Fredrik Glad-Gjernes

8

Boikott Israel, stopp okkupasjonen

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen for at okkupasjonen av Palestina skal ta slutt.

Publisert: 21. feb 2014

Skrevet av

Øystein Magelssen.Styreleder Norges KFUK-KFUM

Adelheid Firing Hvambsa. Generalsekretær Norges KFUK-KFUM

Sunniva Gylver. Styreleder KFUK-KFUM Global

Fredrik Glad-Gjernes. Utenlandssjef KFUK-KFUM Global

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global håper dette ikke-voldelige virkemiddelet kan bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. 

Jesus har sagt at salige er de som skaper fred - og da må vi prøve å bidra – med de ikke-voldelige midler som finnes. Fredsbevegelsen på begge sider trenger vår aktive solidaritet.

Tung. Debatten om Israel og Palestina oppleves i mange kristne organisasjoner og kirker som tung og vanskelig. Mange velger å la den ligge. Generalsekretær i Verdensforbundet av KFUK (World YWCA) minnet oss nylig på at «Silence is also a statement». Å la debatten ligge betyr i praksis å akseptere status quo.

Vi vil ikke godta status quo i Palestina og Israel. Både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innen internasjonalt anerkjente grenser, til anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen.

Israels rettigheter må opprettholdes, men okkupasjonen av Palestina er uakseptabel. Fordi en lang rekke FN-vedtak og forhandlinger gjennom årtier ikke har gitt resultat, mener vi det nå er riktig å innlede økonomisk boikott av Israel for å legge økt press på landets myndigheter til å følge opp FN-vedtakene om å avslutte okkupasjonen.

Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som aktivt medvirker i okkupasjonen.

Ikke-vold. KFUK-KFUM Global har de siste 40 år jobbet tett med KFUK og KFUM i Palestina. KFUK og KFUM er viktige fellesskap for kristne palestinere, de har et tungt sosialt engasjement og styrker ungdommene i kampen og troen på rettferdighet og fred - kun ved bruk av ikke-voldelige virkemidler.

Vi blir fortvilet når vi ser hvordan palestinere stadig utsettes for uverdig behandling. Vi forstår at de blir sinte når de mister tilgang til jorda de dyrker, når de sliter med vannmangel mens bosetterne på åsryggen har mer enn nok, når barn må følges av ledsagere til skolen for å beskyttes mot trakassering, når soldater plutselig stenger hele kontrollposten og ungdom mister undervisning eller en legetime. Eller når de opplever at en mur vokser opp i nabolaget– og de ikke vet om huset deres får stå.

Rettigheter på israelsk side krenkes også som følge av konflikten. Vi forstår at israelske familier er slitne og fortvilte over å leve i frykt for raketter og selvmordsbomber. Vi forstår at de søker å skape trygghet for seg og sine. 

Synd. Vi blir ydmyke når vi ser KFUK- og KFUM-ungdommers leting etter måter å oppnå rettferdighet og verdige levekår på, uten å ty til vold. Vi ønsker å styrke og støtte deres engasjement.

I 2009 ble vi møtt av en utfordring fra kirkeledere og lekfolk som i Betlehem forfattet «Et Sannhetens øyeblikk - Kairos Palestina». Forfatterne erklærer tydelig at den militære okkupasjonen er synd mot Gud og mennesker, og uttrykker sterkt at teologi som forsvarer okkupasjonen er fjernt fra kristen lære.

De mener sann kristen teologi utfordrer til solidaritet med de som er undertrykt, og til kjærlighet som gjenspeiles i handling. De forsvarer palestineres rett og plikt til å delta i ikke-voldelig motstand mot urettferdigheten de rammes av. Helt konkret ble vi, på et teologisk grunnlag, oppfordret til å slutte oss til kreativ og ikke-voldelig motstand, spesifisert som engasjement i økonomisk boikott av alt som produseres som en del av okkupasjonen og uttrekking av investeringer i slike formål.

Bred boikott. Vi tar til orde for en bred økonomisk boikott både fordi det ikke er mulig for forbrukere å vite om en vare er produsert i okkuperte områder eller ikke, og fordi kjøp av israelske produkter eller investeringer i israelske selskaper bidrar økonomisk til okkupasjonen som Israel er ansvarlig for.

Det er viktig å erkjenne at en konflikt har flere sider. Som kirke er vi utfordret til å ta parti med de som lider mest og som trenger at vi taler deres sak. Den israelske staten har en overlegen militær styrke og er okkupasjonsmakt. Palestinske myndigheter og sivilbefolkning foretar en rekke uakseptable og voldelige handlinger, men de er i dag er den svakeste parten. Dette gir Israel hovedansvaret for å avslutte okkupasjonen og gjenopprette rettferdighet og fred.

Lovlig. Mens forhandlinger er forsøkt i mange runder, er Israels posisjon blitt sterkere. En økonomisk boikott er et sterkt, men lovlig og ikke-voldelig virkemiddel. Vi oppfordrer organisasjoner, kirker og enkeltpersoner til å støtte vår posisjon. Denne posisjonen virkeliggjøres i kjærlighet, både til israelere og palestinere. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 21. FEBRUAR 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

klassisk.....

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men dette var ikke nok for jødene

Klassisk retorikk....

Kommentar #202

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tull og tøys!

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Noen konspirasjon her tror jeg ikke på. Men jeg tror helt ærlig at det finnes folk her inne på VD som bruker z bevisst, nettopp for å skape assosiasjonen til

Det virker som om noen av dere er svært dårlig orientert i det norske kirkelandskapet.  Z'en er jo godt etablert her på berget.  Tenk på alle bedehusene land og strand rundt som heter Zion!  Her er et fra mitt gamle nærområde (jeg har selv vært på møte der mange ganger i min ungdom):

http://www.zionfevik.no/

 

Kommentar #203

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jøder engasjerer veldigt…

Engasjementet mot Nordkorea er heller lite…

Ja hva kan det skyldes?

-------------------

Og et annet relevant spørmål: Er palestina-engasjementet først og fremst humanitært motivert, eller er det antisemittisk motivert?

Kommentar #204

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om noen av dere er svært dårlig orientert i det norske kirkelandskapet. Z'en er jo godt etablert her på berget. Tenk på alle bedehusene land og strand rundt som heter Zion! Her er et fra mitt gamle nærområde (jeg har selv vært på møte der mange ganger i min ungdom):

http://www.zionfevik.no/

Egennavnet på bedehus og kirker, og rettskrivingen av fellesnavnet på norsk, er to ganske forskjellige ting. Argumentet ditt holder ikke.

Men du har lov til å være uenig. Ingen av oss kan jo vite sikkert hva som er andres innerste motiver.

Kommentar #205

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det kan godt hende

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
På den andre siden så er jeg ikke i tvil om at det nok virker i det lange løp, - nettopp pga den onde assosiasjonen, - til ubevisst å skape holdninger i folk i retning av anti-sionisme, og dermed anti-israelisme og til slutt anti-semittisme.

jeg hadde selv en diskusjon med en herværende pensjonert skipper fra Sunnmøre om akkurat det i en annen tråd. 

Men hele idéen er etter mitt syn latterlig, den bygger på en illusjon i hodet på antisemittene, og er vel først og fremst bare en tåpelig assosiasjonslek med ord og bokstaver uten synderlig rot i virkeligheten.

Og selvfølgelig, på norsk heter det sionisme, med s.

At det er et ganske utbredt fenomen blant anti-sionister og antisemitter å lage falske assosiasjoner mellom etterkommerne etter de som overlevde nazistenes jødeutryddelser og dem som prøvde å utrydde dem, er en annen og langt alvorligere sak. En slik forvrengning av virkeligheten er rett og slett uhyrlig, for sannheten er at deres anti-sionistiske arabiske venner har mye mer til felles med nazistene enn dagens israelske jøder.

Man skal ikke pirke mye borti en gjennomsnitts norsk anti-sionist før slike "guilt-by association"-sammenligninger tyter ut av dem. Dette er langt mer alvorlig enn barnslig bokstavlek, som på sin side mest må betraktes som barnslig uopplyst vrøvl på linje med den ofte forekommende overtroen blant muslimer om at svarte hunder tilhører satan.

Kommentar #206

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo da

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Egennavnet på bedehus og kirker, og rettskrivingen av fellesnavnet på norsk, er to ganske forskjellige ting. Argumentet ditt holder ikke.

Tja, argument og argument...  Nå er ikke Zion/Sion og zionisme/sionisme en del av det daglige vokabularet til folk flest, og når vi skal stave uvanlige ord, er det psykologisk forklarlig at vi henter fram det ordbildet vi oftest har sett.  Det er nok ikke så få av oss som da ser bedehusnavnet "Zion" for vårt indre blikk.

Ellers er jo en påvirkning fra engelsk heller ikke utenkelig

At noen skulle bevisst skrive zionisme med z for å assosiere til nazismen, skal det en god porsjon konspirasjonstenkning til for i det hele tatt å komme på.

Jeg finner sågar skrivemåten "zionist" på MIFFs hjemmesider:

http://www.miff.no/Antisemittisme/2012/04/26Stoltzionistogmuslim.htm

Jo, argumentet mitt holder nok, det, Eikaas.

Kommentar #207

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
At noen skulle bevisst skrive zionisme med z for å assosiere til nazismen, skal det en god porsjon konspirasjonstenkning til for i det hele tatt å komme på.

"Konspirasjon" har med "sammensvergelse" og gjøre (http://no.wikipedia.org/wiki/Konspirasjon). Jeg har allerede presisert at jeg ikke tror på noe slikt her.

På den andre siden kjenner jeg meg selv, og vet hvilke ondsinnede motiver som kan gjøre seg gjeldende fra tid til annen. Jeg tror ikke andre er verre enn meg. Men jeg tror ikke de er bedre heller. Ikke du heller, for den del.

Men merk, jeg sier ikke at alle som til nå har brukt z har slike motiver. Jeg sier at jeg tror at noen har det. Og med bakgrunn i de assosiasjonene som denne z-en lett skaper, - og i det lange løp de holdningene, - så oppfordrer jeg alle til heretter å gå over til norsk rettskrivning, altså med s.

Kommentar #208

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Akkurat denne type assosiasjon

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
At noen skulle bevisst skrive zionisme med z for å assosiere til nazismen, skal det en god porsjon konspirasjonstenkning til for i det hele tatt å komme på.

kan du lese om i denne tråden

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11473708/?next=160

se Vågnes sin kommentar #163. Han bruker konsekvent bokstaven Z fordi han synes denne bokstaven gir de nazi-assosiasjonene som han ønsker å fremheve som en viktig del av sin stråmannsargumentasjon.

Når det gjelder regler for rettskrivning gjelder andre regler for egen-navn. Da er det på norsk tillat å bruke f.eks "Zion" som navn på et bedehus. Den norske kennelklubben heter for eksempel "Norsk Kennel Klub" med en b i klubb, orddeling i "kennelklubb" ofg store bokstaver i hvert enkelt ord. Dette er fullt "lovlig" rettskrivning siden det dreier seg om et egennavn...  

Kommentar #209

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og med bakgrunn i de assosiasjonene som denne z-en lett skaper, - og i det lange løp de holdningene, - så oppfordrer jeg alle til heretter å gå over til norsk rettskrivning, altså med s.

Jo da, det er generelt sett en god, språklig regel å holde seg til norsk rettskrivning.  I praksis er det mange som likevel ikke gjør det når det gjelder importerte ord, fordi man føler at det høres "feil" ut.  Skriver du sjiraff eller giraff, Eikaas?

Ellers bør jo oppfordringen din til å skrive sionist/sionisme med s også gå til MIFF ;)

Kommentar #210

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Skriver du sjiraff eller giraff, Eikaas?

Avsporing

Kommentar #211

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jepp!  Hele denne bokstavleken er en avsporing

Kommentar #212

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
At det er et ganske utbredt fenomen blant anti-sionister og antisemitter å lage falske assosiasjoner mellom etterkommerne etter de som overlevde nazistenes jødeutryddelser og dem som prøvde å utrydde dem, er en annen og langt alvorligere sak. En slik forvrengning av virkeligheten er rett og slett uhyrlig, for sannheten er at deres anti-sionistiske arabiske venner har mye mer til felles med nazistene enn dagens israelske jøder.


Det er sant det du skriver her, Søyland. Det burde være et ganske kjent og åpenbart fenomen. 

Kommentar #213

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jepp! Hele denne bokstavleken er en avsporing

:-))

Kommentar #214

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
kan du lese om i denne tråden

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11473708/?next=160

se Vågnes sin kommentar #163. Han bruker konsekvent bokstaven Z fordi han synes denne bokstaven gir de nazi-assosiasjonene som han ønsker å fremheve som en viktig del av sin stråmannsargumentasjon.


Ja, da er det jo dokumentert....

Kommentar #215

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Skriver du sjiraff eller giraff, Eikaas?

Sukk.....

Kommentar #216

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
At det er et ganske utbredt fenomen blant anti-sionister og antisemitter å lage falske assosiasjoner mellom etterkommerne etter de som overlevde nazistenes jødeutryddelser og dem som prøvde å utrydde dem, er en annen og langt alvorligere sak. En slik forvrengning av virkeligheten er rett og slett uhyrlig, for sannheten er at deres anti-sionistiske arabiske venner har mye mer til felles med nazistene enn dagens israelske jøder.

Det stemmer ja.

Jeg har flere ganger dumpet borti skriverier fra flere grupper hvor man bruker dette.

Noen kaller israelerne rett ut for nazi, andre bruker ordet apartheid på dem. Begge deler er feil, men hisser opp uvitende med slike ord. 

Man trenger ikke gå lenger enn til Palestinakomiteen for å finne dette, sagt av kvinner og menn med helt norske navn, samt jeg har lest det på koranen.no bl.a.

Og historien forteller at araberne samarbeidet med naziene mot jødene under 2. verdenskrig. En viss stormuffi var svært så aktiv.

Så den som sier man er på feil spor når man henger seg opp i bokstaver brukt unaturlig i norske ord, bør lese seg opp litt.

Og jeg tviler ikke ett eneste sekund på at trådstarter her har samme vokabular inne. Han har tidligere vært i Kirkens nødhjelp, hvor man også uriktig hengte ut Israel. Vennene er nok ikke helt bra.

Navnet Sion på bygningen hos Pinsemenigheten er forøvrig skrevet med S  her hvor jeg bor. 

Så å bagatellisere dette, bør man ikke gjøre, for det har lite med konspirasjonsteorier å gjøre. Det er ganske enkelt fakta at det brukes bevisst for å skape negativt inntrykk.

Jeg var tenkt å la det ligge, men ser at det ble tatt opp igjen. Jeg ser også at noen prøver å bagatellisere det, men at flere her også skjønner alvoret i det.

Kommentar #217

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Noen kaller israelerne rett ut for nazi, andre bruker ordet apartheid på dem. Begge deler er feil, men hisser opp uvitende med slike ord.http://apartheidweek.org/about/

Kommentar #218

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

MIFF

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Så å bagatellisere dette, bør man ikke gjøre, for det har lite med konspirasjonsteorier å gjøre. Det er ganske enkelt fakta at det brukes bevisst for å skape negativt inntrykk.

Det er en uting å tillegge andre falske motiver, særlig når det er så alvorlige ting som nazibeskyldninger.

Hva kan motivet for MIFF være å bruke z zionisme?

http://www.miff.no/Hamas/2013/11/04HamastaribrukskolebokutenIsraelogOslo.htm

Kommentar #219

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg syns som sagt at det står respekt av mye Israel har fått til. Jeg ønsker meg samarbeid og ikke boikott.

Kunne tenke meg å stille et spørsmål til de kristne her;

Er det slik at jødene må samles i landet for at profetier skal oppfylles? Er det da slik som noen kirkesamfunn sier at alle folkeslag skal vende seg mot jødene, og det skal bli en voldsom krig der mesteparten av jødene skal gå til grunne? 

Kommentar #220

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
At noen skulle bevisst skrive zionisme med z for å assosiere til nazismen, skal det en god porsjon konspirasjonstenkning til for i det hele tatt å komme på.http://www.youtube.com/watch?v=-vVDivSEZFE

Kommentar #221

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Not so..

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Saken er at på den tiden, før 1948, så het de alle palestinere. Jødene også. Derav blant annet det tidligere navnet til Jerusalem Post: Palestine Post. En fullt ut jødisk avis fra begynnelsen.

Før staten Israel ble opprettet i 1948 kalte jødene i området seg gjerne for "palestinske jøder", ettersom de bodde i det daværende britiske palestinamandatet. Men umiddelbart etter at Israel var et faktum, gikk de bort fra begrepet "palestinajøder" og refererte til seg selv som "bosettere".

Kommentar #222

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

les og tenk før du svarar, Torill Born!

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Det holder om det var en familie eller to. De har rett til å bo der.

Jeg trenger ingen statistikk for å si det.

Når ble en nordmann jaget ut av samiske områder fordi de tilhører samene?

Eg skjønar ikkje kva RH meiner! 

Det var palestinarane som vart jaga ut/drepne!!

I 4-500 landsbyar!

Kommentar #223

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Sverre Olsen

Publisert over 6 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det slik at jødene må samles i landet for at profetier skal oppfylles? Er det da slik som noen kirkesamfunn sier at alle folkeslag skal vende seg mot jødene, og det skal bli en voldsom krig der mesteparten av jødene skal gå til grunne?

Svaret på begge disse spørsmål er hverken ja eller nei, men avhenger helt av hvilken gruppe kristne du forholder deg til.

Protestanter er litt enkelt sagt delt i to hva angår disse spørsmål. Noen (de som går under paraplyen Kristensionister) tolker Bibelen dithen at svarene på dine spørsmål er JA, mens den andre gruppen ("Erstatningsteologer/Oppfyllelsesteologer") vil si NEI. Og med få unntak, så følger ikke nødvendigvis disse grupper kirkesamfunnene de tilhører, dvs. at de fleste kirkesamfunn har medlemmer som representerer begge disse to syn.

Av samme grunn er VD overopphetet av debatter om slike temaer.

Kommentar #224

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Overraskelsesøyeblikket

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Når ble en nordmann jaget ut av samiske områder fordi de tilhører samene?

Hvorvidt nordmenn har blitt jaget ut av samene noe sted, vet jeg ikke. Men jeg skal aldri glemme mitt første besøk til Finnmark for en god del år siden. Antagelig hadde jeg sovet i timen i alle år før, for jeg hadde ikke oppholdt meg lenge før jeg møtte en dame jeg skulle bistå faglig som utbrøt: "Og så har vi de dær samain, vet du..".

På flyet tilbake fra Alta ble jeg sittende sammen med en annen finnmarking som kunne fortelle meg at dersom "samain" fikk gjennomført de lovendringer de krevde, ble det borgerkrig i Finnmark.

Garantert.

Det er altså ikke bare på Vestbredden og i Ukraina det stormer. Etter den negative holdningen mot samer jeg hørte på denne turen, ligger ikke finnmarkingene langt bak.

Og var det ikke Carl I Hagen som en gang like godt slo sammen finnmarkinger, innvandrere og alenemødre til en gruppe som landets storsnyltere?

Kommentar #225

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, men det er et faktum at de har strømmet dit

Publisert over 6 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det slik at jødene må samles i landet for at profetier skal oppfylles?

de siste 100 årene. Og det er også et faktum at dette ble forutsagt av mange av profetene i GT for omlag 2500 år siden.

Motivasjonen for å emigrere til Palestina og etterhvert til den nyopprettede staten Israel kan vel ha variert, men i de fleste tilfeller har det vært på grunn av forfølgelse, enten det nå har vært nazister, kommunister eller islamister som har stått dem etter livet. Fellesnevneren er antisemittisme, selv om noen selvfølgelig også har immigrert dit av idealistiske årsaker/religiøs overbevisning.

Å se at profetier har blitt oppfylt i ettertid, er ikke så vanskelig, selv om også dette til dels kan være et trosspørsmål, og gjenstand for ulike oppfatninger.

Å vite nøyaktig hva som ligger foran oss er langt vanskeligere, og her er det mange rare spekulasjoner ute og går. Om profetier oppfylles, er det i tilfelle Gud som motverer mennesker til å ta visse avgjørelser, det er ikke mennesker som setter seg fore at nå skal vi handle slik eller slik for at profetier skal bli oppfylt.

Det er mange rare spekulasjoner ute og går når det gjelder fremtidige profetioppfyllelser, og det aller meste er nok akkurat det: Spekulasjoner. Og det er ikke bare kristne som spekulerer, det er også noen som bevisst lager vrengebilder og stråmenner for å latterliggjøre og demonisere, og deretter angripe det de selv har kokt ihop.

Man bør uansett mane til en viss edruelighet når det gjelder gransking av profetier og forsøk på å forstå disse og sette det hele inn i sin rette kontekst.
 

Kommentar #226

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Protestanter er litt enkelt sagt delt i to hva angår disse spørsmål. Noen (de som går under paraplyen Kristensionister) tolker Bibelen dithen at svarene på dine spørsmål er JA, mens den andre gruppen ("Erstatningsteologer/Oppfyllelsesteologer") vil si NEI. Og med få unntak, så følger ikke nødvendigvis disse grupper kirkesamfunnene de tilhører, dvs. at de fleste kirkesamfunn har medlemmer som representerer begge disse to syn.

Av samme grunn er VD overopphetet av debatter om slike temaer.

Takk for opplysende svar. Jeg har i min tid som kristen også overvært "Israel møter" der ganske dystre bilder blir malet om hva som skal skje i fremmtiden. Jeg skjønner ikke helt hvordan disse kan kalle seg Israels venner. Det blir mer som en bonde som laster sauene inn på slaktebilen, han hjelper til og  støtter slik at bilen fortest mulig kan kjøre til slakteriet. 

Min erfaring er også som du skriver at ikke alle kristne ser dette slik, men jeg finner det likefult skremmende at så mange faktisk gjør det. 

Jeg er ingen motstander eller fiende av Israel. Jeg syns som sagt de får til mye bra, men jeg har problemer med hvordan noen kristne "støtter" et folk til destruksjon. 

Kommentar #227

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Go for Soda Stream

Publisert over 6 år siden

En oppfordring til Hanni Afsar:  hvis du er tørst,  - gakk og kjøp Sodastream. 

Den  samme oppfordringen kan for så vidt gå til hele VD, (selv om jeg nok kan se for meg at ikke alle tar den til seg?)

 Jeg ønsket meg, og fikk, en slik til jul i fjor, etter at bl.a. Norsk Folkehjelp oppfordret folket til ikke å kjøpe Sodastream  til jul. De holdt seg heller ikke for gode til å spe på med et par usannheter og høyst  tvilsomme fortolkninger,  bl.a. med at det aktuelle området Ma`aleh Adumim var en ulovlig bosetning. Siden den lå, og ligger, i C-området, er dette ikke riktig, jfr. Oslo-avtalen. Heller ikke halmstrået om at fabrikken ikke lå i selve "bosetningen", men litt utenfor , var særlig vektig. Selvsagt ligger ikke fabrikken  i et vakuum, men er arbeidssted for de som bor der. En heller svær debattrunde i saken var der i Dagsavisen.

Apropos "arbeidssted for de som bor der", les og lær MIFFs artikkel om saken:

http://www.miff.no/norge-og-israel/2013/12/05Ladetbobleformilj%C3%B8etogfredeligsameksistens.htm

Tankevekkende......

Om jeg nå skulle sette frem en påstand om at den jevne jøde behandler "sine muslimer" bedre enn vi i Vesten, - kanskje det er nærmere sannheten enn det man vanligvis her tror.

Utrolig!!!

 

Brusmaskinen jeg fikk, ble kjøpt på  Staples, tidligere Binders,  som etter hva jeg forsto var eneforhandler av maskinen på det tidspunkt. Etter nyttår, altså i fjor,  ble så Sodastream-maskinene borte vekk.

Nå ser jeg jo av de samme MIFF-sidene at Norsk Folkehjelp har vært sterkt inne i bildet her også. Igjen må jeg få takke Conrad Myrland og MIFF for det arbeide de gjør. Selv om jeg ikke får med meg alt til enhver tid, ligger det der. Mange takk!

 

http://www.miff.no/norge-og-israel/2013/12/24Pr%C3%B8verStaplesaskjuleatdeerpressettilaboikotte.htm

 

Det er alvorlig synd at en organisasjon som Norsk Folkehjelp skal opptre på den måten den gjør. De har bl.a. en side på nettet med de mest forvrengte og Israel-hatende versjoner av konflikten jeg har sett.

Men vi skal være klar over at det her dreier seg om  en hard og blodrød kjerne i LO, med Fellesforbundet, og LO sentralt. Sammen med AUF.

Men alt er ikke like vellykket, - for heldigvis har (ennå) ikke staten full kontroll over deg.

Som eksempelvis Vinmonopolet:  En venninne av meg spurte i oppkavede boikottsnakk-tider for et par år siden om de ikke lenger hadde israelsk vin. Denne er jo i vide kretser svært populær pga. høy kvalitet, og det var mange som hadde spurt . Jooo daa,  de hadde da det. PÅ BAKROMMET..... HAHAHAHA.

Det er nok bare et statlig monopol som kan tillate seg å drive butikk på den måten.

Det er viktig å kjøpe Sodastream, fordi dette produktet er blitt selve symbolet på BDS-bevegelsen rundt om i verden - boycott, divestment and sanctions.

Det hører med til historien at selveste  Abbas i er motstander av BDS. Og da snakker vi om boikott av de "okkuperte områder". Heller ikke Norsk Folkehjelp vil, så vidt jeg forstår, boikotte hele Israel. Men det vil altså KFUM-KFUK.

Du snakker om nyttige idioter.

Enda verre og mer usmakelig blir de når de trekker inn Guds ord, og kjærligheten. Det kunne de spart seg, for dette er så til de grader misforstått.

Hele dette prosjektet er komplett sanseløst.

 

Kommentar #228

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Z'en i "Nazi" kommer fra soialismen

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Så å bagatellisere dette, bør man ikke gjøre, for det har lite med konspirasjonsteorier å gjøre. Det er ganske enkelt fakta at det brukes bevisst for å skape negativt inntrykk.

Nazi er et akronym for det tyske ordet Nationalsozialismus. Vi ser altså at z'en kommer fra sosialismen.

Det offisielle navnet på det tyske nazi-partiet var forøvrig NationalSozialistische Deutsche ArbeiterPartei, forkortet til NSDAP.

Kommentar #229

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Dessverre rasisme

Publisert over 6 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
men jeg har problemer med hvordan noen kristne

Dette er et større problem enn mange er oppmerksom på, for dypest sett er dette en form for rasisme som selv en del av gode og "varme" kristne også i sin uvitenhet støtter opp om. Bare i Norge har vi på "sionistsiden" ganske omfattende proponenter og retorikere for denne bibelforståelsen.

Som konsekvens av dette har vi fått en egen variant av kristen rasisme hvor ingen politiske realiteter tas med i betrakting, hvor Israel utdeles et carte blanché fordi de antas å fortsatt være "Guds utvalgte folk" og er fritatt for krav som vi stiller til andre, skriftsteder fra GT feilsiteres eller siteres ute av sin kontekst (Noen gang hørt "sitatet" om at "den som forbanner Israel skal selv bli forbannet"? - det står ikke noe sted i Bibelen).

Med på dette lasset følger ofte en anti-arabisk eller anti-palestinsk holdning, som altså ikke er annet en renspikket rasisme.

Kommentar #230

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Man kan ikke lage omelett uten å knuse egg.

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Med på dette lasset følger ofte en anti-arabisk eller anti-palestinsk holdning, som altså ikke er annet en renspikket rasisme.

Og her er det de ideologiene/religionene som baserer seg på de "store sannheter", i.e. sannheter som er større enn mennesket, som knuser flest egg.

 

Forøvrig må jeg kommentere dette du sier om anti-palestinsk eller anti-arabisk "holdning". Faktum er vel at for mange kristne er også jødene "expendable" nyttige idioter i Guds frelsesplan.

Kommentar #231

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
hvor Israel utdeles et carte blanché fordi de antas å fortsatt være "Guds utvalgte folk" og er fritatt for krav som vi stiller til andre, skriftsteder fra GT feilsiteres eller siteres ute av sin kontekst (Noen gang hørt "sitatet" om at "den som forbanner Israel skal selv bli forbannet"? - det står ikke noe sted i Bibelen).

Joda, dette lyder kjent. Gud tillater ikke innblanding i dette spørsmålet husker jeg ble forkynt. Under Oslo prosessen husker jeg Johan Jørgen Holst ble trukket frem som et skrekkens eksempel på hvordan det går når noen blander seg inn i dette.

Israel er en løftesten og alle som løfter på den blir skadet ble forkynt. Støtt Israel, ikke for hva det gjør men for hvem de er!; var essensen i dette budskapet.

Når det er sagt så har jeg mye sympati for Isarel. Jeg har vært der og i nabolandene og kjent litt på stemningene. Det er sikkert mange som har gjort det, men jeg klarer ikke å se Israel som syndebukken her. Jeg kan på ingen måte gå god for alt de gjør, men for meg fremmstår landet som et velfungerende demokrati omringet av land som sliter med det mest grunnleggende. Jeg ønsker meg derfor konstruktivt samarbeid mellom Norge og Israel og mener boikott ikke vil føre noe konstruktivt med seg.  

Kommentar #232

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Hvor kommer begrepet Nazi fra?

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Nazi er et akronym for det tyske ordet Nationalsozialismus. Vi ser altså at z'en kommer fra sosialismen.

 

For avspore litt mer og for å klagjøre:

Det er nok ikke så enkelt som at begrepet Nazi kommer fra Nationalsozialismus. Om så var, ville det nok het ’Naso’ Nationalsozialismus.  Har googlet litt på tysk og fant noen «flotte» forklaringer på nettsiden til NPD  (Nationaldemokratische Partei Deutschland) – et skikkelig ultraortodoks kristen nettside som har flg forklaring:

Greskejøderskapte for2000år sidenbegrepet "Nazi" forde personer detdet"hellige opprinnelsestedet"(Nazareth) ogderfor står for "Guds utvalgte, hellige folk", noe som ble tatt medi Bibelen.
"Begrepet ¸ Jesus fra Nasaret" må derfor forstås som Jesus fra Nazaret ¸ '[i den engelske Bibelen ¸ ¸Nazirite’, oversatt til tsysk:Nazibeundrer,såNazi]....Begrepet ‘Nazirite'betydde altsåenhelligelleruthevetpersonutvalgt av Gud'

IfølgeevangelienevarJesusfra Nazareth, opprinnelsesstedet til det hellige,dermed en ‘Hellig’, elleren,avGudsUtvalgte'¸den Helligeellerdet Sublime'.

Den samme forklaringen finner vi på nettsiden «DeutscheLobby» her

Kommentar #233

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er en uting å tillegge andre falske motiver, særlig når det er så alvorlige ting som nazibeskyldninger.

Kanskje jeg skal hente fram litt til deg, så du får se?

Tror du er lite orientert om hva som skjer i forskjellige fora mot Israel. 

Kommentar #234

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

#232

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Kanskje jeg skal hente fram litt til deg, så du får se?

Tror du er lite orientert om hva som skjer i forskjellige fora mot Israel.

Absolutt ikke! Det er bare å følge linkene i #232 for å finne grums.

Det jeg protesterte på, er at man hevder at de som skriver sionisme med z gjør dette som et litterært virkemiddel for å koble sionisme opp mot nazisme. Hvorfor kan man på MIFF sine nettsider finne ordet zionisme?

Hva er forresten poenget med videoen i #220 som viser en enslig kvinne som ytrer seg? Det er ikke vanskelig å finne videoer på Youtube hvor jøder håner Kristendom og Jesus hvis man mener at det skulle være godt for noe.

Kommentar #235

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Faktum eller myte?

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Faktum er vel at for mange kristne er også jødene

Det er første gang jeg hører denne insinuasjonen, like lite som jeg har hørt slikt i de kristne fora jeg deltatt i eller har fulgt med i.

Når det er sagt, har jeg merket meg at bl.a. pastor Anders Myhren mener at Gud sendte 6 millioner jøder i gassovnene for at staten Israel skulle kunne se dagens lys. Men "nyttige idioter" har han aldri kalt dem, snarere tvert i mot. Og jødenes særegne historie opp til idag vitner vel også om at deres kultur ikke akkurat har bidratt til idioti, men snarere til det helt motsatte.

Kommentar #236

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Se, der fikk Fanden fordi han var dum ..

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er første gang jeg hører denne insinuasjonen, like lite som jeg har hørt slikt i de kristne fora jeg deltatt i eller har fulgt med i.

Hvorvidt askenasiene er et spesielt intelligent folkeslag, lar jeg ligge her. Det er jo saken revnende likegyldig.

Med nyttige idioter mener jeg at jødene for mange eskatologigærne kristne ikke er noe annet enn et virkemiddel. Når jødene på ny er samlet i sitt gudegitte hjemland, kommer Jesus og henter alle de rettroende til evig nytelse. Jødene, i likhet med oss andre feiltroende, har en mindre blid skjebne i vente.

Har virkelig dette gått deg hus forbi?

Kommentar #237

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hadde en mistanke om det.

Kommentar #238

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Alltid fornuftig...

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er første gang jeg hører denne insinuasjonen, like lite som jeg har hørt slikt i de kristne fora jeg deltatt i eller har fulgt med i. Når det er sagt, har jeg merket meg at bl.a. pastor Anders Myhren mener at Gud sendte 6 millioner jøder i gassovnene for at staten Israel skulle kunne se dagens lys. Men

og se hva som rører seg i verdidebatt. Leif Gullberg har en god hukommelse, han refererer til hva undertegnede skrev for et par år siden. Men jeg skrev ikke, at Gud sendte 6 millioner jøder i gassovnen, men jeg skrev at, Gud tillot at 6 millioner jøder ble sendt i gassovnene.

Det som jeg har blitt oppmerksom på i det siste året, er at de fleste av dagens jøder i Israel IKKE er jødene fra Israels 12 stammer, men de fleste kommer fra Kazar-riket nær Russland. På 1200 tallet konverterte hele befolkningen  fra det landet til jødedommen. Noen reiste ned til Palestina, som området heter, mens andre bosatte seg i de mange europeeiske landene. Det sies at det er bare 5 prosent ekte jøder i Israel idag, fra Juda stamme. Det er derfor nærliggende å anta, at jødene som ble drept under 2. verdenskrig, ikke var israelitter, men folk som hadde konvertert til jødedommen.

Dette gir ikke Holocaust et mildere vesen, men det kan  forklare hvorfor Gud lot Holocaust skje. Vi vet jo, at Gud gjennom Abraham, Isak og Jakob lovet  Israels 12 stammer, inkludert Juda store velsignelser, slik at  det som står i bibelen om Guds velsignelser til de 12 israelittiske stammene er oppfyllt. Men gjennom Israels ulydighet etter kong Salomo, måtte de likevel gå gjennom store prøvelser.

Idag har Gud banet vei for de 12 Israels stammene, for Gud har lovet oss et Stor-Israel. Jødene og den hvite befolkning, som er etterkommere av disse stammene, har mye godt i vente når tiden er moden for tilbakekomsten til et Israel, slik det var på Kong David og Kong Salomos tid!!

Les gjerne mere om dette på:

www.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #239

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan man på MIFF sine nettsider finne ordet zionisme?

Kan det være at man ønsker å ta fra jødehaterne våpenet? Det er ingen dumstuter på MIFF (bortsett fra en og annen jødehater som stikker innom for å spre hat, men ikke har argumenter).

Kanskje ingen dum ide å konsekvent bruke z da...men da må det være konsekvent, altså.

Men selv om du ikke vil ha linker, skal du få så du får se hvilke ord som brukes for å understreke sit hat:

 

Document.no MIFF: http://www.document.no/2013/09/halvmane-og-hakekors/

 

SMA: Norsk Folkehjelp: http://sma-norge.no/?p=2037

 

Ytring.no: http://www.nrk.no/ytring/den-tolererte-antisemittismen-1.10914854

 

Fra Aftenposten om krystallnatten: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bar-davidsstjernen_-Nikolaj-7366787.html

 Forum kvinneguiden: http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=702522&page=8

Poenget mitt er at man sammenligner Israel med nazistene, samt apartheid. Det siste har de siste dager en som kjemnner apartheid godt, avvist å være sammenlignbart. Og det er jeg enig i.

Jeg har vært både i Sør-Afrika under apartheid, og i Israel uten apartheid. Forskjellen er enorm.

 

Kommentar #240

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men jeg skrev ikke, at Gud sendte 6 millioner jøder i gassovnen, men jeg skrev at, Gud tillot at 6 millioner jøder ble sendt i gassovnene.Det er en vesentlig forskjell der ja. Det viser vel også at enkelte ikke leser hva som sies, men hva de tror blir sagt.

Kommentar #241

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Takk, broder Myhren

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men jeg skrev ikke, at Gud sendte 6 millioner jøder i gassovnen, men jeg skrev at, Gud tillot at 6 millioner jøder ble sendt i gassovnene.

Takk for at du følger med, og for korreksjonen. For folk flest vil nok mene at dette er vesensforskjellig hvorvidt Gud angivelig handlet aktivt eller passivt. Dog vil nok mange også mene at tankerekken stort sett går ut på det samme. For i det minste ligger det i din påstand at Gud ikke grep inn og forhindret det, med det nevnte formål.

Og et betydelig antall av dagens israelere som unnfløy redslene i Europa mistet altså troen på Gud akkurat fordi Han ikke grep inn og forhindret utryddelsen.

Kommentar #242

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Javel

Publisert over 6 år siden

Nazi er også navnet på to forskjellige landsbyer i Iran, ariernes opphavsland...


http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi,_Iran_(disambiguation) 

Kommentar #243

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er vel en kjensgjerning

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
For i det minste ligger det i din påstand at Gud ikke grep inn og forhindret det,

Hvis Gud hadde grepet inn og forhindret det, hadde det jo aldri skjedd?  Hvorfor Han lot det skje, må derimot nesten bli gjenstand for spekulasjoner. Hva tror du, Gullberg?

 

Kommentar #244

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Uinformert

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvorvidt askenasiene er et spesielt intelligent folkeslag, lar jeg ligge her. Det er jo saken revnende likegyldig.

Du omtaler jøder som en etnisk folkegruppe, mens jøder finnes blant svært mange folkeslag. Idag har gruppen jøder kun med tro og tradisjon å gjøre, og intet annet. Og slik har det vært helt siden Mose tid - man blir født som jøde av en mor som er jødisk, eller man konverterer til jødedommen. I mitt innlegg refererte jeg derfor til jødenes kultur.

Og så tar du feil ved din påstand om at kristne mener jødene er "expendable". De kristne som tror at jøder fortsatt er Guds  utvalgte folk, tror også på bibelordet som sier at alle jøder vil bli frelst på én dag ved Jesu gjenkomst.

Det er ikke helt uten grunn at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved flere anledninger har erklært at de kristne er jødenes og Israels beste venner. Jeg kjenner ikke til at han har uttrykt dette til noen annen gruppe.

Kommentar #245

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ikke helt riktig Søyland

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Nazi er også navnet på to forskjellige landsbyer i Iran, ariernes opphavsland...

Det er knapt en riktig fremstilling. Opphavslandet til indo-eorupeerne sto på steppene i Sentral-Asia, man har vel nå funnet arkeologiske beviser i Turkestan. Dette var det området indo-europeerne spredde seg ut fra ca 2000 fvt. Derfra dro de mot Europa, India og Iran. Man bør vel heller bruke definisjonen indo-europeere fremfor ariere, siden sistnevnte begrep ble kompromittert av nazistene, gitt et annet innhold enn det opprinnelige. Skjønt ordet brukes om de gamle iranske stammene og de stammene som vandret inn i Nord-India. Man finner også likhetspunkter i religionen, fellestrekk mellom gudene i phanteonene, og navn, som Mithra, som finnes både i gammel indisk, iransk og romersk religion.

Kommentar #246

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke helt uten grunn at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved flere anledninger har erklært at de kristne er jødenes og Israels beste venner. Jeg kjenner ikke til at han har uttrykt dette til noen annen gruppe.

Og dessverre så er også noen kristne jødenes og Israels største fiender, noe trådstart tydelig viser.

Det gjør vondt langt inn i sjelen!

Kommentar #247

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvor?

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
De kristne som tror at jøder fortsatt er Guds utvalgte folk, tror også på bibelordet som sier at alle jøder vil bli frelst på én dag ved Jesu gjenkomst.

Det er ikke helt uten grunn at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved flere anledninger har erklært at de kristne er jødenes og Israels beste venner.

Hvor står det "at alle jøder vil bli frelst på èn dag ved Jesu gjenkomst"?

Og hvordan ble det mottatt i Israel da sønnen til Netanyahu fikk seg ei venninne fra Grimstad?

Kommentar #248

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
De kristne som tror at jøder fortsatt er Guds utvalgte folk, tror også på bibelordet som sier at alle jøder vil bli frelst på én dag ved Jesu gjenkomst.

Sier Bibelen dette?

Kan du komme opp med hvor det står?

Kommentar #249

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hvor det står..

Publisert over 6 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Sier Bibelen dette?

Kan du komme opp med hvor det står?

Romerbrevet 11:25 sier:

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - forat dere ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme..

Kommentar #250

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 6 år siden

I dag fikk jeg ORDET OG ISRAEL i posten.

Blant annet var det en bokanmeldelse - "Halvmåne og hakekors" heter boken. Den handler om arabernes og nazistenes allianse mot jødene.

Jeg har ikke fått tak i den enda, men anmeldelsen gir boken veldig god kritikk. Bl.a. sier anmelder Marian Eigeles følgende:

Ikke alle klarer det de tyske historikerne Martin Cüpers og Hans-Michael Hallmann har klart: å skrive en bok som både er spennende og samtidig er grundig i behandlingen av sitt tema. Tema er alliansen mellom  araberne, som er et semittisk folk og nazisterne som atod for en antisemittisk ideologi. Hadde nazizterne vært konsekvente ville en slik allianse vært umulig. Men jødehatet har vist seg å være sterkere enn ethvert ideologisk prinsipp.

Altså er det ikke semitter generelt man vil til livs, men jødene. Det var sånn da, og det er sånn nå. 

Se bare på hvor mye elendighet det er rundt om i verden, men kun ett eneste folk i en bitte liten stat, skal hates og straffes fordi de finnes. Ikke bare hates de av sine naboer, men de hates av folk i hele verden. De har blitt forsøkt utryddet, men de ble ikke det.

Nå, 70 år senere, vil man fortsatt utrydde dem. Nå er det ikke nazi-tyskland, men hele vesten som vil dem til livs. Og Norge er med på galeien. Som også for 70 år siden.

Araberne gråter krokodilletårer, og Ola dunk synes synd på dem. Stakkars, som har en sånn farlig, ekkel apartheid-nabo som lager gjerder for å holde terrorister på armlengds avstand, og som samtidig har stengt noen av sine egne folk inne bak disse gjerdene. Dere vet; disse ekle jødiske bosetterne - de er jo i hopetall og tar all plassen, disse som helst ikke burde få barn og barnebarn, for de trenger jo også plass der bakom gjerdet. Fysjom, som bygger hus for sine barn og barnebarn. De kunne jo selvsagt flyttet den gangen fremmede makter fant det for godt å skalte og valte med to folk skjebner. 

Ikke fordi de syntes særlig synd på disse hersens jødene, men fordi de hadde bitte lite granne dårlig samvittighet. Ja, bitte lite, altså. For så fort de hadde tilfredsstillet sin bitte lille samvittighet, fant de det for godt å straffe dette folket flere ganger. De fremmede maktene hadde jo allerede gjort opp for sin bitte lille samvittighet, ikke sant? 

Ja, så da kunne de jo bare fortsette der de slapp før det lille gnaget kom. 

Og så må jo selvsagt "det er typisk norsk å være god" være med på å straffe dette folket atter en gang. Til og med de som egentlig skal ha som oppgave å passe på menneskers arbeidssituasjon, finner det for godt å ville ta fra folk arbeidet. Jepp; boikott" boikott! roper de. Og så, om arabere og jøder blir arbeidsledige, er det selvsagt Israels skyld. 

Og med i dette koret henger forsyne meg såkalte kristne seg på. boikott! boikott! Gjør ikke noe om folk sulter! boikott! 

Jeg gremmes! Jeg gråter! Jeg elsker!

Hva hjelper vel det? Koret roper fortsatt: boikott! Store stygge ulven som bor i dette landet som vil visne og dø uten jødene. boikott! 

Hatet har nådd de kristne hjerter. Hvor kristnet er et hjerte som hater?

Jeg bare spør.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere