Paul Leer-Salvesen

10    6

Vi må tåle ny abortdebatt

Vi må tåle å ta debattene, og vi bør oppmuntre hverandre til å ikke gå ned i gamle skyttergraver og bli værende der.

Publisert: 14. feb 2014 / 2937 visninger.

Hvorfor vekker det så sterke reaksjoner å se et bilde av en dukke som skal ligne et 12 uker gammelt foster? Bildet kan være manipulert. Det er kanskje ikke helt slik et foster ser ut. Men kan reaksjonene også skyldes at vi ikke tåler realisme i abortdebatten? Kan det være en lignende grunn som ligger bak bruken av det tilslørende ordet «fosterreduksjon» som nå brukes for inngrep som kan abortere ett eller flere fostre hvis den gravide venter flere barn?

Min yndlingsmotstander blant professorer i etikk heter Peter Singer. Denne australske etikeren kan være så provoserende at en bare må ta seg sammen og tenke: «Hva er galt med å drepe?» Slik spør han i en berømt artikkel der han i utgangspunktet inntar samme standpunkt som Vatikanet og andre strenge abortmotstandere.

Drap. Selvsagt er abort i alle stadier av svangerskapet drap, hevder disse. Men drap driver jo vi mennesker med i mange andre situasjoner, skriver Singer: Vi dreper dyr, og vi dreper levende, fødte mennesker. Spørsmålet vi må stille, er når det er moralsk forsvarlig å drepe. Så langt kan jeg følge Peter Singer, men ikke lenger. Han bruker dette som basis for å forsvare eutanasi, og han er for abort i alle stadier av svangerskapet, bare grunnene er gode nok. Men realismen hans, har jeg sans for. Han ber oss kalle en spade en spade.

Utfordringen er å være realister i abortdebatten, uten å tråkke på kvinner som er i en vanskelig valgsituasjon. Men vi hjelper ikke kvinnene (og i noen tilfeller også menn som er i samtale med sine partnere før det vanskelige valget) ved å tilsløre hva abort er. Det handler om noe mer enn «råderett over egen kropp» som et av 1970-tallets slagord var. Abort er noe annet og mer enn et «svangerskapsavbrudd». Dette vet alle gravide kvinner, og derfor kan vi like godt tale høyt om det. Vi må tåle virkeligheten, også der det koster og smerter.

Ny abortdebatt. Det vi har opplevd de siste ukene, er selvsagt en debatt som handler om mer enn en reservasjonsmulighet for fastleger. Det er også en ny abortdebatt. Den har sine grunner i langt mer enn en ny parlamentarisk situasjon i Norge etter stortingsvalget. 

Dels springer den ut av nye utfordringer i bioteknologi og fosterdiagnostikk som gjør at helsevesenet, lovgiverne og folk flest står overfor nye etiske problemstillinger. Dels henger vår lokale abortdebatt sammen med store internasjonale debatter. I USA er det noe nær borgerkrig om abortspørsmålet i flere stater. I Spania og Irland er også abortdebatten høylydt og frontene harde. Det er mild bris i Norge sammenlignet med disse landene.

Tåle. Vi må tåle å ta disse debattene, og vi bør oppmuntre hverandre til å ikke gå ned i gamle skyttergraver og bli værende der. Det blir for enkelt å si at den ene fløyen kjemper for kvinners rettigheter, mens den andre fløyen kjemper for det ufødte livs menneskeverd. Det blir også for enkelt å si at den ene fløyen består av moderne, sekulariserte humanister mens den andre fløyen befolkes av konservative kristne. 

Det livssynsmessige og etiske mangfoldet i Norge nå er så stort at disse merkelappene ikke lenger passer. Vi må være langt mer nyanserte når vi nærmer oss den nye abortdebatten og de mange etiske spørsmålene moderne medisin stiller oss overfor.

Jeg vil for egen del (og nå uttaler jeg meg personlig mer enn som fagperson) ikke ha omkamp om retten til selvbestemt abort før 12. uke i svangerskapet. Selv om jeg er enig med Peter Singer og Børre Knudsen i at abort er å ta liv, er det en skremmende tanke hvordan virkeligheten ville se ut hvis sykehusene våre bare skulle utføre abort når den gravides liv står i fare. Dette er fortsatt Den katolske kirkes offisielle standpunkt, og det har i århundrer ført til infeksjoner, skader og død for kvinner som søker hjelp under svært utrygge forhold. Det går ingen vei tilbake dit i vårt samfunn, og heller ikke til et nemndsystem før 12. uke.

Tar liv.  Ja, abort er å ta liv. Men vi må forsøke å få ned aborttallene på andre måter enn å stenge sykehusdørene for kvinner som bruker sin selvbestemmelse til å ta dette krevende valget. Enda er det mye som kan gjøres for å forebygge uønskete graviditeter. Det er altfor mange kommuner som har omdirigert millionene den forrige regjeringen bevilget for å ruste opp helsetjenesten i videregående skole. Det er for få kommuner der denne bevilgningen har ført til flere helsesøstre som kan støtte, hjelpe og gi råd til unge kvinner.

Reservasjon. Hva så med de meget omtalte fastlegene som ikke ønsker å henvise gravide til abort? Spørsmålet er vanskelig. Vi kan jo ikke innføre reservasjonsrett i alle kompliserte etiske spørsmål for leger som arbeider med et samfunnsoppdrag og med driftstilskudd i offentlig tjeneste. Men er akkurat dette et stort problem i praksis? 

Lederen av Legeforeningens etiske råd forteller at de ikke har mottatt en eneste klage fra kvinner som har opplevd seg dårlig behandlet av sin fastlege i denne situasjonen. Hadde det vært et omfattende problem, er det vel rimelig å anta at Legeforeningen ville visst om det. Situasjonen er sannsynligvis at noen få leger stille og rolig har praktisert en reservasjonsmulighet i årevis uten at det har vært klart og tydelig vedtatt sentralt, godt hjulpet av kolleger med en annen praksis. Slik burde det kunne fortsatt.

Respekt. Norge kan koste på seg at en svært liten gruppe leger lar kolleger gjøre henvisningsjobben. De er ikke mange. De fleste kristne leger henviser, selv om de personlig har et restriktivt abortstandpunkt. Men selv om de er få, bør de etter min mening bli møtt med respekt så lenge det ikke medfører at kvinnene blir behandlet respektløst.

Men for all del: Hvis vi skal vedta en reservasjonsmulighet for fastleger, bør dette skje sentralt og ikke i det enkelte kommunestyre. Vi kan ikke ha abortdebatter i hvert eneste kommunestyre i det ganske land. Det finnes noen etiske spørsmål som det er lovgivers og den lovgivende forsamlings plikt å besvare og som faktisk ikke bør desentraliseres. 

 Først publisert i Vårt Land 14.2.2014

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvem ønsker debatten

Publisert over 4 år siden

Det blir litt søkt å si at vi må tåle en ny abortdebatt. For det er jo på sin plass å spørre hvem som ønsker denne debatten velkommen. Det er så langt et ganse stort flertall i befolkningen som synes dagens lovverk er på sin plass. 

Det er vel litt mye forlangt at disse ønsker en ny abortdebatt. At motstandere av dagens lovverk ønsker en ny debatt er så sin sak, men det kan vel bli litt stusselig om de må debattere med seg selv. 

Langt på vei er det jo det de gjør i dag, debatterer med seg selv. Det de ofte møter kritikk på er hvordan de ordlegger seg og undring fra mange på hvilket menneskesyn de har. Sistnevte stiller de jo selv også spørsmål ved når det kommer til oss som er for selvbestemt abort.

Så fremt ikke politikerne i Norge velger å overkjøre hva et flertall i befolkningen ønsker er det veldig små sjanser for at abortlovverket blir endret. Velger et flertall av politikerne like  fullt å stramme inn vil jeg tro at de vil møte meget stor motbør ved neste valg og lovgivningen vil så gå tilbake til dagen. 

Støyen rundt reservasjonsretten er rett og slett bare oppfyllelsen av en kontrakt mellom Krf og dagens regjeringskonstellasjon. Det forteller jo oss velgere litt om hvordan vårt demokrati virker og ikke minst at politikk er til salgs når målet helliger middelet. 

Men jøss, debatt kan man altids gi seg inn på, det er jo til tider artig selv om det ikke nødvendigvis er nyttig. Som tilhenger av selvbestemt abort ser jeg ikke helt hvilken skyttergrav jeg skulle måtte dukke ned i. Så lenge flertallet blant befolkningen er for selvbestemt abort er det rett og slett ikke behov for noen skyttergrav. Det er knapt nok behov for å dukke unna ordskytingen fra debattmotstanderne, det er jo tross alt enkelt å bare overse dem. 

Svar
Kommentar #2

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det ser ut til at et innlegg forsvant rett etter at jeg kommenterte der... Siden det går på samme tema fortsetter jeg her.

Jeg tror det må en verdiholdningsendring til i abortspørsmålet. Et menneske sitt verdi kan ikke måles i dets størrelse eller styrke. Et lite menneske i mors liv er verdt mer enn alle perler og diamanter i denne verden tilsammen!Vi må sette alt inn på å beskytte både mor og barn!

Jeg er klar over at et uønsket svangerskap kan by på enorme utfordringer. Derfor er det viktig med nettverk som kan hjelpe og finne løsninger og leger som henviser til disse.

Jeg skulle likt å sett en debatt om hvordan vanskeligstilte mødre kan få tilstrekkelig opplysning og hjelp til å bære fram barnet/barna. 

Svar
Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hos hvem

Publisert over 4 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det må en verdiholdningsendring til i abortspørsmålet.

Hvem er det du ser at bør foreta denne verdiholdningsendringen. De som er for selvbestemt abort eller de som er mot?

Hvis det er de som er for selvbestemt abort du mener bør foreta endring av sitt syn bør det vel jobbes med hvordan de som er mot søker å overbevise om at deres syn er det rette.

Så langt er det nok ikke så mange som lar seg overbevise av abortmotstandernes argumentasjonsteknikk. 

Personlig er jeg meget komfortabel med det lovverket vi har i dag. Jeg mener ikke derav at abort er noe ønskelig for selv om jeg er tilheger av selvbestemt abort mener jeg samtidig at det beste hadde vært om kvinner hadde sluppet å komme i en situasjon hvor abort blir et valg de må ta.

At vi skulle være mer interessert i andres barn enn det vi er i dag ser jeg på som en ønsketenkning. Det holder med å vite at de fleste av oss ikke en gang leer på øyebrynet når vi kjøper oss nye ting vi helt klart vet eller burde anta at er produsert av barnearbeidere i fattige land. Eller når vi stapper i oss litt for mye mat eller rett og slett lar den gå i søppla uten å skamme oss over tanke på at det er millioner av barn i verden som hver dag sulter. 

Vår samvittighet er ofte slik konstruert at vi først og fremst tenker på vår egen velferd og så bruker vi litt tid på mentalhygiene ved å fortelle andre hvordan de bør leve og te seg. Men nåde den som påpeker at vi er noen hyklere og egentlig ikke innehar på langt nær så mye empati og godhet som vi i egne hoder er overbevist om at vi har. 

Livsløgnen er vel for de fleste av oss den beste løgn på denne jord.

Svar
Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4125 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vi kan tåle en ny abortdebatt når de kristne har bevist sin guds eksistens. 

Først da begynner argumentene å gi mening. 

Svar
Kommentar #5

Heidi Terese Vangen

47 innlegg  1455 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Godt innlegg med flere viktige poenger!

Jeg er helt enig med deg i at det må settes inn ressurser for å få ned aborttallene, men jeg er også mot dagens abortlov, og jeg er kritisk til forsøk på å tegne et bilde av at der er en direkte og logisk sammenheng mellom svært restriktive abortlover og skader som følge av ulovlig utførte aborter. Jo, jeg kjenner statistikkene, men innimellom her er det mennesker, moralske agenter, som foretar et valg. Riktignok mennesker i en vanskelig situasjon, og derfor er det nettopp så viktig å satse på tiltak som både reduserer omfanget av uplanlagte svangerskap i utsatte grupper og gjør eventuelle utfordringer ved et uplanlagt svangerskap lettere å håndtere. 

Du nevner også Den katolske kirke, og kirken kan vel ikke endre standpunkt her uten at det får dyptringende konsekvenser for hele dens øvrige morallære.  

Svar
Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke godt nok

Publisert over 4 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Jeg skulle likt å sett en debatt om hvordan vanskeligstilte mødre kan få tilstrekkelig opplysning og hjelp til å bære fram barnet/barna.

Etter mitt syn holder det ikke å skulle gjøre noe frem til barnet er født. Skal andre bestemme må de også forplikte seg til å ta vare på hele barndommen, det vil si frem til barnet er voksent. 

Det blir alt for lettvindt å skulle pålegge en kvinne å fullføre et svangerskap hun i utgangspunktet ikke ønsker for så stikke av når barnet er født og kvinnen står der med 18 års ansvar for barnet hun ikke ønsket seg.

Dette er helt klart  noe som også bør debatteres når man debatterer abort, det holder ikke å bare snakke om tiden frem til det ufødte barnet man påtviner noen inntil det blir født.

Svar
Kommentar #7

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Javel ?

Publisert over 4 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi kan tåle en ny abortdebatt når de kristne har bevist sin guds eksistens.

Først da begynner argumentene å gi mening.

Så det er sånn en ateist forholder seg til menneskeverdet ?

Et ufullbårent barn har altså ikke stor nok verdi for en ateist...FORDI vi etter deres tro er på et dyrs nivå..!?

Jeg mener å ha sett ateister her på VD påstå at ateister har like mye empati for de vergeløse som de kristne....OG at kristen moral og tro ikke gjør et samfunn bedre enn et gudløst samfunn..?!

Dere er avslørt. 

Svar
Kommentar #8

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Få sannheten om ondskapen frem......

Publisert over 4 år siden

En kristen fortalte sannheten om slaveriet i UK, og når folket ble opplyst om ondskapen, så ble det slutt. Han fikk det samme hatet, som kommer fra dem som ikke en gang tåler at leger følger sin samviitigehet - i det "humanistiske" Norge. Det finnes bare en kristen moral, det finnes ingen humanistisk moral, i så fall lag en liste på ti punker, så "we can compare notes."

Og slik vil legalisert folkemord bli avviklet i Norge, sannheten om barbariet vil bli åpenbart, derfor tåler ikke de ansvarlige ett lite bilde. Jeg merker at unge spør, hva er det - det dette samfunnet driver med? Og vi er nå avhengig av arbeidsinnvandring, jeg lurer på hvorfor?

Svar
Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Inn med teskje

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
at kristen moral og tro ikke gjør et samfunn bedre enn et gudløst samfunn..?!

Det er en stor majoritet av kristne i dette landet Rune H. Abortlovverket som gjelder i dag er fremstemt av en stor kristen majoritet. Antall ateister i Norge var vel da omtrent på størrelse med SV og Krf til sammen. 

Hvordan du klarer å sortere faktat i ditt hode forundrer meg. Start med å kritisere dine medkristne som tross alt har stemt frem lovgivningen først.

Svar
Kommentar #10

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4125 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så det er sånn en ateist forholder seg til menneskeverdet ?

Et ufullbårent barn har altså ikke stor nok verdi for en ateist...FORDI vi etter deres tro er på et dyrs nivå..!?

Jeg mener å ha sett ateister her på VD påstå at ateister har like mye empati for de vergeløse som de kristne....OG at kristen moral og tro ikke gjør et samfunn bedre enn et gudløst samfunn..?!

Dere er avslørt.

?

Svar
Kommentar #11

Frode Meland

83 innlegg  4917 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
eg mener å ha sett ateister her på VD påstå at ateister har like mye empati for de vergeløse som de kristne....OG at kristen moral og tro ikke gjør et samfunn bedre enn et gudløst samfunn..?!

Dere er avslørt.

---

Sitat trådstarter:

Vi må tåle å ta debattene, og vi bør oppmuntre hverandre til å ikke gå ned i gamle skyttergraver og bli værende der.

Rune Holt gikk nettopp ned i skyttergraven.

Svar
Kommentar #12

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Jo

Publisert over 4 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er en stor majoritet av kristne i dette landet Rune H. Abortlovverket som gjelder i dag er fremstemt av en stor kristen majoritet. Antall ateister i Norge var vel da omtrent på størrelse med SV og Krf til sammen.

Var det altså bare ca 300 000 ateister i Norge på 70-tallet ??

Men det er riktig og et faktum at en masse kristne stemte AP og SV på syttitallet,og var dermed medskyldige i at Brundtland og resten av sosialistene fikk gjennom denne barbariske loven.

Det er de som burde skamme seg.
Det verste er at de fortsatt støtter de samme partiene i dag som fikk til abortloven velsignet av staten. 

Svar
Kommentar #13

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Prøv igjen

Publisert over 4 år siden

Etter som du ser ut som et spørsmålstegn regner jeg med at du bør lese en gang til.

Når du krever bevis for Guds eksistens før du kan godta at fosteret har menneskeverd,gjør du det samtidig klart at ateister sidestiller mennesket med et dyr i verdi.

Enkelt og logisk. 

Svar
Kommentar #14

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Dette er en kjempeviktig sak

Publisert over 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Rune Holt gikk nettopp ned i skyttergraven.

Det blir alt for enkelt å kalle det skyttergraver når denne saken handler om liv og død for tusenvis av barn.

Vi er fundamentalt uenige i sak,og må da nødvendigvis si i fra i klartekst.

De som ligger dypest i "skyttergravene" må jo være de sterkeste abort-tilhengerne som ikke en gang tåler at leger skal kunne reservere seg i denne saken.

Der er det helt mørkt. 

Svar
Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Rune H.

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det blir alt for enkelt å kalle det skyttergraver når denne saken handler om liv og død for tusenvis av barn.

Mulig du ikke tar det inn over deg Rune H. men abortspørsmålet og reservasjonsspørsmålet for leger er noe som ikke opptar det store flertall av borgerne i Norge veldig mye. Et stort flertall er for dagens abortlovgivning og ser vel heller motstanderne som ubetydelig plagsomme.

Derav blir det nok deg og andre som tar veldig inn over dere dette med abort som sliter mest tankemessig. Det dere oftest møter motbør på er virkemidlene og språkbruken.

Jeg kan bare snakke for meg selv. Det jeg reagerer på er at mye av språkbruken og virkemidlene kan oppleves som en belastning for kvinner som enten har tatt abort eller som vurderer det. For meg som mann har språkbruken og virkemidlene absolutt ingen som helst virkning annet enn at jeg tenker at de kan ikke være mye gode mennesker de som bruker et slikt språk og slike virkemidler.

Hva kan så være på sin plass å debattere når det kommer til abortspørsmålet. For det første bør man søke å enes over hva som ansees som abort. Er for eksempel angrepillen og visse typer prevensjonsmidler abort? 

Hva kan gjøres for at vi som er seksuelt aktive hvor det er mulighet for at det blir en befruktning av det blir så flinke som mulig til å ta forhåndsregler når seksualakten ikke har som formål at det skal bli barn av det. 

Jeg mener også at det bør debatteres langt mer hele barnets livsløp og ikke bare debatteres dette med støttetiltak med mere i en svangerskapsperiode og et lite år etter at barnet er født. Det blir rett og slett i mitt hode grenseløst egoistisk å tvinge en kvinne til å gjennomføre et uønsket svangerskap for så å kaste henne og barnet på havet etter ett år og ni måneder. 

Jeg vet ikke om du vil gi noe tilsvar på det jeg har skrevet her Rune H. men jeg ber deg instendig om at om du svarer så gjør det litt lengere og litt mer utdypende enn hva du vanligvis pleier og gjerne uten all sarkasmen. Det er jo tross alt ett debattforum dette her og debatt er litt mer enn oppgulp av harme på to til fire setninger.

Svar
Kommentar #16

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Likegyldighet og feighet

Publisert over 4 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Mulig du ikke tar det inn over deg Rune H. men abortspørsmålet og reservasjonsspørsmålet for leger er noe som ikke opptar det store flertall av borgerne i Norge veldig mye. Et stort flertall er for dagens abortlovgivning og ser vel heller motstanderne som ubetydelig plagsomme.

Derav blir det nok deg og andre som tar veldig inn over dere dette med abort som sliter mest tankemessig. Det dere oftest møter motbør på er virkemidlene og språkbruken.

Mye av årsaken til at folk ikke engasjerer seg er at de er redde for reaksjonene,og det er ikke annet enn feighet.

At de likegyldige holder helt kjeft,er bare trist og skremmende å se. Det er også skremmende at det ikke ser ut til å røre folk til å tenke over det barbariske med hele abortloven.

 

Svar
Kommentar #17

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4125 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Etter som du ser ut som et spørsmålstegn regner jeg med at du bør lese en gang til.

Når du krever bevis for Guds eksistens før du kan godta at fosteret har menneskeverd,gjør du det samtidig klart at ateister sidestiller mennesket med et dyr i verdi.

Enkelt og logisk.

Nei, det betyr det ikke. 

En kan fint tilskrive mennesket en opphøyd moralsk status, uten å gi hverken foster eller dyr samme moralske status. 

Du blander kategorier.

Artskategori - menneske (A) Moralsk status - menneskeverd (B)  Alle A har ikke nødvendigvis B. 
Det må i så fall argumenteres for. 


Svar
Kommentar #18

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Neivel ?

Publisert over 4 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
En kan fint tilskrive mennesket en opphøyd moralsk status, uten å gi hverken foster eller dyr samme moralske status. Du blander kategorier. Artskategori - menneske (A) Moralsk status - menneskeverd (B) Alle A har ikke nødvendigvis B. Det må i så fall argumenteres for.

Enten har alle mennesker menneskeverd,eller så har de det ikke.Et ufullbårent menneske eller sterkt handicappede med hjerteslag inkludert.

Noe annet er rasisme.

Hvis vi skal begynne å gradere menneskeverd etter bevissthet eller "nytteverdi" er vi ute på nazistgaleien brått.

Dyrs verdi kommer i en helt annen kategori. 

Svar
Kommentar #19

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4125 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Enten har alle mennesker menneskeverd,eller så har de det ikke.Et ufullbårent menneske eller sterkt handicappede med hjerteslag inkludert.

Noe annet er rasisme.

Hvis vi skal begynne å gradere menneskeverd etter bevissthet eller "nytteverdi" er vi ute på nazistgaleien brått.

Dyrs verdi kommer i en helt annen kategori.

Vel, hvis menneskeverd følger som en nødvendighet - så ser jeg ingen grunn til å anse menneskeverdet (hva enn du nå legger i dette?) som en særlig viktig verdi. 

Eller for å si det på en annen måte. Hvilke moralske implikasjoner har "menneskeverd" for deg?

Hvordan står "menneskeverdet" seg opp i mot andre verdier?

Svar
Kommentar #20

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Lyst til å utdype dette?

Publisert over 4 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi kan tåle en ny abortdebatt når de kristne har bevist sin guds eksistens.

Først da begynner argumentene å gi mening.

(fra ditt synspunkt)?

Svar
Kommentar #21

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Noe av problemet er...

Publisert over 4 år siden
Paul Leer-Salvesen. Gå til den siterte teksten.
professorer i etikk heter Peter Singer

....at en hvis man bare er professor i etikk, så virker det som man får et krav på å bli hørt,...

uansett hvor uetisk, rett ut sagt, -ondskapsfullt - det man ytrer, faktisk er...

 

Kall en spade for en spade: Peter Singer er en etiker som taler for barnemord.

Han er en barnemord-teoretiker.

Dette er altså en person som samfunnet føler seg forpliktet til å lytte til, gi oppmerksomhet, komme til ordet, etc...

 

Han er jo etiker!

 

 

Svar
Kommentar #22

Ole Ånon Langeland

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Et enormt sinne synes å prege motstanden mot reservasjonsrett for leger. Et enormt sinne hver gang det blir fokusert på det ufødte livs egenverdi.

Så blir det sagt at noen  "uthuler" abortloven. Her glemmer man: Abortloven er ikke en lov som ganske enkelt sier at det er "fri abort" i Norge. Den veier hensyn mot hverandre. Den vektlegger det ufødte liv sterkere jo lenger ut i svangerskapet kvinnen er. Den sier at abort bør forebygges.

De som ikke ser disse sidene ved abortloven, de må en jo kunne si at vil "uthule" den i sin retning.

Som sosialist opplever jeg ikke sinne, men en veldig tristhet. Tristhet over den platthet  og nonsjalanse som de tre partiledere på venstresiden utviser, det vil si Jens Stoltenberg, Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes. 

Tanken på det som kalles "forstereduksjon", likvidering av en av tvillingene i mors liv fordi det passer bare med ett barn, det inngir en frankensteinsk uhygge. Og det er mye mer i moderne teknologi som skaper instrumenalistisk forståelse av menneskeliv.

Det synes som om det først og fremst er Kr.f. som har evne til å føre abortdiskusjonen på et etisk forsvarlig nivå slik at vi ikke ender i et barbari, eller kanskje heller sagt slik: at vi kommer oss ut der fra.

Svar

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
25 minutter siden / 86 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 482 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
25 minutter siden / 86 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 482 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
4 minutter siden / 86 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
11 minutter siden / 2207 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
17 minutter siden / 2207 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Karl Johan Hallaråker kommenterte på
Støtte til ærlig og åpen prosess
rundt 1 time siden / 1312 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2207 visninger
Otto Strand kommenterte på
Et sosialdemokratisk eller kristendemokratisk retningsvalg?
rundt 2 timer siden / 99 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrFU står sammen
rundt 2 timer siden / 84 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2207 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrF’s veivalg – vingling i sentrum?
rundt 2 timer siden / 78 visninger
Les flere