Linda Noor

15

Engler og demoner

Ahmed Akkari trodde han kjempet de godes kamp.

Publisert: 26. apr 2014

Den tidligere radikale islamisten og konfliktingeniøren Ahmed Akkari besøkte i går Oslo, for å presentere sin bok om hvordan han gikk fra å være en sint anti-vestlig imam til å bli en dedikert forkjemper for demokrati og ytringsfrihet: Min avsked med islamismen.

Akkari var en sentral aktør i den såkalte «Muhammed-krisen», en konflikt som bunnet i publiseringen av en serie karikaturer av profeten Mohammed i Jyllands-Posten i 2005, og utviklet seg til et rent diplomatisk helvete og endte opp med at flere hundre menneskeliv gikk tapt, ambassader ble ramponert og terroraksjoner planlagt.

Fiendskap. Akkari reiste blant annet med en gruppe religiøse ledere til Midtøsten for å mobilisere til motreaksjoner fra myndighetene og islamistiske grupperinger som Hamas og Hizbollah, og bidro slik direkte til den katastrofale eskaleringen av konflikten. Kort oppsummert så ble krisen en levende manifestasjon på fiendskapet mellom «den muslimske verden» og «Vesten». Den bekreftet ytterkantenes verste fordommer.

Saken fikk en enorm symbolsk verdi, og i mediene var det som oftest de som skrek høyest som fikk plass. I Norge fikk vi noen år senere vår egen Muhammed-krise, da Dagbladet trykket profeten Muhammed fremstilt som en gris på forsiden av avisen. Denne hendelsen utgjorde blant annet startstuddet for etableringen av den ekstreme gruppen som i dag er kjent under navnet «Profetens Ummah», med blant annet Arfan Bhatti og Ubaydullah Hussain i spissen

Godt ut av det onde. Det som imidlertid altfor sjelden blir løftet frem er alle de interne diskusjonene og oppgjørene blant muslimer, som kom i kjølvannet av Muhammed-krisen. De radikale skrikhalsene, som Akkari var en av, motiverte den tidligere tause majoriteten av muslimer til å ta til motmele. Både innad i egne kretser, men også i den offentlige debatten kom det stadig nye, uredde muslimske stemmer som forsvarte ytringsfriheten og det norske samfunnet. Som nektet å bli tatt til gissel av de ytterliggående oppviglerne – de som kidnappet islam til et identitetspolitisk maktspill de var dømt til å tape.

Englene i mediedramaturgien hadde ikke lenger bare lyst hår og hvit hud, det var også hijabkledde kvinner og skjeggete menn som inntok scenen og viste eierskap til våre felles verdier. Islamdebatten er blitt mer mangfoldig, og nyansene vanskeligere å ignorere.

Politisk sprengkraft. Muhammed-karikaturene har en emosjonell og politisk sprengkraft som virker hinsides all fornuft fra et vestlig ståsted. Noe av forklaringer ligger i et allerede latent raseri over urettferdighet og undertrykkelse mange med bakgrunn fra muslimske samfunn har følt på kroppen. Noen har generasjoner med voldstraumer i bagasjen. Opplevelse av stigmatisering og utenforskap som minoritet er også en sårbarhetsfaktor som kan lede på destruktive veier.

Tegningene ble symbolet på noe mye større, de ble tolket som et fiendtlig uttrykk for vestlig arroganse, imperialisme og maktbruk. Dette såre konfliktpotensialet utnyttet Akkari og hans likemenn på det groveste. I dag angrer han. 

Bønn om tilgivelse. Det er beundringsverdig at Akkari tar oppgjøret med sin fortid i offentligheten. Det er viktig for oss å forstå prosessene som ligger bak de forandringene han har vært igjennom. Det er også beundringsverdig at de som Akkari satte i personlig fare, klarer å tilgi. At samfunnet tar imot han igjen.

Personlig næret jeg aldri noe sinne mot de som trykket karikaturene, ytringsfriheten er et hellig prinsipp for meg. Men jeg hatet Akkaris handlinger. Jeg hatet at han misbrukte religionens navn til å bidra til mer uro, i stedet for å bygge bruer og tillit. Jeg hatet at han gjorde hverdagen for «muslimen i gata» vanskeligere, ved å vekke mer skepsis og fordommer. Han gjorde det så enkelt for muslimhatere å selge sitt budskap, han spredte frykt.

Men i motsetning til så mange andre som har næret opp til hat, så gjør han opp for seg. Det står det respekt av. Det er menneskelig å forandre mening. I Norge har vi hatt dedikerte tilhengere av Hizb ut-Tahir, som har gått helt vekk fra ideologien de tideligere omfavnet.

Ikke demonisere. Organisasjonen lyktes aldri med å slå røtter her. Vi har tidligere talibanere og Khomeini-supportere. Vi har nynazister som i dag er antirasister. Essensen i Akkaris historie er at vi må ikke gi opp mennesker, vi må ikke demonisere. Vi må i fellesskap så de frøene til forsoning, som enkeltpersonene langs Akkaris livsløp gjorde. Slik at neste gang noen prøver å hisse opp til konflikt, er vi alle bedre forbredt.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 26.4.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Det er helt greit at du hater

Publisert rundt 6 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Men jeg hatet Akkaris handlinger. Jeg hatet at han misbrukte religionens navn til å bidra til mer uro, i stedet for å bygge bruer og tillit.

Jeg kan berolige deg med at du er ikke alene om å hate. Leser du litt i koranen er det flust av muligheter til å misbruke religionen. Så det er gode grunner til at du hater Alzaghari.

Men slik er det, bare fordi Alzaghari viser tydelig antipatier og hat til deler av islam miljøet, skal jeg ikke være så sjofel at jeg kleber islamofobstemplet på henne. Det er helt greit at hun utrykker hat i ytringsfrihetens navn. Det spørs om det er særlig konstruktivt.

Så må vi høre etter hva Akkari faktisk sa under debatten i Fritt Ord's lokaler i uranienborgveien 2, i går. Akkari sa klart og tydelig, flere ganger, at vi må våge å stille de riktige spørsmålene i moskeene, eller disse miljøene, og ikke gi oss før vi får svar. Det er først når vi vet hva som foregår, at vi kan få en konstruktiv debatt.

Da kanskje vi slipper konspirasjonsteorier og alle de menneskene som går rundt å hater. 

Jeg må si at debatten ble direkte flau, når Usman Rana beskyldte Akkari for å støtte konspirasjonsteorier/Eurabiateorien, og at han er en utbredt ekstremist. Det forteller meget om denne konservative muslimen Usman Rana.  

Eller kanskje det skyldes at Rana sliter med å forstå dansk? Fordi han kunne ikke fått med seg mye av det Akkari faktisk sa igår.

Kommentar #2

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si at debatten ble direkte flau, når Usman Rana beskyldte Akkari for å støtte konspirasjonsteorier/Eurabiateorien, og at han er en utbredt ekstremist. Det forteller meget om denne konservative muslimen Usman Rana.

 Jeg har aldri forholdt meg til slike teorier, men hvordan muslimer/ islamister selv lever ut sin tro, hva de sier om sine intensjoner, og religion. Det er ikke særlig vakkert mye av det, men det er best ikke å referere det, for det er akkurat da  budbringeren driver med konspirasjonsteorier, og lider av fobier - islamofobi. Det må være en del muslimer som  lider av islamofobi, for hvorfor flykter de til vår del av verden, med frykt for livet. Og det er statistikk Linda, du som er forsker og alt.

Så her er mitt råd: "Speak nothing," la de unge kvinnene Hadia, og Linda belære oss, om deres religion. Så gjør dine egne observasjoner av "utviklinga." Du må ikke en gang stille disse unge damene ett høflig spørsmål om hva de vantro, homofile eller konvertitter kan forvente der Sharia rår. De svarer ikke, og da kommer det norske hylekoret ut av treverket, for å ta deg.

Så la ekspertene fortelle oss om Islam, her er en som vil ha ti millioner for å forske på hva han allerede er den fremste norske ekspert på - i flere tiår nå: http://www.dagbladet.no/2014/04/23/kultur/meninger/kronikk/debattinnlegg/debatt/32941204/

Her har "forskeren" noen ideer om hvordan løse ett problem, som aldri var ett problem i følge ham og den norske innsiktsfulle "eliten." Og de som sa det var ett problem, kalte ”forskeren” islamofob, som led av konspirasjonsteorier/Eurabiateorien - helt opp til nylig. Igjen ”speak nothing,” observer, legg dine egne planer for deg selv og familien. For det er ”interesting times,” som kineserne sier.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja, hva kan vantro, homofile og konvertitter forvente?

Publisert rundt 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Du må ikke en gang stille disse unge damene ett høflig spørsmål om hva de vantro, homofile eller konvertitter kan forvente der Sharia rår. De svarer ikke, og da kommer det norske hylekoret ut av treverket, for å ta deg.

Hva kan de forvente ifølge din tro, Loekke?  Jeg går ut fra at du har et klart svar, du som har kommet deg ut av treverket og all ting?  Et par alternativer:  Himmelen?  Helvete?

Kommentar #4

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva kan de forvente ifølge din tro, Loekke? Jeg går ut fra at du har et klart svar, du som har kommet deg ut av treverket og all ting? Et par alternativer: Himmelen? Helvete?

Jeg vet på en prikk hva de kan forvente, for jeg har satt meg inn i det. Har du? Du ser av kommentaren, hvis en sier det som det er, da vil en bli utsatt for "name calling" og demonisering, som er en av dine "debatt teknikker." Så hvis en muslimsk kvinne får statlig støtte til sitt forskningssenter eller er muslimsk folkevalgt, da bør de fortelle oss dette om deres religion. Muslimer får støtte til sine menigheter, som kristne frimenigheter. En kristen lærer lagde et undervisningshefte om homofili, og fikk kontrollmyndigheter på nakken, etter krav fra politikere. Lytt til denne norske muslimen, han forteller faktisk sannheten, kanskje lærer du noe om Islam i dag: https://www.youtube.com/watch?v=mO6PcFYXMo4

Og han sier det somt er (fortjener honnør for det), dette er Islam, fordi finnes ingen moderat doktrine. Fortell meg gjerne om den, for den han forfekter strider mot vår straffelov, og det skal vi ikke kunne stille et høflig spørsmål om?

Vi kristne blir angrepet, sjikanert for å ville beskytte ekteskapet mellom en mann og kvinne, slik det alltid var. Så kommer en muslimsk folkevalgt kvinne, som er formann av justiskomiteen, og tar side med mindretallet i kirkerådet, som ville ha homofil vielse. Selv vil hun ikke fortelle hvilken skjebne homofile kan forvente hvor hennes religion råder grunnen, heller ikke konvertitter eller vanntroende.

Og så kommer du ut og demoniserer, for å stille ett slikt legitimt spørsmål. Tåler hverken du eller andre sannheten? Vell, se videoen så får du den, og du ser oppslutningen i salen, de er alle enige - norske muslimer. Og vi skal ikke kunne få muslimske ledere/ folkevalgte til å redegjøre for dette. Støtter de dette, siden formannen i justiskomiteen, støtter mindretalle i Kirkerådet? Hun har fortalt oss at hun ikke er muslim "light." Vell, da bør fortelle det norske folk hva vi og andre mindreverdige kan forvente.

Siden dette er Linda Alzagharis kommentar fortell VD sine lesere om hva homofile, konvertitter, og vanntroende kan forvente, der islam råder grunnen. Svarer du ikke, så er det som med Hadia T. Det er også ett svar.

Ellers kan du utdype en annen kommentar du kom med i pressen. Hvorfor to unge jenter dro til Syria? De kunne - i følge deg - være fordi skolemyndighetene i Akershus nektet burka på skolen. Var det noe du hadde forsket på, og mener du at ansvaret ligger på skolemyndighetene for de to jentenes valg?

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Javel?

Publisert rundt 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet på en prikk hva de kan forvente, for jeg har satt meg inn i det.

Men du svarer ikke på det - så la meg presisere spørsmålet:  Hvor skal vantro (f.eks. ateister, hedninger), homofile (de som lever i synd) og konvertitter (kristne som har forlatt sin tro til fordel for en annen religion) tilbringe evigheten - ifølge din tro?

Kommentar #6

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men du svarer ikke på det - så la meg presisere spørsmålet: Hvor skal vantro (f.eks. ateister, hedninger), homofile (de som lever i synd) og konvertitter (kristne som har forlatt sin tro til fordel for en annen religion) tilbringe evigheten - ifølge din tro?

I følge min tro? Jeg er en kristen, og skal svare på ett hver spørsmål med stor iver - om den troen.

Jeg forstår at du er ”intellektuell,” med imponerende CV, og du kan med enkle tastetrykk sette deg inn i hva islam sier om akkurat dette. Jeg spør to muslimske kvinner, som får sin lønn betalt av oss skattebetalere om åpent å fortelle hva de/ vi kan forvente. Eventuelt ”set he record straight.” Mange nordmenn er ganske uvitende om det, og vi kan ikke si noe om det, for da er vi involvert konspirasjonsteorier, og det som verre er. Takket være selvoppnevnte sensorer som deg.

Ellers får du det fra en muslim i videoen, den varer bare 4 min, den får du det sett fra hans tro – ikke min. Og hvis du spør om min tro, Så skal vi alle, som syndere tilgis, og her fortelles på nynorsk hvordan vi skal behandle dem som ikke deler vår tro -siste del.

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: Love your neighbor as yourself. — Matthew 22:37-39

Ellers har jeg hatt nok runder med deg, du har aldri debattert eller argumenter et eneste tema, du prøver deg med disse ”smarte” innspillene/ fellene, og du har ikke lykkes en gang, for jeg kjenner dere ut og inn. Går ikke revesaksa.

Du en del av det norske politiske korrekte meningspolitiet, som er der ute, som en slags "hit squad," får dere betalt? Etter hvert skal dere bli ganske "busy," helt uten mine spørsmål. For alt dere har forsøkt å hindre og komme frem, ville oversvømme dere som en sunami. Dere vil føle, som den kvelden de øst tyskere rev ned muren med egne hender. Hvordan tror du SVere hadde det den kvelden? For å distrahere oss, ”satset de på miljøet.”

 

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Dere vil føle, som den kvelden de øst tyskere rev ned muren med egne hender. Hvordan tror du SVere hadde det den kvelden?

Det vet jeg ikke, men det er uansett SV'ernes problem - ikke mitt.

Kommentar #8

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Et uakademisk spørsmål!

Publisert rundt 6 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Jeg hatet at han misbrukte religionens navn til å bidra til mer uro, i stedet for å bygge bruer og tillit.

Hvordan misbrukte han islam? Jeg har lest historien om Muhammed, islams relgionstifter. Det har aldri skjedd at jeg har lagt fra meg en bok pga. grusomheter men denne gangen måtte jeg det. Muhammed livnærte seg og spredte sin relgion med vold, drap, ran og overfall. Dette er godt dokumentert og ingen muhammedanere som har lest historien om Muhammeds liv bestrider hans liv og levnet. Trådstarter ser ut til å ha en forestilling om at all relgion har fredelig sameksistens og gjensidig respekt mellom livsyn som mål.  Så jeg forslår at trådstarter kan forklare og rettferdiggjøre Muhammeds og hans etterkommeres handlinger sim voldelige relgionsimperialister. Hvordan begrunnes at dagen muhammedanere ikke skal følge Muhammed og hans etterfølgeres eksempel? Mener trådstarter at muhammedanere ikke skal få lov til å hevde at Muhammed er det beste menneske som har levd på jorden? Mener trådstarter at Allahs profet faktisk fikk sin gjerninger innspirert av Allah eller ikke?     

Kommentar #9

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Til Oddbjørn Johannessen...# 5

Publisert rundt 6 år siden

Du får bønnesvar: http://www.dagbladet.no/2014/04/28/nyheter/utenriks/menneskerettigheter/33014041/  De rødgrønnne prøvde faktisk å få det til, men våkne bloggere stoppet dem. Ikke pressen, "kulturen og akademia."

Dette er hva du har jobba for lenge. Du tar det enda lenger, det er ikke en gang lov å stlille spørsmål. Du kunne bli æreskonsul for disse despotiene. Midt i smørøye for deg - Oddbjørn!!

Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Dette er hva du har jobba for lenge. Du tar det enda lenger, det er ikke en gang lov å stlille spørsmål. Du kunne bli æreskonsul for disse despotiene. Midt i smørøye for deg - Oddbjørn!!

Sånn for ordens skyld, hvor svarte du konkret på hva som venter oss som Johannessen spurte om to ganger?

Kommentar #11

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sånn for ordens skyld, hvor svarte du konkret på hva som venter oss som Johannessen spurte om to ganger?

Har svart to ganger i denne linken. Jeg har ellers ikke stilt ham noe spørsmål, hver gang forteller han meg at det ikke er lovlig å stille to muslimske kvinner med lønn fra staten, ett høflig spørsmål om deres tro. Så han har fått respons alle ganger han har hendvendt seg til meg, men jeg skylder ikke ham svar, som passer ham. Jeg ser ikke hvorfor dette angår deg eller han, bortsett at dere er del av pc meningspoltiet. I min bok har dere ingen autoritet.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Takk.

Publisert rundt 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke hvorfor dette angår deg eller han, bortsett at dere er del av pc meningspoltiet. I min bok har dere ingen autoritet.

Takk te dokk! Takk, takk.

Kommentar #13

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men du svarer ikke på det - så la meg presisere spørsmålet: Hvor skal vantro (f.eks. ateister, hedninger), homofile (de som lever i synd) og konvertitter (kristne som har forlatt sin tro til fordel for en annen religion) tilbringe evigheten - ifølge din tro?

OK, min feil, jeg misforsto deg rett skal skal være rett, men du tok opp ett helt nytt tema. Jeg diskuterte hva som skjer med disse grupper i islamske land, mens de ennå er i live, og her er hva som kan skje med ni åringer i Irak: http://www.vl.no/verden/irak-kan-bli-lov-a-voldta-niaringer/

Er du OK med det? Vil du bli støtt om jeg spør Linda og Hadia, hva de synes? Min kilde er VD.

Jo, etter min tro kan en lese det ut av det mest sentrale verset av alle:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; Joh 3.16

Etter vår tro så kan alle syndere (som vi alle er) få del i det evige liv, om vi tror hva som sies her. De som ikke tar i mot Jesus, går til fortapelse, som klart sies, der er mitt svar. Så følger:

For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

For de som ikke tror på Jesus, er ikke dette noe problem, for de tror ikke på sannhetsgehalten av Joh 3.16, de er åpenbart av den oppfatning at vi kristne er noen dårer. Så la meg presisere, vi kristne sier ikke at andre går til fortapelse (det er langt utenfor vår myndighet). Faderen ved Sønnen sier dette, og vi tror det. Det gjør oss til Kriste, det gir oss håp, og det er en befaling at vi skal overbevise alle de andre om det, slik at de kan få del i det evige liv. Du er herved invitert.

Den siste helvetesdebatten tok jeg ikke del i. Og det har vært flere som har forlatt sin tro, og bedt oss avlyse helvete. Det kan ikke vi, som jeg redgjør for ovenfor, og jeg tenker sjelden på det. Jeg priser Herren for hans godhet, og andre får gjøre sine valg. Hvis de forlater sin kristne tro ligger det implisitt at de ikke tror på fortapelsen og helvete, og burde slutte å snakke om det. Når de fortsatt er live er vår befaling:

Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: Love your neighbor as yourself. — Matthew 22:37-39

Vi skal elske alle, hva som skjer etter livet er over får en hver selv ta ansvar for. Isamske terrorister/ ji hadister tror de får 72 jomfruer, det er de lovet, så de burde ikke klage. Hvor det finner sted har jeg ingen kunnskaper om. Spør Linda.

 

Kommentar #14

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det vet jeg ikke, men det er uansett SV'ernes problem - ikke mitt.

Ellers har dere alle problemer, for dere ville ikke ha frem sannheten, som Helskog bringer til TV2 sine seere, på en fantastisk må: http://www.tv2.no/v/809501/ Gammelt nytt for mange av oss.

 Den tar bare ti minutter, men for deg vil det bety år med god voksen opplæring. Dette er hva norsk venstreside støtter ja endog "de borgerlige."

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 930 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere