Kjell Ødegård

1

Føler seg diskvalifisert i debatter.

"Stakkars oss, vi har meninger som vi ikke alltid kan underbygge, men likevel synes vi det er merkelig at folk ikke alltid viser oss respekt for standpunkter som virker urimelige for dem."

Publisert: 26. feb 2014

I en verden hvor det finnes mange grupper som fysisk forfølges og trues, trakasseres på det groveste eller blir nektet fundamentale menneskeretter, så virker det selsomt på meg når en muslimsk mann og en kristen kvinne står fram i Vårt Land  og klager over at de, ifølge dem selv, "diskvalifiseres" i debatter pga. sin tro. ( se dagens forside). Jeg er selv kristen og skjønner på en måte hva de mener, men det kan jo ikke sies å være noe stort problem, tvert imot der det ganske naturlig, og man må forvente det når man tenker på hvor mye dårlig som har kommet fra religiøst hold opp igjennom tidene. 

 Det er folk der ute som er forutinnatte, men ikke alltid uten grunn, og spesielt ikke når det gjelder oss religiøse. For mange religiøse har en tendens til å debattere utifra at de har "hellige" skrifter  som de anser for å være  skrevet av Gud, og de mener i praksis at det som står der ikke kan debatteres, det er nærmest lover som man ikke kan bryte.  Kanskje er det da  ikke så merkelig at de som ikke deler den troen vil ha noen forutinntatte holdninger når de har erfaring fra noen slike debatter.  Er man da en troende som har et avvikende syn fra det mer fundamentalistiske, så har man faktisk et ansvar for å få fram dette, siden motstanden man kan få er ganske forståelig.

Man må ikke være så hårsår at man klager over å bli "diskvalifisert". Er man derimot en type troende som ikke kan endre sine religiøst baserte standpunkter, selv når han/hun ser at de framstår som urimelige/ukjærlige/skadelige for andre, ja, da har man jo ikke fortjent annet enn å bli "diskvalifisert" i debatter.

Spesielt når det gjelder en mann som Usman Rana, som til deg grader har tilgang til norske redaksjoner, så fortoner det jo seg spesielt merkelig at han kjenner seg diskvalifisert.  Han er ikke på ytterkanten, men likevel relativt konservativ innefor sin religion, og han må da ta ansvar for at han forholder seg til Koranen, som i likehet med Bibelen, hvis man tolker alt bokstavelig, gir rom for en rekke tvilsomme standpunkter og synspunkter som bryter med grunnleggeende mennskerettignheter.  

Det er nok DETTE som er problemet, og ikke at religiøse "diskvalifiseres". De som ikke er religiøse eller som er såkalt liberale religiøse, har virkelig grunn til å være skeptiske når det gjelder å gå inn i ærlige debatter med de selvutnevnte "rettroende". De har nemlig standpunkter som ofte ikke kan forsvares uten å vise til at de må forholde seg til noe som de påstår at Gud har sagt til dem.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvorfor hvorfor hvorfor

Publisert over 6 år siden

Det er ikke alltid like enkelt å skulle svare på hvorfor man mener noe. Våre standpunkter og våre meninger er nok preget av mange ulike faktorer. 

En del betente temaer som abort, homofili, ekteskap og religionsfrihet kan være utfordrende å diskutere og det blir ytterligere utfordrende om ens argumenter hentes ut fra en hellig bok. 

Selvfølgelig har vi som mennesker veldig mange arenaer vi spiller på men våre tanker dannes jo av en helhet og de fleste av oss klarer ikke å løpe fra oss selv. 

Religiøse har ikke noen rett til å bli hørt av mennesker som ikke ønsker å høre på dem i religionsspørsmål. Det utelukker jo ikke at man kan høre på dem i alle andre spørsmål på områder man har felles. 

Det jeg sliter med er at jeg ofte er usikker på hvor religiøse henter sine standpunkter fra. De som åpent henter dem fra sine hellige skrifter gjør det enklere, de som holder sine religiøse skrifter unna og forsøker å fremstå som om disse ikke er en faktor er utfordrende.

Som eksempel er ikke homofili noe samfunnsutfordring. De homofile er en meget liten gruppe og det er ikke noen homofilismitteeffekt. Ekteskapet i betydning et religiøst ekteskap er heller ikke noen utfordring for samfunnet. Mennesker velger fortsatt å være sammen og å skape barn sammen både med og uten religiøs velsignelse og godkjenning.

Abort har mange sider ved seg. Dog er det nok mennesker på denne jorden så menneket går ikke til grunne ved at kvinner velger abort. Fra et religiøst synspunkt er det jo litt underlig. De religiøse tror jo på og lengter etter sitt paradis. Er det slik at en unfangelse er et fullverdig individ fra første sammensmeltning mellom egg og sæd er jo disse individene sikret sin plass i paradis selv om de ikke blir født. De unngår jo da et muligens trøblete jordliv som vi som er født må takle.

Når det kommer til religionsfrihet så er dette en frihet til å dyrke ens religion, det er ikke noen frihet til å pådytte andre ens religion. Frihet må i så måte avveies i møte med andre menneskers rett til frihet både for annen religion og for avstandstakende fra religion.

Takker for et godt innlegg Kjell Ø., det gir håp om dialog.

Kommentar #2

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Ha ha ha

Publisert over 6 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
at de, ifølge dem selv, "diskvalifiseres" i debatter pga. sin tro.

Først følte de seg krenket, nå føler de seg diskvalifisert.

Er det noen som har en formening hva det neste blir?

For en kombinasjon: En muslimsk mann og kristen kvinne uttaler seg sammen. Ha ha ha - Jeg ler meg i filler. Den var ny!

Er det for å gi historien legitimitet? Alle vet at det er stor sett bare muslimske menn som løper rundt å føler seg krenket og nå diskvalifisert.

Kommentar #3

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke alltid like enkelt å skulle svare på hvorfor man mener noe. Våre standpunkter og våre meninger er nok preget av mange ulike faktorer.

Det er nettopp derfor det er så viktig for oss alle at vi blir utfordret til å prøve å svare på hvorfor. Det motiverer oss til å gå våre meninger og standpunker etter i sømmene for å se om de henger på greip. Å bli utfordret kan være et verktøy for å hjelpe oss å vokse og få bedre meninger. 

Kommentar #4

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jarl, jeg veit ikke om de to har "stått fram" sammen, eller om det er VL som har sørget for å koble dem. Men bortsett fra  forhistorien, så synes de begge å dele det synet at religiøse diskvalifiseres fra debatter.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere