Solveig A. Wahl

21

Kjærlighet – et ord som ikke kan defineres entydig?

Det skrives en del om kjærlighet. Hva er så kjærlig? Hvilken kjærlighet snakkes det om?Ikke enkelt i en diskusjon å snakke om kjærlighet uten å gi en nærmere definisjon. Et søk på «Definisjon kjærlighet» ga 8770 treff, begrenset til kun norsk.

Publisert: 9. apr 2014

For meg er det ikke nok å slenge ut selve ordet og tro at alle rundt meg forstår hva jeg mener. Dermed reiser spørsmålet seg: Hvordan arter kjærlighet seg – helt konkret. J. Konrad Stettbacher treffer meg når han definerer ordet på følgende vis.

 

 «Kjærlighet er ikke en ting. Kjærlighet er liv. Det betyr å være lys levende. Kjærlighet er aktiv omsorg for livet"

 

Jeg vet ikke hvordan andre opplever Stettbachers definisjon – at kjærlighet er handling. Jeg har båret den med meg siden 1993. Etter hvert gir ordene meg større og større mening. Den gir størst gjenklar i meg når jeg føler meg mest integrert med alt det skapte rundt meg.

Men hva er kjærlighet for andre?

.

Edit: "Peace is putting love into action". Riane Eisler

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Inger Vist

9 innlegg  122 kommentarer

Kjærlighet,et ord med definisjonsmuligheter

Publisert nesten 6 år siden

Så fint at dette innlegget kommer akkurat nå! Jeg har selv  lurt på hva folk mener når de så ofte  benytter ordet kjærlighet..

Personlig synes jeg  dette ordet/ begrepet  er for stort og viktig til at det bør sløses med i tide og utide. Det kan så lett misbrukes.

Kjærlighet er den største og viktigste FØLELSEN, (så HANDLING) vi kan ha.., få og gi. Det gode livet!

"KJÆRLIGHET ER IKKE EN TING. KJÆRLIGHET ER LIV. DET BETYR Å VÆRE LYS LEVENDE. KJÆRLIGHET ER AKTIV OMSORG FOR LIVET."

Vakrere kan det vel ikke sies?

Takk til deg!

Kommentar #2

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
«Kjærlighet er ikke en ting. Kjærlighet er liv. Det betyr å være lys levende. Kjærlighet er aktiv omsorg for livet"

Det finnes fem typer kjærlighet som bibelen beskriver.

Storge = Ømhets kjærlighet

·         Er forkjærlighet gjennom fortrolighet, særlig mellom familiemedlemmer eller personer som har funnet seg sammen ved en tilfeldighet?

·         Denne er beskrevet som den mest naturlige og følelsesladet, og mest utbredt fordi det lønner seg å ha denne formen for kjærlighet for å kunne bygge relasjoner. Det er en verdig kjærlighet.

·         Den er naturlig til stede uten tvang, følelsesladde - fordi det er et resultat av ømhet på grunn av fortrolighet.

Phileo = Vennskaps kjærlighet.

·         Phileo er kjærligheten mellom venner, og som oftest er ikke denne kjærligheten noe sterke bånd. Denne kjærligheten oppstår mellom venner som deler felles interesser eller aktiviteter.

Et bilde på Phileo kjærlighet er når noen inviterer på fest. Motivet for denne kjærligheten er der på grunn av praktisk årsaker. Du viser ikke denne kjærligheten fordi de er pene eller vennlig – men som en respekt.

·         Er også kjent det som broderlig kjærlighet.

Eros = Romanse kjærlighet / Kjødelig kjærlighet

·         Seksuelle kjærlighet eller "intime kjærlighet" Eros refererer til eller romantisk kjærlighet.

·         Er kun fysisk, rent fysiske – sanse orientert kjærlighet.

·         Verden mener dette er kjærlighet, men eros kjærlighet er bare til for å tilfredsstille kjødelige lyster - kjødelig begjær. Dette må ikke forveksles med det som kommer fra hjerte.

Xenia = Gjeste kjærlighet

·         Xenia (gresk: ξενία, Xenia) er den greske begrepet gjestfrihet, eller raushet og høflighet vist til dem som er langt hjemmefra.

·         Det blir ofte oversatt som "gjest-kjærlighet" (eller "ritualisert vennskap") fordi rituell gjestfrihet skaper og uttrykker et gjensidig forhold mellom gjester og vert.

Agape = Betingelses løs kjærlighet – Guds kjærlighet.

·         Definisjon: Agape er uselvisk, oppofrende, betingelses løs kjærlighet, den høyeste av de fem typene kjærlighet i bibelen.

·         Det er kjærlighet ved "valg" selv om du ikke er fornøyd. Et godt eksempel er, Gud elsker oss med våre feil.

·         Det å gi kjærlighet til en fiende er ikke normalt for et menneske.

·         Vi snakker om ekte kjærlighet.

·         Agape er den høyeste formen for kjærlighet, du kan ikke ha denne kjærligheten hvis ikke du har Jesus i deg (DHÅ)

·         Tenk å kunne elske andre med kjærlighet som Han har satt i deg.

·         Agape Kjærlighet er en avgjørelse, det er ikke en følelse.

·         Hvis du lar Hans (Guds) kjærlighet å være i deg, vil du være kjærlig tilbake.

·         Kvaliteten på Agape Kjærlighet - bestemmes av karakteren din.

·         Guds kjærlighet du ikke kan motstå, hvis du motstå du har et stort problem.

·         Guds kjærlighet vil gjenopprette alle ting.

·         Hellig Agape kjærlighet uttrykker dyp, konstante kjærlighet, fra det fullkomne til det ufullkomne menneske.

·         Når en får Kristus i seg så vil en ha muligheten til å strekke seg mot denne fullkomne kjærligheten – fordi Han er i deg og kan arbeide fra innsiden av deg til utsiden. Denne kjærligheten som Herren gir til deg – vil endre deg – slik at du kan ”stråle” den ut av deg til andre mennesker.

·         Guds kjærlighet er i stand til å produsere Hans kjærlighet i deg slik at du kan gi den til andre. Denne perfekte kjærligheten er et synonym for guddommelig agape kjærlighet. Denne kjærligheten er kjærlighet basert på dyd av den som gjør den.. Denne perfekte kjærligheten ønsker å se andre komme til den samme kjærlighets kilde som du har kommet til. (John 4:18-21) Dette er en kjærlighet som du utfører som et "valg" selv om du ikke er fornøyd. Et godt eksempel er "Gud elsker oss med våre feil."

 

Kommentar #3

Inger Vist

9 innlegg  122 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

 Til Rudi Wara!

Jeg er imponert!

Jeg visste at  Bibelen er full av god veilednig, men at Bibelen også definerer og beskriver kjærligheten så flott og differensiert ante jeg ikke!

Tar av meg hatten!

Og takk for opplysningen!

Kommentar #4

Carl Christian G Andersen

29 innlegg  45 kommentarer

Svar til Solveig Wahl

Publisert nesten 6 år siden
Takk for ditt nye innspill om kjærlighet som handling, Solveig. Jeg deler dine kloke ord 100% og kan bare beklage at jeg for sent oppdaget at min kommentar til ditt innspill ble lagt inn som et eget innlegg for noen minutter siden. Som du vil se av mitt tilsvar, har jeg et ønske om å tilføye at kjærlighet som handling, selvfølgelig også innbefatter vårt økologiske og økopolitiske ansvar for livet på jorden, ikke bare nå, men for alle våre fremtidige generasjoner. I dette perspektivet blir kjærligheten som handling forbundet med "det hellige" og "religion", forstått ut fra deres etymologiske betydning. "Hellig" har som grunnbetydning "å gjøre hel"/"helbred", og religio" innebærer å knytte, føye og veve sammen det som oppleves adskilt til en overordnet helhet som ivaretar alt liv. I et slikt økofilosofisk perspektiv inngår også våre livsnødvendige omgivelser, de såkalte "døde ting" i denne helheten: Landskap, fjell, hav og himmel. Jeg antar at du uten tvil har de samme anskuelsene som meg på denne utvidelse av hva begrepet "kjærlighet som handling" vil innebære. Hvis vår generasjon ikke skal frarøve fremtidige slekter dere tro, håp og kjærlighet, ser jeg ingen vei utenom å innbefatte økopolitiske handlinger i en handlende form for kjærlighet. Hvis vi nå er i ferd med å handle slik at vi kan ødelegge tanken og fremtidshåpet om at "slekt skal følge slekters gang", er "kjærligheten" til syvende og sist blitt blind. Som pedagoger er kanskje vår aller viktigste oppgave fremover å bevisstgjøre unge som gamle om hvor uendelig sårbart og hellig livet på jorden er. Som Gregory Bateson sier: Vi har i Vesten tenkt oss selv i motsetning til naturen. Det har vært "oss" mot "de andre"/"det som er annerledes". Det er vår tenkning som er feilaktig og dødelig på sikt, og det er våre ideer og vår tenkning som må endres .. Til slutt vil jeg henvise deg til en annen artikkel jeg har lagt ut på verdidebatt.no for noen dager siden. Den tar opp forholdet mellom religiøs tro og vitenskapelig rasjonalitet. Ut fra hva mitt lille kjennskap til hva du skriver og tenker, tror jeg du vil finne min nevnte artikkel av en viss interesse. Vennlige tanker, CC
Kommentar #5

Inger Vist

9 innlegg  122 kommentarer

Om kjærlighet og handling

Publisert nesten 6 år siden

KJÆRLIGHET ER AKTIV OMSORG FOR LIVET!

Eier man kjærlighet, blir en naturlig følge av det å handle så godt man kan i forhold til hele skaperverket.

Eks. Elsker man sine barn, vil man naturligvis gjøre alt som står i ens makt for å ta vare på livsgrunnlaget deres for fremtiden.

Så enkelt er det.Kommentar #6

Carl Christian G Andersen

29 innlegg  45 kommentarer

Svar til Inger Vist.

Publisert nesten 6 år siden
Jeg selvfølgelig så hjertens enig med deg i det du sier. Det eneste jeg måtte være uenig med deg i, er at denne kjærligheten for skaperverket har vist seg å vær langt fra enkel! Vår generasjon er den første som vet, at vi overlater en dårligere jord og skaperverk til våre fremtidige arvinger. Likevel, til tross for denne viten, makter vi lite å hamle opp med konsekvensene av vår vanvittige utbytting og utnytting av naturen uten virkelig respekt for annet liv enn menneskeslektens. Hvis det hadde vært så enkelt og greit, som du sier, skulle vi ikke i dag behøve å bli informert om "Naturens vippepunkter"(BBC) og FNs Klimapanel som gir menneskeheten dårlige odds for fremtiden. Så ønsker vi i kjærlighet våre barns beste, som du sier, bør vi i hvert fall ikke bagatellisere de økologiske konsekvensene av våre handlinger som er i ferd med å undergrave livets betydning for fremtiden.
Kommentar #7

Inger Vist

9 innlegg  122 kommentarer

Svar til Carl Christian C Andersen

Publisert nesten 6 år siden

            Hei!

Jeg er langt på vei enig med deg. Men vi har nok litt forskjellig forklaringsmodell når det gjelder årsaken til de enorme miljømessige utfordringer verden står overfor.

Du sier:"DENNE KJÆRLIGHETEN FOR SKAPERVERKET HAR VIST SEG Å VÆRE LANGT FRA ENKEL".

Den har langt fra vært enkel, fordi vi har latt det motsatte av KJÆRLIGHETEN, nemmelig MAMMON (pengene), styre skuta. Gud er kjærlighet. Da må mammon være. Huff, ja..

Man kan ikke tjene to herrer, både Gud og mammon! 

Resultatene av denne mammondyrkelsen begynner vi å se nå! Da noen av oss hylte opptil flere varsko for 30-40 år siden om overforbruk og andre ødeleggelser, lo de fleste. Det er færre som ler nå!

Derfor vet jeg at jeg gjør, og har gjort, det jeg makter i fht. denne problematikken. Resten overlater jeg nå til Vår Herre!

Jeg har ikke mulighet for å følge opp denne tråen videre, men ønsker dere en fin dag!

Kommentar #8

Carl Christian G Andersen

29 innlegg  45 kommentarer

Avsluttende svar til Inger Vist.

Publisert nesten 6 år siden
Takk for fint siste innspill, Inger. Hvis du med "Mammon" tenker den Vestlige teknoindustrielle kapitalisme, er vi fullstendig på bølgelengde! Som ikke-kristen, har jeg derimot liten tiltro til at vår Herre har mulighet til å rette opp følgene av våre uvitende handlinger. Den eneste mulighet jeg ser for en bedre fremtid for mennesket, er å omsette vår faktiske viten om miljø og klimakrisene til politisk handling. I så måte har det gledet meg sterkt at en stor gruppe kristne for flere tiår tilbake har samlet seg om en aktiv økoteologi. Økoteologien/filosofien innen den kristne kirke, tenker godt og står for grunnleggende verdier av avgjørende betydning for våre menneskelige verdier. Derfor tror jeg kanskje ikke det er noen reell uenighet mellom deg og meg i det du sier om "kjærlighet"?? Takk for debatten, god påske, CC
Kommentar #9

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Vi arver ikke Jorden fra våre formødre. Vi låner den av våre barn.

Publisert nesten 6 år siden

Takk til Rudi Waras detaljrike kommentar. Den klarnet egne tanker og fornemmelser. Når han legger frem fem typer kjærlighet som bibelen beskriver, forstår jeg min reaksjon overfor denne oppsplittete forståelse av mennesket og kjærlighet. Dette er typisk for vår sivilisasjon og som nettopp har ført til splittelsen mellom oss mennesker og resten av skaperverket. En slik splittelse kjærligheten er forvirrende og dermed handlingslammede.

 

Jeg er enig med Inger Vist når hun sier ‘Eier man kjærlighet, blir en naturlig følge av det å handle så godt man kan i forhold til hele skaperverket.’ Jeg vil si det enda sterkere: Eier man kjærlighet blir en naturlig følge av det å handle adekvat overfor både mennesker og resten av skaperverket.

 

Ja, vet man hva kjærlighet er vil man naturligvis gjøre alt som står i ens makt for å ta vare på barnas fremtidige livsgrunnlaget.Men vil glemmer: Det heter også at du skal elske din neste som deg selv. Hvordan håndterer vi kjærlighet – aktiv omsorg for eget liv når det står mellom oss selv og vår neste?

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere