Hermund Haaland

13

Venstresidens etiske berøringsangst

Skal Geir Lippestad og Marte Gerhardsen tenke nytt gjennom tankesmien Agenda, bør de utfordre venstresiden på tanken om de enkle svar i etisk vanskelige spørsmål.

Publisert: 27. mar 2014

For dem av oss som ser Arbeiderpartiet og SV utenfra, er det forunderlig å følge partienes kommunikasjon i etiske krevende spørsmål. Dette er nå særlig synliggjort i debatten om reservasjonsmulighet for fastleger. Som godt innøvd valgkampretorikk kastes «pasientrettigheter» og «abortloven trues» ut, godt assistert av ivrige journalister som synes å føle trusselen like intenst som venstresidens politikere selv gjør.

Annerledes. Det er godt det fortsatt finnes noen rødgrønne annerledes tenkende midt i, eller skal vi heller si, i randsonene av den sosialdemokratiske hop. En av dem er Gerd Liv Valla. Hun hadde grepet poenget. Dette handler ikke om abortkamp, men om samvittighetsfrihet. Det må være mulig å leve med en minoritets ønske i et etisk krevende spørsmål – spesielt i en situasjon hvor pasientenes rettigheter slett ikke er truet, mener hun.

Kanskje hun har lest litt forhandlingsstrategi. Å tenke vinn-vinn er i lengden langt bedre enn å satse på nullsum-spill slik venstresiden legger opp til: pasientene må vinne, reservasjonslegene må tape. Valla mener altså begge parter kan komme ut som vinnere.

Norsk konsensus. En annen stemme er politisk redaktør i Bergens Tidende, Frank Rossavik, med tydelig SV-fortid. Rossavik har også vist forståelse for legenes behov for en reservasjonsmulighet, til tross for sitt tydelige abortståsted. I en kommentar i BT tidligere i vinter skrev han at han tror legenes kamp likevel vil gå tapt, når Arbeiderpartiet en gang igjen i fremtiden inntar regjeringskontorene. Han mener imidlertid det er et stort tap for samfunnet. Demokratiet trenger og bør gi rom for stemmer som utfordrer konsensus, spesielt i etisk vanskelige spørsmål, påpeker han.

Både høyresiden og venstresiden er redde for en fortettet meningsenighet – eller for sterk konsensus. I artikkelen «Må gjenvinne populismen» fra Manifest tidsskrift 21.6.2013 siteres den belgiske samfunnsteoretikeren og venstresideveteranen Chental Mouffe: «Det avgjørende er at man i et demokrati er enige om reglene og at det er i orden å ha forskjellige synspunkter – for så å kjempe om å få rett.»

Mangfold. Hun ønsker en trygg og tydeligere venstreside som kan gi et klart alternativ til høyresidens liberalisme, mens enkelte røster på høyresiden, som Civita-leder Kristin Clemet, ønsker mer meningsmangfold.

Aps initiativ til Agenda må forstås som svar på nettopp Civitas evne til å sette høyresidens tanker på dagsorden. Åtte år i maktens korridorer kan bidra til å skape idètørke, og partiet har behov for å fornye sin egen politikk. La oss håpe de våger å tenke nytt, og ikke kun bli en pamflettfabrikk styrt fra Youngstorget.

Det vanskelige. I et intervju med Vårt Land 28. desember i fjor viste Arbeiderpartiets Hadia Tajik en bekymring for at mange nordmenn har berøringsangst for religion. Mange vil mene, undertegnede inkludert, at blant de politiske partiene er Arbeiderpartiet selv verst rammet. Det er å håpe at Agenda også vil bidra til en større forståelse – også i utformingen av politiske idèer – til religionens plass i det offentlige rom.

Men berøringsangsten i Norge gjelder ikke kun forholdet til vår kristenarv eller nyankomne religiøse. Berøringsangst synes vi å ha generelt for alt det som er utfordrende å ta i. Derfor blir etisk vanskelige debatter, som den om reservasjonsmulighet eller selve urdebatten; abortspørsmålet, svært krevende. Den britiske journalisten Michael Booth sier til Morgenbladet 31. januar at han opplever at vi i Norge ikke våger å ta i det vanskelige. Italienske forskere kaller oss «pain-avoiding societies» i Norden.

Rikere. Både den politiske konsensussøkningen, berøringsangsten for religion og for det vanskelige er det behov for at venstresiden i større grad debatterer. Den norske samfunnsdebatten blir både rikere, mer inkluderende og mer tolerant dersom Agenda faktisk bidrar til den nytenkning de selv sier de skal produsere.

At venstresiden har vesentlige bidrag å komme med fremover, er hevet over tvil. Blant annet blir deres bidrag vesentlig i spørsmål om velferd statens bærekraft og den økende ulikheten mellom fattig og rik i kjølvannet av finanskrisen. Håpet er derfor at Lippestad og Gerhardsen ser seg sitt større ansvar bevisst – utover det å få Arbeiderpartiet tilbake til makten – også i etisk vanskelige spørsmål.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 27.3.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermund Haaland. Gå til den siterte teksten.
En av dem er Gerd Liv Valla. Hun hadde grepet poenget. Dette handler ikke om abortkamp, men om samvittighetsfrihet

Ja, er ikke det noe. Men det er egentlig ikke så underlig: Er det en ting Gerd-Liv Valla ikke har behov for, så er det å bevise noe ved å tone flagg. De kan jo bare våge å stille spørsmål ved hvor hun står i det politiske landskap!

Jeg tror ikke det er forhandlingsstrategi det er snakk om, for desverre så tror jeg at strategien de andre følger virker, hvis målet er å vinne popularitet for sin side. 

Men straks en annen sak kommer opp, f.eks omskjæring, så tror jeg de samme folka kan komme til å angre på at de satte flertallets meninger over den enkeltes samvittighet. Om de da ikke har full tillit til "tankesmienes" evne til å smi krøll på ting, så man kan holde inkonsekvente posisjoner uten at det betyr noe. Takke meg til en frittalende Gerd-Liv Valla over alle disse "tankesmidige".

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
25 dager siden / 8350 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 6304 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 6031 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
20 dager siden / 3362 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
15 dager siden / 2632 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 2162 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1970 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
9 dager siden / 1726 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
13 dager siden / 1711 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 1564 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere