Anders Møller-Stray

16

Blanke stemmer bør være varsellamper for Lindø

Skyldes de 38 blanke stemmene i kirkerådsledervalget uenighet i samlivsspørsmål? Eller skyldes de måten Lindø manøvrerer i denne debatten?

Publisert: 6. apr 2014

1/3 av kirkemøtet stemte blankt ved kirkerådsledervalget der Svein Arne Lindø var eneste kandidat. Dette kom tydeligvis som en overraskelse på enkelte. Egil Morland ble "indignert og flau", og hevder de blanke stemmene må skyldes en organisert aksjon. Lindø selv tror de blanke stemmene skyldes at han "har gått så tydelig ut i saken om ekteskapsforståelse".

Selv synes jeg ikke de blanke stemmene kom som noen overraskelse. Og jeg tror ikke de skyldes at 1/3 av kirkemøtedelegatene ikke ønsker en kirkerådsleder som er motstander av at kirken skal tilby ekteskapsinngåelse eller forbønnsliturgi for homofile som ønsker å dele resten av livet sammen i Guds åsyn.

Jeg tror de fleste delegatene kan leve godt med en kirkerådsleder de ikke er enige med i ett og alt, så lenge denne lederen takler uenighheten på en respektfull måte. På det sistnevnte området har imidlertid Lindøs CV i manges øyne slått sprekker i det siste. Først kritiserte han PF for et "meget uheldig engasjement" da de med henvisning til Bispemøtets uttalelse om saken ønsket at det skulle være opp til den enkelte prests vurdering om homofile skulle få gifte seg i kirken eller ei. Deretter kritiserte han Samisk Kirkeråd for å oppfordre Kirkemøtet til å vedta det samme.

Lindø mente tydligvis at begge grupperinger gjorde debattklimaet vanskeligere ved å ta side i en så komplisert sak. Når Lindø så, etter å ha kritisert andre for å ikke være samlende, velger å bruke kirkerådslederens åpningstale på Kirkemøtet til å oppfordre alle andre delegater til å stemme etter hans syn på spørsmålet, tramper han hardt i klaveret.

Antakelig visst alle delegatene der allerede hva han mener om saken, og det var neppe noen som ville endre synspunkt av at han nevnte det i denne talen. Han kunne brukt anledningen til å oppmuntre til en respektfull debatt, han kunne brukt anledningen til å bruke talen til å fokusere på fellesskapet på tross av uenighetene.

Om han skulle lure på hvorfor, kan han ta en ekstra titt på kloke preses Helga Haugland Byfugliens hilsen til møtet. Lindø har brukt årets første måneder til å kritisere andre for å ha ytret seg om saken på en gal måte, i feil fora. Deretter gjør han en generaltabbe av samme type selv, uten en antydning til beklagelse i etterkant.

Jeg forstår godt de som stemte blankt ved valget av kirkerådsleder. Ikke først og fremst på grunn av hans synspunkt i spørsmålet om vigselsliturgi, men på grunn av hans tilsynelatende manglende evne til å opptre samlende rundt denne saken. Jeg håper også dette valgresultatet blir en tankevekker, slik at vi får en kirkerådsleder som i fremtiden er bevisst på at det er en tid og et sted for alt, og at man noen ganger kun kan være en samlende leder ved å ikke fokusere på uenigheten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wiknes

4 innlegg  40 kommentarer

Varsom leder

Publisert over 6 år siden

Lindø har hatt et svakt mandadt siden han ble leder av kirkerådet. I november 2010 ble han valgt med én stemme overvekt, mot Kristin Gunleiksrud Raaum. I 2012 var det igjen valg, og Lindø vant valget med én stemme overvekt mot Knut Lundby som stilte mot han den gangen. Det ser ikke bra ut med 1/3 blanke stemmer, men aldr før har så mange delegater på Kirkemøtet stemt på han. Hvorfor han ikke har vist det minste gran av ydmykhet overfor de ukloke valgene han har gjort, er derimot et mysterium for meg. Og her misstenker ikke Lindø for å være bli en klokere og mer samlende leder i tiden som kommer. 

Kommentar #2

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Varsel om at det finnes en massiv lobby-og-politisk påvirket fløy som vil ha sin vilje med Kirken?

Publisert over 6 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Skyldes de 38 blanke stemmene i kirkerådsledervalget uenighet i samlivsspørsmål?

Eller - hvordan ønsker du å fremstille dette?

Kommentar #3

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Lederstil

Publisert over 6 år siden
Jeg mener dette er et varsel om at Lindøs lederstil oppleves upassende. Jeg tror ingen (og i hvert fall ikke så mye som en tredel av kirkemøtedelegatene) har problemer med å ha en kirkerådsleder med de samlivssyn som Lindø forfekter. Derimot tror jeg mange reager på at han velger å hevde disse syn ikke bare i debatten rundt det aktuelle spørsmålet, men også i sin åpningstale. Når dette holdes sammen med hans ganske krasse kritikk mot andre han hevder har opptråd uklokt når de har tatt motsatt side i saken, blir det tydelig at Lindø ikke opptrer som den samlende leder han gir uttrykk for at han ønsker å være. Jeg håpe han tar hintet de blanke stemmene gir, og endrer kurs (jeg forventer ikke at han skal endre syn).
Kommentar #4

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Du får lov å være konservativ så lenge du ikke sier det høyt?

Publisert over 6 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
tror ingen (og i hvert fall ikke så mye som en tredel av kirkemøtedelegatene) har problemer med å ha en kirkerådsleder med de samlivssyn som Lindø forfekter. Derimot tror jeg mange reager på at han velger å hevde disse syn ikke bare i debatten rundt det aktuelle spørsmålet, men også i sin åpningstale

...litt problematisk at Bibelen omtaler samleie mellom menn, konsekvent som synd...

 

Men konsekvens er kanskje ikke tatt med i regnestykket?

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere