Helge Simonnes

928

Debatt som tretter

NRKs hoveddebatt bidrar mer og mer til å banalisere debatter som kunne vært opplysende.

Publisert: 11. apr 2014

Vi er opplært til å tro at debatt er et gode uansett hvilken form og miljø den holdes i. Denne tesen er jeg blitt mer og mer usikker på.


Stadig oftere opplever jeg at noen debatter blir vulgære og fremmer dumskapen. Særlig gjelder det innenfor områder som berører tro og verdier. 


Denne kritikken rammer også en seriøs debattaktør som NRK. I fjernsynet kjører NRK to faste debattkonsepter. På NRK2 har Ole Torp i lang tid ledet «Aktuelt». Det er en ren studiodebatt. Etter min mening høyner det kvaliteten. Debattantene er roligere, de får tid til å fremføre synspunkter. Det er også tydelig at Aktuelt-redaksjonen velger ut seriøse debattanter som sjelden havner i brød-og-sirkus-fella.


Det samme kan ikke sies om livedebatten som NRK1 har hver torsdag i Litteraturhuset. Det er noen hederlige unntak, men jeg opplever stadig oftere at dette debattforumet fordummer mer enn det opplyser. Det har med valg av tema og av deltakere å gjøre – og med det lite gjennomtenkte valget av publikum.


Sist torsdag før påske inviterte NRK til debatt om Kirkemøtets behandling av vigsler og velsignelse av homofile. Denne debatten kunne ha blitt god, ikke minst på grunn av en solid innsats fra biskopenes preses, Helga Haugland Byfuglien. Man kan være enig eller uenig i hennes konklusjoner, men hun fremfører i hvert fall saklige og opplysende argumenter.

 
I tillegg til preses var hele ni personer var invitert av NRK til å delta. Jeg var en av dem. Det var en blandet opplevelse å sitte kryssilden mellom Vebjørn Selbekk, Finn Schjøll, Einar Gelius og skuespilleren Geir Kvarme. Schjøll og Kvarme er åpent homofile, og det var således en god grunn til å invitere dem.


Selbekk styres ut fra en hypotese om at utviklingen Den norske kirke drives fram av et sosialdemokratisk troll.  Han skaper inntrykk av at kirkens ledere lar seg presse fra skanse til skanse uten at de tenker selv. Det er en gal analyse, og det er dumt at denne holdningen spres.


Minst like galt er det når Gelius, Schjøll og Kvarme kjører ensporet på sin kjærlighetstenkning. Skulle man tatt deres premiss på alvor, ville det ikke vært mulig for kirken å føre noen som helst slags saklig teologisk diskusjon. De inntar nærmest en posisjon av typen «Vi må gjerne debattere – så lenge du er enig med meg». Det er forbausende å registrere hvordan slik lettvint argumentasjon vinner fotfeste, ikke minst på sosiale medier.


Ingen som så denne torsdagsdebatten er i tvil om hvem som vant sympati. Det skyldes ikke minst reaksjonene fra salen. Klappsalvene satt løst når entertainerne Schjøll og Kvarme holdt innlegg.


Da er det verdt å se nærmere på hvem som er publikum i denne type debatter. Dette er en vesentlig informasjon. Sal gir nemlig makt. Heiarop og buing setter sitt preg på enhver debatt.


Etter at Litteraturhuset vant status som hovedstadens fremste arena for debatt, kultur og litteratur, var NRK kjapt på banen med å flytte sitt debattprogram til denne arenaen. Det var tilsynelatende en klok beslutning. Hensikten var å skape en «live–følelse». De fleste seerne tror at det er et kompetent og interessert publikum som finner veien til kulturens Mekka i Oslo.


Dessverre er det ikke slik. NRK sliter med å fylle plassene i en sal som tar om lag 200 mennesker. En halvtom sal gir ingen livefølelse. Dermed må NRK fylle opp med andre enn de som kommer naturlig. Løsningen er å leie inn russ fra skoler i hovedstaden. NRK betaler en liten sum til russekassa for tjenesten de leverer.


NRK bør bli utfordret på denne praksisen fordi de skaper et inntrykk som er et helt annet enn det som er virkeligheten. Mange av de som deltar på Litteraturhusets arrangementer, er oppriktig interessert i temaet som behandles. NRK forsøker å skumme fløten av denne profilen, men det blir helt feil når publikum til torsdagsdebatten er rekruttert som benkefyll.


Dette er siste nettleder før påske. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske. I høytidsdagene i påsken er verdidebatt.no stengt for publisering av innlegg.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Enig

Publisert over 6 år siden

Er enig i innholdet i dette innlegget. Spesielt dette med at debatter, som kunne vært opplysende, banaliseres. Selv når jeg er innimellom er enig med majoriteten i disse debattene, og publikum applauderer et synspunkt som jeg altså er enig i, opplever jeg det som feil, det at noen sitter å heier. Det er, som Simonnes skriver, banaliserende.

Seriøse samfunnsdebatter skal naturligvis ikke være underholdende, men de skal være interessante – for de som måtte være interessert. Valgdebatter, der vi skal ta stilling til hvem som skal inneha landets viktigste posisjoner i de neste fire årene, fremstår som en variant av Nytt-på-nytt. Skulle tro det var underholdningsavdelingen som hadde regien.

Det er lov å håpe at NRK tar sitt samfunnsansvar på større alvor og revurderer showfaktoren i seriøse debatter der ofte vanskelige temaer diskuteres. Mange sitter og håper på å kunne bli opplyst, men så blir de vitne til en holmgang der tabloidene står i kulissene som ringdommere, klare med terningene for så å kåre vinnere og tapere.

Simonnes skal for øvrig ha kredit for at han bidro med et godt og opplysende sluttinnlegg i den aktuelle debatten sist torsdag. Han oppsummerte på en god måte det som ellers var umulig å få ut av selve holmgangen.

 

Kommentar #2

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Oppklarende.

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Dessverre er det ikke slik. NRK sliter med å fylle plassene i en sal som tar om lag 200 mennesker. En halvtom sal gir ingen livefølelse. Dermed må NRK fylle opp med andre enn de som kommer naturlig. Løsningen er å leie inn russ fra skoler i hovedstaden. NRK betaler en liten sum til russekassa for tjenesten de leverer.

Åjavel ja. da forstår jeg hvorfor jeg mang en gang har undret meg over nivået på disse debattene. I starten presiserte de : har du lyst å være publikum...bla..bla...nei opplevelsen av at det ville være ren prostitusjon å delta på noen måte i premisset for debatten var således reell.

Og nei, jeg som vanligvis liker den gode samtale og debatt slår av dette programmet oftere og oftere. jeg kan ikke se de har klart å løse en eneste floke i disse ørkesløse stupide sammenstimlinger.

Hva har redaktør tenk?... har jeg mange ganger undret meg. Tror redaktør og ledelse at mennesker befinner seg på dette nivået og samtidig ser seg selv i speilet med god samvittghet?

Jeg kan heller ikke tenke meg at fornuften og visdommen man hevder å "søke" ville ønske å delta i gitte rammer og premisser pr. i dag. 

Men en ting disse programmene skal ha kredo for, er deres inderlige hjelp til å få enda bedre tid til Herren selv, ved bruk av ...av-knappen apparatet tilbyr. 

God Påske. Mvh Kirsten Schei

Kommentar #3

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Nyanser

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
NRK forsøker å skumme fløten av denne profilen, men det blir helt feil når publikum til torsdagsdebatten er rekruttert som benkefyll.

Nå flytter jo NRK torsdagsdebattene til Marienlyst etter sommeren, men om det da blir med eller uten publikum har de ikke gått ut med enda. Og jeg er i og for seg enig i at det funker dårlig med publikum sånn som det er nå. 

Jeg har ikke sett torsdagens debatt. Men mitt inntrykk er at det ikke bare er i debatter som handler om tro og kirke at man ender med en "broket" forsamling debattanter fordi redaksjonen ikke helt har oversikt over de aktuelle fagområdene. Generelt virker det som om man tror at dersom man har fptt representert ytterpunktene i debatten, da har man dekket seg inn. Det er ofte helt feil. De gode debattene føres jo ofte blant debattanter som har grunnleggende verdier felles. Det er da det er mulig å få fram viktige nyanser og gå litt grundigere inn i problemene. 

Kommentar #4

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Helt riktig !

Publisert over 6 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Generelt virker det som om man tror at dersom man har fptt representert ytterpunktene i debatten, da har man dekket seg inn. Det er ofte helt feil.

 Og man går glipp av den "fornuftige" løsning og eller balanse. Men helt ærlig ,så tror jeg faktisk ikke disse sortene debatt har hatt dette som noe poeng i seg selv. Da ville de vel ha tenkt seg bedre om??... 

Jeg kan ikke begripe deres ønske om å fremstå på en måte som gjør at vi sitter tilbake med intrykk av at Nrk's poeng er å være : Billig, poarisert og tabloid.

Forstå det den som kan , for jeg trodde omdømmebygging var en del av det å være en bedrift???

Mvh Kirsten

Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

NRK underholder

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
NRKs hoveddebatt bidrar mer og mer til å banalisere debatter som kunne vært opplysende.

Helge Simonnes må bare innse at det er lenge siden NRK oppfylte sin rolle som folkeopplyser gjennom programmet Debatten. Programmet er ikke et opplysningsprogram, det er et underholdningsprogram.

De ulike debattantene tildeles ulike roller enten de vet det eller ikke og debattleder sammen med publikum har tilsvarende roller - alt med det formål å underholde.

Enkelte debattanter oppfyller sin rolle på slikt vis at de får lov til å gjenta sin deltakelse, andre har en mer bruk og kast funksjon.

Jeg viser forøvrig til min kommentar Klovnerollen som underholdning, ikke folkeopplysning

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp

Publisert over 6 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Programmet er ikke et opplysningsprogram, det er et underholdningsprogram.

Jeg tror dette er en helt korrekt observasjon, Grape.  Jeg er ellers enig med Ellen Hageman i at dette gjelder uansett hvilket tema som er utgangspunkt.

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Grape:  alt med det formål å underholde.

Men,  publikum av visse årganger og skolestatus er altså kjøpt og betalt, og  slike har gjerne  sammanfallende meninger i mange saker.  Eller sterkt påtrykk om å ha det,  det vil vel alltid være nye trender som engasjerer studenter.   Applausen vil dermed farge en debatt og gi signaler om hva som er korrekt tenkning for folk som primært er interessert i underholdningen og ikke saken.  Og programmene får således  en ( ønsket ? ) velgereffekt . 

Kommentar #8

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`Minst like galt er det når Gelius, Schjøll og Kvarme kjører ensporet på sin kjærlighetstenkning.` (Simonnes)

Schjøll ønsket svar fra tradisjonalistene. Det svaret som til slutt kom var: Gud skapte ikke mennesket til å være alene...derfor ble det kvinne og mann. Schjøll og andre hadde derfor et poeng der de sa at tradisjonalistene legger merke til andre ting enn modernistene. Tradisjonalistene legger vekt på kvinne og mann (da trenger man ikke være alene), mens modernistene legger vekt på at de (med andre legninger) - ikke skal være alene.

Biskopen får ikke noe kritikk av Simonnes. Ikke overraskende, da det er risiko å `sparke` oppover, men liten risiko i det å `sparke` nedover. Men biskopen bekreftet kjærlighets`snakket` blant modernistene ved at hun viste hun hadde tatt inn i seg opplevelser og historie til homofile. Hun vektet og at kirken bør oppmuntre til livslange forhold. Og da - og bare da - kan vi snakke om kjærlighet, også uten sex.

Kommentar #9

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Vanskelig med "saklighet"

Publisert over 6 år siden

Slike debatter vil nok ikke kunne holdes på en så veldig annerledes måte. Folk flest mener jo kirken må åpne opp og at folk på 19 år mener det er vel under enhver tvil. Hvor mange av dem er kristne? Ikke så mange tror jeg, og debatten på verdidebatt omkring kirken og tapt generasjon har nok noe for seg.

For egen del forbindes kristendommen mye med fordømmelse og det er jeg nok ikke alene om. At kirken er konservativ i utgangspunktet og at de fleste kirkesamfunn henger enda mer etter hjelper jo ikke den norske kirke i kampen om å vinne fremtidens "sjeler". Kirken må passe på å ikke kun være en viktig plass i seremonier. Jeg forstår også at kristne homofile ønsker å bruke kirkerommet. Dette ut fra aksept og deres tolkning.

Det å være homo er jo også en grubling og erkjennelse en har måtte akseptert ved seg selv og åpenheten rundt dette senere år har jo vært positivt. Selv vet jeg om konservative som har snudd da de har fått familiemedlemmer som har kommet ut dom homo. På den annen side finnes det de som fortsatt ikke aksepterer, slik foreldrene til Arnfinn Nordbø. Det er lett for en sekulær som meg å fordømme disse foreldrene. Men i enkelte kristensamfunn gir nok standhaftigheten respekt. 

Hva har dette med debatten å gjøre? Jo, det dreier seg jo om de som satt på kirkemøte mener det å være homo er ok eller ikke.Jeg mistenker at flertallet mener det å være homo er skittent og syndig. Derfor er splittelsen stor. For det dreier seg om synet på om homofilt samliv er fint for de som er homofile eller syndig i sin natur. Jeg overraskes ikke over at russen og dolk i sofaen klapper for de som er homofile på en TV debatt. 

Den norske kirke derimot har et større problem med å ha folk på møte som åpent mener det å være homo er feil. For vi har vel kommet så langt at vi vet alle sammen at noen fødes homo og noen hetero. Og at en ikke kan gjøre noe med det. Å ikke applaudere forpliktende samliv virker for meg rart. For stabile forhold ser ut til å være et gode for de fleste ift helse og velvære. Og ingen for vel et dårligere samliv over at naboen med to av samme kjønn har fått en fin ramme rundt stadfestelsen av sitt forhold.

Kommentar #10

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Korrekt redaktør Simmones...

Publisert over 6 år siden

Og her må jeg berømme redaktør Simmones, av den enkle grunn at under debatten om kirkemøtet,  beskrev han med noen få ord status quo (liberale bisper og prester tar seg til rette), og den sannsynlige utvikling. Utenom Benestad, satt det folk rundt Simmones i salen, som fikk spille så mange fordummende offerkort, at det ble smertefullt.

Selbekk og Morland gjorde så godt de kunne, for å forklare at kirken er faktisk ett trossamfunn ikke del av ett politisk parti, og med basis i Guds Ord - ikke partiprogrammer. Flertallet på kirkemøtet skulle demoniseres. Det at to geistlige står på den andre siden og forteller oss at en kirke skal føye seg etter moter og villfarelser i tiden, er bare tragisk. Hva skal vi med en slik "tro," skal den ikke være en klippe? En spør: Hva blir det neste for "folkekjerka."

Nei, NRK skulle styre det mot et skred av ynkelig offermentalitet, grineunger som ikke fikk viljen sin.  Fra folk som antagelig aldri går i kirken, de skal bare ha service når det passer dem, herunder likekjønnet ekteskap. Hvorfor var det ingen som fant opp det de siste 2000 år? Så kommer Gelius, og snakker på Jesu vegne, da bør en bare  ta kvelden - ”he is back,” danseLØVENS gjenkomst.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Minst like galt er det når Gelius, Schjøll og Kvarme kjører ensporet på sin kjærlighetstenkning. Skulle man tatt deres premiss på alvor, ville det ikke vært mulig for kirken å føre noen som helst slags saklig teologisk diskusjon

Kjærlighet, i form av respekt for andre, likeverd, omsorg vs teologi i form av kristendom.

Presentert som motsettninger, gjensidig utelukkende. Kanskje er det slik, og kanskje vi da skal være glad for at folk forlater kirken. En religion som ikke fremmer det gode burde bli forlatt.

Kommentar #12

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`Fra folk som antagelig aldri går i kirken, de skal bare ha service når det passer dem, herunder likekjønnet ekteskap.` (Loekke)

Men det er da mange heterofile også, som ikke går hver søndag i kirken, som giftes der. De får service de. Kriteriet ser ut til å være: heterofil. That`s it. Argumentet ditt holder så ikke.

På debatten tok biskopen de homofile i forsvar. Det virker som at fordi det kommer fra hennes munn, så er dt ok - men kommer historiene fra homofile selv - så er dt ikke ok. Dette virker merkelig, da det nettopp er mer åpenhet blant homofile og det at de har delt deres historier som har påvirket biskopen.   

Kommentar #13

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Vil også legge til at empatien og praksis har endret seg ovenfor gifte som vil skilles. Det er nettopp historier fra virkeligheten, om det vonde å leve i et ulykkelig ekteskap som har ført til mer empati for disse - og at det er ok å skille seg og å gifte seg på nytt. Fordi det er så mange heterofile og man kan identifisere seg med de med samme legning, så fikk heterofile det bedre (med mindre skam) innenfor kirken. Klart at samme historie vil vi se når det gjelder homofile. Det kommer, helt klart. Men fordi homofile er få så kan de ikke klare dette alene. Dt sier seg selv. Derfor har de flere støttespillere.  

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sermonielle forpliktelser?

Publisert over 6 år siden

Kjetil Holm Klavenes har skrevet en saklig kommentar, og da fra et, som han selv skriver, sekulært ståsted.

Jeg vil imidlertid gripe fatt i denne formuleringen: "Kirken må passe på å ikke kun være en viktig plass for seremonier. Jeg forstår også at kristne homofile ønsker å bruke kirkerommet. Dette ut fra aksept og deres tolkning."

Det er vel det denne debatten egentlig handler om, om det å åpne kirken for en seremoni til, en for homofile par som vi gifte seg. Og det er det som er problemet. Det store flertallet, som ikke selv er troende, forbinder kirken primært med seremonier. Og når de homofile ber om sin seremoni i folkekirken, ja, så er det lett å mene at det bør de jo få.

Dette er det avgjørende dilemmaet i debatten. De åtte biskopene, nesten halve kirkemøtet og et flertall i folket legger mest vekt på inkludering og på folkekirken som et serviceorgan med forpliktelser for alle i samfunnet.

På sin side mener et mindretall blant biskopene, et lite flertall på kirkemøtet og antakelig den store majoriteten av de troende og de aktive brukerne av kirken, at det hele også og primært må være et teologisk spørsmål. I dette ligger det langt fra implisitt at de er homofobe eller intolerante.

Og så er det nok slik, når det kommer til stykket, så er det nok ”teologi-fløyen” som sitter på de sterkeste kortene. Mens tilhengerne av likekjønnet vigsel argumenterer med Bibelens og spesielt NT's fokus på kjærlighet og likeverd mellom mennesker – sånn generelt, så viser andre til Bibelens helt klare understreningen av ekteskapet mellom mann og kvinne – noe også naturen med sin store forplantningsoppgave ”argumenterer” for. En kan slik si at ekteskapet mellom mann og kvinne både er gudgitt og naturgitt. 

Problemet i denne debatten, som i mange andre debatter, er demoniseringen. Motstanderne blir idioterklært og fratatt enhver anstendighet. I akkurat denne debatten er nok de som er opptatt av teologien som får det sterkeste skytset rettet mot seg.

Men tilbake til utgangspunktet. Jeg mener naturligvis at det er bra at det store flertallet har et positivt forhold til kirken og at det er helt greit at de første og fremst for sin del bruker kirken til seremonier. Dette skaper en positiv relasjon og sterke bånd mellom folk og kirke. Den eneste man ber om, er at disse også respekterer at kirken ikke har dette som sin primære oppgave, men forkynnelse av Guds ord og forvaltning av kirkens sakrale og diakonale oppgaver.

Dersom det hadde etablert seg en slik gjensidig respekt og forståelse hadde man kommet langt. Da ville antakelig denne saken kunne blitt debattert i langt mer siviliserte og mindre opphetede. Men det er mulig at dette kun er en drøm for det hinsidige.

 

Kommentar #15

Vebjørn Selbekk

10 innlegg  2 kommentarer

Tabloide Simonnes

Publisert over 6 år siden

Når sjefredaktør Simonnes i dette tilfellet beskylder NRK for å være for tabloide, burde man kanskje forvente at han selv ikke går i den samme fellen som han kritiserer statkringkastingen for å havne i. Hvis han er bekymret for at debatter "blir vulgære og fremmer dumskapen", så burde det være et minstrekrav at han ikke selv banaliserer og karikerer sine meningsmotstanderes holdninger.

Men det synes jeg virkelig han gjør i dette innlegget. Jeg kjenner meg i hvert fall ikke igjen i de synspunktene han tillegger meg.

Jeg har selvfølgelig aldri verken sagt eller ment at "utviklingen Den norske kirke drives fram av et sosialdemokratisk troll". Det er helt urimelig. Og jeg har aldri beskyldt kirkens ledere for å ikke tenke selv. Tvert imot har jeg en dyp respekt for det kirkelige lederskapet. Også de som jeg er teologisk uenige med i det spørsmålet det her er snakk om.

Mitt hovedanliggende - både i Debatten på NRK og i andre sammenhenger - er å minne om respekten for Den norske kirke som et trossamfunn. En kirke kan ikke styres av meningsmålinger og opinionstall, men av sitt eget trosgrunnlag.

Det er dette jeg argumenterer for. Jeg trodde Simonnes hadde oppfattet det. Og jeg håpet faktisk at vi delte denne oppfatningen. Det gjør jeg for så vidt fortsatt.

Men et spørsmål der vi definitivt skiller lag, er den journalistiske vurderingen av debattprogrammer og sammensetningen av paneler. I dag er det dessverre slik at debattkonseptene har forsvunnet fra de store TV-kanalene. I TV2 er de helt borte, i NRK1 er det bare Debatten fra Litteraturhuset som er tilbake.

Grunnen er åpenbar. Seertallene har blitt for lave til å forsvare en plass i senderskjemaet i hovedkanalene. Skal man få massene til å se på debatter, så må det skapes engasjement. Og da holder det ikke med å utelukkende sette panelene sammen av akademikere, professorer og eksperter som avleverer langtrukne analyser uavbrutt av programledere.

Min oppfatning er at Debatten i NRK1 lykkes med å lage den kombinasjonen av seriøs folkeopplysning og folkelighet som åpenbart må til for å forsvare en primetimeplassering i Norges største TV-kanal.

Kommentar #16

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Kjetil Holm Klavenes har skrevet en saklig kommentar, og da fra et, som han selv skriver, sekulært ståsted. Jeg vil imidlertid gripe fatt i denne formuleringen:

For en tid siden leste jeg en kronikk, hvor en datter var indignert over at hennes far ikke kunne få en ateistisk begravelse i kirken, fordi det ikke var så lett å skaffe ett stort og verdig lokale. Antagelig er det dit mindretallet på kirkemøtet og politikere vil ta kirken, den skal være  for alle typer andre ritualer, bare ikke for kristne. I Sverige har vi sett det samme, ikke nevn Jesus ved navn, det kan virke støtende. På hvem?

Og det er slik jeg leser trenden, den kristne delen skal vekk, og kirken skal bli noe for alle andre, allerede leser de fra Koranen. En prest var sjokkert over at ikke ateisten Fragell fikk tale i kirken - "what else is new?" Borg bispen slapp ham til.  Og Brun Pedersen/ HEF sier at vi må droppe julesalmer, synge "Rudolf er rød og nesen" eller "Musevisa," for ellers støter vi muslimer, multikulten er her. Og den kristne kulturen skal dermed utslettes? Rød på nesen? Skal kommunister også "pleases" i kirken nå?

Og kanskje kan ikke denne prosessen stoppes, siden lønna til prestene blir betalt av den ateistiske/ hedenske staten. De som fortsatt er medlemmer med personlig kristen tro, vil trolig forsvinne, for hvorfor skal de gå i en slik kirke? I Holland finnes slike kirker: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14417362

Som amerikanere sier: "I am out of there." Det finnes andre steder, hvor Jesus nevnes i nesten hver setning, og hvor Fader, Sønnen og den Hellige Ånd prises ustanselig - Halleluja Amen. Og Jan Hanvold/ Visjon Norge har 10.000 villige partnere, som gir ham ett budsjett på snart 100 millioner, og ikke fem øre fra staten. Halleluja, Amen, han er på lufta 24/7. Hvorfor skal kristne gå hvor de skammer seg over Jesus, og hvor synders suspensjon er den nye avlaten?

Kristne vil uansett søke ett sted å være, de som ikke lar oss distrahere, og dere vet ikke hva dere går glipp av. Det er Jesus alt dreier seg om, og snart kommer han tilbake, hva vil han fortelle de skriftlærde denne gangen?

 

 

Kommentar #17

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Banaliserende debatter

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
NRKs hoveddebatt bidrar mer og mer til å banalisere debatter som kunne vært opplysende.

Verdidebatt i Vårt Land og Debatten i NRK1 tjener samme formål, nemlig å engasjere seere og lesere i samfunnets viktige spørsmål. I så måte syns jeg Erik Wold & Co og Helge Simonnes & Co gjør det bra.

Men det var underlig å følge kroppspåket til Simonnes på torsdag kveld da han endelig slapp til med 2-3 setninger 8 minutter før slutt: Han følte seg tydelig utilpass med ikke å være en hovedaktør, slik som han åpenbart er i Vårt Lands spalter. Hans refleksjoner der og da røpet at han var utilfreds med "nivået" på Erik Wolds debatt. Min frimodige antagelse er at Simonnes var ene og alene skuffet over sin egen beskjedne rolle.... Dette må du lære deg å leve med, Simonnes! Noen ganger lever redaktører, prester, biskoper, pastorer og professorer i bobler som dreier seg om egen fortreffelighet. Men i den virkelige verden er det mange aktører, med eller uten statsfinansiering, og da bør vi ikke synke så dypt som til å karakterisere andre som sirkusaktører og useriøse.

Selv syns jeg det var en interessant og nyttig debatt. Vebjørn Selbekk, Egil Morland og Øyvind Benestad opptrådte saklig, respektullt og engasert, og utfylte hverandre godt med tydelige argumenter og sakssvarende bibelhenvisninger.

Dessverre var "motparten" i markant overtall - hele 6 personer (Byfuglien, Henriksen, Gelius, Halvorsrud, Kvarme, Schjøll). Byfuglien og Henriksen forsvarte sitt liberale syn, selv om det neppe bidro til innsikt og forståelse.

Og med Simonnes som en intetsigende "kommentator". Jeg var egentlig skuffet over at Simonnes ikke sto for noen verdens ting....

Men Simonnes har et poeng hva angår de innleide i salen. Den gode løsningen på dette er å sende engasjerte publikummere fra våre ulike organisasjoner.

Kommentar #18

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Kroppsspråk

Publisert over 6 år siden

Jan-Aage Torp må ha rett til å tolke mitt kroppsspråk. Når det gjelder min rolle, var det på forhånd avklart med NRKs debattredaksjon at jeg denne gangen skulle ha en kommenterende rolle. Det fant jeg meg vel til rette med siden det var nok av sterke meninger i denne debatten.

Forøvrig har jeg intet å kritisere Erik Wold for når det gjelder hans ledelse av debatten, men jeg synes at NRK hadde tatt inn for mange debattanter, noen med tildels lik profil og utgangspunkt.

Når det gjelder Vebjørn Selbekks innlegg, er det helt riktig at han talte godt for Den norske kirkes rett til å være et selvstendig trossamfunn, men min opplevelse var han rotet det til da han blandet sosialdemokratiet inn i denne analysen.

Kommentar #19

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Om Selbekk og Simmones

Publisert over 6 år siden

Selbekk var god fra sitt teologiske ståsted, men Simonnes har helt rett når han kommenterer den forslitte koblingen til sosialdemokratiet og noen få navngitte AP-politikere. Sjekk da heller hva Trond Giske har sagt etter Kirkemøtet.

Simonnes sitt kroppsspråk tror jeg ingen bør gi seg ut på å tolke, men jeg er ikke enig med ham i analysen av debatten.

Preses Helga framstår mer og mer som den soleklare lederskikkelsen innenfor Den norske kirke, noe som også var helt åpenbart under generaldebatten i Kirkemøtet.

Geir Tore Kvarme var god og kunnskapsrik, og brakte inn perspektiv på tolkning av skrifttekster i relasjon til samtiden som særlig tradisjonalister som Egil Morland burde gi seg tid til å høre litt mer på.

Jan Olav Henriksen fra Menighetsfakultetet skuffet ikke. Den norske kirke burde lytte mye mer til hva han har å si i tida framover.

Og for oss kirkevalgte som ønsker endring i saken om ekteskapsforståelsen, var det godt at en rotfestet tradisjonalist og klassisk-klassisk bibeltolker som Egil Morland fikk vist en bredere del av folkekirkens 3,8 millioner medlemmer hvorfor det blir viktig å stemme ved Kirkevalget 2015.

Forøvrig kunne godt Gelius vært byttet ut f.eks. med den svært kunnskapsrike presterepresentanten i Oslo bispedømmeråd Anne Berit Evang. Og flere debattanter hadde det vel ikke vært behov for.

Kommentar #20

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Dumt av meg

Publisert over 6 år siden

Har tenkt gjennom det Vebjørn Selbekk skrev i sitt innlegg på denne tråden. Det var dumt av meg å nevne Selbekk i samme åndedrag som Finn Schjøll og Einar Gelius. Det var deres repeterende påstander om at et standpunkt mot homofil vigsel er kjærlighetsløst, jeg opplevde som fordummende. Beklager, Vebjørn Selbekk og god påske!

Kommentar #21

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Dumt av meg

Publisert over 6 år siden

Har tenkt gjennom det Vebjørn Selbekk skrev i sitt innlegg på denne tråden. Det var dumt av meg å nevne Selbekk i samme åndedrag som Finn Schjøll og Einar Gelius. Det var deres repeterende påstander om at et standpunkt mot homofil vigsel er kjærlighetsløst, jeg opplevde som fordummende. Beklager, Vebjørn Selbekk og god påske!

Kommentar #22

Vebjørn Selbekk

10 innlegg  2 kommentarer

Vennlig og storsinnet

Publisert over 6 år siden

Det var både vennlig og storsinnet fra en god kollega som jeg respekterer høyt. God påske!

Kommentar #23

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Som kjent

Publisert over 6 år siden

Som kjent er jo selvkjærliget også en av de mange variantene man har av kjærlighet. Så den som ikke viser noe form for kjærlighet for andre men som elsker seg selv kan vel også sies å være kjærlig.

Kommentar #24

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Debatt som tretter.

Publisert over 6 år siden

Ja debatten tretter. Hvis de liberale i kirken kunne være ærlige, hadde ting vært mye enklere. Enhver idiot som har åpnet en bibel vet at homsesex er noe av det verste gud vet om, og at det bør straffes med steining. Det er en tulledebatt. Hvis du mener at homsesex er greit, kan du ikke kalle deg en kristen. Det samme gjelder de som har bomull utapå ullgenseren o.s.v., o.s.v. 

Kommentar #25

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Det samme gjelder de som har bomull utapå ullgenseren o.s.v., o.s.v.

Og bønder som bedriver vekselsbruk... Gud er en idiot som ikke aner at man utarmer jorden ved å ikke bedrive veksels bruk med andre ord... Og mange mange andre ting folk skulle "straffes" for i følge bibelen, som gudskjelov ingen kristen følger lenger...

Kommentar #26

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Det jo som "The Show" på 90-tallet...

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Dessverre er det ikke slik. NRK sliter med å fylle plassene i en sal som tar om lag 200 mennesker. En halvtom sal gir ingen livefølelse. Dermed må NRK fylle opp med andre enn de som kommer naturlig. Løsningen er å leie inn russ fra skoler i hovedstaden. NRK betaler en liten sum til russekassa for tjenesten de leverer.

...var det også NRK?

Kommentar #27

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Dette er de som har/hadde Trekant, er det ikke?

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Denne kritikken rammer også en seriøs debattaktør som NRK. I fjernsynet

tenke tenke...

...

Kommentar #28

Hans Aage Gravaas

51 innlegg  149 kommentarer

Gode refleksjoner

Publisert over 6 år siden

Jeg er enig med Simonnes. TV-debatter kan til tider både være trøttende, fordummende, banaliserende og vulgære. De bidrar sjelden til kunnskapstilegnelse, dybdeboring eller etterprøving av synspunkter. Slagord, temperatur, brød og sirkus blir ofte sluttproduktet. Det finnes riktignok gode unntak. Ole Torps Aktuelt er eksempel på et program som holder et helt annet nivå.

La meg raskt tiføye at jeg ikke er tilhenger av at debatter forbeholdes eliten. Folk flest må få slippe til. Nettfora – som for eksempel Verdidebatt - bidrar på en utmerket måte til demokratisering av det offentlige ordskiftet. Ytringsfriheten får her fritt spillerom.

Når dét er sagt, er det noen saker som forutsetter kunnskap. Dette gjelder enten en befinner seg i media, i familieselskap, eller når en prater med naboen på andre siden av gjerdet. Jeg bør for min del styre unna debatter om for eksempel datateknologi, husbygging, elgjakt og atomfysikk. Det har jeg rett og slett ikke greie på! Listen kunne uten problemer vært utvidet! Det er mye jeg ikke har greie på. Tenk om andre våget tilsvarende innrømmelser! 

Problemet er i og for seg ikke at debattene trekker ulike konklusjoner på temaer som diskuteres. Problemet oppstår når debattantene ikke har kunnskap nok, eller ikke evner å sette seg inn i premissene bak verken egne eller meningsmotstanderes konklusjoner eller å vise et minimum av folkeskikk når andre snakker.

Utvalget av debattanter skaper av og til ”umulige” situasjoner. Det skal mye til at det blir en meningsfull debatt om ekteskap og samliv mellom Blomster-Finn og Øivind Benestad eller mellom Egil Morland og Einar Gelius, selv om de to sistnevnte begge er teologer. For det første får ingen av dem mulighet til å fullføre et resonnement. For det andre har vi en programleder som knapt evner å slå ned på usaklighet eller å stille kritiske motspørsmål til deres premisser og konklusjoner. For det tredje bidrar ikke huing, buing og klapping i bakgrunnen verken til saklig balanse eller til å vise respekt for andre enn dem som befinner seg i publikum der og da.

Jo da, jeg forstår at mediene lever av seertall, lyttetall og lesertall, men, uavhengig av ståsted i ulike spørsmål, burde det fortsatt være mulig med en konstruktiv diskusjon om hva som gjør folk klokere.

Kommentar #29

Tor Øyvind Westbye

19 innlegg  102 kommentarer

Noen refleksjoner.

Publisert over 6 år siden

For det første vil jeg si at jeg er imponert over Simonnes sin beklagelse til Selbekk. Den var eksemplarisk. Slikt skaper verdighet, og troverdighet. Den opprinnelige feilen grunnet kanskje i bruken av ordet "vulgær" i beskrivelsen av debattanters argumentasjon. Slike kraftutrykk er sjelden konstruktive eller tilfører debatten noe substans. Jeg forstod heller ikke kritikken av Selbekks resonomenter omkring Arbeiderpartiets påvirkning på statskirken. Jeg trodde det var en åpenbar problemstilling? En rekke av biskopene i kollegiet ville aldri blitt utnevnt om kirken selv hadde fått avgjøre, og man kan vel vanskelig komme utenom at politisk påvirkning fra venstresiden gjennom utnevnelser og andre virkemidler har i det minste aksellerert liberaliseringen av teologien i den norske kirke? 

Tabloidiseringen av debattene er kanskje umulig å unngå dersom publikum skal orke å henge med. Når det er sagt tror jeg det også er seergrunnlag for mer ryddigige, faglig orienterte debatter på norsk TV. Populariteten av foredragene til TED-talsk og Gapminder på youtube er kanskje et positivt tegn i den retningen? 

Kommentar #30

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Marxistene i mediene

Publisert over 6 år siden

Det kan iallefall ikke være mange konservative kristne som kommer til orde, for hittil har jeg enda tilgode å høre noen av dem preke, langt mindre intervjues.

Jeg har i alle år siden jeg interesserte meg for politikk sett skjevheten i at det sitter mange venstre-orienterte og marxister i medier og ikke bare der - men i mange viktige samfunns-institusjoner har de høyere stillinger.

Intellektualismen kommer ikke videre med marxistene. Det blir på stedet hvil, både debatter og andre opplysningsprogram. Det hjelper ikke med opplysning hvis man løper på en gal vei.

Det må kristen intellektualisme, dyp-tenkning og dyp analyse av samfunn og verden av mennesker som har hjertet på en annen side enn marxistene. Det er kun Jesus som "gjør alle ting nye" - også tenkningen. Det er fra kilden man må hente det friske vann.

Enda godt vi har to kristne tv-kanaler som er til stor glede for oss som liker å hør de gode nyheter om evangeliene. GOD PÅSKE og Gud velsigne dere alle i Jesu navn.

 

Kommentar #31

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Det er kun Jesus som

Sikkert derfor vi kaller den kristne storhets tid for "the dark ages!"... Fordi det var så mye nye ting som kom på banen når man sitter og nitror på jesus... Sannheten er en ganske annen og jeg er overrasket over at du ikke ser det... Men hvis du ikke ser det så kan jeg minne deg om at det ikke var jesus som kom med fremskrittene du ser rundt deg i dag, ei heller med medisin som gjør at vi har en forventet levealdeer på åtti pluss, ei heller datamaskinen du sitter å taster på, ei heller...

Så å hevde at jesus gjør ditt og jesus gjør datt blir bare en veldig løs påstand, da det ikke er spor etter jesus noen steder i samfunnet i dag...

Kommentar #32

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`Tabloidiseringen av debattene er kanskje umulig å unngå dersom publikum skal orke å henge med. Når det er sagt tror jeg det også er seergrunnlag for mer ryddigige, faglig orienterte debatter på norsk TV. Populariteten av foredragene til TED-talsk og Gapminder på youtube er kanskje et positivt tegn i den retningen?` (Westbye)

En annen innfallsvinkel er NrK`s strategi til Debatten. Er det verdifullt å bringe inn eksempler fra virkeligheten (i form av publikum, Finn Schøll m.fl.) eller er det ikke? Gavner eksempler fra virkeligheten debatten eller ikke?

Det svelges mye, mye lettere, noe som kan leses ut fra Simonnes innlegg, at biskopen formulerer seg om `å ta innover seg homofiles historier` enn at en skal høre det fra dem det faktisk gjelder. Håper ikke det er dette som oppleves som fordumming og tabloidisering av debatten.

Men akkurat denne debatten kunne kanskje ha kommet lenger hvis ikke publikum slapp til i det hele tatt. En sparring mellom eksperter kunne vært meget interessant her. For det er bra å høre folk fullføre et resonnement. Ellers blir det bare mange innspill rett i luften - som ikke fører debatten noe videre. Men hvor krevende skal det være å møte opp i riksdekkende TV? Det kan bli ultrakrevende, hehe, hvis ikke en sper på med eksempler fra virkeligheten for å `lette opp` stemningen og også ta fokus vekk fra at noen argumenter der oppe på podiet vinner eller taper.  

Hvordan saker og ting virker i praksis for den enkelte, er dessuten alltid interessant og relevant. 

Så alt i alt, så er ikke Debatten konseptet så verst likevel. :)

Kommentar #33

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Fem på gaten

Publisert over 6 år siden

@ Hoen: "En annen innfallsvinkel er NrK`s strategi til Debatten. Er det verdifullt å bringe inn eksempler fra virkeligheten (i form av publikum, Finn Schøll m.fl.) eller er det ikke? Gavner eksempler fra virkeligheten debatten eller ikke?"

Det blir som når Dagsrevyen går ut på gaten og spør hva folk mener om stasbudsjettet, eller når de besøker en barnefamilie og spør hva de mener om at barnehagesatsene kommer til å gå ned eller opp. Intetsigende, irrelevant og bortkastet dyrebar fjernsynstid.

Slik er det også når Kjell Elvis og Blomster-Finn blir hyret inn og skal uttale seg i debatter med betydelige teologiske implikasjoner. Og dersom det er interessant også høre hva disse mener, er det unødvendig å invitere dem. Vi vet jo hva de mener om dette. Medienisser har mange kanaler. I slike debatter er det mest interessant å høre hva kompetente personer mener. Ellers kunne jeg vi jo bare gått bort på bensinstasjonen å spurt dem, som har tilhold der, om hva de mener.

Tykkjer nå eg.

Kommentar #34

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ja, helt uinteressant hvordan en homofil opplever å bli diskriminert, hvorfor skal vi vite hvordan de som blir rammet opplever det? Det kunne til og med gå så galt at vi fikk sympati med disse homoene. Rent føleri sier jeg, FØLERI!

En pussig debatt.

Kommentar #35

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Jo da, vi vet.

Publisert over 6 år siden

@ Morten Christensen: "Ja, helt uinteressant hvordan en homofil opplever å bli diskriminert, hvorfor skal vi vite hvordan de som blir rammet opplever det? Det kunne til og med gå så galt at vi fikk sympati med disse homoene. Rent føleri sier jeg, FØLERI!"

Helt enig, Morten. Vi bør sette oss inn hvordan de homofile opplever dette. Men er det noe vi vet, så er det nettopp hvordan de homofile føler det. Vi vet så mye om dette at det også hadde vært interessant å høre hvordan kirkens fraksjoner i denne saken opplever situasjonen og hva deres argumenter er.

Og enda er det ingen som har spurt Kjell Elvis om hva han mener.

Kommentar #36

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hva tenker de homo-liberale på tråden om de med homofile følelser som har et homo-konservativt syn?

Publisert over 6 år siden
Dnk har vel ikke latt dem få komme til ordet? Eller er det bare lenge siden? Eller hørt og ivaretatt deres sak? Selv om folk med homofile følelser/tiltrekninger, som velger å kjempe, kjempe for abstinens, eller re-orientering, heller enn å gi seg hen, de er jo mye mer på linje med hva NT sier om å ta opp sitt kors daglig...
Kommentar #37

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Og spørsmålet; hva er et trossamfunn?

Publisert over 6 år siden
For tros-frihet henger sammen med samvittighets-frihet, som henger sammen med ytrings-frihet... Tanken bak menneskerettighetene var vel at alle skulle kunne drive med sitt, uten å bli påtvunget føringer fra annet hold...? Og nå presses de store tradisjonelle kirkesamfunn utenfra og innenfra på å måtte kompromitere en likefram forståelse av Bibelens syn på ekteskap, mann, kvinne, skapelses-ordenen... Et slikt press er imot de menneskerettigheter som gir tro-, samvittighet- og ytrings-frihet. Ingen blir tvunget til å måtte være en del en kristen kirke/trossamfunn.
Kommentar #38

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Pengegriske konservative

Publisert over 6 år siden

Det er vel egentlig penger det handler om. Så lenge Dnk sine medlemmer ikke evner å betale gildet selv faller stort sett alle argumentene om det teologiske på stengrunn. Det er like naturlig at de som mener at homofili er synd og at de praktiserende homofile bør holde seg unna kirken forlater den og danner noe eget som det motsatte. 

Det skal sies at en del konsrvative religiøse alt har tatt dette ansvaret og de bør de få honnør for, de andre som fortsatt blir levnes dog ikke mye ære.

Kommentar #39

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hvor lett ville du re orientert deg Wold?

 

Det snakkes så mye om at homofile har abstineser, at de må reorientere seg og ikke "gi etter" osv at man nesten ikke skulle tro de snakket om mennesker med følelser, tanker og drifter akkurat som resten av menneskeheten... Skulle tro at de snakket om noen hormor forstyrrede mennesker som kan velge hvem legning de vil ha, bare de tror på gud liksom...

 

Så hvor lett ville jeg syntes det var å velge å bli homofil...? Jeg kan ikke bare velge det... Så hvorfor i all verden skal de homofile velge det, eller ha noe ønske om å velge seg dette? Hvorfor kan vi ikke bare akseptere dem slik de er?

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2913 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1424 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1119 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 629 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
8 dager siden / 606 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 585 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere