Mads Ripe

4

En kirke på egne ben?

Hvor stor tillit har Den Norske Kirke til sin egen støtte blant folk flest?

Publisert: 14. apr 2014

Vil kirken tørre å gå inn for et forslag der en stryker den eksisterende medlemslisten, og krever aktiv innmelding av hver enkelt for å fortsatt stå som medlem? Er det noen som tror at medlemstallet etter en slik manøver ville blitt i nærheten av det det er idag? 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

x x

1 innlegg  138 kommentarer

Forslaget er interessant..

Publisert nesten 6 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
der en stryker den eksisterende medlemslisten

om enn noe urealistisk. Ikke pga "kirkens" angivelige redsel for å miste medlemmer, men fordi en slik manøver vil gjøre dem urett som ønsker å forbli i kirken. At noen oppfatter det som problematisk at de, til tross for gjentatte forsøk på utmeldelse, fortsatt finner ut at de står i kirkerullene, er veldig fortsåelig. Og er et problem som, uansett grunn, snarest burde finne sin løsning.

At det kan være mange i kirken som frykter forslaget - eller for å være mer korrekt: det dette kanskje vil kunne innebære - er så sin sak. Og vi snakker nok her da i såfall om de på den mer eller mindtre ytterste liberalistfløy som med dette frykter å bli marginalisert, siden deres støttebase formentlig er den som da i størst grad vil bli desimert.

Basen av salongliberalere, som snakker høyt og mye, men som sjelden er å se når kopper skal vaskes, gulv skal støvsuges, vegger skal males, eller annen hjelp trenges til gjøremål som kun i liten grad omtales i media og presse..

Den konservative fløyen i DnK er allerede borte, og forvant vel primært med abortsaken.

Dypest sette vil dette spørsmålet bli avgjort i striden mellom folkekirkens tilhengere, og dem som ser på kirken som Kristi eiendom og rådeområde.

Siden debatten sannsynligvis kommer til å bli preget av begreper og vinklinger som allerede er sterkt fremme i andre debatter, legger jeg samtidig ved et moderert sitat fra meg selv i en tidligere debatt, da dette spørsmålet uansett kommer til å komme på banen også i denne:

.

Kristi kirkes mandat er imidlertid et annet enn folkekirkens, og dens murer er tuftet på en helt annen grunnvoll. Ordet folkekirke er dessuten også, i det minste i en bibelsk kontekst, noe misvisende.

Folkekirken som fenomen - altså folkets kirke, som i: den kirken folket har myndighet til å bestemme over. Kirken som er underlagt folk og folkemening - finnes ikke i Bibelen. Den er apostler, disipler og urmenigheten ukjent. Den har ingen rot i Bibelen, ei heller i Jesu lære og befalinger.

Det finnes følgelig intet mandat for opprettelsen av noe slikt.

I bibelsk kontekst finnes kirken kun i betydningen "Menigheten" med stor "M". Altså som de troendes felleskap, og Kristi Brud. I ett og alt underlagt menighetens Herre, som er Kristus.

Den kirke som følger av bibelsk kontekst er altså frikoblet fra folkets vilje (den viljen forøvrig Pilatus valgte å overgi Jesus til, for å være litt aktuell i disse dager), og i ett og alt underlagt Jesu Kristi vilje. Dvs den vilje som Han har valgt å la komme til uttrykk i Bibelen.

Og noe annet mandat for den sanne kirken, finnes ikke. Ei heller noe alternativ.

Den kirke du beskriver, er et folkestyrt religionsvesen, et proudukt uten sjel og ånd, i ett og alt frikoblet fra alt som har med Menighetens Herre å gjøre. Og der Ånd føder Ånd, føder kjød kjød. Og det er kun det åndelige som har evighetsverdi.

Den sanne kirken er en kirke for evigheten, ikke en kirke av, for og til forgjengelighet.

Derfor bør man med varsomhet velge den kirkedør man går inn. For ikke alle fører hjem.

mvh

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere