Ole Kristian Bonden

4

Gud gjør ikke forskjell på folk!

Jeg er prest i Elverum og må i dag avvise homofile par som kommer til oss for å inngå ekteskap.

Publisert: 7. apr 2014
Gud gjør ikke forskjell på folk. Det står i Bibelen - både i Det gamle og nye testamentet. Det har opp gjennom historien gjentatte ganger fått ny aktualitet. Gud gjør ikke forskjell på folk. Ny innsikt og nye kunnskaper kan åpenbare evangeliet på nye steder og til nye tider. Men Guds ord står fast. I ei kirke som lever i troen på Jesu oppstandelse, kan evangeliet åpenbares på nye måter. Heldigvis. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det har alltid vært en utfordring for kirka. Skriftens ord kan stadig åpenbare nye sannheter for oss, også i spørsmålet om homofile kan få gifte seg i kirka. I urkirken gjaldt det striden mellom jøder og hedninger. Mellom rent og urent. I den nye situasjonen åpenbares Moselovens ord for Peter på en ny måte, og han sier: "Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett." I kirkehistorien fikk skriftordet ny aktualitet i de svartes kamp mot slaveriet og kamp for borgerrettigheter i Amerika. Kirka sto på begge sider, for noen ble dette et slagord. Vi vet hvordan det gikk. Og når Det lutherske verdensforbund ekskluderte to av sine medlemskirker i Sør-Afrika i 1984 på grunn av apartheid, konkluderte den etiske utredningen til slutt: Gud gjør ikke forskjell på folk. I dag er det et paradoks, at mens vi snakker om homofiles rettigheter i Russland og Uganda, står vi i fare for ikke å rydde i eget hus. "Forskjellsbehandling som ikke lar seg forankre i gode grunner, er dypt problematisk. Det er diskriminering," sier Jan Olav Henriksen ved Menighetsfakultet til avisen Vårt Land. Han sier at homofilisaken setter troen til en hel generasjon på spill. "Vi er nødt til åpne for vigsel av likekjønnede," sier han. Jeg mener han har helt rett. Nå skal vi ikke bygge hele vår etiske lære på løsrevne bibelord. Det gjelder begge sider. Vår viktigste etiske rettesnor er Jesu liv og kjærlighet. Det er det dobbelte kjærlighetsbud og Den gyldne regel. Det er lignelsen om Den barmhjertige Samaritan. Skriften alene, sier vi i ei luthersk kirke. Det betyr også at Skriften er sin egen fortolker. Det har ført til at synet på rent og urent, jøder og hedninger, kvinner og menn, slaver og frie, svarte og hvite, homo og hetero har endra seg i kirka og i samfunnet. Heldigvis. Men Guds ord står fast, selv om Skriftens ord ble åpenbart på nye måter. Gud gjør ikke forskjell på folk. I 2014 er det dypt problematisk, både menneskelig og teologisk, at kirka gjør forskjell på folk, og stenger ute homofile som vil gifte seg for Guds åsyn. For Gud gjør ikke forskjell på folk.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere