Ole Kristian Bonden

4

Gud gjør ikke forskjell på folk!

Jeg er prest i Elverum og må i dag avvise homofile par som kommer til oss for å inngå ekteskap.

Publisert: 7. apr 2014

Gud gjør ikke forskjell på folk. Det står i Bibelen - både i Det gamle og nye testamentet. Det har opp gjennom historien gjentatte ganger fått ny aktualitet. Gud gjør ikke forskjell på folk.

Ny innsikt og nye kunnskaper kan åpenbare evangeliet på nye steder og til nye tider. Men Guds ord står fast. I ei kirke som lever i troen på Jesu oppstandelse, kan evangeliet åpenbares på nye måter. Heldigvis. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det har alltid vært en utfordring for kirka.

Skriftens ord kan stadig åpenbare nye sannheter for oss, også i spørsmålet om homofile kan få gifte seg i kirka. I urkirken gjaldt det striden mellom jøder og hedninger. Mellom rent og urent. I den nye situasjonen åpenbares Moselovens ord for Peter på en ny måte, og han sier: "Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett."

I kirkehistorien fikk skriftordet ny aktualitet i de svartes kamp mot slaveriet og kamp for borgerrettigheter i Amerika. Kirka sto på begge sider, for noen ble dette et slagord. Vi vet hvordan det gikk. Og når Det lutherske verdensforbund ekskluderte to av sine medlemskirker i Sør-Afrika i 1984 på grunn av apartheid, konkluderte den etiske utredningen til slutt: Gud gjør ikke forskjell på folk. I dag er det et paradoks, at mens vi snakker om homofiles rettigheter i Russland og Uganda, står vi i fare for ikke å rydde i eget hus.

"Forskjellsbehandling som ikke lar seg forankre i gode grunner, er dypt problematisk. Det er diskriminering," sier Jan Olav Henriksen ved Menighetsfakultet til avisen Vårt Land. Han sier at homofilisaken setter troen til en hel generasjon på spill. "Vi er nødt til åpne for vigsel av likekjønnede," sier han. Jeg mener han har helt rett. Nå skal vi ikke bygge hele vår etiske lære på løsrevne bibelord. Det gjelder begge sider.

Vår viktigste etiske rettesnor er Jesu liv og kjærlighet. Det er det dobbelte kjærlighetsbud og Den gyldne regel. Det er lignelsen om Den barmhjertige Samaritan. Skriften alene, sier vi i ei luthersk kirke. Det betyr også at Skriften er sin egen fortolker. Det har ført til at synet på rent og urent, jøder og hedninger, kvinner og menn, slaver og frie, svarte og hvite, homo og hetero har endra seg i kirka og i samfunnet. Heldigvis.

Men Guds ord står fast, selv om Skriftens ord ble åpenbart på nye måter. Gud gjør ikke forskjell på folk. I 2014 er det dypt problematisk, både menneskelig og teologisk, at kirka gjør forskjell på folk, og stenger ute homofile som vil gifte seg for Guds åsyn. For Gud gjør ikke forskjell på folk.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rudi Wara

91 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Gud gjør ikke forskjell på folk. Det står i Bibelen - både i Det gamle og nye testamentet. Det har opp gjennom historien gjentatte ganger fått ny aktualitet. Gud gjør ikke forskjell på folk

Det er helt riktig at Herren gjør ikke forskjell på folk. Men hvor går da grensen - når bibelen sier det er synd å ha forhold til det samme kjønn. Skulle enn trekke det videre - så må også bifile får gifte seg, dvs at tre gifter seg samtidig med hverandre. Gud gjør jo ikke forskjell på folk, de har jo kjærlighet til hverandre!

Spørsmålet er følgende - er det en ånd med i bilde når det gjelder homofili. Paulus snakker mye om det å dø selv - til sitt eget kjød. Ikke la sansene styre. Fordervelsen av kjødet skjedde under syndefallet. Dvs fienden har innvirkning på menneskenes tanker. Hver den som er under fangenskapet til syndens opphavsmann - den blir formet i sinnet av fienden. 

Kommentar #2

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Dette er jo klar tale imot vigsel av homofile...

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
"Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett."

...

Gudsfrykt mangler idag...

...samt forståelse av rett og galt...

 

***

 

Gud behandler ikke mann, kvinne, barn eller gamle forskjellig?

Så gamle menn kan nå gifte seg meg unge gutter?

Og de rike skal motta almisser?

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Vår viktigste etiske rettesnor er Jesu liv og kjærlighet. Det er det dobbelte kjærlighetsbud og Den gyldne regel. Det er lignelsen om Den barmhjertige Samaritan. Skriften alene, sier vi i ei luthersk kirke. Det betyr også at Skriften er sin egen fortolker. Det har ført til at synet på rent og urent, jøder og hedninger, kvinner og menn, slaver og frie, svarte og hvite, homo og hetero har endra seg i kirka og i samfunnet. Heldigvis.

Hei Ole

Hva er kjærligheten uten sannheten i Guds ord? Hvem er det som forandrer Guds ord etter som kulturen forandrer seg? Er ikke Guds ord det samme i dag som i går? Så da kan man tolke Bibelen utifra den nye tidsonen som man lever i. ? Hvem er det da som bestemmer på hva som er sant og ikke sant i Guds ord, Den Hellige Ånd står jo da på sidelinja fordi menneskene styrer Visdommen i Guds ord selv, Og er dette riktig ovenfor Gud? Det er riktig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men når man fordekker løgenene med kjærlighet, da fornekter man også kraften til fornyelse i våre liv. 

mvh

Rune

Kommentar #4

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hva med keiser Tiberius og hans "eksotiske hage"

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
I 2014 er det dypt problematisk, både menneskelig og teologisk, at kirka gjør forskjell på folk, og stenger ute homofile som vil gifte seg for Guds åsyn. For Gud gjør ikke forskjell på folk.

Du mener at Gud ikke diskriminerer dette?

 

- eller?

Kommentar #5

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hvilken kategori er det som har blitt importet fra vårt post-moderne, sekularistiske seksuel-syn?

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Det har ført til at synet på rent og urent, jøder og hedninger, kvinner og menn, slaver og frie, svarte og hvite, homo og hetero har endra seg i kirka og i samfunnet.

...og som ikke blir tatt med i apostlenes lister over samfunnets normale forskjeller?

 

Hva tenker du om kategorien "kristendom og hedenskap"  - burde den også med i toleransens navn?

 

Hva med de som vil gifte seg kirkelig i Zeus, Apollons, Mitras eller Baàls navn?

 

Mener du her at det skal diskrimineres?

 

 

Kommentar #6

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

en ny og tredje pakt? et vedlegg eller tilegg til Bibelen?

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Skriftens ord kan stadig åpenbare nye sannheter for oss, også i spørsmålet om homofile kan få gifte seg i kirka. I urkirken gjaldt det striden mellom jøder og hedninger. Mellom rent og urent.

 -det var vel også det engelen Mormon påstå overfor Joseph Smith?

 

Så trist ikke Joseph Smith ikke var rotfestet i Galaterbrevets første kapittel åttende vers...

 

Eller var det kapittel 5 vers 19-21 han ikke likte, som ikke passet hans agenda?

Kommentar #7

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Å forføre en hel generasjon med falsk kristendom...

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Jan Olav Henriksen ved Menighetsfakultet til avisen Vårt Land. Han sier at homofilisaken setter troen til en hel generasjon på spill. "Vi er nødt til åpne for vigsel av likekjønnede," sier han. Jeg mener han har helt rett.

...ikke min greie...

 

Man får vel ikke advart sterkere mot å forføre den oppvoksende slekt...?

 

De liberale har gjort kristen tro uforståelig, irrelevant og kjedelig for de unge...gjennom sin selvvalgte ydmykhet og gude-ideer...

...så man må bøte på med noen trekkplaster, litt surdeig og sukkertøy for de unge uvitende?

 

Lokke unge til å leve i synd og innbille seg at det naturstridige er naturlig?

...for deretter å si at prevensjon til unge jenter er "løsningen"?

 

Eier dere ikke skam der i dere har tatt plass i forsetet?

 

Er populæritet så gjevt?

 

Er Alfred Kinsey deres "rabbi"?

 

Dere høres ikke ut som prester som taler som Guds Ord...

...dere sier hele tiden "har Gud virkelig sagt"...?

 

...dere som er homoliberale og liberale prester taler som en drage...

 

...dere forfører unge og forkynner en falsk kristendom...

 

... eier dere ikke skam?

 

 

Kommentar #8

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

i 2014 er det dypt problematisk å ignorere historien for å gjenta alle dens feil...

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
I 2014 er det dypt problematisk, både menneskelig og teologisk

...

Men alt alle vel stort sett mykprat og meninger og smil og høflighet og ideer om at vi vet bedre i 2014...

... da det er en rettighet å kunne avlive sine egne ufødte barn og bedrive det styggeste hore-vesenet siden de fammel-hedenske romernes dager...?

...selvsagt er man meget stolte av dette.. i tillegg, og mener at Kirken må ta etter verden, elske verden med dens lyst og stolthet (pride)...?

 

For størst av alt er vel Eros...

...for det sier jo "den store fortellingen om at det var en gang en sånn religion"... og denne religionen var akkurat som en sekulær teraput eller helse-søster - som alltid sa "hvis du har lyst og trygg på det selv, så kan du gjøre det, for det er sånn voksen greie som man gjør når man er voksen..."

...Alfred Kinsey er velstudert blant disse...

 

...eller var det studiet i antikkens kultur som lokket?

 

Skrev ikke Paulus et brev til Romerne?

 

Da må jo alt romerne gjorde være godt...

 

...hvis du vil at det skal være godt selv da...

 

 

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og du er prest ??

Publisert nesten 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Skriftens ord kan stadig åpenbare nye sannheter for oss, også i spørsmålet om homofile kan få gifte seg i kirka. I urkirken gjaldt det striden mellom jøder og hedninger. Mellom rent og urent. I den nye situasjonen åpenbares Moselovens ord for Peter på en ny måte, og han sier: "Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett."

Og så forstår du ikke hva Peter mener med dette ?

For at Gud skal kunne ta i mot oss,er vi nødt til å vende oss TIL HAN,og bort fra ting som drar oss bort fra han.
Lever vi på en måte som strider mot Guds vilje,kan ikke hverken vi eller Gud velsigne hverandre I vår nedbrytende livsførsel,som om alt er hipp som happ.

For det finnes faktisk noe som ER BRA for oss,og noe som bryter oss ned både menneskelig og åndelig.

Om jeg har en tendens til å lyve og stjele f.eks,kan jeg ikke regne med at det er OK å fortsette med det med løftet hode,og samtidig forvente at Gud velsigner livet mitt....

Skjønner du..? 

Kommentar #10

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Du feiler dypt i generelle vendinger

Publisert nesten 6 år siden

Ingen av de skriftstedene du nevner omhandler homofili.

Om homofili er bibelen derimot svært klar, både i GT og NT. Og det er vanskelig i våre dager hvor relativismen råder, vi er velstående og ikke vil nekte oss noen ting.

Vi har en ideologi som sier at vi fortjener det meste som vi mener er et gode.

Den kristne tro er bygget opp rundt en forståelse om at lidelse har mening. Påskens budskap er det beste eksempelet på nettopp dette faktum.

Kan det være mulig for deg som prest å si noe meningsfylt om dette, tror du?

Det er et tankekors at lidende mennesker finner trøst i nettopp det som velstående mennesker finner urettferdig og meningsløst.

Jeg tror vi trenger å våkne opp fra tornerosesøvnen som velstandssamfunnet har dysset oss inn i, slik at vi kan se hvilken misjon kirken egentlig har, når alt kommer til alt.

Kommentar #11

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Takk Gud for at Han gjør forskjell på folk!

Publisert nesten 6 år siden
Han har gjort mann og kvinne forskjellig! Takk Gud for at Han ikke ønsker at barna skal samle til de voksne! Takk Gud for at den som mye er gitt skal det kreves mer av! Takk Gud for at Han gjør forskjell på folk!

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere