Kjell Arne Norum

60

OL 2022: Holder budsjettet?

OL-entusiastene bør slutte å love at budsjettet for et Oslo-OL vil holde.

Publisert: 28. feb 2014

Det er godt kjent at budsjettene pleier å ryke før de største idrettsarrangementene. OL på Lillehammer i 1994 fikk en budsjettsprekk på 347 prosent. Rammen gikk fra 1,8 milliarder til 8, 5 milliarder kroner. VM på ski i Oslo i 2011 endte med å bli eventyrlige 18 ganger så dyrt som forutsatt. Dette er bare to av mange eksempler. Derfor er det mer enn forståelig at søkelyset settes på budsjettet for en eventuell ny olympiade i Norge.

Nå heter det at budsjettet vil holde dersom Oslo blir tildelt OL i 2022. Garantisten for dette skal være Veritas m. fl., som har gått igjennom budsjettet og kvalitetssikret det med tanke på det statlige bidraget. Nå har Harry Arne Solberg stilt spørsmål ved dette. Han er professor ved Handelshøyskolen i Trondheim, med sportsøkonomi som spesialfelt. I Vårt Land 18. februar spår han overskridelser. Dette grunngir han blant annet med å vise til følgende usikkerhetsmomenter:

1. Arrangementet vokser. Antall øvelser har økt fra 46 i Calgary 1988 til 86 i Vancouver i 2010. Det er en økning på 87 prosent. Ingen vet hvor mye det vil øke til 2022.

2. ”Det kommer nye krav hele tiden. Noen kommer fra IOK, andre fra internasjonale særforbund. Det går ikke mange år mellom hver gang Det internasjonale skiforbundet endrer kravene til hoppbakker, noe som gjør at de nesten må bygges om kontinuerlig.”

3. Alt må være ferdig til en viss dato. Da blir det ofte tidspress på slutten. Det medfører jobbing døgnet rundt. Dermed øker utgiftene kraftig, slik de gjorde før Oslo-VM.

4. Det går mye prestisje i å gjøre alt så fint som mulig og imponere verden.

Solberg advarer oss altså mot å tro at budsjettet ikke kan sprekke, selv om Veritas har kvalitetssikret tallene. Og så kommer det: ”De har lagt samme forutsetninger til grunn som det søkerbyen Oslo har gjort. Problemet er at disse endres underveis.”

Selv besitter jeg ingen ekspertise på sportsøkonomi og vinterolympiader. Men det Solberg sier, er tankevekkende og virker troverdig. Jeg tenker at OL-entusiastene bør slutte å love at budsjettet for et Oslo-OL vil holde. De kan ikke vite det. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

DnV garanterer ikkje for noko som helst

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Garantisten for dette skal være Veritas

Dei underskriv alle dokument med "without prejudice". Deira erstatningsansvar er avgrensa til portoen på det brevet dei eventurelt må sende til oppdragsgjvaren som inneheld fråskrivele av alt ansvar.

DnV er ikkje ein nøytral instans. Dei jobber for interessene til den som betalar dei.

Kommentar #2

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Det var Staten som bestilte rapporten

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
DnV er ikkje ein nøytral instans. Dei jobber for interessene til den som betalar dei.

Så enkelt er det nok ikke. Det var ikke søkerbyen Oslo som var oppdragsgiver, og heller ikke idrettsorganisasjonene, men Staten. Kulturdepartementet og Finansdepartementet ga oppdraget til en kvalitetssikringsgruppe, der Veritas (nå DNV GLAS) var en viktig aktør. Dette er i overensstemmelse med en statlig bestemmelse om at det skal foretas kvalitetssikring på store statlige investeringsprosjekter.

Rapporten kan man finne her.

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Den er lest

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Rapporten kan man finne her.

og reint overfladisk lest. Det eg kan sei i positiv lei, er at det er bra at det er staten som er oppdragsgjevar. Negativt kan det seiast at ingen som kjempar for eigeninteresser bryr seg om kva Staten betalar, og dei som representerer Staten kan ein heller ikkje vente vil slåss for hardt for samfunnets interesser. Det lettaste for Staten sine tilsette er å opne pengebingen. Når prosessen fyrst er i gang då er han ikkje til å stoppe same kva sluttsummen vil verte med mindre Norge går konkurs.

Elles er den som alle slike rapportar generell og Veritas garanterer ikkje for noko som helst og tek heller ikkje ansvar for noko som helst. Rapporten kan nyttast som utgangspunkt for kritisk vurdering av dei summane og vurderingane som ligg på bordet. Skal ein på fagleg gunnlag vurdere rapporten, då må ein ha kunnskap og erfaring nok til å ta for seg rammevilkåra og anslaga som er lagt på bordet. Det er rett og slett eit rundt dokument der utstedaren har sikra seg mange rømingsvegar når ting gjeng galt.

Då set eg att med magekjensla tufta på erfaring, og den seier meg at det berre er snakk om kor mange gonger ein må gange 30 milliardar for å kome i mål. Og dei som tener på slike arrangement, har verken magemål eller skam i livet. Argumentet ein set att med på bunnlinja: Norges verdens rikaste land må kunne spandere ein slik fest på hovedstaden!

Eg er heilt ueinig. Eg skal vere med på spleiselaget men ser ikkje nokon veg til å få valuta for pengane. Om vergudane viser se frå same sida som i år, då vert heile prosjektet ein dundrane fiasko.

Om vi skal gamble så store summar, då må vi satse på Lillehammer ein gong til! Der er ver og føreforhold dei beste.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere