Helge Simonnes

928

Tro i Ap-toppen

Får Arbeiderpartiet en bekjennende kristen som leder og en troende muslim som nestleder, kan det endre forholdet til KrF.

Publisert: 21. mar 2014

Nyheten om at Jens Stoltenberg kan bli NATO-sjef ser ut til å være mer enn løse spekulasjoner. Onsdag orienterte Ap-lederen stortingsgruppa om hva som er i emning. Det antydes at Stoltenberg kan komme til å varsle sin avgang som partileder på partiets landsstyremøte på tirsdag.

Dermed er landets største parti nødt til å legge en ny lederkabal. Strid må påregnes også her, men kontrastene er store sammenlignet med den ledelsesmessige uløkka som Senterpartiet er kommet opp i. Arbeiderpartiet vil sørge for at lederskiftet skjer harmonisk og uten de store ord om skifte av profil.

Jonas Gahr Støre er klar favoritt til å overta partiledervervet. Han og Stoltenberg står ikke langt fra hverandre politisk, men på ett punkt kan skiftet føre til noen endringer i Ap: Støre har ved flere anledninger markert et tydelig kristent engasjement.

Mange mener at Ap ikke sitter i regjeringsposisjon nå fordi partiet historisk sett ikke har kommet overens med Kristelig Folkeparti i mange verdispørsmål. Med Støre ved roret kan det ligge an til en liten holdningsendring.

Dersom det er riktig at muslimen Hadia Tajik er aktuell som nestleder, vil dreiningen bli enda tydeligere. Tajik har flere ganger vist at religion må tas på alvor i politikken. Dette er gode signaler til KrF. Selv om partiet har «kristelig» i navnet, har ledelsen forlengst innsett at partiet må spille på lag med ulike religiøse krefter. Mange har registrert at muslimer og kristne finner hverandre i noen verdispørsmål. 

Senterpartiets påtroppende leder, Trygve Slagsvold Vedum, er også nært tilknyttet kristne miljøer. Holdninger til tro skal ikke overvurderes som retningsanviser, men her er det noen ledere som kan komme til å finne hverandre, i hvert fall på det personlige plan. Det kan gi politiske utslag.

Det ligger an til å bli en spennende politisk vår. Brått kan to av de mest sentrale personene i det rødgrønne prosjektet være ute av norsk toppolitikk. Liv Signe Navarsete er syk og skadeskutt av en opprivende maktkamp i Sp. Jens Stoltenberg øyner en ny, politisk karriere utenfor Norge.

Disse skiftene vil kunne komme til å endre det politiske landskapet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

De velger den ledelsen de ønsker..

Publisert over 6 år siden

Jeg skal ikke si noe om en muslimsk nestleder, hun skal bare belære oss om hvor vanskelig livet er som muslim her i Norge, hvor de har flyttet til uinvitert. De skal ikke svare på spørsmål om hva de står for, med basis i deres religion. Og så vidt jeg leste tillot ikke Jens kulturministeren å komme til spørretimen for å svare på spørsmål om kultur. Og nå skal hun svare for deres politikk? Jeg kan nesten ikke vente. Dagens nestleder oppfordrer sine til å sverte vår lovlig valgte myndigheter, og de nytter ikke å si etterpå at hun mente lovlig opposisjon. Det er både en selvfølge og plikt "goes without saying."

Og det kommer fra våre egne landsmenn, som er krenket på deres vegne, hvis en muslimsk politiker stilles spørsmål om Islam. Kristne kan hudflettes for sin tro, det har blitt en folkesport ved siden av langrenn. Og vil kristne av samvittighetsgrunner slippe å vise noen til abort, skal de lide yrkesforbud. Og når alle vet at sannheten er at 9:10 ikke går via fastlegen, og det er nok fastleger, som ikke er kristne, så skjønner alle falskheten. Det er kristne som skal demoniseres, og ingen forsvarer dem.  Helt i pakt med hva vår Frelser har forberedt på, så ingen klage her.

Så til en kristen leder i AP. De har full rett til å kalle seg kristne, men noen av oss kristne trenger ikke å strømme til partiet. Under valgkampen så svarte en representant for Kristne Arbeidere under debatt, holdt av Evangeliesenteret. Og ikke i en sak, fravek de fra partiets hedenske politikk, som igjen det er deres rett, som for Rune Edvardsen å omfavne dem. Og han mistet 400 partnere, og jeg forstår dem godt.

Da må vi kristne velge annerledes, uten at en VL kommentator for noen uker siden kaller vårt valg for hatbasert, at vi ikke stemmer på AP. Ja, det skjedde, kristne er "fair game." Så stem på De Kristne, http://www.dekristne.no/

ikke av hat, men det er det eneste Kristne Partiet med en sjanse. Og særlig etter KrF har avkristnet seg selv. Nå har de gitt opp alt, så det er ikke noen vits å stemme på dem. Strategien er å sende formannen pappaperm, mens enkeltmedlemmer endrer partier "real time".  De er for ekteskapsloven, for fri abort, forteller at det er ett parti for muslimer og bare later som de støtter Israel. De skal ikke flytte ambassaden eller stoppe støtte til PLO terror, via massive norske bevilgninger.

Så kommer det opposisjon fra visse hold i KrF. Vi er ikke enig, vell skaden er gjort. De rir på flere hester, og da kan de ikke være noe kristent parti. Der skal de stå klippefast, om de skal imponere oss. Og så skal vi tro AP nå kan bli Kristent/ muslimsk, og det skal tiltrekke kristne stemmer?  Jeg sier som kineserne: "this interesting times"

 

 

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Merkelige vurderinger

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Mange mener at Ap ikke sitter i regjeringsposisjon nå fordi partiet historisk sett ikke har kommet overens med Kristelig Folkeparti i mange verdispørsmål. Med Støre ved roret kan det ligge an til en liten holdningsendring.

Dersom det er riktig at muslimen Hadia Tajik er aktuell som nestleder, vil dreiningen bli enda tydeligere. Tajik har flere ganger vist at religion må tas på alvor i politikken. Dette er gode signaler til KrF. Selv om partiet har «kristelig» i navnet, har ledelsen forlengst innsett at partiet må spille på lag med ulike religiøse krefter. Mange har registrert at muslimer og kristne finner hverandre i noen verdispørsmål.

Tror virkelig Simonnes at skifte av leder kan forandre de grunnleggende antikristelige holdningene som det kryr av i AP  ?

Og tror han på at "religiøse krefter" som muslimer representerer har noe som helst med den kristne grunntanken i Krf å gjøre ?

Her er det noen grunnleggende sammenblandinger som får meg til å undre på om det trengs en seriøs oppvåkning på flere plan. 

Kommentar #3

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Ett peong til.....

Publisert over 6 år siden

At en muslimsk nestleder i AP skal begeistre KrF får en til undre.  Her har de fortalt at oss i så mange år at det er FRP sitt menneskesyn som er så uspiselig (uten å spesifisere). FRP har støttet dem i flere kristne saker enn noe annet parti, samt støtten til Israel. Studer hva muslimer har programfestet for oss kristne og andre vanntroende, mens de massarkrerer kristne i hopetale "as we speak" - særlig etter det ble vår hos dem. Og som kjent  lover de å utslette Israel, og de jobber for å få "the bumb," for dette ene formålet. Og KrF er nå ett parti for muslimer, ifølge flere tillitsmenn. Jeg bare spør - hva er det som forergår opp i hodene til KrFere. Hvor er logikken?

Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

De kan like gjerne begynne å lese Koranen

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her er det noen grunnleggende sammenblandinger

Det er nesten som en skal tro at noen ikke beliter seg. Noen tror helt klart at Allah er den kristne treenige Gud.

Hvis de tror det, kan de like gjerne begynne å lese Koranen. Vil tro de får seg en overraskelse.

Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ulv

Publisert over 6 år siden

Ser at de, som kommenterer, roper "ulv."

Kristelig Folkeparti er ingen menighet. De er et politisk parti som bygger på og forutsetningsvis skal hegne om de kristne verdiene i samfunnet. Det er noe annet. Det dreier seg om et verdifundament for politikk og intet annet.

Det Simonnes gjør er å vurdere dette politisk, hvilke mekanismer, og i dette tilfellet personer som eventuelt kan bidra til nye samarbeidskonstellasjoner. Det er både relevant og interessant.

Dersom lederen i Ap er en bekjennende kristen og nestlederen også er opptatt av religion, kan det naturligvis åpne for en mer positiv holdning til og et nærmere samarbeid med et parti som KrF. Ufine og tøysete angrep på Tajik og islam er i denne sammenheng fullstendig malplassert

Men på den annen side er Holt inne på noe vesentlig. Ap består av flere enn partiledelsen. Sterke krefter i partiet er veldig uenige med KrF i f.eks. spørsmålet om reservasjonsretten, men også i flere andre typiske KrF-saker. For mange er antakelig et nært samarbeid med KrF eventuelt i et regjeringssamarbeid eller som regjeringsgrunnlag langt på veg utenkelig.

Noe som vanskeliggjør dette enda mer, er at det åpenbart også i KrF er sterke krefter og betydelige velgergrupper som anser et formalisert samarbeid mot venstre som fullstendig uakseptabelt. For et parti, som tidvis kjemper mot sperregrensen, vil en slik manøver fort kunne bety en utradering og at partiet i framtiden kun vil være å finne i historiebøkene.

’Utenkelig’ kan derfor være den mest realistiske analysen av en mulig historisk venstredreining for KrF – hvis det skal oppsummeres i ett ord.

Dersom vi skal lese noe mer ut av Simonnes sitt innlegg, må det være at redaktøren både her og i andre kommentarer synliggjør sine egne preferanser. Dette er fullt legitimt, men jeg er redd for at det stadig blir med drømmen.

 

Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ser at de, som kommenterer, roper "ulv."

Vi skal rope ulv når vi ser en ulv. Skulle gjerne derfor fått dementier fra Tajik om det ene og det andre i forbindelse med Koranen. Det får vi bare ikke dessverre. I innlegget til Tajik er det svært mange som ønsker tilbakemelding om det hun skriver i Jeg er ikke muslim-light. Med det understreker hun at hun er muslim som andre muslimer her i Norge og ellers i verden.

Hun er ikke moderat eller muslim-light, hun er muslim. Det er nærmest et kvantesprang mot enda mer islam i norsk politikk

Er det dit Helge Simonnes ønsker Krf skal bevege seg?

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Bjerkesprinten

Publisert over 6 år siden

... eller mer presist "Bjelkesplinten” rir mange av disse debattene som ei mare.

Poenget er at det må være en privatsak hvordan Tajik står i forhold til Islam – så lenge hun ikke er islamist i betydningen ekstrem og voldelig. Hun virker ikke slik. Hun er vokst opp i det kristneste av det kristne, i ei lita bedehusbygd på Vestlandet. Dette er også en del av hennes verdiarv. Og så er hun samboer med en hvit norsk nordmann som er aktiv i Høyre. Det skulle ikke være noen grunn til å rope ulv, med mindre man har en fobi for slikt eller går rundt og ser ulver på høylys dag. Men da er vi over i en diagnose – som forøvrig også er en privatsak.

Og enda mer må det kunne være grunn til å slappe litt av dersom hun skulle ønske å søke allianse med Kristelig Folkeparti. Det er smått sprøtt, synes jeg, dersom alle som er aktive i politikken skulle måtte stå til regnskap for sine mer eller mindre uvanlige private valg, spesielt når det kommer til religion. Jeg kjenner en politiker som er en pasjonert bridgespiller. Og siden jeg selv ikke spiller Bridge, fremstår det for meg som totalt meningsløst, men dog…

På Bye-Pedersen sin VD-profil, hadde han tidligere en henvisning til en temmelig ukjent, og etter det jeg forstår, en uvanlig retning, menighet eller sekt innenfor kristendommen. Går ut fra at han ville oppleve det som både urimelig og urettferdig dersom dette skulle gjøre at han møtte stengte dører i politikken.

Vi kan være uenige så mye vi vil med Tajik, når det kommer til hennes tro, slik det også er hissig strid mellom enkelte protestanter og katolikker, mellom statskirkekristne og karismatisk kristne osv., osv. Men i politikken og ellers i samfunnet, må vi la dette fare. Ellers kommer vi naturligvis ingen veg.

Dersom derimot Bye-Pedersen eller andre kan bevise at Tajik er et dårlig menneske, med uærlige hensikter og en skjult agenda, stiller det seg naturligvis annerledes. Da skal jeg lytte.

 

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Trodde jeg hadde sagt mitt...

Publisert over 6 år siden

... på denne tråden, men så dumpet jeg bort i denne gode artikkelen i Vårt Land.

Dette er et intervju med Jonas Gahr Støre. Her er et avsnitt - om privatsak:

"Jonas Gahr Støre er ikke redd for å si at han tror på Gud og at han definerer seg som kristen. I en bevegelse der man gjerne har sagt at religion er en privatsak, er det uvanlig. Men han er samtidig nøye med å trekke et klart skille mellom religion og politikk. Dessuten mener han at selve trosutøvelsen hører til det private, som han ikke ønsker å dele med offentligheten. Men han vil ikke skjule hva han står for."

(Min utheving)

 

Kommentar #9

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Neppe i alle sammenhenger

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men han er samtidig nøye med å trekke et klart skille mellom religion og politikk.

Joda, - slike uttalelser kjenner vi. Men Støre var den første utenriksminister i verden som anerkjente Hamas som lovlig valgt på Gaza, - som opprettet ambassade før stat da han inviterte Abbas til å sette sine føtter på norsk jord.  

Vi taler her om en person (Abbas) som fortsatt ærer stormufti Hussayni, som har trukket opp veien, og som lar den nåværende mufti i Jerusalem tale og agitere jødemord på Fatah`s samling. 

I seg selv viser dette en sviktende dømmekraft, - og mannen burde vært ekskludert fra enhver anstendig politisk sammenheng omgående. 

Det skal sies at da han ble gjort oppmerksom på det, så tok han avstand og fordømte det, - man hva så ?

Viser ikke dette med all tydelighet at han var uskikket og manglet basale kunnskaper ?  Det er jo intet nytt, - og en må nesten spørre om han i hele tatt har satt seg inn i Hamas Charter, - siden Abbas lar det mest ekstreme herfra komme fritt til uttrykk når PA samles. 

Kommentar #10

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Politikken ligger fast

Publisert over 6 år siden

Jeg tror ikke noe på Ap/KrF samarbeid. Dette pga verdipolitikken. KrF er partiet som nærer en verdikonservativ linje, Ap står trygt plassert på vediliberal linje. Den linjen står både kristne og andre troende i Ap bak. Om lederen i Ap er atteist, agnostiker eller kristen vil mao ikke endre politikken.

Selv stemmer jeg Ap, og verdiene og holdningene betyr mye der. KrF er et parti jeg har stor respekt for, men kunne aldri stemt på. Ei heller godtatt at Ap la bort sine holdninger i KrF rettning når det gjelder manglende respekt for ikke kristne, manglende respekt for homofilt samliv, manglende tillit til at kvinnen selv skal bestemme i abort, restriktive holdning på eggdonasjon, restriktive holdning vedrørende medisin/forskning etc.

Det er ikke for ingenting at Ap er partiet for mange kristne. Hvorfor? Fordi Ap er partiet som har minsket ulikhet, jobbet for rettferdig fordeling og like muligheter. Dette liker mange kristne. Mange synes også det er flott at partiet tar upopulære valg, dvs. og si nei, og være restriktive til det gode for folkehelse (rusmidler, prostitusjon). Og det er partiet for arbeidsfolk.

Og at Ap og KrF er enige i mye er selvsagt riktig. Det være i alkoholpolitikk, bistand og svakest stilte. På den annen side ser en at de stedene KrF er sterkest, er også der de er "blåest". Et KrF som snur seg mot Ap, vil nok miste mange velgere, særlig på sør-vestlandet. For både Ap og KrF vil et fremtidig samarbeid fungere dårlig. I budsjett derimot er det mulig, men ikke i helheten. Jeg tror ikke på noe rød-gult samarbeid. Men at ledende politikere, blant annet i KrF skulle ønske det kan hende. Men igjen, det vil slå beina av deres velgergrunnlag, noe en så skjedde med "KrF" i Danmark for noen år siden.

KrF klarer seg best som et verdikonservativt parti, som kjemper for verdier/holdninger som flertallet i folket ikke har (men som noen har - og flere enn 5 prosent). Som et sentrumsparti som er moderate i de fleste andre spørsmål, det være skatt/velferd. Der de ikke bør være moderate er i saker som anngår kristenlivet og Israel for å ta to saker. Ap derimot kan ikke som et moderne sosialdemokratisk parti finne sammen med et parti som må ha verdikonservatisme som sin bærebjelke.

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

kristendom og islam har ingen fellestrekk

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
På Bye-Pedersen sin VD-profil, hadde han tidligere en henvisning til en temmelig ukjent, og etter det jeg forstår, en uvanlig retning, menighet eller sekt innenfor kristendommen.

Tror du må blande godt her. Har aldri vært medlem av noe menighet utenom DnK. Dette var tøys å høre.

Tajik er sikkert en hyggelig jente, men hun har helt tydelig sine tanker om islam. Det viser ogå hennes innlegg. 

Du snakker om hissig strid mellom protestanter og katolikker. Kan være det? Men kristendom og islam har ingen fellestrekk som du vel vet. Absolutt ingen. Derfor blir diskusjonene heftige. Religionen islam er på andre siden av skalaen for barmhjertighet, jevnf sharia loven

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Beklager til Bye-Pedersen

Publisert over 6 år siden

Du har rett. Jeg forvekslet deg et øyblikk med en annen aktiv debattant her på VD. Du har ikke hatt en slik profil som jeg beskrev i en tidligere kommentar. På denne tråden er vi imidlertid aldeles uenige i sak, men det er en annen sak – for å si det slik.

Dette gir meg forøvrig anledning til å gi anerkjennelse til Kjetil Holm Klavenes og hans kommentar, som er en god analyse, og som jeg et godt stykke på veg kan gi min støtte til.

 

Kommentar #13

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Bra knappen aktivert.

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Du har rett. Jeg forvekslet deg et øyblikk med en annen aktiv debattant her på VD.

Takker for en oppriktig beklagelse.

Veldig bra å få slike tilbakemeldinger. Det vitner om god integritet.

Bra knappen aktivert.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere