Johannes Morken

Redaktør
439

Dalai Lama ber folk holde seg til landets religion

Gunnar Stålsett ut mot buddhistledernes råd.

Publisert: 9. mai 2014

– På besøk i vestlige land blir jeg ofte spurt om min lære og om hva buddhisme står for. Da understreker jeg alltid at det er mye bedre og sikrere at de holder seg til sin tradisjonelle religion, som i de fleste tilfeller er den judeisk-kristne, og i noen tilfeller islam. Det er mye tryggere, sa Dalai Lama (78) på Nobelinstituttet onsdag. Vårt Land i dag.

Synspunktene kom fram på et spørsmål om utbredelsen av buddhisme og mindfulness i vestlige land. Fredsprisvinneren advarer mot å bygge buddhisttempler utenfor buddhistiske land. Han er tydelig på at det beste er å holde seg til de tradisjonelle religionene som har dype røtter i hvert enkelt land.

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett deler ikke Dalai Lamas ønske om å begrense andre religioners innpass i land der de ikke har dype historisk røtter.

– Å sette grenser mot at andre religioner enn den dominerende skal få innpass i en region, er en foreldet måte å tenke på, sier Stålsett, tidligere medlem av Nobelkomiteen og blant dem som i 1989 gav Nobels Fredspris til Dalai Lama.

– Tryggere. Dalai Lama trakk onsdag fram et eksempel fra tidlig 1960-tall. Da kom en tibetansk småbarnsmor til hans eksil i Dharsalam i India, etter å ha mistet mannen og dermed muligheten til å forsørge familien. Men som mange andre fikk hun god hjelp av kristne organisasjoner. Nå fortalte hun Dalai Lama at hun ville være kristen i dette livet, og buddhist i det neste.

– Et klart tegn på forvirring, ikke sant, humret den tibetanske munken, som bare to år gammel ble utpekt som Dalai Lamas reinkarnasjon.

Advarer. Dalai Lama nevnte også en tysk millionær som ville donere en million dollar til bygging av et buddhistkloster i Frankrike.

– Jeg fortalte ham vennlig at dette er Frankrike, ikke et buddhistisk land, så det er verken bra eller klokt å bruke masse penger på å bygge et buddhisttempel der. Hvis noen først vil bruke penger på dette, så gjør det heller i Thailand eller andre buddhistiske land.

Globalisering. Gunnar Stålsett mener Dalai Lama bommer.

– De tankene han gir uttrykk for har vært ganske utbredte. For eksempel knytter den russisk-ortodokse kirke territorium, stat og religion sammen på en måte som har gjort det vanskelig for andre kristne trossamfunn og andre religioner å komme på banen. Også innenfor muslimsk tenkning finnes samme restriktive, regionale synspunkter på hvilke religioner som hører hjemme der, sier Stålsett.

– I dagens verden der folk med forskjellige religioner flytter mye mer rundt, må det selvsagt være mulig å legge til rette for religionsutøvelse hvor de enn kommer. Man kan heller ikke nedlegge forbud mot misjonering eller konvertering til ulike religioner.

HVA MENER DU OM DALAI LAMAS RELIGIONSRÅD?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Dersom jeg ønsker hans råd om religion så vil jeg spøre etter det.

Kommentar #2

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg syns ikke det er så gjennomtenkt at  alle skal tro hva tradisjonen sier i det landet man bor i. Hva med alle innvandrerne, skal de bytte tro de er oppvokst med? Det er da ikke bare å velge å tro heller.

Man må lære å leve i fred tross ulikhetene. Og godta demokratiet.

Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Jeg bare spør?

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett deler ikke Dalai Lamas ønske om å begrense andre religioners innpass i land der de ikke har dype historisk røtter.

Det høres ut som om Gunnar Stålsett har liten tro på Jesus som vår frelser. Har han misforstått Jesu ord om å gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler?

Jeg bare spør?

Kommentar #4

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Foreldet måte?

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
– Å sette grenser mot at andre religioner enn den dominerende skal få innpass i en region, er en foreldet måte å tenke på, sier Stålsett, tidligere medlem av Nobelkomiteen og blant dem som i 1989 gav Nobels Fredspris til Dalai Lama

"Like barn leker best"

Den er universell og gjelder alle kulturer. Et ordtak som finnes på mange språk; eldste kjente forekomst har vi fra Homers Odysseen. Homer var gresk forfatter som antas å levd rundt år 800. Vi finner også ordspråket "like barn leker best" i norrønt.

Årsaken til at Gunnar Stålsett er uenig med Dalai Lama tror jeg skyldes etisk ståsted. Stålsett er sinnelagsetiker som hevder at en handlings moralske kvalitet må bedømmes etter sinnelaget og ikke etter handlingens konsekvenser.

Derimot semit­tiske mono­te­is­tiske reli­gio­nen (jøde­dom­men og islam) står plik­te­tik­ken av hellig natur sterkt. En forhåndsbestemt mal, der du følger bruksanvisningen til punkt og prikke. Katolisismens kombinerer plikt-, konsekvens- og sinne­lags­etikk. Sinnelaget er av betydning men konsekvensene like viktig. En form for realisme.

I Norge derimot. I den protestantiske sinnelagsetikken, er det som sagt sinnelaget som teller om en handling er moralsk god.Humanetikere har arvet samme tankegang, gud er bare byttet ut med menneskerettighetene.

Altså opprinnelsen til at det er så mange sinnelagsetikere i Norge, finner vi i protestantisk teologi. Enhver står personlig ansvarlig overfor Gud og konsekvensene er underordnet.

Sinnelagsetikere, som Gunnar Stålsett, velger å se bort ifra gruppetenkningen - "oss og dem" noe han mener skaper avstand mellom mennesker. Han sier det er en foreldet måte å tenke på. Slike realiteter skal vi ikke ta hensyn til. Derfor er det etisk galt når Dalai Lama gjør seg tanker om identitet og tillhørighet.

Alle vet at grup­pen nord­menn skil­ler seg fra grup­pen ikke-nordmenn språk­lig, kul­tu­relt, his­to­risk og religiøst. Det er innlysende.Å fornekte noe ved å ikke snakke om det, er neppe noen god strategi for å få det til å forsvinne, men ikke desto mindre er det nettopp det Gunnar Stålsett ønsker. Han sier bare at det er en foreldet måte å tenke på.

Litt det samme har vi hørt fra flere biskoper. Bis­kop Georg Hille i Hamar bispe­dømme uttrykte det slik: ”Hvem har sagt at vi eier dette lan­det, selv om vi har bodd her i tuse­ner år? Vi kan ikke sitte høyt til hest og stor­sla­gent bestemme hvem som skal slippe inn og hvem som skal vises bort. Inn­vand­rerne har lik rett til dette lan­det og våre ting.” (kanskje ikke helt ordrett)

Her møter vi samme naivitet. En sinnelagsetiker som ikke vurderer konsekvenser av sin tenkning. En type ønsketenkning nedarvet fra Jesus solidaritetstenkning. Der man i god utopisk ånd fornekter alt som særtegner grupper av mennesker.

Dalai Lama sier det folk flest tenker. 

"Like barn leker best"

 

 

 

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

I vanlig stil

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Globalisering. Gunnar Stålsett mener Dalai Lama bommer.

Stålsett har aldri..etter mitt syn,kommet med noen fornuftige tanker.

Der skal alt blandes sammen til en "salig" lapskaus. 

Kommentar #6

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Hvilket folk snakker Dalai Lama til?

Publisert nesten 6 år siden

Hvis han snakker bare til buddhister så sier det noe om fleksibiliteten i den troen han tror på!

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

"Folk flest"?

Publisert nesten 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Dalai Lama sier det folk flest tenker.

"Like barn leker best"

Hvem er "folk flest", Afsar?  Vet du forresten hvordan "folk flest" tenker - eller gjetter du?

"Like barn leker best"-filosofien er for øvrig en sentral bestanddel i enhver apartheid-tenkning (i tillegg til forestillingen om at noen er likere enn andre).

Kommentar #8

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Sinnelagsetikernes logiske brist

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er "folk flest", Afsar? Vet du forresten hvordan "folk flest" tenker - eller gjetter du?

"Like barn leker best"-filosofien er for øvrig en sentral bestanddel i enhver apartheid-tenkning (i tillegg til forestillingen om at noen er likere enn andre).

Det er en utbredt misforståelse, logisk brist blant Oddbjørn og hans likesinnede (sinnelagsetikere) at ordtak "like barn leker best"er det samme som å støtte apartheid, eller at vi er inne på et farlig spor som kan lede til apartheid. 

Jeg har heller aldri hørt om "like barn leker best" filosofien? Det kan han gjerne utdype. For meg er det et ordtak som blir brukt over landegrenser og på kryss av kulturer gjennom hele historien.  

Med hånden på hjertet: Jeg tror ikke Dalai Lama støtter apartheid - det gjør ikke jeg heller. Det handler vel mere om realitetsorientering. Hvordan faktisk verden er skrudd sammen. At "folk flest" ønsker å leve sammen med likesinnede.  

Selvsagt kan Oddbjørn benekte at det er slik. Det er hans rett. For meg er det ønsketenkning.  

Kommentar #9

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

likesinnede

Publisert nesten 6 år siden

(Det handler vel mere om realitetsorientering. Hvordan faktisk verden er skrudd sammen. At "folk flest" ønsker å leve sammen med likesinnede. )

Det finnes en ordtak i arabisk som sier "like fugler liker å være sammen" det gjelder sikkert andre type skapninger

Noen dyr er til og med  tolerante overfor å leve sammen med andre type dyr.

Skal ikke menneskene kunne være tolerante overfor å leve sammen med ulikesinnede mennesker

å ønske å leve kun sammen med likesinnede for meg kolliderer med

elsk din fiende loven i kristendommen

og med koran verset

13. O mankind! We have created you from a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the most honourable of you with Allah is that (believer) who has At-Taqwa [i.e. one of the Muttaqun (pious - see V.2:2)]. Verily, Allah is All-Knowing, All-Aware.

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det synes som Afsar har totalt misforstått Lamaen og har tatt hans utsagn som støtte til sin egen "like barn leker best" ideologi. Av dette utledes at Norge skal beholdes rent og vi bør alle være like og ensartede. Mennesker ulike Afsar selv, bør finne seg andre land å bo i. Eller eventuellt bli mer lik Afsar selv?

Uttalelsen til Dalai Lama må heller tolkes som et uttrykk for at hans religion ikke gir plass til tanker om den verdensomspennende hegemonistiske kamp om sjeler. Kristendommen stiller i en særklasse i sitt krav om at alle dens tilhengere har plikt til å "gå ut til all verdens folk" og med varierende metoder, gjøre dem til dens disipler.

Nå skal jeg være velvillig og gi Afsar et poeng. Sannsynligvis er Afsars og mitt eget menneskesyn og politiske oppfatninger så ulike at det ikke er sikkert vi vil leke bra sammen. Jeg misliker sterkt mennesker som krever at alle andre skal være like dem selv og som ser på ulikheter som en trussel. Men selv om Afsar og jeg selv er dårlige lekekamerater, vil jeg lete etter måter å organisere samfunnet på og løse uenigheter på som gjør at vi begge kan bo i det samme samfunnet. Jeg vil argumentere for mine verdier og mot Afsar sine, men jeg vil aldri kreve at Afsar skal bli lik meg selv eller finne et annet land og bo i!

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Tull

Publisert nesten 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
I Norge derimot. I den protestantiske sinnelagsetikken, er det som sagt sinnelaget som teller om en handling er moralsk god.Humanetikere har arvet samme tankegang, gud er bare byttet ut med menneskerettighetene.

Altså opprinnelsen til at det er så mange sinnelagsetikere i Norge, finner vi i protestantisk teologi. Enhver står personlig ansvarlig overfor Gud og konsekvensene er underordnet.

Ditt forsøk på å bruke sinnelagsetikk som et negativt stempel er nokså mislykket.  For det første kan måten du anvender begrepet sinnelagsetikk på, diskuteres.  For det andre samsvarer ikke dine forsøk på båssetting med virkeligheten.  Du framstår rett og slett som urimelig firkantet i dine vurderinger.  Verden er ikke så enkel som du forsøker å innbille oss at den er.

Kommentar #12

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Buddhisme er per definisjon ingen religion

Publisert nesten 6 år siden

Det er kanskje forklaringen.

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Per definisjon?

Publisert nesten 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det er kanskje forklaringen.

Det er en påstand som må begrunnes.

Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Dalai Lama ønsker fred - ikke splid

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor ikke  akseptere den enkleste forklaringen ?  Dalai Lama ønsker fred mellom folk.  Historie og nåtid viser til overmål at ulike religioner som kappes om folkets gunst er den sikreste veien til ufred, død og lidelse. Dette har han skjønt fordi han har begge beina på jorda, uten  påtatt fromhet og toleranse.

Kommentar #15

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Hva er en religion

Publisert nesten 6 år siden

I buddhismen finnes det ingen Gud som har skapt verden eller som frelser menneskene

Det kan kalles religion også

hvis jeg og et pr stk andre ønsker å starte en ny religion som er gjennomsnitt av alle religioner som finnes

med lite plikter og som følger alle lover og menneskerettigheter slik at det skjer ingen kollisjoner her og der!

Og vi får tilhengere, så har vi faktisk en religion , det er nødt til å kalles religion!

jeg mener ikke å være useriøs, det viktiste er hva er en sann religion

men dette er et annet evig spørsmål

Kommentar #16

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

" Dersom en mann virkelig vil tjene en million dollar, er den beste måten å starte sin egen religion " (Hubbard). 

Kommentar #17

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Bra Nisi :-)

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke akseptere den enkleste forklaringen ? Dalai Lama ønsker fred mellom folk. Historie og nåtid viser til overmål at ulike religioner som kappes om folkets gunst er den sikreste veien til ufred, død og lidelse. Dette har han skjønt fordi han har begge beina på jorda, uten påtatt fromhet og toleranse.

Det enkle er som regel det beste. - Først og fremst er det viktig med fred mellom folk. - Ironisk nok er det vel dette alle religioner har bestrebet seg på når de har blitt åpenbart?

Måtte plukke en bok fra bokhylla i dag av Yu Dan: "Veien til glede og selvrespekt", heter den. Med undertittelen "Konfucius i dag" - Også om denne lille teksten står det bak, at alle oppfatter den (tekstene altså) på forskjellig vis. - Derfra må vi altså samarbeide.

"I steden for å slåss med andre skal vi kjempe med oss selv og finne ut hvordan vi kan bli bedre mennesker" (siste setning på bokomslaget)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #18

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Å ha begge beina på jorda

Publisert nesten 6 år siden

"I steden for å slåss med andre skal vi kjempe med oss selv og finne ut hvordan vi kan bli bedre mennesker"

Dette er en setning som burde skrevet i gull.

Problemet er med folk som synes setningen er fin men de sier at de vil ha det så godt som mulig og utnytte sjansene de får på bekostning av alt annet likevel, dessverre fins slike!

Men når man vet at det finnes Gud Så blir man mer tålmodig overfor lystene sine( som penger , makt osv) som han ønsker

Man får en mer rolig og fredelig forhold til å oppnå sine lyster, fordi man tror at det finnes paradis/ uendelig lang liv som man nytter uten sykdom, bekymring, død…  bare søt og godt i motsetningtil det livet vi lever i som er ment som en kort prøvelse og vil uansett varer ca 75 år + -

Alle gode mennesker (også de som ikke tror på gud) har slike gode menneskelige egenskaper innbygd og man trenger ikke å bruke mye energi å forklare dem hvorfor det er viktig å bli bedre mennesker.

Mens de onde vil oppføre seg urettferdig uansett, som der har skjedd med barnebarn til Muhammed

Han og hans famille ble drept selv om han ba folk la ham være i ferd og han vil reise langt fra Arabia, det hjalp ikke. Jeg mener det er en faktum at det finnes onde mennesker, og

som noen gode blir offer for dem (dessverre million ganger), men som sagt det finnes Gud som erstatter det vi ikke kan gjøre noe med ( men vi må prøve likevel)

jeg har ikke tvil om at Dalai Lama er et godt menneske men hvis man virkelig harbegge beina på jorda så må man vite at det fantastiske universet har en skaper

på samme måte som når man ser en enkel bygg så forstår man at det må være noen som har bygd den!

Denne guden kan mer enn erstatte det vi taper eller blir offer for eller går glipp av osv!

Betyr det som muslim må jeg satse på neste liv og gi opp første liv ? nei Allah sier i quran(Surat Al-Baqarah vers 201)

( But among them is he who says, "Our Lord, give us in this world [that which is] good and in the Hereafter [that which is] good and protect us from the punishment of the Fire.")

Noen vil si hvorfor ild nevnes, til det kan jeg si fordi folk som Hitler og Saddam finnes , ilden er til de totalt onde som ler når de leser ;

«I steden for å slåss med andre skal vi kjempe med oss selv og finne ut hvordan vi kan bli bedre mennesker»

Og Muhammed sa lev for din neste lev som om du dør i morgen, men samtidig lev til din første liv som om du lever evig

Mvh Aziz

Kommentar #19

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Det gode mennesket

Publisert nesten 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
jeg har ikke tvil om at Dalai Lama er et godt menneske men hvis man virkelig harbegge beina på jorda så må man vite at det fantastiske universet har en skaper

Nå er det sjeldent jeg møter gode mennesker på min vei. Noen ønsker å fremstå som et "godt menneske", men hvis de samtidig er dømmende ovenfor  dine medmennesker, er du ikke et genuint godt menneske. Det er slik jeg ser det.

Hva innebærer det å være genuint god? En sjeldent gang møter jeg mennesker som utstråler godhet, uten at de trenger å si noe. Bare blotte tilstedeværelsen, med disse usedvanlige menneskene, fører til ro og trygget. Noen mennesker utstråler bare noe "ekstra". Det følelsen får jeg når jeg ser Dalai Lama. Han bare utstråler godhet. Jeg kan liksom ikke forklare det med ord. Han bare utstråler godhet i kraft av sin tilstedeværelse, han trenger å si så mye. En positiv kraft som kommer innenfra, som gjennomsyrer hele hans vesen. Han skjuler seg ikke bak en maske, som mange andre tilsynelatende godhetsapostler eller sjarlataner gjør. Det er nok av bedragere, svindlere og humbugmakere som foregir å ha ferdigheter de ikke har. 

Det handler også om uselviskhet. Folk som ikke interesserer seg for statussymboler eller berømmelse. Et godt menneske blir du når du gir energi og ikke tapper mennesker for energi. Gode mennesker, som Dalai Lama, har kvaliteter som gjør at mennesker nyter deres nærvær. Du føler du kan senke skuldene og være deg selv. Våpnene er lagt vekk og livet handler om noe annet enn konkurranse.

Det handler også om oppmerksomhet. Gode mennesker har evne til å være til stede i møte med andre mennesker. De oppleves som gode lyttere. Slik oppfatter jeg Dalai Lama. Hvis du ønsker å bli oppfattet som et genuint godt menneske, må du selv fremstå som genuint ærlig uten skjult agenda. 

 

Kommentar #20

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Hei Afsar!

Publisert nesten 6 år siden

Du beskrev ham så fint at jeg fikk lyst til å gå og kysse hodet hans og si beklager uten å vite bevist hva slags feil jeg har evnt. gjort mot ham. Ikke sikker jeg får anledningen heller! Men jeg forstår at når man ikke kjenner en person så er det ikke lett å tro på det han skriver! 

Men tilbake til det jeg var inne på og det er å skille mellom det å være et godt menneske som du snakket så fint om og det å tro at det universet vi lever i har en skaper

Jeg har lest at i troen hans nektes det at det finnes skaper/gud , stemmer det?

Eller anbefaler du at jeg leser mer?

Det nytter lite at man tror på gud og man er ond inn i

men hvis man er et godt menneske og ikke tror på gud så er det mer sjanse for at gud veieleder en

tror jeg, kanskje jeg tar feil!

Mvh Aziz

Kommentar #21

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Den store jihad.

Publisert nesten 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
«I steden for å slåss med andre skal vi kjempe med oss selv og finne ut hvordan vi kan bli bedre mennesker»

Du har så rett Aziz. Dette skulle vært hugget i stein og "skrevet i gull". Og uansett hva man tror/ ikke tror på så er dette en god målsetting i livet. Har vondt for å tro at svært mange vil være uenig i det.

Dessverre er vi mennesker befengt med mange dårlige egenskaper. De primære, tror jeg, er grådighet og forfengelighet. Vi er nok alle, i større eller mindre grad, i besittelse av disse egenskapene som ligger og skygger for utsikten til å bli et bedre menneske.

Å kjempe mot skygger (indre fiender, eller "demoner") er ingen enkel sak. Ofte vil det nok virke enklere å heller angripe den ytre "fienden", i form av å behandle "din neste" dårlig, begå kriminelle handlinger eller starte en krig. Slike handlinger skaper så mye støy i vårt indre at de fleste av oss distraheres fra å kjempe med våre egne skygger. Vi har nok med å forsøke å rettferdiggjøre eller fortrenge våre overgrep.

Men gi ikke opp å kjempe Aziz. Kanskje er du en av de som har ryggrad til å nå målet om å bli et oppriktig godt menneske. For hver og en som makter det vil, bare ved sin blotte tilstedeværelse, spre "budskapet" videre.

Kommentar #22

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Hei Aziz!

Publisert nesten 6 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Du beskrev ham så fint at jeg fikk lyst til å gå og kysse hodet hans og si beklager uten å vite bevist hva slags feil jeg har evnt. gjort mot ham. Ikke sikker jeg får anledningen heller! Men jeg forstår at når man ikke kjenner en person så er det ikke lett å tro på det han skriver!

Men tilbake til det jeg var inne på og det er å skille mellom det å være et godt menneske som du snakket så fint om og det å tro at det universet vi lever i har en skaper

Jeg har lest at i troen hans nektes det at det finnes skaper/gud , stemmer det?

Eller anbefaler du at jeg leser mer?

Det nytter lite at man tror på gud og man er ond inn i

men hvis man er et godt menneske og ikke tror på gud så er det mer sjanse for at gud veieleder en

tror jeg, kanskje jeg tar feil!

Mvh Aziz

Kysse på hodet ja! Buddister liker ikke å bli kysset og klappet på hodet. Det skjønte ikke Jagland. Det første han gjorde var å klappe Dalai Lama på hodet når han nylig var på besøk i Oslo.Den mannen er ikke sann. Bongo fra Kongo gutten.

Buddister tar vel utgangspunkt i seg selv. Det finnes ingen dogmer eller regler som du tvinges til å følge. Buddhismen er fri fra forestillingen om en ytre kontrollerende makt. Du er din egen lykkes smed.

Det finnes ingen guder som har skapt verden. Heller ingen frelse. Buddhistisk etisk praksis består av utvikling av visdom, etisk handling og meditativ konsentrasjon. Med andre ord ganske introvert livsanskuelse.

Du er i det minste ikke særlig plagsom for omgivelsene. Du trenger fint lite når du er buddhist. Kun deg selv og din indre stemme som veileder. Så må du prøve å frigjøre deg fra de destruktive sidene ved deg selv og dyrke de gode sidene.

Hvem som er best egnet til å være god veileder vet jeg sannelig ikke. Min foreldre syns jeg gjorde en god jobb. Etter jeg flyttet hjemmefra har jeg i grunnen stolt på min egne vurderingsevner. Men klart det er mange skjær i sjøen. Ikke alltid like enkelt å styre unna avgrunnen og gjøre de riktige valgene. Allikevel velger jeg bort guder skrevet av mennesker, til fordel for mine indre stemme - intuisjonen. Sånn sett appellerer buddhismen sammenlignet med religiøse dogmer.

Hilsen Hanni

 

Kommentar #23

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Nirvana

Publisert nesten 6 år siden

Ingen frelse i "tradisjonell" forstand (evig liv hos gud), men dette er hva nettskolen.no sier om buddhismens nirvana;

NIRVANA

Nirvana er vanskelig å forklare med ord. Det er lettere å si hva nirvana ikke er.
Nirvana er det motsatte av lidelse. Ordet betyr utslokking, at hat, begjær og uvitenhet tar slutt.

Nirvana betegner den tilstanden som inntrer når all karma er oppbrukt og gjenfødelsens lov er brutt. Nirvana er derfor en tilstand som kan oppleves her og nå.

Det endelige Nirvana som inntrer ved døden kalles Parinirvana ”den absolutte utslokning”.

        "Derfor søkte jeg etter nirvana, der fødsel, alderdom
         og død ikke finnes. Og jeg nådde nirvana, som er
         tilstanden der en er fullstendig fri"           
 

                                                   Fra Majjhima nikaya, Sutta pitaka

Kommentar #24

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Takk Linda

Publisert nesten 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Men gi ikke opp å kjempe Aziz. Kanskje er du en av de som har ryggrad til å nå målet om å bli et oppriktig godt menneske. For hver og en som makter det vil, bare ved sin blotte tilstedeværelse, spre "budskapet" videre.

Tusen takk linda!

Helt riktig, Muhammed sa til ivrige folk om jihad at Kjemping mot seg selv er den virkelige store Jihad

Kommentar #25

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Du er i det minste ikke særlig plagsom for omgivelsene. Du trenger fint lite når du er buddhist. Kun deg selv og din indre stemme som veileder. Så må du prøve å frigjøre deg fra de destruktive sidene ved deg selv og dyrke de gode sidene.

Det er veldig interessant særlig om meditasjon!  jeg kjenner flere som mediterer fra Asia  som er mest sannsynlig buddhister som virkelig har fred i sjelen, det ser man på dem!

 Men en buddhist spør ikke seg selv hvem har skapt alt dette i videoen

og mye mer:?

 

http://www.youtube.com/watch?v=tinNsrOqQdc

 

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere