Solveig A. Wahl

21

Folkeopplysning: Begrepet ‘Nazi’ – hva er opprinnelsen

Det synes å være konsensus om at 'Nazi' er et akronym for det tyske ordet Nationalsozialismus.

Publisert: 28. feb 2014

I sin kommentar #228 forklarer Gunnar Søyland oss at «‘Z'en i "Nazi" kommer fra soialismen Vi ser altså at z'en kommer fra sosialismen. Det offisielle navnet på det tyske nazi-partiet var forøvrig NationalSozialistische Deutsche ArbeiterPartei, forkortet til NSDAP.» 

Jeg har spurt nå to tyskere som har gitt meg nøyaktig samme forklaring.Er dette den eneste/ riktige forklaring? Vi kan glemme forklaringen til det tyske parti NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland) fra hvor jeg oversatte noen linjer. Det ser ut for meg at dette parti vil renvaske Nazitiden (se kommentar #232)

Da NSDAP også rommer begrepet sosialisme og sosialisme for enkelte er = kommunisme er = djevelen selv, velger en rekke mennesker av ideologiske grunner å fortelle oss at:  

«Det er et udiskuterbart faktum at nazistene var det Tyske Arbeiderpartiet NSDAP - de var venstreorienterte mørkerøde nasjonal sosialister med en stor mektig stat som mål, kritikk av kapitalisme, oppbygging og videreutvikling av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere. Samme retorikken bruker jo av både Arbeiderpartiet og SV.» (sitatet er klippet fra VD)

I et annet sitat herfra heter det:

«Hva er nazisme? Det er nasjonalsosialisme - nasjonalistisk (rasistisk) sosialisme»

 

Dette må da være den rene ønsketenkning fra dagens høyreekstreme. For hvordan kan dette stemme overens med hitlertidens parole:

 “Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! Wer macht uns frei? Die Hitlerpartei!’’ (Hvem har forrådt oss? Sosialdemokratene!Hvem gjør oss frie? Hitlerpartiet!)

 Nazistenes ubarmhjertige forfølgelse av sosialdemokrater og kommunister må vel være det sikreste bevis på at ovennevnte VD-sitater er historieforfalskning.

 

Til saken. Hva er så opprinnelsen til begrepet ‘Nazi’:

Opprinnelig var «Nazi» en utbredt koseform for det i Bayern og Østerrike mye brukte fornavn Ignaz  (en forkortelse av det latinske navn Ignatius).  Nazi’ ble også brukt nedsettende om en enfoldig, tullete person, og/ eller for en tysk-østerriker og tysk-böhmer. Ludwig Thoma (1867 – 1921) skrev for eksempel teaterstykket med tittel: „Der Schusternazi“ (Skomakernazi). ‘  

Navnet/ begrepet Nazi går videre i historien, mens jeg hopper nå til 1930: Da ble begrepet Nazi brukt for skjerpe avstanden mellom Hitler-tilhengere og Sozi (Sozialist = SPD- eller SPÖ-tilhengere). Den usedvanlig nysgjerrige anbefales å studere alle Nazi-irrganger her 

 

Intet nytt under solen: Jeg tenker her på Nazi-parolen «Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten!» Og slik er det også i dag. Det er AP og SV som sies å ha forrådt den Norske Nasjon. Og da slutter ringen seg med Resirkulert hets

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Det offisielle navnet på det tyske nazi-partiet var forøvrig NationalSozialistische Deutsche ArbeiterPartei, forkortet til NSDAP.»

Når vi snakker i store termer var naziTyskland ikke en kapitalistisk stat, men en sosialistisk - og den var selvsagt antisemmitisk og nasjonal.

Sosialisme, som økonomisk system - er jo basert på at Staten har eierskapet til produksjonmidlene og for å få til det kreves gjerne totalitære diktaturregimer.

Nazi betegnelsens opprinnelse anser jeg korrekt gjengitt i det sitatet ovenfor. 

Innordning og underordning følger som krav av regimer både hos Hitler og Stalin.  Indoktringering og hjernevask fra barnsben likeså.  Staten krever indirekte og direkte eierskap av individet.  Staten har styring på mediene og krever lojalitet.  Frie stemmer knebles og forfølges.

Legger inn en link til en lengre artikkel med overskrift:  "Why nazism was socialism and why socialism is totallitarian" sies følgende vedr. forskjellen på den sosialisme som var under Hitler og den vi ser i våre nordiske land:

"Socialism cannot be ruled for very long except by terror. As soon as the terror is relaxed, resentment and hostility logically begin to well up against the rulers. The stage is thus set for a revolution or civil war. In fact, in the absence of terror, or, more correctly, a sufficient degree of terror, socialism would be characterized by an endless series of revolutions and civil wars, as each new group of rulers proved as incapable of making socialism function successfully as its predecessors before it. The inescapable inference to be drawn is that the terror actually experienced in the socialist countries was not simply the work of evil men, such as Stalin, but springs from the nature of the socialist system. Stalin could come to the fore because his unusual willingness and cunning in the use of terror were the specific characteristics most required by a ruler of socialism in order to remain in power. He rose to the top by a process of socialist natural selection: the selection of the worst.

I need to anticipate a possible misunderstanding concerning my thesis that socialism is totalitarian by its nature. This concerns the allegedly socialist countries run by Social Democrats, such as Sweden and the other Scandinavian countries, which are clearly not totalitarian dictatorships.

In such cases, it is necessary to realize that along with these countries not being totalitarian, they are also not socialist. Their governing parties may espouse socialism as their philosophy and their ultimate goal, but socialism is not what they have implemented as their economic system. Their actual economic system is that of a hampered market economy, as Mises termed it. While more hampered than our own in important respects, their economic system is essentially similar to our own, in that the characteristic driving force of production and economic activity is not government decree but the initiative of private owners motivated by the prospect of private profit.

The reason that Social Democrats do not establish socialism when they come to power, is that they are unwilling to do what would be required. The establishment of socialism as an economic system requires a massive act of theft — the means of production must be seized from their owners and turned over to the state. Such seizure is virtually certain to provoke substantial resistance on the part of the owners, resistance which can be overcome only by use of massive force.

The Communists were and are willing to apply such force, as evidenced in Soviet Russia. Their character is that of armed robbers prepared to commit murder if that is what is necessary to carry out their robbery. The character of the Social Democrats in contrast is more like that of pickpockets, who may talk of pulling the big job someday, but who in fact are unwilling to do the killing that would be required, and so give up at the slightest sign of serious resistance.

As for the Nazis, they generally did not have to kill in order to seize the property of Germans other than Jews. This was because, as we have seen, they established socialism by stealth, through price controls, which served to maintain the outward guise and appearance of private ownership. The private owners were thus deprived of their property without knowing it and thus felt no need to defend it by force.

I think I have shown that socialism — actual socialism — is totalitarian by its very nature."

http://mises.org/daily/1937

Hvis vi går til politiske holdninger og støtte i Midt-Østen så foretrekker våre sosialdemokrater dette- og dette er jo igjenkjennbart ...

http://www.youtube.com/watch?v=7Gzyeo1Z1I4

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Enkle "beviser" fra folkeopplyseren

Publisert rundt 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg har spurt nå to tyskere som har gitt meg nøyaktig samme forklaring.

Samme forklaring som den over eller den under? Har du funnet enda en betydning for ordet "nazi"?

Det er gjerne ikke så mye som skal til for å beholde egne fiendebilder.

Sitat: Det er AP og SV som sies å ha forrådt den Norske Nasjon. Og da slutter ringen seg

Det virker som om Solveig W ensidig fokuserer på nasjonalisme. Da finner man den kampen hun betoner.

Hva finner imidlertid de som BÅDE er mot overdreven nasjonalisme OG en enorm stat? Jo de finner likhet mellom nazisme og sosialdemokrati i statismen og velferdsSTATstenkningen.

http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

http://onarki.no/blogg/2009/05/by-og-land-hand-i-hand/

http://onarki.no/blogg/2008/11/sv-vigrid-sant/

http://onarki.no/blogg/2013/08/de-uforutsette-konsekvensene-av-politikk/

Og så litt norsk nasjonalsosialisme:

http://onarki.no/blogg/2011/03/ondskap-forkledd-som-moralsk-overlegenhet/

Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

'Nazi(isme)' mener jeg er kommunisters spottende betegnelse for nationalsocialisme.

Oprindelsen af det danske ord nazist er forkortelsen nazis som i Tyskland blev brugt som et slangudtryk for tilhængerne af nationalsocialismen, egentlig en analogi til sozi, et nedsættende slangudtryk for socialist. Kozi blev brugt om kommunister.

http://da.wikipedia.org/wiki/Nazisme

Dette må da være den rene ønsketenkning fra dagens høyreekstreme. For hvordan kan dette stemme overens med hitlertidens parole:

“Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! Wer macht uns frei? Die Hitlerpartei!’’ (Hvem har forrådt oss? Sosialdemokratene!Hvem gjør oss frie? Hitlerpartiet!)

Nazistenes ubarmhjertige forfølgelse av sosialdemokrater og kommunister må vel være det sikreste bevis på at ovennevnte VD-sitater er historieforfalskning.

På den måde at venstrefløjsretninger, som generelt i radikale bevægelser, altid mere eller mindre ligger i strid med hinanden og anser de andre fløje som større fjender end desiderede ideologiske fjender. Stalin kaldte Trotsky 'fascist', selv om han selv nærmest var nationalkommunist og Trotsky meget international. Ordene betyder det de talende selv bestemmer, de betyder i de kredse. Især stalinismen er yderst kreativ på det sproglige område og har givet os genialt manipulerende begreber som 'racisme' og det var ved hans hof PK blev udviklet i sin moderne form. Det var også ham, der fandt på at kalde nazismen 'højreorienteret'.

På venstrefløjen laver man 'enhedsfronter' og får derved de underligste alliancepartnere - man arbejder på revolutionen og har ingen skrupler over hvordan - målet helliger midlet.

Først for nylig nedlagdes i DK 'Arbejdernes Informationscentral - AIC', som var en socialdemokratisk regulær efterretningstjeneste, som fortrinsvis holdt øje med kommunisterne - ikke borgerlige eller højreorienterede partier eller bevægelser. På samme måde har dansk ekstrem venstrefløj altid kaldt socialdemokrater for socialfascister og klasseforræddere, i Stalins stil.

Så kommunister, fascister og socialdemokrater er alle en del af socialismespektret og hinandens naturlige fjender. Kooperativer er et af kendetegnene på det midteste af spektret, hvor fascismen ligger mellem S og K. Danske nazister kalder DF for Dansk Fjolseparti, fordi begge er inde på noget nationalistisk og socialt men ellers stort set er uenige - det er lidt af det samme. DF er et nationalsocialistisk parti i den generiske betydning og det var socialdemokratier også indtil for et par årtier siden, hvor man gik helt sammen med liberalismen, radikalismen og internationalismen i noget fabianistisk noget.

Intet nytt under solen: Jeg tenker her på Nazi-parolen «Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten!» Og slik er det også i dag. Det er AP og SV som sies å ha forrådt den Norske Nasjon.

Kommunister mener ikke mindre end nazister at socialdemokrater svigter - og såvidt jeg kan se var de tyske nazisters vrede mod socialdemokraterne ikke den samme som idag. Dengang var det for ikke at være socialistiske nok og idag er det for at være for internationalistiske.

Som sagt var mellemkrigstidens socialdemokratier nationalsocialistiske og med mange fascistiske træk - idag er de mere fabianister, som er en mere moderne teknokratisk og international form for fascisme, som går godt i spænd med neoliberalisme/kapitalisme.

Vi har idag 'Den forenede Oplysningsideologi' som statsreligion i hele Vesten.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Rasehygienen var et slikt fascistisk trekk

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Som sagt var mellemkrigstidens socialdemokratier nationalsocialistiske og med mange fascistiske træk

Karl Evang var en ivrig talsmann for rasehygienen. Kunne man planlegge familen, kunne man gjøre det samme i større målestokk på nasjonalt plan.

http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Evang

 I 1934 skrev han i sin bok Rasepolitikk og reaksjon: «Den tanke for eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har gått inn for. I det sosialistiske plansamfunn vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sunnhetsarbeid.» 

Men det stoppet ikke i mellomkrigstiden. Sterilisering av tatere fortsatte langt ut på 1950-tallet, og sosialisten Karl Evang var en av hovedarkitektene bak denne lite ærerike delen av norsk historie.

Kommentar #5

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
"Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! Wer macht uns frei? Die Hitlerpartei!’’

De vaskeekte gammelnazistene hadde trange kår i Norge gjennom de første tiårene etter okkupasjonen. En liten gruppe "die hard"-gammelnazister dukket allikevel opp i organisert sammenheng i 1949 og holdt deretter ut gjennom 20 år.

Fra og med 1968 kom imidlertid neste generasjon på banen. "Ungnazistene" sine organisasjoner ble fødselshjulpet av "gammelnazistene", og vi fikk den organiserte, norske nynazismen. i 1980 skiftet "Norsk Front" navn til "Nasjonalt Folkeparti", og året etter begikk organisasjonens medlemmer de såkalte "Hadelandsdrapene".

Føreren gjennom mange år, Erik Blucher, trakk seg da ut av organisasjonen og bosatte seg noe senere utenlands. "Nasjonalt Folkeparti" rakk deretter å bombe Nor-Moskeen i 1985, før partiet ble oppløst i 1991.

Fra siste halvdel av 1980-tallet foregikk en ideologisk endring på ytterste, høyre fløy. Motstand mot innvandring ble gradvis det samlende temaet. De fleste, større organisasjonene i perioden hadde innvandringsmotstand som sin eneste sak, var mer aksjonistisk anrettet og mindre ideologisk funderte. Organisasjonen ”Folkebevegelsen mot innvandring” samt partiene ”Stopp Innvandringen”, ”Fedrelandspartiet” og ”Hvit Valgallinse”, hadde innvandringsmotstand som viktigste eller eneste sak.

Lederen av "Folkebevegelsen mot innvandring", Arne Myrdal, ble i januar 1989 sammen med flere andre arrestert for planer om å sprenge asylmottaket på Tromøy utenfor Arendal. Sprengstoff, tegninger og annet bevismateriale ble funnet ved ransaking hjemme hos Myrdal. Høsten 1989 ble han dømt til 1-1/2 års fengsel. En medsammensvoren fikk 1 år.

Den indiskfødte nordmannenArve Beheim Karlsen ble i 1999 funnet druknet i Sogndalsela etter å ha blitt jaget over en gangbro. Trass i at et vitne opplyste at forfølgerne hadde ropt «drep negeren» mens de jaget Beheim Karlsen langs elva, ble de kun dømt for vold og trusler.

På Bøler var det et aktivt, mindre miljø kalt ”Boot Boys”. Medlemmer begikk i 2001 ”Holmlia-drapet” der 15 år gamle Benjamin Labaran Hermansen ble uprovosert knivstukket i hjel ut fra rasistiske motiver.

Fra og med 2001 inntraff igjen en bredere, ideologisk orientering på ytterste, høyre fløy. Innvandringsmotstanden ble målfrettet til å dreie seg om såkalte "muslimer". Samtidig fant tenkningen tilbake til sine nazistiske røtter gjennom en slags helhetlig konspirasjonsteori.

Den viktigste forskjellen fra den tradisjonelle nazismen var et skifte av hovedfiende fra jøder og innvandrere generelt til muslimer. Samtidig legger høyreekstremismen mindre vekt på raser, og mer vekt på det den kaller ”kultur”. I noen tilfeller har den nedtonet nasjonalismen til fordel for en slags paneuropeisme.

Sentralt for den moderne, europeiske høyreekstremismen er nå islamofobi i form av en paranoid angst for verdenskonspirasjon hvor ledelsen i EU sammen med de arabiske landene har gått sammen for å skape et såkalt ”Eurabia”, og i noen tilfeller troen på at en europeisk borgerkrig er i anmarsj. Den ”politisk korrekte eliten”, ”kulturmarxistene” eller ”multikulturalistene” betraktes som deltagere eller ”nyttige idioter” i ”Eurabia”-konspirasjonen.

Dermed er ringen sluttet for det ytterste høyre. Helt i stil og overensstemmelse med “Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! Wer macht uns frei? Die Hitlerpartei!’’. Forrædere og hovedfiender er blitt erklært å være ”den politisk korrekte eliten”, ”kulturmarxistene” eller ”multikulturalistene”, altså temmelig identisk med ”Die Sozialdemokraten”.  Konsekvensen rammet landet 22. juli 2011.

I mellomtiden har det skjedd endringer i befolkningens oppfatninger. Tenkningen innen Fjordman-skolens nazi-ideologi bryter stadig gjennom i offentlig debatt. Sentrale slagord som ”den politisk korrekte eliten” og ”multikulturalisme” er kommet i alminnelig bruk blant tilhengere på politikkens høyre fløy.

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Idyllen

Publisert rundt 6 år siden

Har du lest Aftenposten i dag, Økland ? Om den interne idyllen som fortsatt preger muslimske innvandrer-familier  og det etter 40 års fartstid i det  siviliserte samfunn som de engang rømte til ? 

Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Husker du hvem som medvirket til

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
kun dømt for vold og trusler.

at han som var tiltalt for å forårsake indisk-adopterte Arve Beheim Karlsens død kun ble dømt for vold og trusler? Det gjør du sikkert, han hadde nemlig Knut Storberget som forsvarer, ung og lovende AP-politiker, senere justisminister i den (foreløpig) siste Stoltenbergregjeringen.

Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Den rød-brune konvergens

Publisert rundt 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Sterilisering av tatere fortsatte langt ut på 1950-tallet, og sosialisten Karl Evang var en av hovedarkitektene bak denne lite ærerike delen av norsk historie.

Ligeså i DK.

http://analysator.blogspot.dk/2008/01/socialdemokratiets-brune-fortid-nu-med.html

Da Socialdemokratiet med Det Radikale Venstres hjælp var var kommet til magten, blev der derfor taget tilløb til at stramme de racehygiejniske love betragteligt. I årene 1934-35 blev frivilligheden fjernet, så man nu kunne sterilisere og kastrere folk uden deres samtykke, og ofre for denne tvang kunne nu også blive folk, der klarede sig udmærket på egen hånd uden at ligge samfundet til last. Den socialdemokratiske socialminister K.K.Steincke indrømmede her blankt, at de racehygiejniske love der var blevet vedtaget i blandt andet Nazi-Tyskland var forbilledet. Efter en skyttegravskrig i Rigsdagen (Folketinget og det daværende andet-kammer, Landstinget) blev loven dog liberaliseret en smule, så for eksempel brandstiftelse ikke længere førte til tvangs-kastration.

også dengang søgte højrefløjen at bevare et vist civlisatorisk niveau overfor anslaget fra venstrefløjens barbari:

Som modpol kan opstilles en af de konservative præster, Alfred Bindslev, der mente at lovene var "..et Bevis for, at de saakaldte humanistiske Ideer i deres Rendyrkning Gang paa Gang vil komme til at ligge Side om Side med det Barbariske. Der er intet at sige til, at Humanismen i sine Overdrivelser slaar over i Barbarismen fordi Humanismen netop som en frit svævende Størrelse ikke har den tilstrækkelige Modstandskraft til at bevare sig selv i sit rene Væsen, men naturligt graviterer i Retning af noget, den ikke selv kender".

For mere om emnet, læs gerne Lene Koch´s bog "Racehygiejne i Danmark 1920-56".

http://analysator.blogspot.dk/2007/01/dsu-og-den-fascistiske-fristelse.html

Kredsen, der blandt andre bestod af Arne Vikkelsøe-Jensen, formand for Socialdemokratiske Studerende, og en tidligere formand for DSU i Randers, den senere så berømte statsminister Jens Otto Krag, tog inspiration fra den militante tyske organisation Eiserne Front, et modstykke til det nazistiske Sturm Abteilung.

DSU havde allerede indført uniformering, men importerede også en række symboler, der nøje modsvarede fascisternes, blandt andet et tegn som bestod af tre pile i stedet for et hagekors, og en dansk udgave af den tyske »Heil«-honnør, hvor man råbte »Freiheit« eller »Kampklar«. Man ønskede at danne en enhedsfront med de yderligtgående totalitære kommunister for at bekæmpe fascismen. ...

Utilfredsheden med socialdemokratiets manglende realisering af socialismen var det, der gik igen blandt de socialdemokrater, der blev nazister. Det var hengivenheden til utopien, der drev dem i armene på totalitarismen; en hengivenhed de delte med store dele af DSUs venstrefløj i 30erne.

Det burde være til at forstå at kommunisme, humanisme og anden rationalisme må føre til hæmningsløs grusomhed.

Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Forrædere og hovedfiender er blitt erklært å være

Germany - German Antifascists Promote Genetic Annihilation of Native Germans (+ UPDATE!)

This picture was sent to the communist youth organization "Die Josefjugend (JJ)" together with the following message: “Can we count on all members? Let’s go forward with the genocide – NOW!”

http://1.bp.blogspot.com/-Nk-2FqqtcJs/UwtcwVShNJI/AAAAAAAAABU/MO0jnGrOU5Y/s1600/antifa-440x329.jpg

The picture was originally published on the Facebook page of the "Die Antifa e.V.", and it was deleted shortly after. It was thanks to attentive net users that this filth could be secured.

http://4.bp.blogspot.com/-zRLEcDzob-g/Uwtc0_QKeBI/AAAAAAAAABc/zTijK9uOKyY/s1600/antifa+eng.jpg

UPDATE!!! The piece of news has "mysteriously" disappeared from the website, so here is a snapshot of it:

http://3.bp.blogspot.com/-zWxAUYAxFEQ/Uwt-O-NY02I/AAAAAAAAACM/THMNQWXj5So/s1600/Trick.png

'Den rene tyske genotype' - antinazister lyder ligeså pseudovidenskabelige angående genetik som de oprindelige nazister...

Antinazisme er også nazisme - bare med nazismens racehieraki vendt på hovedet. (det samme gælder selvsagt 'antifascister' og 'antiracister').

Kommentar #10

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

???

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det burde være til at forstå at kommunisme, humanisme og anden rationalisme må føre til hæmningsløs grusomhed

Nazisten Anders Behring Breivik myrdet AUF-ungdommer systematisk. En del er blitt sagt om ham, ikke minst i løpet av straffesaken.

Var dommer Arntzen helt på jordet, Søren Ferling? Forsto hun bare ikke at Breivik egentlig var kommunist? Eller kanskje humanist?

Gjorde forsvaret feil? Burde Geir Lippestad ha innkalt fagvitner som kunne bekrefte Breiviks kommunistiske ståsted? Han hadde jo gjennom en lengre periode vært tillitsvalgt i Frp. Burde man vitneført Siv Jensen så hun endelig og edsvorent kunne fått forklare at Fremskrittspartiet er et kommunistisk parti?

Skulle man ha fått oppnevnt sakkyndige som kunne gitt belegg for at Breiviks motiver sprang ut fra hans humanistiske sjel, for eksempel at det egenlig var barmhjertighetsdrap han utførte på grunn av sin kjærlighet til disse ungdommene?

På toppen av det hele kom retten frem til at massemorderen ikke var helt rasjonell, og dømte ham til forvaring i stedet for fengsling. Skjedde det et justismord? Var Breivik egentlig en tvers gjennom klarttenkende person, drevet av uttelukkende av sin rasjonelle fornuft, rene stjernerasjonalisten så å si?

Kommentar #11

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

De dypere sannheter?

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Antinazisme er også nazisme - bare med nazismens racehieraki vendt på hovedet. (det samme gælder selvsagt 'antifascister' og 'antiracister'

Når antirasistene demonstrerer mot rasisme, så er det altså fordi de egentlig mener rasistene ikke er rasistiske nok?

Ja, det burde man jo ha skjønt. Det virker jo ganske rimelig faktisk, sett i lys av f.eks. logikken som gjennomstrømmer "eurabia-teorien".

Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

@ Ben Økland

Publisert rundt 6 år siden

Prøver lige igen med de billeder:

Germany - German Antifascists Promote Genetic Annihilation of Native Germans (+ UPDATE!)

This picture was sent to the communist youth organization "Die Josefjugend (JJ)" together with the following message: “Can we count on all members? Let’s go forward with the genocide – NOW!”

The picture was originally published on the Facebook page of the "Die Antifa e.V.", and it was deleted shortly after. It was thanks to attentive net users that this filth could be secured.

UPDATE!!! The piece of news has "mysteriously" disappeared from the website, so here is a snapshot of it:

'Den rene tyske genotype' - antinazister lyder ligeså pseudovidenskabelige angående genetik som de oprindelige nazister...

Antinazisme er også nazisme - bare med nazismens racehieraki vendt på hovedet. (det samme gælder selvsagt 'antifascister' og 'antiracister').

______________________________________________________

Var dommer Arntzen helt på jordet, Søren Ferling? Forsto hun bare ikke at Breivik egentlig var kommunist? Eller kanskje humanist?

I den sammenhæng er der ingen forskel på at være kommunist, nazist eller islamist - alle laver terror.

I retssagen og efterfølgende blev Breivik iøvrigt anset og omtalt som nationalkonservativ. Nu søger han at fremstille sig som nazist. Det mener jeg passer bedre med hans handlinger, men jeg tager ikke hans selverklæringer videre seriøst. Jeg vurderer at han er generelt temmelig forstyrret og ikke nødvendigvis har konsistente meninger.

Gjorde forsvaret feil? Burde Geir Lippestad ha innkalt fagvitner som kunne bekrefte Breiviks kommunistiske ståsted?

Havde man været reelt interesseret i at forstå hans handlinger ville man ikke have låst sig fast på at betragte ham som nationalkonservativ, men havde lavet en reel undersøgelse, hvad man jo umuligt kan få, når man benytter vidner og eksperter fra ekstremvenstre, f.eks. Gule og Lundel.

Han hadde jo gjennom en lengre periode vært tillitsvalgt i Frp. Burde man vitneført Siv Jensen så hun endelig og edsvorent kunne fått forklare at Fremskrittspartiet er et kommunistisk parti?

Her dømmes der 'erasmus montanus'.

Indvandringsmodstand udgør i sig selv ikke en politisk orientering. Sådan er det kun i tidens fordummende statspropaganda, der netop er af den af Holberg beskrevne studentikose type.

To ben godt, fire ben skidt...

Skulle man ha fått oppnevnt sakkyndige som kunne gitt belegg for at Breiviks motiver sprang ut fra hans humanistiske sjel, for eksempel at det egenlig var barmhjertighetsdrap han utførte på grunn av sin kjærlighet til disse ungdommene?

En 'humanisme', som beskrev drabene som 'kærlighed' til opvoksende etnisk norsk ungdom, ville ikke være stort mere pervers end den 'humanisme' EU udviser ved at være døv og blind overfor den undertrykkelse og forfølgelse, europæere bliver udsat for fra fremmedkulturel side. Forskellen ligger mest i hvor koncentreret eller spredt overgrebene sker.

På toppen av det hele kom retten frem til at massemorderen ikke var helt rasjonell, og dømte ham til forvaring i stedet for fengsling. Skjedde det et justismord? Var Breivik egentlig en tvers gjennom klarttenkende person, drevet av uttelukkende av sin rasjonelle fornuft, rene stjernerasjonalisten så å si?

Det mener jeg ikke har meget med debat over politiske ideologier at gøre.

Jeg vurderer personligt at han er et vanskeligt definérbart grænsetilfælde mellem diverse lidelser og at årsagen til at han handlede som han gjorde på sin utilfredshed må være en tilstand i borderlinespektret eller alternativt at de første psykiatere havde ret og han er en højtfungerende skizofren.

Når antirasistene demonstrerer mot rasisme, så er det altså fordi de egentlig mener rasistene ikke er rasistiske nok?

Antiracister demonstrerer ikke imod 'racisme' - de demonstrerer imod 'racisterne' og 'racisterne' er i deres forståelse 'de hvide'. Antiracist er en eufemisme for specifikt antihvidt racehad.

Ja, det burde man jo ha skjønt. Det virker jo ganske rimelig faktisk, sett i lys av f.eks. logikken som gjennomstrømmer "eurabia-teorien".

Eurabia er ikke en teori - det er en beskrivelse og analyse af et grundigt dokumenteret forløb, som vi alle er vidner til og lider under.

Kommentar #13

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

"eurabia-virkeligheten"

Publisert rundt 6 år siden

"En 'humanisme', som beskrev drabene som 'kærlighed' til opvoksende etnisk norsk ungdom, ville ikke være stort mere pervers end den 'humanisme' EU udviser ved at være døv og blind overfor den undertrykkelse og forfølgelse, europæere bliver udsat for fra fremmedkulturel side"

"Eurabia er ikke en teori - det er en beskrivelse og analyse af et grundigt dokumenteret forløb, som vi alle er vidner til og lider under"

Helsevesenet har tunge oppgaver.

Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Helsevesenet har tunge oppgaver.

Og du mener fortsat at 'antiracister' er imod racisme - 'antinazister' imod nazisme - 'antifascister imod fascisme osv. ?

Kommentar #15

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Og du mener fortsat at 'antiracister' er imod racisme - 'antinazister' imod nazisme - 'antifascister imod fascisme osv. ?

Ja, jeg er rolig med å forstå språket på normal måte. Virkeligheten også.

Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg er rolig med å forstå språket på normal måte. Virkeligheten også.

Det er ikke klogt i en tid, hvor nysprog huserer.

At man ikke skal stole på at der er overenstemmelse mellem etiketten og indholdet er ellers en gammel visdom.

Man kan købe tuber med 'pletfjerner', som oftest gør pletten større og dybere. (plet=flek)

Kommentar #17

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Fra det høyreradikale nettsted: Politically InCorrect

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Germany - German Antifascists Promote Genetic Annihilation of Native Germans (+ UPDATE!)


@Ferling,

Fant originalen til nettsiden du viser til , der det sies at Anti Fa skal ha oppfordret til å voldta tyske kvinner. Det jeg til nå IKKE har funnet, er originalen, altså Anti Fa’s angivelige oppfordring til slike ugjerninger. Jeg vil jeg ha link til AntiFa! På forhånd takk.

Og hvem har skrevet det Ferling har laget skjermbilde av? Jo:  Michael Stürzenberger  (Du ser ham her til høyre der han gjør Hitlerhilsen) Og hva er hans egentlige agenda?

«(…) Jetzt sind die nicht ganz richtig tickenden “Anti”-Faschisten noch einen Schritt weiter gegangen: Sie fordern zu Vergewaltigungen von deutschen Frauen durch Ausländer auf.

Als wenn es nicht schon genug Vergewaltigungen deutscher Frauen durch ausländische, speziell moslemische Täter gebe. Dieses erschreckende Phänomen gibt es überall in Europa, wo Völker muslimisch “bereichert” sind. Bei statistischen Untersuchungen, beispielsweise in Oslo, kommen erschütternde Ergebnisse zustande: Fast alle Vergewaltiger Moslems, fast alle Opfer weiße Norwegerinnen.”

(Oversettelse: ‘Nå har de ikke helt riktig tikkende"anti"-fascister gått et skritt videre: De oppfordrer utlendinger til å voldtekt tyske kvinner.
Som om det ikke allerede er nokvoldtekter av tyske kvinner begått av utenlandske,spesielt muslimske gjerningsmenn. Dette oppsiktsvekkende fenomen er overalt i Europa,der nasjoner er "beriket" med muslimer. For her kommer det knusende resultatet av statistisk analyse inn i bildet, slik som i Oslo: Nesten alle voldtektsmenn er muslimer, nesten alle ofrene hvite nordmenn.’)

Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nasjonalisme=høyre ?

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Tenkningen innen Fjordman-skolens nazi-ideologi bryter stadig gjennom i offentlig debatt.

Etter å ha lest ditt endimensjonelle innlegg undrer jeg litt over hva venstre og høyre betyr i hodet ditt. Du beskriver nasjonalisme og bruker det tåpelige begrepet høyreekstremismen.

En gang i gamle dager mente man at kapitalistene utsugde arbeidere. Denne økonomiske uretten skulle man fikse med sosialisme. De som da trodde på mye økonomisk frihet var da på høyresiden. De som trodde på kontroll av næringslivet, var på venstresiden.

Liberalistene trodde på fritt næringsliv. Da er altså disse høyresiden. Men de er ikke nasjonalister!

Fra en radikal liberalistisk synsvinkel er de som tror mye på velferdsstaten på venstresiden. Nazistene tror på velferdsstaten, men tror også på "fritt" næringsliv. (Så lenge det tjener statens interesser.). Så da har man altså at nazistene er relativt sosialistiske, men kobler det til en sentrumspolitikk mht et ganske fritt næringsliv.

Nazismen ligger altså ganske sentralt i det politiske landskapet. Som Norge, Kina, Russland, osv, kobler den velferdsstat med et næringsliv som kan være skattekiste. Sånn sett var den en forgjenger for dagens politiske maktpakk som utnytter individene for egen tro/ideologi, anseelse og egne maktposisjoner.

Nazismen er derfor verken høyeekstrem eller venstreekstrem i økonomisk politikk. Den er en ekstrem variant av sentrums- venstrepolitikk.

Det ekstreme i den var biologisme, voldsom nasjonalisme og virkemidlene for å nå sine ideologiske mål. Men dette er ikke på den klassiske høyre/venstre-akse.

De venstrevridde har laget en ny høyre som består av fascister og antifascister (liberalister), nasjonalister og deres største motstandere liberalister. De verste STATistene og maktmenneskene og plassert i bås med motparten minarkister og til og med anarkistiske libertarianere.

Da har man for lengst forlatt virklighetens verden og glemt logikken. Og gjort høyresiden til en blanding av hummer og kanari. Men nasjonalismehysteriet er jo en grei måte å sverte frihetskjemperne på høyresiden.

Men slik folkeforføring vil aldri kunne kalles intellektuelt redelig.

Kommentar #19

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Arild Holta (kommentar #18)

Publisert rundt 6 år siden

Erna Solberg sitt parti er det partiet som minst av alle i Norge ønsker noen norsk, nasjonal suverenitet. Tvert i mot vil Høyre, fremfor noen andre partier, at Norge skal bli en del av den europeiske unionen.

Man kan ha gode grunner for å stille spørsmålstegn ved Erna Solberg sin dømmekraft, men å beskylde henne for å regjere sammen med kommunister er å gå for langt. Siv Jensen sitt parti er enda mer antisosialistisk og antikommunistisk enn Erna Solbergs.

Høyre sitt søsterparti i Ukraina har nå gjort statskupp i koalisjon med ukrainske fascister og nazister. Koalisjonens lim og indre felleskap er antikommunismen. I distrikter hvor nazipartiet ”Svoboda” har makt, er kommunistiske og sosialistiske partier allerede forbudt.

Hitler kom også til makten i koalisjon med det tyske høyre. NSDAP sin politiske hovedfiende var alltid hva føreren kalte ”bolsjevismen”.

I mellomkrigstiden ble det dannet en ultraliberalistisk og nasjonalistisk organisasjon kalt Fedrelandslaget. Formålet med organisasjonen var å samle høyresiden i norsk politikk og skape en borgerlig front mot den fremvoksende sosialismen.

Fedrelandslaget mobiliserte blant annet mot arbeiderdemonstrasjoner og bedrev organisert streikebryteri. Frontene var harde. Situasjonen toppet seg under ”Menstadslaget” da streikebryterne sloss mot demonstrerende og streikende arbeidere, og kaptein Vidkun Quisling som var forsvarsminister, kommanderte ut garden og marinen. Senere statsminister Einar Gerhardsen karakteriserte Fedrelandslagets streikebrytere som ”skabbdyr”.

NS ble senere dannet på restene av Fedrelanslaget. Fedrelandslgets sekretær gjennom mange år, Anders Lange, dukket senere opp igjen i norsk politikk. Med finansiell valgkampstøtte fra apartheidregimet i Sørafrika kapret partiet hans fire stortingsmandater i 1973. Kort etter skiftet partiet navn til Fremskrittspartiet.

Det er skillelinjer mellom de to partiene som har sine røtter i Fedrelandslagets ideologi, og som har gjort seg gjeldende i norsk historie, NS og Frp. Fremskrittspartiet er høyrepopulistisk, en felles betegnelse på en rekke partier og bevegelser som tilhører det såkalte nye høyre.

Høyreekstremistiske varianter finner seg mer til rette rundt avskallinger og ekskluderte personer fra Frp. Innen høyreekstremismen i vesteuropa har det skjedd en del nyorientering i senere år. Mest fremtredende er nå kretsen rundt den såkalte ”eurabia”-hypotesen, som på viktige punkter har sterke paralleller med gamle NSDAP, og som meinigsfult kan beskrives som den nye nazismen.

I østeuropa derimot, preges nazismen av mindre nyorientering og større trofasthet mot ”gammelnazismens” politiske hovedlinjre. Eksempler er ”Jobbik” i Ungarn og ”Svoboda” i Ukraina. Men det forhindrer ikke at eksempelvis ”Svoboda” nå kunne opptre i allianse med Høyres søsterparti i landet og gjøre statskupp.

Betraktet langs en politisk høyre-venstre akse er både nyliberalistene og nazistene sosialistenes og kommunistenes hovedmotstandere. Det er allikevel en del som skiller ytterposisjonene i begge ender av en slik akse. Men ikke mer enn at partene på ytterkantene historisk har vist seg å kunne inngå i koalisjoner med hverandre.

Hvis noe meiningsfullt skal benyttes som grunnlag for klassifikasjon av politiske forekomster langs en høyre-venstre akse, så kan man rolig gå ut fra hvem partene selv definerer som sine politiske hovedmotstandere.

Kommentar #20

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Humanismen koker

Publisert rundt 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Humanismen netop som en frit svævende Størrelse ikke har den tilstrækkelige Modstandskraft til at bevare sig selv i sit rene Væsen, men naturligt graviterer i Retning af noget, den ikke selv kender".

når applausen etter festtalene har lagt seg stort sett ned til "sex and drugs and rock'n roll"...

Kommentar #21

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
at han som var tiltalt for å forårsake indisk-adopterte Arve Beheim Karlsens død kun ble dømt for vold og trusler? Det gjør du sikkert, han hadde nemlig Knut Storberget som forsvarer, ung og lovende AP-politiker, senere justisminister i den (foreløpig) siste Stoltenbergregjeringen.

Det er (heldigvis) helt normalt at straffetiltalte får gode forsvarsadvokater. AP-mannen Geir Lippestad gjorde eksempelvis også en dyktig forsvarerjobb da han forsvarte supernazisten Anders Behring Breivik.

At de er profesjonelt dyktige forsvarere, gjør verken Geir Lippestad eller Knut Storberget til nazister. Like lite som en forsvarsadvokat blir seksualforbryter av å forsvare en voldtektstiltalt.

Hvis man har snev av innsikt i rettssystemet, så begriper man fort at den slags insinuasjoner ligger på et debatteknisk nivå man burde være flau over bevege seg ned på.

Kommentar #22

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Økland er "på viddene"

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er skillelinjer mellom de to partiene som har sine røtter i Fedrelandslagets ideologi, og som har gjort seg gjeldende i norsk historie, NS og Frp. Fremskrittspartiet er høyrepopulistisk, en felles betegnelse på en rekke partier og bevegelser som tilhører det såkalte nye høyre.

Høyreekstremistiske varianter finner seg mer til rette rundt avskallinger og ekskluderte personer fra Frp. Innen høyreekstremismen i vesteuropa har det skjedd en del nyorientering i senere år. Mest fremtredende er nå kretsen rundt den såkalte "eurabia"-hypotesen, som på viktige punkter har sterke paralleller med gamle NSDAP, og som meinigsfult kan beskrives som den nye nazismen.

I østeuropa derimot, preges nazismen av mindre nyorientering og større trofasthet mot "gammelnazismens" politiske hovedlinjre. Eksempler er "Jobbik" i Ungarn og "Svoboda" i Ukraina. Men det forhindrer ikke at eksempelvis "Svoboda" nå kunne opptre i allianse med Høyres søsterparti i landet og gjøre statskupp.

Betraktet langs en politisk høyre-venstre akse er både nyliberalistene og nazistene sosialistenes og kommunistenes hovedmotstandere. Det er allikevel en del som skiller ytterposisjonene i begge ender av en slik akse. Men ikke mer enn at partene på ytterkantene historisk har vist seg å kunne inngå i koalisjoner med hverandre.

Øklands kommentar er "på viddene". Den historiske bakgrunnen for Fedrelandslaget og NS er i det alt vesentlige korrekt. Imidlertid feiler Økland totalt i sin analyse av Frp. Selv det gamle Anders Langes Parti var i sitt grunnlag et liberalistisk parti, og dagens utgave i form av Frp er det i ennå sterkere grad. Økland må forstå at det er en stor forskjell på nasjonalisme, høyreekstremisme og liberalisme. Så klart kan liberalismen defineres som høyreekstrem, men da må man legge noe annet i begrepet, altså høyreekstrem på en økonomisk-politisk- fordelingsmessig akse. I så fall er liberalistiske partier høyreekstreme, og da kan man også inkludere Venstre og Høyre som også i realiteten er liberalistiske partier. Imidlertid er det ikke en slik definisjon de fleste legger i begrepet høyreekstrem. Tvert i mot vil man da snakke om nasjonalistisk funderte partier, eller rasistiske, men disse vil stå i en sterk motsetning til liberalistiske partier, siden liberalistene forfekter en minimumsstat, der reguleringer skal forkomme i minst mulig grad,og det meste skal overlates til "markedets usynlige hånd". Hos disse partiene finner man også kosmopolitiske idealet, om vi kan bruke et slikt begrep, altså fri flyt av varer, tjeneste og mennesker, liberalismens eneste ideal og drivkraft er kapitalakkumulasjonen. På den annen side er de høyreekstreme partiene opptatt av en sterk stat, av reguleringer, av restriksjoner i den individuelle friheten, i varierende grad, og idealet er nasjonen, biologien. At det i populistiske partier som Frp kan finnes nasjonalister etc er en annen ting, det dreier seg om rent taktiske disposisjoner fra et partis side for å vinne velgere, men partiets grunnlag er like fullt liberalisme, og det kan derfor ikke karakteriseres som høyreekstremt i den vanlige anvendelsen av begrepet. 

Kommentar #23

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Økland må forstå at det er en stor forskjell på nasjonalisme, høyreekstremisme og liberalisme

Det forstår Økland utmerket godt.

Derfor poengterer han at Erna Solberg sitt parti er det som mest av alle er motstander av norsk, nasjonal suverenitet.

Forklaringen er mest evident ut fra at EU/NATO-imperiet har unionsdannelse som høyeste målsetting, stikk i strid med FN-traktarens grunnleggende prinsipp om den enkelte medlemsstats ukrenkelige suverenitet.

Høyre er trolig det aller minst nasjonalistiske partiet i Norge.

Men heller ikke det aller mest liberalistiske. Det er det Frp som er.

Frp sin deltakelse i Solbergregjeringen betinger at partiet toner ned sin rasistiske identitet og fremstår som rent ultraliberalistisk. Regjeringsdeltakelsen tvinger partiet inn i en mer "schizofren" tilværelse, hvor ledelsen opplever seg nødt til å fremstå som "stueren" i innvandringspolitikken og må avstå fra rasistiske utspill.

Den rasistiske delen av partiets identitet må følgelig kommuniseres av en "fløy" som offisielt ikke ansees helt "trofast" mot partiledelsens nye høyre-linje. Men ledelsen irettestter selvsagt ikke partirepresentanter som kommer med rasistiske utspill. Sånn sett er partiets identitet intakt.

  

Kommentar #24

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nei du tolker fremdeles feil etter min mening

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Den rasistiske delen av partiets identitet må følgelig kommuniseres av en

Nei det holder ikke. Partiet ble i sin tid stiftet mot; skatter, avgifter og offentlige inngrep, altså ikke mot innvandring eller islam. Partiet var grunnleggende liberalistisk ideologisk sett, ja mer ekstremt liberalistisk enn dagens utgave. For husk følgende, på slutten av seksti og begynnelsen av syttitallet var ikke Sør-Afrika , som du viser til, særlig kontoversiellt i finansielle og politiske kretser rent realpolitisk, men ble tvert imot ansett som et medlem av den anti-kommunistiske blokken. Kampanjen mot Sør-Afrika, og isolasjonen av landet skjøt først fart på slutten av sytti og på åttitallet. Med andre ord Langes kobling til Sør-Afrika behøver i seg selv ikke ene og alene å være rasistisk motivert, for her bør du ha i mente Langes nære forbindelser til norsk shipping. Jeg tor det siste faktisk er mer en forklaring enn det rent rasistiske momentet, men det viser til sist liberalismens mangel på etisk substans, idealet for den ismen blir til sist kapitalakkumulasjonen, og det er jo derfor liberalistiske politikere, fra SV til Frp, godtar og er delaktige i at arbeidsplasser flyttes fra Europa/Norge til lavkostland. Du bør derfor heller forta en ide-historisk og etisk analyse av liberalismen som isme betraktet heller enn å gripe til den letteste forklaingsmodellen, nemlig en verdimessig rasisme, for liberalisme er til sist hverken mer eller mindre enn kynisme satt inn i en politisk-ideologisk kontekst. For liberalisme er ganske enkelt nihilisme, der finnes ingen verdier, der finnes ikke rett og galt, menneskets eneste drivkraft er den personlige egoismen.

Kommentar #25

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Du bør derfor heller forta en ide-historisk og etisk analyse av liberalismen som isme betraktet heller enn å gripe til den letteste forklaingsmodellen, nemlig en verdimessig rasisme, for liberalisme er til sist hverken mer eller mindre enn kynisme satt inn i en politisk-ideologisk kontekst. For liberalisme er ganske enkelt nihilisme, der finnes ingen verdier, der finnes ikke rett og galt, menneskets eneste drivkraft er den personlige egoismen.

Medunderskrives.

Men (ny)liberalismen er ikke tema i denne tråden. Nazismen er.

Kriteriet om sosialismen og kommunismen som politiske hovedmotstandere er til stede i fullt monn for Fremskrittspartiets vedkommende.

Rasismekriteriet kommer fremtredende til uttrykk og oppfyllelse i deler av partiorganisasjonen og ikke minst i deler av tilhengerskaren.

Når det gjelder Høyres langt på vei landssvikerske linje i unionsspørsmålet, er det vanskelig å vite hva som er Frp sitt egentlige standpunkt. I og med prinsipprogrammets til dels kryptiske formulering "Når det gjelder spørsmålet om norsk EU-medlemskap, vil Fremskrittspartiet respektere folkets vilje gjennom folkeavstemninger", legger partiet langt på vei lokk på debatten internt.

Man må forstå forumuleringen som klar støtte til prinsippet om folkesuverenitet, hvilket jo er i dyp konflikt med Høyres unionslinje. Men det går ikke an å kalle Frp nasjonalistisk av den grunn.

I sum er det lett å slå fast at ingen nazistisk pregede partier er representert på Stortinget. Nazismen i dagens Norge er først og fremst aksentuert og formulert i utomparlamentariske kretser som lever i sin logiske forvirring under den paranoide "eurabia-hypotesen".

At disse nazistene gjerne har tendens til å stemme Frp, kan ikke klassifisere Fremskrittspartiet som nazistisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #26

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

OK

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
At disse nazistene gjerne har tendens til å stemme Frp, kan ikke klassifisere Fremskrittspartiet som nazistisk.

Ja da kan vi være enige.

Kommentar #27

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

 

Ideen om rasehygiene var godt befestet i før krigen i Norge.  Johan Scharffenberg (1932) Hovedpunkter i arvelæren. Oslo. Det Norske arbeiderpartis Forlag. Skrev:

Tidligere dukket mange syke og defekte mennesker snart under av mangel på pleie, og fikk liten anledning til å forplante seg. Vår tids human forsorg holder liv i dem; vrangsiden av denne humanitet er at de får lov til å avle barn, som ofte får de samme skavanker og som må forsørges av samfunnet. Når menneskene hindre seleksjon gjennom kampen for tilværelsene fra å renske slekten, må slektehygiene tre i deres sted. Ellers vil humaniteten virke kontraselektorisk  og skade folkestammen. Samfunnet bør ikke ale opp skrap på de sundes og dyktiges bekostning.

(tilrettelagt på moderne norsk av undertegnede)

 

Kommentar #28

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Antiracismen...

Publisert rundt 6 år siden

@ Solveig Wah.l - Kommentar #17

Fant originalen til nettsiden du viser til , der det sies at Anti Fa skal ha oppfordret til å voldta tyske kvinner. Det jeg til nå IKKE har funnet, er originalen, altså Anti Fa’s angivelige oppfordring til slike ugjerninger. Jeg vil jeg ha link til AntiFa! På forhånd takk.

Billederne blev som tidligere skrevet, angiveligt, taget ned fra Facebook-siden efter kort tid.

Dette er almindeligt med kontroversielt materiale - enten tages det ned af andre i samme miljø, fordi det er for radikalt og kan skade deres image eller det tages ned af stedet, det er lagt op på - det sker f.eks. ofte hos Facebook, som er yderst vaktsom overfor noget seksuelt, men også ret aktiv overfor ting som er krænkende efter den nyere forståelse af 'racisme'.

Spørgsmålet kunne så være, om der var tale om et 'false flag'-fænomen, hvor andre har lagt det op på en ideologisk fjendes netsted - eller om det er en falsk påstand at det overhovedet har været lagt op på den antirascistiske facebookside.

Den slags kan man jo aldrig være sikker på ude på nettet, men budskaberne, meningerne er mainstream i diverse 'anti'-kredse på det venstreekstreme overdrev.

Det ved man, hvis man følger lidt med udenfor MSM og jeg kan f.eks. pege på generelle racistiske venstrefløjsfænomener som 'whiteness studies', som udgår fra USA og også er kommet til Sverige, hvor den slags had finder frugtbar jord at vokse i. Landet hvor en Thomas Hübinette har kunnet udspy lignende forbandelser imod hvide i årtier og dog leve af statsmidler.

Man kan også på google se at utallige netsteder referer det samme, men at det kun skaber moderat opstandelse - fordi det er velkendte venstrefløjspositioner.

Mere aktuelt kan man selv i MSM finde eksempler på de racistiske strømninger på venstrefløjen:

Kopftuchmädchen verhindern Sarrazin-Lesung

http://www.welt.de/politik/deutschland/article125344150/Kopftuchmaedchen-verhindern-Sarrazin-Lesung.html

En underhistorie i det forløb var at antiracisterne diverterede med deres velkendte racisme:

"Nazis raus", fordert ein Sprechchor. "Deutschland von der Karte streichen. Polen soll bis Frankreich reichen", dichtet ein junger Demonstrant (in deutscher Sprache).

At der er tale om et MSM fremgår af at råbekor bliver omskrevet til 'talekor' og af at man hævder at den unge demonstrant 'digter', underforstået, på stedet. Sådan er det ikke - der er tale om et velkendt slogan i miljøet. Danske autonome har lignende slogans som f.eks.: 'Luk røven, åben grænserne' og 'Danmark bliver ikke spurgt om sin mening - Danmark får besked på at holde sin kæft'.

Her et andet eksempel:

http://www.berliner-kurier.de/politik---wirtschaft/bomber-busen-demo-anzeige-gegen-nackt-piratin-,7169228,26250178.html

Teksten på kvinden henviser til bombningen af Dresden

Og her et andet billede fra en af venstreekstremes hade-demoer:

Og hvem har skrevet det Ferling har laget skjermbilde av? Jo: Michael Stürzenberger (Du ser ham her til høyre der han gjør Hitlerhilsen) Og hva er hans egentlige agenda?

Jeg ved ikke, hvem han er eller hvad hans agenda er, udover det indlysende at diskreditere antiracister. Det er da sandsynligt at han er en form for nynazist, men det afgørende må være om informationerne er rigtige eller forkerte - og det er sandsynligt at de er rigtige, fløjens øvrige aktiviteter og udtalelser taget i betragtning.

Den tekst, han har skrevet, ser jeg ingen problemer i - gør du ?

Kommentar #29

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
når applausen etter festtalene har lagt seg stort sett ned til

Jo, det er et pudsigt fænomen - at man kan undertrykke folk ved at dæmonisere sex - og man kan undertrykke dem ved at glorificere sex.

Og jo, sex, drug and rock'n roll er den kage, man lokker med for at undgå at der spises sund og nærende mad.

Det præsenteres som frigørelse og er det delvist også umiddelbart - man saver bare den gren over man selv sidder på.

Disse 'friheder' rummer ikke i sig deres egne forudsætninger og vil derfor forsvinde - omdannes til noget dæmonisk - der vil ske en primitivisering, når de umiddelbare impulser får højeste prioritet.

Uenigheden mellem liberal og konservative er at de liberale mener at idyllen vil indfinde sig, når blot menneskene følger deres inderste tilskyndelser i en nær naturtilstand - det er 'the specter of Rousseau', som førfølger os.

Konservative mener at have set at 'det naturlige menneske' ikke nødvendigvis er et videre behageligt bekendtskab - og at mennesker er langt mindre rationelle end de liberale tror.

Det sidste ses bl.a. at det er de i egne øjne mest oplyste, som ivrigst deltager i tidens heksefeberlignende kollektive fænomener.

Kommentar #30

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Ideen om rasehygiene var godt befestet i før krigen i Norge.

Det var den på hele Vestens venstrefløj. I Europa med mest vægt fra socialdemokratisk side og over Atlanten hos Demokraterne, der også var imod ophævelsen af slaveriet, og hvor Margaret Sanger i Planned Parenthood arbejdede for 'the elimination of the negro population'.

Idag har samme venstrefløj vendt deres racehieraki fra mellemkrigstiden på hovedet - ellers er alt som det plejer på fløjen.

Man anser sig selv som havende både ret og pligt til at sætte skik på resten af menneskeheden udfra nogle supremacistiske forestillinger om egen fortræffelighed og om at bare man får 'de forkerte mennesker' væk, så vil alt blive godt.

Alle skal have den rette tro og dem, der ikke vil eller kan det, må væk.

Fikseringen på renhedsforestillinger røber venstrefløjs-idéernes religiøse natur.

Kommentar #31

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Counter-jihadist med Heil Hitlerhilsen. ... „Abreisen oder Abschwören“

Publisert rundt 6 år siden

@Ferling

Du sier: ‘Jeg ved ikke, hvem han (Michael Stürzenberger) er eller hvad hans agenda er, udover det indlysende at diskreditere antiracister. Det er da sandsynligt at han er en form for nynazist, (…)’ 

Nei, det er ikke så lett å kjenne en fyr som står på torvet, agiterer, løfter så armen med perfekt utstrakt hånd mens han sier «Heil Hitler». Pinlig. Nynazist? Tja. Men er ikke nazister kommunister? Er de ikke?

La meg gi deg en hjelpende hand: Har du hørt om det tyske parti DIE FREIHEIT? Stürzen­ber­ger er velintegrert der. Viste du ikke det? På nettsiden Gates of Vienna beskrives han slik: “Michael Stürzenberger is a well-known Islam critic in Germany, and was one of the honored guests at last summer's Brussels Conference”.  Men Ferling er åpenbart ikke innom et slikt nettsted. Han har sikkert heller aldri hørt om Stürzenbergers nettsted Poli­ti­cally Incor­rect. Derimot har Ferling hentet bilder til #12  fra nettsiden Islam versus Europe - Where Islam spreads, freedom dies. Men Ferling, der kjenner man Stürzenberger da veldig godt, også pga egne bidrag. Hva med Document.no? Er Ferling aldri innom der og har blitt oppmerksom på denne mannen? Pinlig!

Der står altså Michael Stürzenberger helt ukjent for Ferling på et torv, hever armen med perfekt utstrakt hånd og sier «Heil Hitler». Stakkars ensomme fyr.

PS: Kjenner Ferling til Judas?

Edit: Årsak, statsminister Solberg, men jeg kan ikke la være å gjenta dine ord fra 2011. Jeg er jo ikke sikker på at du vedkjenner deg dem i dag. Men du sa altså til VG 04.august:

«Måten ekstreme, antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, ligner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jøder i tiårene som førte opp til andre verdenskrig»

Et godt råd, Solberg: Hold fast ved ditt utsagn og kjemp for alt du har kjært!

Kommentar #32

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

For os som har problemer med å se på muslimske grupperinger av i dag, og sammenligner med hva vi har lest om Europas jøder i mellomkrigsårene, så byr det på problemer å følge Wahls gode intensjoner. Med tanke på hva som skjedde  i Frankrike, hva som skjer i Maømø, og hvilket skjellsord som har blitt mest populært i Oslo etterhvert,  så spørs  det om ikke de farligste posisjonene er noe annerledes enn det hun antyder.  Eksempelvis ved å bytte om på noen ord i det uthevede sitatet.

Kommentar #33

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

@ Solveig Wah.l - Kommentar #31

Nei, det er ikke så lett å kjenne en fyr som står på torvet, agiterer, løfter så armen med perfekt utstrakt hånd mens han sier «Heil Hitler». Pinlig. Nynazist? Tja.

Så tydelig er videoen ikke og jeg lægger ikke videre vægt på, hvad diverse dårlige videoer hævder at vise. Der florerer masser af videoer, nogle manipulerede, af venstrefløjens meningsmodstandere, hvor de netop hævdes at 'heile', hvad de nogle gange gør, nogle gange gør for sjov og nogle gange ikke gør - de løfter armen af andre årsager. Jeg gider altså ikke være så optaget af dette tegn.

Som sagt kan jeg på ingen måde udelukke at han er nynazist eller lignede, men jeg mener ikke det er videre vigtigt i den her sammenhæng, hvis det materiale han fremviser er autentisk. Det er ikke vigtigere at finde ud af om en mand er nazist end at vide om han er kommunist - begge ideologier anviser de totale og brutale løsninger.

Jeg synes du skulle tænke over, hvad der gør at du finder det mere interessant, om han er nazist, end at se på det racehad, som de mennesker han kritiserer, agiterer for.

Men er ikke nazister kommunister? Er de ikke?

De er ideologisk nærtbeslægtede. De autonome, antifascister, antiracister osv. er socialister, de er racister og de er revolutionært voldelige - på de punkter kunne det ligeså godt være en beskrivelse af nazister.

Det er ikke ukendt at kommunismen er racistisk og folkemorderisk, men det forties i skole og medier. Allerede Engels udlagde teksten i 1849 med udgangspunkt i en artikel om 'magayer'-'problemet', hvori han stipulerede udryddelsen af også serbere, skotter, baskere m.fl. Alle socialistiske retninger udrydder mindretal. Idag er europæere et sådant mindretal, som 'står i vejen for udviklingen'.

Jeg har hørt lidt om partiet og kommer med mellemrum på de blogs du nævner, men jeg har ikke styr på alt - og jeg er mindre personfikseret end venstrefløjen. Jeg finder det langt mere interessant, hvad der siges end hvem, der siger det. I det her tilfælde kan vi se at uanset om hans billeder er autentiske eller ej, så er det eneste nye opfordringen til voldtægt - udryddelsen af tyskerne var allerede en parole hos 'antiracisterne'.

«Måten ekstreme, antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, ligner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jøder i tiårene som førte opp til andre verdenskrig»

Det er en meget overfladisk sammenligning - eller rettere en erasmus montanus. Der er stort set kun forskelle i de to konstellationer. Dertil kunne man bemærke at, hvis man virkelig frygter en udvikling med massemord på millioner, så er det en besynderlig politik at føre, blot at stable mere brænde op på bålet ved at videreføre en ekstremistisk indvandringspolitik, som hidtil har vist sig at være langt mere problematisk end det blev forudsagt. Det kan man vanskeligt forstå anderledes, end at man ønsker de opståede modsætninger, sådan som Stalin også gjorde det.

Den såkaldte 'humanisme' viser her at den blot er forklædt kommunisme, iskold og kynisk - ser ikke 'mennesker', men 'menneskemateriale'.

'Dagens jøder' er således, foruden jøderne som vanligt, europæerne eller hvide generelt. Vi bedømmes efter et andet og strengere regelsæt end andre og vi har mindre rettigheder. Dertil kommer at vi europæere har eliter, som er racistiske imod os selv - 'antiracister' er det venstreorienterede borgerskabs børn - det havde jøderne trods alt ikke. De havde regimet, hele statsmagten, imod sig - det har dagens europæere også. Indvandrerne og 'antiracisterne' har magten i ryggen.

Solberg gentager bare en af elitens fladtrådte propagandaclichér.

Det er mig et mysterium at venstrefløjen kan analysere så skævvredet - kunne du ikke selv undre dig lidt over at du er optaget af den uklart definerede bussemand 'nazisme' og slet ikke forholder dig til at din egen fløj går på gaden og udspreder hæmningsløst racehad ?

Der synes at eksistere den forestilling på venstrefløjen at hvis 'en nazist' henviser til noget ubekvemt, så 'gælder' det ikke - man kan ignorere det kritisable. Det kommer selvsagt at den autoritære natur, der karakteriserer venstrefløjstænkning og som skal kompensere for den manglende evne til realitetskorrigering, der ligger i selve ideologikonceptet.

Kunne man tænke sig at den måde stat, skole, medier (og antiracister) agerer på, næsten med sociologisk lovmæssighed vil frembringe fænomener som Stürzenberger ?

Kommentar #34

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Utvannet ditt og datt

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Men ikke mer enn at partene på ytterkantene historisk har vist seg å kunne inngå i koalisjoner med hverandre.

Du surrer sammen hummer og kanari.

Utvannet ditt og datt kan nok blandes. Liberalnasjonalisme kan godt betone nasjonalisme. Uten at det betyr at nasjonalismen i seg selv er høyrepolitikk. For man kan jo også blande/utvanne kommunisme med nasjonalisme.

En liberalistisk bedriftseier kan heller akseptere nazisme enn kommunisme. Da siste vil stjele bedriften.

Slikt betyr ikke at liberalisme er nasjonalisme eller ekstrem statisme. Det betyr bare at folk vil ikke ha ødelagt det de har bygd opp.

Kommentar #35

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hmm

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Selv det gamle Anders Langes Parti var i sitt grunnlag et liberalistisk parti, og dagens utgave i form av Frp er det i ennå sterkere grad.

Jeg kjente ikke så godt til FrP fortid (Anders Langes Parti). Likevel kjenner jeg jo til at FrP kvittet seg med de rendyrkede liberalistene på 90-tallet. Derfor skurrer dette litt…

Kommentar #36

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ekstrem overdrivelse

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Frp sin deltakelse i Solbergregjeringen betinger at partiet toner ned sin rasistiske identitet og fremstår som rent ultraliberalistisk.

Å betone at Norge er primært for norsker er ikke spesielt rasistisk men nasjonalistisk.

Ultraliberalistiske er de ikke! Det er bare å sette seg inn i forskjellene på Det Liberale Folkeparti og FrP, så ser man det svært klart. FrP har trolig gitt opp sin 30% offentlige sektor, mens Det Liberale Folkeparti snakker om brøkdeler (4%?).

Kommentar #37

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tja?

Publisert rundt 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
(Michael Stürzenberger)

Nå var nok ikke tysk mitt yndlingsfag, men språket er jo ganske forståelig - dette er hva wikipedia har å si om hans politiske ståsted og kobler du det opp i mot et par snutter på you tube så møter du en mann som er hakket mer provokativt fritt-talende enn det vi er vant til uten noe videre sikkerhetsnett ....

Die Partei „Die Freiheit“ wird von der Bundeszentrale für politische Bildung als rechtspopulistische Partei mit anti-islamischen Tendenzen eingeschätzt; sie selbst ordnet sich als bürgerlich-liberal ein. Stürzenberger gilt als islamfeindlich, er bezeichnet sich als Islamkritiker. Er engagiert sich vehement gegen den Bau von Moscheen in Deutschland.  Er wirft der deutschen Politik vor, dass sie die Gefahren, die aus dem Islam entsprängen, nicht ernst nehme. Er vergleicht den Koran mit Adolf Hitlers Mein Kampf. Er setzt dabei den Islam mit dem Nationalsozialismus gleich  Den Nationalsozialismus bezeichnet Stützenberger als „linke Bewegung“ und behauptet, dass es Parallelen zwischen der nationalsozialistischen Verfolgung politischer Gegner und dem bundesdeutschen „Kampf gegen Rechts“ gebe. Die Nutzung des Namens Weiße Rose für seine Aktivitäten rief bei Nachfahren der Gruppe und der Weiße Rose Stiftung Empörung hervor.

Stürzenberger beruft sich auf Susanne Hirzel, die der Weißen Rose angehört hatte, welche er kurz vor Hirzls Tod 2012 mit dieser neu gegründet habe.  Susanne Hirzel war wie ihr Bruder um die Jahrtausendwende bei den Republikanern politisch aktiv und vertrat geschichtsrevisionistische Thesen. 2010 gab sie PI ein Interview und engagierte sich aktiv in der Bürgerbewegung Pax Europa

Stürzenberger bezeichnet sich als pro-israelisch; diese Selbstdarstellung wird allerdings etwa von Jörg Lau als "Kostümierung" bezeichnet.   Ein Mitglied von Die Freiheit, welches von der Staatsanwaltschaft München der Holocaustleugnung beschuldigt wird, nahm er parteiintern in Schutz.

Merkelig dette nå til dags at "nazister" synes å være proIsrael og at de ser en kobling mellom islam og venstreradikale.

Im September 2011 zeigte Stürzenberger auf einer Kundgebung ein Plakat mit der Abbildung Heinrich Himmlers, auf dem Zitate zu lesen waren, die eine Nähe von Nationalsozialismus und Islam belegen sollten. Ihm wurde daraufhin das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Am 13. Mai 2013 wurde Stürzenberger vom Amtsgericht München freigesprochen, da das Plakat nur kurz zu sehen und Himmler nach Ansicht des Richters nicht „ikonenhaft“ dargestellt war.

Im Juli 2013 wurde Stürzenberger wegen Beleidigung gegenüber einem Polizisten zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt.

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/prozess-gegen-stuerzenberger-keine-strafe-fuer-himmler-plakat-1.1671618

Hva får du ut av dette, Wahl?

Kommentar #38

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det står jøder bak alt ;-))

Publisert rundt 6 år siden

http://www.luebeck-kunterbunt.de/Judentum/Nazis_Hakenkreuze.htm

Jeg kunne ikke la være å bidra med denne.   Ved å google "Ursprung des Wort  Nazi" eller noe lignende så får en opp en masse definisjoner. For spesielt interesserte.

Kommentar #39

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Sågar hakekorset

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ikke la være å bidra med denne. Ved å google "Ursprung des Wort Nazi" eller noe lignende så får en opp en masse definisjoner. For spesielt interesserte.

Sågar hakekorset kommer fra jødene skal man tro denne nettsiden: "So findet sich das Hakenkreuz denn auf einer Münze auch bei den Juden, nämlich auf dem Schekel des Königs Hiskia von Juda um 700 vor der Zeitenwende."

Jeg har i mange år trodd hakekorset stammet fra hinduismen.

Kommentar #40

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Fin link!

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ikke la være å bidra med denne. Ved å google

Jeg kjenner litt til hvordan ordet "nasi" er en normal herskertittel på hebraisk, som oversettes med høvding, kaptein, prins ol. Grunnbetydningen på hebraisk er å "bli opphøyet", "satt til å herske over andre".

Det ble brukt om høvdingene over Ismaels 12 stammer og om høvdingene over Israels 12 stammer. Disse var øverst. Så var hver stamme delt i grupper på ti, hundre osv , hver gruppe hadde sin nasi. I kongetiden topper kongen som øverste nasi.

Det ble også brukt om de andre folkenes herskere, men i GT er det selvsagt Israels fyrster(nasi) som navngis systematisk ved ættelister, hærmønstringer og tempeltjeneste.

Dette var så utbredt, så almindelig, ... (som vi bruker ordet "sjef") at dette trolig er en mer tenkbar språkparallell til nazi betegnelsen enn den mer skjulte, innviede nazireeren.

Nazireeren skulle ikke drikke vin og ikke klippe håret og var en person spesielt innviet til Gud. Det var et "one man stunt", ikke et stort militært system som ordet nasi representerer.

Kommentar #41

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Må alt komme fra noe?

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg har i mange år trodd hakekorset stammet fra hinduismen.

Og kan lignende oppstå uavhengig av hverandre?

Hva er bakgrunnen for Munch's Skriket?

Hva er forgjengeren til marxismen?

Hva er forgjengeren til pyramidene, og hvorfor finnes lignende også i mellomamerika?

Hvorfor oppfinner flere samme sak på omtrent samme tid, og hvorfor finner flere grunnstoff omtrent samtidig?

Hendelser som ligner er ikke nødvendigvis låst fast til hverandre. Noen gang er det visse sammenhanger. Andre ganger ikke.

Diskuterer man med konspiratorisk tenkende mennesker, så ser man hvordan de knytter sammen alt mulig med assosiasjoner, ting som ligner, osv.

Kommentar #42

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Appell: Aufstand der Anständigen

Publisert rundt 6 år siden

@Nygaard vedr. #37

Hva Wahl får ut av dette?

'Er vergleicht den Koran mit Adolf Hitlers Mein Kampf. Er setzt dabei den Islam mit dem Nationalsozialismus gleich  Den Nationalsozialismus bezeichnet Stützenberger als „linke Bewegung“ und behauptet, dass es Parallelen zwischen der nationalsozialistischen Verfolgung politischer Gegner und dem bundesdeutschen „Kampf gegen Rechts“ gebe. Die Nutzung des Namens Weiße Rose für seine Aktivitäten rief bei Nachfahren der Gruppe und der Weiße Rose Stiftung Empörung hervor.

Stürzenberger bezeichnet sich als pro-israelisch; diese Selbstdarstellung wird allerdings etwa von Jörg Lau als "Kostümierung" bezeichnet.   Ein Mitglied von Die Freiheit, welches von der Staatsanwaltschaft München der Holocaustleugnung beschuldigt wird, nahm er parteiintern in Schutz. ‘

 

Wahl får ut av dette at det er en illegitim endring av historiske fakta / fornektelse av relevant fakta med det mål å enten forfalske eller endre oppfatningen av historiske kjensgjerninger.

Ha en fin dag!

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere