran andre organisasjoner.
 • Skolepolitikken er blitt mer autoritær siste 15 år. Kampen om barnas sjel er blitt hardere.
 • Ytringsfriheten forsøkes kontinuerlig å begrenses.
 • Respekt for Grunnlovens ånd finnes ikke hos politikere flest. Det er kunsten å omgå den i stillhet som gjelder.
 • Osv.

Hadde nå bare oljen vert noe å rope hurra for… Men rikdom i hendene på autoritære politikere er skadelig.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Så enkelt er det ikke

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Lykke er et valg som alt annet her i livet.

Du hadde ikke smilt og vert glad om noen saget foten av deg. Biologien setter sine grenser for lykken.

Så når noen såkalte ADHD-barn ikke klarer å være lykkelige i barnehagen og i skolen, men klarte seg godt for 50 år siden, så er det biologien som overstyrer evnt forsøk på å være snill gutt. Og det er et tegn på noe galt med samfunnet.

Kommentar #52

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Tja

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jeg har dokumentert med solid forskning at barnevernet ødelegger mennesker.

Du har dokumentert tilfeller hvor barnevernets inngripen har vært kritikkverdig, uprofesjonell og/eller skadelig for barnets oppvekst. Det er viktig å dokumentere når slikt skjer. Men at barnevernet har intensjoner om å "ødelegge" mennesker, det finner du ikke i de diverse forskningsrapportene du kirsebærsplukker ifra. Med andre ord så tilegger du selv barnevernet motiver, som ifølge deg selv også er å se på som en hersketeknikk. Dette blir en form for special pleading i argumentasjonsrekken din som ikke hever debattnivået.

Hva man legger inn i artikler har vært diskutert før, og kommer godt til syne ved at du sjeldent eller aldri velger å sitere de positive effektene ved å frata uansvarlige/farlige foreldre ansvaret for oppdragningen av barn. Hva tenker du om skribenter som Adam Reiremo, som skriver at hans oppvekst nok hadde vært bedre om barnevernet hadde grepet inn tidligere?

Kommentar #53

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Synsk?

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det er dessverre mange triste historier andre veien også, hvor barnevernet ikke grep inn og barna ble ødelagte av foreldre som aldri burde hatt lov til å ha barn.

Hvordan vet du at det ville blitt bedre om det såkalte barnevernet grep inn. I og med at prognosene er flere ganger verre for barnevernsbarn enn for barn hos rusmisbrukere, så er det jo ingen selvfølge at det blir bedre av å flytte barna til noen som har dem som inntektskilde.

Sitat: Men barnevernets side får vi aldri høre fullt og helt.

Det er en myte. Barnevernets side står i saksdokumentene. Alle parter har rett til saksdokumentene og kan vise dem til journalister og andre.

Kommentar #54

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Et reelt svar krever reelle argumenter og ikke kun et følelsesmessig utbrudd.

Jeg ser på det som særdeles lite sannsynlig at en dyptgående argumentasjon har noe for seg. 

Særlig til en som ser likhetstrekk mellom vårt samfunn og institusjonalisert slaveri. 

Hvordan kan man diskutere med noen som opererer med så vidtrekkende begreper?

Vel vel, tror ikke jeg har noe særlig mer å tilføre i denne tråden.  Det blir litt for langt inn i "the twilight-zone". 

Kommentar #55

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
De som mister barna sine er ikke i stand til det.

Det er ikke foreldrenes beste som er i fokus når man kobler inn barnevernet, men at barnet skal sikres muligheten for en god oppvekst. Hvor uendelig vondt det måtte føles for foreldrene ved adskillelse ifra avkommet, så hjelper ikke det om de samme foreldrene er uskikket eller direkte farlige for sine egne barn.

Barn har også rettigheter, rettigheter som går utover foreldrenes rett til å velge egen oppdragelse for barna. Her balanseres foreldrenes samfunnsrettigheter med barnas rettigheter samt hva foreldrene har som plikter. Det er iallefall idealet, men Holta og andre står fritt fram til å kritisere enkeltsaker samt strukturelle problemer i hvordan barnevernet håndterer saker. Slik kritikk er viktig, men det at feil begår betyr ikke dermed at alt er galt med barnevernet. Å ikke ha et barnevern overhodet tror jeg mange vil finne mer moralsk forkastelig enn å ha et barnevern som vi kan forbedre, men det blir bare spekulasjoner ifra min side.

Kommentar #56

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tortur

Publisert rundt 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig anser jeg det som fullstendig moralsk akseptabelt å frata foreldre sine barn, dersom de torturerer barna sine.

Å miste sine foreldre er tortur. Så kanskje litt mer komplekse løsninger er på sin plass?

Kommentar #57

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Penger til feil maktideologi

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Men uten barnevernet kan vi ikke klare oss.
Selv mener jeg at barnevernet burde ha fått langt flere ressurser,

Barnevernet har vi klart oss uten i alle tusen år. Storfamuilien og naboer har vert barnevern mer effektivt enn noen barnevernsinstitusjon man nå kjenner til.

Å gi penger til maktideologier som over hode ikke fungerer, er mildt sagt risikoprosjekt.

Kommentar #58

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Autoritetstro

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at dersom barnevernet hadde kommet på døra mi og faktisk påpekt noe helt konkret (altså at det faktisk var noe jeg, min mann (nå er jeg alene da, men for eksemplets skyld), eller andre som hadde med barna å gjøre, utsatte barna mine for som ikke var bra.
Så ville jeg ha lyttet, tatt det til meg, og gjort endringer på dagen.

Vanligvis kommer de med svært subjektive påstander, underlige såkalte hjelpetiltak og mer ideologi, moralisme og sosio-babbel.

Folk som har litt oppe i hodene sine skjønner da at noe er ganske feil, men må holde kjeft fordi maktmenneskene er farlige.

Kommentar #59

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Å miste sine foreldre er tortur. Så kanskje litt mer komplekse løsninger er på sin plass?

Nei, tortur er tortur - og alltid negativt for den som blir torturert. 

Å miste sine foreldre kan være negativt, veldig negativt, positivt, veldig positivt - eller ha ingen/liten effekt. . 

De spesifikke omstendighetene vil være avgjørende. 

Kommentar #60

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er virkelig tortur for barna å frata dem sine foreldre.

Kommentar #61

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jeg har dokumentert ideologi eller overbevisning

Publisert rundt 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Du har dokumentert tilfeller hvor barnevernets inngripen har vært kritikkverdig, uprofesjonell og/eller skadelig for barnets oppvekst. Det er viktig å dokumentere når slikt skjer. Men at barnevernet har intensjoner om å

Når signifikant forskning kan vise at barnevernets prognoser er flere ganger verre enn oppvekst hos narkomane, så er det nok adskillig mer jeg har bevist enn "tilfeller".

Adam Reiremo skulle så absolutt hatt hjelp. Men det er ikke så enkelt som ideologien han er opplært med sier, nemlig:

1. At barn bare kan tas ut tidlig, så blir ting bedre.

2. At barn ikke er biologisk betingede familievesen.

Derfor vet ikke Adam Reiremo at en barndom under det såkalte barnevernet ville gitt han en bedre kvalitet på barndommen. Vi har en vrimmel med skrekkhistorier og forskning som viser at på gruppenivå så kommer barna dårligere ut enn om de ikke var tatt fra foreldrene.

Siden resultatene er verre enn å ikke bli tatt, må man tenke nytt. Man må spørre hvor det er at man tenker totalt feil, siden resultatene blir motsatt av hensikten.

Du klarer å tillegge meg at jeg tillegger barnevernet intensjoner. Hvor har jeg sagt hva som er intensjonene og motivene deres?

Det såkalte barnevernet har nok mange intensjoner. Noen kommer fra politikere, andre fra f.eks fagbevegelsen. En mengde mennesker er representerte i barnevernet, og det er umulig å si alles intensjoner. Men, det er nå en gang slik at mennesker forsvarer det de gjør, og tror på det. Så derfor beskylder jeg mange av dem å være nyttige idioter for en forfeilet ideologi, mortalisme eller synsing.

Kommentar #62

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Forslag

Publisert rundt 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Særlig til en som ser likhetstrekk mellom vårt samfunn og institusjonalisert slaveri.

Les liberal.no og Onar Åm.

(PS: Der står ateismen og motstanden mot kristen tro sterkt.)

Kommentar #63

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er virkelig tortur for barna å frata dem sine foreldre

Uansett omstendigheter? 

Kommentar #64

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hovedfeilen med barnevernet

Publisert rundt 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Slik kritikk er viktig, men det at feil begår betyr ikke dermed at alt er galt med barnevernet.

Det finnes ikke et fakta- og forskningsbasert barnevernsfag.

Men det finnes ideologi, synsing, makt, moralisme, overbevisning… Samt en masse på laveste evidensnivå.

Kommentar #65

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Les liberal.no og Onar Åm.

(PS: Der står ateismen og motstanden mot kristen tro sterkt.)

Jeg setter ikke pris på dogmatisme, uansett hvilken merkelapp en ønsker å hekte på. 

Kommentar #66

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Og tenker at du vell ikke forventer at jeg på åpent nett skal drive å legge ut om hvordan forhold jeg nøyaktig privat har til et påstått barnevern?

Man trenger ikke å være veldig personlig for å si noe om dette.

Men ordene "påstått barnevern" oser av bitterhet slik det blir sagt her. Så ønsker du at folk ikke skal oppfatte deg som bitter bør du kanskje være konsekvent saklig i ordvalget.
Man kan fint kritisere barnevernet eller andre ting i samfunnet selv om man er saklig i måten man omtaler dem på.Kommentar #67

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er synd du er så lite opplyst , for det er dessværre slik at de bare kommer og tar barna. Mødre har opplevd at de bare kommer å tar barna direkte rett etter fødsel.

Når jeg sier "ikke bare kommer og tar barna", så mener jeg selvfølgelig at de ikke bare velger seg ut en tilfeldig mor/far/nybakt mor eller far, og kommer for å ta barnet.

Det er jo alltid en historie FØR barnet blir tatt fra sine foreldre. Så dette handler ikke om at de bare kommer og tar et barn uten en bakgrunnshistorie som gir dem grunn til å gjøre det.
Om det var riktig eller galt kan variere fra historie til historie, for barnevernet gjør selvfølgelig feil innimellom. Men det betyr ikke at det bare kommer og tar et barn uten noe grunnlag og at det ikke i mange tilfeller faktisk også var riktig avgjørelse av barnevernet.

Barn av feks tunge rusmisbrukere håper jeg da inderlig at de kommer og tar med en gang barnet er født. Da må jo også dessverre ofte barnet på avrusning, en tortur barnet må igjennom fordi mor har utsatt barnet sitt for narkotika gjennom hele svangerskapet.

Kommentar #68

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Når signifikant forskning kan vise at barnevernets prognoser er flere ganger verre enn oppvekst hos narkomane, så er det nok adskillig mer jeg har bevist enn "tilfeller".

Adam Reiremo skulle så absolutt hatt hjelp. Men det er ikke så enkelt som ideologien han er opplært med sier, nemlig:

1. At barn bare kan tas ut tidlig, så blir ting bedre.

2. At barn ikke er biologisk betingede familievesen.

Derfor vet ikke Adam Reiremo at en barndom under det såkalte barnevernet ville gitt han en bedre kvalitet på barndommen. Vi har en vrimmel med skrekkhistorier og forskning som viser at på gruppenivå så kommer barna dårligere ut enn om de ikke var tatt fra foreldrene.

Så du er enig i at Reiremo skulle hatt en eller annen form for hjelp. Men mener at denne hjelpen ikke skulle vært ifra barnevernet. Da må det være lov å stille spørsmål om hvor denne hjelpen skulle kommet ifra.

Du skriver videre at problemet med barnevernsbarn er at de statistisk sett/generellt sett har en verre oppvekst enn andre tilfeller. Det har vært diskutert før om jeg ikke husker feil (korriger meg gjerne), men problemer med slike studier er at de fortsatt ikke er kausale; vi vet ikke om den vanskjøtingen av barna før barnevernet tok ansvar var utslagsgivende, mao at skaden allerede var gjort. Du må gjerne sitere en kilde for akkurat denne studien siden du pleier å påstå dette ganske ofte.

Og du mener altså at det er bedre at barna får opphold hos foreldre som er narkomane enn at de blir omplassert? Litt uavhengig av (den eventuelle) udugeligheten til barnevernet, er dette særlig god moralsk tenkning?

Og det er ikke mulig å lage statistikk hvor man viser at "barna kommer dårligere ut enn om de ikke var tatt fra foreldrene" med kausale inferenser, se andre avsnitt. Likeså som du påstår at Reiremo ikke kunne vite om han hadde fått en bedre barndom eller ikke, så kan man ikke se på barnevernsbarn det har godt dårlig med og automatisk konkludere at det hadde vært bedre om barnevernet ikke var involvert. Det kan man simpelthen aldri vite, og sjansene er store for at når barnevernet bestemmer seg for omplassering, så er skaden fort allerede skjedd. Fra et utviklingsperspektiv er det mange kritiske struktureringsfaser barnas hjerne skal igjennom opp til 3-4 årsalderen. Uskikkete/farlige foreldres dårlige innflytelse i denne perioden kan skade et barn for livet, uavhengig i om barnevernet griper inn eller ikke.


Jeg har kommentert litt generelt her og er åpen for at jeg kan ha misforstått hva du skrev. Om du hadde gitt en link til en rapport så hadde det vært lettere å diskutere i utgangspunktet ditt, nemlig at det er verre for barnevernsbarn på gruppenivå å bli omplassert ifra sine foreldre enn å fortsette å bo med disse foreldrene. Uten at jeg har sett tallene du mener dokumenterer dette, har det slått deg at de tilfellene hvor barna forblir hos foreldrene er saker hvor alvorlighetsgraden ikke er like stor som der hvor barna blir omplassert?

Kommentar #69

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
For her kommer tydeligvis frem en meget llite vitnede dame om saker som rører seg i barnevernet.

Jeg kjenner oppegående mennesker som jobber i barnevernet.
Og jeg kjenner til saker hvor barnevernet har gjort en svært god jobb.
Jeg kjenner også til en del saker der barnevernet burde ha grepet inn, men aldri gjorde det.

Så ikke kall meg for noe du ikke kan vite noe om ;)

Kommentar #70

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Å miste sine foreldre er tortur. Så kanskje litt mer komplekse løsninger er på sin plass?

Så barn som har blitt tortuert og mishandlet av sine foreldre skal utsettes for å møte dem igjen til tross for at de kanskje er livredde for sine egne foreldre. Og det med god grunn?

Og dersom barn feks skal plasseres hos annen familie, så må det være helt på sin plass at disse famliemedlemmene kan stoles på med hensyn til at foreldrene ikke får adgang til barnet/barna på noe som helst vis. Dessverre er det langt fra alle familiemedlemmer som kan stoles på i så måte. Spesielt ikke dersom de helt og holdent også har tatt fullstendig avstand fra foreldrene til barnet pga hva de har gjort.
I tillegg så må man jo sørge for at foreldre som gjør slikt får sin straff i fengsel (og da bør man snakke om en del år bak murene).

Men du har kanskje forslag til en god løsning?

Kommentar #71

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ikke et fakta- og forskningsbasert barnevernsfag. Men det finnes ideologi, synsing, makt, moralisme, overbevisning… Samt en masse på laveste evidensnivå.

Dette er en påstand du ikke begrunner, og istedenfor tillegger du barnevernet ekstra motiver igjen, samtidig som du vil ha deg frabedt dette om deg selv. Dette blir mer special pleading ifra din side. Barnevernet har tilgang til de samme rapportene og rundskrivene som du selv referer til ifra tid til annen. NOU-rapporter er jo et eksempel her.

Kommentar #72

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Dette er nesten alltid galt

Publisert rundt 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
De spesifikke omstendighetene vil være avgjørende.

Hadde ikke mennesket vert et biologisk betinget familievesen så hadde det vert så enkelt som ideologien din tilsier.

Barn har behov for SINE foreldre.

Derfor finner man nedsatte prognoser for barn proporsjonalt med minskende genetisk samhørighet. Men dette er altså ikke "in" i tiden å mene.

Kommentar #73

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Men ordene "påstått barnevern" oser av bitterhet slik det blir sagt her. Så ønsker du at folk ikke skal oppfatte deg som bitter

Nå er ikke du alle folk, men Sølvi! Og hva dufter du måtte ha i din egen nese er ikke så intresangt men den osen du kjenner må tydelivis være din egen stank. Forde man kan ikke kjenne dufter over nett.

Ordet påstått barnevern er korekt når de påstår seg være noe dem ikke er. Når dem gjør mye mere skade enn nytte er det ikke mye til vern av barn, men til skade for barn.

Du kan kalle meg motstander av et påstått barnevern og for et godt barnevern. Og hvem som er beste barnevern i forhold til dagens ikke fungerend e.. er det ingen tvil om at forledrene er best til å verne barna. Og dernest familie  og slekt forøvrig.

Ordet bitter er ikke på noen måte dekkende for det grusomme barnevernet gjør mot folk. Men de er grusomme mot folk. Og en har lov å si fra om det. Ellers har jeg personlig lite til ingen kontakt med dem og da blir det også lite personlig følelsesladet. men en kan være en hjelper for andre, da en vet hva dem holder på med.

Jeg har alltid beholdt mine ti barn som etter vært vokser ut av redet en etter en. Og mitt liv har vært rundt barna. Fokuset mitt har vært hverdagsgleden med dem og de gleder det gir. At du da skal forlange at jeg på grunn av at jeg har meninger  rundt barn og familie skal gå rundt å kjenne på følelser rundt barnevernet. Vell så får du leve i den tru.

Jeg beklager at jeg ikke har slik stank i nesen som du! du hevdet du kjente en os----så da har du nok en rar stank i nesen. Kan være at du må gå til nesespesialist og sjekke om du brygger på en neseinfeksjon.

Kommentar #74

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Men en kan kjenne det sårt og vondt når folk forteller om de grusom heter barnevernet har gjort mot dem. da kommer sterke følelser for de som de rammer og en blir trist og lei og vil gråte! Sorg for deres sak! Det er noe annet.

Kommentar #75

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Motstandere av dogmatisme...

Publisert rundt 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg setter ikke pris på dogmatisme, uansett hvilken merkelapp en ønsker å hekte på.

... er altså dogmatiske?

Er ikke det en litt for enkelt måte å avfeie de som ikke følger strømmen?

Du klarer ikke å bevise at de er mer dogmatiske enn andre - enn de som sitter mer i "hovedstrømmen".

Kommentar #76

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg havner vel et sted mellom Holta og resten.

Jeg er enig i at vi trenger et barnevern. Jeg er enig i at det iblant er for det beste at barn får nye omsorgspersoner. Jeg tror at barnevernet har faginstanser som ser på forskning som de forsøker og spre ut gjennom organisasjonen, og jeg tror at det er kontorer og personer som er dyktige.

Jeg tror at både de i denne tråden og de som jobber i barnevernet ønsker å gjøre det som er godt for barnet.

Jeg mener så at det er systemfeil i hvordan barnevernet og systemet rundt barnevernet er konstruert, jeg tror det er mange kontorer som ikke jobber systematisk faglig, jeg tror det er mange ansatte som mangler tilstrekkelig faglig kompetanse og som har manglende personlig egnethet. Jeg mener også at det fint går å jobbe i barnevneret uten kompetanse og manglende personlig egnethet uten at det får konsekvenser.

Blant systemfeil kan det nevnes at de som jobber med hjelpetiltak og de som eventuelt skal vurdere omsorgsovertagelse er de samme. Det skaper konflikter og det fører til at personer som har to hatter blir med rette oppfattet som ikke til å stole på. Dette kan raskt endres på.

Det er en samenblanding av roller med sakkyndige, og barnevernet er i en annen posisjon ovenfor sakkyndige en foreldrene. Enten må sakkyndige bli totalt fristilt eller så må man ha to sakkyndige, en for barnevernet og en for foreldrene.

Kompetansen må økes, erfarne psykologer bør stå ansvarlig for vurderinger, det er ikke nok med tre år, ingen erfaring og et par dagsseminarer for å vurdere tilknytning, samspill i pressede situasjoner, natulige reaksjoner under stress osv.

Så til de faktorer som det er svært vanskelig å gjøre noe med. Dersom en går inn i en situasjon med en mening så er det svært lett å plukke ut de fakta som passer med det du tror, og ignorere resten. Dersom en har gale holdninger så vil man systematisk gjøre feil. Hvordan jobbe med holdningsutvikling? Det er nesten umulig, det må jobbes med på systemnivå. Feil må fanges opp før det går for langt.

Barnets beste.

Jeg tror ikke at Holtas ideer representerer barnets beste i alle tilfeller, det gjør heller ikke barnevernet slik det fungerer mange steder. Det gjør heller ikke de som avfeier kritikk mot barnevernet som at alle gjør feil iblant, det er nok en grunn, det gjør ikke noe at barnevernet sjekker.

Det er å nøye seg med at enkelte barn får livet ødelagt fordi en ønsker å redde andre. Man bør ikke nøye seg med noe mindre en barnets beste for hvert enkelt barn, og ikke for gjennomsnittet.

Du vil også få det slik at man faktisk blir imot en kontroll fordi man ikke kan stole på at resultatet blir bra, man kan ikke stole på at barnevernet vil gi god og riktig hjelp, fagpersoner blir mindre villige til å melde til barnevernet dersom en opplever at de gjør mange feil.

Jeg ser det også i lys av eget fagfelt hvor vi står ovenfor mange av de samme utfordringer og jeg vet at kvaliteten på arbeidet som gjøres er av varierende kvalitet. Jeg ser hvor lett det er å gjøre andre urett, hvordan en kan konstruere bilder av en person som ikke samstemmer med virkeligheten i det hele tatt, hvordan systemet er lagt opp slik at det er nødt til å skje (manglende brukermedvirkning, diskusjoner hvor pasient ikke i tilstrekkelig grad er med, en tro på at en vet hvordan andre har det og hvordan de tenker uten at en sjekker det ut osv). Dette fører til overgrep som en ikke skal akseptere. Det at noe av kritikken blir ensidig og ekstrem betyr ikke at det ikke er gode poeng i kritikken.

Kommentar #77

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Assosiasjonstenkning

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Men ordene "påstått barnevern" oser av bitterhet slik det blir sagt her.

Nå konkluderer du basert på assosiasjoner. Du assosierer det med bitterhet.

Jeg har imidlertid kommet med svært god forskning som beviser at omsorgsovertakelser ikke har effekt og videre påpekt at barnevernets tuiltak ikke kan dokumenteres å være brukbare.

Kommentar #78

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Nå konkluderer du basert på assosiasjoner. Du assosierer det med bitterhet.

Jeg har heller ikke påstått noe annet  :)

Kommentar #79

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Vanligvis kommer de med svært subjektive påstander, underlige såkalte hjelpetiltak og mer ideologi, moralisme og sosio-babbel.

Like subjektive som mine regner jeg med.
Det betyr ikke automatisk at jeg har rett og de tar feil.

Kommentar #80

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
I og med at prognosene er flere ganger verre for barnevernsbarn

Hva sier forskning om hvordan det barna var utsatt for FØR de ble tatt av barnevernet påvirket prognosene.

Jeg tror at mange fosterforeldre rett og slett tar seg vann over hodet fordi et allerede "ødelagt" barn trenger såpass mye hjelp at mange av dem faktisk aldri vil komme seg på rett kjøl igjen.
Men det betyr ikke at de kanskje hadde kommet enda verre ut om de hadde blitt hos sine biologiske foreldre.

Som nevnt tidligere et sted i tråden mener jeg helt klart at barnevernet bør få mer ressurser slik at de kan gjøre en bedre jobb enn i dag. Samt at støtten rundt barn som blir flyttet fra sine foreldre blir langt sterkere, også med tanke på profesjonell oppfølging frem til de minst blir myndige.

Kommentar #81

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nei

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo alltid en historie FØR barnet blir tatt fra sine foreldre.

Foreldrene er ikke født dagen før, så de - som du - har nok en historie.

Historien betyr normalt ikke at noen skal stjele barnet.

Selvsagt kan moralister mene at om noen har et lite hjerte på bukserumpa, hvor man kan se litt hud, så er foreldrene skadelige for barna. eller om de bruker partydop i helga, eller om de bryter normene i samfunnet. Men moralisme holder ikke som fag. Det gjør heller ikke ideologiske ideer om at barn bare kan skifte omsorgspersoner. Som en psykologi sa på Mensaforumet: "Barn gir bæng i hvor de bor."

Vel, det er ikke virkligheten.

Resultatene forteller sitt klare språk om at det det såkalte barnevernet driver med er SÅKALT barnevern.

Kommentar #82

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Derfor finner man nedsatte prognoser for barn proporsjonalt med minskende genetisk samhørighet. Men dette er altså ikke "in" i tiden å mene.

Så adopterte barn har man statistikk på angående dette, og som konkluderer helt uten tvil?

Kommentar #83

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Som en psykologi sa på Mensaforumet: "Barn gir bæng i hvor de bor."

Vel, det er ikke virkligheten.

Nå vet ikke jeg hva historen rundt dette utsagnet handlet om. Så det skal ikke jeg uttale meg om.
Men på generelt grunnlag så er jeg enig med deg. Og det er nok de fleste som jobber i barnevernet også, samt de fleste psykologer.

En slik uttalelse er et dårlig eksempel, da det ikke handler om hva psykologer flest ville ha sagt om barn, oppvekst, bosted, osv.

For ingen barn ønsker å bo et sted de blir ødelagte som mennesker.

Kommentar #84

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Du kan kalle meg motstander av et påstått barnevern og for et godt barnevern. Og hvem som er beste barnevern i forhold til dagens ikke fungerend e.. er det ingen tvil om at forledrene er best til å verne barna. Og dernest familie og slekt forøvrig.

Jeg forutsetter at det er en viss mulighet for at du har hørt om historien fra Alvdal. Hva synes du er en naturlig handlemåte i den saken?

Kommentar #85

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jeg har dokumentert med solid forskning at barnevernet ødelegger mennesker.

Å tillegge at egen sak er drivkraft, er hersketeknikk.

Tillegging av motiv er velskjente tankefeil/logiske fallgruver.

Det var ikke noe av dette mitt sitat handlet om. Det er en kjennsgjerning at hverken jeg eller andre her kjenner detaljene i din sak. Samtidig fremgår det i det både du og din kone skriver at dere er hatefulle og bitre over en incidens som skal ha foregått en gang i tiden. Dette er ikke tillegging av motiv. Ingen av dere skriver nevneverdig om noe annet og med et utpreget og sterkt hat mot barnevernet basert på en tilsynelatende bunnløs bitterhet. 

Kommentar #86

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Hadde ikke mennesket vert et biologisk betinget familievesen så hadde det vert så enkelt som ideologien din tilsier.

Barn har behov for SINE foreldre.

Derfor finner man nedsatte prognoser for barn proporsjonalt med minskende genetisk samhørighet. Men dette er altså ikke "in" i tiden å mene.

Min ideologi? Jeg kan ikke se å ha presentert noe slikt. 

Jeg forstår heller ikke hva som ligger i "biologisk betinget familievesen". 

Jeg har heller ikke påstått at barn ikke har behov for sine foreldre, men det bør da være åpenbart for alle og enhver, at kjærlighet, stimulering og omsorg, fremstår som enda mer grunnleggende. 

Er det virkelig noen som bestrider dette?

Dersom foreldrene kontinuerlig voldtar og mishandler sine barn, sperrer de inne i en lydtett boks ti timer hver dag, samt at de ikke responderer på samfunnets protest - så bør det vel være et selvsagt tiltak å fjerne barna fra sitt biologiske opphav? 

Eller, hva snakkes det om her egentlig? 

Kommentar #87

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Mye å svare på

Publisert rundt 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Men mener at denne hjelpen ikke skulle vært ifra barnevernet.

Omfattende spørsmål… Alt for korte svar…

Sitat: Så du er enig i at Reiremo skulle hatt en eller annen form for hjelp. Men mener at denne hjelpen ikke skulle vært ifra barnevernet. Da må det være lov å stille spørsmål om hvor denne hjelpen skulle kommet ifra.

Opp gjennom hele historien så har barn fått hjelp av storfamilien. Velferdsstaten har knust denne naturlige institusjonen. Men fremdeles så har plasseringer hos besteforeldre, storesøsken, tanter eller onkler mye bedre effekt enn når barnevernet lever seg ut. Spørsmålet er: Hvordan finne tilbake til noe mer naturlig.

Sitat: Du skriver videre at problemet med barnevernsbarn er at de statistisk sett/generellt sett har en verre oppvekst enn andre tilfeller. Det har vært diskutert før om jeg ikke husker feil (korriger meg gjerne), men problemer med slike studier er at de fortsatt ikke er kausale; vi vet ikke om den vanskjøtingen av barna før barnevernet tok ansvar var utslagsgivende, mao at skaden allerede var gjort. Du må gjerne sitere en kilde for akkurat denne studien siden du pleier å påstå dette ganske ofte.

Dette håper jeg å få tid til å skrive tydelig om og sende regjeringen og andre. Fordi: Man har ikke dokumentasjon for å skylde på foreldrene. Og: Om barna forblir hos foreldrene så er det mer effekt i enn såkalte tidlige plasseringer. Videre er tidlige plasseringer sammenlignet med sene, feil. fordi de sene er gjerne bevislige problembarn, mens de tidlige normalt ikke er det. Endringen skylder man så på foreldre. UTEN BEVIS. Vi kaller det f.eks miljødeterministisk overtro. For faktum er at 70-80% av psykisk uhelse skyldes gener. Mens barnevernsideologien som gjør innblanding så "nødvendig" sier det skyldes stort sett miljø.

Forskning som treffer temaet er forskjellig. Fra genetiske perspektiv til resultater av at bestemødre hjelper, steforeldre, adopsjon, osv. Det er direkte sammenhang mellom grad av genetisk slektskap og barns prognoser. Dette tar ikke barnevernet hensyn til.

Tror det var du(?) som sa at denne forskningen ikke nødvendigvis var kausal:
http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=0&iarkiv=1

Sammeligne f.eks:
http://r-b-v.net/image/statistikk-statensnet.dk-1-omsorgsovertakelse-anbringelse.gif
med
http://r-b-v.net/image/statistikk-statensnet.dk-2-alkohol-narkotikamisbruk-.gif

(Det er fra pdf-varianten av forskningen.)

Den forteller at det gir flere ganger verre prognoser å vokse opp som barnevernsbarn enn å vokse opp med rusmisbruker(e).

(Derfor laget jeg denne: http://r-b-v.net/plakater/er-det-mulig.pdf)

Dersom barnevernet har rusmisbruk som en generell grunn for å ta barn, er dette i høyeste grad viktige beviser mot barnevernet. Om de kun tar barna fra folk med grovest rusmisbruk, så indikererer dette at barnevernet er i samme klasse som alvorlig rusmisbruk.

Greiere er kanskje denne forskningen:
http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Siterer:
RESULTATER
Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse

Kort sagt: Såkalte omsorgsovertakelser virker ikke på gruppenivå.

Siterer: Og du mener altså at det er bedre at barna får opphold hos foreldre som er narkomane enn at de blir omplassert? Litt uavhengig av (den eventuelle) udugeligheten til barnevernet, er dette særlig god moralsk tenkning?

Å betone familiens bånd - virkligheten - er god etikk. Det viser også resultatene.

Sitat: Og det er ikke mulig å lage statistikk hvor man viser at "barna kommer dårligere ut enn om de ikke var tatt fra foreldrene" med kausale inferenser, se andre avsnitt.

Feil. Den siste forskningen jeg viste til med over 6000 barn, er nettopp slik forskning.

Sitat: Likeså som du påstår at Reiremo ikke kunne vite om han hadde fått en bedre barndom eller ikke, så kan man ikke se på barnevernsbarn det har godt dårlig med og automatisk konkludere at det hadde vært bedre om barnevernet ikke var involvert. Det kan man simpelthen aldri vite,

Feilen med denne type argumenter er at man ikke tar hensyn til hva som er naturlig. Familien er naturlig og i følge FNs og andre menneskertettigheter barns beste. Fra det naturlige har man begrepet naturlige rettigheter, og dette igjen er en bakgrunn for menneskerettighetene.

Kort sagt: Det er den som kommer med et angrep på det naturlige som har bevisbyrden. (Ala: Den som kommer med en påstand har bevisbyrden.) Foreldre skal ikke - som nå - bevise duglighet. Det er ikke mulig og bryter menneskerettighetene. Makten skal bevise udugelighet. Dette fungerer verken faglig eller juridisk (juss overlater jeg mest til andre…).

Problemet er imidlertid at samfunnet er så oppkonstruert at mennesker ikke lengre enkelt kan skjønne begrep som naturlige rettigheter.

Sitat: og sjansene er store for at når barnevernet bestemmer seg for omplassering, så er skaden fort allerede skjedd. Fra et utviklingsperspektiv er det mange kritiske struktureringsfaser barnas hjerne skal igjennom opp til 3-4 årsalderen. Uskikkete/farlige foreldres dårlige innflytelse i denne perioden kan skade et barn for livet, uavhengig i om barnevernet griper inn eller ikke.

Før dette ble en "sannhet" for våre motparter påpekte vi dette at barna tar alvorlig skade av å fjernes fra sine foreldre. Og viste til denne hjerneforskningen motparten har begynt å bruke. F.eks: Først til en beredskapsfamilie. Så til noe mer permanent løsning. Adskillelsen er svært skadelig. (Agid & al viste at det var mer skadelig enn adskillelse ved død. Signifikant.)

Siterer: Jeg har kommentert litt generelt her og er åpen for at jeg kan ha misforstått hva du skrev. Om du hadde gitt en link til en rapport så hadde det vært lettere å diskutere i utgangspunktet ditt, nemlig at det er verre for barnevernsbarn på gruppenivå å bli omplassert ifra sine foreldre enn å fortsette å bo med disse foreldrene. Uten at jeg har sett tallene du mener dokumenterer dette, har det slått deg at de tilfellene hvor barna forblir hos foreldrene er saker hvor alvorlighetsgraden ikke er like stor som der hvor barna blir omplassert?

Selvsagt.

Kommentar #88

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Foreldre skal ikke - som nå - bevise duglighet. Det er ikke mulig og bryter menneskerettighetene. Makten skal bevise udugelighet.

Men frem til ting er bevist, så må jo barn som man er sterkt overbevist om at er i faresonen fjernes fra hjemmet.

Barn kommer både før foreldren og før barnevernet, før absolutt alt annet. Og det betyr at barn ikke har tid til å vente til bevis er på bordet dersom det kan være fare på ferde.
Spesielt i de tilfeller der barna selv varsler om ting skal alltid barna blit trodd og tatt på alvor med en gang. Etter at barna er i sikkerhet og føler seg trygge, kan man ta seg tid å finne ut fakta.

Kommentar #89

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
F.eks: Først til en beredskapsfamilie. Så til noe mer permanent løsning. Adskillelsen er svært skadelig.

Adopterte barn finnes det mange av i Norge.
Som kanskje først er fjernet fra sine foreldre til barnehjem, deretter til en mer permanent løsning (adoptivforeldre).

Dersom dette er fakta, så vil jo det si at adopterte barn burde slite langt mer enn det vi hører om til vanlig?

Kommentar #90

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hvordan vite

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Så ikke kall meg for noe du ikke kan vite noe om ;)

Dersom man sammenligner andres holdninger med egne erfaringer, så kan man hevde seg å subjektivt vite at den andres holdninger stemmer lite med virkligheten.

Dersom man sammenligner tilsvarende med forskning av høy kvalitet, så kan man objektivt hevde at den andre ikke vet godt nok.

Dine systemtro holdninger har du for lengst vist. Du er virkelig "barn av din tid" her i debattene.

Kommentar #91

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ekstreme tilfeller

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Så barn som har blitt tortuert og mishandlet av sine foreldre skal utsettes for å møte dem igjen til tross for at de kanskje er livredde for sine egne foreldre.

Du finner nok noen slike tilfeller blandt millioner av mennesker. Det såkalte barnevernet driver i all hovedsak ikke med slike saker. For de finnes i hovedsak ikke.

Men vi har jo et tilfelle hvor en som ikke var far men stefar, drepte konas sønn.

Vi finner en biologisk gutt som drepte fostersønnen.

Osv.

De fleste ekstreme tilfeller er ikke-biologiske. Hvilket forskningen på "Askepott-effekten" viser med all tydlighet. Det kan være mer enn hundre ganger mer mishandling i ikke-biologiske relasjoner.

Kommentar #92

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det kan være mer enn hundre ganger mer mishandling i ikke-biologiske relasjoner.

Noe som gjør adopterte barn svært sårbare med andre ord?

Jeg lurer fortsatt på hva du tenker om alle de barna som blir adoptert hver eneste år?

Kommentar #93

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Men vi har jo et tilfelle hvor en som ikke var far men stefar, drepte konas sønn.

Vi finner en biologisk gutt som drepte fostersønnen.

Og i disse tilfellene, samt de tilfellene som faktisk finnes der biologisk mor og/eller far mishandler sine barn (mishandling og tortur kan fort vise seg å være akkurat samme sak, de har bare forskjellige navn).

Så mener du at barnevernet bør gjøre hva?
Eller dersom barnevernet ikke fantes, hvem burde gjøre hva, og hva burde skje med barna?


Kommentar #94

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Dine systemtro holdninger har du for lengst vist. Du er virkelig "barn av din tid" her i debattene.

Det er i så fall din subjektive oppfatning :)
For du kjenner ikke meg, ikke min bakgrunn, og ikke alle mine meninger (er jo bare et lite snev av meningene man har som blir luftet her på vd).

Og å kalle folk for ting, er vel strengt tatt utenfor selve debatten?
Da blir man usaklig, bruker hersketeknikk, og går på person fremfor å holde seg til selve saken ;)

Kommentar #95

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Dersom man sammenligner tilsvarende med forskning av høy kvalitet, så kan man objektivt hevde at den andre ikke vet godt nok.

For meg har grunnlaget for denne "forskning av høy kvalitet" som du nevner alltid vært et mysterium opp mot mine egne erfaringer. Jeg har hatt et samarbeide med Barnevernet siden 1991. Det har vært oppturer og nedturer, men aldri tilfeldigheter uten at vedtak har vært basert på lov og rett. Jeg har forståelse for at elementer kan virke sårende for en kraft som har mulighet til å gjøre med har også mulighet til å gjøre mot, men la oss ikke glemme for. VD har publisert et par tråder hvor mine erfaringer er essensielle, men alle handlinger til tross ender jeg opp med at det trengs et barnevern rundt de svakeste. 

Kommentar #96

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er motivene for å fullstendig ignorere forskningen av høyeste kvalitet?

Publisert rundt 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en påstand du ikke begrunner, og istedenfor tillegger du barnevernet ekstra motiver igjen

Jeg tillegger ikke. Jeg kan en masse om dette. Som du ikke kan. At selv ikke henvisninger til den mest dramatiske forskning får deg til å stille kritiske spørsmål, forteller vel at du ikke kan stille skikkelige systemkritiske spørsmål. Vansklig å konkludere anderledes.

Når barnevernet ikke lever etter forskningen, så må man begynne å lete etter motiver for hvorfor forskningen er forkastet.

Man kan jo koble det opp mot forskning på på såkalt narsissisme og psykopati.

Hvor havner disse menneskene med maktbehov og behov for å fortelle andre mennesker hvordan de skal leve sine liv? Hvilke hindringer finnes for disse i å søke seg til det såkalte barnevernet?

I lederstillinger og hos akademikere finnes det en stor opphopning av slike. Man vet også at slike naturligvis søker seg der de kan leve seg ut. Da er det egentlig bare å summere "to og to".

Når samfunnet ikke en gang lykkes skjerme jobbene fra det mer dramatiske som dette, så burde folk kunne tenke selv. Men tanken går heller til systemforsvaret.

Kommentar #97

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jeg tillegger ikke. Jeg kan en masse om dette. Som du ikke kan. At selv ikke henvisninger til den mest dramatiske forskning får deg til å stille kritiske spørsmål, forteller vel at du ikke kan stille skikkelige systemkritiske spørsmål. Vansklig å konkludere anderledes.

Slik jeg tolker det har Ose, Barnevernet og jeg det syn at det du kaller objektiv forskning på høyt plan ikke dekker en slik beskrivelse. Opp mot at samfunnet trenger et barnevern faller dine argumenter på jorden da det ikke finnes en ideell måte dette kan utøves på uten å knuse noen egg. Foreldrene forutsettes i Barnevernets virke å være en sterkere part enn barnet, og loven er basert på dette. Konsekvensen er at foreldrene skal håndtere sine motganger mens barnet skal bli tatt hånd om av den som til en hver tid virker mest i stand til det. Derfor tror jeg din kampanje basert på din eventuelle dårlige erfaring er feilslått for din begrensede erfaring med henvisning til grunnleggende sett ett kasus, ikke er dekkende for spennvidden i de tilfeller Barnevernet står overfor. Barnevernets virke er mer enn hva de eventuellt truet med overfor din famlilie. Barnevernet er en dialogpartner for foreldre med vansker så vel som en maktfaktor. Så lenge du ikke klarer å distingvere mellom din egen opplevede tragedie og de reelle forhold tusenvis av andre barn føler hver dag blir din argumentasjon et slag i luften. 

Kommentar #98

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

En del fornuftig i det du skriver

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke at Holtas ideer representerer barnets beste i alle tilfeller, det gjør heller ikke barnevernet slik det fungerer mange steder.

F.eks makt og hjelp går dårlig sammen, som du skriver.

Ideen om "barns beste" kan lett gjøres ekstrem. FN har imidlertid bestemt at "barns beste" er biologisk familie.

(I virkligheten kan man ikke avgjøre barns beste med håndsopprekninger. Det er en annen diskusjon.)

Om man aksepterer biologisk familie som "barns beste" - i overenstemmelse med hvordan mennesket har levd i alle tusen år -, så må det relevante spørsmålet være: Er det godt nok for barnet?

Se f.eks Stein Erik Ulvund Professor dr.philos. Universitetet i Oslo sin artikkel:

http://www.dagbladet.no/kultur/2003/03/16/364062.html

(Han har også gode uttalelser senere. Om f.eks "tilknytningshysteriet" (google!), som er typisk barnevernsideologi.)

Man skal ikke gå over lik for barns beste om barn har det godt nok. Pr i dag er det troligvis ingen annen faktor enn barnevernet som driver kvinneselvmord mer opp. Den ekstreme stressituasjonen knuser jo også helsen til folk. Ikke bare dør de oftere av sykdommer, men også av ulykker.

Kommentar #99

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nettopp dette sier forskningen noe om - og det er ikke politisk korrekt...

Publisert rundt 6 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Hva sier forskning om hvordan det barna var utsatt for FØR de ble tatt av barnevernet påvirket prognosene.

Jeg tror at mange fosterforeldre rett og slett tar seg vann over hodet fordi et allerede "ødelagt" barn trenger såpass mye hjelp at mange av dem faktisk aldri vil komme seg på rett kjøl igjen.

Forskningen sier at det foreldrene måtte være til skade FØR barnevernet tok barna, og evnt ETTER at barnevernet mener de SKULLE ha tatt barna, er mindre enn den skaden som påføres barna av at man tar dem.

Altså: Summerer man både skaden FØR barnevernet tok barna, med skader påstått like dårlige foreldre gjør gjennom HELE barndommen, så er det mindre enn skaden ved adskillelse foreldre og barn.

(Det gjelder selvsagt ikke de mest ekstreme tilfellene.)

Adskillelse foreldre og barn er dokumentert å være mer skadelig enn om foreldre dør. (Nevnte vel forskningen tidligere i tråden.)

Så på spørsmålet ditt: Adskillelse er mer skadelig, i følge diverse signifikant forskning enn de skadene foreldrene påstått gir barna.

Den nevnte danske forskningen på over 6000 omsorgsovertatte barnevernsbarn forteller også dette. Danskene konkluderte jo også med nettopp dette.

Siterer forskerne:

RESULTATER
Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse (…)

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Nå har altså denne løgnen blitt gjenntatt i det uendelige om at skadene skjer FØR barnevernet grep inn. Men vi har altså forskning som viser at dette er vås.

Bak løgnen - eller feilkonklusjonen - ligger IDEOLOGI. Nemlig ideologien om at det er miljøet primært som skaper psykisk helse/uhelse. Derfor må man skylde på noe når barn havner på skråplanet i tenåra. Miljøet er foreldrene mer enn noe annet. Dermed skylder ideologien på foreldrene.

Moderne forskning sier imidlertid at psykisk helse/uhelse skyldes GENER til 70-80%. Det er altså i all hovedsak ikke foreldrene som er skyldige. (Foreldrene overfører normer, primært. Ikke helse.)

Når da barnevernet tar barn som er i tenåra, så er det ofte begrunnet med barnas psykiske og sosiale helse. Siden man vet at dette skyldes mest gener, så kan man vite at disse unge oftest er genetisk disponible for adferden.

Når barnevernet griper inn tidlig for at foreldrene ikke skal gjøre barna til slike problemungdommer som ovenfor, så tar man helt "normale" barn.

Disse to gruppene sammenlignes derpå. Det går naturligvis beste med de "normale" barna som ble tatt.

Men barnevernet bruker ikke forskningen om gener, og skylder heller på foreldrene. Dermed så oppstår forestillinger om at det er foreldrene som gjør barna avvikende. Da gjelder det å redde barna tidlig.

Istedenfor ødelegger man "normale" barn med å ta dem tidlig, fordi man tror de skal bli avvikende på grunn av foreldrene, mens forskningen sier de blir det hovedsakelig grunnet GENER.

Men barnevernets ideer om respektive blir skreket ut gjennom media så mange ganger at vi nå kontinuerlig hører våset bli gjenntatt av alle mulige menneske, inkludert deg. Løgnen har gjennom propagandaaparatet vi kaller massemedia blitt Sannheten, etter å ha blitt gjenntatt ekstremt mange ganger.

Kommentar #100

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

HALLOOOOOO

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Pr i dag er det troligvis ingen annen faktor enn barnevernet som driver kvinneselvmord mer opp.

En hver er selv ansvarlig for sitt eget selvmord. 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere