Gunnar Opheim

142

Respekt for Skaperen og Skaperens ord?

Publisert: 17. jan 2014

Det har vært mange kommentarer omkring Sabbat og den moralske lov i det siste og man blir forvirret men her er en grunn til å ikke la seg forvirre. Jeg fant denne på ett nettsted kalt Whitehorsemedia.com, men har modifisert noe når jeg oversatte.

1)   Adam og Eva var ikke jøder, “Gud velsignet Sabbaten den syvende dag og helliggjorde den” 1 Mos. 2:3, FØR synden kom inn i verden. Helliggjørelse betyr å sette til side for spesielt bruk og velsigne betyr da i tillegg å løfte det opp spesielt. Så Sabbaten er satt til side og løftet opp til spesielt bruk. Det skjedde for Adam og Eva som var de eneste i Edens hage, og de var IKKE-jøder.  

2)   Sabbaten ble til for mennesket, det leser vi I Markus 2:27 og Jesus sa det. Denne Dag ble til i Edens Hage før det ble nedskrevet med Guds finger i steintavler, til steinhjerter (ikke her desverre skrevet på hjertetavler) ved Sinai. 

3)   De ni resterende bud på steintavlene er ikke bare for jøder de heller.

4)   Den Syvende Dag, Sabbaten er Guds Hviledag og Gud kaller Dagen Hans Hellige Dag. Jes. 58:13. Guds ord kaller ALDRI Sabbaten jødenes Sabbat men Guds Sabbat.

5)   Sabbaten er ett Guds Bud til de fremmede også, altså ikke-jøder og hedninger. Sabbaten gjelder alle, Jes 56:6-7, 1 Mos 20:10. Guds his er ett bønnenes hus for alle.

6)   Alle mennesker, alt kjød uten unntak vil holde Sabbaten på den nye jord. Jes 66:22-23.

7)   Hedninger holder Sabbaten i Ap. Gj. 13:42-44. Nåden prekes!

8)     Loven, de ti bud er for HELE verden, ikke bare for jødene (tenk egentlig hvor skrudd det skulle være) Rom 2:17-23; 3:19, 23.

9)     Lukas var en hedning som holdt Sabbaten. Ap. Gj. 16:13, til minne om Skapelsen og Skaperen.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Har allerede svart på det, og du likte ikke svaret: Det er bibelord, supplert med dine tolkninger, din tro og dine tanker.

Vel , jeg mener det er unnlatelssynd Anne, for jeg har ikke lagt inn mine subjektive meninger og tro der. Om det så skulle være kan du lett luke det ut og se Guds ord rett frem der. Skal du fonekte det må du legge inn din egen subjektive tro/ frykt for så å unnlate troenes ord. Men det er som du selv sier din sak og ditt ansvar, på alle måter.

Kommentar #102

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg gjør det, se også åpningsinnlegget. Hva tenker du forøvrig om det?

Jeg bare påpekte rettmessige store kraftige hull i det du sa til Morten.

Kommentar #103

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Snakk om å lage mye styr av en dag framfor en annen. Da har man begynt å forgude dagen istedet for Gud. Det er avguderi.

Kommentar #104

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Hull

Publisert over 5 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg bare påpekte rettmessige store kraftige hull i det du sa til Morten.

Hvilket hull?

Kommentar #105

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Dagen

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Snakk om å lage mye styr av en dag framfor en annen. Da har man begynt å forgude dagen istedet for Gud. Det er avguderi.

Godt poeng, Randi.

Kommentar #106

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Akkurat, ja

Publisert over 5 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vel , jeg mener det er unnlatelssynd Anne, for jeg har ikke lagt inn mine subjektive meninger og tro der. Om det så skulle være kan du lett luke det ut og se Guds ord rett frem der. Skal du fonekte det må du legge inn din egen subjektive tro/ frykt for så å unnlate troenes ord. Men det er som du selv sier din sak og ditt ansvar, på alle måter.

DU(!) mener. Og det må du jo få lov til.

Kommentar #107

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Om du tror dette her over skjønner du at også dette er mulig her og nå:

Rom 8,4-5 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Enkelt, attrår man i kjødet står man budene imot, nok med å stå imot ett mens er man i ånden (Guds Ånd) elsker man budene, higer etter de, inklusive Sabbatsbudet. Les du også vers 3, Jesus i kjød på samme måte som vi. Tror du da på Jesus i kjød? Hva er da de føgler om du tro Ham i kjød for oss? Er ikke frelse fra synd da mulig kontra umulig om Jesus ikke kom i kjøds likhet? Skjønner du forskjellen?

Hei Leif

Budene er en rettesonor for våre liv på hva som er rett og galt. men er man avhenige av loven og gjerninger, eller holder det at man er rettferdigjort igjennom troen På Kristus.? Når man vandrer i Ånden, så er det i vår nyskapning i Kristus, og ikke i kjødet, da begynner vi på Helligjørelsens vei. Men du mener om man ikke holder sabbaten, så lever man fremdels i kjødet fordi vi begår lovbrudd. Jesus sier noe annet Leif, han kom for å oppfylle loven,og ikke for å holde på loven slik den var, og det var i fangeskap, vi er under kristus fangeskap no, og ikke i loven fangeskap, hva er forskjellen Leif? jo nåden er den store forskjellen, og nåden ligger i sannheten i KRISTUS.

Du holder sannheten nede med lovens bokstav, da du legger loven til hinder for friheten i kristus. slik fariseerne gjorde, da de bandt folket til loven, men jesus foarandret på dette, da Han kom i nåde og i sannhet, ikke i loven og sannheten.

mvh

Rune

Kommentar #108

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vel talt!

Publisert over 5 år siden

Nok en gang kan det være lurt å ta seg selv ad notam de gode råd man gir andre.

Kommentar #109

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nok en gang kan det være lurt å ta seg selv ad notam de gode råd man gir andre.

Takk i like måte.

Kommentar #110

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hersketeknikk!

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Tolkningene blant troende har alltid vært ulik, mange ting spiller inne, sånn som teologi, kirkesamfunn og tradisjon. Troende som er tilhørende et sted støtter ofte opp om deres kirkesamfunns tolkning av skriftsteder.

Hvor i dette bildet passer den av deg påståtte "hersketeknikken" inn?

(Jf. din kommentar 69)

Kommentar #111

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Da setter jeg punktum med disse vers, om da ikke noen spør i henhold til Guds ord i åpningsinnlegget.

Jes 44,18 De skjønner intet og forstår intet; for han har klint deres øine til, så de ikke ser, forherdet deres hjerter, så de ikke forstår.

2 Kor 3,14-18 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.

Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Hebr 3,15 Når det sies:

Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen,

4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Kommentar #112

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Hvem overholder forskriftene?

Publisert over 5 år siden

Leif Opheim:

Da setter jeg punktum med disse vers, om da ikke noen spør i henhold til Guds ord i åpningsinnlegget.
_____________________________________

Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar fra deg angående min kommentar 48, hvem skal overholde sabbaten som soningsdag og utrydde de fra folket som ikke overholder den? Dette er slik som det står skrevet i skriften en evig forskrift som skulle gjelde gjennom alle tider (3.Mos.23.28-31) Hvem overholder denne sabbatsordningen i dag?

Det at jeg spør etter dette er fordi du regnes som ekspert på sabbatsordningene, vil du svare?

Kommentar #113

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Den var ikke til deg

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Christin

Hva er det som er forvirrende kan du svare på det:)?

mvh

Rune

så ta det med ro:)

Kommentar #114

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Kommentar #113

Publisert over 5 år siden

Christin Eriksen:

Den var ikke til deg så ta det med ro (# 113) - Jeg har sluttet å svare han jeg. Beundrer deg som holder ut;) Men makan til forvirrende type skal du lete lenge etter. (#60 -# 57)
______________________________________________________________

Viser til Leif’s kommentar #23 som er til meg. Er det fordi du kan for lite om Bibelen da at du ikke kan svare? Bibelen vil virke forvirrende på alle som ikke forstår den skjønner du, slik at en kanskje bare forstår litt stykkevis og delt?

Det jeg spør Leif om er reelle bibelvers, de lyver altså ikke, er de forvirrende, kommer det bare av at bibeloppfattelsen er noe feil og man får opp et stoppskilt - her sier skriften noe annet enn deres egen oppfatning. Enkelt!

Kommentar #115

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Altså,

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Viser til Leif’s kommentar #23 som er til meg. Er det fordi du kan for lite om Bibelen da at du ikke kan svare? Bibelen vil virke forvirrende på alle som ikke forstår den skjønner du, slik at en kanskje bare forstår litt stykkevis og delt?

Slik som bibelen blir diskutert frem og tilbake med usakligheter så er det visst INGEN her som skjønner bibelen!!!

Kommentar #116

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Joda!

Publisert over 5 år siden

Chistin Eriksen:

Slik som bibelen blir diskutert frem og tilbake med usakligheter så er det visst INGEN her som skjønner bibelen!!!
____________________________

Dersom man ser hele skriften under ett og tar med seg alt under beskrivelsen (her sabbaten inn under soningsdagen) og ikke bare plukker ut bibelvers for å reklamere på og si; se her, dette tror vi på... og så finnes der enda mer som slår denne forståelsen under beina på en... det er"summen" av Guds ord som inneholder sannheten, ikke sabbaten som sådann. I dette tilfelle er den forklart il å være en spesiell soningsdag. 

Bibelen er skrevet i myter, gåter, og lignelser - man kan ikke tolke Bibelen, den tolker seg selv. Sabbaten er soningsdagen. Den igjen forklarer seg selv ved at Ånden utgytes på Herrens dag. Den ligger foran oss og ikke bak. Bibelen er da heller ikke en historiebok, men profetier som betyr fremtidsvisjoner.  

Kommentar #117

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Neida!

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dersom man ser hele skriften under ett og tar med seg alt under beskrivelsen (her sabbaten inn under soningsdagen) og ikke bare plukker ut bibelvers for å reklamere på og si; se her, dette tror vi på...

Ingen har rett, alle tar feil!!! 

Kommentar #118

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Man kan si

Publisert over 5 år siden

Christin Eriksen:

Ingen har rett, alle tar feil!!!
___________________________________

Skriften har alltid rett. Dersom man henviser til svarene som Bibelen har gitt (summen) og ikke tolker ting ut av sammenhengen i Bibelen, har skriften alltid rett fordi hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd... (2.Tim.3.16) Du er bare uenig fordi du er blitt forvirret! ;-)

Kommentar #119

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Vi tolker den feil

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Skriften har alltid rett. Dersom man henviser til svarene som Bibelen har gitt (summen) og ikke tolker ting ut av sammenhengen i Bibelen, har skriften alltid rett fordi hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd... (2.Tim.3.16) Du er bare uenig fordi du er blitt forvirret! ;-)

alle mann. Du er bare meget forvirret og er sykt diskusjonssyk!!!

Kommentar #120

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Bibelen skal ikke tolkes i det hele tatt

Publisert over 5 år siden

Christin Eriksen:

Vi tolker den feil, alle mann. Du er bare meget forvirret og er sykt diskusjonssyk!!!
_________________________________________________________________

Derfor har du feil også denne gang, jeg skrev at Bibelen ikke kan tolkes ut av sammenheng, dersom alle tolker Bibelen, vil de også tolke feil, det er den naturligste ting av verden. Alle kan jo ikke tolke Bibelen hver for seg og alle ha rett, nei ikke en! Såpass forstod jeg da jeg begynte å studere skriftene at de ikke lar seg tolke, derfor setter jeg fast samtlige som prøver seg med egne tolkninger! Leif gav uttrykk for at han møtte en vegg når han diskuterte med meg, men han skjønte ikke at han hadde laget seg selvstendige meninger om bibelforståelsen og derfor ikke møtte meg som en vegg, men veggen var nok heller Bibelens ord mot hans egne. Slik ender det hver gang når man gjør seg opp sin egen tro. Denne gangen også.

Kommentar #121

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Jada

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Derfor har du feil også denne gang, jeg skrev at Bibelen ikke kan tolkes ut av sammenheng, dersom alle tolker Bibelen, vil de også tolke feil, det er den naturligste ting av verden. Alle kan jo ikke tolke Bibelen hver for seg og alle ha rett, nei ikke en! Såpass forstod jeg da jeg begynte å studere skriftene at de ikke lar seg tolke, derfor setter jeg fast samtlige som prøver seg med egne tolkninger! Leif gav uttrykk for at han møtte en vegg når han diskuterte med meg, men han skjønte ikke at han hadde laget seg selvstendige meninger om bibelforståelsen og derfor ikke møtte meg som en vegg, men veggen var nok heller Bibelens ord mot hans egne. Slik ender det hver gang når man gjør seg opp sin egen tro. Denne gangen også.

Vi tar feil alle sammen!!!! 

Kommentar #122

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Slik som bibelen blir diskutert frem og tilbake med usakligheter så er det visst INGEN her som skjønner bibelen!!!

Stå på i fortsatt tro Christin! Det er en kamp inn til enden, og desverre er det i syndens natur å ikke ville tro. Vi får så korn så får vår Herre vanne. :)

Kommentar #123

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Nok lys og du ser hvem og hva

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar fra deg angående min kommentar 48, hvem skal overholde sabbaten som soningsdag og utrydde de fra folket som ikke overholder den? Dette er slik som det står skrevet i skriften en evig forskrift som skulle gjelde gjennom alle tider (3.Mos.23.28-31) Hvem overholder denne sabbatsordningen i dag?

Årsaken til at du ikke fikk svar på det var på grunn av svada i din tekst. Her spør du rett ut, da får du svar rett ut.

Det er Faderen som kjenner denne siste dag og Han gir Sin ordre til vår Yppersteprest Jesus Kristus om å avslutte denne verden og med det hente sine. Det fra Himmelens Helligdom hvor Han er i dag. Teksten du viser til er en av billedlige sabbatshøytidene ved siden av de kjente påske og pinse men de to er oppfylt. Basunens høytid varsler dom og gjenkomst mens soningsdagen er dom og komme. Løvhyttesfesten er reisen til himmelen og i himmelens Jerusalem, etter Hans komme.

Kommentar #124

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Leif ;)

Publisert over 5 år siden

Skal nok holde ut se;) Blir bare så oppgitt over enkeltes arroganse.

Kommentar #125

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Skal nok holde ut se;) Blir bare så oppgitt over enkeltes arroganse.

:) Jeg tror faktisk det er bevisst kverulering.

Metoden Jesus viste oss var kort og greit, "Det står skrevet". Og det tror jeg er den beste måten å konfrontere de tanker og følelser som legges frem for oss. Da Eva ble konfrontert med innganger til å utvikle å tro en løgn, forsvarte hun Gud ved å forklare på løgnerens betingelser og fundament. Deretter smakte hun på hva løgneren sa og falt selv for løgnen/ fristelsen som kom opp i hennes eget hjerte.

Du gjør mere som Jesus, "Det står skrevet!" :)

Kommentar #126

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Ingen kverulering - dette er ekte saker - direkte fra Bibelen

Publisert over 5 år siden

Leif Opheim:

Årsaken til at du ikke fikk svar på det var på grunn av svada i din tekst. Her spør du rett ut, da får du svar rett ut.

Det er Faderen som kjenner denne siste dag
_____________________________________________

Dersom du legger merke til svadaen i min tekst så stammer den tilfeldigvis fra Bibelen, og da passer det jo bra å minne deg på om overskriften til denne tråden og hvem som bruker  ordet svada om hva?

Dessuten, vil du påstå at Faderen overholder sabbatsordningen i dag ved å gå rundt å slå i hjel folk som ikke overholder denne sabbaten slik det står i bibelteksten? Jeg tror du kommer med mer svada her inne enn det jeg noengang har gjort. Ser du ikke at det ikke handler om en sabbat som gjentar seg ukentlig, men at det er Herrens egen sabbatsdag og hviledag det er snakk om, og for ham er en dag som tusen år. Det er denne sabbaten det er snakk om da jordens og himelens hær forgår, som også skapes på den 7.dag. (1.Mos.2.1-2, Jes.34.4)

Kan du så gå god for at Kristi ordning er oppfylte slik de står skrevet hos Apg.3.22-24:

Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. 23 Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.’ 24 Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager.

Mener du at vi i dag har en profet (profeten Jesus, Matt.16.13-14) blant oss i dag som går rundt å slår i hjel folk som ikke vil høre på ham? Er du helt klaka?

Kommentar #127

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Helt enig:)

Publisert over 5 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
:) Jeg tror faktisk det er bevisst kverulering.

  Merker meg også at de har en tendens til å angripe deg som person. Sånt er usakelig og har ingenting med Guds ord å gjøre.

Kommentar #128

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

De ja...

Publisert over 5 år siden

Christin Eriksen:

Merker meg også at de har en tendens til å angripe deg som person
_____________________________________________________

Men her mot slutten er jeg i entall, og jeg angriper Leif bare med taktisk bibelkverulering slik han hevder, og da går selvfølgelig angriperen fri for han bare styrer bibelordet dit det bør være...

Kommentar #129

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Fælt så nærtagen

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men her mot slutten er jeg i entall, og jeg angriper Leif bare med taktisk bibelkverulering slik han hevder, og da går selvfølgelig angriperen fri for han bare styrer bibelordet dit det bør være...

Alt handler ikke KUN om deg, så slæpp of!!!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere