Bjørg Holme

7

Jeg har skiftet mening når det gjelder abortloven

Det blir helt feil hvis det er staten som skal ha det siste ordet når det gjelder abort. Det å være gravid er en såpass nær ting at det må være kvinnen selv som har det siste ordet. Det betyr ikke at jeg mener det er riktig å ta abort.

Publisert: 22. mar 2014

Ideelt sett burde fosteret hatt rettsvern. Men siden dette individet er så nært knyttet til og avhengig av en annen person, må hensynet til kvinnen gå foran. Men praktiseringen av abortloven bør endres:

- Det bør være forbudt å prøve å presse noen til å ta abort.

- Abortsøkende må advares om mulige skadevirkninger av en abort.

- Svangerskapspengene for gravide som ikke har jobb må økes, slik at det blir mulig å leve av  dem.  Pengene en mottar under permisjonen kan kanskje ses på som en slags lønn for strevet med å ta seg av barnet. Det er ganske urettferdig at denne "lønnen" er så forskjellig avhengig av om en hadde jobb da en ble gravid eller ikke. Hva med prinsippet om lik lønn for likt arbeid?

- Samfunnet bør ønske alle barn velkommen og gjøre alt for å legge forholdene til rette for at de kan vokse opp å få et godt liv. Det burde ikke være nødvendig med så mange aborter i et samfunn som det norske. Kanskje kunne et virkemiddel for å få ned abort tallene være å i noen tilfeller gi kvinnen økonomisk kompensasjon for å bære fram barnet.

Gud har skapt oss mennesker med fri vilje for at vi skal kunne ta moralske valg. Det viktigste budet er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte osv. og din neste som seg selv. Det å elske noen er noe en må velge å gjøre av fri vilje. Jeg tror meningen med livet er at vi skal elske Gud og medmennesker.  Jeg mener derfor muligheten til å ta frie valg er en grunnleggende kristen verdi. En kan ikke tvinge noen til å skifte mening, bare argumentere, kanskje blir andre overbevist.

Det er derfor ikke noen grunn til at lovene i samfunnet bør være sammenfallende med moralske lover. Det blir et totalitært system. Samfunnet bør heller legge tilrette for et mangfold av mennekser med ulike meninger og oppfatninger.

Når det f.eks gjelder ekteskap for homofile er kanskje den viktigste grunnen til ikke å godta dette at det kanskje ikke er så gøy å være barn og vokse opp med f.eks. to mødre og ingen far? Ektskap mellom to av samme kjønn er kanskje ikke det Gud i utgangspunktet hadde tenkt seg? Hvis noen velger å inngå et parforhold med en av samme kjønn er det egentlig en sak mellom den enkelte og Gud.  Jeg tror at Gud er uendelig glad i oss mennesker. Selv om vi noen ganger tar valg som er i strid med det Gud helst ønsket for oss, tror jeg likevel han kan velsigne oss i det valget vi har tatt. Vi mennesker er jo i stand til å fortsette og elske og støtte våre barn selv om de tar valg som vi gjerne hadde sett var annerledes. Hvorfor har vi en tendens til å tro at Guds evne til å gjøre dette er mindre enn vår? Hvorfor er det så ille om kirken velsigner homofile ekteskap. Hva er egentlig en velsignelse. Er det ikke en slags bønn om at det må gå bra med dem. Kirken ønsker vel alt godt for homofile par? Hvis Gud ikke skulle være enig i bønnen lar han vel bare være og velsigen dem? Det ville ikke overraske meg om Gud også ønsker dem alt godt....

Jeg synes det store engasjementet mot reservasjonsretten er skremmende. Hvorfor så stort engasjement for å frata en liten minioritet av fastleger som har samvittigjetsproblemer, noe som kanskje er en menneskerettighet. Engasjementet for kvinnens rett til abort  blir noe malplassert da denne ikke er truet av reservasjonsretten... Det hele må bero på en slags kollektiv antagelse om at leger med samvittighet ikke er istand til å behandle abortsøkende kvinner med respekt. Dette er en ganske ubehagelig nedvurdering av denne gruppen mennesker.

Undersøkelser har vist at det norske samfunnet er ganske ensrettet. Man tenker ganske mye i flokk. Dette er absolutt noe å prøve å bekjempe i et land som må anses for å være et av de mest demokratiske i verden. 

Samfunnet bør i størst mulig grad ivareta alle menneskers rettigheter, både abortsøkende kvinner, homofile og leger med behov for å reservere seg mot å henvise til abort. Menneskeretigheter som religionsfrihet, samvittighetsfrihet osv er helt avgjørende i et samfunn.

Menneksets mulighet til å ta frie valg er viktig. Bibelen sier jo også prøv alt og hold fast på det gode. Her ligger jo en mulighet til en smule prøving og feiling. Framfor alt handler jo kristendommen om Guds fantastiske nåde til oss ufullkomne mennesker. Så la oss legge tilrette for et samfunn der flest mulig mennesker og meninger blir respektert og verdsatt.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kongelege foster har rettsvern!

Publisert over 6 år siden
Bjørg Holme. Gå til den siterte teksten.
Ideelt sett burde fosteret hatt rettsvern.

Det er visst nyttelaust å minna om at vår grunnlov gjev eit kongeleg foster arverett!

Dermed er det vel ein juridisk person, som det er forbode å drepa??

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1461 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 927 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 873 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere