Karin R

10

Kjære KFUK-KFUM Global,

Dere er ikke de første som vil ha oss til å boikotte israelske varer, og jeg har ikke skrevet innlegg av den grunn. Men denne gangen ble jeg nok provosert til å skrive. Det som provoserer meg mest er mangelen på konsekvenstenkning.

Publisert: 22. feb 2014

For få dager siden ble en FN-rapport offentliggjort om situasjonen i Nord-Korea, der slår FN fast at regimet har begått forbrytelser mot menneskeheten som har slående likheter med nazistenes grusomheter under andre verdenskrig. Og i Midtøsten fortsetter de vanvittige grusomhetene i Syria. Jan Egeland sammenliknet i en kronikk i Aftenposten 19/2 situasjonen der med grusomhetene vi så på Balkan og i Sentral-Afrika på 90-tallet. Og han stilte det absolutt betimelige spørsmålet: "Hvorfor blir vi ikke opprørt?" For et par år siden var jeg i Nord-Korea, og jeg ble dypt rystet. Og stilte og stiller fortsatt spørsmålet; hvorfor gjør ikke verden mer vedr den vanvittige situasjonen? Jeg har aldri blitt så rystet som da jeg besøkte det landet. Jeg har bodd i Jerusalem, har vært mye i Gaza, arbeidet og bodd både blant palestinere og israelere, har mange venner på begge sider, og kjenner på sterke bånd både til  Israel og Palestina. Jeg anser det som mitt andre hjemland. Det betyr ikke at jeg ikke kan bli opprørt over både israelernes og palestinernes behandling av hverandre, over voldsspiralen og mistilliten som synes umulig å komme ut av. Men jeg nekter å gi opp håpet!

Jeg har ingen tro på at boikottutspillet deres vil hjelpe, tvert imot tror jeg det vil forsterke konflikten. Og hvorfor er det bare Israel som skal boikottes hvis dere først skal prøve den veien? Bør dere ikke da være mer konsekvente? Hva med Hamas i Gaza som holder sitt eget folk i et jerngrep, og forverrer konflikten med Israel? Og selvsagt; hva med Syria, Nord-Korea, og jeg kunne fortsette å ramse opp andre land og situasjoner som er vel verdt å boikotte om dere først tror på den metoden. Det som også undrer meg og provoserer meg er at dere trekker frem enkelte israelske varer som dere oppfordrer spesielt til å boikotte. Hvorfor er det større grunn til å boikotte Moroccan Oil enn f.eks de israelske komponentene som befinner seg i enhver mobiltelefon som vi alle eier? Er det fordi dere ikke kan klare dere uten mobiltelefonen, i motsetning til de israelske hårproduktene? Virker ikke særlig konsekvent.....

Kjære venner, jeg oppfordrer dere til å prøve å bygge flere broer i et konfliktrammet område, preget av mye hat og mistillit, istedet for boikott. Jeg har svært liten tro på at boikott bygger broer, og skaper fred. Jeg skulle gjerne sett at Israel trakk seg ut av Vestbredden og Palestinerne fikk sin levedyktige stat, fordi jeg ønsker Palestina og Israel alt vel. Jeg er lei av den unyanserte Midtøsten-debatten i Norge. Jeg skulle ønske at vi istedet for å heie på den ene eller andre siden, heller heiet på begge. Det gjør jeg, fordi jeg ønsker begge folkene alt godt. Det betyr ikke at jeg heier på alt de gjør. Gode venner sier ifra når venner gjør noe galt, men vi boikotter ikke våre venner, det ødelegger vennskap. Jeg velger å bruke min energi på å heie frem det gode blant både israelere og palestinere, som jeg forøvrig ønsker å gjøre i møte med alle mennesker.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg prøver å unngå og fylle kjøleskapet mitt med Nord-Koreanske varer!

Kommentar #2

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Karin R. Gå til den siterte teksten.
Det som provoserer meg mest er mangelen på konsekvenstenkning.

Du er nok ikke den eneste som blir provosert av det.

En ting i denne saken: Når vi kan være så uenige oss nordmenn imellom og ikke kan enes, hvordan er det da å være to folk, flere religioner, flere kulturer? 

Kan vi forvente av hverandre at vi endrer syn om vi boikotter hverandre?

Kan vi forvente mer av en side der nede enn vi venter av oss selv?

Kan vi forvente at vår innblanding gjør ting bedre?

Jeg har også lurt på hvorfor Israel skal være syndebukken. Nå har det jo blitt uttalt at fra palestinsk hold "Alt galt på denne jorden er Israels skyld", men så dumme er vel ikke folk flest at de tror på det?

Kommentar #3

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Karin R. Gå til den siterte teksten.
Det som provoserer meg mest er mangelen på konsekvenstenkning.

Jeg har også aktivert bra knappen på ditt innlegg. Likevel har jeg et "men". Forbeholdet mitt knytter seg til at det som provoserer deg mest er mangelen på konsekvenstenkning til KFUMs forslag om økonomisk boikott av Israel. Men du har ingen andre forslag til hvilke konsekvenser brudd på folkeretten, neglisjering av internasjonale avtaler og av vedtak i Haagdomstolen skal få for Israel.

Det er ikke en symmetrisk konflikt, det er ikke to skurker som er uenig om fordeling av grenser og som sloss om vannressurser. Det er Davids kamp mot Goliat – det er en okkupant og en okkupert, og de okkuperte opplever at okkupanten spiser opp landet deres. Muligheten til en to-statsløsning er vanskeligere enn noen sinne, og dem israelske regjering bygger nye boliger på vestbredden i et høyt tempo, men verden roper stopp dukker nye boliger og ny infrastruktur opp i det som skulle blir Palestina. Og verden står som tause vitner til overgrepene. USAs holder sin hånd over okkupanten, og er rundhåndet med våpen og militærteknologi.

Det er dette faktum som DNK har sett når de sier: «legge press på Israel som den sterke part i konflikten for å få dem til øyeblikkelig å stanse vold mot sivile palestinere, stanse okkupasjonen og avvikle bosetninger som er ulovlige i følge internasjonal rett. Bygging og utvidelse av ulovlige bosetninger må opphøre med øyeblikkelig virkning. Legge press på både Israel og de palestinske myndighetene for å få dem til å gjenoppta forhandlinger om en rettferdig fred umiddelbart. Framheve at Israels såkalte ”sikkerhetsmur” er en trussel mot både fred og rettferdighet i området».http://www.kirken.no/?event=showNews&FamId=4711

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel som et virkemiddel. Jeg er uenig i økonomisk boikott som virkemiddel, men jeg er ening i at noen må gjøres. Hvorfor ikke spørre hvordan en skal nå målet om to homogene uavhengige stater. Så langt har vennskap og forståelse av partene bare ført til økt koloniseringen, at murene blir høyere og lengre, at støtten til gærne (begrepet er hentet fra Jerusalem Post) bosetter øker. De får penger, våpen og politisk støtte til illegal bosetting.

Hvorfor ikke ta Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer om at tiden er overmoden for handling videre, at en ikke mistenkeliggjør organisasjonens motiv, men respekterer at de se og fotsår det alle skjønner, at den dagens israelsk politikk er destruktiv, ikke bare for palestinere, men også for israelere som skal ha rett på å bo i fred og sikkerhet innafor internasjonale anker kjente grenser. 

Så er vi i Norge mer opptatt av MØ konflikten en av de fleste andre konflikter i verden. Det har sin naturlige forklaring. Det er i denne regionene arnested for vår religion er, vi var med på å heie fram en selvstendig israelsk stat, og langt flere nordmenn har vært i Jerusalem enn i P´yongyang. Alle kjenner noen jøder og noen palestinere, så det er mye enklere for oss i identifisere oss med denne konflikten en konflikten mellomVest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Derfor er det naturlig at denne konflikten får stor oppmerksomhet, også her på VD.

Kommentar #4

Karin R

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
du har ingen andre forslag til hvilke konsekvenser brudd på folkeretten, neglisjering av internasjonale avtaler og av vedtak i Haagdomstolen skal få for Israel.

Takk for konstruktiv tilbakemelding Leif! Det hadde vært tøft om jeg var den som kom med løsningen på rettferdig fred mellom Palestina og Israel. Dessverre har jeg ikke hele svaret på hva som vil hjelpe ift brudd på folkeretten, neglisjering av internasjonale avtaler osv hverken ift Israel, Palestina, eller andre land. Men det jeg vet med sikkerhet er at den type boikott som nå KFUM/KFUK oppfordrer til garantert ikke hjelper, tvert imot. Hadde det vært en stor Israelsvennlig organisasjon som kom med utspillet, hadde det kanskje hatt en viss effekt, men det er ikke KFUM/KFUK i Israels øyne. Jeg har vært sterkt engasjert ift Midtøsten i over 20 år, og kjenner Israel godt, så det kan jeg si med sikkerhet. Du nevner USA, og ja, jeg tror at press fra USA vil hjelpe på begge sider. Det har jeg også inntrykk av at de prøver på nå ift fredsprosessen som utenriksminister Kerry leder. Vi burde heller bruke energi på å bakke opp den enn å boikotte, jeg tror det vil fungere bedre, fordi her er partene selv direkte involvert. Jada det har vært prøvd før uttallige ganger, men nå prøver de igjen, og det bør vi applaudere. Det jeg har erfart hjelper på grasrota, er brobygging. Det er et møysommelig arbeid, men jeg tror at om flere engasjerer seg ift det, vil det hjelpe ikke bare på mikroplan. Da vil israelere skjønne mer hvordan palestinerne har det, hva som er deres ansvar, hva de må gjøre, og motsatt palestinerne ift israelerne.

Ja jeg er enig i at det ikke er en symmetrisk konflikt. Men jeg er ikke med på at hele ansvaret ligger på Israel selv om de militært sett har langt større makt. Palestinerne har også et ansvar og har langt større psykologisk makt over israelerne enn jeg tror de fleste av dem er klar over. Å skape frykt er et stort våpen, og det har palestinerne klart. Om rakettene fra Gaza, og andre angrep mot israelerne, ikke dreper så mange som på andre siden, så dreper og skader de også, og frykten og de psykologiske skadene er omfattende hos mange israelere, ikke minst hos barna.

Jeg berømmer gjerne KFUM/KFUK for å forsøke å gjøre noe som de tror hjelper. Det er altfor mange ord og for lite handling for å løse denne fastlåste konflikten. Ja tiden for handling er overmoden, og jeg spør som deg hvordan en skal nå målet om to likestilte uavhengige stater, som kan få leve i fred, side om side. Å bygge broer gjennom å utdanne, skape gode møtesteder, bygge tillit og bearbeide sår, er sentrale byggestener mot det målet. Boikott river ned broer.

Og helt til slutt: Ja jeg skjønner utrolig godt hvorfor vi er spesielt opptatt av Det hellige land. Men vi har kunnskap nok til å sette ting i perspektiv, og ressurser nok til å engasjere oss utover Midtøsten.

Kommentar #5

Karin R

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
En ting i denne saken: Når vi kan være så uenige oss nordmenn imellom og ikke kan enes, hvordan er det da å være to folk, flere religioner, flere kulturer? Kan vi forvente av hverandre at vi endrer syn om vi boikotter hverandre? Kan vi forvente mer av en side der nede enn vi venter av oss selv? Kan vi forvente at vår innblanding gjør ting bedre?

Takk for tilbakemelding Ruth. Du stiller gode spørsmål. Ikke minst det første spørsmålet. Det er helt klart mer komplisert med flere religioner, flere kulturer osv enn hva vi er vant med i Norge. Og vi bør ikke forvente mer av dem enn vi gjør av oss selv, allikevel tror jeg vi fort gjør det. Jeg tror det er viktig med ydmykhet også her. Jeg tror at vår innblanding kan være positiv om vi involverer oss med respekt og hovedfokus å lytte til folkene det angår, og husker at dette handler om deres liv, og ikke våre. Blander vi oss inn bør det være for å søke å gjøre livene til folk i Palestina og Israel bedre, og ikke for at vi skal vinne diskusjoner.

Kommentar #6

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Karin R. Gå til den siterte teksten.
Takk for tilbakemelding Ruth. Du stiller gode spørsmål. Ikke minst det første spørsmålet. Det er helt klart mer komplisert med flere religioner, flere kulturer osv enn hva vi er vant med i Norge. Og vi bør ikke forvente mer av dem enn vi gjør av oss selv, allikevel tror jeg vi fort gjør det. Jeg tror det er viktig med ydmykhet også her. Jeg tror at vår innblanding kan være positiv om vi involverer oss med respekt og hovedfokus å lytte til folkene det angår, og husker at dette handler om deres liv, og ikke våre. Blander vi oss inn bør det være for å søke å gjøre livene til folk i Palestina og Israel bedre, og ikke for at vi skal vinne diskusjoner.

Vi som bor i rike Norge har problemer med å se med andre enn egne øyne. Vi er et bortskjemt folk.

Jeg har større tro på brobygging enn på straffer. Men skal man utrope seg til dommer og straffe, bør man i det minste se til begge sider og vurdere hvor det største problemet ligger.

Jeg har ingen tro på at palestinerne får det bedre når Israel boikottes, jeg tror faktisk de får det verre. Jeg tror heller at pengestrømmen til palestinerne bør kontrolleres ved å "betale for utført arbeid". For bare å pøse på med midler som ikke kommer den jevne palestiner tilgode, hjelper ingen andre enn krigshisserne. Folket har det fortsatt ikke bedre, og det er ikke Israels skyld.

En finner også mye "pallywood" på nettet, noe som er produsert for å hisse opp vesten. Det har blitt avslørt mye der. Det vi får se, er jo ikke den vanlige palestiners liv, men en utvalgt gjeng som spiller skuespill. 

Fåtallet spør seg vel hvorfor dramatiske bilder viser noen som ser ut til å ha det forferdelig, mens et par mennesker ser ut som de panisk prøver å hjelpe, mens noen står godt avslappet med armer og bein i kryss rett ved og ser fornøyd ut.

Fåtallet spør seg vel hvorfor ambulanser er på stedet sekunder etter at noen er blitt "skutt".

Fåtallet spør seg om hvorfor det utarmede fattige områder tilfeldigvis har så mange ambulanser tilgjengelig akkurat der.

Fåtallet spør seg om hvorfor dette er så godt regissert og filmet fra flere kanter. 

Dette er sånn "synd på meg"-propaganda, og når kamera skrus av, reiser de seg og er klar for neste film.

Det er ikke den vanlige palestiner, for de ser eller hører vi lite til. Og det er de som må lide for sine lederes stygge framferd.

Hadde det vært noe tak i vesten, hadde man fått fjernet disse lederne og prøvd å få satt inn skikkelige ledere. I stedet belønnes disse terroristene av vesten ved å gi Israel all skyld.

Kommentar #7

Karin R

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
En finner også mye "pallywood" på nettet, noe som er produsert for å hisse opp vesten. Det har blitt avslørt mye der. Det vi får se, er jo ikke den vanlige palestiners liv, men en utvalgt gjeng som spiller skuespill.

Jeg vet ikke hvilke filmer du refererer til, men det virker som du nå for raskt dømmer et folk uten nok kunnskap. Det du kaller skuespill er ofte virkeligheten, det har jeg sett mang en gang. Vi må øve oss på å se begge sider. Det høres ut som du har sympati med israelerne, det er bra, samtidig oppfordrer jeg deg til å også prøve å forstå bedre den palestinske virkeligheten. Palestinerne har opplevd og opplever forferdelig mye lidelse, pga konflikten og interne stridigheter. At noen utnytter situasjonen og vrir på virkeligheten, kan nok stemme også der, sannheten er som kjent det første offeret i krig. Palestinerne opplever mye urett, det håper jeg det blir en slutt på, men jeg har som sagt ikke tro på boikott som virkemiddel for å oppnå det.

Kommentar #8

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Takk til deg for TYDELIG og edruelig innlegg

Publisert over 6 år siden

Jeg blir glad når jeg leser at noen ser denne konflikten fra TO sider. Det er jo DET som er viktig for å få frem HELHETEN i hva som skjer der nede i Midt-Østen. Stor takk skal du ha og Gud velsigne deg i Jesu navn - for dette opplysende innlegget. Slik jeg ser det initierer det også til freds-engasjement. ALT GODT til deg.

Kommentar #9

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Karin R. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hvilke filmer du refererer til, men det virker som du nå for raskt dømmer et folk uten nok kunnskap. Det du kaller skuespill er ofte virkeligheten, det har jeg sett mang en gang.

Jeg refererer til filmer som er blitt avslørt som konstruerte i forsøk på å sverte Israel. De florerer på nette.

Ett eksempel er en film der man bærer bort en palestiner som tilsynelatende er drept av israelske soldater. Men underveis kan man se av film tatt av seansen at "den døde" triller av båren, for så å reise seg og krype opp på båren igjen og dekkes til.

Et annet eksempel er filmen av en gutt og en far som tilsynelatende besytter gutten mot kuler. Det ble hevdet at gutten ble skutt av israelske soldater. En kan se gutten ligge der "død", men så beveger han armene. Det ble også avslørt at soldatenes plassering gjorde det umulig å skyte gutten, siden soldatene var plassert på motsatt side av muren hvor far og sønn satt. Husker ikke helt, men tror det var BBC som avslørte dette.

Flere sånne eksempler finnes, men dette er to av dem. Det siste er blitt brukt mye mot Israel.

At det er lidelse i Gaza betviles ikke, men største lidelsen er det Hamas som er årsak til. Lidelse finnes også på Israels side.

Å boikotte Israel når det egentlig er ledelsen til palestinerne som er største problemet, er for meg hyklersk, rett og slett. For ved boikott så går det ut over palestinerne som jobber for israelerne. Dette er veldig tydelig, noe også boikotterne burde se. 

Og når de må se det, så viser det at det ikke er palestinernes beste de tenker på, men å ta Israel. 

Israel må ha lov til forsvar, og selv gjerdet og bosetterne er forsvar for dem. Bosetterne tjener også til palestinernes beskyttelse. 

Enhver som har fulgt med før og etter gjerdet, vet at det er blitt veldig mange færre selvmordbombere i Israel. Selvmordsbombere som ikke brydde seg om det var jøder eller arabere de drepte, bare de kunne drepe noen.

Så lenge vesten driver med ensidig kritikk og ensidige krav, blir det ikke fred. Ikke i det hele tatt. Israel lar seg ikke boikotte til å bli drept.

Kommentar #10

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Karin R. Gå til den siterte teksten.
Takk for konstruktiv tilbakemelding Leif! Det hadde vært tøft om jeg var den som kom med løsningen på rettferdig fred mellom Palestina og Israel.

... ja, det hadde vært tøft om du hadde løsning til fred, da hadde du sikret deg fredsprisen.

 

Men - du har sett Amnesty rapporten som ble offentlig nå i februar? De foreslår at USA, EU og resten av verdenssamfunnet om å innføre våpenblokade mot Israel og stanse alt salg av våpen, ammunisjon og militært utstyr til landet.

Det er et forslag jeg støtter, og som kan ha effekt - tror jeg.

Kommentar #11

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Men - du har sett Amnesty rapporten som ble offentlig nå i februar? De foreslår at USA, EU og resten av verdenssamfunnet om å innføre våpenblokade mot Israel og stanse alt salg av våpen, ammunisjon og militært utstyr til landet.

Det er et forslag jeg støtter, og som kan ha effekt - tror jeg.

Så freden skal komme på bekostning av nedslakting av Israels innbyggere og å stryke landet av kartet? Eventuelt overlevende: Har du husrom og vern mot forfølgelse av jødene her til lands? Hva med araberne som lever fritt i Israel nå? Har du samvittighet til å se på at de også havner i sharialovene?

Jaja, blir i så fall interessant å høre alle unnskyldninger og bortforklaringer etterpå da..naive er dere også. 

Og det er ikke tull engang. 

Hvorfor ikke motsatt: Sørge for at alle araberlandene og palestinerne ikke får tak i våpen, ammunisjon og annet militært utstyr? 

Helt ærlig, så tror jeg ikke det blir fred uten at folket blir fredelig. Og da må hver enkelt begynne med seg selv før de forlanger fred av andre.

Er Leif Lysvik en fredelig person, vil han skjønne hva jeg mener..

Kommentar #12

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir glad når jeg leser at noen ser denne konflikten fra TO sider. Det er jo DET som er viktig for å få frem HELHETEN i hva som skjer der nede i Midt-Østen.

Kommentar #13

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Her, KFUM/KFUK er noen dere kunne boikotte

Publisert over 6 år siden

Dette er dere vel for feige til å tørre ta tak i, for Israel er jo et lett bytte for dere siden dere ikke risikerer noe.

Se video her:

http://www.jewsnews.co.il/2014/03/04/muslims-force-xtian-to-convert-to-islam-then-brutally-behead-him/

Kommentar #14

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

KFUM/KFUK

Publisert over 6 år siden

Hei igjen

Det er stille fra KFUM/KFUK - de svarer ikke for seg.

I dag fikk vi nyheten om at Israel har stanset et skip med raketter og annet utstyr, forkledd med sementsekker.

De har fulgt lasten fra Syria og til de bordet skipet på vei til Sudan, hvor våpnene skulle skipes videre over landjorden og inn i Gaza.

Dette er hva Israel må leve med, og dette er den hjelpen palestinernes naboer gir dem: Våpen til å holde konflikten gående i full forvissning om at verden fordømmer Israel.

Den dagen det virkelig smeller; hvor mange av dere sitter med god samvittighet?

Jeg bare spør.

Kommentar #15

Astrid Edel Eikeland

5 innlegg  38 kommentarer

Ingen våpen i Midtøsten!

Publisert over 6 år siden

Hva vil skje, hvis ingen andre enn Israel i Midtøsten ,(det eneste demokratiet,hvor arabere har det friere enn i noe muslimsk land,)har tilgang til noen form for våpen,ingen raketter,selvmordsbomber,steiner el.noe som kan skade andre?

Jeg bare tenker!

Ingen sementerte tuneller,ingen våpen fra Iran?

Alle lever i fred med naboen,som de gjør i dag,stort sett...

Arabere og jøder skulder ved skulder...

Arabere er redde for å miste jobbene sine,når vesten snakker om boikott...

Forsvarer ikke alt det Israel har gjort,har hørt om grusomme gjerninger,men en vet ikke hva som er sannhet,for det er så mange falske filmer lagt ut,for å sverte Israel.

Vi får raske nyheter,hvis Israel forsvarer seg,eller de har oppdaget terrorister.

Men vi får sjelden nyheter om alt det arabere foretar seg mot Israel,det er ikke viktig å få fram.

Nordmenn flest leser bare NTB og NRK,og da har de ikke noe valg.

Da er de "palestinske" aviser nesten mer til å stole på.

Så får vi håpe at kvinnedagen setter fokus på verdens undertrykte kvinner,som blir misbrukt på alle vis,barnebruder,for ikke å snakke om alle kristne,som blir forfulgt og drept.Det er en grusom verden mange lever i.Og vi må takke for hver dag vi bor i verdens beste land!

Kommentar #16

Karin R

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det initierer det også til freds-engasjement.

Takk skal du ha Torill Bom for svært oppmuntrende tilbakemelding. Det er absolutt min intensjon å oppmuntre til fredsengasjement, så det er ekstra oppmuntrende å høre. Takk og Gud velsigne deg også!

Kommentar #17

Karin R

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Men - du har sett Amnesty rapporten som ble offentlig nå i februar? De foreslår at USA, EU og resten av verdenssamfunnet om å innføre våpenblokade mot Israel og stanse alt salg av våpen, ammunisjon og militært utstyr til landet.

Hei igjen Leif Lysvik. Nei jeg har ikke lest den rapporten. Det skal jeg gjøre. Takk igjen.

Kommentar #18

Karin R

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Astrid Edel Eikeland. Gå til den siterte teksten.
Så får vi håpe at kvinnedagen setter fokus på verdens undertrykte kvinner,som blir misbrukt på alle vis,barnebruder,for ikke å snakke om alle kristne,som blir forfulgt og drept.Det er en grusom verden mange lever i.Og vi må takke for hver dag vi bor i verdens beste land!

Hei Edel Eik! Ja det hadde vært flott om kvinnedagen satte mer fokus på det du nevner i sitatet over. Det gjorde den dessverre ikke i vårt land i særlig grad, så vi får håpe det blir en større oppvåkning rundt dette frem mot neste kvinnedag. Vi har all grunn til å være takknemlige for å leve i en flott velferdsstat, og burde vist det bedre ved å også solidarisere oss mer med kvinner som ikke nyter samme velferden.

Forøvrig tror jeg ikke at fjerning av alle våpen i Midtøsten ville fjernet hele konflikten, men jeg tror absolutt det ville hjulpet i riktig retning.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere