Mette Solveig Müller

57

Tankekontroll, bevissthet, manipulering og tro

Et TV-program jeg så i går omhandlet begrepet "Tankekraft" uten "overtro". Det ga virkelig min tanke "vinger" i forhold til dette å manipulere andre mennesker gjennom påvirkning av tanken? - Er det egentlig dette den politiske historien forteller om?

Publisert: 5. mar 2014

I programmet møtte vi en ansvarlig et TV program som ikke visste hva han var med på. Før sendingen begynte var intervjueren opptatt av om lyssettingen var riktig; noe vi ikke var med på som seere. - Så til opptak hvor selve spørsmålet ble stilt: "Kunne programlederen fortelle om en gang det virkelig gikk galt i programmet", spurte intervjueren? Han ville ha svaret i et eneste ord som beskrev situasjonen. Før kandidaten svarte skrev han selv ordet "Belysning" på et papir. 

Den intervjuede fortalte om en farlig situasjon med en lampe som hadde falt ned, og beskrev hendelsen i det ene ordet "Lampe". - Han ble himmelfallen , da han så at intervjueren hadde skrevet ordet "Belysning" på sitt eget papir, før han avga sitt svar. - Tankekraft? - Nei, dette handler om noe annet nemlig "Tankekontroll"! - Så enkelt, men likevel skremmende om det å være menneske? - Og hvor lett andre får kontroll med vår egen tenking?

---------

Så tilsynelatende enkelt lar vi oss faktisk manipulere av andre! Det som hadde skjedd forut for sendingen var allerede gått i glemmeboken, men hjernen var penset inn på det ønskelige tankesporet, - "belysning".

Mine tanker fortsetter til historieske hendelser og massesuggesjon vi ikke har evne til å forstå i dag. Samtidig som jeg spørr om hva som påvirker vår politike tanke i vår egen tid?

11.sept.2001 forandret kollektivt vår tenking om den faren islam kunne være, og vi aksepterte uendelig mye mer kontroller og oppfølginger på flyplasser etc. - Vi forsto det når vi måtte hjelpe de muslimske land til å innføre "demokrati".

Her hjemme ble vi kollektivt påvirket av 22 juli 2011. - Faren ved den ytterliggående høyretenkingen, som ofte var representert av konservative krisne verdier, var blitt en ny fare i vårt eget samfunn. Det gode var at denne tenkingen "opphevet" noe av virkningen fra 11.sept. 2001! - Men de politiske fiendene var faktisk nå ALLE personer med noe som helst tankegods felles med det klipp og limarbeidet Anders BB hadde produsert. Høyresiden i norsk politikk var så og si eliminert.

Men vi er et forholdsvist traust folkeslag, og PST kunne i går formidle at disse høyreekstreme stemmene enda ikke hadde klart å organisere seg i vårt samfunn. For å være på den sikre siden, ønsker de nå tilgang til alle våre private datamaskiner, slik at de kan effektivisere denne kontrollen. Dette fremsettes på en så selvfølgelig måte, at vi alle forstår at dette er til vårt eget beste.-

---------

Men i våre forskjellige troslærer har vi et annet fellesskap. - Vi er alle på et eller annet vis, bedt om å gå inn i våre lønnkammer i stillhet, - for der å lytte til vårt eget indre, - det som er gitt oss av Gud vår skaper, samtidig som vår sultne sjel "næres" av "Lyset" i den "evige visdom", de hellige tekster;  - sendt ned til menneker til ulike tider og ulike steder når det har blitt "nattemørkt" på jord. Alle troende har i tillegg, på den ene eller andre måten blitt undervist i hvordan å klare tanken gjennom avståelse fra fysiske og materielle gleder - gjennom faste!

Slik sett vil all religiøs tro kunne representere en fare for dem som ønsker å manipulere vår tanke! - Dette er virkelig vel verd å grunne på nå som vi virkelig trenger å løfte oss mot en høyere forståelse?

Jeg fikk nylig anledning til å lese Matt.28, v. 18 - 20 (misjonsbefalingen) fra prekestolen i kirken. Ord som virkelig ga meg dypere mening, og  jeg tok kraft da jeg kom til ordene:

"...og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere"!

Er det ikke bønn, faste, daglig oppbyggelse av gamle visdomsord som alle troende egentlig har til felles? Troens vei, er veien for å oppnå større bevissthet om alt som er! Den "Veien" har vi gått i vesten!  -  Både i vårt eget indre og i verden som omgir oss gjennom vitenskap. Det er denne "Veien" Jesus ville lede oss på - "Veien" til større bevissthet; så vi igjen kan bli som én sjel i ett legeme; - slik det hele startet.

Jeg er glad og takknemlig for å ha fått mulighet til å fremføre "Misjonsbefalingen" i en av våre kirker, og at jeg er fri til å dele mine tanker med dere.

Vennlig hilsen Mette

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Stillhet, tid og mulighet.

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men i våre forskjellige troslærer har vi et annet fellesskap. - Vi er alle på et eller annet vis, bedt om å gå inn i våre lønnkammer i stillhet, - for der å lytte til vårt eget indre, - det som er gitt oss av Gud vår skaper, samtidig som vår sultne sjel "næres" av "Lyset" i den "evige visdom", de hellige tekster; - sendt ned til menneker til ulike tider og ulike steder når det har blitt "nattemørkt" på jord. Alle troende har i tillegg, på den ene eller andre måten blitt undervist i hvordan å klare tanken gjennom avståelse fra fysiske og materielle gleder - gjennom faste!

Takk for gode refleksjoner!

Den utrolige flaks vi har i vår tid: å ha fritid, lett tilgjengelig kunnskap og rel. frihet og ytringsfrihet gir oss alle muligheter til et rikt indre liv, og til den selvstendighet som vi gjerne skulle ha, men som i våre dager altså har andre former for "fiender".

Å lytte til Guds røst og til "sjelens dialog med seg selv" er livets oaser.

Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Fuckr med dn hjrne

Publisert rundt 6 år siden

Jeg vil gætte på at det er ovennævnte program du har set. Jeg finder det også fascinerende og lidt skræmmende.

http://www.dr.dk/tv/se/fuckr-med-dn-hjrne/fuckr-med-dn-hjrne-1-10

Der har været en tidligere udsendelsesrække i serien med samme titel - håber de bliver gjort tilgængelige på et tidspunkt.

Jeg er enig i at tankekontrol i form af ubevidste påvirkninger af tanker, følelser og opmærksomhed er et upåagtet og farligt fænomen - ligesom en af mine kæpheste, gruppetænkning er det.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil gætte på at det er ovennævnte program du har set. Jeg finder det også fascinerende og lidt skræmmende.

Ja, det var nok dette programmet jeg så på NRK i går kveld. - Som du sier, det er både fasinerende og skremmende. Vi kan så alt for lett bli forførte til å dra alt for raske slutninger på helt feil grunnlag. - Dette har  vel en nær sammenheng med det du kaller gruppetenking og PK også? -

Takk for at du fant linken til programmet

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Lykt som leder til sannheten

Publisert rundt 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Den utrolige flaks vi har i vår tid: å ha fritid, lett tilgjengelig kunnskap og rel. frihet og ytringsfrihet gir oss alle muligheter til et rikt indre liv, og til den selvstendighet som vi gjerne skulle ha, men som i våre dager altså har andre former for

Hehe :-) Det er vel ikke bare flaks?

Baha'u'llah sier i en av sine tavler at Gud har skjenket mennesket et sinn som fungerer som en lykt og leder ham til sannheten. 

Sannheten er altså IKKE en fast størrelse noen innehar, men noe vi sammen må søke for å kunne forenes i denne éne sjel; - Vår Gud, - vår lengsel. (Denne enhetstanken er sentral  i alle religioner)

Jeg ser det slik, at de ulike "gudsåpenbarere" opp gjennom tidene har gitt oss kunnskap om hvordan vi selv må forholde oss til det som bor i oss, gjennom faste, bønn, oppbyggelig lesing, forsakelse etc. Forhold som gir klarhet til tanken og leder oss på en god vei, i samsvar med evner og anlegg. - Slik ser jeg at alle religioner faktisk har ført sivilisasjonen fram til det punkt vi befinner oss i dag. - Det ga meg virkelig mening å lese fra Matt. 28, 18 - 20:

"...og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere"!

På 1970 tallet var mange redde for at vi ble hinduer, da "Transendental Meditasjon" inntok landet. - I dag er flere redde for at vi blir buddister når "Mindfullness" inntar landet. - Men kanskje ga Jesus litt for lite veiledning om dette arbeidet inne i lønnkammeret for 2000 år siden? I dag erkjenner til og med vitenskapen hvor heldig faste kan være for helsa.

Ja, fiendene er alle de som ønsker kontroll over våre sinn for å styrke sin egen makt og begjær. Det er skremmende hvor lett det lar seg gjøre, når en ser hvor fort egen tenking kan bli manipulert av andre. Vi ser også hvordan reklamen utnytter alt som er! - Det sier seg nesten selv at det må bli ekstra viktig å  ta flere runder i lønnkammeret, tenker jeg. - Kanskje det også kan bøte på det store sykefraværet i landet  vårt; - når tempoet blir for høyt?

Med bibelspråk kan vi vel si at vi trenger å føre en "krig" (jiihad) mot "Mammon" i lønnkammeret?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Dette har vel en nær sammenheng med det du kaller gruppetenking og PK også? -

Jo, jeg mener at også vores tid har sin karakteristiske fejltænkninger, sådam som man så nemt kan se det i bakspejlet - og at vores fejltænkning er noget i omegnen af 'rationalisme'. Altså en helt overgreven og urealistisk forestilling om, hvor rationelle vi mennesker er og i forlængelse, hvor radikale og ekstreme projekter vi er i stand til at planlægge, overskue og gennemføre.

Hybris, kort sagt...

Kommentar #6

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Henge seg, opp i

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Den "Veien" har vi gått i vesten!

Tok bare noe jeg kunne starte med.  All utvikling forutsetter en endring. Og endringer er oftest ikke statiske.  Så alle kulturer/samfund har iboende evner til endring, gode eller dårlige.

Meditasjon, eller andre "øvelser" som fremmer det å lære seg selv og kjenne, er nyttige for en hver positiv utvikling. For er holdningen vår, at den "andre" gjør sitt beste, må vi også annerkjenne den enkeltes mulighet til endringer vi selv mener oss på vei i.

For all komunikasjon handler om manipulering, dog i positivt øyemed.

Likte innlegget ditt.

Kommentar #7

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Rasjonelle

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Altså en helt overgreven og urealistisk forestilling om, hvor rationelle vi mennesker er og i forlængelse, hvor radikale og ekstreme projekter vi er i stand til at planlægge, overskue og gennemføre.

Egoisme er kan hende rasjonell, i en helhetlig form.   To, flere som er i ett felleskap, vil være rasjonelle, for å sikre, stabilisere rammene i/rundt felleskapet. 

Hvorvidt det er feiltenkning, at samfunnet tilater planlagte overgrep etc, eller om samfunent trenger denne åpenheten som tillater slike episoder.

Kan vi forvente at det dog blir ett bedre samfund?

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Tid til å bearbeide

Publisert rundt 6 år siden

Takk for ditt hyggelig svar på denne tråden. - Jeg spør meg altså også, om "disse øvelsene" faktisk er noe av det mest sentrale i trosinnholdet, for nettopp å bringe denne vår verden fremover?

Det handler jo ikke bare om å lære seg selv å kjenne, men å utforske alt som er? Mang en viten har vel fremkommet gjennom dette å undre seg over naturens fantastiske løsninger og å se alt i sammenheng i vår verden!

Vi tar inn så utrolig mye i løpet av en dag, og dette å få tid til å bearbeide er kanskje det som det skorter på i en travelt presset hverdag? -Å ha et livssyn, blir som å kunne se alt fra en redningsbøye. En kan holde nye impulser opp mot den evige visdom som er overlevert oss. Slipper å kastes rundt av stadig nye stormer som truer med å ta livet av oss.

Så får vi ta samtalene med hverandre derfra som du sier - med respekt for hva den andre har kommet fram til :-)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #9

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Trosgrunlag

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
En kan holde nye impulser opp mot den evige visdom som er overlevert oss

For meg er all informasjon å lære meg selv og kjenne.  Også troen min. Sikkert grunnet mitt syn på hvem Gud "er". 

All samtale er for meg å speile meg i den andres gjensvar. Se høre føle "motstanden", akseptet, nyansene etc.

Det du har funnet, forblir ditt, til jeg kan prøve det, i tanke form, praksis, samtaler, skriverier. Noe av det jeg  lese, slår rot og spirer, uten at jeg  nødvendigvis er det bevisst. Så  normalt trenger jeg og praktisere det jeg leser i en eller annen form. Som meditasjon, faste etc.

For meg er troen noe abstrakt, som jeg har valgt og ta inn i min tanke.  Og noe "tro" blir endel av min væren. Den tro som ikke blir en del av meg, endrer meg, former meg etc, ligger der bare,kan hende i dvale.

Hvorvidt troen ener oss, er jeg usikker på. MEn at vi har behov for denne enhet, er jeg enig i.:).

 ""Veien" til større bevissthet; så vi igjen kan bli som én sjel i ett legeme; - slik det hele startet. "

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Enheten i Gud

Publisert rundt 6 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
For meg er troen noe abstrakt, som jeg har valgt og ta inn i min tanke. Og noe "tro" blir endel av min væren. Den tro som ikke blir en del av meg, endrer meg, former meg etc, ligger der bare,kan hende i dvale.

Takkk igjen for ord jeg kjenner du deler "innenifra". Dette er det beste ved VD, at vi deler med hverandre, men likevel bare tar til oss det vi selv makter :-) Andre ting kan ligge der latente.

Du beskriver vel egentlig, hvordan troen hjelper oss å være i stadig utvikling mot større bevissthet, i  det de "skjulte ord" gleder oss med stadig større forståelse? -  Det er godt å tenke på "ordene" som en slik "mat for sjelen", som åpenbarer sitt innhold for deg når du trenger det som mest, og som gjør deg "sulten" på å lese og grunne på stadig mer?

 "De andre er deler av meg selv", er et uttrykk jeg også opplever er veldig vanskelig å forstå i seg selv. Men  www.laitman.no har gitt en god forklaring i denne utredningen om "Adam - vår felles sjel", som jeg finner interessant.

I linkens andre artikkel spørres det om hvorfor verdens befolkning øker? Og svaret gir han her: "Verdensbefolkningen øker som et resultat av ytterligere fragmentering av dens felles sjel. Da vi “faller” hele tiden og mister stadig spirituell støtte, blir egoet større: for at vi skal kunne korrigere dette på en enklere måte, blir partiklene til sjelen mindre og mindre. Ellers ville vi ikke ha vært i stand til å takle et så stort ego."

Nå lever vi i en tid der vi kommuniserer med hele verden, og "de andres" lidelser kommer helt inn i stua vår og påvirker oss. Jeg forstår at lidelsene til "de andre" virkelig angår meg selv, og at heller ikke jeg får det bedre, om ikke de får det bedre. Vi lever i en gjensidig avhengighet, slik sykdom i min egen kropp påvirker hele legemet. -

Botemiddelet ligger i svaret over, hører jeg. Da kjenner jeg på; - at løsningen på vår verdens kriser handler om å nå en høyere spirituell forståelse av at vi alle tilhører den samme Gud, og at "Jorden er kun ett land og menneskeheten dets innbyggere."

Denne fremstillingen gir mening til det håp og den tro som ligger i ordene: ""En forenet menneskehet kjennetegner det stadium som det menneskelige samfunn nå nærmer seg. Enhet innen familien, stammen, bystaten og nasjonen er blitt prøvd i nevnte rekkefølge og er blitt oppnådd. Verdensenhet er det mål som den lidende menneskeheten nå streber etter." - "Enheten i Gud"

Som celler i det samme legemet; "Jesu legeme", formidler vel kristentroen?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #11

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Ja takk begge deler

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
at løsningen på vår verdens kriser handler om å nå en høyere spirituell forståelse av at vi alle tilhører den samme Gud, og at "Jorden er kun ett land og menneskeheten dets innbyggere."

"Som celler i det samme legemet; "Jesu legeme", formidler vel kristentroen?"

Kristen tro, "har" for meg formidlet "en" frelser. 

Å "bli" frelseren eller bli som ham, har ikke vøri akseptert innenfor "normal" kristen tenkning. Kristendomens teologier, har en redningsplanke, som redder en bort fra ens selvforskylte undergang. Og den forkynner at de som dog går mot undergang, blir dog frelst av nåde. 

Behovet for en universel enhet med alle, også de utenfor, blir dermed neglisjert, og er uaktuell.

Så ett, i en helhetlig, hele jordens folk, ser ikke mulig ut i kristendommens teologier.

Hvorvidt den enkelte kristne, vil "føres" i retning av det som uansett vil skje, og endrer seg mot å bli som Kristus, får en håpe på.

For som du skriver i øverste sitat,    så handler det om å nå en høyere forståelse, åndelig/spirituell. 

Jeg skiller mellom egen utvikling, og spirituell utvikling. Det er intet skille mellom disse. De hører ikke sammen, men er uadskillelige i tiden. 

"De andre er deler av meg selv", fordrer for meg å være meg selv bevist. Uten en "sterk" kjenskap til egen utvikling, styrket selvbilde, vite hvem jeg er, kjenne meg selv, ser jeg ikke mulighet til det  å "elske" den andre som meg selv.

Med dette som bakgrun, er "alle" ord sagt med hensikt å "befrukte"og ønske liv, hellige. Men jeg trenger ikke å forholde meg til de som hellige.  Å kaste perler for svin, kan en erfare i ens ønske om å "gi" noe videre. Det trenger ikke være en agresiv avisning. Oftest uinteresert tilbakemelding.

Tar en bort allt spirtuelt språk, har en tilbake selvutvikling, med en dybde uten grenser.  ;)/

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Mere frelse

Publisert rundt 6 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Kristen tro, "har" for meg formidlet "en" frelser.

Jeg filosoferer litt over ordene, og lander på at "Frelsen" må ligge i å koble seg selv sammen med "den store universelle kraft", og kjenne at jeg lærer å leve i harmoni med  det som er både i  meg og med mennesker og natur rundt meg?

Jeg opplever at de "Skjulte ord" (A 40) sier noe om frelse med andre ord: -

"Om du så skulle jage gjennom rommets uendelighet og krysse den vidstrakte himmel, vil du allikevel ikke finne ro om du ikke underkaster deg Vår befaling og ydmyker deg for Vårt Åsyn".

Her hører jeg budskapet om frelse, - dog i et helt annet "spirituelt språkdrakt", fra en jeg anser å være en virkelig seer fra nyere tid. (profet) Så kanskje vi nærmer oss sannheten i de ord du skrev:

"Tar en bort allt spirtuelt språk, har en tilbake selvutvikling, med en dybde uten grenser. ;)"

At "religionene" i seg selv blir en trussel for det de hver for seg ønsker å oppnå? Det er metodene vi velger å bruke det virkelig handler om?

-----

Men en selvutvikling er ikke uavhengig av alt annet, men handler om å finne sin egen plass -  i vår egen tid, - i arbeid for det gode scenarioet vi ser ligger foran oss i våre håp og drømmer. Ulike tidsaldre har virkelig ulike utfordringer, noe vi også ser at avspeiler seg i de ulike religionene og deres formaninger!

Det blir lettere å se "de andre" og deres "gode vilje", om de så er troende eller sekularister, når vi på denne måten river ned de mange gjerder som skiller oss. - Og kanskje får vi da lettere øynene opp for dem som bare søker å manipulere oss etter sin egen vilje? Slik at vi blir mer våkne?

Ja, du må ha takk for at du gir mine tanker  litt å tumle med. Nesten så jeg kan si , at også dine ord "befrukter min sjel" - Slik de for avsted med meg i dag (ler)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Illusjonen om en fri presse

Publisert rundt 6 år siden

Jeg ønsker å supplere denne tråden min med en link til et TV- program som ble vist på NRK2, mandag 17.03.2014. Programmet heter:

"Illusjonen om en fri presse"

Dette er et stoff, som jeg tror mange her på VD har glede av å få med seg, om de ikke allerede har sett det. Innholdet beskriver hvor lett vår hjerne lar seg påvirke, og programmet innledes da også med ordene:

"Når menneskene gir avkall på privilegiet det er å tenke, så forsvinner de siste konturene av frihet i horisonten"

Jeg tror i dag på den ene Gud og profetene, (slik de og sier i islam).  Jeg tror at de alle har vært sendt ned til oss for å utstråle det "sjelens lys" som tiltrekker oss; - dette for å hjelpe oss videre på vår egen vei. Jeg tenker på dem som den besjelede kraft (sendt fra den ene Gud), som opplærer oss i hva vi selv må gjøre for å utvikle våre egne evner, også tankeevne; - med alle de sanser vi er utstyrt med fra vår skaper! - Avståelse fra mye av denne verdens fristelser og tiden i bønn og stillhet, har alle profetene formidlet så vidt jeg vet?

Og vi "underkaster oss troens lover for vår egen tid" av kjærlighet for den skjønnhet vi øyner å kunne skape - i fellesskap  - her på jord!

Det sies at "Det lys som disse sjeler (Guds profeter/store religionsstiftere) utstråler, er årsaken til fremskritt i verden og fremgang for dens folk. De er som surdeig som gjennomsyrer den skapte verden og utgjør den besjelende kraft hvorigjennom verdens kunstarter og underverker er blitt frembragt."

Dette tror jeg på. - Jeg forsøker ellers å være mindre aktiv her på VD fremover, men lover ikke noe.

Vennlig hilsen Mette

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere