Fredrik Glad-Gjernes

8

Boikott Israel, stopp okkupasjonen

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen for at okkupasjonen av Palestina skal ta slutt.

Publisert: 21. feb 2014

Skrevet av

Øystein Magelssen.Styreleder Norges KFUK-KFUM

Adelheid Firing Hvambsa. Generalsekretær Norges KFUK-KFUM

Sunniva Gylver. Styreleder KFUK-KFUM Global

Fredrik Glad-Gjernes. Utenlandssjef KFUK-KFUM Global

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global håper dette ikke-voldelige virkemiddelet kan bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. 

Jesus har sagt at salige er de som skaper fred - og da må vi prøve å bidra – med de ikke-voldelige midler som finnes. Fredsbevegelsen på begge sider trenger vår aktive solidaritet.

Tung. Debatten om Israel og Palestina oppleves i mange kristne organisasjoner og kirker som tung og vanskelig. Mange velger å la den ligge. Generalsekretær i Verdensforbundet av KFUK (World YWCA) minnet oss nylig på at «Silence is also a statement». Å la debatten ligge betyr i praksis å akseptere status quo.

Vi vil ikke godta status quo i Palestina og Israel. Både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innen internasjonalt anerkjente grenser, til anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen.

Israels rettigheter må opprettholdes, men okkupasjonen av Palestina er uakseptabel. Fordi en lang rekke FN-vedtak og forhandlinger gjennom årtier ikke har gitt resultat, mener vi det nå er riktig å innlede økonomisk boikott av Israel for å legge økt press på landets myndigheter til å følge opp FN-vedtakene om å avslutte okkupasjonen.

Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som aktivt medvirker i okkupasjonen.

Ikke-vold. KFUK-KFUM Global har de siste 40 år jobbet tett med KFUK og KFUM i Palestina. KFUK og KFUM er viktige fellesskap for kristne palestinere, de har et tungt sosialt engasjement og styrker ungdommene i kampen og troen på rettferdighet og fred - kun ved bruk av ikke-voldelige virkemidler.

Vi blir fortvilet når vi ser hvordan palestinere stadig utsettes for uverdig behandling. Vi forstår at de blir sinte når de mister tilgang til jorda de dyrker, når de sliter med vannmangel mens bosetterne på åsryggen har mer enn nok, når barn må følges av ledsagere til skolen for å beskyttes mot trakassering, når soldater plutselig stenger hele kontrollposten og ungdom mister undervisning eller en legetime. Eller når de opplever at en mur vokser opp i nabolaget– og de ikke vet om huset deres får stå.

Rettigheter på israelsk side krenkes også som følge av konflikten. Vi forstår at israelske familier er slitne og fortvilte over å leve i frykt for raketter og selvmordsbomber. Vi forstår at de søker å skape trygghet for seg og sine. 

Synd. Vi blir ydmyke når vi ser KFUK- og KFUM-ungdommers leting etter måter å oppnå rettferdighet og verdige levekår på, uten å ty til vold. Vi ønsker å styrke og støtte deres engasjement.

I 2009 ble vi møtt av en utfordring fra kirkeledere og lekfolk som i Betlehem forfattet «Et Sannhetens øyeblikk - Kairos Palestina». Forfatterne erklærer tydelig at den militære okkupasjonen er synd mot Gud og mennesker, og uttrykker sterkt at teologi som forsvarer okkupasjonen er fjernt fra kristen lære.

De mener sann kristen teologi utfordrer til solidaritet med de som er undertrykt, og til kjærlighet som gjenspeiles i handling. De forsvarer palestineres rett og plikt til å delta i ikke-voldelig motstand mot urettferdigheten de rammes av. Helt konkret ble vi, på et teologisk grunnlag, oppfordret til å slutte oss til kreativ og ikke-voldelig motstand, spesifisert som engasjement i økonomisk boikott av alt som produseres som en del av okkupasjonen og uttrekking av investeringer i slike formål.

Bred boikott. Vi tar til orde for en bred økonomisk boikott både fordi det ikke er mulig for forbrukere å vite om en vare er produsert i okkuperte områder eller ikke, og fordi kjøp av israelske produkter eller investeringer i israelske selskaper bidrar økonomisk til okkupasjonen som Israel er ansvarlig for.

Det er viktig å erkjenne at en konflikt har flere sider. Som kirke er vi utfordret til å ta parti med de som lider mest og som trenger at vi taler deres sak. Den israelske staten har en overlegen militær styrke og er okkupasjonsmakt. Palestinske myndigheter og sivilbefolkning foretar en rekke uakseptable og voldelige handlinger, men de er i dag er den svakeste parten. Dette gir Israel hovedansvaret for å avslutte okkupasjonen og gjenopprette rettferdighet og fred.

Lovlig. Mens forhandlinger er forsøkt i mange runder, er Israels posisjon blitt sterkere. En økonomisk boikott er et sterkt, men lovlig og ikke-voldelig virkemiddel. Vi oppfordrer organisasjoner, kirker og enkeltpersoner til å støtte vår posisjon. Denne posisjonen virkeliggjøres i kjærlighet, både til israelere og palestinere. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 21. FEBRUAR 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Konspirasjonsteorier

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Sett inn en S i stedet for Z og se hva du får.. http://en.wikipedia.org/wiki/Senussi

Debatten er ikke tjent med den slags konspirasjonsteorier.  Den er komplisert nok som den er, om den ikke skal bli tilført den slags vås i tillegg.  Firmaet Zanussi ble startet av italieneren Antonio Zanussi i 1916.  Det er altså her snakk om et høyst ordinært italiensk familienavn!

Kommentar #152

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det er virkelig høyst nødvendig og god grunn til å påpeke og sette grenser for jødehat - det ser dessverre ut til å stadig dukke opp på nytt her og der. Også i Norge, dessverre. Og dette er faktisk alvorlig.

Men et sted finnes det dog en grense for hva man mener å se? Når man ser jødehat i bruken av en bestemt bokstav i en diskurs, så blir det noe selvannullerende. Og ikke minst bidrar det til å sette den nødvendige kampen for å unngå den nevnte rasismen i et marginaliserende lys. Dette er vi ikke tjent med.

Vi snakker norsk, gjør vi ikke?

I Norge sier vi Sion. Hebraisk uttales det med z, men skrives: 

Sion, eller Zion (heb. Tziyyon, צִיּוֹן «høyde», tib.heb. Tsiyyônarab. صهيون Ṣuhyūn), er et arkaisk ord som opprinnelig betegner et fjell i nærheten av Jerusalem (Sionfjellet), hvor det var en jebusittisk byborg ved det samme navnet som ble erobret av Kong David(jf. 2 Samuelsbok 5,7). wikipedia

Til og med araberne skriver med S. Altså har bokstaven betydning for uttalen i de forskjellige språk. I Norge har vi en S og den er da tydelig nok, er den ikke? Om ikke, får man skrive alt på et annet språk da, ikke bare velge seg den bokstaven som taler sterkest. 

Skal vi oversette det, betyr sionist omtrent det samme som "ja til folket på høyden". 

Kommentar #153

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Debatten er ikke tjent med den slags konspirasjonsteorier.

Etter ditt syn, kanskje. Er du redd avsløringer?

Jeg vet meget godt hvordan man bruker skjulte budskap for å forsterke hat. Skriv norsk eller la vær, men tål motsigelser.

Kommentar #154

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Debatten er ikke tjent med den slags konspirasjonsteorier. Den er komplisert nok som den er, om den ikke skal bli tilført den slags vås i tillegg. Firmaet Zanussi ble startet av italieneren Antonio Zanussi i 1916. Det er altså her snakk om et høyst ordinært italiensk familienavn!

Sion er opprinnelig hebraisk og heter Tziyyon på hebraisk. I norsk språk bruker vi sionisme, for z er en uvanlig bokstav å bruke i norsk språk. 

Sammenligningen er reell, siden Sion på hebraisk starter med T.

Kommentar #155

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Ruth Hauge og bokstaven Z

Publisert over 5 år siden

Det må innrømmes at påståtte skjulte budskap og spekulative konspirasjonsteorier ikke interesser meg det minste. Som katolikk både hører og leser jeg det meste - vi tilhører visst antikrists kirke og endog det som verre er; og bevisene på dette finnes over alt hos oss. Det er bare vi som enten ikke ser det og er dumme og manupulerte; eller så er vi faktisk bevisste medløpere i elendigheten. Så jeg er godt vant. Eksempel:  Pavens hatt, mitraen, ser f.eks. ut som en fisk fordi den katolske kirken "egentlig" bedriver avgudsdyrking og tror på en asiatisk demonisk fiskegud, må vite.

At hatten ser ut som en fisk, fordi fisken tidlig ble et kristent symbol, ser ut til å gå de inkvisitoriske vokterne forbi. Populariteten blant de kristne var i hovedsak på grunn av at det er et såkalt akrostikon der bokstavene i det greske ordet for "fisk" ἰχθύς viser til fem greske ord, som kort sier hvem de troende mente Jesus var: Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Denne forklaringen blir senere gjentatt av fader Augustin.

Videre så finnes det et noe spesielt program på History Channel som fungerer immuniserende når det gjelder spekulasjoner og lettbente velvillige tolkninger av historiske saksforhold m.m: Nemlig "Ancient aliens". Men noe felles har jeg dog med de deltagende: Med tanke på den sveisen jeg har ser det ut til at jeg ville fungere bra som programleder der. I hvert fall deler jeg dette med pussige og outrerte hårmanker med de sentrale personene i programmet. :)

Fremfor å konsentrere deg om denne boksataven vil du tjene på å fokusere på det budskap som faktisk ligger i teksten du mener å svare på. Om det sdog kulle finnes tendenser til sympatisering med nazisme og front mot jøder i en tekst eller flere, så får du påpeke dette. Slike anklager er faktisk alvorlige og man må derfor ha godt belegg forut for påstander. Å peke på en bokstav alene holder dog ikke.

Kommentar #156

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vær katolikk så mye du ønsker, men det er ikke saken her.

La oss holde oss til årsaken til boikott av Israel og hvorfor.

Kommentar #157

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Etter ditt syn, kanskje. Er du redd avsløringer?

Jeg vet meget godt hvordan man bruker skjulte budskap for å forsterke hat. Skriv norsk eller la vær, men tål motsigelser.

Jeg antar at med denne snodige vendingen av debatten, er det enda mindre plass til saklighet og fornuft i denne tråden? :-)

Kommentar #158

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Ruth Hauges metode

Publisert over 5 år siden

Du skriver: "La oss holde oss til årsaken til boikott av Israel og hvorfor." Jeg gjør da virkelig dette: Det er faktisk derfor jeg påpekte denne bokstavoppmerksomhet din som en usaklig avsporing. Les det jeg skriver i sammenheng, og helst slutten av mitt forrige innlegg er du snill. Ha en god dag.

Kommentar #159

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
"Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews." -- Sahih Muslim 6985

Sahih Bukhari 4.52.177: "Allah's Apostle said, The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say: 'O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him'."

The intolerance of Mohammed and the Muslim movement toward the Jews and the Christians is seen in the hadith, Sahih Muslim, Book 019, Number 4366, narrated by ‘Umar b. al-Khattib: He heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) say, "I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim."

Så kan en spørre om noe her stemmer med dagens bilde, - og det er vel her Herstads forståelse ikke på noen måte strekker til, -

Interessant

Leser jeg de versene riktig, sier de det samme som Bibelen. De oppfordrer ikke muslimer til å drepe jøder, men forteller at det kommer til å skje. Og det gjør det jo.

Her også kan man altså se hva man kan gjøre med bokstaver: Vrenge på den til å være noe de kanskje ikke er ment. Som Z i Sion... ;)

Hadde KFUK/KFUM lest dette og kunnet sin Bibel, hadde de nok forstått hva de driver med nå!

Kommentar #160

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Sionisme / Zionism

Publisert over 5 år siden
Nå var det jeg som spurte hvorfor z ble benyttet i et norsk ord, og ikke s. På iPad tar f.eks stavekontrollen over og gir S om du vil stave Zionism. Om z ble benyttet i et engelsk ord ville jeg ikke stilt spørsmålet.
Kommentar #161

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er fornøyelig å ze hvordan enkelte med ett enezte uheldig utzagn oppkonjurerer bilder av en zkitten, vinduzløz, røkfylt ettromz, hvor den enezte lyzet er det en 40 wattz glødepære klarer å klemme igjennom en gulhvit plaztkuppel halvfull av døde fluer.

Kommentar #162

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Du skriver: "La oss holde oss til årsaken til boikott av Israel og hvorfor." Jeg gjør da virkelig dette: Det er faktisk derfor jeg påpekte denne bokstavoppmerksomhet din som en usaklig avsporing. Les det jeg skriver i sammenheng, og helst slutten av mitt forrige innlegg er du snill. Ha en god dag.

Les hva jeg skrev til Bjørn Weld, så skjønner du kanskje hva jeg mener og hvor jeg vil hen..

Bokstaver betyr veldig mye, skal jeg si deg.

Og i denne kampen som nå skjer om å være best på å støtte de som vil utrydde Israel, betyr bokstaven omtrent alt. Den er ofte veldig avgjørende, siden den kan brukes til løgn også. Men om man leser alle bokstavene som de opprinnelig er, vil man også kunne avsløre løgnen.

Tolk den, om du kan.

Kommentar #163

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Det er fornøyelig å ze hvordan enkelte med ett enezte uheldig utzagn oppkonjurerer bilder av en zkitten, vinduzløz, røkfylt ettromz, hvor den enezte lyzet er det en 40 wattz glødepære klarer å klemme igjennom en gulhvit plaztkuppel halvfull av døde fluer.

jadda, Eivind Zletner...er du ateizt, zionizt eller krizten?

Kommentar #164

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar at med denne snodige vendingen av debatten, er det enda mindre plass til saklighet og fornuft i denne tråden? :-)

Igjen: Hvem sin fornuft og hva legger du i saklighet? Er det kun ditt syn som teller, eller greier du å se ting fra ulike retninger?

Hva er fornuft i ditt syn? Kun likt med det du mener og kjenner, eller kan det tenkes du må gå litt utenfor firkanten?

Jeg bare spør.

Kommentar #165

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden

"jadda, Eivind Zletner...er du ateizt, zionizt eller krizten?"

Æ væ reine Zettanisten væ!

Kommentar #166

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Hva er fornuft i ditt syn? Kun likt med det du mener og kjenner, eller kan det tenkes du må gå litt utenfor firkanten?

Jeg mener Jorunn Andestad Langmoen i dette innlegget absolutt presenterer saklige og fornuftige motforestillinger til KFUK-KFUM`s boikottforslag:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11478208/#post_11478208

Kommentar #167

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Du skriver: "La oss holde oss til årsaken til boikott av Israel og hvorfor." Jeg gjør da virkelig dette: Det er faktisk derfor jeg påpekte denne bokstavoppmerksomhet din som en usaklig avsporing. Les det jeg skriver i sammenheng, og helst slutten av mitt forrige innlegg er du snill. Ha en god dag.

Di lange utredning om katolikker osv var nok i lengste laget - jeg begynner vanligvis med begynnelsen i et innlegg, og når det ikke viser tegn til å handle om KFUM/KFUKs grunner til boikott, må jeg si at jeg falt av lasset.

Slutten sier ikke noe annet enn null.

Jeg finner ingen begrunnelse. 

Jeg finner at andre her beskylder kristne for å ha villet utslette jødene, men det var jo å skjære alle over samme lest, var det ikke? Hvorfor så jeg ingen motsigelser fra deg?

For fakta er vel at det handler om katolikker både i korstogene og samarbeidet med Hitler, stemmer ikke det?

Hva er så ditt syn, siden du har bekjentgjort at du er katolikk? Synes du boikotten fra en organisasjon som bygger på de kristne grunnverdiene er på sin plass, og i så fall: Hvorfor?

Hadde det funnes kristne uten Israel?

Skal Israels innbyggere lide på grunn av vestlige lag og organisasjoners ønske om politisk korrekthet?

Skal  vanlige palestinske mennesker miste jobbene sine fordi vesten vil ta Israel i stedet for palestinske styresmakter?

Skal motstand mot Israel sørge for at terrorister atter en gang har fritt lide til selvmordsbombing?

Skal Israel taes for andres gjerninger?

Er det riktig?

Kommentar #168

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
"jadda, Eivind Zletner...er du ateizt, zionizt eller krizten?"

Æ væ reine Zettanisten væ!

Ok - da er du ikke muzlim heller...

Hvorfor vil du boikotte Israel?

Kommentar #169

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor vil du boikotte Israel?

Jeg visste ikke at jeg ville det engang jeg...

Kommentar #170

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener Jorunn Andestad Langmoen i dette innlegget absolutt presenterer saklige og fornuftige motforestillinger til KFUK-KFUM`s boikottforslag:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11478208/#post_11478208

Ja, den er jeg enig i. 

Men; man bør absolutt være våken når man holder på med dette, for det er veldig mye usant som blir spredd. Hun har helt rett i at de må sjekke sine kilder. Ikke bare for egen troverdighet, men for ikke å havne i en felle der de lett blir dratt ut fra middelveien.

Jeg grøsser når jeg leser hva som publiseres på forskjellige fora. Det er så langt unna fakta at om en ikke kjenner det reelle innholdet, blir man lett et offer.

Man kaller Israel for apartheid. Man kaller Israel for naZier. Man kaller Israel for både det ene og det andre. Agendaen er klar: Bort med dem. Altså; ingen balanse.

Jeg har mange spørsmål som ikke er besvart fra de som holder på sånn:

1) Hva er okkupasjon? Er det riktig å kalle det okkupasjon når det har bodd israelere i et område hele tiden, og man bygger ut for etterkommerne? Kan man ikke snu dette motsatt vei mot araberne også da? 

2) Hvorfor skal man på død og liv ha vekk de få jødene som bor i palestinske områder? Skal Israel da kunne forlange det samme?

3) Hvorfor kreves det mer av Israel enn av andre stater og myndigheter? Også alestina har myndigheter, hvorfor stilles det ikke like krav? Er man ikke for likebehandling?

Dette er bare tre av mange ting jeg ikke har fått klarhet i. Det snakkes vekk.

Kommentar #171

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Jeg visste ikke at jeg ville det engang jeg...

Det høres jo bra ut. Da er du medvites og mot boikott da...

Kommentar #172

Pål Georg Nyhagen

192 innlegg  1811 kommentarer

Ruth Hauge igjen

Publisert over 5 år siden

Hva gjelder engasjement for Israel og jødene.

Det ser faktisk ut som om din horisont, når det gjelder akkurat mitt engasjement og temaet, kunne trenge en viss utvidelse. Dette du her bedriver blir bare regelrett tøv. Om du er våken, så vil du se at jeg faktisk var den første (!) som ikke bare besvarte, men også opponerte mot hovedinnlegget; det er jeg som har kommentar nr 1 i denne tråden. Videre vil du se av alle mine innlegg, under min VD-konto, at mange av dem handler om Israel som jeg bestemt forsvarer eksistensretten til, videre om tydelig forsvar for jødene og om jødehat generelt som spesielt. Ellers: Min familie på morssiden er av jødisk ætt, jeg har bodd i Israel, jeg har deltatt på israelsk side under krigshandlinger - og har blitt skutt behørig etter. Jeg kan fortelle deg langt mer enn dette. Men nå får det holde.

Jeg ville sette stor pris på om du heretter kunne sette deg litt bedre inn i saksforhold før du kaster deg ut i dette og hint hva gjelder personrelaterte forhold, politisk- som sosialt engasjement og deltagelse her på VD. Ha en god dag. Og med dette forlater jeg denne "diskusjonen".

Kommentar #173

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Om du er våken, så vil du se at jeg faktisk var den første (!) som ikke bare besvarte, men også opponerte mot hovedinnlegget; det er jeg som har kommentar nr 1 i denne tråden. Videre vil du se av alle mine innlegg, under min VD-konto, at mange av dem handler om Israel som jeg bestemt forsvarer eksistensretten til, videre om tydelig forsvar for jødene og om jødehat generelt som spesielt.

Noen av oss var "våkne" og fikk med oss det :-)

Jeg vet ikke hvor enige/uenige vi er i de store spørsmål rundt konflikten, men kommentaren din var absolutt saklig. Dette gjelder både faktapresentasjon og vurderinger. Min kritikk av visse kristne miljøer var på ingen måte rettet mot den kommentaren.

Kommentar #174

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er feil. Herstad "ser ikke bort fra" noe av hva du her nevner. Men det er et faktum at, selv om vi holder Holocaust utenfor, har det religiøst motiverte jødehatet vært langt sterkere og mer utbredt blandt kristne enn blandt muslimer.

Det du sier er fortsatt feil.

Hvilke innen kristendommen snakker du om? 

Husk at det er stor forskjell på en katolikk og en protestant. Det er stor forskjell på en katolikk og en pinsevenn. Det er i det hele tatt store forskjeller innen kristendommen.

De du referer til, er i stor grad katolikkene. Og den katolske delen preget den lutherske troen lenge etter at man forlot katolisismen. Man trodde også lenge nesten like mye på gamle Luther som man trodde på Kristus. Luther var ikke særlig glad i jødene på sine gamle dager. Hvorfor vet jeg ikke, men det var vel fargingen av mange menneskers tro på at jødene forlangte Jesus korsfestet, tror jeg. 

I realiteten var det verden som krevde Jesus korsfestet. Og verden er mennesket. Så dan dagen folk ble mere lesekyndig, kunne man selv lese om dette og komme til egne konklusjoner. 

Derfor er, og blir, det feil å si "de kristne".

Men i dag ser vi at å være lesekyndig ikke hjelper heller, for om man kun leser med hodet vil man ikke forstå. Og da blir det som KFUK/KUFM her: man sager virkelkig av grenen man sitter på.

For grenen er i kristen sammenheng Israel, de har også gitt oss midlene til å sitte her og diskutere, både med komponenter og det som holder liv i skrotten vår. Dette vil man altså boikotte. 

Da venter jeg selvsagt at samme gjeng legger vekk PS, iPhone, ikke tar imot medisinsk hjelp m.m., for dette er jo i realiteten det de boikotter.

De bør holde seg unna både google og Facebook, f.eks., for de boikotter jo leverandørene....

Egentlig så boikotter de jo seg selv fra mangt og mye....boomerang-effekten

Kommentar #175

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det ser faktisk ut som om din horisont, når det gjelder akkurat mitt engasjement og temaet, kunne trenge en viss utvidelse. Dette du her bedriver blir bare regelrett tøv. Om du er våken, så vil du se at jeg faktisk var den første (!) som ikke bare besvarte, men også opponerte mot hovedinnlegget; det er jeg som har kommentar nr 1 i denne tråden.

Jeg kommenterer ikke ditt første innlegg. Det er for så vidt ganske greit.

Det er dine senere innlegg jeg kommenterer, og de er ikke greie.

Kall det tøv, men sånn er det. Du bør tåle, på likt med andre, at du ikke sitter med noe mer sannhet enn andre!

Ellers høres du nesten ut som Signe Navarsete..

Kommentar #176

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Luther

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Husk at det er stor forskjell på en katolikk og en protestant. Det er stor forskjell på en katolikk og en pinsevenn. Det er i det hele tatt store forskjeller innen kristendommen.

De du referer til, er i stor grad katolikkene. Og den katolske delen preget den lutherske troen lenge etter at man forlot katolisismen. Man trodde også lenge nesten like mye på gamle Luther som man trodde på Kristus. Luther var ikke særlig glad i jødene på sine gamle dager.

Det virker som om du prøver å gi katolikkene skylden for alt jødehat fra kristne opp gjennom historien.  Vel, før reformasjonen var jo nesten alle katolikker (eller ortodokse).  Men det skal godt gjøres å renvaske Martin Luther.  Det er få, om noen, kristne ledere som har vært så giftig i sin karakteristikk av jødene - og det skyldtes neppe noen form for "gammelmannssvakhet".  I 1532 (da var han 59 år, altså på min alder) uttalte han:

Om jeg finner en jøde jeg kan døpe, skal jeg føre ham til broen over Elben, henge en kvernstein om hans hals og kaste ham i vannet mens jeg døper ham i Abrahams navn.

Og i 1543 kom hans famøse skrift Om jødene og deres løgner, der han bl.a. tar til orde for brenning av synagoger, konfiskering av jødenes hellige skrifter - samt tvangsarbeid!

Kommentar #177

Fredrik Glad-Gjernes

8 innlegg  10 kommentarer

Free Palestine-kampanje

Publisert over 5 år siden

Jeg vil bare minne om hva kampanjen vår egentlig handler om. Diskusjonen her på denne tråden går i alle retninger nå. Dette blir mitt siste innlegg. Vi tar debatten videre i andre fora, evt i et nytt hovedinnlegg på VD senere, når vi har nye opplysninger om kampanjen.

Følgende momenter er de viktigste ifm vår kampanje for å stoppe okkupasjonen:

Okkupasjonen av Palestina er uakseptabel og må avsluttes. FN har gjentatte ganger fastslått at okkupasjonen er ulovlig og at Israel må trekke seg tilbake til 1967 grensene.

Situasjonen for palestinerne er så alvorlig og krenker deres rettigheter i så stor grad at det internasjonale sivile samfunn må ta i bruk sterkere virkemidler for å legge press på Israel.

Boikott et er ikke-voldelig virkemiddel som har vist seg effektivt i tidligere konflikter der sivilsamfunnet har måttet spille en nøkkelrolle for å avslutte fastlåste konflikter.

Situasjonen for israelere er også alvorlig og konflikten fører til brudd på deres rettigheter. Vår kampanje er derfor ikke bare en solidaritetshandling med det palestinske folk, men også med de kreftene i Israel som ønsker en avslutning av okkupasjonen og en rettferdig fredsløsning der israelere og palestinere kan leve som frie og trygge naboer.

Å ikke gå til aktiv handling for rettferdig fred nå, vil være å akseptere dagens situasjon med okkupasjon og økt israelsk bosetting på palestinsk land. Vi mener KFUK-KFUM som del av et globalt sivilt samfunn må spille en nøkkelrolle i utvidelsen av presset på israelske myndigheter (det er nå forhandlingene skjer og alle initiativ av betydning vil kunne påvirke utfallet).

Det palestinske sivilsamfunnet inkludert våre partnere og det økumeniske fellesskapet, ber oss gjøre dette (bred økonomisk boikott av Israel og selskaper som medvirker i okkupasjonen).

Kampanjen kan ikke forstås som en de-legitimering av Israel. Vi anerkjenner Israel som en stat med folkerettslig grunnlag. Vi anerkjenner Israels rett til trygge grenser angitt av FN. Kampanjen er ment å bygge opp et press som kan motivere Israel til å implementere forpliktelsene som ligger i FN vedtakene.

 

Vi kjemper for rettferdig fred for både palestinere og israelere.  Vi mener at både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innenfor internasjonalt anerkjente grenser, til anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen. Vi legger til grunn at Israels rettigheter må opprettholdes, men okkupasjonen av Palestina er uakseptabel. 

Takk for diskusjonen så langt. Flott å se at så mange vil både Israel og Palestina det aller beste. Ønzker dere en god uke.

Kommentar #178

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kven budde i dei 500 raserte landsbyane i 1948:

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Er det riktig å kalle det okkupasjon når det har bodd israelere i et område hele tiden, og man bygger ut for etterkommerne? Kan man ikke snu dette motsatt vei mot araberne også da?

Var det ein stor del jødar i desse landsbyane??

Har du pålitande statistikk??

Kommentar #179

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil bare minne om hva kampanjen vår egentlig handler om. Diskusjonen her på denne tråden går i alle retninger nå. Dette blir mitt siste innlegg. Vi tar debatten videre i andre fora, evt i et nytt hovedinnlegg på VD senere, når vi har nye opplysninger om kampanjen.Hvis dere ikke har alle opplysninger om kampanjen, ser jeg det som at dere ikke burde sette i gang noen heller. Løpe i blinde, kalles dette.

Skam dere!

Kommentar #180

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Var det ein stor del jødar i desse landsbyane??

Har du pålitande statistikk??

Det holder om det var en familie eller to. De har rett til å bo der.

Jeg trenger ingen statistikk for å si det. 

Når ble en nordmann jaget ut av samiske områder fordi de tilhører samene?

Kommentar #181

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om du prøver å gi katolikkene skylden for alt jødehat fra kristne opp gjennom historien.

Nei, det gjør jeg ikke. 

Jeg sier at man ikke skal skjære alle over samme lest. Skjønner du såpass?

Kommentar #182

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Til avslutning

Publisert over 5 år siden

1. FN har lenge vært talerør for islamske lands krav. 

2. Situasjonen for palestinerne ville vært bedre dersom Shin Bet ikke måtte avverge terroranslag på løpende bånd. 

3. Boikott er ikke egnet til å bygge broer, - men gir vann på mølla til de som ikke vil anerkjenne Israel. 

4. Om å leve fredelig side om side. Her er det ikke arabiske hus som må gjerdes inne og ha vakttårn. 

5. Premisset er helt feil. KFUK-KFUM, som del av et globalt sivilt samfunn, vil kun spille en nøkkelrolle i å hjelpe Abbas til å nå sine mål, - dette er dessverre ikke å leve i fred med jødene, - men nærere Hamas på Gaza hvor Al Qaida nå gjør seg gjeldende. Abbas vil som kjent ikke anerkjenne Israel. 

6. Hva med den enorme korrupsjonen i PA, - følger ikke KFUM med ? 

7. FN delegitimerte seg selv allerede i 1947 da organet foreslo delingsplanen stikk strid med mandatet fra League of Nations. Forslaget ble heller ikke anerkjent av den ene parten, araberne selvfølgelig, og har følgelig ingen juridisk relevans.

Det er ellers helt utrolig hvor blinde man kan forbli, - om man setter alle kluter til. 

Kommentar #183

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Takk for diskusjonen så langt. Flott å se at så mange vil både Israel og Palestina det aller beste. Ønzker dere en god uke.

4 kommentarer, to av dem er innledning til debatt og avslutning. Og du takker for "diskusjonen"?

Feigt å gjemme seg uten å ha argumentert, rett og slett. Synes organisasjonen din bør melde seg ut av DNK.

Poste andres meninger kan alle gjøre!

Kommentar #184

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm?

Publisert over 5 år siden

 Kampanjenen vår?  Det var da voldsomt.  Tror du tar mannen for full.  Dette er vel noen hakk nærmere ... sannheten

Israel Apartheid Week, en bevegelse igangsatt av Palestina-araberne for å få “hele verden” med på sin side i kampen for å få bort Israel fra kartet, finner sted i venstreorienterte miljøer, spesielt i akademiske sammenhenger, i februar og mars. Opptrappingen for 2014 har begynt. Målet er som nevnt å få Israel bort, helt og holdent. Men bevegelsen sprer også løgner som for eksempel at den israelske regjering får panikk av disse aksjonene. Se artikkelen under for mer om hvordan Israel reagerer – og må reagere på slike aksjoner, store eller små.

Vi bringer nemlig en artikkel av Alan Dershowitz, en intellektuell kjempe av et format man skal lete lenge etter. Artikkelen er publisert i den israelske venstreorienterte, svært liberale avisen Haaretz. SMA har også tidligere både oversatt artikler av Dershowitz, og skrevet om ham både i ledere og vanlige artikler.

Dershowitz (f. 1938) er en amerikansk advokat, jurist og politisk kommentator bosatt i Brooklyn, New York. Da han i sin tid begynte som professor på Harward Law School, var han den yngste professor med full stilling noensinne ved universitetet.

Artikkelen handler om det som er under oppseiling nå, det internasjonale ønsket om boikott av Israel. Som nevnt er vrangforestillinger spesielt utbredt i venstreekstreme universitetsmiljøer – ingen overraskelse, ettersom de i sin tid omfavnet både Lenin, Mao, Pol Pot, Che Guevara og mange andre, men også i “liberale” deler av de kristne miljøene. MIFF og Vårt Land har skrevet om KFUK-KFUM, som går inn for bred, økonomisk boikott av Israel.

Kommentar #185

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm2

Publisert over 5 år siden

Fra Alan  Dershowitz:  viktige momenter:

Ti grunner for hvorfor boikott er umoralsk og hindrer fred

Bevegelsen som vil boikotte Israel truer fredsprosessen ved å agere på en måte som ligner utpressing i stedet for påvirke til forhandlinger, og påvirker palestinerne til å nekte å gå med på alle akseptable fredstilbud.

Som en sterk tilhenger av en tostatsløsning og som kritiker av Israels bosettingspolitikk, er jeg spesielt rystet over alt som gjøres for å innføre avhendelse, boikott og sanksjoner (BDS) mot Israel, og bare Israel. Årsaken er at BDS gjør det vanskeligere å komme frem til en fredelig løsning av Midtøsten-konflikten som krever kompromisser på alle sider.

BDS-bevegelsen er i høyeste grad umoralsk. Den truer fredsprosessen og oppmuntrer palestinerne til ikke å akseptere skikkelige fredstilbud. Her er ti uimotsigelige årsaker til at boikott-bevegelsen er umoralsk og ikke lar seg forene med de anstrengelser som gjøres for å komme fram til et fredskompromiss.

1. Boikottbevegelsen gir Israel hele skylden for den fortsatte israelske okkupasjonen og bosettingspolitikken. Dette er umoralsk.

Man tar ikke innover seg den historiske realitet at Israel har tilbudt seg å avslutte okkupasjonen minst tre ganger. Og ved alle anledningene har det palestinske lederskapet, støttet av sitt folk, avvist å akseptere disse tilbudene.

I 1967 hadde jeg en liten rolle i å tilrettelegge FN-resolusjon 242 som satt opp formelen for å avslutte okkupasjonen mot en anerkjennelse av Israels rett til å eksistere i fred. Israel aksepterte denne resolusjonen, mens palestinerne hadde møte sammen med alle araberstatene i Khartoum, og utformet der sine tre berømte “nei.” Nei til fred, nei til forhandlinger, nei til anerkjennelse. Det var ingen tegn til boikott, sanksjoner eller avhending mot disse arabiske erkepessimistene.

2000-2001 tilbød Israels liberale statsminister Ehud Barak, sammen med den amerikanske presidenten Bill Clinton dem status som stat, og slutt på okkupasjonen. Yassir Arafat avviste dette tilbudet, en avvisning som mange arabiske ledere så på som en forbrytelse mot det palestinske folk.

I 2007 tilbød Israels statsminister Ehud Olmert palestinerne en enda bedre avtale. De ga ingen respons på tilbudet.

Det var ingen trusler om BDS mot dem som avviste Israels tilbud om fred. Nå er det pågående fredsforhandlinger hvor begge parter kommer med tilbud og legger inn betingelser. Under disse omstendighetene er det umoralsk bare å anklage Israel, og å rette en BDS-aksjon kun mot den jødiske nasjonalstaten, som tre ganger har tilbudt seg å avslutte okkupasjonen i bytte mot fred.

2. Den pågående BDS-aksjonen oppfordrer palestinerne til å avvise kompromissløsninger på konflikten. Spesielt gjelder dette i Europa og på enkelte amerikanske universitetscampuser.

Noen i det palestinske lederskapet har fortalt meg at jo lenger de holder ut og ikke lager fred, jo mer kraft vil det være bak BDS-bevegelsen mot Israel. Så hvorfor ikke vente til BDS styrker deres forhandlingsposisjon så mye at de ikke lenger trenger å kompromisse om å gi opp sin rett til å vende tilbake, om å gå med på en demilitarisert stat og gjøre andre innrømmelser som er nødvendig for å få fred, men som er vanskelig for enkelte palestinere å akseptere? BDS-bevegelsen gjør en fredelig løsning vanskeligere.

3. BDS-bevegelsen er umoralsk fordi dens ledere aldri vil bli fornøyd med den type tostatsløsning som Israel kan akseptere.

Mange av lederne i boikottbevegelsen tror ikke på konseptet med Israel som en nasjonalstat for det jødiske folk. (Den øverste leder av BDS-bevegelsen, Omar Barghouti, har gjentatte ganger uttrykt sin motstand mot Israels rett til å eksistere som en nasjon for det jødiske folk, selv innenfor 1967-grensene.) Derfor blir bunnlinjen at ledelsen i boikott-bevegelsen ikke bare er imot Israels okkupasjon og bosettinger, men er også imot selve landets eksistens.

4. BDS-bevegelsen er umoralsk fordi den går utover kjerneprinsippene i menneskerettighetene, nemlig: “det verste først.”

Israel er blant verdens frieste og mest demokratiske nasjoner. Landet er definitivt det frieste og mest demokratiske i Midtøsten. Landets arabiske borgere nyter flere rettigheter enn arabere gjør noen andre steder i verden. De gjør tjeneste i Knesset, ved domstolene, i utenrikstjenesten, i akademia og i businesslivet. De har frihet til å kritisere Israel og støtte landets fiender. Israelske universiteter er arnested for Israel-fiendtlig retorikk, støtte og til og med opplæring.

Israel har en overlegen rekord i rettigheter for kvinner, for homofile, miljøvern og andre rettigheter som knapt eksisterer i andre deler av verden. Dessuten er Israels praksis med å unngå sivile tap når landet sloss mot fiender som skjuler sine soldater blant sivile, uhørt ellers i verden i dag.

Situasjonen på Vestbredden er klart annerledes på grunn av okkupasjonen. Men til og med araberne i Ramallah, Betlehem og Tulkarm har mer rettigheter, humant og politisk enn den store majoritet av arabere ellers har i verden i dag. I tillegg kan enhver som er misfornøyd med israelske aksjoner uttrykke dette i retten og mediene, både hjemme og borte. Den friheten eksisterer ikke i noe arabisk land, og heller ikke i mange ikke-arabiske land.

Likevel er Israel det eneste land i verden i dag som er truet med BDS. Når en sanksjon er rettet direkte mot en stat som har de beste forhold når det gjelder menneskerettigheter, og denne staten tilfeldigvis er det jødiske folks stat, må man kunne mistenke hykleri.

5. BDS er umoralsk fordi det ville ramme feil mennesker.

Det ville ramme palestinske arbeidere. De ville miste jobbene sine dersom økonomiske sanskjoner ble rettet mot de firmaene som gir dem arbeid. Det ville ramme kunstnere og akademikere. Mange av dem er de sterkeste stemmene for fred og for å avslutte okkupasjonen. Det ville ramme dem over hele verden som lider av sykdommer, og som ville fått hjelp av israelsk medisin, og av samarbeidet mellom israelske og andre vitenskapsmenn. Det ville ramme høyteknologisk industri rundt om i verden, fordi Israel bidrar disproporsjonalt til utvikling av slik livsforbedrende teknologi. re

6. BDS-bevegelsen er umoralsk fordi det ville oppmuntre Iran, verdens største leverandør av internasjonal terrorisme, til å slippe løs sine stedfortredere, som Hizbollah og Hamas, mot Israel. Forventningen ville være at dersom Israel må respondere på rakettangrep, ville presset for boikott mot Israel øke, slik det gjorde da Israel responderte mot tusenvis av raketter fra Gaza i 2008-09.

7. Boikottbevegelsen er umoralsk fordi den drar verdens fokus bort fra større urett, og til og med folkemord.

Når man fokuserer uproporsjonalt på Israel, blir den oppmerksomhet verdens menneskerettighetsforkjempere retter mot  andre saker mindre, som Kinas, Russlands og Tyrkias okkupasjoner, og humanitære katastrofer, som den vi ser i Syria.

8. BDS-bevegelsen er umoralsk fordi den promoterer feiloppfatninger om det jødiske folks stat, den overdriver dens ufullkommenheter. På denne måten utbres en ny variant av verdens eldste fordom, nemlig antisemittismen.

Det er derfor ikke overraskende at BDS-bevegelsen blir støttet på nynazistiske, Holocaustfornekteres og åpenlyst antisemittiske websteder som David Dukes, en av verdens mest notoriske jødehatere.

9. BDS-bevegelsen er umoralsk fordi den reflekterer og oppfordrer til dobbelstandard for hvordan man skal dømme og forholde seg til brudd på menneskerettighetene.

Ved å kreve mer av Israel, det jødiske folks stat, forventes mindre av andre stater, folk, kulturer og religioner. Dermed bidrar man til en slags omvendt kolonirasisme og hykleri. Dette rammer ofre for brudd på menneskerettighetene andre steder.

10. BDS-bevegelsen vil aldri nå sine mål.

Verken den israelske regjering eller det israelske folk vil noensinne kapitulere overfor den utpressingen som ligger implisitt i BDS-bevegelsens krav. De kommer ikke til, og bør aldri, ta viktige avgjørelser som angår folkets sikkerhet, basert på umoralske trusler. Dessuten, skulle Israel kompromisse om sin sikkerhet stilt overfor slike trusler, ville resultatet bli flere kriger, mer død og mer lidelse.

Alle anstendige mennesker som ønsker fred i Midtøsten burde gå sammen om å protestere mot boikott-bevegelsen. Bruk din moralske stemme til å kreve at både den israelske regjering og den palestinske selvstyremyndigheten aksepterer en fred basert på kompromisser som gir Israel den sikkerheten det trenger, og levedyktighet for en fredelig og demokratisk palestinsk stat. Veien fremover er ikke bygget på umoralske, overdrevne trusler som gjør mer vondt enn godt, men heller på forhandlinger, kompromisser og god vilje.

Haaretz

Kommentar #186

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
følger ikke KFUM med ?

Han sa det jo ganske tydelig..

Det forskrekker meg at hatpropagandaen også har infiltrert DNKs organisasjoner. Det er jo kjent fra før at Kirkens Nødhjelp diver på med dette.

Jeg blir mer og mer sikker på at jeg må melde meg ut av DNK! Det vil selvsagt få store følger for meg personlig, men nå føler jeg at bunnen er nådd!

Dessverre!

Kommentar #187

Sigurd Eikaas

22 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Vi anerkjenner Israels rett til trygge grenser angitt av FN.

Skal dere ha noen om helst troverdighet her, så må dere vise dette i handling. Deres ensidige kritikk av Israel og deres like ensidige støtte til palestinerne, er ikke uttrykk for slike handlinger. Enda mer siden det fra den palestinske siden uttrykkes et så stort hat og så stor vilje til å utslette Israel som nasjon, og særlig da kompromissløs og unison vilje til å utslette Israel som en jødisk nasjon.

Når dere stiller dere så ensidig på en slik motpart sin side, så blir alle deres erklæringer om anerkjennelse, trygghet og kjærlighet for Israel bare tomme ord. Ja rent hykleri. Gjerningene deres taler veldig mye høyere enn ordene.

Å jada! Kampanjen deres blir helt sikkert hørt i Israel! Men assosiasjonene som vekkes er nok ikke først og fremst knyttet til kjærlighet. Heller århundrer, ja årtusener, med gammel europeisk antisemittisme.

Kommentar #188

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette er egentlig en avsporing og en ikke-debatt.

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
I Norge har vi en S og den er da tydelig nok, er den ikke? Om ikke, får man skrive alt på et annet språk da, ikke bare velge seg den bokstaven som taler sterkest.

Det kan jo rett og slett ha seg slik at zionisme er en avledning av det engelske "zionism"?

På hebraisk heter Sion  ציון  Tzadi-Yod-Vav-Nun(så'fit) (leses fra høyre mot venstre). Tzadi er en ts-lyd. Det finnes to hebraiske bokstaver til som betegner s-lyder: ס  Samech, som er en ren s-lyd og ש shin eller sin, som kan være enten en sj-lyd eller en s-lyd.

Den engelske transkripsjonen fra hebraisk til z er like rett eller gal som den norske transkripsjonen til s.

Å lage vidløftige konspirasjonsteorier om at z er en skjult antydning til z-en i nazi representerer en forvrøvling og avsporing av debatten som ikke tjener saken.

Kommentar #189

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Var det ein stor del jødar i desse landsbyane??

Hvorfor fortsetter palestinerne å bo i Israel? Hvorfor flytter de ikke over til sine egne? 

Her er hvor mange palestinere som bor i Israel:

 Israel1 318 000

Synes du ikke at Israel burde få disse jaget ut av landet? For du er vel enig i at når ikke jøder er velkomne i Palestina, så burde det vel også være motsatt?

Å ja, det var sant; de bodde visst der, noen av dem, da Israel ble opprettet som land igjen..alle 1 318 000, sant?

Akkurat sånn jødene bodde i de områdene de fortsatt bor...men de er jo så enormt mange, så de tar vel opp all plassen for araberne...mindre enn et titalls tusen er jo forferdelig at tar plass fra araberne..

jaja, verden vil bedras - og det blir den jo!

Kommentar #190

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det gjør det slettes ikke

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Sion på hebraisk starter med T.

T på hebraisk heter tav og ser slik ut:  ת . Det finnes en annen t-lignende lyd på hebraisk, bokstaven tet, som ser slik ut:  ט . Den uttales mer som en slags th-lyd, omtrent som i engelsk "that".  

Kommentar #191

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
T på hebraisk heter tav og ser slik ut: ת . Det finnes en annen t-lignende lyd på hebraisk, bokstaven tet, som ser slik ut: ט . Den uttales mer som en slags th-lyd, omtrent som i engelsk "that".

ligner lite på z det da..

Kommentar #192

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Å lage vidløftige konspirasjonsteorier om at z er en skjult antydning til z-en i nazi representerer en forvrøvling og avsporing av debatten som ikke tjener saken.

Den var lagt død - du avsporer nå med å bringe det opp igjen - enda du mener det er en avsporing.

Snakk om å skyte seg selv i foten.

Fortsett heller her du: http://www.globalis.no/Konflikter/Palestina

Kommentar #193

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Poenget er at den første bokstaven i navnet Sion

Publisert over 5 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
ligner lite på z det da.

på hebraisk ikke er en T, men en   צ (tsadi). ts er her lydskrift, en lyd som faktisk minner mer om en z enn en s. Derfor transkriberes den også med z på engelsk, ikke med s. Uttalemessig ligger den engelske transkripsjonen nærmere hebraisk enn den norske transkripsjonen med s.

  Hvis du er interessert i disse tingene, foreslår jeg kurset hebraisk for nybegynnere. Det har jeg tatt.

PS.

Hvis du leser de andre innleggene jeg har skrevet i denne tråden vil du fort oppdage at ingen har uttalt seg mer bastant mot denne idiotiske boikotten enn meg. Bare så det er sagt. 

Ha en god kveld...

:-) 

Kommentar #194

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Veldokumentert

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Var det ein stor del jødar i desse landsbyane??

Hvem som bodde i de 500 raserte landsbyene i 1948 er i dag veldokumentert, og interesserte finner rikt materiale om dette på Rotchild Avenue i Tel-Aviv hvor frigjorte dokumenter fra gruppene som sto for fordrivelsen kan leses. Det var selvsagt palestinere, men Israel slet med begrepet "palestinere" for det ville samtidig gjøre de jødiske borgerne av det nye landet til okkupanter. Derfor begynte jødene i den nye staten allerede fra begynnelsen å unngå betegnelsen palestinere. Istedet begynte å omtale dem som "Israels arabere", "arabiske israelere", "Israels arabiske befolkning", "arabiske innbyggere" eller "den arabiske sektor". Til slutt ble de det "oppfunne" folkeslag, selv om det kan dokumenteres en palestinsk kultur i området flere hundre år tilbake.

Men dette var ikke nok for jødene i Israel, så 2 år etter uavhengighetserklæringen introduserte Ben Gurions regjering den s.k. "Absentee Property Law". Denne gikk i hovedsak ut på at staten kunne konfiskere areal og eiendom til enhver som uansett grunn hadde forlatt dem under krigen i 1948. Palestinske flyktninger på Vestbredden såvel som i Libanon osv. mistet altså det de eide, selv om de hadde måttet flykte ene og alene for å redde livet til seg selv og familien.

For å skru denne brutale skruen til enda en omdreining, kom det en lov to år senere som bestemte at ikke-jøder bare kunne bli israelske borgere hvis de kunne bevise at de hadde bodd sammenhengende i Israel siden 1948. Store antall palestinere sto derfor plutselig både uten sin eiendom og et statsborgerskap, siden lovene eksplisitt var gitt tilbakevirkende kraft.

Kommentar #195

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Å jada! Kampanjen deres blir helt sikkert hørt i Israel! Men assosiasjonene som vekkes er nok ikke først og fremst knyttet til kjærlighet. Heller århundrer, ja årtusener, med gammel europeisk antisemittisme.

Jeg har jo tenkt meg tilbake til Israel, men det spørs om jeg nå vil bli sett på som farlig når jeg kommer fra Norge. 

Denne organisasjonen vil ikke bli troverdig for meg mere. Mine barnebarn vil aldri bli anbefalt å være med der. Og jeg kommer til å jobbe lokalt for at de ikke skal få støtte i form av offer og tiltak her.

Jeg ønsker ikke at unge her skal påvirkes av denne organisasjonen. Jeg tror faktisk det ville vært like trygt å sende dem til HEF..

Kommentar #196

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hva med Hamas/Fatah

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Situasjonen for palestinerne er så alvorlig og krenker deres rettigheter i så stor grad at det internasjonale sivile samfunn må ta i bruk sterkere virkemidler for å legge press på Israel.

Mye av situasjonen til palestinerne skyldes deres egne ledere. De hindrer religionsfrihet og ytringsfrihet, de dreper politiske motstandere, og underslår penger. Hvilke tiltak retter dere mot dem? 

Kommentar #197

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Mye av situasjonen til palestinerne skyldes deres egne ledere. De hindrer religionsfrihet og ytringsfrihet, de dreper politiske motstandere, og underslår penger. Hvilke tiltak retter dere mot dem?

Ingen!

Det er svaret. De gir dem heller støtte.

Hadde palestinerne hatt ledere som var interessert i befolkningen, hadde hver enkelt palestiner hatt det like godt, ja kanskje bdre, enn israelerne. Det er ikke til å komme unna.

Først fikk Yasser Arafat masse penger. De havnet i sveitsiske banker på privat konto.

Hva skjer med alle pengene som sendes til palestinske myndigheter nå? Litt av det går til kjøp av tjenester, men det er bare en liten del. Hvor blir resten av?

Hvorfor lever noen i Gaza by så flott og rikt? Hvorfor oversvømmes butikkene der av luksus, mens resten fremstår som slum?

Hvorfor bruker ikke palestinerne pengene på å bygge landet, sånn Israel har gjort?

For også Israel måtte overta et vanskjøttet land. Men se hva de har fått til. 

Hva hadde vi gjort uten israelsk teknologi og medisin? 

Men de er blitt tvunget til å klare seg, og de deler med resten av verden.. Hvorfor skal ikke samme krav stilles på andre siden?

Kommentar #198

Sigurd Eikaas

22 innlegg  5707 kommentarer

Om å bruke Z

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Å lage vidløftige konspirasjonsteorier om at z er en skjult antydning til z-en i nazi representerer en forvrøvling og avsporing av debatten som ikke tjener saken.

Noen konspirasjon her tror jeg ikke på. Men jeg tror helt ærlig at det finnes folk her inne på VD som bruker z bevisst, nettopp for å skape assosiasjonen til "nazi".

Men det er i så fall en ondsinnethet som er mere deres eget problem, enn mitt. Selv om jeg er kristen-sionist.

På den andre siden så er jeg ikke i tvil om at det nok virker i det lange løp, - nettopp pga den onde assosiasjonen, -  til ubevisst å skape holdninger i folk i retning av anti-sionisme, og dermed anti-israelisme og til slutt anti-semittisme.

Jeg vil derfor oppfordre de som til nå har brukt z, men ikke i ondsinnet hensikt, om å begynne å skrive ordene slik de ifølge norsk rettskriving skal skrives, - med s.

Kommentar #199

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

10 sider med innlegg

Publisert over 5 år siden

Jøder engasjerer veldigt…

Engasjementet mot Nordkorea er heller lite…

Kommentar #200

Sigurd Eikaas

22 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Israel slet med begrepet "palestinere" for det ville samtidig gjøre de jødiske borgerne av det nye landet til okkupanter.

Saken er at på den tiden, før 1948, så het de alle palestinere. Jødene også. Derav blant annet det tidligere navnet til Jerusalem Post: Palestine Post. En fullt ut jødisk avis fra begynnelsen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere