Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Abortreisen

Både blant kristne, i kirken og i Kristelig Folkeparti finnes det mange som er mot abort, men likevel for selvbestemt abort.

Publisert: 5. apr 2014

Dette bildet står glassklart i min hukommelse: Min mor står på torget i Vadsø. Hun deler ut en løpeseddel for å overbevise en ung kvinne om å si nei til selvbestemt abort i Norge. Det er rundt midten av 70-tallet. Jeg er selv barn. Kort tid etter taper min mor og andre abortmotstandere kampen. Loven blir innført.

Siden er mange aborter gjennomført i Norge, omtrent i samme omfang som før loven ble innført. Og omtrent like hyppig som i land som forbyr abort.

Innføringen av abortloven var et tungt tap for min mor og andre abortmotstandere den gangen. De mente at samfunnet har et ansvar for å ivareta fosterets rettsvern og at dette var et avgjørende skritt bort fra rettsstaten. I det praktiske liv ble forskjellen at avgjørelsen ble flyttet fra nemndene til kvinnen selv. Abortene er likevel de samme.

Børre Knudsen. Frontfiguren i norsk abortkamp har vært Børre Knudsen. Han viet sitt liv til kampen for det ufødte liv. For ham var hovedmålet å fjerne loven.

Filmen om Børre Knudsens kamp blir lansert omtrent samtidig som en ny, opprivende og hard abortdebatt ruller i Norge, i kjølvannet av saken om fastlegers reservasjonsrett.

Flere mener Børre Knudsen er en profetisk stemme i vår egen tid. En mann som kirken og kristenfolket svek i kampens hete. Andre mener han ødela debattklimaet, da han og Ludvig Nessa forsøkte å ta seg inn på abortklinikker: At han bidro til å torpedere muligheten for en konstruktiv abortdebatt i Norge.

Det som er sikkert er at Børre Knudsens kamp gjennom tiår ikke har ført til et unisont kristenkrav om en ny abortlov.

Noen vil se dette som unnfallenhet eller oppgivelse av prinsipielle synspunkter. Men denne reisen som mange kristne har tatt de siste tiårene, kan også forstås annerledes. Som et ønske om å erobre en annen banehalvdel, der det er mulig å gjøre et dyptfølt og etisk dilemma til handling: Å få ned aborttallene.

Irland og Brasil. I det katolske Irland er det fortsatt en restriktiv abortlov. Mange abortsøkende kvinner reiser til England og andre land i Europa for å ta abort. Fra 1980 til 2012 dro minst 130.000 kvinner ut av landet i dette ærend. Tallet er et anslag. De reelle tallene er det ingen som kjenner.

Også i Brasil er abort forbudt, bortsett fra ved voldtekt. Undersøkelser gjort på oppdrag av den brasilianske stat, viser likevel at det blir utført over en million aborter årlig. De fleste på ulovlige klinikker. Rundt 5.000 kvinner dør årlig på grunn av komplikasjoner ved inngrepet.

Tallene fra Irland og Brasil viser at antallet aborter ikke nødvendigvis har en sammenheng med forbud mot abort.

Bollestad og KrF. KrFs Olaug Bollestad har ved flere anledninger vist et sterkt engasjement for å få ned aborttallene her hjemme. Samtidig har hun også sagt at avgjørelsen til slutt bør ligge hos kvinnen.

Denne uken la hun fram en omfattende tiltakspakke nettopp for å redusere aborter i Norge. Et av tiltakene er gratis prevensjon til alle under 25 år. Hun ønsker også å legge bedre til rette slik at flere ser det mulig å beholde barnet. I motsetning til endringer i loven viser i alle fall en del av forskningen at denne typen tiltak har effekt. De er dessuten politisk mulig å få gjennomført.

En grunnleggende forutsetning Bollestad har tatt inn over seg, er at aborttallet ikke går ned hvis ikke de aktuelle kvinnene er med på laget.

Per i dag har dessuten få skissert gode alternativer til dagens lovgivning, der kvinnen har det siste ordet. Verken nemndsystemet eller legen fremstår som gode alternativer. Også dette poenget har Bollestad sett.

Den samme erkjennelsen finner vi i deler av kirken. Vårt Land skrev forrige uke om Mellomkirkelig råds utredning, som denne helgen legges frem for Kirkemøtet. Der blir det slått fast at tilgang til lovlige og trygge aborter skal være en rettighet, også i fattige land. Dermed viser den kirkelige rapporten at det er mulig å være mot abort, men for selvbestemt abort.

Umulig å endre. De som ønsker å beholde abortloven og gi fosteret rettsvern, blir dessuten tvunget til å forholde seg til et sentralt faktum: Debatten om reservasjonsretten viser at det i dag er politisk umulig å endre dagens abortlov. Så lenge KrF har programfestet å endre loven, vil de bli møtt med dette hver eneste gang de forsøker å ta opp abortspørsmålet på andre måter.

Komiker og spaltist Sigrid Bonde Tusvik skrev i Dagsavisen at hun skulle ønske hun hadde en abort å skilte med i reservasjonsdebatten i Norge. Det er få som mener som henne. De fleste mener det er ønskelig å unngå abort. Derfor er det all grunn til å tro at det er et politisk flertall som kan stille seg bak tiltak for å få aborttallene ned. Men det forutsetter at noen er villige til å være drivkraft og motor i en slik kamp. Denne oppgaven kan det se ut til at Bollestad har tatt på seg.

Etisk dilemma. Min mor tapte abortkampen på 70-tallet. Men hun tok konsekvensen av sitt etiske dilemma og sin kamp. Hun ble støttekontakt for en gutt med Downs syndrom. I mange år var han en kjærkommen venn av hele familien.

Etter som årene har gått, mener også hun at kvinnen bør ha det siste ordet. Mange flere enn henne har tatt denne reisen, også i kirken, i KrF og i konservative religiøse miljøer. Allerede i 2004 utførte Norfakta en undersøkelse på bestilling av Adresseavisen. Den viste at 57 prosent av kvinner som er konservative i religionsspørsmål, mener kvinnen skal ha det siste ordet.

Noen vil mene at dette er å svikte viktige prinsipper.

Men det må være mulig å anerkjenne at også de som har endret synet på abortloven og som vil kjempe kampen for å få ned aborttallene på andre måter, gjør dette på bakgrunn av en grundig etisk vurdering.

Denne kommentaren sto på trykk av Vårt Lands papirutgave lørdag 5. april 2014

Berit Aalborg er samfunnsredaktør i Vårt Land

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 6 år siden

---

Ja du har rett, det har foregått en reise blant kristenfolket i dette spørsmål.  En reise som ender i aksept av regelverket, men (iallefall i teorien) motstand mot abort som løsning i eget liv.  Det er nok ikke så rent få prestedøtre eller prestekoner for den saks skyld som har lusket i stillhet til abortklinikken.

Pragmatismen siger inn.  Jeg selv er for dagens lovgivning, men imot abort som løsning i eget liv.  I teorien.

Kommentar #2

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Abortdebatt utan Gud!

Publisert over 6 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Vårt Land skrev forrige uke om Mellomkirkelig råds utredning, som denne helgen legges frem for Kirkemøtet. Der blir det slått fast at tilgang til lovlige og trygge aborter skal være en rettighet,

"Herren forlater nok den og de andre synder" heiter det i Peer Gynt.

Eg er framleis forundra over kor lite det er sagt om Gud og Jesus Kristus i abortdebatten,

og har ikkje fått svar på om Gud ser fosteret, som skrive står.

Vil forbøn for abortar koma inn i liturgien??

Det er og lite reaksjonar på at arveretten til foster er norsk grunnlov!

Og kva signal sender kyrkja til dei unge jenter og kvinner om kyrkja 

stør gratis prevensjon til dei under 25 år,- då bør vel t.d. prevensjon

gå inn som ein del av konfirmantprogrammet og??

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3815 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1244 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 898 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 850 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 646 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere