Ståle Halsne

50

Israel får ansvaret - men hvem har ansvaret?

Å gi Israel ansvaret for at det ikke er fred i Midtøsten, samt å si at Israel ikke signaliserer vilje til fred er en alvorlig påstand. Det alvorlige ligger i at Israel gjentatte ganger har gjort tapre forsøk på å få til en endelig fredsløsning.

Publisert: 13. mar 2014

Sissel Vold hadde en lengre analyse av situasjonen i Midtøsten i dagens Nyhetsmorgen på NRK P2. Analysen tok utgangspunkt i at det i går, 12. mars, ble sendt over 50 raketter fra Gaza mot Israel. Organisasjonen «Islamsk hellig krig» tok på seg ansvaret for rakettangrepet. Angrepet var en hevnaksjon etter at tre palestinere dagen før ble drept av en israelsk rakett, ifølge «Islamsk hellig krig».

NRKs programleder for Nyhetsmorgen innleder reportasjen på denne måten; «Igjen angriper Israel Gazastripen, og igjen skyter militante islamister raketter mot Israel». Men var det ikke omvendt? Kom ikke angrepet først fra Gaza?

I reportasjen stiller Vold spørsmålet om hvem som begynte denne gangen, og trekker svaret i retning mot Vestbredden når hun uttaler; «Ingen vet hvem som begynte denne gangen. Er det okkupasjonen, eller er det rakettene?» Israels bosetting på Vestbredden er altså årsaken til rakettene fra Gaza, og Vold viser også til EUs klare beskjed om at bosettingene og byggingen på Vestbredden er ulovlig, og at den er et signal om at Israel ikke ønsker fred. Vi får også høre Storbritannias statsminister Cameron hvor han i klare ordelag gir Israel ansvaret for at det ikke er fred i Midtøsten. Han mener at bosettingen på Vestbredden er den direkte årsaken til konflikten, og mener også som EU at bosettingene demonstrerer at Israel ikke ønsker fred.

Spørsmålet er jo naturligvis; hvordan kan boligbygging utgjøre noen trussel? Hvordan kan et privat hjem hindre fred?

Til sammenligning må vi nevne situasjonen fra 2012 som nå snart er glemt. Flere hundre raketter (600 – 700) ble sendt fra Gaza mot Israel. Siden 2001 har nær 13.000 raketter blitt sendt mot Israel. Så kan man jo spørre om på hvilken måte boliger er en større trussel enn raketter?

Cameron og EU gir Israel ansvaret for at det ikke er fred i Midtøsten, og adresserer det direkte til bosettingen på Vestbredden (Judea og Samaria), som de kaller den ulovlige okkupasjonen. Men er okkupasjonen ulovlig? Er det i det hele tatt tale om en okkupasjon? For Vestbredden har aldri vært palestinsk land. Området var en del av det osmanske riket i 400 år frem til 1917. Fra 1917 og frem til 1948 var det under britisk styre, og fra 1948 var det kontrollert av Trans-Jordan (Nå Jordan). Det har aldri vært palestinsk.

Når man så gir Israel og bosettinge ansvaret for at det fortsatt ikke er fred i Midtøsten må vi huske på følgende:

  • Jordan kontrollerte området i 19 år, uten at det ble etablert noe Palestina.

  • Israel har fem ganger godtatt en tostatsløsning (TS) eller tilbudt (T) araberne en palestinsk stat (1937 TS, 1938 TS, 1948 TS, 2000 T, 2008 T)

  • Netanyahu og PLO skrev i 1998 under på Wye-avtalen og trakk seg ut av 80 % av Hebron og 27 % av Judea og Samaria for å gi palestinerne kontroll over området. Dette strandet i 2000 da Arafat forkastet Israels forslag til endelig fredsløsning og startet den andre intifada.

  • I 2000 og 2008 fikk henholdsvis Arafat og Abbas tilbud om en palestinsk stat og full kontroll over nesten hele Vestbredden (92 %). Tilbudene blir avslått, eller ikke besvart.

  • I 2005 trakk Israel seg ut av Gaza, og ikke lenge etter ble 10.000 av det israelske politi satt inn for å tvangsflytte jødene i Amona på Vestbredden, like ved Ramallah. Tiltakene førte ikke til at palestinerne etablerte og bygget sin egen stat. I stedet prioriterte man kampen mot Israel.

  • Israelsk bosetting på Vestbredden dekker ca. 3 % av arealet.

Å gi Israel ansvaret for at det ikke er fred i Midtøsten, samt å si at Israel ikke signaliserer vilje til fred er en alvorlig påstand. Det alvorlige ligger i at Israel gjentatte ganger har gjort tapre forsøk på å få til en endelig fredsløsning. Israel har en betydelig motivasjon for å få til fred. Når det gjelder araberne kan vi ikke se mellom fingrene med at flere av Israels naboland ikke ønsker denne staten på kartet. Det er et alvorlig problem for Israel at de må forhandle med stater og regimer som ikke ønsker dem. De må forhandle med stater og regimer som de ikke vet om holder ord. Og de må forhandle med representanter som de ikke vet om faktisk representerer motparten.

Det er svært mange forhold som taler for at Israel ønsker fred. Kanskje vi må spørre om hvilke forhold det er som taler for at palestinerne og nabolandene virkelig ønsker fred?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

NRK avslører sin løgnpropaganda mot jødestaten

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
NRKs programleder for Nyhetsmorgen innleder reportasjen på denne måten; «Igjen angriper Israel Gazastripen, og igjen skyter militante islamister raketter mot Israel». Men var det ikke omvendt? Kom ikke angrepet først fra Gaza?

Dette er horribelt! Også NRK vet at det var Hamas som startet med å skyte raketter inn i Israel. Hvorfor velger de da å desinformere med et slikt utsagn? Svaret er: Propaganda, bevisst propaganda for å sverte Israels og å lyve om deres fremgangsmåte.

For det blir jo løgn fra NRKs side når de bevisst forsøker å gi inntrykk - gjennom et slikt utsagn - at det var Israel som startet. Hva annet formål har NRK med å uttrykke seg slik enn å sverte jødestaten og å fremme anti israelsek holdninger på så åpenbare feil premisser?

Kommentar #2

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Begrepet fred

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
virkelig ønsker fred?

En bør vel tenke nærmere over hvordan Arafat definerte fred; "Peace for us means the destruction of Israel". Likefullt ble han tatt inn i varmen av NRK, og tildelt Fredsprisen.

For noen ser det derfor ut til at fred kan komme først etter at all politisk og religiøs motstand er opphørt.

Men likefullt klarer man altså å legge hovedansvaret på Israel, som inviterte til fredelig samhold ved sin opprettelse, men som fikk krig etter krig samt palestinske gruppers uttalte chartre; "The PLO charter still calls for the destruction of Israel." (Algemeiner nov.2013). Hva Hamas har som mål kan det vel heller ikke herske tvil om, - som del av brorskapets nettverk jmf. fransk film på NRK.

Blind høne kan og plukke korn. (NRK)

Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

De tre jihadistene ble ofret for å skape et påskudd for gjengjeldelse

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Angrepet var en hevnaksjon etter at tre palestinere dagen før ble drept av en israelsk rakett, ifølge «Islamsk hellig krig». NRKs programleder for Nyhetsmorgen innleder reportasjen på denne måten; «Igjen angriper Israel Gazastripen, og igjen skyter militante islamister raketter mot Israel». Men var det ikke omvendt? Kom ikke angrepet først fra Gaza?

Gjengjeldelsen gjaldt i virkeligheten noe helt annet, nemlig Israels aksjon mot våpentransporten i Rødehavet, der en større skipslast farlige raketter på veg til jihadistene i Gaza ble beslaglagt i sist uke. Avsenderen var Iran.


Tirsdag 12. mars sendte så Jihad en gruppe på tre mann mot den israelske grensen i det sørlige Gaza, der de gikk til bombekasterangrep  på en isralesk patrulje. Patruljen besvarte angrepet, og de tre ble skutt og drept. Dette dødelige israelske mot motangrepet ble så brukt som et påskudd for onsdagens bombardement mot Israel, der bortimot 100 raketter ble avfyrt fra Gazastripen, og 500 000 sivile israelere måtte løpe mot tilfluktsrommene.

Angrepet var lite presist, således var det bare 70 av rakettene som nådde Israel, og ingen israelere ble skadet eller drept. Det var angrepets størrelse og overraskelsesmomentet og terroreffekten som var det viktigste. Israel svarte på gårdsadagens rakettregn ved å bombe 29 Islamsk Jihad-posisjoner fra fly, men disse var allerede evakuert og ingen ble skadet. I dag kom det så en ny angrepsbølge fra Islamsk Jihad mot Israel, denne gangen med mer langrekkende raketter som slo ned dypere inne i Israel.

Dette var det kraftigste angrepet fra Gaza på 3 år. Jihad Islami på Gaza står under direkte kommando fra Iran, akkurat som Hezbollah i Sør-Libanon, og det meste de foretar seg er på direkte ordre fra Iran. Det har derfor veldig lite med "okkupasjonen" å gjøre, slik Sissel Vold driver og fantaserer om. Norske media burde tilstrebe en mer objektiv nyhetsformidling fra Midtøsten, og slutte å oppføre seg som om de var en del av støtteapparatet for Irans stedfortredende krigføring mot Israel.

http://www.debka.com/article/23750/This-round-of-the-undeclared-Iranian-Israeli-war-%E2%80%93-the-Jihad-missile-offensive-%E2%80%93-continues-

Norske media er nesten helt ubrukelige når det gjelder å danne seg et nyansert bilde av hva som foregår i Midtøsten.


 

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Denne gangen var det Islamsk Jihad

Publisert nesten 7 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Hamas som startet med å skyte raketter

men ordren kom høyst sannsynlig direkte fra Iran.

Når det er sagt er det Hamas som har kontrollen på Gazastripen, og dersom de ikke er villige til å vise i praksis at de vil stoppe den økte terroraktiviteten fra sitt territorium, vil de av Israel bli holdt direkte ansvarlige for videre opptrapping av angrepene.

Kommentar #5

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Verdenssamfunnet har sviktet stort.

Publisert nesten 7 år siden

Lenge før 1948 har det dessverre vært helt klart at arabere / islamtilhengere ikke vil ha jøder i dette området – og aldeles ikke at de skal ha bestemmelse over egen stat.

Verken før eller etter 1948 har det blitt slått ned på dette klart umenneskelige synet på ei folkegruppe. Tvert imot ble det opprettet såkalte «flyktningeleirer» som gjennom flere generasjoner er blitt brukt mot Israel. Og disse leirene finansieres, og med det også opprettholdes av det internasjonale samfunnet. At Israel dessverre ikke kan regne med FN, vises helt klart i det faktum at UNRWA nekter å gjøre noe med terrorismen som dessverre også planlegges og organiseres i organisasjonens flyktningeleirer.

Selvfølgelig burde de såkalte flyktningene for lengst vært bosatt i sine nye områder – som alle andre flyktninger. Men palestinere bor fortsatt i sine leirer – for å brukes som et pressmiddel for å få ødelagt jødenes eneste stat. Og denne stygge holdningen mot Israel finansieres også av Norge  – gjennom FN.

Kommentar #6

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Overfladisk analyse

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Tirsdag 12. mars sendte så Jihad en gruppe på tre mann mot den israelske grensen i det sørlige Gaza, der de gikk til bombekasterangrep på en isralesk patrulje. Patruljen besvarte angrepet, og de tre ble skutt og drept. Dette dødelige israelske mot motangrepet ble så brukt som et påskudd for onsdagens bombardement mot Israel, der bortimot 100 raketter ble avfyrt fra Gazastripen, og 500 000 sivile israelere måtte løpe mot tilfluktsrommene.


Det siterte har ikke NRK og Sissel Vold fått med seg. Det ble ikke nevnt ett ord om dette. Heller ikke på nettsidene til avisen Dagen finner vi informasjon om dette. På www.dagen.no kan vi lese at "Gruppen oppgir at det er en hevn for et israelsk angrep tirsdag da tre av gruppas medlemmer ble drept."

Det alvorlige er at NRK foretar en overfladisk analyse av situasjonen og trekker automatisk en linje til Vestbredden hvor de hevder at Israel har ansvaret for at det ikke er fred. Dette blir underbygget med uttalelser fra EU og Cameron.

På den måten befestes inntrykket av at konflikten er Israel sitt ansvar, samtidig som de mener at Israel egentlig ikke ønsker fred. Det er alvorlig at man ikke ser på hvor fredsinitiativene har kommet fra opp gjennom historien siden 1948. Tar man to skritt tilbake ser man at det er langt mellom fredsinitiativene fra palestinsk side.

Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Mestedelen av Midtøstendekningen i norske aviser

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Heller ikke på nettsidene til avisen Dagen finner vi informasjon om dette.

er drøvtygd stoff fra NTB, av og til krydret med noe stoff fra AFP og Reuters. Dette gjelder for en stor del
også Dagen. Selv om de har egen korrespondent i Israel, synes jeg kvaliteten på analysene deres er blitt dårligere etter at Odd Sverre Hove sa opp stillingen som sjefredaktør.

Man må nok dessverre søke informasjon fra andre kilder enn norske media for å få med seg hva som foregår i Midtøsten. Også den venstreorienterte israelske avisa Ha'aretz hadde fått med seg hvorfor de tre Jihad Islamiterroristene ble drept:

"On Tuesday, the IDF said it struck an Islamic Jihad cell in response to an attempted mortar shell attack on Israeli forces doing routine operations in the area."

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.579440 

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Okkupasjonen

Publisert nesten 7 år siden

De aller fleste mener at det er okkupasjonen av Palestina/Vestbredden som må ta hovedansvaret for at det aldri blir fred i området. Hvorvidt dette virkelig er tilfellet får vi først vite med sikkerhet den dagen okkupasjonen opphører.

På samme måte vil alle spekulasjoner om hva som vil skje av ytterligere fiendtlige handlinger fra palestinernes eller arabernes side ved en slutt på okkupasjonen, vil også inntil videre forbli bare det - spekulasjoner, og ganske verdiløse sådanne.

Kommentar #9

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
De aller fleste mener at det er okkupasjonen av Palestina/Vestbredden som må ta hovedansvaret for at det aldri blir fred i området.

Joda, det er slik det gjerne framstilles.  Men virkeligheten er vel at i de fanatiske kretser innenfor araberverdenen og den islamske verden - så regnes også nåværende Israel som okkupert.  Det har jo også vært gjort flere forsøk på å fjerne jødene / Israel fra området.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Ingen sammenhæng

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
De aller fleste mener at det er okkupasjonen av Palestina/Vestbredden som må ta hovedansvaret for at det aldri blir fred i området.

De allerfleste glemmer - godt hjulpet af MSM og PK-'eksperter' - at Israel/jøderne også blev bekæmpet af araberne før Israels dannelse og efter dannelsen, mens Jordan havde kontrollen over Judæa og Samaria, som de dengang omdøbte til 'Vestbredden' - endelig kan vi se at tilbagetrækningen fra Gaza medførte forøgede fjendtligheder.

Deraf kan vi lære at konflikten følger den vanlige islamiske logik - at giver man indrømmelser, vil det medføre forøgede fjendtligheder.

Mellemøstens logik er alt eller intet - winner takes it all - et nulsumsspil.

Man indgår ikke kompromisser - man eliminerer sin fjende - eller bliver selv elimineret.

Konflikten kan ikke forstås med moderne vestlig tankegang.

Kommentar #11

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Overfladisk, historieløst og uten helhet!

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
De aller fleste mener at det er okkupasjonen av Palestina/Vestbredden som må ta hovedansvaret for at det aldri blir fred i området.

Problemet med en slik holdning er at man setter strek over historien i området. Man velger å se på konflikten som ny. Det er svært alvorlig.

I tillegg er det slik at man heller ikke evner å se lenger frem. For om konflikten om bosettingene skulle løses så vet både Gullberg og "de aller fleste" at enorme utfordringer gjenstår.

Jeg nøyer meg med ett; Jerusalem.

Kommentar #12

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
På samme måte vil alle spekulasjoner om hva som vil skje av ytterligere fiendtlige handlinger fra palestinernes eller arabernes side ved en slutt på okkupasjonen, vil også inntil videre forbli bare det - spekulasjoner, og ganske verdiløse sådanne.

Dette er ikke helt sant. Selvfølgelig vil vi måtte forsøke med spekulasjon. Men spørsmålet er; har vi historie som kan gi oss signal om hva som vil skje?

Hva med Hebron i 1998?

Hva med Gaza i 2005?

Hva med Amona på Vestbredden i 2005? 

Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Enter Iran

Publisert nesten 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke helt sant. Selvfølgelig vil vi måtte forsøke med spekulasjon. Men spørsmålet er; har vi historie som kan gi oss signal om hva som vil skje?

Spekulasjonene om Irans kommende atomvåpentrussel mot Israel og landets utslettelse kan vel snart feire 30-års jubileum, og statsminister Netanyahu er langt fra den første som drar trusselkortet når det f.eks. blir for plagsomt å snakke om Israels barn hvorav det hevdes at 1/3 er underernært.

Så ja, la oss bruke trusselhistorien også som et signal om hva som IKKE vil skje.

Kommentar #14

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Skibslaster og trusler

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Spekulasjonene om Irans kommende atomvåpentrussel mot Israel og landets utslettelse

Jeg synes alvorlig talt at Gullberg bør evne å ta trusselen fra Iran mer alvorlig når en ser størrelsen på rakettene som sendes til M.Ø. 

På Al Jazeera finner vi spekulasjoner om en tredje intifada, og googler en Abbas Zaki finner en raskt meget urovekkende uttalelser om at to-statsløsningen kun er forstadiet til Israels undergang;

"With the two-state solution, in my opinion, Israel will collapse, because if they get out of Jerusalem, what will become of all the talk about the Promised Land and the Chosen People? What will become of all the sacrifices they made – just to be told to leave? They consider Jerusalem to have a spiritual status. The Jews consider Judea and Samaria to be their historic dream. If the Jews leave those places, the Zionist idea will begin to collapse. It will regress of its own accord. Then we will move forward..."

-Abbas Zaki

"You surely don't expect me to tell you an uprising will take place on a given day and time. But I can tell you with a high degree of certitude that an intifada is coming, perhaps sooner than many of us think."

-Abu Jihad, grass-roots Fatah leader. Al Jazeera

Tror Gullberg at Israels fiender ikke snakker sammen, - eller legger planer ?  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere