Pål Steigan

10

Demokratiet er gått av moten

En anti-demokratisk vind blåser over verden. I USA feies grunnlovens prinsipper til side av National Security Agency (NSA). I Spania innføres anti-demokratiske lover som en må tilbake til fascismen for å finne maken til.

Publisert: 9. mar 2014

I Hellas og Italia ble statministre avsatt, ikke av folket, men fordi finanskapitalens folk krevde det. Er demokratiet i ferd med å gå av moten?

Drakoniske lover i Spania

Den økonomiske krisa i Spania er blant de verste i Europa. Det er nesten like mange arbeidsløse som i Tyskland i 1933, ungdomsarbeidsløsheten er på 57,7% og nedskjæringene på alle områder i samfunnet rammer brutalt.

Dette har naturligvis ført til mange og store protester i Spania. Dette vil den konservative regjeringa til Mariano Rajoy ha en slutt på.

I november 2013 presenterte regjeringspartiet Partido Popular en ny lov som åpner for å gi ekstremt store bøter for demonstrasjoner. Det er bøter for ulovlige demonstrasjoner og bøter for å publisere bilder av politiet.

Å demonstrere nær parlamentet uten tillatelse kan føre til bøter opp til € 600.000, eller nær 5 millioner norske kroner. Å fornærme en politimann under en demonstrasjon kan koste opp til € 30.000.

Mariano Rajoy sier at målet med loven er å garantere innbyggernes frihet og sikkerhet. Forsamlingsfriheten og retten til fredelige demonstrasjoner er garantert i menneskerettighetserklæringen, men bøter på fem millioner er jo et langt skritt i retning av å avskaffe disse frihetene.

Spania: åtte års fengsel for å streike

Landsorganisasjonen i Norge skriver:

8 fagorganiserte er dømt til 8 års fengsel for å ha deltatt på en generalstreik utenfor den spanske Airbusfabrikken 29. september 2010. Industriall Global Union har anket saken til riksadvokaten i Spania.

De 8 medlemmene av CCOOs industriforbund og UGTs metallarbeiderforbund, ble arrestert etter å ha demonstret utenfor Airbus -fabrikken i Getafe, Madrid. Fabrikken produserer flydeler og har mer enn 2000 ansatte. Etter langvarige rettsforhandlinger, ble medlemmene sist uke dømt til åtte år og tre måneder i fengsel.

Ekstreme bøter for demonstrasjoner og langvarige fengselsstraffer for streiker betyr drastiske innskrenkninger av demokratiet. Det er overklassens forsøk på å slå ned eller dempe protestene mot en krisepolitikk som ruinerer folks liv.

Fukushima og sikkerhetsloven i Japan

Utslippene fra det ødelagte atomkraftverket i Fukushima, Japan, fortsetter og det radioaktive avfallet sprer seg ukontrollert. Livet i Stillehavet kan bli påført store skader, og avfallet har nå også nådd vestkysten i Canada, melder LiveScience.

Den konservative statsministeren Shinzo Abe liker ikke at medier eller andre driver kritiske undersøkelser av hva som skjer i Fukushima, så hans parti har utformet en lov, Loven for statens sikkerhet, som tar sikte på å få slutt på dette. I følge loven kan enhver forbys å gjøre undersøkelser ved Fukushima og kritiske reportere kan arresteres for dette.

Finanskapitalens Europa avsetter statsministre

I løpet av kort tid ble statsministrene i Hellas og Italia i 2011 tvunget til å trekke seg. Finanskapitalen satte inn sine egne folk direkte, uten demokratisk mandat.

Mario Monti var internasjonal rådgiver i Goldman Sachs og rådgivende styremedlem i Coca Cola Company og ble satt inn som statsminister i Italia for å erstatte Berlusconi. Il cavaliere hadde da sagt at Italia kanskje ikke ville betale sin gjeld.

Etter det har Italia fått enda to nye statsministre i rask rekkefølge, uten at folket i valg har hatt noe det skulle ha sagt.

I Hellas ble Papandreou tvunget til å trekke seg og overlate plassen til Lucas Papademos, tidligere visepresident i Den europeiske sentralbanken. Papandreu hadde vært så dum eller uforsiktig at han hadde antydet at folket kanskje burde få lov til å stemme over krisetiltakene fra EU. Da var det slutt for ham.

«NSA har antakelig brutt grunnloven»

En føderal dommer i Washington fastslo 16. desember 2013 at den massive innsamlinga av telefondata som National Security Agency (NSA) har foretatt «sannsynligvis krenker den amerikanske grunnloven». Han viste spesielt til det fjerde grunnlovstillegget som forbyr ubegrunnet etterretning og beslag. Han kalte dette for «nesten orwellsk» i sitt omfang og sa at James Madison, en av de viktigste forfatterne av grunnloven, ville ha vært «dypt sjokkert» over omfanget av NSAs etterretning.

Dommer Richard Leons kjennelse er det største nederlaget til nå for NSA og president Obama. Den slår fast det millioner av mennesker over hele verden allerede har forstått, nemlig at NSA har krenket grunnleggende menneskerettigheter som er slått fast i blant annet den amerikanske grunnloven. Kjennelsen er også en indirekte støtte til at Edward Snowden gjode som han gjorde.

Den franske Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1793 pekte på behovet for å beskytte borgerne mot despotiske myndigheter. Artikkel 9 sier at loven bør beskytte offentlig og personlig frihet mot undertrykking fra dem som regjerer.

Edward Snowdens avsløringer

Edward Snowden la fram ugjendrivelig dokumentasjon på at amerikansk etterretning i årevis har hatt tilgang til serverne til datagiganter som Microsoft, Google, Yahoo og Apple og sosiale medier som Facebook, Skype og Twitter, og gjennom det direkte tilgang til titalls millioner private data, eposter og telefonsamtaler. Dette er avslørt blant annet i den britiske avisa The Guardian.

Overvåkinga drives gjennom programmene PRISM og Tempora. Et av verktøyene som USAs National Security Agency (NSA) har utviklet kalles Boundless Informant, og det er i stand til å innhente minst tre milliarder informasjonsbiter i løpet av en måned og katalogisere hundre millarder informasjonsbiter over hele verden i samme periode. Verktøyet gir agentene muligheten til å gå fra et globalt nivå og helt ned på enkeltbrukere i enkeltland.

Det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven garanterer ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og retten til organisert kritikk av regjeringa. Folk som får sin epost, sine telefonsamtaler og sine bevegelser systematisk kartlagt av en anonym og ukontrollerbar stat, er naturligvis allerede fratatt vesentlig deler av disse rettighetene.

Edward Snowden søkte politisk asyl blant annet i Norge, og Norske PEN lagde en kampanje for ham, men fra kretsene rundt Minerva og Civita fikk han ingen støtte.

Vesten organiserer statskupp mot en folkevalgt president

Vikto Janukovisj i Ukraina var en korrupt og udugelig president. Men han var folkevalgt, og vestlige observatører erklærte at valget hadde vært fritt og rettferdig.

USA og Tyskland jobbet for regimeskifte

I sin herostratisk berømte «Fuck the EU!»-telefonsamtale avslørte USAs viseutenriksminister Victoria Nuland USAs konkrete plan for å erstatte Ukrainas valgte regjering med ei regjering bygd på «the big three», de tre store, som Nuland sier. Og hvem er de? Det er leder av Fedrelandsforbundet, Arseniy Yatseniuk, leder av Reformalliansen (UDAR) Vitali Klitschko og Svoboda-leder Oleh Tiahnybok. Nuland sier at USA vil ha «Yats» som ny regjeringssjef og de to andre som en del av koalisjonen, men utenfor regjeringa. «Han må snakke med Klitschko og Tianhnybok fire ganger i uka,» sa Nuland for å understreke hvor tett de må samarbeide. Ekstra avslørende var måten hun omtalte Ban Ki-moon på, der han ble tildelt rollen å skulle «lime sammen» den løsninga USA ville ha.

USA har investert 5 milliarder dollar i regimeskifte

Victoria Nuland har også avslørt at USA har gitt 5 milliarder dollar til opposisjonen i Ukraina for å trekke landet over til Vesten. Dette er penger som er gått via USAID, National Endowment for Democracy, the International Republican Institute, the National Democratic Institute for International Affairs og Freedom House, som alle er CIA-organisasjoner.

Og for å styrte en lovlig valgt regjering har Vesten samarbeidet, og fortsetter å samarbeide med nazister og fascister.

Igjen er det fullstendig taust fra våre hjemlige yrkesdemokrater i Minerva og Civita. Dette synes de er greit.

EØS undergraver grunnloven

17. mai 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov – i sin tid en av de mest radikale og mest demokratiske i verden. Dette skal visstnok feires, men det er dessverre grunn til å spørre: Er det noen vits i å feire grunnloven?

«– Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.  (ABC-nyheter)

Det er budskapet fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Siden 1992 har Norge inngått en rekke avtaler om å overføre suverenitet til EU- og EØS-organer uten å følge Grunnlovens §93:

Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.»

Holmøvik får støtte fra professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Eivind Smith reagerer på det Holmøyvik har påvist, at Stortinget gang på gang har vedtatt å gi fra seg suverenitet med alminnelig flertall, framfor kravene i §93.

Noe av argumentet fra flertallet på Stortinget, som egentlig ønsker EU-medlemskap, er at de enkelte vedtakene er ubetydelige. Men §26 i Grunnloven som de henviser til for å banke gjennom EØS-saker med simpelt flertall, har slett ingen åpnng for å avgi suverenitet på et «saklig avgrenset område».

- Summen av vedtak om suverenitetsavståelse hittil, og det vi må vente i kommende år, blir betydelig. Noen, som professor i Europarett, Fredrik Sejersted, sier «er det så farlig, bare resultatet blir godt, da? Dette fikser vi.», sa professor Smith.

Typiske eksempler på dette er jo Datalagringsdirektivet og Tjenestedirektivet. Der tres store samfunnsmessige endringer ned over hodene på oss som om de skulle være naturlover.

Norge styres i stadig mindre grad av storting og regjering og i stadig økende grad av et ikke-valgt byråkrati i Brussel, som ikke står til ansvar for noen.

Krisa i kapitalismen og avvikling av demokratiet

Kapitalismen er inne i sin verste krise noensinne. Den har vart siden 2008, og den fortsetter, og vil antakelig bli enda verre, særlig hvis det bryter ut handelskrig. 27 millioner i EU er arbeidsløse, halvparten av ungdommen i land som Hellas og Spania er uten jobb og uten framtid. Fattigdommen øker raskt og brutalt. På den andre sida sitter de 85 rikeste mennesker i verden som rår i dag over like store verdier som den fattigste halvdelen av verdens befolkning til sammen, det vil si over 3,5 milliarder mennesker.

I slike tider er ikke det borgelige demokratiet så hensiktsmessig for kapitalen. Derfor innføres ekstrem overvåking av alt vi gjør, derfor reduseres parlamentenes og valgene rolle – og derfor hentes de fascistiske bandene fram igjen.

Demokratiet har gått av moten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Pål Steigan. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet har gått av moten.

Og i Norge vil man frata yrkesutøvere av et sivilt yrke deres rett til å inneha den mest utbredte funksjonen innenfor dette yrket, pga disse yrkesutøvernes samvittighet forbyr dem å ta liv.

Også det er et steg i retning av totalitærisme. Et første tilbakeskritt for demokratiet i Norge, slik vi kjenner det.

Kommentar #2

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Pål Steigan. Gå til den siterte teksten.
Siden 1992 har Norge inngått en rekke avtaler om å overføre suverenitet til EU- og EØS-organer

Overføre selve "sjølråderetten" altså. Ren hevnakt mot folket og en hån mot folkeviljen slik den kom til uttrykk gjennom to folkeavstemninger, den første førte til nærmest truende borgerkrig, og den andre sementerte fakta.

Hva er egentlig "landssvik" for noe?

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og i Norge vil man frata yrkesutøvere av et sivilt yrke deres rett til å inneha den mest utbredte funksjonen innenfor dette yrket, pga disse yrkesutøvernes samvittighet forbyr dem å ta liv.

Også det er et steg i retning av totalitærisme. Et første tilbakeskritt for demokratiet i Norge, slik vi kjenner det.

Det snakkes så fint om toleranse og frihet for kvinner og menn i vårt land,men samvittighet skal det ikke snakkes om.
"Frihet" har dermed blitt et skalkeskjul for det totalitære system der alle må innrette seg i rekkene og gå i takt med de "rette" meningene.

Veien har blitt smal og porten trang.
 

Kommentar #4

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Pål Steigan. Gå til den siterte teksten.
uten framtid. Fattigdommen øker raskt og brutalt. På den andre sida sitter de 85 rikeste mennesker i verden som rår i dag over like store verdier som den fattigste halvdelen av verdens befolkning til sammen, det vil si over 3,5 milliarder mennesker.Mye bra fra Steigan her, som alltid.

Du skriver om dette at de 85 rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvdelen. Selv under finanskrisen økte de rikeste sin forumue.

Noe jeg har lurt på lenge er om denne framveksten av superrike er ønskelig sett fra et sosialdemokratisk ståsted. Sett at en person hadde 10 milliarder i banken. Han har allerede 4 flotte hytter og 2 store luxusbåter, 4 Jaguarer og villa på Bygdø. Han klarer nesten ikke å bruke mer på seg selv og derfor invester han mye penger f.eks. i industrien og dette skaper mange arbeidsplasser.

Hvis disse 10 milliardene hadde blitt fordelt på 1000 personer, ville mye mer ha gått til personlig forbruk, og mye mindre til investeringer i ny industri og det ville vært færre arbeidsplasser.

Så mitt spørsmål er: Ønsker sosialkapitalistene at pengene skal disponeres av noen få superrike?

Til slutt vil jeg si at demokratiet har vel knapt kommet til store deler av det private næringslivet, I mange bedrifter er det vel nærmest et diktatur, der direktører har "all makt". Og bedre blir det ikke, nå som betydningene til fagforreningene blir mindre for hver dag som går. 

Kommentar #5

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Norge verdens meste kommunistiske land!

Publisert over 6 år siden

I fjor besøkte jeg Serbia. På en buss i Beograd kom jeg i snakk med en ung mann fra Canada som studerte i Beograd. Hans reaksjon da jeg fortalte at jeg kom fra Norge var: " Å, Norge, det er det land som noensinne har vært nærmest de kommunistiske idealer i praksis".

Er dere der ute enig?

Siste fra meg er hva slags samfunn som er de mest effektive. Kina med sin blanding av kapitalisme, diktatur og kommunisme har de siste 10-årene stått for den største økonomiske oppgangen i verdenshistorien. Kan vi her i Norge og vesten lære noe av dem????

Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 6 år siden
asbjørn bergh. Gå til den siterte teksten.
Kan vi her i Norge og vesten lære noe av dem????

Absolutt. Dra til Shanghai en dag det er relativt vindstille og prøv å puste.

En gang under den kalde krigen var folk vettskremte for atombomber. Med rette. Men for å rette oppmerksomheten i en litt annen retning, sa jeg: "Et kjernefysisk ragnarok er ille nok. Men en milliard kinesere i privatbil kan vise seg å bli en like stor katastrofe for kloden".

Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja

Publisert over 6 år siden
asbjørn bergh. Gå til den siterte teksten.
Siste fra meg er hva slags samfunn som er de mest effektive. Kina med sin blanding av kapitalisme, diktatur og kommunisme har de siste 10-årene stått for den største økonomiske oppgangen i verdenshistorien. Kan vi her i Norge og vesten lære noe av dem????

Det er vel nettopp denne uhellige alliansen Steigan advarer mot. Og jeg er 100% enig med ham.

Nasjonalkommunistiske diktaturer er sannsynligvis ikke så veldig forskjellig fra nasjonalsosialistiske diktaturer.

Kommentar #8

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nasjonalkommunistiske diktaturer er sannsynligvis ikke så veldig forskjellig fra nasjonalsosialistiske diktaturer.

Jeg er ingen fan av hverken en diktarorisk kommunisme , facisme eller nazisme.

Men det lurte på om det er noe vi kan lære av kineserne fordi de har stått for det største økonomiske underet noensinne.

Demokratier er vel ikke alltid så produktive. 

Og så er det mange bedrifter som nærmest er diktaturer.

Kommentar #9

Per Steinar Runde

226 innlegg  2476 kommentarer

Truverdig talsmann for demokrati??

Publisert over 6 år siden

Pål Steigan har fleire gode poeng, men kastar han ikkje stein frå sitt glashus? Har verkeleg den tidlegare AKP-ml-leiaren tatt fullstendig avstand frå si fortid og no blitt ein truverdig demokrat? Eller er dette berre fiske i rørt vatn, ispedd ein passande porsjon gammal antikapitalisme og USA-skepsis? Skal verkeleg ein kommunist få lov til å belære oss om demokrati?

Eg er klar over at dette ikkje er argumentasjon mot sjølve innlegget, men mot forfattaren, stikk i strid med retningslinjene for Vd. Men som nybakt student i 1968 og deretter gjennom seks års studiar, fekk eg på nært hald sjå galskapen og det ekstremt antidemokratiske som AKP-ml stod for. Spesielt leiarskapet i ein slik organisasjon synest eg difor har blamert seg for all framtid, så sant dei ikkje gjer offentleg avbikt for ideologien dei hylla og vedkjende seg. Men er det noko eg ikkje veit?

Kommentar #10

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg så det samme som student på slutten av 70-årene.

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men som nybakt student i 1968 og deretter gjennom seks års studiar, fekk eg på nært hald sjå galskapen og det ekstremt antidemokratiske som AKP-ml stod for.

Man kan jo spørre seg om demokrati egentlig noen gang har vært på moten blant de som samles under de blodrøde faner...

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

De fleste av oss

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg er klar over at dette ikkje er argumentasjon mot sjølve innlegget, men mot forfattaren, stikk i strid med retningslinjene for Vd.

Det er vel slik at de fleste av oss har gjort ting i våre liv som nok ville blitt trukket frem titt og ofte om de hadde vært kjent. Det var det med å være den som kaster den første sten og her er jo ganske mange av oss så heldige at våre liv er lite belyst for omverdnen.

Nå vet jo ikke jeg Per Steinar R. om du er rene dydsmønsteret eller om du er av hyklerne som holder skjult for oss mørke sider ved deg selv. Det er vel i så måte bare du som kan svare på om du her kaster sten som den rettferdige eller som hykleren.

Like fullt er det jo underlig at du finner det formålstjenlig å nettopp gjør som du gjør, i mine øyne ramler du ganske langt ned på listen over debattanter det er verd å lese for jeg vet jo ikke om du har den rette ballasten som debattant og troverdighet som medmenneske.

Kommentar #12

Pål Steigan

10 innlegg  2 kommentarer

Mannen og ikke ballen

Publisert over 6 år siden

Siden noen er opptatt av den populære idretten "å ta mannen og ikke ballen", så henviser jeg til min sjølbiografi "En folkefiende". Les den og vurder sjøl!

Når det gjelder kampen for demokrati, så teller ikke hva du gjorde for ti eller tretti år siden, annet enn som en mulig referanse. Hvis du godtar at demokratiet knebles eller avskaffes i dag, så er det det som teller.

I dag har det oppstått den merkelige situasjonen at det nesten bare er kommunister og libertarianere som forsvarer demokratiet.

Stortingspartiene utgjør et eneste stort kartellparti og er enige om 97% av sakene. Så helt forutsigbart lover nå både Børge Brende og SV støtte til den naziinfiserte kuppregjeringa i Kiev.

Kommentar #13

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Lavmålet i kommentar #9 forbauser virkelig

Publisert over 6 år siden
Pål Steigan. Gå til den siterte teksten.
Siden noen er opptatt av den populære idretten

Jeg hadde trodd at de fleste var i stand til å fremvise minimum av saklighet. Men dette fortjener ikke en gang å kalles debattkommentar. Det er skammelig mobbing.

Har moderator sovna?

Kommentar #14

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Belæring?

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Skal verkeleg ein kommunist få lov til å belære oss om demokrati?

Ja, absolutt. Når noen får seg til å implisere at andre ikke er meiningsberettiget, så er en leksjon i demokratiske grunnregler helt på sin plass.

Forresten, så er kommunist-stemepelet gått av moten. Nå til dags skal de kalles "terrorister", folk som uttrykker seg i opposisjon mot makta. Det er blitt internasjonal standard nå. Man bør følge med i språkutviklingen.

Kommentar #15

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Demokrati er ikke alltid så enkelt, det heller

Publisert over 6 år siden

Overvåkningspolitiet drev jo lenge på med å kartlegge såkalte "kommunister".

Var det ikke etter Lund-kommisjonen? Jeg husker ikke helt presist, men på et tidspunkt ble det i alle fall sånn at alle som hadde vært overvåket, kunne få tilgang til opplysningene i "mappa si" hos overvåkerne.

Jeg skal innrømme at jeg var for feig. Det har plaget meg litt siden. Men jeg valgte altså å ikke be om innsyn i "mappa mi".

For tenk om det skulle vise seg at jeg ikke var funnet verdig til å ha en egen "mappe"? Det hadde dog vært for flaut. Hvilken forsmedelse!

Kommentar #16

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

4 minutters debatt om suverenitetsavståelse

Publisert over 6 år siden
Pål Steigan. Gå til den siterte teksten.
«– Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt. (ABC-nyheter)

Per Steinar Rundes bidrag forteller vel bare hva han har å komme med i en debatt om demokrati. Mer var det kanskje ikke å hente derfra - så det kan vi la ligge i stillhet.

Denne artikkelen i fra ABC-nyheter som du refererer til, dokumenterer hvordan Stortingsflertallet kan dekke seg bak en demokratisk flik: De har jo debattert spørsmålene i en åpen debatt!!!

For eksempel brukte Stortinget bare fire minutter en desember-ettermiddag i 2012 på å overføre straffende og dømmende makt til myndigheter utenfor Norge. Det gjaldt i spørsmålet om luftfartsmyndigheten EASA. Dette skjedde enstemmig uten debatt, og ikke etter Grunnlovens §93.

Da kan Stortingsflertallet (alle partier på Stortinget) dekke seg bak en demokratisk flik om at saken jo har vært oppe til debatt i Stortinget.

Kommentar #17

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Mappa mi

Publisert over 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal innrømme at jeg var for feig. Det har plaget meg litt siden. Men jeg valgte altså å ikke be om innsyn i "mappa mi".

Jeg har fått se "mappa mi" og det var skuffende lesning. Hadde de virkelig fått med seg så lite?

Riktignok hadde de kopi av kvitteringen for penger jeg sendte over til min søster i USA og de hadde notert seg mine timer som ekspeditør i den lokale Oktober Bokhandel, men var dette alt??? Selvsagt ikke, men den som tror at den tilsendte "mappa mi" inneholder alt som står i originalen, er nok en smule naiv.

Ikke en gang min deltakelse i Stilla i januar 1981 virket det som om de hadde fått med seg - skuffende.

Kommentar #18

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det snakkes så fint om toleranse og frihet for kvinner og menn i vårt land,men samvittighet skal det ikke snakkes om.
"Frihet" har dermed blitt et skalkeskjul for det totalitære system der alle må innrette seg i rekkene og gå i takt med de "rette" meningene.


Det er sant.

Det er mange ting som kan sies å være udemokratisk. Foreksempel EU og EØS.

Men når borgere av et land kan miste sin stilling i det sivile og profane yrkesliv pga tro og samvittighet, så er man over i det totalitære.

Kommentar #19

Per Steinar Runde

226 innlegg  2476 kommentarer

Med føresett

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er vel slik at de fleste av oss har gjort ting i våre liv som nok ville blitt trukket frem titt og ofte om de hadde vært kjent.

Når det gjeld demokrati, meiner eg å ha mitt på det tørre. Det er elles skilnad på å trø feil i ein augneblinks vanvare og gjennom tiår halde fast ved ein ideologi som har ført til dei to største terrorvelda historia kjenner. Og det ser ut som eit par debattantar i denne tråden framleis vil forsvare kommunismen. Kommunistar kan ha fornuftige tankar om mangt, men særleg demokratiske har dei ikkje vore, sjølv om den tyske statsvarianten kalla seg eit folkedemokrati for å synest spesielt opptatt av kva folk meinte. Ja, eg skreiv sjølv at eg her ikkje heldt meg til saka, men kommunistar som preikar demokrati, bør iallfall ta "sjølkritikk", for å seie det på ml-vis.

Kommentar #20

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

I grevens tid.

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og i Norge vil man frata yrkesutøvere av et sivilt yrke deres rett til å inneha den mest utbredte funksjonen innenfor dette yrket, pga disse yrkesutøvernes samvittighet forbyr dem å ta liv

Var det vi fikk ny regjering her i landet. Jeg tror denne sosialistiske protesten mot legenes rett til å ha samvittighet og etikk, egentlig er forlengelse av hva regjeringen Stoltenberg ønsket å innføre som et totalitært regime.

Sannheten er at det klarte de nesten, rett for nesen på mange tusen Nordmenn uten deres viten eller reaksjon. Selvsagt anvendes da ikke ordet totalitært , men ordet demokrati misbrukes enda en gang som skalkeskjul.

Hva tror dere hadde skjedd om de rødgrønne hadde sittet lenge nok til å få igjennom at leger ikke lenger skulle ha retten til å skrive ut sykemelding?

Har dere tenkt på det? Så uskyldig dette må høres ut? Mens sannheten er at hver eneste en av oss da ville ha tapt vårt privatliv. NAV skulle da godkjenne legens sykemelding..... 

Slik ville de komme inn i hjemmene våre for å regjere oss privat. Slik ville vi også ha mistet vårt privatliv , fordi myndigheter da skulle hatt informasjon muligens kun leger har om oss i dag.

Hva jeg lurer på er om man virkelig forstår hvor på "hengende håret" det var at vi ikke tapte retten til eget liv ?

Det er derfor ingen overraskelse at de tar en omkamp om legers myndighet (hvilket dette egentlig handler om)

Om vi ser tilbake, ser vi at det egentlig er legens myndighet og legens plass sosialistene ønsker å overta siden det ville gi dem anledning til å regjere oss ned til hver kvadratmeter i vårt eget hjem. Det var jo det de hadde tenkt i utganspunktet ved å foreslå å frata legene retten til å sykemelde oss.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #21

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Ingen forskjell

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nasjonalkommunistiske diktaturer er sannsynligvis ikke så veldig forskjellig fra nasjonalsosialistiske diktaturer.

 Kun navnet. Forøvrig er det helt og holdent det samme. Både tenkesett , ideologi  og praksis er identisk!

Kommentar #22

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt anvendes da ikke ordet totalitært , men ordet demokrati misbrukes enda en gang som skalkeskjul.

Demokrati.

Som i "Deutsche Demokratische Republik".

Kommentar #23

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Ytringsfriheten i det offentlige Norge

Publisert over 6 år siden

For å dra debatten litt tilbake til temaet i hovedinnlegget, men med litt mer fokus på hva som skjer i Norge.
Oslo Redaktørforening presenterte 30. januar i år en undersøkelse blant offentlig ansatte mellomledere i Oslo og Akershus omkring lojalitetsplikten. Resultatene fra denne undersøkelsen er merkelig lite diskutert.

Over halvparten av de spurte sier at kravet til lojalitet har gjort at de har vegret seg for å delta i offentlig debatt. Lærere, sykepleiere og politifolk tør ikke lenger si hva de mener. Sjefene deres blir stadig mer opptatt av å legge hindringer i veien for ytringsfriheten.

Nå representerer resultatet av denne undersøkelsen ikke noe spesielt nytt, dette er et resultat av den utviklingen som har skjedd gjennom og etter innføringen av den nye styringsmodellen New Public Management (NPM). NPM-modellen er hentet fra USAs bedriftsliv, men tilpasset offentlig virksomhet.

De som fortsatt tror at demokratiet er i utvikling i Norge, bør studere NPM og de virkninger denne har.

Kommentar #24

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Steigan, Nudland og Coca Cola

Publisert over 6 år siden

Det er nærmest ufattelig at en såpass oppgående kar som Steigan fortsatt prøver å spre myten om viseutenriksminister Victoria Nudland sin angivelige avsløring av at USA har støtte opprøret på Maidan med 5 mrd. USD.

For egen del har jeg prøvd å realitetsorientere på et par tråder, men mytene sitter knallhardt i veggene. Her er en av mine presiseringer om saken:

”USA sin viseutenriksminister, Victoria Nudland, bekreftet i 2012 at USA siden 1991 har gitt til sammen 5 mrd. USD til Ukrina for demokratibyggiging. Dette er støtte til institusjoner og utdanning og er den samme typen bidrag som vestlige land etter avtale med FN gir til demokratibygging i Burma, til palestinere og til en rekke land. For Ukraina sin del tilsvarer dette 1,5 mrd. norske kroner pr. år i den aktuelle perioden.”

Selv om det var National Endowment for Democracy, International Republican Instituste, National Demodratic Institute for Internatinal Affairs og Freedom House som disse pengene ble kanalisert igjennom i løpet av 21 år, så hjelper det ikke for Steigan. De er alle CIA-organisasjoner.

Steigan har rett i én ting. Ingen av disse støtter opp om Russland eller Kinas framstøt og forsøk på å endre forholdene i et land. De gjør det naturligvis dersom det er utsikter til eller håp om at utviklingen kan gå i retning av et demokrati i en vestlig forståelse av ordet. Slik vil det kunne bli vekst og velstand som i sin tur kan utvikle seg til stabilitet og eventuelt også som en interessant handelspartner og som vil passe inn i den vestlige folden i stedet for eventuelt i Russland eller Kina sin.

Alle har sine naturlige interesser og intet skjer i et vakuum. At EU og USA har hatt sine ønsker og eventuelt planer for hvordan Ukraina kan nærme seg Vesten, som et alternativt til å bli en ny sovjetsatellitt under Russland, kan da umulig være en overraskelse for noen. Nudland har i så måte gjort jobben sin.

Når det kommer til utenrikspolitikk, skjer altså ingenting i et vakuum. De store; Kina, Russland, USA og EU har sine interesser og de prøver å påvirke. Dette er utenrikspolitikkens ABC. Videre kommer regionale interesser der naboland av økonomiske og / eller sikkerhetsmessige grunner kan ha betydelig interesse i det som skjer hos naboen. Alle prøver å påvirke og å trekke utviklingen og resultatet i sin retning. I så måte er ingenting av dette et mysterium eller suspekt – i hvert fall ikke den grunnelegende interessen for hvordan et land kan utvikle seg. Dette vet Steigan godt.

I debattene om Ukraina har konspirasjonsteoretikerne krøpet fram fra alskens kriker og kroker. Steigan tar dette til nye høyder da han forklarer oss om utviklingen i de finanskriserammede landene. Det er ”finanskapitalen” og de rike landene som har skylda. USA primært – naturligvis. Når Mario Monti diskrediteres på grunn av sin fortid som rådgiver for Goldman Sachs og som styremedlem i Coca Cola, uttrykker Steigan seg som en parodi på seg selv. Hva i all verden er det med denne fortiden som diskrediterer den gamle politikeren Monti til å tre inn og bidra til å snu den negative økonomisk utviklingen i Italia? Vi andre ville vel mene at det høres betryggende ut og at det bekrefter mannens kompetanse i en slik rolle.

Med en fryktinngytende finanskrise der land er i ferd med å gå konkurs, pensjoner og lønninger som ikke blir utbetalt og en arbeidsledighet som stiger til faretruende høyder, følger naturlig også en politisk krise. Tilliten til sittende politikere er på et nullpunkt. Folket krever forandring. Når regjeringen oppløses og parlamentet velger et forretningsministeriumsom, som skal sitte fram til neste valg, velges gjerne en samlende person som leder. Han eller henne må ha tillit i befolkningen, blant politikerne og i dette tilfellet også blant de som sa seg villige til å stille opp med milliarder av euro eller dollar i redningspakker i form av kreditter, lån eller eventuelt også gjeldsslette.

At de, som skal bidra med så mye, stiller krav, er naturligvis ikke annet enn rett og rimelig. På den ene siden, når bidragene er så astronomiske som i tilfellet Hellas og Italia, er det også en lei innenrikspolitisk nøtt for giverlandene. Et minstekrav er at man har tillit til at pengene blir forvaltet på en ansvarlig måte og at det kan føre til bedring. Det er naturligvis helt uaktuelt å tillate det samme vanstyret, den samme politikken som ført landene ut i elendigheten. Ting måtte endres. Lånegivere stiller krav. Det er en grunnleggende regel og praksis. Det gjør min egen bank, og det gjør også Steigan sin.

Opplysningene, som Steigan gir om de politiske innstramningene i Spania, er naturligvis uakseptable. Men her må jeg lese meg opp også fra kilder som ikke Steigan har linket til.

Steigan har hørt det før. Og det er mulig at det er ufint. Men når mannen som ledet den mest antidemokratiske bevegelsen i norsk politisk historie nå er blitt bekymret for den demokratiske utviklingen i verden, så skal vi naturligvis lytte. Hva betyr dette? Han antyder at demokratiet har gått av moten. For oss andre er det overraskende at Steigan implisitt mener at det noen gang har vært på moten. Verden går i så fall framover – også i Stiegans eget politiske univers.

 

 

Kommentar #25

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Troverdig ?

Publisert over 6 år siden

Forventer du at vi skal ta liberalisten Danielsen alvorlig ? Du argumenterer hardt for dine idelogiske forbilder i Brussel og Washington DC, det skal du ha. Men troverdig ?

Kommentar #26

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 6 år siden

En kan virkelig lure på hvilken verden Arne D. Danielsen lever i. Er det den samme som Børge Brende som ikke ser, ikke leser om, ikke hører om nazistene og fascistenes grep om makta i Kiev?

I forhold til det siterte fra Danielsen får jeg sitere fra en annen kommentar i en annen tråd her på VD:

Danielsen mister grepet når han går langt i å forsvare Vestens fremgangsmåte i Ukraina, men det som har blitt gitt av bistand handler ikke om altruistiske prinsipper men gjennomføringen av et økonomisk system som passer Vesten mer enn det passer det ukrainske folk.

Sitat Kristian Kahrs.

Og Danielsen, USAs viseutenriksminister heter Victoria Jane Nuland - ikke Nudland. Du forstår, det lønner seg av og til å sjekke fakta før en uttaler seg.

Edit: Det siterte fra Danielsens tekst skal være:

USA sin viseutenriksminister, Victoria Nudland, bekreftet i 2012 at USA siden 1991 har gitt til sammen 5 mrd. USD til Ukrina for demokratibyggiging. Dette er støtte til institusjoner og utdanning og er den samme typen bidrag som vestlige land etter avtale med FN gir til demokratibygging i Burma, til palestinere og til en rekke land. For Ukraina sin del tilsvarer dette 1,5 mrd. norske kroner pr. år i den aktuelle perioden.

Sannsynligvis tegnet " som gjorde at det ikke kom med som sitat.

Kommentar #27

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Storkapitalen truer demokratiet!

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Når Mario Monti diskrediteres på grunn av sin fortid som rådgiver for Goldman Sachs og som styremedlem i Coca Cola, uttrykker Steigan seg som en parodi på seg selv

Jeg er så uenig med deg som jeg kan bli. Noe av det flotteste Steigan har gjort er prøve å peke på hvordan storkapitalen infiserer alt. Det har han tidligere skrevet mye om.

Det merkelige er at ikke flere innen politikken problematiserer mer rundt hvordan pengefolka plasserer sine folk i innflytelsesrike posisjoner.

For det er vel ingen som tror at de 85 personene som eier like mye som de 3,5 milliard fattigste ikke bruker enhver mulighet til å styre politikken? Ellers så hadde de vel ikke vært så rike.

Usa er vel nærmest et "dollardemokrati".  Store selskaper sponser i valgkampen og da vil de ha sitt, når deres kandidat er valgt. 

De største konsernene i verden har vel et budsjett som er like store eller større enn fattige land.

Makta til de store selskapene er vel nå så store at de er en trussel mot et folkestyre.

Kommentar #28

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Amatørene vet naturligvis best

Publisert over 6 år siden

Aarsund

(Denne gangen tror jeg jammen navnet ble riktig)

Nei, jeg argumenterer ikke for politikerne i Brüssel og Washington spesielt, men prøver å beskrive, alternativt realitetsorientere om den politiske tekningen i Moskva, Beijing, Brüssel og Washington, de fire store, hvis interessesfære er global og at derfor ingenting skjer i et storpolitisk vakuum. Som tidligere nevnt, kalles dette også for realpolitikk.

 

Grape

Ja, som jeg også har skrevet på en annen tråd, så er det nok slik, dersom ikke naivismen og eget selvbilde blir for overdrevet, at de utenrikspolitiske institusjonene i de nevnte hovedstedene og også i Oslo, der Børge Brende ofte befinner seg, har en langt dypere forståelse for og større innsikt i hva som skjer i de politiske irrgangene i Kiev og også i folkedypet nå om dagen enn f.eks. Grape, Steigan, Aarsund og alle oss andre som tumler rundt her inne og hvorav mange åpenbart koser seg i sitt eget amatørskap. I motsetning til mange her, er det sannsynlig at politikerne har god peiling og vet hva de holder på med – selv om vi kan være uenige i hva de ender opp med å gjøre. Det er naturligvis greit.

Det mest betimelige i denne situasjonen for f.eks. Grape, Steigan, Aarsund og andre er naturligvis at nasjonalistiske krefter, eventuelt med fascistiske trekk iverig har fisket i rørt vann under oppstanden, og at noen av dem også har sneket seg til noen plasser i regjeringen. Ergo har USA (eller Den store satan - som landet også kalles) aktivt støttet disse og banet vegen for et fasciststyre i Kiev. Journalist Harald Berg Sævereid har i dagens VG (s. 3) en opplysende artikkel om dette temaet. Og i motsetning til mange her, er den også balansert og innsiktfull. Men da er den kanskje ikke så interessant likevel? Da er det sikkert fascistisk propaganda, eller noe slik?

Det hadde vært interessant å få litt mer innsikt i hvordan Grape og eventuelt Kahrs kan vite at et eventuelt vestlig rettet økonomisk system ikke passer for det ukrainske folket. Jeg blir temmelig nysgjerrig når debattanter på en blogg i Norge, hvorav ingen (av de nevnte) hverken er utenrikspolitiske eksperter, kanskje ikke engang er økonomer og i alle fall ikke ukrainere. Hva med å spørre de sistnevnte?

Forøvrig takker jeg for rettelsen av Nudland til Nuland. Det blir hun sikker glad for. For meg har det kanskje ikke all verdens betydning, bortsett fra at det er bra å sitere, spesielt folk sine navn, riktig.

Kommentar #29

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Har han?

Publisert over 6 år siden

@Bergh: "Noe av det flotteste Steigan har gjort er prøve å peke på hvordan storkapitalen infiserer alt. Det har han tidligere skrevet mye om."

Har han? Merkelig.

Kommentar #30

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
For å dra debatten litt tilbake til temaet i hovedinnlegget

Temaet i hovedinnlegget var "Demokratiet har gått av moten". Og i den forbindelse så bekrefter jeg dette temaet/påstanden ved å henvise til en helt konkret sak der demokratiet tydelig er under press.

For det er vel lite som handler mer om demokrati enn nettopp tros- og samvittighetfriheten.

Kommentar #31

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

USAs og EUs kyniske spill

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det mest betimelige i denne situasjonen for f.eks. Grape, Steigan, Aarsund og andre er naturligvis at nasjonalistiske krefter, eventuelt med fascistiske trekk iverig har fisket i rørt vann under oppstanden, og at noen av dem også har sneket seg til noen plasser i regjeringen. Ergo har USA (eller Den store satan - som landet også kalles) aktivt støttet disse og banet vegen for et fasciststyre i Kiev. Journalist Harald Berg Sævereid har i dagens VG (s. 3) en opplysende artikkel om dette temaet. Og i motsetning til mange her, er den også balansert og innsiktfull. Men da er den kanskje ikke så interessant likevel? Da er det sikkert fascistisk propaganda, eller noe slik?

Den amerikanske politikken er ikke av ny dato, begivenhetene i Ukraina må også ses som en fortsetteles av USAs konfrontasjonslinje mot Russland i Midtøsten, i første rekke Syria. Her har USA kynisk støttet fanatiske salfister med våpen, de samme salafister som har drept og fordrevet den kristne minoriteten. Dette har så klart USA vært klar over hele tiden, men de bryr seg knapt om de legger over 2000 år gamle minoritetskulturer i ruiner. I Egypt forlangte de enda til at islamisten Mursi skulle gjeninnsettes som president. I Ukraina har de beveget seg inn "i Russlands bakgård", på et territorium som har stor betydning for russisk historie og idenitet, her ble Kiev-Rus i sin tid grunnlagt. En hver må forstå at dette ville skape russiske reaksjoner. Og Krim har vært russisk siden slutten av syttenhundretallet, helt til Krutsjov i fylla ga området til sovjet republikken Ukraina på nitten femtitallet, majoriteten av befolkning på Krim er forøvrig også etniske russere. I tillegg har USA og EU ukritisk støttet seg på fascister og nazister i den vest-ukrainske opposisjonen, vel vitende om nazismens røtter i Ukraina, og ukrainske fascisters herjinger i første rekke mot jødene under annen verdenskrig.

Hva USA og EU bedriver er kynisk og kalkulert provokasjon.

Kommentar #32

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Merkelig tråd

Publisert over 6 år siden

Først og fremst er det merkelig å være vitne til hvordan formann Steigans politisk-økonomiske analyse (som likner svært på gammal AKP-retorikk) vinner tilslutning i denne tråden fra de mest uventede hold...

Kommentar #33

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

His Master's Voice

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det mest betimelige i denne situasjonen for f.eks. Grape, Steigan, Aarsund og andre er naturligvis at nasjonalistiske krefter, eventuelt med fascistiske trekk iverig har fisket i rørt vann under oppstanden, og at noen av dem også har sneket seg til noen plasser i regjeringen. Ergo har USA (eller Den store satan - som landet også kalles) aktivt støttet disse og banet vegen for et fasciststyre i Kiev.

Arne D. Danielsen harselerer over de som ser farene når fascistiske og nazistiske bander styrer opprøret i Kiev og har tatt sete i den nye regjeringen. Han nevner blant annet Steigan, Aarsund  og undertegnede blant de som ser nazister ved høylys dag. Han kunne nevnt blant sine "amatører" også en person som Jahn Otto Johansen. Danielsen tror på og lytter bare til His Master's Voice. Resten er konspiratører. Intet kan rokke ved hans overbevisning uansett dokumentasjon.

La meg likevel våge meg på å legge fram en liste over noen av de som sitter i den nye regjeringen i Kiev. Det understående er hentet fra Radikal Portal og Aslak Storakers debattinnlegg om 9 fascister på toppen i nye Ukraina.

Denne lista tar utgangspunkt i beskrivelsen av den nye regjeringa slik det er gjengitt i den høyreorienterte og EU-vennlige avisa Kyiv Post.

1. Oleksandr Sych, ny visestatsminister. Sych er parlamentsmedlem fra Svoboda. Han kommer fra regionen Ivano-Frankivsk, der Svoboda er det største partiet og de regionale lederne nylig har forbudt aktiviteten til deres motstandere i Regionenes Parti og Kommunistpartiet. Sych er ellers kjent for å ville forby abort, også når graviditeten har inntruffet som følge av voldtekt.

2. Oleg Makhnitski, ny riksadvokat. Representerer partiet Svoboda. Makhnitski har trua med å rettsforfølge russiskukrainere på Krimhalvøya, som gjør opprør mot det nye regimet, for «separatisme».

3. Andriy Parubiy, nyoppnevnt leder for det Nasjonale sikkerhetsrådet. I 1991 var Parubiy med på å danne det nynazistiske Ukrainas Sosial-Nasjonale Parti, sammen med bl.a. Svobodas nåværende leder Oleh Tyahnybok. Han ble senere knytta til tidl. president Jutsjenkos parti «Vårt Ukraina». I 2010 oppfordra han Europaparlamentet til å revurdere fordømmelsen av Justjenkos tildeling av utmerkelsen «Helt av Ukraina» til Stephan Bandera, den berykta nasjonalistlederen som er anklaga for å ha myrdet hundretusenvis av jøder og polakker under andre verdenskrig. Parubiy spilte en ledende rolle i utforminga av «selvforsvarsgruppene» som slåss mot politiet på Maidanplassen.

4. Dmytro Yarosh, ny nestleder i det Nasjonale Sikkerhetsrådet. Yarosh er lederen for “Høyre sektor”, som utgjør en svært innflytelsesrik del av de væpna militsene som i dag kontrollerer Kiev. Yarosh er blant dem som høylytt har oppfordra til å innføre et landsomfattende forbud mot Kommunistpartiet og Regionspartiet, og oppfordret sine tilhengere til å stoppe deres aktiviteter «med alle midler». Yarosh hevder at organisasjonen han leder ikke deler de rasistiske synspunktene til Svooboda, men ifølge Ha’aretz har medlemmer av både «Høyre sektor» og Svoboda distribuert nyopptrykte utgaver av «Mein Kampf» og «Zions vises protokoller» under protestene i Kiev.

5. Serhiy Kvit, ny utdanningsminister, Har bakgrunn fra “Tridenten” som er en av gruppene som i dag utgjør den militante ekstremistiske bevegelsen “Høyre sektor”. Lederen Dmytro Yarosh har i et intervju beskrevet Kvit som «et velkjent medlem av Tridenten, og en av mine gode venner og kamerater».

6. Andriy Mokhnyk, ny miljøminister, er viseformann i Svoboda. På Svobodas hjemmeside kan vi lese at han i 2013 representerte Svoboda på et møte med det italienske partiet Forza Nuova. Forza Nuova har bakgrunn fra nazirock- og nyfascistbevegelsen og har vært en del av valgkoalisjonen til Allessandra Mussolini, barnebarnet til Italias tidligere diktator Benito Mussolini. Mokhnyk beskriver samarbeidet mellom Svoboda og Forza Nuova som godt, med jevnlige møter og koordinering av aktiviteter.

7. Ihor Shvaika, ny landbruksminister. En av Svobodas fem rikeste medlemmer, med betydelige økonomiske interesser i landbrukssektoren.

8. Ihor Tenyukh er Ukrainas nye forsvarsminister og medlem av Svoboda. Tenyukh er admiral og tidligere leder av Ukrainas marine. Tanyukh spilte en viktig rolle under Maidanprotestene ved å oppfordre soldater til å begå ordrenekt dersom de ble satt inn mot opprørererne. Han har et anstrengt forhold til Russland etter at han i 2008 beordra krigsskip til å blokkere inngangen til den russiske flåtebasen på Krim under krigen mellom Russland og Georgia.

9.Tetyana Chornovol skal lede den nye regjeringas anti-korrupsjonsarbeid. Chornovol har bakgrunn som pressesektretær i den militante høyreekstreme bevegelsen UNA-UNSO. Medlemmer av UNA-UNSO har deltatt i krigen mot Russland i Tsjetsjenia og mot regjeringen i Moldova på nittitallet. Partiet samarbeider nært med det tyske nynazistiske Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Chornovol skal imidlertid ha distansert seg fra UNA-UNSO og tilhørte i 2012 Julia Timosjenkos parti «Fedrelandet», som sitter i den nye regjeringa sammen med fascistene.

Som en nazist på forumet Stormfront uttrykker det: «Det føles som vi er tilbake i de sene 20-årene eller de tidlige 30-årene.»

Kommentar #34

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Russerne og Russland.

Publisert over 6 år siden

Nå er det jo bare slik at om Pål Steigan påstår at jorden er rund så vil enkelte begynne å tvile. Det er nå bare slik.

Men Aarsund, et spørsmål til deg som Russlandkjenner: Hva tror du det russiske regimets politikk overfor Ukraina gjør med russerne? Ikke bare deres forhold til en Putin som skårer stadig høyere på popularitetsbarometrene, men med deres generelle selvbilde, selfconfidence osv? Hvor mye av det som skjer tror du er motivert av slike "innvortes" anstrengelser?

Det er blitt hevdet at olympiaden først og fremst representerte anstrengelser i retning av å gjenreise russernes ære og stolthet. Viktige dyder i en gammel kulturnasjon. Tror du slike faktorer er inne i bildet også i Ukrainaaksjonen? Bedriver han "terapi" på det russiske folk etter Sovjethavariet?

At den negative befolkningsveksten i Russland har snudd tyder på at noe skjer i den russiske befolkningen vil jeg anta.

Kommentar #35

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Overaskelsens kunst.

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
tilslutning i denne tråden fra de mest uventede hold...

Det er alltid problematisk for den konvensjonelle når han får sine firkanter smadret. Men verden forandrer seg i den nye tid vet du Johannessen. :-) Og menneskene med den. Du får ommøblere der inne i ditt hode.

Kommentar #36

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tja

Publisert over 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Det er blitt hevdet at olympiaden først og fremst representerte anstrengelser i retning av å gjenreise russernes ære og stolthet. Viktige dyder i en gammel kulturnasjon. Tror du slike faktorer er inne i bildet også i Ukrainaaksjonen? Bedriver han "terapi" på det russiske folk etter Sovjethavariet?

Han, altså Putin ? Jeg vil si at det russiske samfunnet bedriver terapi på seg selv. Den pågående konflikten er viktig i så måte, Russland reiser seg fra fornedrelsen, fra å være et land man i mange år kunne skalte og valte med, til igjen å fremstå som en stormakt.

Kommentar #37

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja - litt mer ommøblering, kanskje?

Publisert over 6 år siden

Slagsvold skrev (#35):

Det er alltid problematisk for den konvensjonelle når han får sine firkanter smadret. Men verden forandrer seg i den nye tid vet du Johannessen. :-) Og menneskene med den. Du får ommøblere der inne i ditt hode.

Siden denne tråden mer og mer fortoner seg som et slags "politisk menighetsmøte", der enhver opposison forsøkes nullet ut som uinformert sludder (i beste ml-stil), kaster jeg - både for provokasjonens om "ommøbleringens" skyld - inn en link til søndagskronikken i Dagbladet, skrevet av Hans Fredrik Dahl.

Et sitat fra kronikken:

En viktig faktor i dag som alltid før i dette landet, er befolkningen — hvem de er, hvor de kommer fra. For tida telles «russere» nøye mot «ukrainere», og president Puten hevder sitt rett til å beskytte — ja hvem, egentlig? De innbyggere som snakker russisk? Men det kan nesten alle i Ukraina, landet er jo i praksis tospråklig. De russere som flyttet inn, etter at Stalin tilintetgjorde bøndene? Eller etter at han hadde deportert tatarene? Og da på toppen av en «befolkningspolitikk» som overgår det meste i ubarmhjertig brutalitet?

Ja, det er kanskje denne interessen som styrer Russlands argumenter; befolkningen og ikke svartehavsflåten. Når Putin hevder Russlands rett til å gå inn med militærmakt for å forsvare landsmenn i et annet land, bruker han ikke folkerett, men Hitler-politikk: Det var slik andre verdenskrig begynte, med kravet om å «beskytte» sudettyskerne. Har han glemt det?

Ukrainerne vet at mer enn omsorgen for folk og liv, er det makt og desperasjon som styrer russisk politikk. I kulturen så vel som i militære saker.

Her er resten:

http://www.dagbladet.no/2014/03/09/kultur/meninger/ideer/sondagskommentaren/hans_fredrik_dahl/32192680/

Kommentar #38

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tja Johannessen

Publisert over 6 år siden

Dahl, var det ikke han som betegnet nazisten David Irwing som vår tids fremste kildegransker for noen år siden, og Fure, senere dirketør ved Holocaustsenteret, gikk av skaftet og produserte en pamflett som motargument. 

Kommentar #39

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Fanatisme

Publisert over 6 år siden
Pål Steigan. Gå til den siterte teksten.
Kapitalismen er inne i sin verste krise noensinne. Den har vart siden 2008, og den fortsetter, og vil antakelig bli enda verre, særlig hvis det bryter ut handelskrig. 27 millioner i EU er arbeidsløse, halvparten av ungdommen i land som Hellas og Spania er uten jobb og uten framtid. Fattigdommen øker raskt og brutalt.

Kan Steigan komme med noen konstruktive innspill, istedenfor å rakke ned på kapitalismen. Det er ikke vanskelig å være ensidig, fanatisk negativt fokusert. Den som leter finner det han ser etter. I Steigan's verden er det fortsatt de slemme finanskapitalistene, som radbrekker arbeiderklassen, der fagorganiserte blir slengt i fengsel med udemokratiske metoder. Alt sammen en eneste stor kapitalistisk verdens konspirasjon.

Det blir for dumt når Steigan er så ekstremt ensporet. Han mister troverdighet. Han virker nesten blind, total blottet for fargetoner.

Prøv igjen: Skriv et nytt innlegg, der du forteller oss om fordelene med kapitalismen. Det spørs om han er kapabel til å se noe positivt ved kapitalismen. Hvis han ikke evner å se to sider av samme sak, er han en fanatiker.

Fanatisme er en følelse av å være fylt med overdreven, ukritisk nidkjærhet, spesielt for en ekstremt religiøs eller politisk sak, eller med en besettende entusiasme. Fanatisme betegner altså en blind, ensidig tro eller begeistring for noe. (Wiki)

Kommentar #40

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Helt riktig

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Dahl, var det ikke han som betegnet nazisten David Irwing som vår tids fremste kildegransker for noen år siden, og Fure, senere dirketør ved Holocaustsenteret, gikk av skaftet og produserte en pamflett som motargument.

Jo da, det stemmer.  Et veritabelt faglig mageplask - som han selvsagt også ble kritisert sønder og sammen for.  Så vidt jeg husker, tok han etter hvert selvkritikk.  En slik tabbe forhindrer vel ikke at mannen i andre sammenhenger har kunnskap og innsikt?

Kommentar #41

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Takk for svaret.

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Russland reiser seg fra fornedrelsen, fra å være et land man i mange år kunne skalte og valte med, til igjen å fremstå som en stormakt.

Det tolker jeg dithen at du bekrefter mine antagelser. Hos Tolstoi er balanse en viktig forutsetning for fred. (Og for et positivt selvbllde ære og stolthet.)

Da burde Vestens oppgave være: Hvordan kanalisere Russlands vei ut av fornedrelsen i en retning som ikke skaper konflikt og truer verdensfreden? Er Vestens adferd i Úkraina hensiktsmessig i en slik kontekst?

Kommentar #42

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Konspiratører på menighetsmøte?

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Siden denne tråden mer og mer fortoner seg som et slags "politisk menighetsmøte", der enhver opposison forsøkes nullet ut som uinformert sludder (i beste ml-stil),

Klarer ikke Oddbjørn Johannessen å se det åpenbare: Hvem er det som slenger rundt seg med insinuasjoner og påstander om konspirasjonsteorier og konspiratører uten noen gang å klare å vise konkret til hva som er konspirasjon og -teorier og uten å dokumentere noe som helst?

Kommentar #43

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvem har kritisert kapitalismen ?

Publisert over 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Kan Steigan komme med noen konstruktive innspill, istedenfor å rakke ned på kapitalismen.

Har noen angrepet kapitalismen ? Ikke slik jeg ser det Afsar, men du tenderer muligens dit hen at du setter likhetstegn mellom liberalisme og kapitalisme. Det som kritiseres er vel heller kapitalismen i sin nåværende neo-liberalistiske og globalistiske utgave. Nettopp den utgaven som vil legge flest mulig stater inn under sitt system, og gud nåde dem som setter seg til motverge. Vi snakker om en isme, liberalismen, som ikke har andre etiske verdier ,intet annet mål, enn selve kapitalakkumulasjonen. Se bare på skjebnen til midtøstens kristne minoriteter, liberalismen representert med USA ofret dem gjerne for å oppnå geopolitiske mål. Vennligst lær deg å skille mellom kapitalisme og neo-liberalisme. I tidligere tider bygde kapitalister samfunnet, i dag ødelegger de samfunn. I tidligere tider produserte de ting i dette landet, i dag legger de ned arbeidsplasser eller riktigere eksporterer dem til lavkostland. En gang i tiden hadde de fleste norske byer sine skofabrikker, sine tobakksfabrikker, tenk på alle skjorte fabrikkene som eksisterte, sine mineralvannsfabrikker,  møbelfabrikker, store som små,listen kan bli uendelig, de skapte arbeid, ja bare tenk på de 50 000 som handelsflåten sysselsatte. Så kom liberalismen og den globale kapitalismen og hva er tilbake ? Liberalismen har ingen forpliktelse til samfunnet i det enkelte land, kultur og annet som ikke dreier seg om kapitalakkumulasjon er dem revnende likegyldig. De underlegger seg gjerne land i sin søken etter kapitalakkumulasjon, lar minoriteter utryddes, som i midtøsten , i sitt kyniske spill. Dette er en kapitalisme og en økonomisk verdensorden vi ikke har behov for.

Kommentar #44

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sluttstrek

Publisert over 6 år siden

Dersom Grape leser det jeg har skrevet, så forsvarer jeg naturligvis ikke ekstreme elementer som fisker i rørt vann og som aksler seg inn i deler av regjeringen. Jeg var ung på syttitallet og kjenner lusa på gangen. Det var slett ikke noe vakkert, tvert imot var det skremmende og er ikke noe å stå etter.

Tvert imot så mener jeg at dette er en av oppstandens skyggesider og har aldri hevdet noe annet. Det jeg har debattert og imøtegått er påstandene om det er disse USA har siktet seg inn mot og hjulpet til makten, at USA med dette har fått det slik de ønsker det. Det har heller ikke den arme Nuland har sagt på Youtube (tidligere Nudland).

Jeg er enig med Jahn Otto Johansen og med Helge Lurås i deres analyser, men jeg tror ikke på premissene og konklusjonene i deres innlegg. De mener at Vesten ikke kjenner til det som foregår. De vestlige hovedsteders store, ressurssterke og høyst kompetente utenriksinstitusjoner vet godt og faktisk bedre enn både Johansen, Lurås og alle oss her inne – når alt kommer til alt. Og de ser med beklagelse uønskede sider ved utviklingen.

Jeg avslutter med å vise til Hans Fredrik Dahl sin meget interessante og også innsiktsfulle kronikk (selv om Aarsund skulle mene noe annet) i Oddbjørn Johannessen sin kommentar nr. 37.

Takker for seg. 

 

Kommentar #45

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hva med den andre halvdelen av befolkningen Danielsen ?

Publisert over 6 år siden

Danielsen ser her bort fra at opprørerne kun hadde tilsutning fra  ca 50% av befolkningen. Hve med de resterende som ikke vil inn i EU/Vestens system. Skal ikke de ha noen rettigheter ?

Kommentar #46

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Hvilke svar har Steigan?

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Det som kritiseres er vel heller kapitalismen i sin nåværende neo-liberalistiske og globalistiske utgave.

Jeg synes Aaresund skriver bra om de utfordringene som knytter seg til den globale nyliberale kapitalismen. Utviklingen er skremmende.

Jeg har over tid fulgt med på Pål Steigan sin blogg:

http://steigan.no/    

Steigan har mange interessante innlegg om de betenkeligste sidene ved kapitalismen, blant annet om storkapitalens rolle i politikken. Jeg har ikke sett andre som har fokusert på de samme problemstillingene og bevist at Steigan tar feil. 

Så hvis det er noen der ute som kan motbevise Steigans påstand om at demokratiet er gått av mote så er jeg lytter øre.

Ellers så vli jeg som Jarl Hanni Afsar skriver;" Kan Steigan komme med noen konstruktive innspill,".....gjerne høre mer om hva som er Steigans svar på utfordringene.

Kommentar #47

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Viktig skille og sortering.

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Det som kritiseres er vel heller kapitalismen i sin nåværende neo-liberalistiske og globalistiske utgave.

Du beskriver vel det høyrehøvdingen Willoch omtalte som rovdyrkapitalisme.

Studer bedriftslederen og høyremannen Jens Petter Ekornes. Da finner du etter min mening en lojal og patriotisk kapitalist jeg personlig beundrer. Slike kapitalister og høyrefolk trenger vi mange av. Han var neppe noen liberalist.

Kommentar #48

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Oss kapitalister

Publisert over 6 år siden

Hverseg har jo nordmenn rundt en million i andel fra statens pensjonsfond utland. Det skal ikke mer enn tusen slike nordmenn til for at de samlet er en milliardær. Det skal med andre ord ikke mer enn 20-30 tusen nordmenn for å tangere den aller rikeste i Norge (hvem nå det er) og på en million nordmenn har man vel stort sett tangert formuen til alle de rikeste i dette landet. 

Noen partier har som mantra at kapitalistene skaper arbeidsplasser. Det er jo forsåvidt riktig det men det gjelder like mye fru Hannsen med noen tusner på bok som har lånt ut disse til bankene som igjen låner dem ut til andre, som det gjelder den rikeste av de rike. 

Det er vel kun lagt under madrassen at penger ikke er arbeidende kapital. Mange bekker små bli som kjent en ganske stor vanndam etter hvert.

Kan man så sette likhetstegn mellom storkapitalistene og skapte arbeidsplasser. Det blir ofte litt høna og egget det der, hva ble skapt først arbeidsplassene eller formuen.

Er så ikke arbeidsplassene i det offentlige også verdiskaping eller er de bare et nødvendig onde som ikke gavner kapitalistene?

En ting er sikkert at kapitalisme i sin rene og ubesudlede form skaper monopolister som vinnere. På sikt tar vinneren alt og ferdig med det. Det er jo noe kvasikapitalistene ikke helt tolererer det ser man jo på deres rop om reguleringer så de kan være konkurrere på like vilkår. Den tonen blir ofte litt lavere når man blir lederhund, da er ikke iveren like stor for å slippe andre til.

At noen skaper flere arbeidsplasser enn andre er så sin sak men det blir helt feil å fokusere på de aller rikeste, de blir nok smågutter i arbeidsplasskapning på samme måte som de blir smågutter i kapital sammenlignet med hva landets befolkning skaper og eier. 

Muligens vi i mindre grad bør lytte til de som blir fremstillet som de aller rikeste, noe de ikke egentlig er, og heller se på den virkelig store kapitaleieren nemlig fellesskapet som utgjør kongerike Norge. For en ting er sikkert, hvis alle med formuer over en milliard kroner tar med seg sine penger og flytter fra Norge vil landet klare seg helt utmerket.

Det er umåtelig viktig at vi har politikere som ikke bare taler med organisasjoner men lytter til et bredt spekter av borgere og ikke minst benytter sin magefølelse. For gribber er det mange av og de kjennetegnes som oftest ved at fokus er meget snevert omkring hva de selv mener er et gode. Det er ikke alltid det er et gode for befolkningen i vårt land.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere